#studia-w-usa #sat #kurs-sat

Sprawdź, jakie ułatwienia przysługują osobom z dysleksją na SAT!

Dysleksja a egzamin SAT - jak zdobyć dodatkowe udogodnienia?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Dysleksja a egzamin SAT - jak zdobyć dodatkowe udogodnienia? Post Gościnny | 2022-01-10 (ostatnia aktualizacja: 2024-06-17)
 • Dyslektycy mogą na liczyć na liczne udogodnienia na egzaminie SAT
 • Egzamin SAT niesie wiele trudności dla zdających, m.in. presję czasu, specyficzne zadania i nietypowe słownictwo
 • Zobacz, jakie formalności Cię dotyczą, jeśli chcesz zdobyć dodatkowe ułatwienia podczas egzaminu jako osoba z dysleksją
Ula - mentorka lagunity osoby z dysleksją

Skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu SAT

strzalka
Ula, instruktor w kursach SAT i GMAT

Jak rozwiązać problem: dysleksja na SAT?

Czym jest egzamin SAT? To test wielokrotnego wyboru, do którego podchodzą absolwenci szkół średnich – kandydaci na studia wyższe. Jest uznawany w procesie rekrutacji nie tylko w Stanach – akceptują go uczelnie w Kanadzie (np. Dalhousie University), Wielkiej Brytanii (np. Goldsmiths University London) czy Australii (np. University of Sydney). 

SAT nie musi być obowiązkowym elementem rekrutacji – wiele uczelni podejście do SAT uznaje jako opcjonalne. Są to uniwersytety Harvard czy Columbia. Obowiązkowo wyniki SAT musisz dostarczyć, aplikując na MIT czy Dartmouth University. Bez względu na status SAT na danej uczelni warto podejść do niego, by zwiększyć swoje szanse na skuteczną aplikację.

Jak wygląda SAT?
Egzamin SAT trwa trzy godziny i składa się z trzech testów: czytania, pisania/testu językowego oraz testu z matematyki. W sumie zawiera 154 pytania. Jako średni wynik z SAT uznaje się uzyskanie 1050 punktów, a zdobycie 1350 daje szansę znalezienia się w gronie 10% najlepszych zdających. Osiągnięcie takiego wyniku na własną rękę jest bardzo trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy Lagunity, która oferuje profesjonalne i skuteczne kursy przygotowujące do SAT
Koszt rejestracji na SAT to 60 USD. Mogą czekać Cię dodatkowe opłaty. Kliknij, by dowiedzieć się więcej o kosztach SAT

Czy osoby z dysleksją mogą liczyć na indywidualne traktowanie na SAT? W polskim systemie edukacji, przykładowo w przypadku egzaminu maturalnego, dyslektycy mogą liczyć na pewne udogodnienia. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej choć forma matury dla dyslektyków nie zmienia się, otrzymują oni możliwość zdawania egzaminu w innych warunkach. Między innymi w ich pracach pisemnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego nie są brane pod uwagę ewentualne błędy ortograficzne, opuszczone ostatnie litery w wyrazach czy przestawienie kolejności liter. A jak oceniane są osoby z dysleksją podczas SAT?

Co jest najtrudniejsze na SAT dla dyslektyków?

Dla wielu SAT jest sam w sobie stresującym egzaminem. Dyslektykom dodatkową trudność sprawiać będzie nie tylko wolniejsze czytanie czy dyskalkulia, ale nietypowe słownictwo i presja czasu.
Osiągnięcie dobrego wyniku SAT może być trudne bez odpowiedniego przygotowania, na które nie można liczyć w szkole średniej. Na poziom trudności egzaminu SAT wpływa kilka czynników. Osoby, które miały okazję przystąpić do SAT, wskazują przede wszystkim:

 • presję czasu – zadania trzeba rozwiązywać szybko i zdecydowanie, gdyż nie ma zbyt wiele czasu na zastanawianie się nad odpowiedzią;
 • charakterystyczną specyfikę pytań – prawidłowa interpretacja zadań wymaga od piszącego dużego skupienia;
 • nietypowe słownictwo – zarówno w części językowej jak i matematycznej; Nic dziwnego, że osobom z zaburzeniami uczenia się trudniej jest osiągnąć dobry wynik SAT. 

Po pierwsze, osoby z dysleksją czytają wolniej. Zachodzi więc większe prawdopodobieństwo, że nie zdążą przystąpić do wszystkich zadań. Po drugie, takim osobom trudniej przychodzi zrozumienie tekstu. Odpowiednia interpretacja pytania jest jednak niezbędna dla udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Po trzecie, dyslektycy zazwyczaj piszą nieczytelnie. Charakter pisma może uniemożliwić komisji odczytanie udzielonych odpowiedzi i ich poprawne ocenienie.

Dysleksja matematyczna, czyli dyskalkulia, to inny objaw uniemożliwiający płynną naukę czy pisanie egzaminów. Dysleksja matematyczna - dyskalkulia - przejawia się pomijaniem przerw w liczbach, myleniem kształtów figur geometrycznych, błędnym odczytywanie liczb oraz trudnością w odczytywaniu liczb wielocyfrowych.

Wiemy, jak uzyskać wysoki wynik SAT!

Mentorzy w Lagunita skutecznie Ci w tym pomogą!

Uzyskaj dostęp do przykładowych zadań SAT.
Mentorzy w Lagunita Education przygotują Cię do zdania egzaminu na wysokim poziomie.
Dobrze opracowany plan nauki ułatwia przygotowanie do egzaminu i uzyskania wysokiego wyniku.
Merytoryczne wsparcie. Indywidualny harmonogram nauki. Wykwalifikowani mentorzy.
kobieta  dysleksja na studiach
Zostaw kontakt

Trudności te nie wynikają z braku chęci czy nieodpowiedniego przygotowania, lecz (najprawdopodobniej) z uwarunkowań genetycznych. Tego typu zaburzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik SAT. Aby temu zapobiec, warto złożyć wniosek o przystosowanie egzaminu do specjalnych potrzeb osób cierpiących na dysleksję.

Ważność zaświadczenia
Zaświadczenie o dysleksji na studiach oraz przed przystąpieniem do SAT powinno być aktualne (nie starsze niż 5 lat) i jasno sformułowane, a także odpowiednio wcześnie dostarczone administracji. Zaświadczenie o dysleksji na studiach powinno opisywać ograniczenia funkcjonalne, jakimi dotknięty jest kandydat/student. Wszystko po to, by maksymalnie ułatwić mu naukę i zdanie egzaminu.

Jakie udogodnienia dla dyslektyków na SAT?

Dysleksja na SAT nie musi dyskwalifikować Cię z przystąpienia do egzaminu. Jak przebiega wówczas test?

Treść SAT dla dyslektyków jest taka sama, jak w przypadku standardowego testu. Celem udogodnień jest wyłącznie wyrównanie szans na sprawiedliwy wynik, a co za tym idzie – zakwalifikowanie się na wybrane studia w USA. Modyfikacje egzaminu dla dyslektyków obejmują:Wydłużony czas 

We wniosku należy wskazać ilość dodatkowego czasu, potrzebnego do rozwiązania wszystkich zadań. Należy pamiętać o odpowiednim uargumentowaniu swojej prośby. W uzasadnieniu można wspomnieć o trudnościach z czytaniem i pisaniem, które zostały wymienione wyżej. Przekonujące argumenty podparte profesjonalną opinią lekarską powinny zapewnić osobie z dysleksją dodatkowy czas na SAT. Wnioskująca o tę możliwość osoba może liczyć na:

 1. wydłużenie czasu (o 50%), czyli 1,5 h bez eseju i niemal 2h z esejem;
 2. podwojenie czasu (o 100%);
 3. inne wydłużenie czasu (nawet o 150%) - przy odpowiednim uargumentowaniu.

Przerwy

Podczas standardowego egzaminu SAT odbywają się dwie lub trzy przerwy:

 • po readingu (10 minut),
 • po części językowej i jednej z matematycznych (5 minut),
 • po sekcji matematycznej z kalkulatorem (2 minuty) *

* jeśli uczeń przystępuje do pisania eseju

Osoby z dysleksją (lub ich opiekunowie) mogą wnioskować o wydłużenie istniejących przerw lub zorganizowanie dodatkowych. Może to pomóc oczyścić przeciążony umysł i lepiej przygotować się do poszczególnych sekcji SAT. Dysleksja na SAT jest rozumiana przez organizatorów i prowadzących - nie obawiaj się!

Pomoc w pisaniu

To rozwiązanie stworzone głównie z myślą o osobach niewidomych lub niedowidzących. Dyslektycy także mają trudności z pisaniem, dlatego mogą wnioskować o wsparcie skryby. To osoba, której zadaniem jest rejestrowanie i zapisywanie odpowiedzi udzielanych przez ucznia. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której wynik SAT będzie zaniżony z powodu braku możliwości odczytania rozwiązania przez komisję.

Jakie formalności trzeba załatwić?

Podanie o dostosowanie SAT do potrzeb dyslektyka należy złożyć do wydziału College Board ds. osób niepełnosprawnych (ang. SSD). Warto zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem, bowiem rozpatrzenie wniosku może potrwać do 7 tygodni. Gotowy wzór formularza można znaleźć na accommodations.collegeboard.org. Należy wypełnić wszystkie puste pola – ułatwi to komisji odniesienie się do prośby zawartej we wniosku.

Jedenaście pierwszych rubryk wypełnia się personaliami kandydata na SAT oraz danymi ośrodka, w którym przystępuje się do egzaminu. Na polach oznaczonych cyframi 6 i 8 należy podać kody kraju oraz placówki, których należy szukać na oficjalnej stronie collegeboard.org - absolwenci lub osoby, które nie znalazły kodu swojej szkoły, wpisują kod 000004.

Pola z numerami 12-14 służą do przedstawienia specjalnych potrzeb kandydata na SAT. Warto pamiętać o formułowaniu racjonalnych próśb i odnosić się wyłącznie do udogodnień, które są potrzebne dyslektykowi. W części formularza z numerem 15 należy bowiem udokumentować ich zasadność. 

Ostatnią rubrykę należy zostawić pustą – wypełnia ją koordynator wydziału College Board. Formularz należy przesłać na adres:

College Board SSD Program

P.O. Box 7504

London, KY 40742-7504

United States

Pozostałe dane kontaktowe do działu College Board ds. rozpatrywania spraw dotyczących dysleksji i innych niesprawności można znaleźć na stronie accommodations.collegeboard.org. 

Czy poradzę sobie za granicą? [dysleksja a studia]

Osoby dysleksją nie powinny obawiać się wyjazdu na studia za granicę. Kontaktując się bezpośrednio z wybraną uczelnią uzyskasz szereg informacji, w jaki sposób będą przebiegać Twoje studia: czy możesz liczyć na wydłużony czas na sprawdzianach, jak oceniani są dyslektycy i w jaki sposób dysleksja na studiach jest oceniana. Na pewno obowiązkowo będziesz musiał dostarczyć zaświadczenie o dysleksji na studiach.

Co więcej, studiując w Wielkiej Brytanii, jeśli spełniasz określone wytyczne, możesz starać się o pomoc dla dyslektyków: Disabled Students’ Allowances – DSA.  Dzięki takiemu wsparciu możesz otrzymać pomoc materialną, np. specjalny sprzęt informatyczny czy dyktafon cyfrowy, a także finansową.

Dysleksja na SAT, dysleksja matematyczna czy nawet dysleksja na studiach nie przekreślają Twoich marzeń o studiach za granicą! Kto może pomóc przejść przez wszystkie formalności i rozpocząć studencką przygodę?

Dlaczego warto zgłosić się po wsparcie od Lagunity?

Pomagamy skutecznie przygotować się do egzaminu SAT poprzez autorki kurs, dzięki któremu osiągniesz wysoki, satysfakcjonujący wynik. Dysleksja a studia to dla nas nic nierealnego. Pomogliśmy już kilkuset osobom pokonać ich własne słabości i przeszkody i dołączyć do grona międzynarodowych studentów za granicą.

Zamów bezpłatną rozmowę telefoniczną, a przedstawimy Ci szczegóły naszej oferty mentorskiej!


Rekordzista Uli zdobył z SAT 1500 punktów. Zobacz jak!


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu SAT

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób