Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#master #postgraduate #mba

GMAT – przepustka na studia MBA

GMAT – wszystko co musisz wiedzieć!

zdjęcie Post Gościnny autora postu o GMAT – wszystko co musisz wiedzieć! Post Gościnny | 2021-08-03 (ostatnia aktualizacja: 2022-03-03)
  • Graduate Management Admission Test to komputerowy test adaptacyjny oceniający niektóre umiejętności analityczne, pisarskie, ilościowe, werbalne i czytanie w języku angielskim pisanym
  • Wykorzystywany jest w przyjęciu na programy zarządzania, takie jak program MBA
  • Wymaga znajomości określonej gramatyki oraz algebry, geometrii i arytmetyki
Ula - mentorka lagunity

Przygotuj się z nami do GMAT i startuj na MBA

Ula, instruktor w kursach SAT i GMAT

GMAT - co to jest?

GMAT jest standaryzowanym testem w języku angielskim stworzonym przez Graduate Management Admission Council (GMAC). Zakres wyników GMAT mieści się w przedziale od 200 (najniższy wynik) do 800 (najwyższe noty). Aplikanci do szkół biznesu, którzy próbują zwiększyć swoje szanse na dostanie się do ich wymarzonej szkoły, powinni zrozumieć, że ich wynik na Graduate Management Admission Test jest ważnym czynnikiem. Jednak to, co kwalifikuje się jako silny wynik GMAT, zależy zarówno od konkurencyjności programów MBA, gdzie student ma nadzieję uzyskać akceptację, jak i jego profilu demograficznego. Najważniejszy test z języka angielskiego jest testem komputerowym (CAT), więc pierwsze pytania są nieco trudne, a następnie, jeśli odpowiesz na nie poprawnie, poziom trudności zaczyna wzrastać. Jeśli jednak na tym wczesnym etapie uzyskasz kilka błędnych odpowiedzi, kolejne pytania będą miały coraz niższy stopień trudności.

Jak skonstruowany jest test GMAT? 

Będziesz musiał wykazać się krytycznym myśleniem i silną analizą przez cały test, ale są cztery odrębne części lub sekcje do testu GMAT. Każda sekcja będzie oceniana oddzielnie, a następnie dwie z tych oddzielnych ocen zostaną dodatkowo połączone w celu określenia Twojego łącznego wyniku.

Cztery sekcje to: 

  • Analytical Writing Assessment
  • Integrated Reasoning
  • Quantitative 
  • Verbal 

Cztery sekcje nie muszą być wykonywane kolejno, osoby przystępujące do testu mają możliwość wyboru, w jakiej kolejności je wykonają i muszą podjąć decyzję w centrum testowym tuż przed przystąpieniem do testu.

Sekcja GMAT Analytical Writing Assessment jest oceniana oddzielnie od reszty z wynikiem od 0 do 6 punktów w 0,5 punktowych stopniach. Sekcja Integrated Reasoning jest również oceniana oddzielnie, ale tym razem w skali 1-8 w jednopunktowych stopniach. Sekcje Quantitative i Verbal mają skalę punktową od 0 do 60. Te dwa wyniki są następnie łączone, aby wygenerować wynik w skali 200-800, idąc w górę w 10-punktowych stopniach. To właśnie te wyniki w setkach są prawdopodobnie najbardziej znane. Twój wynik na tej skali odzwierciedla, jak trudny był dla Ciebie dany zestaw pytań, przy użyciu specjalnego algorytmu GMAC.

Analytical Writing Assessment

Analytical Writing Assessment inaczej zwana Częścią Eseistyczną, ma na celu sprawdzenie Twoich umiejętności pisania. Prace są oceniane zarówno przez komputer, jak i przez egzaminatora, a następnie średnia ocen jest brana pod uwagę, aby uzyskać ostateczny wynik. Pomaga to szkołom biznesu odkryć Twoje umiejętności komunikacji pisemnej. Zadanie jest przedstawione jako krótki argument w formie akapitu, który musisz poddać krytyce. Egzaminatorzy nie oczekują, że przedstawisz swój własny punkt widzenia lub opinię na omawiany temat, chcą po prostu zobaczyć, jak zareagujesz na argument pisarza.

Egzaminator zwraca uwagę na umiejętność analizowania różnych aspektów tworzonego argumentu, logicznego i przemyślanego przelewania swoich spostrzeżeń na papier oraz tworzenia zwięzłych połączeń między własnymi punktami. Wszystkie elementy pisania wchodzą tu w grę, nie tylko tak oczywiste rzeczy, jak interpunkcja i ortografia.

Integrated Reasoning Section

Integrated Reasoning Section jest częścią egzaminu GMAT, która mierzy, jak dobrze zintegrować i interpretować dane, aby rozwiązać złożone problemy. Jako przyszły student biznesu, Twoi potencjalni nauczyciele chcą zobaczyć, jak innowacyjny będziesz w szybko rozwijającym się świecie biznesu. Chcą zobaczyć, że jesteś kimś, kto może badać wiele danych, ale nadal pozostać opanowany i podjąć odpowiednie, jeśli nie prawidłowe, decyzje dla firmy. Istnieją cztery różne rodzaje pytań w sekcji Integrated Reasoning. Są to:

Multi-Source Reasoning

Mierzy zdolność do badania danych z wielu źródeł - fragmentów tekstu, tabel, grafiki lub kombinacji tych trzech - oraz do starannej analizy każdego źródła danych w celu udzielenia odpowiedzi na wiele pytań. Niektóre pytania będą wymagały od Ciebie rozpoznania rozbieżności pomiędzy różnymi źródłami danych. Inne wymagają wyciągania wniosków, a jeszcze inne mogą wymagać od Ciebie określenia, czy te dane są istotne.

Table Analysis

Mierzy umiejętność sortowania i analizowania tabeli danych, podobnej do arkusza kalkulacyjnego, w celu określenia, które informacje są istotne lub spełniają określone warunki.

Graphics Interpretation

Mierzy umiejętność interpretacji informacji przedstawionych na wykresie lub innym obrazie graficznym w celu dostrzeżenia zależności i wyciągania wniosków.

Two-Part Analysis

Mierzy Twoją zdolność do rozwiązywania złożonych problemów. Mogą one być ilościowe, werbalne lub stanowić kombinację obu. Format jest celowo wszechstronny, aby objąć szeroki zakres treści.

Wszystkie pytania dotyczą zarówno rozumowania ilościowego, jak i werbalnego, niezależnie od siebie lub łącznie. W tej sekcji wiele pytań wymaga więcej niż jednej odpowiedzi, co jest dość wyjątkowe w tym teście. Do odpowiedzi na pytania będziesz mógł używać cyfrowego kalkulatora online z podstawowymi funkcjami matematycznymi. Ze względu na specyficzny charakter tej części nie można przyznać pół punktu, nawet za wypracowanie lub prawie uzyskanie prawidłowej odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania muszą być udzielone poprawnie, w przeciwnym razie nie zostaną przyznane punkty.

Quantitative Section

Ta część GMAT ma na celu sprawdzenie twojej analitycznej wiedzy na temat podstawowych pojęć matematycznych, takich jak arytmetyka, algebra, własności liczb i geometria. Istnieją dwa typy pytań: 

Data Sufficiency

Ten typ składa się z pytania i dwóch stwierdzeń dotyczących danych. Twoim zadaniem jest podjęcie decyzji, czy wypowiedzi dostarczają wystarczających danych, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, czy też nie. Sprawdza to, czy potrafisz szybko zidentyfikować, jaki poziom informacji jest Ci potrzebny do rozwiązania proponowanego problemu oraz rozsądnie i z rozmysłem wyeliminować nieistotne wybory odpowiedzi.

Problem Solving

To standardowy typ pytań testowych wielokrotnego wyboru, w którym będziesz miał pytanie i pięć możliwych odpowiedzi. Pytania z tej kategorii wykorzystują matematykę na poziomie szkolnym oraz bardziej skomplikowane koncepcje matematyczne, aby sprawdzić Twoje umiejętności krytycznego myślenia.

Verbal Section

Ta sekcja sprawdza znajomość standardowego pisemnego języka angielskiego, jak dobrze potrafisz analizować argumenty i krytycznie czytać. W tej części znajdują się trzy rodzaje pytań:

Critical Reasoning

Pytania z zakresu rozumowania krytycznego sprawdzają Twoją zdolność do formułowania i oceny argumentów, jak również formułowania planu działania. Do wyboru masz krótki wywód lub serię stwierdzeń oraz odnoszące się do nich pytanie. Kluczem do sukcesu w tej części jest zrozumienie struktury argumentów i przedstawienie logicznej analizy powiązań między dowodami a wnioskami.

Sentence Correction

Tutaj najczęściej spotkasz się z długimi zdaniami, z podkreśloną częścią lub całością zdania. Zostaniesz poproszony o wybranie najlepszej wersji zaznaczonego fragmentu, wybierając spośród oryginału lub czterech alternatyw. Zdanie może być już poprawne lub może mieć jeden, dwa lub trzy błędy.

Reading Comprehension

Te pytania sprawdzają umiejętność krytycznego czytania. Celem tych pytań jest sprawdzenie, jak dobrze potrafisz podsumować główną myśl, wyciągać wnioski w odpowiedzi na informacje zawarte w tekście i wnioskować o tonie i nastawieniu autora do tematu. Zostaniesz poproszony o zapoznanie się z fragmentem tekstu naukowego (temat związany z jednym z następujących obszarów: biznes, nauki biologiczne, nauki społeczne lub nauki fizyczne) oraz z pytaniami dotyczącymi tekstu.

Od ilu punktów egzamin GMAT jest zaliczony?

Nie ma prawdziwego "zdania" lub "oblania" w kategoriach GMAT, co oznacza, że nie ma oficjalnego sposobu, że można zdać lub nie zdać egzaminu. Jednak niski wynik GMAT może z pewnością utrzymać Cię z dala od programów MBA. Różne programy akceptują szeroką gamę wyników GMAT, w zależności od ich poziomu selektywności. W Stanford, na przykład, średni wynik GMAT przychodzących studentów jest 737 na 800 możliwych, podczas gdy w Wake Forest School of Business wynikiem akceptowalnym jest 582. 

Jak długo trwają przygotowania do GMAT?

Pamiętaj, że nauka do GMAT wymaga czasu. Zaplanuj spędzić około dwóch do trzech miesięcy i 100-120 godzin przeglądając materiał i ćwicząc regularnie.


Zobacz jak wyglądają przygotowania do egzaminów wstępnych z Ulą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotuj się z nami do GMAT i startuj na MBA

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób