#studia-w-europie #undergraduate #TOEFL

Kompletny informator o Duńskim Uniwersytecie Technicznym

Duński Uniwersytet Techniczny – czy to szkoła dla Ciebie?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Duński Uniwersytet Techniczny – czy to szkoła dla Ciebie? Post Gościnny | 2023-01-13 (ostatnia aktualizacja: 2023-10-16)
  • Dania to - według wielu rankingów - jedno z najlepszych państw do studiowania 
  • Znajduje się tu Duński Uniwersytet Techniczny - jedna z wiodących na świecie instytucji badawczych
  • DTU oferuje liczne kierunki na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Duński Uniwersytet Techniczny – co warto o nim wiedzieć?

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) usytuowany w Danii został założony w 1829 r., a więc prawie 200 lat temu! Jest placówką wiodącą na tle wszystkich krajowych uniwersytetów technicznych. Plasuje się także na wysokich miejscach w rankingach światowych i ściśle współpracuje z międzynarodowymi firmami i uniwersytetami. O jakości nauczania na DTU świadczy również akredytacja instytucjonalna, którą uniwersytet otrzymał w 2014 roku od Duńskiej Instytucji Akredytacyjnej (członka ENQA).

Główny kampus DTU w Lyngby znajduje się około 15 kilometrów od Kopenhagi. To wpływa na łatwość komunikacyjną i możliwość szybkiego transportu do stolicy Danii. 

1. Jaka jest struktura uczelni?

Uniwersytet składa się z wydziałów i ośrodków badawczych w łącznie liczbie 22, m.in. Katedra Systemów Wiatrowych i Energetycznych, Narodowy Instytut Kosmiczny czy Katedra Technologii Medycznych. Oprócz zajęć prowadzonych dla studentów, odbywają się tu badania naukowe przyczyniające się do innowacji w zakresie tematyki, jaką podejmuje dane centrum.

2. Liczba studentów – ile osób uczy się w DTU?

Na Duńskim Uniwersytecie Technicznym kształci się sporo ponad 12 000 studentów, z czego prawie 2000 to osoby pochodzące z zagranicy. Uczelnia corocznie przyjmuje studentów z ponad 100 krajów.

3. DTU ranking – jak uczelnia wypada w zestawieniach?

Jeśli chodzi o DTU ranking krajowy czy światowy, to uczelnia zajmuje wysokie miejsce nie tylko w zestawieniach duńskich czy nordyckich uczelni, ale również międzynarodowych. 

W rankingu najlepszych duńskich uczelni QS na rok 2023 DTU Dania zajmuje 2. miejsce! Biorąc pod uwagę zestawienie również z QS, uczelnia znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych uniwersytetów na świecie oferujących nauki inżynieryjne. Co więcej, znajduje się w czołówce World University Research Rankings – pod względem krajów nordyckich, europejskich jak i światowych! To wskazuje na wysoką jakość nauczania, prestiż i uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

4. Z czego słynie DTU Dania?

Duński Uniwersytet Techniczny posiada światowej klasy wydziały badawcze, laboratoria i pracownie naukowe związane z naukami inżynieryjnymi: rozwojem technologii, wizualizacją 3D czy energią wiatru. Uczelnia szczególnie słynie z tej ostatniej dziedziny: DTU posiada pierwszą lokalizację na świecie, w której turbiny wiatrowe o wysokości pylonów na największych mostach mogą być testowane i dalej rozwijane w optymalnych warunkach wietrznych. To właśnie naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego pomagają opracować i budować jedne z największych platform turbin wiatrowych na świecie.

Oprócz tego uczelnia otrzymuje wiele prestiżowych nagród i grantów – tylko w 2021 r. naukowcy z DTU otrzymali 4 renomowane granty od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. W tym samym roku uczelnia wydała 5436 publikacji naukowych, z których 74% we współpracy z naukowcami spoza Danii. Świadczy to o szerokiej współpracy z gigantami inżynierii i nauk technicznych, a to z kolei zdecydowanie wpływa na wysoką jakość nauczania i dostęp do szerokiego zaplecza badawczego światowej klasy. 

Uniwersytet kształci studentów na 37 kierunkach licencjackich, 33 programach magisterskich oraz w 17 szkołach doktorskich.

DTU General Engineering – jakie są studia licencjackie po angielsku?

Na Uniwersytecie Technicznym w Danii jeden kierunek licencjacki jest prowadzony w języku angielskim – jest nim inżynieria ogólna (general engineering). Ten interdyscyplinarny program studiów koncentruje się na szerokich i ogólnych kompetencjach inżynierskich. Zapewnia solidne podstawy w matematyce, fizyce i chemii, a jednocześnie uczy pracy w różnych dyscyplinach. Ponieważ jest prowadzony w języku angielskim, zrzesza studentów z całego świata.

Spodobała Ci się oferta studiów w Danii?

Aplikuj na prestiżowy Duński Uniwersytet Techniczny!

Mentorzy z Lagunity opowiedzą Ci o ofercie edukacyjnej DTU
Wspólnie wybierzecie najlepszy kierunek studiów.
Dzięki wsparciu mentorów aplikujesz z pozytywnym wynikiem!
Wsparcie wykwalifikowanych mentorów. Wskazówki dotyczące rekrutacji. Pomoc w skompletowaniu dokumentów.
kobieta  DTU ranking
Porozmawiajmy!

Licencjat z general engineering trwa 3 lata (6 semestrów). Składa się z podstawowych przedmiotów, jak matematyka, fizyka i chemia, ale również z zajęć praktycznych i projektów (zaawansowane materiały, systemy cybernetyczne). Podczas tych studiów wybierasz także jedną z 4 specjalności: żywe systemy (Living systems), systemy cybernetyczne, zaawansowane materiały i energia przyszłości. Na 3. roku masz możliwość spędzenia semestru na uczelni za granicą lub w pracy nad projektem we współpracy z wybraną firmą technologiczną.

DTU kierunki i przedmioty: jak wygląda nauka?

DTU oferuje ponad 30 programów licencjackich i inżynierskich w języku duńskim. Są to przykładowo: inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna, informatyka i ekonomia, technologia rybołówstwa, inżynieria chemiczna czy produkcja i zarządzanie.

Studia licencjackie trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu BSc Eng, czyli licencjata inżynierii. Natomiast studia inżynierskie trwają 3,5 roku, ponieważ w swoim programie zawierają półroczny staż w duńskiej lub zagranicznej firmie. Po studiach inżynierskich absolwent otrzymuje stopień BEng, czyli inżynier.

Przykładowo na kierunki fizyka i inżynieria czekają takie przedmioty, jak mechanika i modelowanie fizyczne matematyka, fizyka czy programowanie. Do przedmiotów, które możesz podjąć w kolejnych semestrach, należą m.in.: wytwarzanie mikro- i nanostruktur, fizyka ciała stałego i fizyka materiałów w nanoskali.

DTU Dania – jak przebiega aplikacja na licencjat krok po kroku?

Aby aplikować na studia w DTU musisz posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z transkrypcją ocen (transkrypcja musi być dokonana w jednym z języków nordyckich, angielskim, niemieckim lub francuskim). Musisz dołączyć również certyfikat znajomości języka, w jakim będzie się odbywała nauka.

  1. Jeśli wybierzesz studia w języku duńskim, to akceptowalnym egzaminem jest np. Studieprøven i dansk som andetsprog. 
  2. Gdy aplikujesz na studia prowadzone w języku angielskim, musisz dołączyć jeden z certyfikatów: IETLS (z min. wynikiem 6,5); TOEFL (z min. 88 pkt), C1 Advanced lub C2 Proficiency (z min. punktacją 180).
  3. Po zebraniu dokumentów należy zarejestrować się na stronie optagelse.dk, która zostaje otwarta 1 lutego. To tutaj należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty i wskazać interesujący kierunek studiów. Aplikacją przypisaną do Duńskiej Politechniki jest UnistartDTU, przez którą – po wskazaniu jej w optalgelse.dk – będziesz otrzymywać kolejne powiadomienia o przebiegu rekrutacji.
  4. Dokumenty rekrutacyjne musisz złożyć do 15 marca. Do 8 lipca musisz dołączyć bezwzględnie wszystkie dokumenty (również transkrypcję świadectwa ukończenia szkoły, jeśli otrzymałeś dyplom po 15 marca). Decyzje o przyjęciu są wydawane 28 lipca przez UnistartDTU.

Progi punktowe

Ponieważ oferta DTU cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów z Danii jak i z zagranicy, w ostatnich latach obserwuje się wzrost minimalnej wymaganej do przyjęcia średniej (GPA). Najwyższe GPA (Grade Point Average, czyli średnia ocen) jest wymagane do przyjęcia na licencjat z inżynierii ogólnej (9,0) oraz sztucznej inteligencji (8,9). Na pozostałych kursach licencjackich GPA musi wynosić min. 8,0, aby móc mówić o przyjęciu na studia. Z kolei na studia inżynierskie (BEng) GPA musi wynosić powyżej 5,5.

Aby dowiedzieć się więcej o rekrutacji na studia w Danii, zapoznaj się z lagunitowym artykułem na temat wymagań w Danii.

Jakie są studia magisterskie i doktoranckie na DTU?

Edukacja II stopnia kończąca się zdobyciem tytułu magistra trwa 2 lata. Programy Master of Science in Engineering oferowane są w języku angielskim – do kierunków na tym stopniu należą m.in.: chemia stosowana, analityka biznesowa, biotechnologia, inżynieria lądowa czy fizyka i inżynieria Ziemi i kosmosu. Program kursu magisterskiego dzieli się na 4 bloki: zdobycie kompetencji ogólnych, specjalizacja technologiczna, przedmioty do wyboru i przygotowanie pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów magisterskich możesz zgłębiać tematykę obraną przez siebie na studiach doktoranckich. W DTU możesz uzyskać wykształcenie badawcze równe najlepszym na świecie w naukach przyrodniczych i technicznych, w takich dyscyplinach jak cyfryzacja, technologie zrównoważonej energii czy nauki przyrodnicze. Będąc doktorantem przeprowadzisz niezależne badania naukowe, w tym pisemną rozprawę doktorską i publiczną obronę swojej doktorskiej pracy.

Honours: czym są programy dla najzdolniejszych studentów?

W ramach wszystkich programów studiów magisterskich DTU oferuje specjalny program Honours. Polega on na tym, że najzdolniejsi studenci mają dostęp do szczególnie wymagającego toku studiów

Szacuje się, że tylko 10 procent najlepszych kandydatów na studia magisterskie kwalifikuje się do Honours.

Jakie korzyści przynosi udział w Honours? Przede wszystkim uznanie na arenie międzynarodowej, udział w konferencjach naukowych i warsztatach, semestr za granicą, a także indywidualny plan nauczania, by jak najskuteczniej rozwinąć potencjał studenta i jego umiejętności. 

Joint International Programmes, czyli jakie są kierunki łączone?

Inną ciekawą opcją oferowaną przez DTU jest Joint International Programmes, czyli udział w scalonych krajowych programach magisterskich. Polega to na podjęciu studiów w zintegrowany sposób z Uniwersytetem w Kopenhadze, a także Kopenhaskiej Szkoły Biznesu. Taka możliwość jest przewidziana dla kierunków: administracja biznesowa i bioprzedsiębiorczość; zdrowie i Informatyka oraz informatyka kwantowa. Studia trwają 2 lata i posiadają kompleksowy program przedmiotów teoretycznych, technologicznych i eksperymentalnych. Z pewnością dyplom ukończenia Joint International Programmes zwiększa szansę znalezienie satysfakcjonującej pracy po studiach i wzbudzi uznanie wśród przyszłego pracodawcy.

Jak przebiega aplikacja na studia magisterskie?

Aby zostać przyjętym na II stopień studiów musisz posiadać tytuł licencjata kierunku pokrewnego do tego, na który aplikujesz. Musisz także załączyć certyfikat znajomości języka angielskiego (wymagania są identyczne jak w przypadku rekrutacji na kierunek licencjacki z inżynierii ogólnej, o czym pisaliśmy wyżej).

Duński Uniwersytet Techniczny: ile wynosi czesne i koszty utrzymania?

Jako student z Unii Europejskiej nie ponosisz kosztów czesnego za studia w Danii! Możesz zatem podjąć zagraniczną edukację na jednym z najlepszych uniwersytetów technicznych na świecie zupełnie za darmo!

Jest to spora ulga dla portfela. Opłaty jednak wymagają: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, dodatkowe materiały edukacyjne, rozrywka czy ubrania. W sumie Twoje miesięczne wydatki mogą oscylować w kwocie od 1240 euro do nawet 2800 euro.

Dowiedz się, ile naprawdę jako student wydasz w Danii.

Jak wygląda życie studenckie na DTU?

Studia nie ograniczają się tylko do uczęszczania na zajęcia, o czym najlepiej wiedzą studenci DTU, którzy chętnie uczestniczą w licznych aktywnościach, angażując się w koła zainteresowań i inne organizacje pozalekcyjne.

Na Uniwersytecie znajdziesz kilkanaście kół zainteresowań i grup, do których możesz dołączyć. Może to być chór, radio uniwersyteckie, koło obróbki drewna i metalu, koło fotograficzne, czy – jedno z nietypowych – koło degustatorów wina. Możesz także dołączyć do Stowarzyszenia Artystycznego DTU i współorganizować wystawy i imprezy kulturowe. Na Uniwersytecie działa również Komisja Środowiskowa Studiów DTU, która ma na celu promowanie odpowiednich warunków studiowania, omawia metody i uruchamia systematyczne badania środowiska studiów. 

Możliwości jest mnóstwo, a wybór należy do Ciebie.

Dlaczego warto aplikować na Duński Uniwersytet Techniczny?

Podjęcie studiów na – jak już kilkukrotnie wspomnieliśmy – jednej z najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i jednocześnie prestiżowych uczelni na świecie to pierwszy krok w kierunku własnego rozwoju, nabycia nowych, przydatnych umiejętności oraz kariery (także na szczeblu narodowym) w sektorze inżynieryjnym i technologicznym. Ponieważ Dania jest wiodącym krajem w tym zakresie, perspektywy znalezienia dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy są obiecujące. Co więcej, spośród bogatej oferty kierunków studiów z pewnością znajdziesz stworzony dla Ciebie. I pamiętaj – w Danii nie opłacasz czesnego!

Jeśli jednak wahasz się nad wyborem lub chcesz skorzystać ze wsparcia mentora, ułatwić proces aplikacji albo dowiedzieć się więcej o studiach za granicą, zamów bezpłatną rozmowę. Nasi wykwalifikowani mentorzy czekają, aby rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości i odpowiedzieć na każde pytanie. Będą Twoim wsparciem na każdym etapie rekrutacji i pomogą Ci w przygotowaniu do egzaminów językowych wymaganych na studia.

Czekamy na Twój krok w kierunku spełnienia marzeń o studiach za granicą!


Dlaczego warto rozpocząć studia za granicą? Opowiada Karolina


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

Chcę porozmawiać

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozwijaj się w Danii: postaw na edukację wysokiej jakości i aplikuj z nami!

Chcesz wyjechać z Polski na studia, bo zagraniczne uczelnie oferują wyższą jakość nauczania? Aplikuj z nami na studia w Danii i ciesz się sukcesem!
Dowiedz się więcej