#studia-w-europie #studia-w-usa #studia-w-anglii

List referencyjny – wzór

Jak powinien wyglądać list referencyjny?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jak powinien wyglądać list referencyjny? Post Gościnny | 2024-06-12
 • List referencyjny na studia za granicą to krótki tekst polecający kandydata na wybrany kierunek studiów.
 • W referencjach powinny zostać zawarte osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, cechy charakteru i osobisty stosunek do opisywanego kandydata.
 • Referencje powinny zostać napisane przez osobę cieszącą się autorytetem, na przykład nauczyciela.
Ula - mentorka lagunity list rekomendacyjny na studia wzór

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie referencje na studia!

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Gdzie jest potrzebny list referencyjny?

List referencyjny to jeden z dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych do zakwalifikowania się na wiele zagranicznych uczelni. Są wśród nich uniwersytety takie, jak:

 • Harvard (USA),
 • Oxford (UK),
 • Bocconi (Włochy),
 • HEC Paris (Francja), 
 • w Leiden (Holandia).

Aby dostać się na wymienione wyżej uczelnie, potrzebne są 2-3 listy polecające. Wyjątek stanowi ostatnia z nich (holenderska), w której referencje wymagane są tylko na niektórych programach. Przed podjęciem decyzji o studiach za granicą, należy więc dokładnie sprawdzić warunki zakwalifikowania się na daną uczelnię.

Komisje rekrutacyjne w najlepszych uniwersytetach i college’ach są bardzo rygorystyczne. Muszą bowiem wyłonić najlepszych spośród masy kandydatów ubiegających się o ograniczoną liczbę miejsc. Z tego powodu od przyszłych studentów wymaga się nie tylko świadectwa ukończenia szkoły i wykazu ocen, ale także listu motywacyjnego (napisanego samodzielnie) i referencji sporządzonych przez osobę trzecią (nauczyciela). Pozwala to na lepsze poznanie kandydata – jego mocnych stron, zainteresowań, potencjału akademickiego czy motywów. 

Strukturę listu polecającego można znaleźć tutaj: list rekomendacyjny dla ucznia wzór.

Co powinien zawierać list referencyjny wzór?

Przede wszystkim referent musi określić, w jakim stopniu zna ucznia/studenta, a także krótko opisać własne kwalifikacje

W liście polecającym powinny zostać wymienione wszelkie nagrody i osiągnięcia ucznia związane z kierunkiem studiów, jaki chce podjąć, a także jego zaangażowanie w koła naukowe i inne organizacje. Referent powinien ocenić, w jakim stopniu program przyszłych studiów odpowiada doświadczeniu i zainteresowaniom ucznia.

Referenci powinni też zwięźle wytłumaczyć system edukacji w kraju, w jakim kandydat podejmował do tej pory naukę. To pozwoli na dokładniejsze zrozumienie osiągnięć kandydata i określi jego profil jako przyszłego studenta.

Dla uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej oceniającej listy polecające najważniejsze są konkretne przykłady sytuacji, w których kandydat wykazał cechy i doświadczenie odpowiednie do podjęcia zamierzonych studiów.
Przesadne wychwalanie kandydata i zbytni optymizm nie jest dobrze odbierane przez komisję rekrutacyjną. Ważne więc, aby nauczyciel osiągnięcia opisał osiągnięcia ucznia w sposób neutralny i profesjonalny. 

Jak wygląda list polecający na studia wzór długości i formatu?

Wytyczne uniwersyteckie dotyczą długości, formy oraz języka, w jakim muszą zostać sporządzone referencje. Najczęściej referent musi sporządzić taki list samodzielnie w języku angielskim. Może ewentualnie zlecić sporządzenie oficjalnej transkrypcji osobie trzeciej, jednak musi dokładnie sprawdzić tłumaczenie i samodzielnie wysłać list. 

Listy referencyjne zazwyczaj mają zawierać od 500 do 1000 słów i nie powinny przekraczać dwóch stron. Referenci muszą podawać konkretne przykłady cech oraz osiągnięć uczniów. Jak zastrzegają uczelnie, długie listy nie będą traktowane jako wskazujące na większe zasługi referowanego.

Referencje to ważny element aplikacji.

Zdobądź je z nami i dostań się na studia zagraniczne!

Niektóre uczelnie (jak Oxford czy Harvard) wymagają 2-3 referencji od nauczyciela.
Polscy nauczyciele nieczęsto opracowują referencje – bywa więc, że mają z tym problemy.
Profesjonalne doradztwo zwiększa szanse na uzyskanie skutecznych referencji.
Pomoc w zdobyciu referencji na studia. Cenne wskazówki dla piszących. Wsparcie podczas aplikacji.
kobieta list polecający wzór
Zostaw kontakt

List referencyjny wzór według UCAS

UCAS, czyli Universities and Colleges Admissions Service, podaje list rekomendacyjny na studia wzór, którym warto się kierować, by skutecznie aplikować na najlepsze uczenie. 

List rekomendacyjny dla ucznia wzór powinien składać się z 3 sekcji. W części pierwszej powinny znaleźć się zwięzłe informacje o referencie, o placówce, w której pracuje, a także o szkole, do jakiej uczęszcza(ł) referowany.

Najważniejsza jest część druga referencji. To w niej zawarte zostają szczegółowe informacje o wnioskodawcy: jego umiejętności, zdolności, cechy, osiągnięcia, doświadczenia związane z przyszłym zawodem, aktywności pozalekcyjne, ewentualny udział w konkursach, projektach czy badaniach. Także tutaj - według tego, jaki list polecający wzór podaje UCAS - powinna znaleźć się opinia, dlaczego i w jaki sposób wszystkie wymienione cechy i osiągnięcia mogą przydać się na studiach i w przyszłym zawodzie.

Ostatnia sekcja, jaką powinien zawierać lis referencyjny, może dotyczyć wkładu nauczycieli (a nawet samego referenta) w rozwój naukowy kandydata. 

List polecający wzór według MIT

Jedna z najbardziej prestiżowych uczelni zarówno w USA jak i na całym świecie - MIT - podpowiada, aby dwa listy z trzech były przygotowane przez nauczycieli przedmiotów ścisłych. Trzecia referencja powinna zostać sporządzona przez profesora nauk humanistycznych, sztuki, muzyki, itd.  List referencyjny powinien uwzględniać podjętą przez kandydata pracę społeczną czy doświadczenia jako lider bądź przewodniczący (jeśli takowe posiada).

Spotkanie z referentami
 To, o czym warto także pamiętać, to spotkanie z referentami w celu dokładnego omówienia swoich motywacji do podjęcia studiów. Wówczas nauczyciele mogą zadać Ci wiele pytań, z których czerpią wiedzę potrzebną im do sporządzenia dobrych referencji. Miłym gestem jest również podziękowanie referentom za ich poświęcony czas.

Jakich referentów oczekują uczelnie?

Recenzentami powinni być nauczyciele lub profesorowie akademiccy, z którymi kandydat miał wystarczającą styczność. Najczęściej są to pracownicy naukowi, którzy uczyli kandydata, nadzorowali jego projekt lub pracę badawczą. Zdarza się, że uczelnie wymagają dostarczenia referencji zawodowych, tj. od pracodawców. Takie sytuacje mają miejsce przy rekrutacji np. na studia informatyczne oraz podczas procesu aplikacji na studia MBA.

O czym pamiętać wybierając referenta?

Wybór odpowiedniej osoby do sporządzenia tego typu dokumentu to klucz do sukcesu. Wybrany nauczyciel musi dysponować:

 • odpowiednią ilością czasu – by w spokoju przygotować wartościowe pismo,
 • wiedzą na temat osiągnięć kandydata – by przekonać komisję o zasadności danej aplikacji,
 • umiejętnościami – językowymi i pisarskimi, aby dokument prezentował się profesjonalnie,
 • znajomością uczelni/programu – aby stworzyć profil idealnego kandydata na dany kurs.

Należy pamiętać, że list polecający nie jest wymagany na polskich uczelniach, toteż nauczyciele nie dostają zbyt wiele próśb o sporządzenie takiego dokumentu. Trzeba więc udzielić osobie piszącej wszystkich niezbędnych wskazówek o pisaniu skutecznych referencji. Warto też przekazać jej informacje o uczelni i kursie, których dotyczy aplikacja – ułatwi to dopasowanie narracji.

Przykładowo, w liście polecającym dla kandydata na studia LLM, warto wspomnieć o uczestnictwie w letnim/zimowym kursie prawniczym (summer/winter law schools). Ta sama aktywność nie jest jednak warta wspomnienia w referencjach dla kandydata na studia artystyczne – w tym przypadku lepiej sprawdzi się np. wzmianka o przynależeniu do szkolnego zespołu tanecznego. Referencje dotyczące jednego kandydata, ale na różne uczelnie, są zupełnie odmienne.

Kandydat musi pamiętać o zarejestrowaniu swoich referentów w formularzu rekrutacyjnym. Najlepiej zrobić to zaraz po rozpoczęciu składania wniosku, aby referujący mieli wystarczająco czasu na przygotowanie listu polecającego.

Choć większość uczelni wymaga 2 lub 3 listów polecających, warto dokładnie sprawdzić wymagania, jakie stawia wydział, a nawet kierunek na uczelni - przykładowo do szkoły medycznej na MIT musisz dostarczyć od 3 do 5 listów referencyjnych.

Jak Lagunita pomaga zdobyć referencje na studia?

Jeszcze obszerniejszą wiedzą na temat procesu rekrutacyjnego za granicą dysponują nasi mentorzy – to studenci lub absolwenci najbardziej prestiżowych uczelni, m.in. w USA czy UK. Jeśli chodzi o list rekomendacyjny na studia wzór znają perfekcyjnie i na pewno pomogą Ci w naprowadzeniu Twoich referentów na dobry tor.

Nasz zespół na podstawie własnego doświadczenia pomoże Ci w skompletowaniu skutecznych dokumentów aplikacyjnych

Skontaktuj się z nami! 


Najczęstsze pytania

Kogo poprosić o napisanie referencji na studia?

Najlepiej, żeby referencje na studia napisał nauczyciel lub wykładowca, który dobrze zna osiągnięcia i potencjał akademicki kandydata na studia. Niektóre uczelnie określają nawet, jakiego przedmiotu powinien uczyć autor rekomendacji (ang. referee).

Jak napisać list referencyjny?

Osoba pisząca referencje powinna dowiedzieć się, na jaki program aplikuje podopieczny. Pozwala to zorientować się, które osiągnięcia i aktywności ucznia warto wyróżnić, aby pomóc mu dostać się na wymarzone studia.

Co powinno znajdować się w referencjach na studia?

W referencjach na studia powinny znaleźć się informacje na temat dodatkowych aktywności, osiągnięć akademickich i mocnych stron podopiecznego. Wszystko to ma przekonać komisję rekrutacyjną o zasadności jego kandydatury na studia.

Czy referencje na studia są ważne?

Referencje na studia to jeden z ważniejszych elementów aplikacji na studia zagraniczne, pozwalające lepiej poznać kandydata. Niektóre uczelnie (jak Oxford czy MIT) wymagają nawet dwóch listów polecających.

Zobacz jak Ula pomoże zdobyć odpowiednie referencje na studia


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie referencje na studia!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób