#studia-w-usa #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

TOEFL to najpopularniejszy egzamin językowy: jak go napisać?

TOEFL egzamin – jak wygląda skuteczne przygotowanie?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o TOEFL egzamin – jak wygląda skuteczne przygotowanie? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2024-01-15 (ostatnia aktualizacja: 2024-04-09)
 • TOEFL – egzamin sprawdzający znajomość angielskiego, akceptowany przez wiele zagranicznych uniwersytetów jako potwierdzenie kwalifikacji językowych.
 • TOEFL jest dostępny zazwyczaj kilka razy w miesiącu w jednym z 7 miast w Polsce, a jedno podejście kosztuje 215$.
 • Egzamin występuje w trzech różnych wersjach: iBT, Home Edition i Essentials.
Ania - mentorka lagunity egzamin toefl

Pomożemy Ci uzyskać 3-cyfrowy wynik z egzaminu TOEFL!

strzalka
Ania, instruktor w kursach do egzaminu TOEFL

Co trzeba wiedzieć w kwestii: TOEFL egzamin językowy?

Test of English as a Foreign Language, czyli TOEFL – egzamin, który ma na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim. Parę najważniejszych informacji:

 • TOEFL jest prowadzony przez ETS (Educational Testing Service), organizację zajmującą się tworzeniem i przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających umiejętności językowe oraz badaniami w dziedzinie edukacji.
 • Wyniki testu TOEFL są ważne przez 2 lata.
 • Od 2005 roku TOEFL egzamin można zdać w wersji komputerowej (tzw. TOEFL iBT: Internet-Based Test), dlatego cieszy się tak dużą popularnością na całym świecie (od 2021 roku wycofano papierową wersję PBT).
 • W Polsce uczniowie i studenci najczęściej wybierają egzamin TOEFL iBT, dlatego poniższe informacje będą się odnosić przede wszystkim do formy komputerowej.
 • Koszt testu TOEFL iBT w Polsce wynosi 215$ i jest potrącany z karty według kursu danego banku.

TOEFL egzamin służy głównie kandydatom na studia zagraniczne w celu potwierdzenia swoich kwalifikacji komunikacyjnych, niezbędnych do podjęcia nauki w anglojęzycznym środowisku akademickim. Największą popularnością cieszy się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jednak uczelnie europejskie (i wiele innych) także uznają wyniki tego egzaminu. Certyfikat jest wykorzystywany także do innych celów, m.in. do uzyskania zwolnienia z lektoratów na polskich uczelniach czy zakwalifikowania się na wymianę studencką za granicę. Czy trudno jest zdać TOEFL egzamin z wysokim wynikiem?

Czy egzamin TOEFL jest trudny? 

Certyfikat TOEFL otwiera drzwi do wielu prestiżowych instytucji i uczelni zagranicznych, takich jak m.in. Uniwersytety Yale czy Oxfordzki. Według danych ETS, wyniki egzaminu są honorowane w ponad 11 tys. placówkach na całym świecie! Tak szeroka uznawalność jest wynikiem międzynarodowego charakteru tego certyfikatu.

Dobra wiadomość jest taka, że egzaminu nie da się oblać. Osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku, który zapewniłby pomyślną rekrutację na studia/stanowisko/stypendium jest jednak nie lada wyzwaniem. Komisje w najbardziej prestiżowych instytucjach wymagają bowiem od kandydatów zdobycia minimum 100 na 120 możliwych punktów (TOEFL egzamin na poziomie C1). Osoba, która nie posługuje się angielskim jako językiem ojczystym, musi solidnie popracować, by sprostać temu zadaniu.

Wyniki TOEFL wymagane na prestiżowych uczelniach

Przedstawione wyżej progi punktowe pokazują, że TOEFL C1 (lub B2+) jest niezbędny, aby móc myśleć o studiowaniu na najlepszych, zagranicznych uniwersytetach. Im mniejsza renoma uczelni, tym łagodniejsze kryteria. Celując wysoko, trzeba jednak solidnie zaplanować swoje przygotowanie do TOEFL, a to może być trudne. Dlaczego?

Odpowiednie przygotowanie jest o tyle ważne, że podczas TOEFL trudno jest „strzelać” – pytania są wielokrotnego wyboru. Ćwiczenie umiejętności słuchania pozwoli dobrze zrozumieć nagrania na Listeningu, które są odtwarzane tylko raz. Słownictwo ma też bardziej akademicki charakter, dlatego warto sięgać raczej po naukowe artykuły podczas przygotowań.

Dodatkowym utrudnieniem dla może być to, że TOEFL egzamin jest zorientowany na amerykańskim angielskim, z odrobiną obcych akcentów (np. Australijskim czy Nowozelandzkim). W większości polskich szkół studenci uczą się natomiast tylko odmiany brytyjskiej. Poza tym, test trwa 3 godziny – wymaga dużego skupienia przez dość długi czas, co może odbijać się na wynikach.

Kurs przygotowawczy do TOEFL od Lagunita Education pomoże sprawnie uporać się z tymi trudnościami i osiągnąć naprawdę dobry wynik na egzaminie. 

Jak wygląda punktacja egzaminu TOEFL iBT?

Egzamin TOEFL iBT składa się z czterech części, które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego.

Zależy Ci na wysokim wyniku TOEFL?

Z Lagunitą Ci się uda!

Najlepsze zagraniczne uczelnie wymagają naprawdę wysokich wyników TOEFL.
Samodzielne przygotowanie do TOEFL jest czasochłonne i uciążliwe.
Materiały do nauki dostępne w Internecie nie wystarczą do dobrego przygotowania.
Doświadczeni korepetytorzy. Wartościowe materiały do nauki. Indywidualny kurs.
kobieta toefl egzamin terminy 2024
Zarezerwuj kurs
 • Wszystkie cztery części zdaje się na komputerze w domu lub w wybranym centrum językowym w tym samym dniu, z jedną krótką 10-minutową przerwą po dwóch pierwszych częściach (czytaniu i słuchaniu).
 • Test trwa niecałe 2 godziny i tym samym jest to najkrótszy z trzech najpopularniejszych testów z języka angielskiego.
 • Maksymalny wynik to 120 punktów na TOEFL – egzamin składa się z 4 części ocenianych po 30 punktów.
 • Podczas iBT zdający może robić ręcznie notatki na kartce białego papieru.

TOEFL egzamin punktacja została zaprezentowana w poniższej tabeli: 

Czytanie     35 minut20 pytań0-30 pkt
Słuchanie36 minut28 pytań0-30 pkt
Mówienie16 minut4 zadania0-30 pkt
Pisanie29 minut

2 zadania

0-30 pkt

TOEFL bada umiejętność posługiwania się językiem angielskim – słuchania, mówienia, pisania i czytania. Wynik z egzaminu można przełożyć na bardziej znaną i czytelną klasyfikację CEFR. Określa ona poziom zaawansowania użytkownika za pomocą skali A1 – C2. Oto jak przelicza się punkty TOEFL według skali CEFR:

 • C2: 114 – 120 pkt
 • C1: 95 – 113 pkt
 • B2: 72 – 94 pkt
 • B1: 42 – 71 pkt

Uzyskanie 42 punktów oznacza zaledwie podstawową umiejętność posługiwania się językiem, która jest zazwyczaj niewystarczająca. Aby uzyskać konkurencyjny (najlepiej 3-cyfrowy) wynik, należy odpowiednio się przygotować. 

Jak wspomniano wcześniej, przygotowania na TOEFL egzamin należy zacząć od zapoznania się ze strukturą testu oraz specyfiką pytań.

O strukturze TOEFL: jak wygląda test?

Aby dobrze przygotować się do TOEFL, warto zapoznać się z poniższymi opisami poszczególnych sekcji egzaminu.

Liczba pytań i czas na TOEFL reading

Część I: Reading (czytanie)

Czas trwania: 35 minut

Część ta składa się z 2 fragmentów tekstu o długości ~700 wyrazów. Zadaniem egzaminowanego jest ich przeczytanie ze zrozumieniem i udzielenie odpowiedzi na 20 pytań.

Teksty zbliżone są do treści zawartych w podręcznikach akademickich, traktujących o różnorodnych dziedzinach naukowych. W niektórych zadaniach może się pojawić specjalistyczne słownictwo, ale wiedza ogólna jest wystarczająca do zrozumienia pytania i udzielenia na nie poprawnej odpowiedzi. Niemożliwe jest zatem zapoznanie się ze wszystkimi tekstami od razu.

Egzaminowani muszą odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące głównej myśli i celu tekstu, jego charakteru, zawartego słownictwa, a także funkcji poszczególnych fragmentów. Studenci muszą wyciągnąć wnioski z tekstu, sparafrazować wyrażenia oraz uzupełnić teksty zdaniami najbardziej pasującymi do kontekstu. Nowe typy pytań wymagają od egzaminowanych także parafrazowania zdań, uzupełniania tabel, a czasami nawet pisania streszczeń.

Przykładowe pytania mogą brzmieć następująco:

 • "Która z poniższych fraz najlepiej wyraża główną myśl przedstawionego fragmentu tekstu?"
 • "Które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe na podstawie informacji zawartych we fragmencie X?"

Liczba pytań i czas na TOEFL listening.

Część II: Słuchanie (ang. listening)

Czas trwania: 36 minut

Część słuchana składa się z nagrań, do których przypisanych jest 5 zadań, w każdym z nich należy wskazać 5-6 poprawnych odpowiedzi.

Egzaminowani muszą udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania do odsłuchiwanego materiału – liczba pytań wynosi 28. Wszystkie nagrania są odtwarzane w całości tylko raz, dlatego warto wcześniej zapoznać się z treścią zadań. Studenci mają wskazać główną myśli usłyszanego wykładu/rozmowy, szczegóły w nich zawarte, cele wypowiedzi, opinie osób mówiących. Zdający mają także wyciągać wnioski i określić ogólną organizację wypowiedzi. Zadania do każdego z nagrań mogą przybrać formę pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz porządkowania zwrotów według określonego wzoru.

Pytania TOEFL z listeningu mogą brzmieć następująco:

 • "Co student miał na myśli, mówiąc (...)"
 • "Dlaczego profesor omawia.../wspomina o...?"

Liczba pytań i czas na TOEFL speaking

Część III: Mówienie (ang. speaking)

Czas trwania: ok. 16 minut

Część ta składa się z czterech zadań:

 • jedno z nich jest niezależne, tj. zdający mówi bazując wyłącznie na własnych pomysłach, doświadczeniach czy opiniach;
 • trzy są zależne, tzn. wymagają odniesienia się do zaprezentowanych materiałów: nagrań czy fragmentów tekstu.

Odpowiedź ustna wygląda następująco:

 1. W pierwszym zadaniu studenci udzielają odpowiedzi na pytania egzaminatorów. Mogą one dotyczyć np. różnych aspektów życia akademickiego. Udzielane odpowiedzi mogą być sformułowane dowolnie i bazować na wiedzy i doświadczeniu egzaminowanego.
 2. W drugim zadaniu kandydaci muszą przeczytać tekst i wysłuchać nagrania, a następnie odpowiedzieć, jaka jest relacja między tymi dwoma fragmentami.
 3. W dwóch ostatnich zadaniach zintegrowanych studenci muszą wysłuchać nagrania i przeczytać fragmenty wykładu z jakiegoś przedmiotu i na podstawie przyswojonych w ten sposób informacji, odpowiedzieć na pytanie. 

Należy pamiętać, że TOEFL to wyłącznie egzamin z języka angielskiego, który nie sprawdza wiedzy przedmiotowej! Zasłyszane/przeczytane informacje w zupełności wystarczą do udzielenia poprawnej odpowiedzi w dwóch ostatnich zintegrowanych pytaniach speakingu. 

Liczba pytań i czas na TOEFL writing

Część IV: Pisanie (ang. writing)

Czas trwania: 29 minut

Na część pisemną składają się dwa zadania: jedno zintegrowane i jedno niezależne.

W pierwszym zadaniu kandydat ma przeczytać krótki tekst, a następnie wysłuchać nagrania. Na tej podstawie udziela odpowiedzi pisemnej na zadane pytanie, najczęściej w formie streszczenia wykładu i tekstu ze wskazaniem powiązań i różnic między nimi. Na napisanie wypracowania o średniej objętości 150-225 wyrazów* , egzaminowany ma 19 minut. 

Drugie zadanie polega na napisaniu postu w internetowej dyskusji akademickiej. Należy wyrazić swoją opinię i poprzeć ją odpowiednimi argumentami. Na to zadanie zdający ma 10 minut.

* podane wyżej limity wyrazów w sekcji writing na TOEFL mają charakter orientacyjny, gdyż nie ma szczegółowych wytycznych w tym zakresie.

Ile punktów z TOEFL wymaga się na poszczególnych uczelniach?

Chcąc brać czynny udział w zajęciach wykładanych po angielsku, należy naprawdę dobrze posługiwać się tym językiem. Komisje rekrutacyjne w najbardziej prestiżowych uczelniach zagranicznych są bardzo wymagające wobec kandydatów. 

Wymagany wynik TOEFL na King's College to od 92 do 109 pkt, na UCL: 92-109 pkt, a na Uniwersytecie Yale – 100 pkt.

Uzyskanie takich wyników zwiększa szanse, ale nie gwarantuje miejsca na wymarzonej, zagranicznej uczelni. Wszystko zależy od tego, jak poradzili sobie pozostali kandydaci – komisje wybierają bowiem tylko najlepszych, a liczba miejsc jest ograniczona.

Minimalna liczba punktów, niezbędna do podjęcia studiów za granicą w mniej prestiżowych uczelniach to około 80 punktów. Wynik poniżej tej wartości znacznie zmniejsza szanse na zakwalifikowanie się.

Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu TOEFL iBT?

Na egzamin TOEFL należy zapisać się samodzielnie przez Internet na zaprojektowanej w tym celu stronie. Podczas dokonywania rejestracji kandydat ma możliwość wyboru miejsca, daty i godziny egzaminu.

TOEFL iBT jest organizowany 3-4 razy w miesiącu, natomiast wersja Home Edition odbywa się jeszcze częściej, bo kilka razy w tygodniu (średnio 4). Duży wybór terminów pozwala przystąpić do egzaminu w dogodnym terminie, po odpowiednim przygotowaniu się.

Rejestracja na egzamin TOEFL jest możliwa bez dodatkowych opłat do 7 dni przed każdym terminem sesji. W przypadku późniejszej rejestracji konieczna jest dopłata w wysokości 40$. Każdy ośrodek testowy TOEFL sam wybiera, które sesje będą prowadzone w danej lokalizacji.

TOEFL gdzie zdawać: w Polsce egzamin TOEFL iBT można zdać w 7 miastach: Warszawie, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy i Rzeszowie. Istnieje także możliwość przystąpienia do TOEFL w domowym zaciszu.

Aby zapisać się na test TOEFL, należy założyć konto na stronie ETS. Trzeba wypełnić formularz, wpisując swoje personalia i dane kontaktowe. Następnie pojawia się ankieta dotycząca motywacji zdającego (np. w jakim celu potrzebny jest certyfikat, w jakim kraju znajduje się wybrana uczelnia itd.). Na koniec przychodzi czas na stworzenie nazwy użytkownika i hasła, które będą wykorzystywane do logowania się na swoje konto ETS. Służy ono do rejestracji na egzamin TOEFL, która przebiega w kilku krokach:

 1. Wybór formy: iBT, Home Edition lub Essentials,
 2. Wybór centrum testowego (tylko dla TOEFL iBT),
 3. Wybór terminu z dostępnych opcji – decydując się na zdawanie testu w domu, należy zaznaczyć swoją strefę czasową,
 4. Wprowadzenie informacji o dodatkowych udogodnieniach (dla osób niepełnosprawnych),
 5. Wprowadzenie danych z dokumentu tożsamości (musi być aktualny!),
 6. Potwierdzenie danych wprowadzonych przy zakładaniu konta (jeśli się zmieniły, należy dokonać modyfikacji),
 7. Wybór do 4 instytucji, które mają otrzymać raport TOEFL – za odpowiednią dopłatą można wysłać więcej raportów (20$ za każdą dodatkową sztukę),
 8. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Kiedy wszystko jest zrobione jak należy, na podany adres e-mail przychodzi wiadomość zawierająca szczegóły dotyczące TOEFL test. 

TOEFL terminy 2024

Na stronie ETS można znaleźć wyszukiwarkę TOEFL terminy 2024, która wskazuje czas i lokalizację najbliższych egzaminów.

Oto dla TOEFL egzamin terminy 2024 (na pierwszą połowę roku) w warszawskim oddziale z możliwością zdania TOEFL (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3):

 • Kwiecień: 27
 • Maj: 10, 11, 25
 • Czerwiec: 1, 7, 8, 15, 22, 29
 • Lipiec: 6, 13, 20

Jeśli jesteś kandydatem z południowej części Polski, sprawdź dla TOEFL egzamin terminy 2024 w Krakowie (Szkoła Językowa Infinity, ul. Siewna 44):

 • Kwiecień: 17, 24, 27
 • Maj: 10, 11, 25, 29
 • Czerwiec: 1, 7, 8, 12, 15, 21, 22, 26, 29
 • Lipiec: 6, 10, 13, 20, 24, 27
 • Sierpień: 2, 21 
 • Wrzesień: 27, 28 
 • Październik: 2

W nieodległym Rzeszowie (w Szkole Językowej Professional English School, ul. Jabłońskiego 12) na TOEFL terminy 2024 są znacznie mniej liczne. W pierwszej połowie 2024 roku egzamin odbywa się 10 maja.

Kandydaci z Wrocławia mają do dyspozycji jeden dostępny termin w miesiącu, by podejść do TOEFL. TOEFL egzamin terminy 2024 na jednym z wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego przy placu Grunwaldzkim 24a:

 • 27 kwietnia
 • 11 maja
 • 15 czerwca

W pozostałych oddziałach w Polsce dostępne terminy również oscylują wokół zaledwie kilku dostępnych dat. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do TOEFL, aby zdać test z wysokim wynikiem za pierwszym razem i nie czekać kolejnych tygodni na powtórkę.

Ile kosztuje przystąpienie do egzaminu?

Przystępując do TOEFL iBT, należy liczyć się z wydatkiem rzędu 215$. Więcej informacji na temat cen rezerwacji (regularnej i późnej), zmiany terminu czy zasadach zwrotu pieniędzy można znaleźć tutaj: Ile kosztuje TOEFL w Polsce? 

Dlaczego warto zdać egzamin TOEFL? 5 najważniejszych powodów

Powodów, żeby zdać egzamin TOEFL na satysfakcjonującą liczbę punktów jest wiele, ale prezentujemy najważniejsze z nich:

 1. Zdanie egzaminu TOEFL na określoną liczbę punktów jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie – w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.
 2. Egzamin ten jest wymagany także od osób, które planują pracować w krajach anglojęzycznych, a zwłaszcza w USA i w Kanadzie.
 3. Wiele agencji rządowych, firm, a także programów stypendialnych wykorzystuje wynik z egzaminu TOEFL w procesach rekrutacyjnych.
 4. Certyfikat TOEFL jest honorowany także przez liczne firmy działające w Polsce i w innych europejskich państwach.
 5. TOEFL jest jedną z podstaw zaliczenia lektoratów na polskich uniwersytetach i zazwyczaj ma bardzo łagodny przelicznik punktów na ocenę.

Wysoki wynik na egzaminie stanowi potwierdzenie poziomu zaawansowanego z języka angielskiego oraz świadczy o tym, że zdający potrafi się nim biegle posługiwać w mowie i piśmie. Jak wspomniano wcześniej, nie tak łatwo jest osiągnąć konkurencyjny wynik TOEFL – przygotowanie z wykwalifikowanym tutorem zwiększa szanse na zdobycie pożądanej liczby punktów i osiągnięcie swojego celu (np. dostanie się na wybraną uczelnię).

Czym się różni TOEFL od innych egzaminów językowych?

Oferta egzaminów językowych poświadczających kwalifikacje w tym zakresie jest ogromna, jednak najpowszechniej uznawane są trzy z nich: IELTS, TOEFL i CAE. Pierwszą zasadniczą różnicą są instytucje organizujące poszczególne testy – są to:

 • dla TOEFL – Educational Testing Service (ETS) założona w 1947 roku w Stanach Zjednoczonych (pierwszy test opracowano i przeprowadzono 17 lat później, w 1964 roku);
 • dla CAE – Cambridge English Language Assessment; wśród tzw. egzaminów Cambridge (do których należy CAE), można wyróżnić m.in. BEC (język biznesowy) czy FCE (biegłość na poziomie B2);
 • dla IELTS – za jego organizację odpowiadają aż 3 instytucje: British Council, Cambridge English Language Assessment oraz IDP.

Z racji swojego „pochodzenia”, poszczególne certyfikaty językowe są mniej lub bardziej popularne w poszczególnych krajach. Dwa najpopularniejsze (IELTS i TOEFL) są honorowane na całym świecie, przy czym w Europie lepiej sprawdza się IELTS, a w USA – TOEFL. Mnóstwo uczelni wyższych uznaje oba certyfikaty.

Najmniej popularny jest CAE, który jednak ma swoje zalety (m.in. bezterminowość). Wybiera się go najczęściej przed aplikacją na stanowisko w międzynarodowej firmie, bo poświadcza biegłość na poziomie C1.

Za przystąpieniem do egzaminu TOEFL przemawia natomiast prestiż amerykańskich uczelni – większość światowych rankingów jest przez nie zdominowana. Ten certyfikat jest z kolei najpowszechniej uznawany w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji o strukturze, kosztach i dostępności poszczególnych egzaminów można znaleźć na naszym blogu: TOEFL, CAE, IELTS – różnice.

Jaka jest różnica między TOEFL a TOEFL iBT?

Podstawowa różnica pomiędzy tymi testami jest zawarta w nazwach – iBT (internet-based test) i PBT (paper-based test). Zdający odpowiada przy użyciu komputera znajdującego się w wybranym centrum egzaminacyjnym lub rozwiązać arkusz ręcznie, za pomocą ołówka. 

Nowa, komputerowa wersja trwa dłużej, ponieważ zadania wymagają większego nakładu pracy (a więc i czasu) – TOEFL IBT ma m.in.:

 • bardziej rozbudowane teksty readingu,
 • dłuższe nagrania w sekcji słuchania,
 • jedno dodatkowe zadanie pisemne.

Modyfikacji uległa także punktacja. Wcześniejsza skala 310 – 677 pkt została zamieniona na bardziej przejrzystą: 0 – 120 pkt.

TOEFL tylko na komputerze
Papierowa wersja TOEFL została wycofana w kwietniu 2021 roku. Certyfikat jest ważny dwa lata, co oznacza, że ostatnie papierowe testy były uznawane do 2023 roku.

TOEFL – egzamin w domu, czyli Home Edition

Pandemia Covid-19 oraz postępująca cyfryzacja to dwa główne czynniki wpływające na powstawanie rozwiązań takich jak TOEFL Home Edition. To nowa formuła testowania, umożliwiająca przystąpienie do egzaminu w zaciszu domowym. Zawartość (liczba i specyfika pytań), punktacja oraz czas na poszczególne sekcje pozostaje bez zmian (jak w TOEFL iBT), odpada jedynie konieczność dojazdu do najbliższego centrum egzaminacyjnego. Zdający TOEFL Home Edition musi:

 • posiadać ważny dokument tożsamości,
 • przygotować pomieszczenie do zdawania i tablicę do robienia notatek,
 • dysponować odpowiednim sprzętem i dobrej jakości łączem internetowym,
 • zainstalować program ProctorU.

Więcej na temat tej formy egzaminu można znaleźć w naszym wpisie: TOEFL iBT Home Edition.

Jeśli chodzi o Home Edition, zdający mają znacznie większy wybór dostępnych terminów. Sesje odbywają się nawet 5 dni w tygodniu (w dowolnych godzinach). Należy jednak pamiętać o rejestracji z odpowiednim wyprzedzeniem, by uniknąć dodatkowej opłaty (tzw. late fee). 

Nowość: TOEFL Essentials

Najnowsza usługa od ETS, TOEFL Essentials to zyskująca na popularności, krótsza i bardziej zróżnicowana wersja egzaminu. Trwa do 1,5 godziny i podobnie jak TOEFL Home Edition, odbywa się w domowym zaciszu, co jest dużo mniejszym obciążeniem dla zdającego. TOEFL Essentials jest testem adaptacyjnym, co oznacza, że dostosowuje poziom zadań do umiejętności kandydata – robi to na podstawie zaznaczanych odpowiedzi (prawidłowych lub błędnych). Zadania są mniej rozbudowane i badają znajomość zarówno akademickiej jak i ogólnej odmiany języka angielskiego (skala CEFR od A1 do C2). 

Struktura TOEFL Essentials jest podobna do wszystkich dotychczasowych wersji. Egzamin składa się z czterech części: speaking, listening, writing i reading. Różni się natomiast liczba pytań w każdej sekcji (jest ich mniej) oraz ich specyfika (są one bardziej bezpośrednie, dynamiczne). Dodatkowo, istnieje możliwość załączenia tzw. Personal Video Statement, czyli 5-minutowego filmu, w którym zdający opowiada o sobie i wygłasza opinię na podany temat. Nieudane nagranie można poprawić tylko raz. To element niepunktowany, jednak przybliżający komisji rekrutacyjnej sylwetkę kandydata.

TOEFL Essentials jest bez wątpienia atrakcyjną alternatywą, posiadającą wiele zalet. Jego główną wadą jest jednak ciągle niska rozpoznawalność i uznawalność certyfikatu. Wśród uczelni, które akceptują TOEFL Essentials jako potwierdzenie kwalifikacji językowych są np.:

 • Boston University College of Fine Arts,
 • Western Illinois University,
 • Vanderbilt MBA.
Należy mieć jednak na uwadze, że TOEFL Essentials zupełnie nowy format egzaminu. Jego wyniki z czasem prawdopodobnie będą uznawane przez coraz większą liczbę uczelni zagranicznych. 

Jak przygotować się do egzaminu TOEFL iBT? 6 wskazówek

Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu TOEFL iBT najpóźniej na trzy miesiące przed terminem egzaminu. Drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim przerabianie jak największej ilości zadań z komputerowych arkuszy testowych. Prezentujemy 6 cennych wskazówek, które ułatwią zdobycie wysokiego wyniku na TOEFL:

 1. Podczas rozwiązywania testów warto kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie.
 2. Warto pamiętać o tym, że pozytywny wynik zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również od gruntownej znajomości struktury TOEFL – egzamin składa się z 4 różnych części (o czym w dalszej części artykułu).
 3. Do TOEFL należy uczyć się systematycznie i unikać robienia dłuższych przerw w nauce. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych i miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów.
 4. Najwięcej błędów polscy studenci popełniają w readingu i writingu, dlatego podczas nauki należy zwrócić szczególną uwagę na słownictwo.
 5. TOEFL iBT sprawdza poziom angielskiego "uczelnianego", dlatego przygotowanie wymaga zapoznania się ze słownictwem i konstrukcją tekstów akademickich oraz stopniem ich trudności.
 6. Aby przygotować się do egzaminu TOEFL można skorzystać z podręcznika The Official Guide to the New TOEFL iBT, a także zaopatrzyć się w dobre programy komputerowe i repetytoria.

Jeśli chodzi o czytanie (reading) to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak największej ilości zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Są one dostępne na oficjalnej stronie ETS lub w podręcznikach. Poza tekstami egzaminacyjnymi, polecamy także czytać jak najwięcej artykułów naukowych i książek w języku angielskim. 

Część słuchania (listening) z reguły nie sprawia większych problemów. Warto jednak rozwiązywać tego typu zadania z przykładowych arkuszy oraz słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie.

Do części pisanej (writing) na początku należy przypomnieć sobie, czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny one spełniać. Następnie można przygotować zbiór przydatnych słówek i wyrażeń oraz opracować modelowe uniwersalne zdania, które będzie można wykorzystać na egzaminie.

Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów oraz przede wszystkim praktyki. Im więcej mówienia po angielsku, tym pewniejszy i swobodniejszy speaking na TOEFL. Bardzo przydatne jest też przećwiczenie przykładowych zadań pod okiem kompetentnego nauczyciela, który poprawi błędy i udzieli praktycznych wskazówek. 

TOEFL przygotowanie należy rozpocząć od opracowania solidnego planu nauki, w którym należy uwzględnić swoje słabe strony. To najbardziej problematycznym zagadnieniom trzeba poświęcić najwięcej czasu. Przykładowo, nie czując się dobrze podczas rozmowy w obcym języku, należy na przekór sobie poświęcić mówieniu najwięcej uwagi. W poznaniu swoich mocnych i słabych stron może pomóc TOEFL egzamin poziomujący. Zaleca się cykliczne wykonywanie takich sprawdzianów, żeby sprawdzić, czy udało się zrealizować tygodniowy/miesięczny cel i czy nauka przynosi zamierzone efekty. Jeśli nie – jest wówczas możliwość modyfikacji planu w celu poprawienia skuteczności nauki.

Egzamin TOEFL – przykładowy test, arkusze i podręczniki

Na stronie ETS można znaleźć próbny TOEFL – egzamin jest kompletny (zawiera wszystkie sekcje) i odpowiada faktycznym wymaganiom stawianym zdającym (to prawdziwy, archiwalny test). Pod tym samym adresem można znaleźć arkusze zawierające pytania do każdej z sekcji (speaking, listening, writing i reading). Próbny TOEFL i arkusze są bezpłatne, jednak nie zliczają ilości zdobytych punktów, a jedynie zapisują zaznaczone odpowiedzi i porównują je z poprawnymi. Zawsze istnieje jednak możliwość skonsultowania swoich wyników z doświadczonym korepetytorem. 

Najlepiej wykonywać tego typu ćwiczenia pod okiem doświadczonego nauczyciela, który zwróci uwagę na błędy i będzie na bieżąco monitorował postępy oraz upływający czas. Taka osoba dysponuje też wiedzą na temat technik szybkiego i skutecznego rozwiązywania zadań.

Na rynku są także dostępne podręczniki do nauki, które zawierają ogrom cennych wskazówek oraz ćwiczenia do rozwiązywania. Oficjalna książka od ETS: „The Official Guide to the TOEFL iBT Test” jest uznawana za najlepszą dla osób przygotowujących się, jednak godne polecenia są także tytuły takie jak:

 • TOEFL IBT With 8 Online Practice Tests / Barron’s
 • TOEFL iBT Prep Plus 2020-2021 / Kaplan
 • TOEFL Preparation Book 2021-2022 / Mometrix

Ceny książek wahają się od 100 do 200 zł. Darmową próbkę tego, co może pojawić się na egzaminie TOEFL można znaleźć we wpisiePrzykładowy TOEFL.

Co daje sprawdzony kurs do TOEFL od Lagunity?

W Lagunita Education oferujemy intensywne kursy przygotowawcze do TOEFL, które znacznie zwiększają szansę na zdobycie satysfakcjonującego wyniku. Zapewniamy niezbędne materiały do nauki, mnóstwo przydatnych wskazówek oraz indywidualne podejście. Zajęcia odbywają się zdalnie, co wpływa na wygodę i komfort pracy. Skutecznie przełamujemy barierę językową i potrafimy zachęcić do współpracy nawet najbardziej wycofanych kursantów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych doświadczonych korepetytorów i mentorów, którzy pomogli już dziesiątkom studentów uzyskać wysokie wyniki z egzaminu TOEFL i spełnili ich marzenia o studiowaniu za granicą!


Najczęstsze pytania

Po co mi egzamin TOEFL?

TOEFL służy głównie w procesie aplikacji na studia zagraniczne, m.in. na MIT czy Harvard. Poza tym, TOEFL przydaje się osobom ubiegającym się o wizę (np. w Australii), wymianę międzynarodową czy zwolnienie z lektoratów na studiach w Polsce. To bardzo przydatny certyfikat.

Jak wygląda egzamin TOEFL?

TOEFL trwa około 2h i jest podzielony na cztery sekcje: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Od kwietnia 2021 roku można go zdawać wyłącznie za pomocą komputera. Test jest punktowany w skali od 0 do 120 punktów.

Ile kosztuje i gdzie mogę przystąpić do egzaminu TOEFL?

Koszt rejestracji na TOEFL wynosi 215 USD. Do egzaminu można podejść m.in. w centrach w Warszawie czy Lublinie lub w zaciszu własnego domu (TOEFL Home Edition).

Ile trzeba zdobyć punktów na TOEFL by się dostać na studia?

Wynik TOEFL niezbędny do zakwalifikowania się na studia jest różny, w zależności od wybranej uczelni i kursu. Waha się od około 72 do 100 punktów, przy czym najlepsze zagraniczne uniwersytety wymagają certyfikatu potwierdzającego zdobycie minimum 100 punktów na TOEFL.

Ile punktów na TOEFL to poziom C1?

Na uzyskanie certyfikatu TOEFL na poziomie odpowiadającym C1 potrzeba minimum 95 punktów. Kolejny poziom – C2 – zaczyna zdobycie 114 punktów.

W jakich krajach jest akceptowany egzamin TOEFL?

Certyfikat TOEFL jest akceptowany przez ponad 11 tys. uczelni na całym świecie, m.in. Australii, Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii. Wyniki egzaminu są najczęściej wymagane podczas rekrutacji na studia w Stanach Zjednoczonych. 

Zobacz jak przygotować się do TOEFL i uzyskać 3-cyfrowy wynik


Oceń artykuł:

Średnia 4.9/5 na podstawie 13 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci uzyskać 3-cyfrowy wynik z egzaminu TOEFL!

Porozmawiajmy

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób