#studia-w-europie #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

Co to egzamin UKCAT i jak pomoże mi w aplikacji na medycynę w UK?

Egzamin UKCAT na studia medyczne w Wielkiej Brytanii

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Egzamin UKCAT na studia medyczne w Wielkiej Brytanii Post Gościnny | 2021-08-04 (ostatnia aktualizacja: 2023-03-06)
  • Wielka Brytania jest jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez kandydatów spośród studiów medycznych za granicą.
  • Aplikacja na medycynę w UK rozpoczyna się najczęściej od zdania testu UKCAT.
  • UKCAT to egzamin wstępny na kierunki medyczne i stomatologiczne. 

Ula - mentorka lagunity egzamin na studia medyczne

Skutecznie aplikuj z nami na studia w UK

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Charakterystyka egzaminu UKCAT

Czym jest egzamin UKCAT?

United Kingdom Clinical Aptitude Test jest sprawdzianem, do którego podejście jest wymagane przez większość uniwersytetów w Wielkiej Brytanii od kandydatów na kierunki medyczne oraz stomatologiczne. Bada przede wszystkim predyspozycje osobiste do pozostania potencjalnym lekarzem czy stomatologiem. Egzaminy dojrzałości polegają na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z poszczególnych dziedzin nauk niezbędnych w zawodzie lekarza, natomiast UKCAT jest ponad tym wszystkim. Przypomina nieco test na inteligencję – weryfikuje zdolność łączenia informacji przez kandydatów, a nawet znajomość etyki lekarskiej. Matura - krajowa lub międzynarodowa, która jest także jednym z wymogów kwalifikacji na studia medyczne w Wielkiej Brytanii dla obcokrajowców, bazuje przede wszystkim na umiejętności przyswajania wiedz z różnego rodzaju źródeł. Dlatego UKCAT jest unikalny, ponieważ skupia się na wiedzy poznawczej kandydata i jego cechach charakteru. Celem tego testu jest sprawdzenie, czy kandydat posiada odpowiedni zasób zdolności koniecznych do rzetelnego wykonywania zawodu lekarza – analitycznych, psychologicznych oraz profesjonalnych.

Na czym polega UKCAT?

Test podzielony jest na pięć sekcji, które weryfikują realne umiejętności kandydatów w kierunku pozostania w przyszłości profesjonalnymi medykami:

  1. rozumienie tekstu czytanego – sprawdza zdolność krytycznego myślenia na podstawie informacji przekazanych w formie słownej.
  2. sprawność w podejmowaniu decyzji – ocenia poziom logicznego myślenia i zrozumienia informacji przekazanych w formie złożonej, na przykład na podstawie jakiejś historii, zagadki itp.
  3. poprawność wykonywania rachunków – ocenia podstawowe umiejętności matematyczne.
  4. myślenie abstrakcyjne – testuje kandydata pod kątem wykrywania zależności pomiędzy różnymi informacjami.
  5. ocena sytuacji – kontroluje, czy decyzje podejmowane przez kandydata są etyczne i rozsądne.

Liczy się nie tylko poprawność wykonania zadań, ale również szybkość ich rozwiązywania. Wykonuje się go on-line na specjalnie stworzonej w tym celu platformie i trwa dwie godziny. Co ważne, kandydaci na brytyjskie studia medyczne przystępują do niego już rok przed egzaminem dojrzałości i mogą zrobić to tylko raz w danym roku. Ostatecznie oznacza to, że w przypadku słabych jego wyników, kandydat musi przesunąć swoją aplikację na studia o kolejny rok akademicki.

Wiadomości praktyczne

Od czego zacząć?

Szczegółowe informacje o terminach aplikacji i przeprowadzenia egzaminu podawane są na bieżąco co roku, na oficjalnej stronie internetowej instytucji UCAT https://www.ucat.ac.uk/. Podejście do testu możliwe jest wyłącznie w akredytowanych placówkach – w Polsce posiada taką tylko jedna, z siedzibą w Warszawie. UCAT posiada szczegółowe terminy rejestracji kandydatów, bez której nie można podejść do egzaminu. Dodatkowo wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej we wskazanej wysokości. Przykładowo w roku 2019 jest to dla kandydatów z krajów członkowskich UE - £65 lub £87 w zależności od terminu złożenia podania, natomiast dla osób spoza UE - £115.

Przygotowanie do testu

Taka forma egzaminu nie daje dużych możliwości przygotowania się do niego w jakikolwiek sposób w stu procentach. W przeciwieństwie do egzaminów weryfikujących wiedzę teoretyczną, nie istnieje także żaden zasób źródłowy, który wzbogaci obeznanie się pretendentów z zagadnieniami nauk medycznych. Metodą wspomagającą może być analiza dotychczasowych i przykładowych pytań testowych dostępnych w internecie. Fundacja UCAT oferuje na swojej stronie przewodnik po teście, zbiór przykładowych pytań, aplikację mobilną oraz udostępnia filmy z przydatnymi informacjami. Ze względu na to, że test sprawdza przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia kandydatów niezależnie od rozmiaru ich wiedzy teoretycznej, najważniejszy jest trening umysłu. Zarówno jak zawód lekarza, tak i przygotowanie się do egzaminu wstępnego wymaga cierpliwości, pokory i rzetelności. W trakcie takiego treningu kandydat powinien sam wyrobić sobie własne techniki radzenia sobie z różnymi zadaniami. Należy pamiętać również o trenowaniu rozwiązywania zadań w ściśle określonym czasie. Sumienna praca nad przygotowaniem się do tego testu jest już dużą pomocą w aplikacji na studia w UK, jeżeli kierunkiem głównym jest medycyna.

Pozostałe przydatne informacje na temat aplikacji na studia medyczne w Anglii

Dodatkowe wymagania

Wysokie wyniki z matury oraz na egzaminie UKCAT, to nie wszystko, co musi przygotować kandydat na studia medyczne w Wielkiej Brytanii. Większość uczelni bierze pod uwagę w trakcie rekrutacji zdobyte już doświadczenie – w formie praktyk, stażu czy też wolontariatu.

Ponadto przeprowadzane są również rozmowy kwalifikacyjne przybliżające zarządom uniwersytetów profil potencjalnych ich studentów. Do aplikacji zwykle konieczne jest także dołączenie referencji oraz personal statement – będący po prostu listem motywacyjnym. O tym jak napisać Personal Statement piszemy tuta: Jak napisać Personal Statement Wymagania na studia w Anglii dla Polaków nie różnią się niczym od oczekiwań od kandydatów z innych krajów – wszyscy są pod tym kątem równo traktowani. Ostatnim już warunkiem niezbędnym do spełnienia w trakcie aplikacji jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Uniwersytety medyczne w Anglii oczekują od zainteresowanych wyższego poziomu języka niż na pozostałych kierunkach. Jest to spowodowane tym, że studenci od pierwszych semestrów mają kontakt z pacjentami, dlatego muszą swobodnie się z nimi porozumiewać. Najbardziej popularnymi i akceptowalnymi certyfikatami są IELTS, TOEFL oraz certyfikaty Cambridge.

Studia medyczne w Wielkiej Brytanii – czy warto?

Na to pytanie można z łatwością odpowiedzieć, patrząc na ilość kandydatów, jaka corocznie przystępuje do rekrutacji. Na sam egzamin UKCAT rejestruje się w każdym roku ok. 25.000 pretendentów, a nie jest on jedynym możliwym testem do zdania w celu przystąpienia do rekrutacji na studia lekarskie. Brytyjskie uczelnie bezsprzecznie należą do światowej czołówki szkolnictwa wyższego i w rankingach najlepszych uczelni świata, zdobywają najwięcej pozycji, zaraz po uczelniach ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo wysokie wymagania stawiane kandydatom potwierdzają, że brytyjskie uniwersytety oferują najwyższy poziom edukacji. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki praktycznym metodom nauczania polegającym na przykład na zajęciach w nielicznych grupach i nauce bez podziału na przedmioty. Materiał prezentowany studentom opiera się na konkretnych przypadkach chorób. Ponadto organizowane są zajęcia praktyczne, a także warsztaty z doskonalenia zdolności komunikacyjnych, które są niezbędne w kontaktach z pacjentami. Studenci biorą również udział w zajęciach klinicznych już na trzecim roku, uczestniczą w obchodach lekarskich, przeprowadzają wywiady wśród pacjentów i mają wówczas szansę na asystę przy wszelkiego rodzaju operacjach czy zabiegach. Ostatni rok studiów obejmuje staż, do którego dzięki takiemu przebiegu studiów, przyszli lekarze są już świetnie przygotowani do swojego zawodu. Ilość stawianych im wymagań i złożony proces rekrutacji pozwala nie tylko na wybór najlepszych kandydatów, ale także na odpowiednie ich przygotowanie się do tego, czym będą się zajmować w trakcie nauki.

Chcesz aplikować na medycynę w UK?

Możesz potrzebować egzaminu UCAT

UCAT to szeroko uznawany egzamin wstępny na medycynę; mamy dużo wskazówek dla zdających.
W UCAT trzeba mieć nie tylko wiedzę, ale i znajomość angielskiego; oferujemy przygotowanie językowe.
UCAT różni się od egzaminów maturalnych; chcąc go dobrze zdać, warto skorzystać ze wsparcia.
Praktyczne porady. Gwarancja wyższych wyników. Doświadczeni tutorzy.
kobieta  przykładowy egzamin wstępny na medycynę
Zadzwoń do nas

Poznaj Ulę, która pomogła już ponad 50 osobom dostać się na studia w UK


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Skutecznie aplikuj z nami na studia w UK

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób