Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-usa #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

Egzamin TOEFL to najpopularniejszy egzamin językowy na świecie. Jak się do niego dobrze przygotować?

TOEFL: jak wygląda skuteczne przygotowanie?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o TOEFL: jak wygląda skuteczne przygotowanie? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2021-10-12 (ostatnia aktualizacja: 2022-05-17)
 • TOEFL można zdawać ok. 50 razy rocznie w jednym z 12 miast w Polsce, a jedno podejście kosztuje ok. 790 zł (215 USD)
 • TOEFL sprawdza znajomość języka angielskiego w kontekście akademickim i jest akceptowany przez amerykańskie uniwersytety jako potwierdzenie znajomości angielskiego
 • W tym artykule znajdziesz dostęp do darmowych próbnych egzaminów TOEFL oraz zestawów ćwiczeń 
Ania - mentorka lagunity

Pomożemy Ci uzyskać 3-cyfrowy wynik z egzaminu TOEFL!

Ania, instruktor w kursach do egzaminu TOEFL

Egzamin TOEFL - najważniejsze informacje

TOEFL to skrót od Test of English as a Foreign Language - amerykańskiego egzaminu, który ma na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Parę najważniejszych informacji na temat samego egzaminu:

 • Egzamin TOEFL jest prowadzony przez Educational Testing Service, największą na świecie organizację zajmującą się tworzeniem i przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających umiejętności językowe oraz badaniami w dziedzinie edukacji,
 • Wyniki testu TOEFL są ważne jedynie przez dwa lata,
 • Od 2005 roku egzamin TOEFL można zdać także w wersji komputerowej (jest to tzw. egzamin TOEFL iBT, skrót pochodzi od angielskiego zwrotu Internet-Based Test), dlatego egzamin ten cieszy się tak dużą popularnością na całym świecie,
 • W Polsce uczniowie i studenci przystępują do egzaminu TOEFL iBT, dlatego poniższe informacje będą się odnosić przede wszystkim do formy komputerowej,
 • Koszt testu TOEFL iBT w Polsce wynosi 215 USD i jest potrącany z karty według kursu danego banku.

Różnica między TOEFL a TOEFL iBT

Podstawowa różnica pomiędzy tymi testami jest zawarta w nazwach – iBT (internet-based test) i PBT (paper-based test). Zdający odpowiada przy użyciu komputera znajdującego się w wybranym centrum egzaminacyjnym lub rozwiązać arkusz ręcznie, za pomocą ołówka. 

Nowa, komputerowa wersja trwa dłużej, ponieważ zadania wymagają większego nakładu pracy (a więc i czasu) – TOEFL IBT ma m.in.:

 • bardziej rozbudowane teksty w sekcji czytania,
 • dłuższe nagrania w listeningu,
 • jedno dodatkowe zadanie pisemne.

Modyfikacji uległa także punktacja. Wcześniejsza skala 310 – 677 pkt została zamieniona na bardziej przejrzystą: 0 – 120 pkt. 

UWAGA! Papierowa wersja TOEFL została wycofana w kwietniu 2021 roku.

Certyfikat jest ważny dwa lata, co oznacza, że ostatnie papierowe testy będą uznawane do 2023 roku.


Dlaczego warto zdać egzamin TOEFL? 5 najważniejszych powodów

Powodów, żeby zdać egzamin TOEFL na satysfakcjonującą liczbę punktów jest wiele, ale prezentujemy najważniejsze z nich:

 1. Zdanie egzaminu TOEFL lub TOEFL iBT na określoną liczbę punktów jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie (w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i nawet na niektórych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii!).
 2. Egzamin ten jest wymagany także od osób, które planują pracować w krajach anglojęzycznych, a zwłaszcza w USA i w Kanadzie.
 3. Wiele agencji rządowych, firm, a także programów stypendialnych wykorzystuje wynik z egzaminu TOEFL w procesach rekrutacyjnych.
 4. Warto dodać, że certyfikat TOEFL jest honorowany także przez liczne firmy działające w Polsce i w innych europejskich państwach.
 5. TOEFL jest ponadto jedną z podstaw zaliczenia lektoratów na polskich uniwersytetach i zazwyczaj ma bardzo łagodny przelicznik punktów na ocenę. Wysoki wynik na egzaminie TOEFL stanowi potwierdzenie poziomu zaawansowanego z języka angielskiego oraz świadczy o tym, że zdający potrafi się nim biegle posługiwać w mowie i piśmie.

TOEFL i TOEFL iBT – cena

Jako, że TOEFL w wersji papierowej nie jest przeprowadzany już od ponad roku, nie ma aktualnych danych dotyczących kosztów uzyskania tego typu certyfikatu.

W przypadku TOEFL iBT, należy liczyć się z wydatkiem rzędu 205$ (ponad 900 zł), w zależności od cennika ustalonego w danym centrum egzaminacyjnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule: Ile kosztuje TOEFL w Polsce? 

Jak wygląda punktacja egzaminu TOEFL iBT? Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin TOEFL iBT składa się z czterech części (Reading, Listening, Speaking oraz Writing), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego.

 • Wszystkie cztery części zdaje się na komputerze w wybranym centrum językowym w tym samym dniu, z jedną krótką 10-minutową przerwą po dwóch pierwszych częściach (czytaniu i słuchaniu).
 • Test trwa aż 4 godziny, dlatego warto przyzwyczaić się do jego wymagającej formy i olbrzymiej ilości zadań (ok. 80-90 na arkusz).
 • Łącznie na całym egzaminie TOEFL iBT kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów, do zdobycia jest po 30 punktów za każdą z części.
 • Podczas iBT zdający może robić ręcznie notatki na kartce białego papieru.

Punktacja egzaminu TOEFL została zamieszczona poniżej. 

Część I: Reading (czytanie)

Czas trwania: od 1 godziny do 1 godziny 40 minut

Część ta składa się:

 • z 3-5 długich tekstów i 12-14 pytań do każdego z nich oraz
 • 4-6 wykładów i 6 pytań do każdego wykładu.

Teksty zbliżone są do treści zawartych w podręcznikach akademickich, traktujących o różnorodnych dziedzinach naukowych. W niektórych zadaniach może się pojawić specjalistyczne słownictwo, ale wiedza ogólna jest wystarczająca do zrozumienia pytania i udzielenia na nie poprawnej odpowiedzi. Na rozwiązanie poszczególnych zadań do każdego tekstu kandydat ma 20 minut, po czym otrzymuje kolejny tekst wraz z zestawem zadań. Niemożliwe jest zatem zapoznanie się ze wszystkimi tekstami od razu. Egzaminowani muszą odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące głównej myśli i celu tekstu, jego charakteru, zawartego słownictwa, a także poszczególnych funkcji tekstów. Studenci muszą wyciągnąć wnioski z tekstu, sparafrazować wyrażenia oraz uzupełnić teksty zdaniami najbardziej pasującymi do kontekstu. Nowe typy pytań wymagają od egzaminowanych także parafrazowania zdań, uzupełniania tabel, a czasami nawet pisania streszczeń.


Część II: Słuchanie (ang. listening)

Czas trwania: od 1 godziny do 1 godziny 30 minut

Część słuchana składa się z:

 • 2 lub 3 rozmów studenckich oraz 5 pytań związanych z każdym dialogiem,
 • od 4 do 6 wykładów akademickich lub dyskusji o charakterze naukowym oraz 6 pytań związanych z odsłuchanym wykładem

Egzaminowani muszą udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania do odsłuchiwanego materiału - liczba pytań w zależności od egzaminu waha się od 34 do 51. Wszystkie nagrania są odtwarzane w całości tylko jeden raz, dlatego warto się zapoznać z treścią pytań przed odsłuchaniem tekstu lub w jego trakcie. Studenci odpowiadają na pytania dotyczące głównej myśli tekstu słuchanego, szczegółów w nim zawartych, celów wypowiedzi, opinii osób mówiących, a także wyciągają wnioski i określają ogólną organizację wypowiedzi. Zadania do każdego z nagrań mogą przybrać formę pytań jednokrotnego wyboru, pytań wielokrotnego wyboru oraz porządkowania zwrotów według określonego wzoru.


Część III: Mówienie (ang. speaking)

Czas trwania: ok. 20 minut

Część ta składa się z sześciu zadań: 

 • dwóch niezależnych oraz
 • czterech zintegrowanych

Odpowiedź ustna wygląda następująco:

 1. W dwóch pierwszych zadaniach studenci udzielają odpowiedzi na pytania dotyczących różnych aspektów życia akademickiego. Udzielane odpowiedzi mogą być sformułowane dowolnie i bazować na wiedzy i doświadczeniu egzaminowanego.
 2. W dwóch zadaniach zintegrowanych kandydaci muszą przeczytać tekst i wysłuchać nagrania, a następnie odpowiedzieć jaka jest relacja między tekstem, który przeczytali, a tym który usłyszeli.
 3. W dwóch ostatnich zadaniach zintegrowanych studenci muszą wysłuchać długich tekstów, a kolejne je streścić i wyrazić swoją opinię na tematy w nich zawarte. 


Część IV: Pisanie (ang. writing)

Czas trwania: 50 minut

Na część pisemną składają się dwa zadania:

 • jedno zintegrowane oraz
 • jedno niezależne

W pierwszym zadaniu kandydat ma 3 minuty na przeczytanie krótkiego tekstu, a następnie wysłuchuje nagranie związane z jego treścią i udziela odpowiedzi pisemnej na zadane pytanie, najczęściej w formie streszczenia wykładu i tekstu ze wskazaniem powiązań i różnic między nimi. Na napisanie wypracowania o objętości od 150 do 220 słów egzaminowany ma 20 minut. 

Drugie zadanie polega na napisaniu w ciągu 30 minut krótkiego eseju, w którym autor ma wyrazić swoją opinię na dany temat. Długość drugiej wypowiedzi powinna się mieścić do 300 słów.

Czy egzamin TOEFL jest trudny? 

Certyfikat TOEFL otwiera drzwi do wielu prestiżowych instytucji i uczelni zagranicznych, takich jak m.in. Uniwersytety Yale czy Oxfordzki. Według danych ETS – instytucji organizującej TOEFL, wyniki egzaminu są honorowane w ponad 11 tys. placówkach na całym świecie! Tak szeroka uznawalność jest wynikiem międzynarodowego charakteru tego certyfikatu. Czy trudno go zdobyć? 

I tak, i nie. Egzaminu nie da się bowiem oblać. Osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku, który zapewniłby pomyślną rekrutację na studia/stanowisko/stypendium jest jednak nie lada wyzwaniem. Komisje w najbardziej prestiżowych instytucjach wymagają bowiem od kandydatów zdobycia minimum 100 punktów (na 120 możliwych). Osoba, która nie posługuje się angielskim jako językiem ojczystym, musi solidnie popracować, by sprostać temu zadaniu.

Odpowiednie przygotowanie jest o tyle ważne, że podczas TOEFL trudno jest „strzelać” – pytania są wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenie umiejętności słuchania pozwoli dobrze zrozumieć nagrania na Listeningu, które są odtwarzane tylko raz.

Słownictwo ma też bardziej akademicki charakter, dlatego warto sięgać raczej po naukowe artykuły podczas przygotowań.

Dodatkowym utrudnieniem dla może być to, że TOEFL jest zorientowany na amerykańskim angielskim, z odrobiną obcych akcentów (np. Australijskim czy Nowozelandzkim). W większości polskich szkół studenci uczą się natomiast tylko odmiany brytyjskiej.

Kurs przygotowawczy do TOEFL od Lagunita Education pomoże sprawnie uporać się z tymi trudnościami i osiągnąć naprawdę dobry wynik na egzaminie. 

Liczba punktów wymagana na poszczególnych uczelniach z egzaminu TOEFL

Chcąc brać czynny udział w zajęciach wykładanych po angielsku, należy mieć naprawdę dobre kwalifikacje językowe. Komisje rekrutacyjne w najbardziej prestiżowych uczelniach zagranicznych są bardzo wymagające wobec kandydatów. Przykładowe progi punktowe to:

Ile musisz zdobyć punktów z egzaminu TOEFL, żeby dostać się na wybraną uczelnie?Dodatkowo, na King's College potrzeba 109 pkt, na UCL: 92-109 pkt, a na Uniwersytecie Yale – 100 pkt.

Uzyskanie takich wyników zwiększa szanse, ale nie gwarantuje miejsca na wymarzonej, zagranicznej uczelni. Wszystko zależy od tego, jak poradzili sobie pozostali kandydaci – komisje wybierają bowiem tylko najlepszych, a liczba miejsc jest ograniczona.

Minimalna ilość punktów, niezbędna do podjęcia studiów za granicą w mniej prestiżowych uczelniach to około 80 punktów. Wynik poniżej tej wartości zmniejsza szanse na zakwalifikowanie się.

Wynik TOEFL a poziom znajomości języka 

TOEFL bada umiejętność posługiwania się językiem angielskim – słuchania, mówienia, pisania i czytania. Wynik z egzaminu można przełożyć na bardziej znaną i czytelną klasyfikację CEFR. Określa ona poziom zaawansowania użytkownika za pomocą skali A1 – C2. Oto jak przelicza się punkty TOEFL według skali CEFR:

 • C2: 114 – 120 pkt;
 • C1: 95 – 113 pkt;
 • B2: 72 – 94 pkt;
 • B1: 42 – 71 pkt.

Uzyskanie 42 punktów oznacza zaledwie podstawową umiejętność posługiwania się językiem, która jest zazwyczaj niewystarczająca. Aby uzyskać konkurencyjny (najlepiej 3-cyfrowy) wynik, należy odpowiednio się przygotować. 

Czym się różni TOEFL od innych egzaminów językowych?

Oferta egzaminów językowych poświadczających kwalifikacje w tym zakresie jest ogromna, jednak najpowszechniej uznawane są trzy z nich: IELTS, TOEFL i CAE. Pierwszą zasadniczą różnicą są instytucje organizujące poszczególne testy – są to:

 • dla TOEFL – Educational Testing Service (ETS) założona w 1947 roku w Stanach Zjednoczonych (pierwszy test opracowano i przeprowadzono 17 lat później, w 1964 roku);
 • dla CAE – Cambridge English Language Assessment; wśród tzw. egzaminów Cambridge (do których należy CAE), można wyróżnić m.in. BEC (język biznesowy) czy FCE (biegłość na poziomie B2);
 • dla IELTS – za jego organizację odpowiadają aż 3 instytucje: British Council, Cambridge English Language Assessment oraz IDP.

Z racji swojego „pochodzenia”, poszczególne certyfikaty językowe są mniej lub bardziej popularne w poszczególnych krajach. Dwa najpopularniejsze (IELTS i TOEFL) są honorowane na całym świecie, przy czym w Europie, Australii i Kanadzie lepiej sprawdza się IELTS, a w USA – TOEFL. Wiele uczelni wyższych uznaje oba certyfikaty.

Najmniej popularny jest CAE, który jednak ma swoje zalety (m.in. bezterminowość). Wybiera się go najczęściej przed aplikacją na stanowisko w międzynarodowej firmie, bo poświadcza biegłość na poziomie C1.

Za przystąpieniem do egzaminu TOEFL przemawia natomiast prestiż amerykańskich uczelni – większość światowych rankingów jest przez nie zdominowana. Ten certyfikat jest z kolei najpowszechniej uznawany w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji o strukturze, kosztach i dostępności poszczególnych egzaminów można znaleźć na naszym blogu: „TOEFL, CAE, IELTS – różnice”.

Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu TOEFL iBT?

Na egzamin TOEFL należy się zarejestrować samodzielnie przez internet na zaprojektowanej w tym celu stronie rejestracji. Podczas dokonywania rejestracji zdający ma możliwość wyboru miejsce, daty i godziny egzaminu. TOEFL iBT jest organizowany ok. 50 razy na rok, zatem można do niego przystąpić w każdym miesiącu. Najczęściej egzamin udostępniany jest najczęściej w piątki i soboty o godzinie 10, rzadziej w niedziele.

Rejestracja na egzamin TOEFL iBT możliwa jest bez dodatkowych opłat do 7 dni przed każdym terminem sesji. W przypadku późniejszej rejestracji, która możliwa maksymalnie na 3 dni przed sesją, związana jest z koniecznością poniesienia dopłaty w wysokości 40 dolarów. Każdy ośrodek testowy TOEFL sam wybiera, które sesje będą prowadzone w danej lokalizacji.

W Polsce egzamin TOEFL iBT można zdać w 12 miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Zabrzu. Tutaj możesz sprawdzić lokalizacje i terminy egzaminów TOEFL iBT w Polsce.

Miasta, w których można zdawać TOEFL iBT

Terminy TOEFL Polska 2022

Na stronie ETS można znaleźć wyszukiwarkę terminów, która wskazuje czas i lokalizację najbliższych egzaminów. Według zawartych w niej informacji, TOEFL w 2022 roku będą odbywać się minimum dwa razy w miesiącu, np.:

 • w lipcu (9 i 30.07),
 • we wrześniu (9, 10, 24 i 30.09),
 • w październiku (1, 22 i 29.10).

Więcej dat można znaleźć pod adresem podanym wyżej.

Jak przygotować się do egzaminu TOEFL iBT? 6 cennych wskazówek

Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu TOEFL iBT najpóźniej na trzy miesiące przed terminem egzaminu. Naszym zdaniem drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim przerabianie jak największej ilości zadań z komputerowych arkuszy testowych. Prezentujemy także 6 cennych wskazówek, które ułatwią zdobycie wysokiego wyniku z egzaminu TOEFL:

 1. Podczas rozwiązywania testów warto kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie.
 2. Warto także pamiętać o tym, że pozytywny wynik egzaminu TOEFL iBT zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również od gruntownej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu.
 3. Do TOEFLa należy uczyć się systematycznie i unikać robienia dłuższych przerw w nauce. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych i miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów.
 4. Najwięcej błędów polscy studenci popełniają w readingu i writingu, dlatego podczas nauki należy zwrócić szczególną uwagę na słownictwo.
 5. TOEFL sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, dlatego przygotowanie wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim oraz z samą konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności.
 6. W celu przygotowania się do egzaminu TOEFL można skorzystać z podręcznika The Official Guide to the New TOEFL iBT, a także zaopatrzyć się w dobre programy komputerowe i repetytoria przygotowujące do TOEFLa.

Jeśli chodzi o czytanie (reading) to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak największej ilości zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Poza tekstami egzaminacyjnymi polecamy także czytać jak najwięcej artykułów i książek w języku angielskim.

Część słuchania (listening) z reguły nie sprawia egzaminowym problemu, ale trzeba wykonać jak najwięcej zadań tego typu, ponieważ na egzaminie dany tekst jest słuchany tylko raz. Aby rzetelnie się do niej przygotować poza rozwiązywaniem zadań słuchanych z przykładowych arkuszy, warto słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie.

Do części pisanej (writing) na początku należy przypomnieć sobie czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny one spełniać. Następnie można przygotować zbiór słówek i wyrażeń przydatnych w wypracowania oraz opracować modelowe uniwersalne zdania, które będzie można później wykorzystać na egzaminie.

Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów i wydarzeń oraz przede wszystkim praktyki. Czym więcej będziesz się wypowiadał po angielsku, tym pewniej i swobodniej będziesz się czuł posługując się tym językiem w mowie. Bardzo przydatne jest dla tej części egzaminu przećwiczenie przykładowych zadań pod okiem kompetentnego nauczyciela, który poprawi Twoje błędy i udzieli Ci praktycznych wskazówek. 

Egzamin TOEFL - przykładowy test

Jeśli zastanawiasz się nad podejściem do egzaminu TOEFL, możesz skorzystać z próbnego testu i już dziś sprawdzić swoje umiejętności. Niestety, próbny test nie wykaże ilości zdobytych punktów i nie zapisze Twoich odpowiedzi, ale zawsze istnieje możliwość skonsultowania ich z doświadczonym korepetytorem. 
Co więcej, na oficjalnej stronie Educational Testing Service, znajdują się darmowe zestawy testów, dzięki którym poćwiczysz swoje słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie. Linki do testów znajdują się tutaj. Najlepiej, żebyś wykonywał/a próbne egzaminy pod okiem doświadczonego nauczyciela, który zwróci uwagę na Twoje błędy i będzie na bieżąco monitorował Twoje postępy. 

Egzamin TOEFL arkusze i zadania 

Na stronie ETS można znaleźć kilka przykładowych zadań, które przybliżą nieco specyfikę TOEFL. Należy pamiętać, że rozwiązywanie tego typu zadań jest najlepszym ćwiczeniem. Są one bowiem najbardziej zbliżone do testu właściwego – zawierają słownictwo i akcenty typowe dla TOEFL.

Na rynku są także dostępne podręczniki do nauki, które zawierają ogrom cennych wskazówek oraz ćwiczenia do rozwiązywania. Oficjalna książka od ETS: „The Official Guide to the TOEFL iBT Test, 6th Edition” jest uznawana jako najlepsza dla osób przygotowujących się, jednak godne polecenia są także tytuły takie jak:

 • TOEFL IBT With 8 Online Practice Tests / Barron’s
 • TOEFL iBT Prep Plus 2020-2021 / Kaplan
 • TOEFL Preparation Book 2021-2022 / Mometrix

Ceny książek wahają się od 100 do 200 zł. Darmową próbkę tego, co może pojawić się na egzaminie TOEFL można znaleźć we wpisie „Przykładowy TOEFL” 

Sprawdzony kurs do TOEFL

W Lagunita Education oferujemy intensywne kursy przygotowawcze do TOEFL, które znacznie zwiększają szansę na zdobycie satysfakcjonującego wyniku. Zapewniamy niezbędne materiały do nauki, mnóstwo przydatnych wskazówek oraz indywidualne podejście. Zajęcia odbywają się zdalnie, co wpływa na wygodę i komfort pracy. Skutecznie przełamujemy barierę językową i potrafimy zachęcić do współpracy nawet najbardziej wycofanych kursantów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych doświadczonych korepetytorów i mentorów, którzy pomogli już dziesiątkom studentów uzyskać wysokie wyniki z egzaminu TOEFL i spełnili ich marzenia o studiowaniu za granicą!

Najczęstsze pytania

Po co mi egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie akademicki. Jest on wymagany podczas rekrutacji na studia za granicą, przeważnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jak wygląda egzamin TOEFL?

TOEFL iBT jest czterogodzinnym, skomputeryzowanym testem składającym się z czterech części: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. W każdej sekcji będziesz używał jednej głównej umiejętności (tak więc w sekcji Reading będziesz czytał fragmenty, a w sekcji Listening będziesz słuchał klipów audio), przy czym niektóre pytania lub zadania wymagają użycia wielu umiejętności.

Ile kosztuje i gdzie mogę przystąpić do egzaminu TOEFL?

Egzamin TOEFL kosztuje około 790 złotych. W Polsce do egzaminu TOEFL można podejść w centrach egzaminacyjnych zlokalizowanych w 12 miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Zabrzu.

Ile trzeba zdobyć punktów na TOEFL by się dostać na studia?

Twój wynik TOEFL z testu iBT będzie się mieścił w przedziale od 0 do 120. Wyniki w przedziale 90-100 są wystarczająco dobre dla większości zagranicznych uniwersytetów. Uzyskanie wyniku większego niż 100 daje możliwość studiowania na uniwersytetach Ivy League. 

Ile punktów na TOEFL to poziom C1?

 Na uzyskanie certyfikatu C1 z sekcji czytania potrzebujesz 24 punkty, z sekcji słuchania 22 punkty, z sekcji mówienia 25 punktów i z sekcji pisania 24 punkty. Zdobycie za cały test 95-120 punktów przekłada się na poziom C1.

W jakich krajach jest akceptowany egzamin TOEFL?

Certyfikat TOEFL jest akceptowany przez uczelnie w Australii, Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii. Wyniki egzaminu TOEFL są często także wymagane podczas rekrutacji na studia w Stanach Zjednoczonych. 

Zobacz jak przygotować się do TOEFL i uzyskać 3-cyfrowy wynik


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 10 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci uzyskać 3-cyfrowy wynik z egzaminu TOEFL!

Porozmawiajmy

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób