#studia-w-anglii #opinie #finanse-i-stypendia

Studiuj ekonomię na LSE w Londynie i ucz się od najlepszych!

Studia na LSE – studia ekonomiczne w Anglii

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia na LSE – studia ekonomiczne w Anglii Post Gościnny | 2024-04-17
 • LSE to najlepsza uczelnia ekonomiczna w Europie według rankingów przedmiotowych QS i US News.
 • Londyn to najlepsze na świecie miasto studenckie oraz ważne centrum światowych finansów.
 • London School of Economics and Political Science oferuje około 120 programów w dziedzinie ekonomii, w tym podwójne kierunki. 
Ula - mentorka lagunity london school of economics czesne

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na LSE!

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Dlaczego warto studiować na LSE?

London School of Economics and Political Science to jedna z najlepszych uczelni na Wyspach Brytyjskich (7. miejsce wg QS), założona w 1895 roku. Należy do elitarnej Russell Group, która zapewnia zrzeszonym instytucjom lepsze warunki rozwoju m.in. dzięki grantom badawczym.

Jakie LSE uczelnia kierunki i programy oferuje?

Nie tylko uczelnia jako całość, ale i poszczególne programy z jej oferty zajmują wysokie lokaty w krajowych i światowych rankingach. Przykładowo, w dziedzinie nauk społecznych i zarządzania zajmuje 6. miejsce na świecie, a 3. w Europie. Kursy z księgowości i finansów znalazły się na 6. pozycji, natomiast z ekonomii i ekonometrii – na 7. (nr 1 w Europie).

LSE uczelnia składa się z 29 jednostek edukacyjnych (wydziałów, katedr, departamentów), które oferują łącznie ponad 400 różnych programów: nie tylko licencjackich, magisterskich i doktoranckich, ale także szkół letnich czy szkoleń online. Kandydaci na LSE mogą uczyć się nie tylko w Londynie, ale i za granicą – dostępne są tzw. dual degrees, czyli podwójne stopnie uwzględniające wymianę międzyuczelnianą np. na Uniwersytecie Pekińskim, Bocconi czy Fudan. 

Czas trwania studiów na LSE jest taki sam jak w Polsce: licencjat zdobywa się w ciągu 3 lat, tytuł magistra w 2 lata, a doktorat – od 3 do 4 lat. Zasada ta dotyczy nawet dual degrees, które na innych uczelniach trwają zazwyczaj dłużej.

Ponieważ LSE to prestiżowa szkoła w Europie i na świecie, wstęp na wyżej wymienione kierunki może być konkurencyjny. Przed aplikacją warto więc skonsultować się z profesjonalnymi doradcami: znajdziesz takich w Lagunita Education!

LSE to najlepsza szkoła ekonomiczna w Europie!

Skutecznie aplikuj z Lagunita Education!

Na LSE aplikuje się znacznie wcześniej; pomagamy dotrzymać terminów.
Na niektóre kierunki są egzaminy wstępne; warto przygotować się z Lagunitą.
Ważnym komponentem aplikacji jest Personal Statement; mamy cenne wskazówki dla piszących.
Pomoc w pisaniu Personal Statement. Kursy językowe. Wsparcie profesjonalistów.
kobieta london school of economics opinie
Porozmawiajmy!

Jak prezentuje się społeczność LSE?

Z uwagi na stosunek studentów brytyjskich do zagranicznych, uniwersytet LSE jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych – około 70% społeczności liczącej ponad 11 tys. osób, stanowią kandydaci spoza UK. Od samych początków szkoła była otwarta na wszystkich studentów, bez względu na płeć czy miejsce pochodzenia.

LSE, jako jedna z najlepszych uczelni ekonomicznych w stosunku globalnym, kształci wielu wybitnych ludzi, którzy po ukończeniu edukacji zasiadają na wysokich stanowiskach, zdobywają nagrody i cieszą się szacunkiem. 13 laureatów Nagrody Nobla to absolwenci lub personel LSE. 


Jakie są szanse rozwoju i pracy po studiach na LSE?

Studia w Anglii są ogromną szansą rozwoju naukowego oraz personalnego. Absolwenci LSE są respektowani ze względu na renomę samego uniwersytetu. Z uwagi na dyplom, który potwierdza szeroki zakres wiedzy z danej dziedziny (czasami niejednej), nie mają oni problemu ze znalezieniem pracy od razu po studiach. Według danych z ostatniego badania, wskaźnik zatrudnienia wyniósł tam ponad 92%. Osoby kształcące się np. na Wydziale Finansów zatrudniały się w znanych międzynarodowych bankach i przedsiębiorstwach, takich jak Goldman Sachs, Citi czy CICC. 

Po studiach na LSE można liczyć na bardzo dobrze płatne, pełnoetatowe stanowisko. LSE to uniwersytet znany na całym świecie, dlatego ścieżka kariery nie zamyka w obrębie UK. Wprawdzie większość (51%) badanych absolwentów została w Londynie, jednak część z nich zrobiła karierę w Szanghaju, Pekinie, Frankfurcie czy Paryżu

Jak się dostać do London School of Economics?

Wszystkie aplikacje składane są online przez system UCAS, nie bezpośrednio na uczelni. Podanie powinno zostać złożone do połowy stycznia roku, w którym chce się rozpocząć studia. W ostatnim naborze był to 31 stycznia 2024.

Wymagane dokumenty

W formularzu zgłoszeniowym UCAS powinny znaleźć się:

       • dane osobowe aplikanta;
       • wyniki matur;
       • transkrypcja ocen z ubiegłych lat;
       • wyniki egzaminów wstępnych: np. LNAT na studia prawnicze, GMAT/GRE na ekonomii, zarządzaniu czy finansach oraz TMUA dla chcących kształcić się na Wydziale Matematyki;
       • Personal Statement – czyli list, który trzeba przekonać komisję o zasadności swojej kandydatury na LSE;
       • rekomendacje od nauczycieli/wykładowców;
       • certyfikat znajomości języka angielskiego;
       • skan paszportu lub dowodu osobistego.        Brak rozmów kwalifikacyjnych
        Co ciekawe, LSE nie prowadzi rozmów kwalifikacyjnych, a rekrutację opiera tylko na dokumentach wysłanych przez system UCAS. Ponieważ wszyscy aplikujący mają wysokie wyniki w nauce, najważniejsze jest pokazanie akademickiej i naukowej motywacji kandydata oraz pasji względem wybranego kursu, co powinno wynikać z Personal Statement i referencji.

        Decyzje i wymagania językowe

        Decyzje uczelni są dostępne zazwyczaj w połowie maja (np. 19.05.2022). Dopiero po otrzymaniu oferty należy dostarczyć certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe. Może to być:

        • IELTS (7 pkt),
        • TOEFL (100 pkt),
        • wynik 185 w skali Cambridge English.

        Aby zdobyć tego typu dokument, należy wykazać się znajomością angielskiego na poziomie C1. Do egzaminu warto przystąpić w Polsce i z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć dostarczyć certyfikat przed terminem (w 2022 roku był to koniec lipca).

        Wysoka konkurencja
        Według ostatnich danych, na jedno dostępne miejsce na LSE aplikuje ponad 12 kandydatów na poziomie licencjackim oraz ~6 na magisterskim. Jak widać, konkurencja jest naprawdę duża.

        Ile kosztuje London School of Economics?

        Na London School of Economics czesne jest dość wysokie – na poziomie licencjackim trzeba zapłacić prawie £27 tys. rocznie, choć ostateczna stawka jest zależna od kierunku. Natomiast na stopniu magisterskim koszty wynoszą średnio £30 tys. rocznie (również w zależności od kierunku). 

        Stypendia na LSE

        Jak widać, stawki czesnego są dość wysokie, a po Brexicie nie ma możliwości wzięcia pożyczki studenckiej. Z uwagi na wiele udogodnień i form pomocy finansowej, studia na LSE mogą jednak być dla każdego. Oto programy, na które można aplikować jako student z Polski:

        • Cato Stonex Undergraduate Scholarship dla studentów z UE (pokrywa roczne czesne i koszty utrzymania),
        • Uggla Family Scholars dla niedostatecznie reprezentowanych grup na LSE (częściowo pokrywa czesne oraz w całości opłaty za utrzymanie),
        • LSE Undergraduate Support Scheme – wysokość dofinansowania zależy od wykazanej sytuacji materialnej kandydata, wynosi od £6 do £15 000.

        Aplikację na LSE Undergraduate Support Scheme składa się po zakwalifikowaniu się na studia. Należy wówczas skontaktować się e-mailowo z działem wsparcia finansowego LSE. We wniosku należy udzielić informacji o sytuacji materialnej swojej rodziny oraz załączyć list motywacyjny, który ma przekonać komisję stypendialną o zasadności swojej prośby o wsparcie. 

        Koszty utrzymania w LSE

        Według szacunków, student LSE przeznacza średnio £1300-£1400 miesięcznie na utrzymanie się w stolicy UK. Cena ta zawiera zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz wydatki osobiste. 

        Z racji wysokich kosztów wynajmu mieszkań w stolicy, dobrą opcją jest zamieszkanie w akademiku. Uczelnia zapewnia miejsce dla ponad 4000 studentów. Ceny za zakwaterowanie wahają się w zależności od lokalizacji obiektu i standardu danego pokoju. Jednoosobowe kosztują zazwyczaj około £260 tygodniowo, choć zdarzają się pokoje tańsze. Natomiast pokoje dwuosobowe można dostać już od ok. £139. 

        Więcej informacji na temat wydatków związanych z nauką i utrzymaniem się w stolicy Zjednoczonego Królestwa można znaleźć tutaj: koszt studiów w Anglii.

        Jak wyglądają zajęcia na London School of Economics and Political Science?

        Zajęcia na LSE odbywają się w strukturze modułowej. Pierwszy rok studiów licencjackich służy do zdobycia umiejętności i wiedzy ogólnej oraz ukończenia LSE100. To interdyscyplinarny kurs, który służy rozważaniom i wdrażaniom rozwiązań problemów współczesnego świata. Do wyboru jest zazwyczaj kilka tematów (np. Jak możemy kontrolować SI?), nad którymi pracują studenci różnych kierunków. Pozwala to spojrzeć na daną kwestię z różnych perspektyw i opracowywać najskuteczniejsze rozwiązania.

        Harmonogram zajęć na LSE jest elastyczny – składa się zarówno z elementów stałych, jak i do wyboru (moduły fakultatywne). Przykładowo, na II roku kierunku rachunkowość i finanse można uczęszczać na kurs pt. Teoria i praktyka rachunkowości lub Zasady finansów.

        Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na wykłady (lectures) oraz seminaria (classes), czyli bardziej praktycznej zajęcia odbywające się w małych grupach. W London School of Economics and Political Science przedmiotów w ramach kierunku jest zdecydowanie mniej niż na studiach w Polsce, są jednak one nauczane w trybie bardziej intensywnym i rozszerzonym.

        Uniwersytet LSE – zajęcia dodatkowe

        Poza zajęciami LSE oferuje wiele innych możliwości rozwoju. Na terenie uczelni działa ponad 200 organizacji studenckich, które służą realizowaniu pasji oraz celów zawodowych. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą dołączyć do jednego z 40 klubów sportowych (np. squasha, fustalu czy jogi). Studenci mogą także liczyć na bezpłatne konsultacje edukacyjne i finansowe.

        Charakterystycznym elementem uczelni są wykłady publiczne, podczas których można posłuchać ludzi sukcesu i ekspertów w wielu dziedzinach wiedzy. Uniwersytet gościł takie osoby jak Margaret Thatcher, Nelson Mandela czy George Osborne, które zapraszane są, aby swoją wiedzą inspirować i motywować studentów do pracy. Poza tym LSE współpracuje z wieloma szkołami na całym świecie w organizowaniu spotkań, wykładów, wyjazdów i wymian studenckich.

        LSE latem
        London School of Economics jest także największą w Europie i powszechnie uznawaną uniwersytecką szkołą letnią, oferującą kursy z zakresu rachunkowości, zarządzania, finansów, ekonomii, a także prawa, stosunków międzynarodowych i języka angielskiego.

        Kampus LSE, infrastruktura oraz położenie uniwersytetu

        Kampus London School of Economics and Political Science znajduje się w centrum Londynu, co umożliwia dogodny dojazd z każdej strony miasta. Położenie uczelni obok najważniejszych punktów biznesowych, firm prawniczych czy redakcji daje studentom szansę na znalezienie pracy i nawiązanie kontaktów zawodowych w trakcie nauki.

        London School of Ecnomics and Political Science znajduje się w sercu Londynu, co daje wiele możliwości rozwoju akademickiego, zawodowego oraz osobistego studentów.

        Sam budynek uniwersytetu wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęty umożliwiające prowadzenie badań na światowym poziomie. Doświadczenia studentów prowadzone na terenie LSE mają dużą wartość dla świata nauki. Na terenie kampusu znajduje się rewelacyjnie wyposażona biblioteka specjalistyczna otwarta całą dobę 7 dni w tygodniu. LSE posiada również własną, redagowaną przez studentów gazetę The Beaver oraz drukarnię LSE press.

        London School of Economics opinie 

        Głos studentów i absolwentów jest jednym z wiarygodniejszych wyznaczników jakości kształcenia na danej uczelni. Aby czerpać wiedzę na temat życia studenckiego i poziomu nauczania, warto zajrzeć na blogi i blogi prowadzone przez studentów London School of Economics – opinie, wskazówki, przewodniki po mieście czy poradniki można znaleźć na Students@LSE. To cenne źródło informacji, dzięki któremu można dowiedzieć się np. jak spędzić Reading Week – przerwę w nauczaniu w 6. tygodniu zajęć na wybranych kierunkach LSE.

        Dlaczego warto aplikować na LSE z Lagunita Education?

        Osoby rozważające aplikację na studia w Londynie mogą mieć wiele wątpliwości i pytań o London School of Economics: jak się dostać, który kierunek wybrać, kiedy zacząć przygotowania do egzaminów wstępnych/językowych... a to tylko niektóre z nich.

        Nasi mentorzy sprawnie przeprowadzą Cię przez aplikację, doradzą w sprawie finansowania studiów czy wyboru kursu oraz odpowiedzą na wszelkie pytania. To osoby, które same są absolwentami/studentami zagranicznych uczelni, toteż wykorzystają własne doświadczenie, aby doprowadzić Cię do sukcesu. 

        Serdecznie zapraszamy do współpracy!


        Zobacz, jak Ula pomoże Ci rozpocząć wymarzone studia w UK


        Oceń artykuł:

        Średnia 3.4/5 na podstawie 11 opinii.
        Czytaj więcej:

        Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na LSE!

        Zostaw kontakt

        ikona telefon

        Zadzwoń do nas
        +48 531 60 60 03

        Czekamy na Twój telefon!
        Codziennie od 9:00 do 17:00

        ikona mail

        Napisz do nas
        office@lagunita.education

        Nie lubisz formularzy kontaktowych?
        Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób