#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Studia medyczne w USA – pierwszy krok do kariery lekarza

Jak zostać lekarzem w USA krok po kroku?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jak zostać lekarzem w USA krok po kroku? Post Gościnny | 2021-08-02 (ostatnia aktualizacja: 2024-04-12)
  • Harvard to według QS by Subject i US News najlepszy na świecie uniwersytet medyczny; amerykańskie uczelnie oferują doskonałe kształcenie w tej dziedzinie.
  • Ile kosztują studia medyczne w USA? W najlepszych, prywatnych uniwersytetach czesne (bez pomocy finansowej) wynosi 60-80 tys. dolarów. 
  • Studia medyczne USA są dostępne dopiero na poziomie graduate, co oznacza, że od kandydatów wymaga się tytułu licencjata.
Ania - mentorka lagunity nostryfikacja dyplomu lekarza usa

Aplikuj z nami na najlepsze uniwersytety medyczne w USA

strzalka
Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

Studia medyczne USA to świetny wybór dla aspirujących lekarzy, chcących zdobyć międzynarodowe doświadczenie, kwalifikacje językowe oraz przede wszystkim – solidne wykształcenie. Tamtejsze uniwersytety zajmują wysokie lokaty w globalnych rankingach najlepszych uczelni medycznych na świecie. Według US News i QS by Subject, światowym numerem 1 jest Harvard. Pozostałe pozycje na podium należą do Uniwersytetów: Stanforda oraz Johnsa Hopkinsa. 

Lekarz w USA może liczyć nie tylko na prestiż i satysfakcję zawodową, ale także wysokie zarobki. Według wielu źródeł, średnie wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi ponad 200 tys. dolarów rocznie. Kwota ta może być jeszcze wyższa lub niższa, w zależności od wybranej specjalizacji. Do bardziej opłacalnych należą geriatria, kardiologia czy dermatologia, a do najmniej – pediatria czy medycyna rodzinna. 

Biorąc pod uwagę doskonałą ofertę edukacyjną i szerokie perspektywy po studiach, wielu młodych ludzi zastanawia się, jak zostać lekarzem w USA.

Jak zostać lekarzem w USA w 10 krokach?

Rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu medycznego wymaga wiele czasu i wysiłku, dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji zapoznać się ze ścieżką kariery lekarza. Jak wyglądają studia, rezydentura w USA oraz zdobywanie licencji niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza?Krok 1: Ukończ studia licencjackie

Medycyna w USA jest dostępna dopiero na poziomie graduate. Oznacza to,  że komisje rekrutacyjne wymagają od wszystkich kandydatów uzyskania tytułu licencjata z akredytowanych szkół wyższych i uniwersytetów. Chociaż nie ma konkretnego zalecanego tytułu licencjata, to wśród kandydatów na studia medyczne najpopularniejsze są kierunki takie jak chemia i biologia.

Należy pamiętać, że od międzynarodowych kandydatów wymaga się ukończenia przynajmniej jednego roku studiów na uczelni w Stanach Zjednoczonych (lub w Kanadzie/Wielkiej Brytanii w przypadku Uniwersytetu Stanforda). Medycyna w USA to zdecydowanie korzystniejsza opcja dla osób, które są absolwentami amerykańskiego college'u.

Krok 2: Spełnij wymagania rekrutacyjne 

Krok 2 jest najobszerniejszym etapem, do których powinieneś się odpowiednio przygotować. Po ukończeniu studiów I stopnia, zbierz wymagane dokumenty, m.in. dyplom ukończenia studiów licencjackich, esej aplikacyjny oraz referencje, i przygotuj się do egzaminu wstępnego.
Kandydaci na studia medyczne w USA powinni przede wszystkim zarejestrować się i podejść do Medical College Admission Test (kliknij, by dowiedzieć się więcej o tym teście). MCAT to ustandaryzowany egzamin wielokrotnego wyboru, stosowany przez komisje rekrutacyjne do szkół medycznych w celu oceny prawdopodobieństwa powodzenia kandydata w programie.

Test składa się łącznie z 230 zadań, które należy rozwiązać w ciągu 6 godzin i 15 minut. Dzieli się na cztery sekcje:

Od zostania lekarzem w USA dzieli Cię 8 kroków!

Zwiększ swoje szanse na sukces – aplikuj z nami!

Według QS by Subject 2023, to właśnie USA oferuje najlepsze studia prawnicze na świecie.
Test wstępny na studia w USA (MCAT) jest dość trudny; ważne jest dobre przygotowanie.
Wynagrodzenia lekarzy w Stanach są wysokie – warto podjąć trud studiów.
Wsparcie doświadczonego tutora. Korekta dokumentów aplikacyjnych. Przygotowanie językowe.
kobieta  lekarz w usa
Zamów konsultację!

Biological and Biochemical Foundations of Living Systems – bada wiedzę biochemiczną i umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Przykładowe pytanie: jak wykonać test na obecność białek w moczu, aby zapobiec wytrącaniu się fosforanu wapnia?

Chemical and Physical Foundations of Biological Systems – weryfikuje zdolność wykorzystania wiedzy z chemii i fizyki w przyszłej karierze lekarza. Przykładowe pytanie: jaki rodzaj grupy funkcyjnej powstaje w wyniku reakcji kwasu asparaginowego z innym aminokwasem w wiązaniu peptydowym?

Psychological, Social, and Biological Foundations of Behavior – sprawdza znajomość koncepcji w dziedzinie psychologii i socjologii, niezbędnych w pracy z pacjentem. Przykładowe pytanie: która z wymienionych korelacji potwierdza efekt obserwatora?

Critical Analysis and Reasoning Skills, CARS (53 pytania) – bada umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji danych; są w niej fragmenty tekstów naukowych (około 500-600 wyrazów), do których przyporządkowane są pytania. Trwa o 5 minut krócej niż pozostałe sekcje (tj. 90 minut) i zawiera o 6 mniej zadań  – 53 zamiast 59.

Po każdej sekcji przewidziana jest przerwa (10 lub 30 minut). Rejestracja na test kosztuje około 330 dolarów.

Poza świetnymi wynikami na MCAT, przyszły lekarz w USA musi także spełnić szereg innych wymagań. Jakich?

Studia medyczne USA – wymagania:

  • dyplom ukończenia studiów licencjackich wraz z ocenami;
  • esej aplikacyjny,
  • referencje,
  • certyfikat językowy (najczęściej TOEFL lub IELTS),
  • wykaz zajęć dodatkowych.

Komisje rekrutacyjne oceniają kandydatów nie tylko na podstawie wyników MCAT i powyższych dokumentów, ale także biorą pod uwagę doświadczenie zawodowe – np. staże, praktyki, wolontariaty, inicjatywy społeczne.

Studia medyczne USA – nie zapomnij o wizie!
Nie wolno zapominać, że studenci rozważający kształcenie za oceanem muszą mieć na to odpowiednie pozwolenie. Sprawdź szczegóły: wiza studencka do USA.

Ostatnim etapem rekrutacji na studia medyczne w USA jest zazwyczaj rozmowa kwalifikacyjna. Pomyślny przebieg interview zapewnia miejsce na wymarzonej, amerykańskiej uczelni.

Krok 3: Zgłoś się do szkoły medycznej

Żeby zdążyć zdać egzamin MCAT i skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, studenci zazwyczaj rozpoczynają przygotowania aplikacji latem, po ukończeniu pierwszego roku studiów. Niektórzy absolwenci decydują się na roczną przerwę (tzw. gap year) przed złożeniem wniosku.

Większość szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych korzysta z usługi American Medical College Application Service (AMCAS) – scentralizowanego systemu przetwarzania wniosków oferowanego przez Association of American Medical Colleges. Czas na złożenie podania upływa w październiku, rok przed rozpoczęciem studiów medycznych w USA. Koszt aplikacji to 170$ za pierwszy wniosek oraz 39$ za każdy kolejny. Studenci wybierają docelowe uczelnie medyczne i przesyłają pojedynczą aplikację do AMCAS, która dystrybuuje wniosek do każdej instytucji.

Uwaga: ubiegając się o przyjęcie do programu MD w stanie Teksas (np. na Uniwersytecie Teksańskim), trzeba skorzystać z Texas Medical and Dental Schools Application Service (TMDSAS). 

Opłata aplikacyjna to tylko jeden z wielu wydatków czekających na kandydatów. Ile kosztują studia medyczne w USA w dużej mierze zależy od wybranej szkoły. Przykładowo, na Uniwersytetach: Harvardzkim i Johnsa Hopkinsa czesne wynosi 60-70 tys. dolarów, podczas gdy w Texas A&M University płaci się ~35 tys. dolarów. Studia medyczne w USA oferuje ponad 150 akredytowanych uczelni, toteż wybór jest naprawdę duży.

Bez względu na wybraną uczelnię, na to, ile kosztują studia medyczne w USA wpływają dodatkowe czynniki, takie jak koszty utrzymania, ubezpieczenia, egzaminu USMLE czy materiałów do nauki, np. podręczników. Medycyna to drogi kierunek w Stanach, jednak należy potraktować to jako inwestycję w swoją przyszłość – lekarz w USA zarabia naprawdę przyzwoicie.

Krok 4: Zakończ naukę w szkole medycznej

Kolejną ważną kwestią jest to, ile trwają studia medyczne w USA. Ścieżka do kariery lekarskiej rozpoczyna się w szkole medycznej, która na ogół wymaga czterech lat studiów w pełnym wymiarze godzin.

Program nauczania jest podzielony na przedmioty ścisłe w klasie i rotację kliniczną, w ramach której studenci rozwijają umiejętności stosowane w różnych dziedzinach medycyny.

Pierwsze lata wymagają zazwyczaj ogromnej ilości zapamiętywania podczas zajęć z anatomii, histologii, patologii czy biochemii. Zajęcia te mają charakter stacjonarny i laboratoryjny, zapewniając zarówno akademicką, jak i bezpośrednią wiedzę o ludzkim ciele.

Następnie przychodzi czas na kształcenie kliniczne, tj. praktyczna medycyna w USA poprzez pracę w szpitalach. Pozwala to nauczyć się interakcji z pacjentami i zobaczyć, jak pracuje prawdziwy lekarz w USA. 

Krok 5: Przejdź części I i II egzaminu na licencję medyczną Stanów Zjednoczonych (USMLE) 

Osoby zastanawiające się, jak zostać lekarzem w USA, muszą być świadomi, że studenci medycyny w Stanach muszą zdać i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu USMLE (United States Medical Licensing Examination). Składa się on z trzech części, które zdaje się w trakcie i po kształceniu akademickim – pierwsza odbywa się zazwyczaj po II roku studiów, druga IV roku, a trzecia dopiero podczas rezydentury.

Ile kosztują studia medyczne w USA – USMLE
Rejestracja na egzamin USMLE podczas studiów kosztuje około 600-700 dolarów. Przykładowo, na Uniwersytetach: Stanforda i Harvarda cena wynosi 645$, a na Johns Hopkins University: 660$. 

Pierwsza część USMLE obejmuje podstawowe zagadnienia medyczne – choroby, sposoby leczenia, mechanizmy leżące u podstaw zdrowia itd. Składa się z siedmiu godzinnych sekcji, każda po maksymalnie 40 pytań. Pomiędzy poszczególnymi częściami przysługuje łącznie minimum 45 minut na przerwy. 

Druga część USMLE dotyczy diagnostyki klinicznej, badania rozwoju choroby, profilaktyki i zdrowia publicznego. Składa się z ośmiu godzinnych sekcji, każda po maksymalnie 40 pytań. Do dyspozycji zdających jest 45 minut, które można przeznaczyć na przerwy.

Zajrzyj do naszego artykułu o USMLE, aby dowiedzieć się więcej.

Krok 6: Uzyskaj certyfikaty (tylko kandydaci z zagranicy)

Po ukończeniu studiów medycznych i zdaniu USMLE (I i II), międzynarodowy lekarz w USA musi otrzymać certyfikat ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates). Poza kryteriami dotyczącymi egzaminu i wykształcenia, wnioskodawca powinien też wykazać się kwalifikacjami językowymi. 

Certyfikat ECFMG to niezbędny element przed rezydenturą w USA. 

Krok 7: Rezydentura w USA – wybierz najlepszą

Rezydentura w USA jest niezwykle ważnym oraz obowiązkowym etapem przygotowującym do pracy w zawodzie lekarza. Możesz podejmować krótkie dyżury lub dłuższą pracę na terenie całego szpitala. Rezydentura w USA może trwać od 3 do nawet 7 lat, a w wyborze najlepszej placówki pomagają organizacje, jak NRMP.
Podczas ostatniego roku studiów medycznych, studenci zaczynają zawężać swoje opcje specjalizacji medycznej (np. onkologia, anestezjologia, okulistyka). Składają wniosek i są dopasowywani do otwartych programów rezydenckich, które rozpoczynają się na przełomie czerwca i lipca (w zależności od uczelni).  Rezydentura w USA musi być akredytowana przez Accreditation Council for Graduate Medical Education.

Osoby zastanawiające się, ile trwają studia medyczne w USA powinny mieć też świadomość, że rezydentura to kolejny (obowiązkowy) krok w drodze do kariery lekarza. W zależności od wybranej specjalizacji, program trwa 3-7 lat. Dla aspirujących pediatrów czy lekarzy rodzinnych rezydentura w USA trwa najkrócej, natomiast neurochirurgia czy ortopedia to dyscypliny wymagające najdłuższego szkolenia. 

Rezydentura w USA – gdzie aplikować?
Stanach Zjednoczonych działa wiele organizacji pomagających w wyborze odpowiedniego programu. FREIDA czy NRMP (National Resident Matching Program) to tylko niektóre z nich. Wnioski o przyjęcie składa się za pośrednictwem centralnego systemu ERAS (Electronic Residency Application Service).

Jak wygląda rezydentura w USA? Wyróżnia się dwa rodzaje dyżurów: krótki, polegający na przyjmowaniu pojedynczych pacjentów, jak i długi, podczas którego aspirujący lekarz w USA pracuje na terenie całego szpitala/kliniki i ma znacznie więcej obowiązków. Część czasu spędza się w pracowniach i laboratoriach. Absolwenci szkoły medycznej w USA wykonują swoje obowiązki pod okiem certyfikowanego lekarza, jednak w miarę upływu czasu, pozwala się im na coraz większą niezalezność w pracy. 

Krok 8: Zdaj część III egzaminu licencyjnego Stanów Zjednoczonych (USMLE) i ukończ rezydenturę


Ostatnim etapem procesu rezydenckiego jest ukończenie III części USMLE. Egzamin ten obejmuje zarządzanie kliniczne i ocenia zdolność lekarza do bezpiecznego i skutecznego praktykowania medycyny. Składa się zarówno z pytań testowych wielokrotnego wyboru, jak i symulacje prawdziwych przypadków medycznych. 

Krok 9: Uzyskaj licencję stanową

Licencje medyczne są regulowane na szczeblu stanowym przez rady lekarskie, a każda z nich ustala własne wymagania i procedury licencyjne.

Wyszkoleni i posiadający certyfikaty lekarze muszą ubiegać się o stanowe licencje przed wejściem w daną dziedzinę medyczną.

Krok 10: Znajdź pracę

Ostatnim krokiem do kariery lekarskiej jest zdobycie pracy. Wielu lekarzy rozpoczyna swoje poszukiwania już wtedy, gdy zaczyna się ich rezydentura w USA. Jest to powszechna praktyka, pozwalająca przejść do pełnoetatowych stanowisk tuż po zakończeniu praktyki.

Według danych amerykańskiego biura statystyki, największa szansa na pracę jest w gabinetach lekarskich, a najmniejsza – w centrach opieki ambulatoryjnej. Stany o najwyższym poziomie zatrudnienia to Kalifornia, Floryda i Ohio. 

Co wziąć pod uwagę, zanim spróbujesz zostać lekarzem?

Ponieważ uzyskanie dyplomu lekarza zajmuje wiele lat, nie warto robić kariery w medycynie wyłącznie z pragnienia prestiżu lub pieniędzy. Medycyna w USA to bowiem wymagający kierunek – nie tylko pod względem nakładu pracy, ale i pieniędzy. 

Lekarz w USA często zmaga się z nieregularnymi godzinami pracy czy stresem. "Jest jednak coś radosnego w pomaganiu pacjentom w ciemnych chwilach ich życia." – mówią lekarze, dodając, że są dumni ze swojej pracy i otrzymują satysfakcję ze swojej służby.

Jak skutecznie aplikować na studia medyczne USA?

Aspirujący lekarz w USA ma przed sobą długą i krętą ścieżkę kariery, w której studia to zaledwie pierwszy krok. Pomożemy Ci go postawić – przygotujemy wspólnie skuteczną aplikację, aby zapewnić Ci miejsce na wymarzonej, amerykańskiej uczelni medycznej. 

Możesz się do nas zgłosić także w sprawie finansowania – medycyna w USA to kosztowny kierunek, jednak nasi mentorzy wiedzą, jak pozyskać atrakcyjne stypendia i granty.

Nie wiesz, jak zostać lekarzem w USA? Zgłoś się do nas – we wszystkim Ci pomożemy!


Najczęstsze pytania

Ile lat trwają studia medyczne w USA?

Studia medyczne w USA trwają 4 lata, jednak są dostępne wyłącznie na poziomie graduate. Oznacza to, że aplikować można dopiero po ukończeniu studiów I stopnia. Zdobycie tytułu licencjata może zająć 3 lub 4 lata, więc chcąc zostać lekarzem w Stanach Zjednoczonych, trzeba spędzić na uczelni 7-8 lat.

Ile zarabia początkujący lekarz w USA?

Według statyk, średnie zarobki lekarza w USA oscylują wokół 200 tys. dolarów, w zależności od specjalizacji. Przedstawiciele tego zawodu w Stanach Zjednoczonych cieszą się nie tylko społecznym uznaniem i satysfakcją z pełnionej misji, ale także bardzo atrakcyjnymi wynagrodzeniami.

Ile trwa specjalizacja lekarska w USA?

Długość szkolenia specjalistycznego zależy od wybranej gałęzi medycyny (jak pediatria czy onkologia). Najkrótsze programy, np. dla lekarzy rodzinnych, trwają 3 lata, a najdłuższe, np. dla aspirujących neurochirurgów, nawet do 7 lat.

Ile kosztują studia medyczne w USA?

Czesne na poszczególnych amerykańskich uczelniach medycznych może się różnić, jednak średnio trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 60-80 tys. dolarów. Należy mieć na uwadze, że to stawka bez wsparcia finansowego, które jest oferowane przez kilka uniwersytetów (m.in. Harvarda czy Yale).

Zobacz wskazówki Marleny jak przygotować się do aplikacji na studia w USA


Oceń artykuł:

Średnia 3.6/5 na podstawie 12 opinii.
Czytaj więcej:

Aplikuj z nami na najlepsze uniwersytety medyczne w USA

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób