#studia-w-europie #studia-w-anglii #studia-w-holandii

Jak wyglądają poszczególne etapy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

Jak wygrać Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej – informacje i wskazówki.

zdjęcie Zosia Smoleń autora postu o Jak wygrać Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej – informacje i wskazówki. Zosia Smoleń | Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski | 2023-09-20
  • Największa olimpiada ekonomiczna w Polsce
  • Zwycięzca otrzymuje 10 000 zł
  • 5 najlepszych osób może zakwalifikować się do Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej
Ula - mentorka lagunity sgh progi punktowe

Pomożemy Ci zdobyć tytuł laureata OWE

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Czym jest Olimpiada Wiedzy o Ekonomii?

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) to najpopularniejsza olimpiada ekonomiczna w Polsce i partner Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Pierwsza Olimpiada z Ekonomii odbyła się w roku szkolnym 1987/88 i przebiegła pod hasłem: Polska reforma gospodarcza w 1982 r. Każda kolejna edycja wyszczególnia główną tematykę w obszarze ekonomii, aktualną w danych latach. 

Celem organizacji OWE jest rozpowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych w zagadnieniach z finansów, mikro- i makroekonomii oraz nauk o zarządzaniu, a także wspieranie dalszego rozwoju szczególnie utalentowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do których skierowany jest ten konkurs.

Ile osób rocznie przystępuje do OWE? 

Olimpiada Wiedzy o Ekonomii cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Corocznie do I etapu zgłasza się średnio 12-13 tysięcy uczniów z ok. 800 szkół z całej Polski. Łącznie wzięło w niej udział sporo ponad 300 tysięcy osób.

Jakie są etapy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

Olimpiada z Ekonomii składa się z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

Etap szkolny

Etapy olimpiady rozpoczynają się od etapu szkolnego. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie OWE.

Szkolny etap olimpiady zawiera 30 pytań testowych z podstaw ekonomii o wartości 2 pkt za jedno, zadanie obliczeniowe z podstaw ekonomii za 15 pkt i dwa tematy eseju do wyboru za 25 pkt. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Etap odbywa się w szkołach uczestników.

Przykładowe zadania z poprawnymi odpowiedziami

1. Zagadnienia do eseju

Temat 1: Możliwości i ograniczenia polityki rządu w okresie kryzysu wywołanego pandemią

Temat 2: Możliwości i ograniczenia polityki banku centralnego w okresie kryzysu wywołanego pandemią

Zostań finalistą Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej!

Nasi mentorzy pomogą Ci w uzyskaniu tego tytułu.

Tytuł finalisty OWE jest gwarancją skutecznej aplikacji na studia na najlepszych uczelniach.
Do Olimpiady warto przygotować się odpowiednio wcześnie.
Kluczowymi dla wysokiego wyniki są: rozwiązywanie zadań z ubiegłych edycji oraz wskazówki doświadczonych laureatów.
Indywidualny plan nauki. Profesjonalne lekcje. Kompetentni mentorzy.
kobieta  olimpiada wiedzy o ekonomii 
Chcę porozmawiać

2. Za twórcę interwencjonizmu państwowego uważany jest:

[ ] E.S. Phelps

[ ] M. Friedman

[ ] F. von Hayek

[X] J.M. Keynes

3. Terminem „pieniądz wielkiej mocy” określa się:

[ ] wyłącznie gotówkę w obiegu

[X] bazę monetarną

[ ] agregat M1

[ ] agregat M3


Etap okręgowy

Do tego etapu przechodzi 10% uczestników biorących udział w konkursie I stopnia w danym okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Jednocześnie nie może być więcej, niż 120 uczestników z konkretnego okręgu. Struktura testu na etapie okręgowym jest bardzo podobna do wcześniejszej: test składa się z 30 pytań o wartości 2 pkt za jedno, jednego tematu eseju o wartości 25 pkt i zadania z analizy finansowej za 15 pkt. W razie uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów, najwyżej wartościowane są punkty za esej, potem za zadanie z podstaw ekonomii i na ostatnim miejscu z testu.

Etapy olimpiady a lokalizacja: II stopień olimpiady odbywa się w wybranych przez organizatorów ośrodkach, po jednym na okręg.

Przykładowe zadania z poprawnymi odpowiedziami

1. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym: Czy grozi nam nowy luddyzm? Przedstaw wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na rynek pracy.

2. Na rynku kapitałowym skrót IPO oznacza:

[ ] skup akcji własnych

[ ] inwestorskie plany oszczędnościowe

[ ] indywidualne programy emerytalne

[X] pierwszą ofertę publiczną

3. Osobowość typu B, wyróżniona w kontekście analizy zjawiska stresu, cechuje się:

[X] mniejszym poświęceniem się pracy

[ ] silnym poczuciem czasu

[ ] silnym poczuciem obowiązku wobec zadań

[ ] silną agresją i niecierpliwością


Etap centralny

Przechodzi do niego 100 uczestników, a progi punktowe zazwyczaj wynoszą 61-66 pkt. Składa się z 2 części: egzaminu pisemnego i ustnego, choć ten drugi obowiązuje tych, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury. Część ustna odbywa się w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych.

Jeśli chodzi o część pisemną, ma ona taki sam schemat, jak na poprzednich etapach: 30 pytań wielokrotnego wyboru, każde za 2 pkt; jeden temat eseju o wartości 25 pkt oraz zadanie z interpretacji zjawisk w gospodarce za 15 pkt.

Przykładowe zadania z poprawnymi odpowiedziami

1. Pytanie o charakterze opisowym: Giełdy a koniunktura gospodarcza. Przedstaw ich wzajemne związki i oddziaływania. Wykorzystaj również przykłady z praktyki gospodarczej.

2. Które stwierdzenie dotyczące peer economy jest prawdziwe?

[ ] właściwe są dla niej wyłącznie relacje B2C

[ ] to gospodarka oparta na centralnej jednostce koordynującej proces transakcji

[ ] kluczową jej cechą jest dostępność zamiast własności

[X] jest to system, który łączy sprzedających i kupujących, ułatwiając bezpośrednią wymianę między równymi podmiotami

3. Do podstawowych teorii struktury terminowej stóp procentowych zaliczamy:

[ ] teorię gier

[X] teorię oczekiwań

[X] teorię preferencji płynności

[ ] teorię parytetu stóp procentowych

30 uczestników olimpiady na etapie centralnym, którzy otrzymają najwyższą łączną liczbę punktów, zdobywa tytuł laureata. Natomiast pozostali uczestnicy zyskują tytuł finalisty, jeśli przystąpili do testu i uzyskali min. 30% możliwych punktów do zdobycia w części pisemnej. 

Warunkiem uzyskania tytułu finalisty jest przystąpienie do zawodów III stopnia w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny i uzyskanie z części pisemnej minimum 30% łącznej liczby punktów do zdobycia.

3-5 najlepszych uczestników zostaje wybranych przez Komitet Główny do reprezentowania Polski podczas Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej.

Kalendarium 2023 – ile trwa Olimpiada Wiedzy o Ekonomii?

Wszystkie etapy olimpiady zawierają część pisemną, która za każdym razem trwa 120 minut. Jeśli zaś chodzi o przebieg OWE w roku szkolnym 2023/24, jest on następujący:

Do 7 października 2023 należy zgłosić udział szkoły w konkursie, podać liczbę uczestników i skład komisji.

8 listopada 2023 r. o godz. 13:00 odbywa się etap szkolny (I stopnia).

Do 3 grudnia 2023 r. zostają podane wyniki.

12 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 ma miejsce etap okręgowy (II stopnia). 

8 lutego 2024 r. następuje ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych z wynikami.

5 i 12 kwietnia 2024 r. odbywa się etap centralny (III stopnia).

12 kwietnia 2024 r. zostaje ogłoszona lista laureatów Olimpiady.

Co daje Olimpiada Wiedzy o Ekonomii?

Przede wszystkim laureaci OWE są przyjmowani na kilkadziesiąt uczelni wyższych w Polsce z pominięciem procedury rekrutacyjnej rekrutacyjnego. Ponadto, część uczelni stosuje także preferencje dla finalistów Olimpiady. Oto przykładowe z nich:

  1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  5. Politechnika Gdańska.

SGH progi punktowe: laureaci, którzy zajęli 6 pierwszych miejsc, uzyskują maksymalną punktację możliwą do zdobycia w rekrutacji, czyli 433 pkt. Jednocześnie nie przystępują do testu wstępnego z wiedzy o przedsiębiorczości. Pozostali laureaci i finaliści otrzymują 333 pkt w rekrutacji toteż mogą wziąć udział w teście z wiedzy o przedsiębiorczości.

Pełną listę znajdziesz kierunków, które honorują tytuł finalisty z OWE znajdziesz na ich oficjalnej stronie.

Pozostałe nagrody

Oprócz tego do zdobycia są nagrody pieniężne i stypendia naukowe oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzymuje 10 tysięcy złotych. Pozostali laureaci także otrzymują nagrody pieniężne i stypendia naukowe: od 1 tys. do 8 tys. zł. W ostatnich kilku olimpiadach wśród nagród rzeczowych dla laureatów znalazły się notebooki, książki o tematyce ekonomicznej, programy komputerowe oraz pamiątkowe monety.

W ramach wygranej możliwy jest także wyjazd na zagraniczne staże i praktyki. 

Olimpiada z Ekonomii 2023/2024 – jak się przygotować?

Hasło tegorocznej – XXXVII edycji OWE – brzmi „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Na stronie OWE można zapoznać się z szczegółowym wykazem zalecanej literatury przydatnej w przygotowaniu do zawodów. Niezwykle pomocne jest także rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat. Dzięki temu można zaznajomić się ze strukturą testu i zapoznać ze sposobem formułowania zadań. Przygotowania warto zaplanować starannie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Najskuteczniejszą metodą jest nauka pod okiem mentora.

Dlaczego przygotowania z Lagunitą do OWE są skuteczne?

W Lagunita Education prowadzimy zajęcia ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do olimpiad. Nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej jest ważne. Dzięki naszym lekcjom poznasz strategie rozwiązywania zadań, a uciekający czas podczas testu przestanie być stresujący. Chętnie udostępnimy Ci materiały (skrypty, checklisty, prezentacje, bazy wzorów) i umówimy Cię na indywidualne zajęcia z laureatem zeszłej edycji. Wiedząc, ile trwa olimpiada, dostosujemy zajęcia do Twojego harmonogramu. Możesz liczyć na profesjonalne zajęcia i wsparcie na każdym etapie przygotowań. 

Podejmij wyzwanie: Olimpiada z Ekonomii i skorzystaj z naszego przygotowania– zamów bezpłatną rozmowę już dziś!


Zosia opowiada jak przygotować się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć tytuł laureata OWE

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Pomożemy Ci uzyskać tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Marzysz, aby rozpocząć studia w Polsce z maksymalną punktacją na starcie? Rozpocznij przygotowania do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z Lagunita Education!
Dowiedz się więcej