logo lagunita education studia w usa i anglii
#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Jak wygląda egzamin TOEFL i jak się do niego przygotować?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Jak wygląda egzamin TOEFL i jak się do niego przygotować? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2019-04-07 (ostatnia aktualizacja: 2021-02-07)
  • TOEFL można zdawać ok. 50 razy rocznie w jednym z 12 miast w Polsce
  • Sprawdza znajomość języka angielskiego w kontekście akademickim i jest akceptowany przez amerykańskie uniwersytety jako potwierdzenie znajomości angielskiego
  • Podejście kosztuje ok. 790 złotych, a wyniki otrzymuje się ok. 10 dni po egzaminie

Chcesz wiedzieć jak Lagunita Education może Ci pomóc zdać TOELF?

Pomożemy Ci efektywnie przygotować się do TOEFL!

TOEFL to skrót od Test of English as a Foreign Language - amerykańskiego egzaminu, który ma na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Egzamin TOEFL jest prowadzony przez Educational Testing Service, największą na świecie organizację zajmującą się tworzeniem i przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających umiejętności językowe oraz badaniami w dziedzinie edukacji. Wyniki testu TOEFL są ważne jedynie przez dwa lata. Od 2005 roku egzamin TOEFL można zdać także w wersji komputerowej (jest to tzw. egzamin TOEFL iBT, skrót pochodzi od angielskiego zwrotu Internet-Based Test), dlatego egzamin ten cieszy się tak dużą popularnością na całym świecie. W Polsce uczniowie i studenci przystępują do egzaminu TOEFL iBT, dlatego poniższe informacje będą się odnosić przede wszystkim do formy komputerowej. Koszt testu TOEFL iBT w Polsce wynosi 205 USD i jest potrącany z karty według kursu danego banku.


Dlaczego warto zdać egzamin TOEFL?

Zdanie egzaminu TOEFL lub TOEFL iBT na określoną liczbę punktów jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie (w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i nawet na niektórych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii!). Egzamin ten jest wymagany także od osób, które planują pracować w krajach anglojęzycznych, a zwłaszcza w USA i w Kanadzie. Ponadto wiele agencji rządowych, firm, a także programów stypendialnych wykorzystuje wynik z egzaminu TOEFL w procesach rekrutacyjnych. Warto dodać, że certyfikat TOEFL jest honorowany także przez liczne firmy działające w Polsce i za innych europejskich państwach. TOEFL jest ponadto jedną z podstaw zaliczenia lektoratów na polskich uniwersytetach i zazwyczaj ma bardzo łagodny przelicznik punktów na ocenę. Wysoki wynik na egzaminie TOEFL stanowi potwierdzenie poziomu zaawansowanego z języka angielskiego oraz świadczy o tym, że zdający potrafi się nim biegle posługiwać w mowie i piśmie.


Jak wygląda egzamin TOEFL iBT? Jaki jest format testu?

Egzamin TOEFL iBT składa się z czterech części (Reading, Listening, Speaking oraz Writing), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Wszystkie cztery części zdaje się na komputerze w wybranym centrum językowym w tym samym dniu, z jedną krótką 10-minutową przerwą po dwóch pierwszych częściach (czytaniu i słuchaniu). Test trwa aż 4 godziny, dlatego warto przyzwyczaić się do jego wymagającej formy i olbrzymiej ilości zadań (ok. 80-90 na arkusz). Łącznie na całym egzaminie TOEFL iBT kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów, do zdobycia jest po 30 punktów za każdą z części. Podczas iBT zdający może robić ręcznie notatki na kartce białego papieru.


Część I: Reading (czytanie)

Czas trwania: od 1 godziny do 1 godziny 40 minut

Część ta składa się z 3-5 długich tekstów i 12-14 pytań do każdego z nich oraz 4-6 wykładów i 6 pytań do każdego wykładu. Teksty zbliżone są do treści zawartych w podręcznikach akademickich, traktujących o różnorodnych dziedzinach naukowych. W niektórych zadaniach może się pojawić specjalistyczne słownictwo, ale wiedza ogólna jest wystarczająca do zrozumienia pytania i udzielenia na nie poprawnej odpowiedzi. Na rozwiązanie poszczególnych zadań do każdego tekstu kandydat ma 20 minut, po czym otrzymuje kolejny tekst wraz z zestawem zadań. Niemożliwe jest zatem zapoznanie się ze wszystkimi tekstami od razu. Egzaminowani muszą odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące głównej myśli i celu tekstu, jego charakteru, zawartego słownictwa, a także poszczególnych funkcji tekstów. Studenci muszą wyciągnąć wnioski z tekstu, sparafrazować wyrażenia oraz uzupełnić teksty zdaniami najbardziej pasującymi do kontekstu. Nowe typy pytań wymagają od egzaminowanych także parafrazowania zdań, uzupełniania tabel, a czasami nawet pisania streszczeń.


Część II: Słuchanie (ang. listening)

Czas trwania: od 1 godziny do 1 godziny 30 minut

Część słuchana składa się z dwóch lub trzech rozmów studenckich oraz od czterech do sześciu wykładów akademickich lub dyskusji o charakterze naukowym. Egzaminowani muszą udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania do odsłuchiwanego materiału. Liczba pytań w zależności od egzaminu waha się od 34 do 51. Po wysłuchaniu każdego z wykładów egzaminowany musi odpowiedzieć na 6 pytań, a po wysłuchaniu dialogów na 5 pytań. Wszystkie nagrania są odtwarzane w całości tylko jeden raz, dlatego warto się zapoznać z treścią pytań przed odsłuchaniem tekstu lub w jego trakcie. Studenci odpowiadają na pytania dotyczące głównej myśli tekstu słuchanego, szczegółów w nim zawartych, celów wypowiedzi, opinii osób mówiących, a także wyciągają wnioski i określają ogólną organizację wypowiedzi. Zadania do każdego z nagrań mogą przybrać formę pytań jednokrotnego wyboru, pytań wielokrotnego wyboru oraz porządkowania zwrotów według określonego wzoru.


Część III: Mówienie (ang. speaking)

Czas trwania: ok. 20 minut

Część ta składa się z sześciu zadań: dwóch niezależnych i czterech zintegrowanych. W dwóch pierwszych zadaniach studenci udzielają odpowiedzi na pytania dotyczących różnych aspektów życia akademickiego. Udzielane odpowiedzi mogą być sformułowane dowolnie i bazować na wiedzy i doświadczeniu egzaminowanego. W dwóch zadaniach zintegrowanych kandydaci muszą przeczytać tekst i wysłuchać nagrania, a następnie odpowiedzieć jaka jest relacja między tekstem, który przeczytali, a tym który usłyszeli. W dwóchostatnich zadaniach zintegrowanych studenci muszą wysłuchać długich tekstów, a kolejne je streścić i wyrazić swoją opinię na tematy w nich zawarte. Egzaminowanym przysługuje od 15 do 30 sekund na przygotowanie swojej odpowiedzi na każde z pytań, a następnie od 45 do 60 sekund na jej udzielenie. Od kandydatów wymagana jest umiejętność przekazania informacji, wyjaśniania pojęć oraz obrony swoich opinii w oparciu o jasną i przejrzystą argumentację. Egzaminowani odpowiadają na pytania do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network), sieci profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów.


Część IV: Pisanie (ang. writing)

Czas trwania: 50 minut

Na część pisemną składają się dwa zadania, jedno zintegrowane i jedno niezależne. W pierwszym zadaniu kandydat ma 3 minuty na przeczytanie krótkiego tekstu, a następnie wysłuchuje nagranie związane z jego treścią i udziela odpowiedzi pisemnej na zadane pytanie, najczęściej w formie streszczenia wykładu i tekstu ze wskazaniem powiązań i różnic między nimi. Na napisanie wypracowania o objętości od 150 do 220 słów egzaminowany ma 20 minut. Drugie zadanie polega na napisaniu w ciągu 30 minut krótkiego eseju, w którym autor ma wyrazić swoją opinię na dany temat. Długość drugiej wypowiedzi powinna się mieścić do 300 słów.


Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu TOEFL iBT?

Na egzamin TOEFL należy się zarejestrować samodzielnie przez internet na zaprojektowanej w tym celu stronie rejestracji. Podczas dokonywania rejestracji zdający ma możliwość wyboru miejsce, daty i godziny egzaminu. TOEFL iBT jest organizowany ok. 50 razy na rok, zatem można do niego przystąpić w każdym miesiącu. Najczęściej egzamin udostępniany jest najczęściej w piątki i soboty o godzinie 10, rzadziej w niedziele. Rejestracja na egzamin TOEFL iBT możliwa jest bez dodatkowych opłat do 7 dni przed każdym terminem sesji. W przypadku późniejszej rejestracji, która możliwa maksymalnie na 3 dni przed sesją, związana jest z koniecznością poniesienia dopłaty w wysokości 40 dolarów. Każdy ośrodek testowy TOEFL sam wybiera, które sesje będą prowadzone w danej lokalizacji. W Polsce egzamin TOEFL iBT można zdać w 12 miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Zabrzu.

Tutaj możesz sprawdzić lokalizacje i terminy egzaminów TOEFL iBT w Polsce.

Miasta, w których można zdawać TOEFL iBT

Jak przygotować się do egzaminu TOEFL iBT?

Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu TOEFL iBT najpóźniej na trzech miesięcy przed terminem egzaminu. Naszym zdaniem drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim przerabianie jak największej ilości zadań z komputerowych arkuszy testowych. Podczas rozwiązywania testów warto kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie. Warto także pamiętać o tym, że pozytywny wynik egzaminu TOEFL iBT zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również od gruntownej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu. Do TOEFLa należy uczyć się systematycznie i unikać robienia dłuższych przerw w nauce. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych i miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów. Najwięcej błędów polscy studenci popełniają w readingu i writingu, dlatego podczas nauki należy zwrócić szczególną uwagę na słownictwo. TOEFL sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, dlatego przygotowanie wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim oraz z samą konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. W celu przygotowania się do egzaminu TOEFL można skorzystać z podręcznika The Official Guide to the New TOEFL iBT, a także zaopatrzyć się w dobre programy komputerowe i repetytoria przygotowujące do TOEFLa.

Jeśli chodzi o czytanie (reading) to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak największej ilości zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Poza tekstami egzaminacyjnymi polecamy także czytać jak najwięcej artykułów i książek w języku angielskim. Z reguły część słuchania (listening) nie sprawia egzaminowym problemu, ale trzeba wykonać jak najwięcej zadań tego typu, ponieważ na egzaminie dany tekst jest słuchany tylko raz. Aby rzetelnie się do niej przygotować poza rozwiązywaniem zadań słuchanych z przykładowych arkuszy, warto słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie.

Do części pisanej (writing) na początku należy przypomnieć sobie czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny one spełniać. Następnie można przygotować zbiór słówek i wyrażeń przydatnych w wypracowania oraz opracować modelowe uniwersalne zdania, które będzie można później wykorzystać na egzaminie. Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów i wydarzeń oraz przede wszystkim praktyki. Czym więcej będziesz się wypowiadał po angielsku, tym pewniej i swobodniej będziesz się czuł posługując się tym językiem w mowie. Bardzo przydatne jest dla tej części egzaminu przećwiczenie przykładowych zadań pod okiem kompetentnego nauczyciela, który poprawi Twoje błędy i udzieli Ci praktycznych wskazówek. 


Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych doświadczonych korepetytorów i mentorów, którzy pomogli zdać egzamin TOEFL na najwyższe lokaty rzeszy uczniów i studentów!Najczęstsze pytania

Po co mi egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie akademicki. Jest on wymagany podczas rekrutacji na studia za granicą, przeważnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jak wygląda egzamin TOEFL?

TOEFL iBT jest czterogodzinnym, skomputeryzowanym testem składającym się z czterech części: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. W każdej sekcji będziesz używał jednej głównej umiejętności (tak więc w sekcji Reading będziesz czytał fragmenty, a w sekcji Listening będziesz słuchał klipów audio), przy czym niektóre pytania lub zadania wymagają użycia wielu umiejętności.

Ile kosztuje i gdzie mogę przystąpić do egzaminu TOEFL?

Egzamin TOEFL kosztuje około 790 złotych. W Polsce do egzaminu TOEFL można podejść w centrach egzaminacyjnych zlokalizowanych w 12 miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Zabrzu.

Ile trzeba zdobyć punktów na TOEFL by się dostać na studia?

Twój wynik TOEFL z testu iBT będzie się mieścił w przedziale od 0 do 120. Wyniki w przedziale 90-100 są wystarczająco dobre dla większości zagranicznych uniwersytetów. Uzyskanie wyniku większego niż 100 daje możliwość studiowania na uniwersytetach Ivy League. 

Ile punktów na TOEFL to poziom C1?

 Na uzyskanie certyfikatu C1 z sekcji czytania potrzebujesz 24 punkty, z sekcji słuchania 22 punkty, z sekcji mówienia 25 punktów i z sekcji pisania 24 punkty. Zdobycie za cały test 95-120 punktów przekłada się na poziom C1.

W jakich krajach jest akceptowany egzamin TOEFL?

Certyfikat TOEFL jest akceptowany przez uczelnie w Australii, Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii. Wyniki egzaminu TOEFL są często także wymagane podczas rekrutacji na studia w Stanach Zjednoczonych. 

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 4 opinii.
Czytaj więcej:

Chcesz wiedzieć jak Lagunita Education może Ci pomóc zdać TOELF?

Pomożemy Ci efektywnie przygotować się do TOEFL!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Korepetycje do TOEFL

Efektywnie przygotowujemy do egzaminu TOEFL indywidualnie i w małych grupach (do 3 osób), online i offline, identyfikujemy Twoje słabe strony i pracujemy nad nimi!
Dowiedz się więcej