Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#egzaminy-jezykowe

Jak wygląda egzamin CAE i jak się do niego przygotować?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Jak wygląda egzamin CAE i jak się do niego przygotować? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2021-08-05 (ostatnia aktualizacja: 2021-09-09)
  • Egzamin CAE można zdawać w każdym miesiącu w jednym z ok. 40 centrów testowych w Polsce
  • Potwierdza znajomość angielskiego na poziomie C1, jest akceptowany przez brytyjskie uniwersytety jako potwierdzenie znajomości języka
  • Podejście kosztuje ok. 600 złotych, a wyniki otrzymuje się ok. 2 miesiące po egzaminie
Kacper - mentor lagunity

Poznaj sekrety egzaminu CPE...

CAE to skrót od Certificate in Advanced English - dyplomu, który wydawany jest po zdaniu egzaminu C1 Advanced (CAE) organizowanego przez Cambridge Assessment English. Certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations jest ważny przez całe życie. Zdanie egzaminu CAE poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (w wypadku oceny A) lub C1 (w wypadku oceny B i C), a więc na poziomie zaawansowanym. Koszt egzaminu CAE wynosi 629 zł, ale stanowi inwestycję na całe życie, bowiem nie ma określonego okresu ważności. Egzamin CAE stanowi dowód na to, że zdający posługują się językiem angielskim na tyle swobodnie, aby studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. W szczególności CAE poświadcza znajomość angielskiego na poziomie oczekiwanym od studentów licencjackich i profesjonalistów, pracujących w renomowanych firmach.

Dlaczego warto zdać egzamin CAE?

CAE to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym. Certyfikat CAE jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji edukacyjnych i zawodowych na całym świecie. Umożliwia on zaliczenie lektoratów z języka angielskiego na polskich uczelniach, udział w naukowych wymianach międzynarodowych i innych projektach międzypaństwowch, a także aplikacje na niektóre zagraniczne uczelnie. Prawie wszystkie uczelnie brytyjskie, uniwersytety i instytuty TAFE w Australii oraz wybrane uczelnie wyższe w USA i Kanadzie uznają test CAE. Posiadanie certyfikatu CAE jest atutem przy ubieganiu się o wizę oraz stypendia i granty naukowe. Ponadto po ukończeniu odpowiednich kursów pedagogicznych CAE pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce. Egzamin CAE jest uwzględniony także na liście certyfikatów językowych MEN, dzięki czemu upoważnia do zwolnienia z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz jest uznawany jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Jak wygląda egzamin CAE? Jaki jest format testu?

Egzamin CAE składa się z czterech części (Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Pierwsze trzy części zawsze zdaje się w jednym dniu jedna po drugiej, egzamin ustny może się odbyć w tym samym dniu co pozostałe części bądź w dniu poprzedzającym je lub kolejnym. Pierwsza część (Reading and Use of English) obejmuje 40% oceny końcowej z egzaminu, a pozostałe 3 stanowią po 20% każda. Cały egzamin CAE trwa 3 godziny 55 minut. Do tego czasu należy doliczyć 10-15 minutowe przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu. Kandydaci mogą wybrać formę zdawania egzaminu, który występuje w wersji papierowej i komputerowej.Część I: Reading and Use of English (czytanie i znajomość języka użytkowego)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część pierwsza egzaminu CAE składa się 8 zadań obejmujących łącznie 56 pytań. Pierwsze trzy zadania obejmują wypełnianie luk w tekście (tj wybór/wpisanie odpowiednich słów do każdej luki) i mają na celu zweryfikowanie znajomości słownictwa i gramatyki. Czwarte zadanie polega na parafrazie/przekształcaniu wyrazów i sprawdza znajomość gramatyki, słownictwa i kolokacji. Część piąta wymaga udziele ia odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące dłuższego tekstu, a część szósta obejmuje cztery krótkie teksty, do których należy przypisać podane pytania lub wyrażenia. W siódmym zadaniu należy wybrać akapity, które mają wypełnić luki w tekście, a w ostatnim dopasować frazy do tekstów.

Część II: Writing (pisanie)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część druga, sprawdzająca umiejętność poprawnego pisania, składa się z dwóch części. Pierwsze zadanie polega na napisaniu eseju dotyczącego dłuższego tekstu. Esej może mieć formę artykułu, ulotki, ogłoszenia bądź listu formalnego i nieformalnego. W drugim zadaniu egzaminowani muszą wybrać i opisać jeden z trzech zaproponowanych tematów pisemnych. W tej części esej ma formę wniosku, sprawozdania lub opinii. Kandydaci są oceniani według następujących kryteriów: treść, osiągnięcia komunikacyjne, organizacja tekstu i język. Objętość esejów powinna wynosić od 220 do 260 słów.Część III: Listening (słuchanie)

Czas trwania: ok. 40 minut

Część trzecia, sprawdzająca umiejętność rozumienia tekstu mówionego, zawiera 30 pytań dotyczących puszczanych tekstów. Zadania odnoszą się do krótkich fragmentów dialogu, długiego monologu, wywiadu lub dyskusji oraz krótkich monologów na różnorodne tematy. Nagrania mają formę wykładów, rozmów, wywiadów, wystąpień i audycji radiowych. Zarówno forma i poziom trudności zadań słuchanych jest zbliżony do tych, które stosowane są na polskich maturach.Część IV: Speaking (mówienie)

Czas trwania: 15 minut

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest osobiście (tj. twarzą w twarz) przy udziale dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Jeden z egzaminatorów występuje w roli rozmówcy, oceniającego i zarządzającego procesem egzaminu, drugi pełni rolę bierną. Kandydat rozmawia zarówno z egzaminatorem, jak i z drugim egzaminowanym. Część ustna testu obejmuje 4 części. Pierwsze zadanie polega na krótkiej wymianie zdań między kandydatami a egzaminatorem. Druga część dotyczy dyskusji na temat zestawu zdjęć, dyskusja toczy się pomiędzy kandydatami i prowadzona jest na zmianę. W ramach trzeciego zadania kandydaci wymieniają poglądy na temat zdjęć i w drodze negocjacji podejmują decyzję dotyczącą podanej kwestii. W ostatniej części egzaminu kandydaci i egzaminator omawiają tematy związane z poprzednim zadaniem.


Przykładowy egzamin CAE można pobrać z niniejszej tutaj.

Listę centrów testowych, gdzie można przystąpić do SAT znajdziesz tutaj.


Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu CAE?

Zapisy na egzamin CAE prowadzone są przez cały rok, a terminy egzaminów występują w każdym miesiącu. Sesje egzaminacyjne organizowane są w kilkunastu ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce, pod warunkiem, że w danym mieście uzbiera się uzgodniona minimalna liczba kandydatów. Centra, w których odbywa się egzamin CAE znajdują się między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Kielcach, Katowicach i Częstochowie. Na sesję komputerową egzaminu można zarejestrować się nawet na tydzień przed terminem danej sesji.


Zobacz, jak możemy Ci pomóc rozpocząć wymarzone studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Poznaj sekrety egzaminu CPE...

i zdaj go na najwyższe noty!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Anglii

Oxford czy Cambridge, LSE czy UCL, Warwick czy Manchester? Nasi konsultanci studiowali na ponad 10 uczelniach w Anglii i pomogą Ci wymbrać uczelnię oraz kierunek, napisać efektowny personal statement i rozpocząć życie studenckie na Wyspach!
Dowiedz się więcej