#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Wymagania i rekrutacja na studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych

Rekrutacja na studia magisterskie w USA

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Rekrutacja na studia magisterskie w USA Post Gościnny | 2024-06-14
 • Uniwersytety w USA są uznawane za najlepsze na świecie.
 • Zdobycie dyplomu tamże otwiera wiele drzwi do kariery międzynarodowej.
 • Aplikacja jest złożonym procesem, dlatego warto dobrze się do niej przygotować pod okiem mentora.
Ania - mentorka lagunity magister w usa

Pomożemy Ci przygotować skuteczną aplikację na studia w USA

strzalka
Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

Kiedy wybrać studia magisterskie w USA?

Studia w USA zapewniają nie tylko wiedzę, ale także prestiż i lepszy start przy rozpoczynaniu kariery zawodowej. Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych znane są na całym świecie i uznaje się je za najlepsze uczelnie. Studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych są, podobnie jak w Polsce, studiami II stopnia.

W USA system edukacji podzielony jest na studia undergraduate i graduate. Pierwszy etap to nauka 2-letnia kończąca się tytułem Associate lub 4-letnia z dyplomem Bachelor. Poziom graduate to studia magisterskie, czyli Master oraz doktoranckie PhD. Aby rozpocząć naukę na II stopniu i zdobyć tytuł: magister USA, trzeba ukończyć 4-letni College i mieć tytuł Bachelor (odpowiednik polskiego licencjatu). Studia magisterskie w USA można podjąć także po ukończeniu licencjatu w Polsce.

Dlaczego magisterka w USA to dobry pomysł?

Zacznijmy od tego, że studia za granicą niosą za sobą wiele korzyści związanych zarówno z edukacją, jak i z rozwojem osobistym. Nauka na uniwersytecie amerykańskim oraz życie w Stanach Zjednoczonych to szansa, której otrzyma każdy, ale studenci, którzy mają okazję pójść tą ścieżką zyskują:

 • Edukację na najwyższym poziomie u boku najlepszych wykładowców.
 • Ogromną ilość możliwości nauki i rozwijania zainteresowań. Na uczelniach w USA zakres kierunków i specjalności jest znacznie większy, dostosowane są do aktualnych realiów i współczesnych potrzeb.
 • Prestiż i uznanie na arenie globalnej. Amerykańskie uniwersytety znane są na całym świecie. Pomaga to w zdobyciu dobrze płatnej pracy.
 • Możliwość szybkiego znalezienia pracy na całym świecie (jest to dużo trudniejsze z polskim dyplomem).
 • Niepowtarzalne doświadczenie życiowe związane ze zmianą kraju, kultury, języka.

Dzięki edukacji w Stanach pojawia się możliwość poznania wielu kultur i zwyczajów, nawiązania międzynarodowych znajomości oraz zwiedzenia tego niezwykłego kraju.

Najlepsze uniwersytety, na które warto aplikować w USA, to:

   • Harvard University
   • Yale University
   • New York University (NYU)
   • Dartmouth University
   • Columbia University
   • University of California
   • Stanford University
   • Massachusetts Institute of Technology
   • Juilliard School – najlepsza szkoła artystyczna w USA

    Powyższe uniwersytety to najbardziej prestiżowe szkoły w USA. Pozostałe uczelnie na terenie Stanów Zjednoczonych, także reprezentują bardzo wysoki poziom edukacji na stopniu magisterskim i nie pozostają w tyle, jeżeli chodzi o innowacyjność kształcenia i wspieranie rozwoju studentów.

    Jak wygląda struktura studiów magisterskich w USA?

    W ile lat zdobędę tytuł: magister USA? Otóż studia magisterskie w USA trwają zwykle dwa lata. Okres ten może ulec skróceniu lub wydłużyć się, w zależności od uczelni, kierunku, trybu nauki lub zaangażowania studenta.

    Magisterka w USA – przykłady kierunków dwuletnich:

    • polityka publiczna na Stanfordzie,
    • zarządzanie środowiskiem na Yale,
    • administracja publiczna w rozwoju międzynarodowym na Harvardzie,
    • astronomia i astrofizyka na University of California, LA.


    Zdobądź tytuł Master w USA

    Aplikację na studia powierz nam!

    Kierunki takie jak medycyna czy prawo są w USA dostępne dopiero na poziomie magisterskim.
    Wykształcenie zdobyte w USA to cenny atut na rynku pracy.
    Aplikacja na studia w USA jest wieloetapowa; warto skorzystać ze wsparcia.
    Pomoc w skompletowaniu dokumenów. Przygotowanie do testów wstępnych i/lub językowych. Doświadczeni mentorzy.
    kobieta magisterka w usa
Zostaw kontakt

    Magisterka w USA – przykłady rocznych programów:

    • biomedycyna na University of Chicago,
    • ekonomia ilościowa na University of California, LA,
    • administracja publiczna na Harvardzie,
    • chemia na Dartmouth (po ukończeniu licencjatu na tym samym kierunku).

    Wśród wyżej wymienionych uczelni, prym w kraju (a także na świecie) wiedzie Harvard oraz Stanford. Corocznie zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych rankingach. Jednakże wraz z pozycją w światowych zestawieniach w parze idzie wysokie czesne. Studia magisterskie w USA na Harvardzie na wymienionych kierunkach to koszt 57 660 USD.  Natomiast na Stanfordzie zapłacisz średnio ok. 59 000 USD

    Niektóre programy studiów w USA są dostępne tylko na poziomie graduate. Mowa tu o:

    Aby aplikować na te kierunki dobrze jest ukończyć pokrewne studia licencjackie. Przykładowo, studenci medycyny w Stanach są absolwentami m.in. studiów biologicznych lub chemicznych.


    O miejsce na uniwersytecie ubiegać się mogą tylko osoby, które ukończyły pierwszy poziom nauki i zdobyły określoną ilość punktów uprawniającą do otrzymania tytułu Bachelor. Studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych kończy się z dyplomem Masters of Art (MA), Masters of Science (MS) lub Artistic Diploma (AD), tytuł uzależniony jest od wybranego wcześniej kierunku studiów. Jeżeli chodzi o studia prawnicze i medyczne, nie jest to nauka jednolita, tak jak w Polsce, natomiast nie wyglądają one tak samo, jak pozostałe kierunki. Jest wiele wytycznych, wymagań i warunków, zanim otrzyma się dokument uprawniający do wykonywania tych zawodów. Cały ciąg takich studiów trwa dłużej niż 4 lata collage’u (BA) i 2 uniwersytetu (MA).


    Warunkiem ukończenia studiów magisterskich w Stanach Zjednoczonych jest napisanie pracy dyplomowej, jednak bez egzaminu, czyli obrony magisterskiej.

    Jakie egzaminy zdać, aby aplikować na studia magisterskie USA?

    Studia graduate może rozpocząć każdy, kto poza ukończeniem I stopnia studiów zda wymagane egzaminy językowe oraz z wiedzy ogólnej i przedmiotowej, czyli TOEFL i GRE bądź inny egzamin wstępny na dany kierunek. Próg punktowy obu testów zależy od wybranej uczelni i kierunku.

    • TOEFL – Test of English as a Foreign Language – jest to egzamin językowy, który sprawdza poziom angielskiego oraz umiejętność posługiwania się nim w warunkach akademickich. Jednym z najtrudniejszych elementów testu jest ograniczony czas i brak możliwości powrotu do zakończonych części.
    • GRE - Graduate Record Examination – test ten sprawdza wiedzę ogólną kandydata, którą powinien on posiadać po pierwszym etapie studiów. GRE General trwa niecałe 2 godziny i składa się z części językowej, matematyczno-logicznej oraz pisemnej (2 eseje), natomiast GRE Subject sprawdza wiedzę z poszczególnych przedmiotów (uczelnia określa, jakie przedmioty są wymagane na dany kierunek). Jest to test wielokrotnego wyboru, który trwa 3,5 godziny.

    Oba egzaminy można zdawać w Polsce kilka razy w roku. Trzeba jednak pamiętać, że na wyniki czeka się kilka tygodni, należy więc podejść do nich z dużym wyprzedzeniem przed terminem składania podań.

    Dodatkowymi elementami rekrutacji są :

    Warto odpowiednio wcześniej zadbać o referencje, by nie prosić wykładowców o nie w ostatniej chwili. Ważne jest też, by przemyśleć swój list motywacyjny. 

    Składowe aplikacji na studia magisterskie w USA

    Aplikacja na studia magisterskie USA po polskim licencjacie

    Magister w USA z polskim dyplomem ukończenia I stopnia? To możliwe! Aby ubiegać się o miejsce na uczelni od razu po licencjacie, polski dyplom musi zostać poddany ewaluacji. W USA trzeba zdobyć określoną liczbę punktów, aby aplikować na studia magisterskie, co jest możliwe w czasie 4-letnich studiów. Polskie punkty ECTS są odpowiednikiem amerykańskich CREDITS, jednak nie są równoznaczne. Ewaluacja pokaże, czy liczba punktów zdobytych na studiach w kraju jest wystarczająca, jeśli nie, trzeba dokończyć ostatni, czwarty rok studiów na poziomie undergraduate w Stanach Zjednoczonych, po czym rozpocząć magisterkę.

    Czy jest różnica między ECTS vs Amerykańskie punkty kredytowe?

    W ramach procesu bolońskiego na polskich i wielu europejskich uczelniach funkcjonuje system punktów ECTS, który pozwala ocenić i porównać wyniki studentów umożliwiając im bezproblemowe przenoszenie się z jednej instytucji szkolnictwa wyższego do drugiej, na przykład w ramach programu Erasmus. W USA odpowiednikiem ECTS są american credits. Różnica między nimi polega na tym, że ECTS sugerują, jaki wkład musi wnieść student do danego przedmiotu – im więcej punktów, tym więcej pracy własnej. American credits natomiast opierają się na ilości czasu potrzebnego profesorowi na nauczanie danego przedmiotu.

    Czy da się wymienić ECTS na American credits?
    Stosunek wymiany ECTS na kredyty amerykańskie wynosi zazwyczaj 2:1, więc 60 ECTS równa się 30 kredytom amerykańskim. Na stronie wybranego kierunku studiów sprawdzić, ile punktów potrzebujesz i czy uczelnia rzeczywiście stosuje taki współczynnik wymiany.

    Kiedy aplikować na studia magisterskie USA?

    To, do kiedy trzeba złożyć wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami, zależy od uczelni oraz wybranego kierunku. Przykładowo, na Harvardzie termin aplikacji na wiele programów upływa 1 lub 15 grudnia, a na część – 5 stycznia. 

    Również platforma rejestracyjna może różnić się w zależności od uniwersytetu – przykładowo na Harvard funkcjonuje portal my.harvard. Systemy centralne, jak Common Application, obsługują tylko stopnie undergraduate.

    Dokładnych wytycznych co do rekrutacji na studia magisterskie USA należy więc szukać na stronie uczelni bądź poprzez konsultację z mentorem Lagunity.

    Ile kosztuje magister USA?

    W Stanach Zjednoczonych uczelnie są zawsze płatne. Uniwersytety dzielą się na stanowe i prywatne, ale wszystkie wymagają uiszczenia czesnego. Ze względu na wysokie koszty szkoły dysponują wieloma programami stypendialnymi oraz oferują różnego rodzaju pomoc finansową dla studentów.

    Uczelnie prywatne i stanowe 

    Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych dzielą się na prywatne i stanowe. Pierwsze finansowane z czesnego, dotacji i różnego rodzaju wsparcia na badania prowadzone przez uczniów, w ramach programów naukowych. Uniwersytety te wymają wyższe czesne, ale jednocześnie oferują więcej stypendiów dla studentów spoza USA, aniżeli uczelnie stanowe. Te drugie są zwykle bardzo duże, mają wiele niezależnych kampusów. Opłacane są głównie z budżetu stanu. Studenci międzynarodowi płacą out-state tuition, natomiast mieszkańcy regionu niższe czesne (in-state).

    Pomoc finansowa i stypendia dla studentów międzynarodowych 

    Podejmującym stopień magister w USA przysługuje większa pomoc finansowa niż undergraduate. Uczelnie chętnie i często inwestują w edukację uczniów na studiach magisterskich. Poza stypendiami naukowymi, przyznawanymi za wysokie wyniki i osiągnięcia oraz pomocą finansową na duże, wartościowe projekty i badania, studenci mogą podjąć pracę u boku wykładowców. Jest to zarazem praktyczna nauka, rozwój, jak i sposób na utrzymanie się oraz opłacenie czesnego.

    Research Assistantship - jest to praca jako asystent profesora, mogą ją podjąć tylko studenci II stopnia. W zamian za pomoc uczelnia opłaca czesne oraz oferuje stypendium pokrywające koszty życia codziennego. W zależności od stanowiska i uczelni pokrywane są wszystkie opłaty lub ich część.

    Teaching Assistantship - jest to pomoc ze strony studentów II stopnia w prowadzeniu zajęć, laboratoriów czy ocenianiu prac studentów I stopnia. Praca z wykładowcą w zakresie jego obowiązków jako nauczyciela. Uczniowie międzynarodowi mogą zwrócić uwagę na to stanowisko w katedrze swojego ojczystego języka. Studenci często zatrudniani są także do pracy w bibliotece, dziale IT czy księgowości i administracji. Praca na uczelni to wygodne rozwiązanie, które jest zarówno zarobkiem, jak i dodatkowym atutem w CV czy aplikacji na kolejne studia. Praca na kampusie wielu studentom umożliwia opłacenie czesnego.    Do innych programów stypendialnych dostępnych dla podejmujących studia magisterskie USA należą m.in.:

    • stypendia dziekańskie na Stanfordzie: przyznawane na podstawie osiągnięć naukowych; od uwagę są brani wszyscy studenci i nie jest wymagane składanie wniosków ani inne działanie;
    • stypendia na podstawie potrzeb finansowych (need-based) na Dartmouth: ta opcja funkcjonuje m.in. na Dartmouth Geisel  School of Medicine, gdzie kandydaci przyjęci na studia od razu są brani pod uwagę przy rozdzielaniu wsparcia finansowego.

    Jest także możliwość ubiegania się o stypendia zewnętrzne, aby uzyskać dofinansowanie np. do prowadzonych badań naukowych. Takie granty można znaleźć m.in. w bazie InfoEd SPIN oraz Candidad (dla studentów University of Columbia).

    Jak Lagunita pomaga zrealizować plan: magister w USA?

    Podejmij wyzwanie: studia magisterskie USA i skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci w wyborze uczelni i kierunku. Przygotujemy Cię także do egzaminów wstępnych i językowych. Otrzymasz od nas wskazówki dotyczące uzyskania stypendium i zdobycia wizy studenckiej. Nasi mentorzy to profesjonalni i doświadczeni doradcy, którzy z przyjemnością będą Twoim wsparciem na każdym etapie rekrutacji.

    Zamów swój kurs na studia do USA! 


    Najczęstsze pytania

    Na czym polegają studia magisterskie w USA?

    Są to studia podyplomowe następujące po kursie licencjackim. Niektóre z nich dają szansę na bardziej dogłębne studiowanie przedmiotu akademickiego. Inne zapewniają zaawansowane szkolenia techniczne lub zawodowe.

    Ile trwają studia magisterskie w USA?

    Długość studiów II stopnia zależy od czynników takich jak szkoła, program, obszar studiów i poprzednie kursy studenta. Jednak większość studentów zdobywa tytuł magistra w ciągu od jednego do trzech lat.

    Dlaczego warto studiować magisterkę w USA?

    Jednym z głównych powodów, dla których studenci wybierają studia w USA, jest reputacja tego kraju w zakresie renomowanych programów szkolnictwa wyższego. Ukończenie studiów w jednym z najlepszych systemów szkolnictwa wyższego na świecie wyróżni Cię spośród rówieśników o podobnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

    Jakie egzaminy trzeba zdać, żeby aplikować na studia magisterskie w USA?

    Amerykańskie uczelnie wymagają certyfikatów językowych. Najczęściej akceptowalny jest TOEFL, czyli Test of English as a foreign language. To test, w który sprawdza umiejętność znajomości języka angielskiego na poziomie akademickim w czterech kategoriach: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie oraz IELTS, który także ocenia znajomość języka angielskiego. Składa się z tych samych części i stanowi alternatywą dla TOEFL.

    Ile kosztują studia w USA?

    Stany Zjednoczone są jednym z najpopularniejszych miejsc na świecie, gdzie można zdobyć wyższe wykształcenie - a także jednym z najdroższych. Czesne waha się od $5,000 do $55,000 rocznie.

    Zobacz wskazówki Marleny jak przygotować się do aplikacji na studia w USA


    Oceń artykuł:

    Średnia 5/5 na podstawie 9 opinii.
    Czytaj więcej:

    Pomożemy Ci przygotować skuteczną aplikację na studia w USA

    Zamów rozmowę!

    ikona telefon

    Zadzwoń do nas
    +48 531 60 60 03

    Czekamy na Twój telefon!
    Codziennie od 9:00 do 17:00

    ikona mail

    Napisz do nas
    office@lagunita.education

    Nie lubisz formularzy kontaktowych?
    Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób