#studia-w-anglii #opinie #finanse-i-stypendia

Studiuj ekonomię na LSE w Londynie i ucz się od najlepszych!

Studia na LSE – studia ekonomiczne w Anglii

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia na LSE – studia ekonomiczne w Anglii Post Gościnny | 2021-08-04 (ostatnia aktualizacja: 2023-03-06)
 • LSE to najlepsza uczelnia ekonomiczna w Europie według rankingów przedmiotowych QS i US News.
 • Londyn to najlepsze na świecie miasto studenckie oraz ważne centrum światowych finansów.
 • London School of Economics and Political Science oferuje około 120 programów w dziedzinie ekonomii, w tym podwójne kierunki. 
Ula - mentorka lagunity london school of economics czesne

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na LSE!

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Dlaczego warto studiować na LSE

London School of Economics and Political Science to jedna z najlepszych uczelni na Wyspach Brytyjskich (7. miejsce wg QS), założona w 1895 roku. Należy do elitarnej Russell Group, która zapewnia zrzeszonym instytucjom lepsze warunki rozwoju m.in. dzięki grantom badawczym.

LSE uczelnia kierunki i programy

Nie tylko uczelnia jako całość, ale i poszczególne programy z jej oferty zajmują wysokie lokaty w krajowych i światowych rankingach. Przykładowo, w dziedzinie nauk społecznych i zarządzania zajmuje 3. miejsce. Kursy z księgowości i finansów znalazły się na 7. pozycji, natomiast z ekonomii i ekonometrii – na 6. (nr 1 w Europie).

LSE uczelnia składa się z 29 jednostek edukacyjnych (wydziałów, katedr, departamentów), które oferują łącznie ponad 400 różnych programów: nie tylko licencjackich, magisterskich i doktoranckich, ale także szkół letnich czy szkoleń online. Kandydaci na LSE mogą uczyć się nie tylko w Londynie, ale i za granicą – dostępne są tzw. dual degrees, czyli podwójne stopnie uwzględniające wymianę międzyuczelnianą np. na Uniwersytecie Pekińskim, Bocconi czy Fudan. 

Czas trwania studiów na LSE jest taki sam jak w Polsce: licencjat zdobywa się w ciągu 3 lat, tytuł magistra w 2 lata, a doktorat – od 3 do 4 lat. Zasada ta dotyczy nawet dual degrees, które na innych uczelniach trwają zazwyczaj dłużej.

Społeczność LSE

Z uwagi na stosunek studentów brytyjskich do zagranicznych, uniwersytet LSE jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych – około 70% społeczności liczącej ponad 11 tys. osób, stanowią kandydaci spoza UK. Od samych początków szkoła była otwarta na wszystkich studentów, bez względu na płeć czy miejsce pochodzenia.

LSE to najlepsza szkoła ekonomiczna w Europie

Skutecznie aplikuj z Lagunita Education

Na LSE aplikuje się znacznie wcześniej; pomagamy dotrzymać terminów.
Na niektóre kierunki są egzaminy wstępne; warto przygotować się z Lagunitą.
Ważnym komponentem aplikacji jest Personal Statement; mamy cenne wskazówki dla piszących.
Pomoc w pisaniu Personal Statementu. Przygotowanie językowe. Wsparcie mentora przez całą aplikację.
kobieta london school of economics opinie
Porozmawiajmy!

LSE, jako jedna z najlepszych uczelni ekonomicznych w stosunku globalnym, kształci wielu wybitnych ludzi, którzy po ukończeniu edukacji zasiadają na wysokich stanowiskach, zdobywają nagrody i cieszą się szacunkiem. 13 laureatów Nagrody Nobla to absolwenci lub personel LSE. 


Szanse rozwoju i pracy po studiach na LSE

Studia w Anglii są ogromną szansą rozwoju naukowego oraz personalnego. Absolwenci LSE są respektowani ze względu na renomę samego uniwersytetu. Z uwagi na dyplom, który potwierdza szeroki zakres wiedzy z danej dziedziny (czasami niejednej), nie mają oni problemu ze znalezieniem pracy od razu po studiach. Według danych z ostatniego badania, wskaźnik zatrudnienia wyniósł tam ponad 92%. Osoby kształcące się np. na Wydziale Finansów zatrudniały się w znanych międzynarodowych bankach i przedsiębiorstwach, takich jak Goldman Sachs, Citi czy CICC. 

Po studiach na LSE można liczyć na bardzo dobrze płatne, pełnoetatowe stanowisko. LSE to uniwersytet znany na całym świecie, dlatego ścieżka kariery nie zamyka w obrębie UK. Wprawdzie większość (51%) badanych absolwentów została w Londynie, jednak część z nich zrobiła karierę w Szanghaju, Pekinie, Frankfurcie czy Paryżu. 

London School of Economics jak się dostać?

Wszystkie aplikacje składane są online przez system UCAS, nie bezpośrednio na uczelni. Podanie powinno zostać złożone do połowy stycznia roku, w którym chce się rozpocząć studia. W najbliższym naborze będzie to 25 stycznia 2023.

Dokumenty

W formularzu zgłoszeniowym UCAS powinny znaleźć się:

       • dane osobowe aplikanta;
       • oczekiwane wyniki matur;
       • transkrypcja ocen z ubiegłych lat;
       • wyniki egzaminów wstępnych: np. LNAT na studia prawnicze, GMAT/GRE na ekonomii, zarządzaniu czy finansach oraz TMUA dla chcących kształcić się na Wydziale Matematyki;
       • Personal Statement – czyli list, który trzeba przekonać komisję o zasadności swojej kandydatury na LSE;
       • rekomendacje od nauczycieli/wykładowców;
       • skan paszportu lub dowodu osobistego.        Brak rozmów kwalifikacyjnych

        Co ciekawe, LSE nie prowadzi rozmów kwalifikacyjnych, a rekrutację opiera tylko na dokumentach wysłanych przez system UCAS. Ponieważ wszyscy aplikujący mają wysokie wyniki w nauce, najważniejsze jest pokazanie akademickiej i naukowej motywacji kandydata oraz pasji względem wybranego kursu, co powinno wynikać z Personal Statement i referencji.

        Decyzje i wymagania językowe

        Według ostatnich danych, na jedno dostępne miejsce na LSE aplikuje ponad 12 kandydatów na poziomie licencjackim oraz ~6 na magisterskim. Jak widać, konkurencja jest naprawdę duża.

        Decyzje uczelni są dostępne zazwyczaj w połowie maja (np. 19.05.2022). Dopiero po otrzymaniu oferty należy dostarczyć certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe. Może to być:

        • IELTS (7 pkt),
        • TOEFL (100 pkt),
        • wynik 185 w skali Cambridge English.

        Aby zdobyć tego typu dokument, należy wykazać się znajomością angielskiego na poziomie C1. Do egzaminu warto przystąpić w Polsce i z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć dostarczyć certyfikat przed terminem (w 2022 roku był to koniec lipca).

        London School of Economics czesne

        Na London School of Economics czesne jest dość wysokie – na poziomie licencjackim trzeba zapłacić nieco ponad £23 tys. rocznie, natomiast na magisterskim koszty wahają się od £24 456 do £39 984 rocznie (w zależności od kierunku). 

        Stypendia na LSE

        Jak widać, stawki czesnego są dość wysokie, a po Brexicie nie ma możliwości wzięcia pożyczki studenckiej. Z uwagi na wiele udogodnień i form pomocy finansowej, studia na LSE mogą jednak być dla każdego. Oto programy, na które można aplikować:

        • Stonex Undergraduate Scholarship dla studentów z UE (£10 tys. rocznie),
        • Uggla Family Scholars dla niedostatecznie reprezentowanych grup na LSE (~£28 tys. rocznie),
        • na LSE Undergraduate Support Scheme może aplikować każdy student zagraniczny – wysokość dofinansowania zależy od wykazanej sytuacji materialnej kandydata.

        Aplikację na LSE Undergraduate Support Scheme składa się po zakwalifikowaniu się na studia. Należy wówczas skontaktować się e-mailowo z działem wsparcia finansowego LSE. We wniosku należy udzielić informacji o sytuacji materialnej swojej rodziny oraz załączyć list motywacyjny, który ma przekonać komisję stypendialną o zasadności swojej prośby o wsparcie. 

        Koszty utrzymania w LSE

        Według szacunków, student LSE przeznacza średnio £1200 miesięcznie na utrzymanie się w stolicy UK. Cena ta zawiera zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz wydatki osobiste. 

        Z racji wysokich kosztów wynajmu mieszkań w stolicy, dobrą opcją jest zamieszkanie w akademiku. Uczelnia zapewnia miejsce dla ponad 4000 studentów. Ceny za zakwaterowanie wahają się w zależności od lokalizacji obiektu i standardu danego pokoju. Jednoosobowe kosztują zazwyczaj około £240 tygodniowo, natomiast dwuosobowe można dostać już od £115. 

        Więcej informacji na temat wydatków związanych z nauką i utrzymaniem się w stolicy Zjednoczonego Królestwa można znaleźć tutaj: Koszty studiów w Anglii.

        Struktura zajęć na London School of Economics and Political Science

        Zajęcia na LSE odbywają się w strukturze modułowej. Pierwszy rok studiów licencjackich służy do zdobycia umiejętności i wiedzy ogólnej oraz ukończenia LSE100. To interdyscyplinarny kurs, który służy rozważaniom i wdrażaniom rozwiązań problemów współczesnego świata. Do wyboru jest zazwyczaj kilka tematów (np. Jak możemy kontrolować SI?), nad którymi pracują studenci różnych kierunków. Pozwala to spojrzeć na daną kwestię z różnych perspektyw i opracowywać najskuteczniejsze rozwiązania.

        Harmonogram zajęć na LSE jest elastyczny – składa się zarówno z elementów stałych, jak i do wyboru (moduły fakultatywne). Przykładowo, na II roku kierunku rachunkowość i finanse można uczęszczać na kurs pt. Teoria i praktyka rachunkowości lub Zasady finansów.

        Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na wykłady (lectures) oraz seminaria (classes), czyli bardziej praktycznej zajęcia odbywające się w małych grupach. W London School of Economics and Political Science przedmiotów w ramach kierunku jest zdecydowanie mniej niż na studiach w Polsce, są jednak one nauczane w trybie bardziej intensywnym i rozszerzonym.

        Uniwersytet LSE – zajęcia dodatkowe

        Poza zajęciami LSE oferuje wiele innych możliwości rozwoju. Na terenie uczelni działa ponad 200 organizacji studenckich, które służą realizowaniu pasji oraz celów zawodowych. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą dołączyć do jednego z 40 klubów sportowych (np. squasha, fustalu czy jogi). Studenci mogą także liczyć na bezpłatne konsultacje edukacyjne i finansowe.

        Charakterystycznym elementem uczelni są wykłady publiczne, podczas których można posłuchać ludzi sukcesu i ekspertów w wielu dziedzinach wiedzy. Uniwersytet gościł takie osoby jak Margaret Thatcher, Nelson Mandela czy George Osborne, które zapraszane są, aby swoją wiedzą inspirować i motywować studentów do pracy. Poza tym LSE współpracuje z wieloma szkołami na całym świecie w organizowaniu spotkań, wykładów, wyjazdów i wymian studenckich.

        London School of Economics jest także największą w Europie i powszechnie uznawaną uniwersytecką szkołą letnią, oferującą kursy z zakresu rachunkowości, zarządzania, finansów, ekonomii, a także prawa, stosunków międzynarodowych i języka angielskiego.

        Kampus LSE, infrastruktura oraz położenie uniwersytetu

        Kampus London School of Economics and Political Science znajduje się w centrum Londynu, co umożliwia dogodny dojazd z każdej strony miasta. Położenie uczelni obok najważniejszych punktów biznesowych, firm prawniczych czy redakcji daje studentom szansę na znalezienie pracy i nawiązanie kontaktów zawodowych w trakcie nauki.

        London School of Ecnomics and Political Science znajduje się w sercu Londynu, co daje wiele możliwości rozwoju akademickiego, zawodowego oraz osobistego studentów.

        Sam budynek uniwersytetu wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęty umożliwiające prowadzenie badań na światowym poziomie. Doświadczenia studentów prowadzone na terenie LSE mają dużą wartość dla świata nauki. Na terenie kampusu znajduje się rewelacyjnie wyposażona biblioteka specjalistyczna otwarta całą dobę 7 dni w tygodniu. LSE posiada również własną, redagowaną przez studentów gazetę The Beaver oraz drukarnię LSE press.

        London School of Economics opinie 

        Głos studentów i absolwentów jest jednym z wiarygodniejszych wyznaczników jakości kształcenia na danej uczelni. Aby czerpać wiedzę na temat życia studenckiego i poziomu nauczania, warto zajrzeć na blogi i blogi prowadzone przez studentów London School of Economics – opinie, wskazówki, przewodniki po mieście czy poradniki można znaleźć na Students@LSE. To cenne źródło informacji, dzięki któremu można dowiedzieć się np. jak spędzić Reading Week – przerwę w nauczaniu w 6. tygodniu zajęć na wybranych kierunkach LSE.

        Aplikuj na LSE z Lagunita Education!

        Osoby rozważające aplikację na studia w Londynie mogą mieć wiele wątpliwości i pytań o London School of Economics: jak się dostać, który kierunek wybrać, kiedy zacząć przygotowania do egzaminów wstępnych/językowych... a to tylko niektóre z nich.

        Nasi mentorzy sprawnie przeprowadzą Cię przez aplikację, doradzą w sprawie finansowania studiów czy wyboru kursu oraz odpowiedzą na wszelkie pytania. To osoby, które same są absolwentami/studentami zagranicznych uczelni, toteż wykorzystają własne doświadczenie, aby doprowadzić Cię do sukcesu. 

        Serdecznie zapraszamy do współpracy!


        Zobacz, jak Ula pomoże Ci rozpocząć wymarzone studia w UK


        Oceń artykuł:

        Średnia 3/5 na podstawie 9 opinii.
        Czytaj więcej:

        Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na LSE!

        Zostaw kontakt

        ikona telefon

        Zadzwoń do nas
        +48 531 60 60 03

        Czekamy na Twój telefon!
        Codziennie od 9:00 do 17:00

        ikona mail

        Napisz do nas
        office@lagunita.education

        Nie lubisz formularzy kontaktowych?
        Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób