#studia-w-usa #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

Przykładowy test IELTS – jak wygląda struktura egzaminu?

IELTS – przykładowe zadania

zdjęcie Post Gościnny autora postu o IELTS – przykładowe zadania Post Gościnny | 2021-10-08 (ostatnia aktualizacja: 2024-06-25)
 • IELTS bada cztery umiejętności językowe – mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie.
 • Każda część bada poziom języka angielskiego w inny sposób. 
 • Można znacznie zwiększyć swój wynik, rozwiązując próbne arkusze IELTS arkusze.
Ania - mentorka lagunity ielts egzamin przykładowy

Przygotujemy Cię do zdania IELTS między 7 a 9 punktów

strzalka
Ania, instruktor w kursach do egzaminu TOEFL

Co to jest IELTS przykładowy test?

IELTS (International English Language Testing System) to egzamin językowy organizowany i nadzorowany przez trzy instytucje: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations i IDP Australia. Służy do weryfikacji umiejętności językowych zdającego, który w zależności od celu, może przystąpić do:

 • IELTS General Training – do migracji w celu innym niż edukacyjny (np. zarobkowy) lub ubiegania się o pracę w Polsce, ale w firmie o międzynarodowym zasięgu.
 • IELTS Academic – na studia zagraniczne, wymianę międzynarodową czy do ubiegania się o zwolnienie z lektoratu na polskich uczelniach.

IELTS Academic jest uznawany przez uczelnie na całym świecie, m.in. przez Ecole Polytechnique, Oxbridge, MIT czy Uniwersytety: w Toronto czy . Od kandydatów wymaga się wyniku w granicach minimum 6-7,5 pkt (na 9 możliwych), co oznacza biegłość językową na poziomie B2+ lub C1.

Bez względu na wybrany wariant, IELTS arkusze zawierają łącznie 80 zadań w części listening i reading oraz dwa polecenia we writingu. Na speakingu trzeba przebrnąć przez 3 części. Na wszystko przewidziane są 2 godziny i 45 minut.

Dla zdających IELTS materiały do nauki są kluczowe – osiągnięcie wymaganej liczby punktów jest bowiem nie lada wyzwaniem. Pierwszym krokiem w skutecznym przygotowaniu jest jednak zapoznanie się ze strukturą tekstu.

Czy warto poznać IELTS przykładowy egzamin?

Przygotowanie się do IELTS to długotrwały proces, wymagający sporego nakładu pracy. Bardzo pomocny jest IELTS przykładowy test, który pozwala zaznajomić się ze strukturą egzaminu oraz udoskonalić umiejętności językowe. Egzamin składa się z czterech części, weryfikujących poziom języka angielskiego podczas:

 • czytania,
 • słuchania,
 • pisania,
 • mówienia.

Aby nie dać się zaskoczyć podczas testu, warto wcześniej poznać IELTS arkusze. Dzięki temu można zaoszczędzić wiele stresu i czasu, znając już formułę i typy pytań. Lagunita Education oferuje możliwość przystąpienia do takiego testu w formie online i sprawdzenie swojego poziomu. Wystarczy kliknąć IELTS egzamin przykładowy i wypełnić krórki formularz (imię, nazwisko i adres e-mail).

IELTS test próbny to coś, od czego warto rozpocząć przygotowania. Pozwoli zapoznać się ze strukturą egzaminu (w praktyce, nie tylko w teorii) i specyfiką pytań oraz poznać swój poziom startowy. To z kolei jest potrzebne do sporządzenia skutecznego planu nauki.

IELTS arkusze wraz z odpowiedziami są dostępne m.in. na stronie ielts.org, jednak zamieszczone tam materiały nie zawierają żadnych objaśnień. Poniżej przedstawiamy przykładowe zadania wraz z uargumentowaniem poprawnych odpowiedzi – to może pomóc w lepszym przygotowaniu się do IELTS.

Jak wygląda IELTS test przykładowy – sekcja Reading?

W IELTS Academic składa się z 3 fragmentów (np. książek, czasopism) oraz 40 pytań, które badają znajomość przeczytanych tekstów. W General Training tekstów może być więcej + zawierają one bardziej codzienne słownictwo: są to np. broszury czy reklamy.

Zastanawiasz się, jak zdać IELTS?

Nasz kurs Ci w tym pomoże!

IELTS bada znajomość zarówno brytyjskiej jak i amerykańskiej odmiany angielskiego.
W Polsce najczęściej naucza się brytyjskiej odmiany; kurs pozwala podszlifować amerykańską.
Wysoki wynik IELTS ułatwia dostanie się na najlepsze zagraniczne uczelnie.
Skuteczne metody nauczania. Indywidualne zajęcia. Elastyczny grafik.
kobieta ielts test próbny
Zadzwoń i zapisz się na kurs

Zadania w tej części mają różną formę i wymagają wykonania różnych czynności, np.:

 • przyporządkowanie elementów do odpowiedniej grupy (zgodnie z treścią tekstu);
 • wskazanie fragmentu tekstu zawierającego określoną informację;
 • wybranie odpowiedzi (A/B/C/D);
 • wpisanie odpowiednich wyrazów w tekście parafrazującym artykuł;
 • wybór twierdzeń zgodnych z treścią tekstu lub wskazanie prawdy/fałszu w zdaniach;
 • przyporządkowanie tytułów/nagłówków, które najlepiej podsumowują poszczególne paragrafy.

IELTS przykładowy egzamin pozwala przećwiczyć rozwiązywanie wszystkich typów pytań. Można dzięki temu uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia na właściwym teście. 

Biorąc pod uwagę, że na przeczytanie fragmentów i rozwiązanie 40 zadań jest tylko godzina, pierwszą trudnością jest presja czasu. Rozwiązując IELTS arkusze, można wyrobić wprawę, która jest ważna zważywszy na konieczność sprawnego udzielania prawidłowych odpowiedzi.

Drugim utrudnieniem są podchwytliwe pytania. Można to zauważyć np. tutaj: IELTS test przykładowy (reading). Bezpośrednio przy opisie danego wynalazku wspominane są po dwie narodowości – np. Brytyjczycy i Hindusi przy broni rakietowej. Ma to utrudnić jednoznaczne wskazanie kraju, który po raz pierwszy użył lub wynalazł dany przedmiot.  

W podanym przykładzie poprawna odpowiedź to B, ponieważ to Hindusi użyli broni rakietowej jako pierwsi: „more aggressive use of rockets came not from within the European continent but from far-away India”. Wspomniani przy okazji Brytyjczycy byli ofiarami tego ataku „[India leaders] used rockets successfully against the British in the late eighteenth century”.

Co zawiera IELTS przykładowy egzamin– Listening?

IELTS przykładowy test będzie taki sam w Academic i General Training, bo sekcja ta nie różni się w zależności od wybranego wariantu. Składa się z czterech nagrań o różnym charakterze (rozmowa, monolog) i tematyce (życie codzienne, akademickie). Do każdego z nich przyporządkowane są zadania, które weryfikują słuchanie ze zrozumieniem. Robią to na różne sposoby – wymagają od kandydata np.:

 • wpisania brakującego słowa, liczby lub frazy (zgodnie z treścią nagrania);
 • uzupełnienia mapy/tabeli/diagramu o usłyszane dane;
 • wprowadzenia krótkiej odpowiedź na pytanie;
 • wybrania odpowiedniego wariantu: A, B, C, lub D;
 • odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru.

Robiąc IELTS przykładowy test, przed odtworzeniem nagrania warto przeczytać przyporządkowane do niego pytania. Ułatwi to skoncentrowanie się na najistotniejszych częściach wypowiedzi i wychwycenie wszystkich potrzebnych informacji. Odpowiedzi należy zaznaczać na bieżąco – usprawni to pracę i pozwoli na pełne skupienie na pozostałych, niewykonanych zadaniach.

Najważniejszą trudnością w tej części jest to, że nagrania są odtwarzane tylko raz – trzeba więc bardzo się skupić, co może być uciążliwe szczególnie przy dłuższych wypowiedziach do wysłuchania.

Drugim problemem, podobnie jak w readingu, są podchwytliwe pytania. Można się o tym przekonać po wsłuchaniu się w IELTS test przykładowy nagranie dostępne na stronie ielts.org. Pierwsze zadanie przyporządkowane do tego nagrania polega na wskazaniu, który typ ubezpieczenia został wybrany przez klienta. Nie wolno sugerować się słowem „economy insurance” zasłyszanym w tekście! Całe zdanie, które należy wykorzystać do udzielenia poprawnej odpowiedzi brzmi bowiem „Oh I’ve been stung before with economy insurance so I’ll go for the highest”. Owo „highest” zostało wytłumaczone w wypowiedzi poprzedzającej deklarację klienta: „(…) there’s the highest comprehensive cover which is Premium rate”.

Jak przebiega IELTS test próbny z części Writing?

Tematyka writingu różni się w zależności od wybranego wariantu IELTS.

General Training i Life Skills weryfikują umiejętności językowe potrzebne w życiu codziennym. Pisząc tego typu egzamin, można spodziewać się dwóch tekstów:

1. Listu – reklamacyjnego, motywacyjnego, do przyjaciela/szefa. Treść takiego zadania może brzmieć np.:

„Stwórz list do przełożonego, w którym informujesz o odejściu z pracy. Napisz w nim o Twojej nowej firmie, o przyczynach swojej decyzji oraz zaproponuj zastępcę na swoje miejsce".

2. Eseju – z uzasadnieniem swojego stanowisko na określony temat. Pytanie w drugiej części writingu może brzmieć następująco:

„Dzisiejszy rynek pracy jest przepełniony, a od przyszłych pracowników wymaga się coraz więcej. Na ile zgadzasz się z tą tezą?”.

To, co interesuje kandydatów na studia za granicą, to akademicki wariant IELTS – test przykładowy także zawiera dwa zadania, jednak o innej specyfice niż w General Training.

1. W pierwszym należy przeprowadzić analizę danych zamieszczonych w tabeli/wykresie. W wypowiedzi należy zinterpretować przedstawione informacje. Tego typu zadanie może polegać np. na analizie porównawczej na podstawie tabeli. Zestawienie danych może zawierać np. dane o stanie środowiska naturalnego sprzed 10 lat i obecnie. 

2. Forma drugiej części writingu jest podobna do tej z General Training lub Life Skills – należy przedstawić swój stosunek do określonej kwestii. Przykładowe pytanie może brzmieć:

„Gospodarka centralnie planowana może wyhamować proces globalnego ocieplenia – czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”

Rozwiązując IELTS egzamin przykładowy, a po odpowiednim treningu także test właściwy, trzeba mieć na uwadze nawiązanie do tematu. Duże uznanie komisji zdobywa też bogate słownictwo i spójność wypowiedzi. Warto także pamiętać o poprawności językowej i gramatycznej.

Ewentualne problemy w tej części IELTS wynikają wyłącznie z nieprzygotowania lub niezrozumienia treści zadania. Aby uniknąć wpadek, należy m.in. zapoznać się z formalnym, naukowym słownictwem, przygotować sobie w głowie listę przydatnych wyrażeń oraz przypomnieć sobie zasady gramatyki i kompozycji tekstu.

Jakich pytań spodziewać się na IELTS Speaking?

Ta część egzaminu zawsze odbywa się w kontakcie bezpośrednim. Składa się z trzech części:

1. Wstęp

Ma formę rozmowy kwalifikacyjnej. Zadaniem kandydata jest krótkie przedstawienie się. Następnie egzaminator zadaje mu kilka pytań – np. o szkołę, rodzinne miasto, zainteresowania czy plany na przyszłość. To najbardziej narcystyczny element IELTS – 5 minut ciągłego opowiadania o sobie! IELTS przykładowy test: 

„Co sądzisz o swoim mieście/wsi – czy to dobre miejsce do życia? Dlaczego tak/nie?”

2. Monolog

W tej części zdający dostaje kartkę i minutę na przygotowanie. Arkusz zawiera temat, na który należy przygotować kilkuminutową wypowiedź. Zadanie może brzmieć np.:

„Opisz osobę, która jest Twoim autorytetem. Dlaczego ją wybrałeś/aś? Co osiągnęła ta osoba? Jak Twój autorytet wpływa na innych/na Ciebie?”.

3. Dialog

Czyli kolejna rozmowa z egzaminatorem – tym razem na inny temat, taki jak np. turystyka, sport, literatura czy biznes. Trzecia część IELTS często nawiązuje do poprzedniej. Idąc za wcześniejszym przykładem, jeżeli ktoś wskazał Freddiego Mercury’ego jako swojego idola, w ostatniej części egzaminu może spodziewać się rozmowy np. na temat muzyki.

Jak wysoko zdać IELTS?

Rozwiązywanie przykładowych zadań jest świetną metodą na przygotowanie się do IELTS, szczególnie w sekcjach reading i listening. IELTS test próbny przeprowadzony na początku 

Skutecznym sposobem na polepszenie wyniku w części speaking są rozmowy z doświadczonym tutorem. Pozwala to pozbyć się blokady językowej, szybciej przypominać sobie potrzebne słowa/zwroty, a co za tym idzie – mówić płynniej i poprawniej. 

W przygotowaniu do wszystkich sekcji IELTS ważna jest analiza błędów – o ile IELTS arkusze dostępne w Internecie zawierają odpowiedzi (bez objaśnień) na pytania z listeningu i readingu, o tyle podczas mówienia lub pisania ważna jest weryfikacja i korekta błędów przez drugą osobę – np. tutora Lagunita Education.

Zdającym IELTS materiały do nauki oraz wskazówki na temat skutecznych technik rozwiązywania zadań znacznie ułatwiają osiągnięcie oczekiwanych wyników.  Serdecznie zapraszamy do współpracy – nasze kursy pomogły już wielu kandydatom dostać się na najlepsze zagraniczne uczelnie. Przekonaj się sam/a!


Zobacz, jak wyglądają korepetycje do egzaminów językowych z Anią


Oceń artykuł:

Średnia 4/5 na podstawie 8 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do zdania IELTS między 7 a 9 punktów

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób