#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #opinie

Wymagania i rekrutacja na studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych

Rekrutacja na studia magisterskie w USA

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Rekrutacja na studia magisterskie w USA Post Gościnny | 2020-01-09 (ostatnia aktualizacja: 2023-03-03)
 • Najwyższy poziom edukacji
 • Maksymalizacja szansy na dobrą pracę po studiach
 • Biegłe opanowanie języka angielskiego
 • Niepowtarzalne doświadczenie życiowe i samodzielność
 • Poznanie kultury USA
 • Nawiązanie międzynarodowych znajomości
 • Podróże po Stanach Zjednoczonych
Ania - mentorka lagunity magister w usa

Pomożemy Ci przygotować skuteczną aplikację na studia w USA

strzalka
Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

Studia magisterskie w USA

Studia w USA zapewniają nie tylko wiedzę, ale także prestiż i lepszy start przy rozpoczynaniu kariery zawodowej. Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych znane są na całym świecie i uznaje się je za najlepsze uczelnie. Studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych są, podobnie jak w Polsce, studiami II stopnia. W USA system edukacji podzielony jest na studia undergraduate i graduate. Pierwszy etap to nauka 2-letnia kończąca się tytułem Associate lub 4-letnia z dyplomem Bachelor. Poziom graduate to studia magisterskie, czyli Master oraz doktoranckie PhD. Aby rozpocząć naukę na II stopniu, trzeba ukończyć 4-letni Collage i mieć tytuł Bachelor (odpowiednik polskiego licencjatu). Studia magisterskie w USA można podjąć także po ukończeniu licencjatu w Polsce.

Dlaczego warto studiować w Stanach Zjednoczonych

Studia za granicą niosą za sobą wiele korzyści związanych zarówno z edukacją, jak i z rozwojem osobistym. Nauka na uniwersytecie amerykańskim oraz życie w Stanach Zjednoczonych to szansa, której otrzyma każdy, ale studenci, którzy mają okazję pójść tą ścieżką zyskują:

 • Edukację na najwyższym poziomie u boku najlepszych wykładowców.
 • Ogromną ilość możliwości nauki i rozwijania zainteresowań. Na uczelniach w USA zakres kierunków i specjalności jest znacznie większy, dostosowane są do aktualnych realiów i współczesnych potrzeb.
 • Prestiż i uznanie na arenie globalnej. Amerykańskie uniwersytety znane są na całym świecie. Pomaga to w zdobyciu dobrze płatnej pracy.
 • Możliwość szybkiego znalezienia pracy na całym świecie (jest to dużo trudniejsze z polskim dyplomem).
 • Niepowtarzalne doświadczenie życiowe związane ze zmianą kraju, kultury, języka.
 • Możliwość poznania wielu kultur i zwyczajów.
 • Możliwość nawiązania międzynarodowych znajomości.
 • Możliwość zwiedzania Stanów Zjednoczonych.

Struktura studiów magisterskich w USA. 

Studia magisterskie w USA trwają zwykle dwa lata. Okres ten może ulec skróceniu lub wydłużyć się, w zależności od uczelni, kierunku, trybu nauki lub zaangażowania studenta. O miejsce na uniwersytecie ubiegać się mogą tylko osoby, które ukończyły pierwszy poziom nauki i zdobyły określoną ilość punktów uprawniającą do otrzymania tytułu Bachelor. Studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych kończy się z dyplomem Masters of Art (MA), Masters of Science (MS) lub Artistic Diploma (AD), tytuł uzależniony jest od wybranego wcześniej kierunku studiów. Jeżeli chodzi o studia prawnicze i medyczne, nie jest to nauka jednolita, tak jak w Polsce, natomiast nie wyglądają one tak samo, jak pozostałe kierunki. Jest wiele wytycznych, wymagań i warunków, zanim otrzyma się dokument uprawniający do wykonywania tych zawodów. Cały ciąg takich studiów trwa dłużej niż 4 lata collage’u (BA) i 2 uniwersytetu (MA).


Warunkiem ukończenia studiów magisterskich w Stanach Zjednoczonych jest napisanie pracy dyplomowej, jednak bez egzaminu, czyli obrony magisterskiej.

Jakie egzaminy trzeba zdać, aby aplikować na studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych

Studia graduate może rozpocząć każdy, kto poza ukończeniem I stopnia studiów zda wymagane egzaminy językowe oraz z wiedzy ogólnej i przedmiotowej, czyli TOEFL i GRE. Próg punktowy obu testów zależy od wybranej uczelni i kierunku.

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language – jest to egzamin językowy, który sprawdza poziom angielskiego oraz umiejętność posługiwania się nim w warunkach akademickich. Jednym z najtrudniejszych elementów testu jest ograniczony czas i brak możliwości powrotu do zakończonych części.
 • GRE - Graduate Record Examination – test ten sprawdza wiedzę ogólną kandydata, którą powinien on posiadać po pierwszym etapie studiów. GRE General trwa 4 godziny i składa się z części językowej, matematyczno-logicznej oraz pisemnej (2 eseje), natomiast GRE Subject sprawdza wiedzę z poszczególnych przedmiotów (uczelnia określa, jakie przedmioty są wymagane na dany kierunek). Jest to test wielokrotnego wyboru, który trwa 3,5 godziny.

Oba egzaminy można zdawać w Polsce kilka razy w roku. Trzeba jednak pamiętać, że na wyniki czeka się kilka tygodni, należy więc podejść do nich z dużym wyprzedzeniem przed terminem składania podań.

Dodatkowymi elementami rekrutacji są :

Warto odpowiednio wcześniej zadbać o referencje, by nie prosić wykładowców o nie w ostatniej chwili, ważne jest też, by przemyśleć swój list motywacyjny. 

Składowe aplikacji na studia magisterskie w USA

Zdobądź tytuł Master w USA

Aplikację na studia powierz nam!

Kierunki takie jak medycyna czy prawo są w USA dostępne dopiero na poziomie magisterskim.
Wykształcenie zdobyte w USA to cenny atut na rynku pracy.
Aplikacja na studia w USA jest wieloetapowa; warto skorzystać ze wsparcia.
Pomoc w skompletowaniu dokumenów. Przygotowanie do testów wstępnych i/lub językowych. Doświadczeni mentorzy.
kobieta magisterka w usa
Zostaw kontakt

Aplikacja na studia magisterskie po polskim licencjacie

Aby ubiegać się o miejsce na uczelni od razu po licencjacie, polski dyplom musi zostać poddany ewaluacji. W USA trzeba zdobyć określoną liczbę punktów, aby aplikować na studia magisterskie, co jest możliwe w czasie 4-letnich studiów. Polskie punkty ECTS są odpowiednikiem amerykańskich CREDITS, jednak nie są równoznaczne. Ewaluacja pokaże, czy liczba punktów zdobytych na studiach w kraju jest wystarczająca, jeśli nie, trzeba dokończyć ostatni, czwarty rok studiów na poziomie undergraduate w Stanach Zjednoczonych, po czym rozpocząć magisterkę.

Koszty studiów i pomoc finansowa na studiach magisterskich w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych uczelnie są zawsze płatne. Uniwersytety dzielą się na stanowe i prywatne, ale wszystkie wymagają uiszczenia czesnego. Ze względu na wysokie koszty szkoły dysponują wieloma programami stypendialnymi oraz oferują różnego rodzaju pomoc finansową dla studentów.

Uczelnie prywatne i stanowe 

Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych dzielą się na prywatne i stanowe. Pierwsze finansowane z czesnego, dotacji i różnego rodzaju wsparcia na badania prowadzone przez uczniów, w ramach programów naukowych. Uniwersytety te wymają wyższe czesne, ale jednocześnie oferują więcej stypendiów dla studentów spoza USA, aniżeli uczelnie stanowe. Te drugie są zwykle bardzo duże, mają wiele niezależnych kampusów. Opłacane są głównie z budżetu stanu. Studenci międzynarodowi płacą out-state tuition, natomiast mieszkańcy regionu niższe czesne (in-state).

Pomoc finansowa i stypendia dla studentów międzynarodowych 

Studentom na poziomie graduate przysługuje większa pomoc finansowa niż undergraduate. Uczelnie chętnie i często inwestują w edukację uczniów na studiach magisterskich. Poza stypendiami naukowymi, przyznawanymi za wysokie wyniki i osiągnięcia oraz pomocą finansową na duże, wartościowe projekty i badania, studenci mogą podjąć pracę u boku wykładowców. Jest to zarazem praktyczna nauka, rozwój, jak i sposób na utrzymanie się oraz opłacenie czesnego.

Research Assistantship - jest to praca jako asystent profesora, mogą ją podjąć tylko studenci II stopnia. W zamian za pomoc uczelnia opłaca czesne oraz oferuje stypendium pokrywające koszty życia codziennego. W zależności od stanowiska i uczelni pokrywane są wszystkie opłaty lub ich część.

Teaching Assistantship - jest to pomoc ze strony studentów II stopnia w prowadzeniu zajęć, laboratoriów czy ocenianiu prac studentów I stopnia. Praca z wykładowcą w zakresie jego obowiązków jako nauczyciela. Uczniowie międzynarodowi mogą zwrócić uwagę na to stanowisko w katedrze swojego ojczystego języka. Studenci często zatrudniani są także do pracy w bibliotece, dziale IT czy księgowości i administracji. Praca na uczelni to wygodne rozwiązanie, które jest zarówno zarobkiem, jak i dodatkowym atutem w CV czy aplikacji na kolejne studia. Praca na kampusie wielu studentom umożliwia opłacenie czesnego.Najlepsze uniwersytety, na które warto aplikować w USA to:

 • Harvard University
 • Yale University
 • New York University (NYU)
 • Dartmouth University
 • Columbia University
 • University of California
 • Stanford University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Juilliard School – najlepsza szkoła artystyczna w USA

Powyższe uniwersytety to najbardziej prestiżowe szkoły w USA. Pozostałe uczelnie na terenie Stanów Zjednoczonych, także reprezentują bardzo wysoki poziom edukacji na stopniu magisterskim i nie pozostają w tyle, jeżeli chodzi o innowacyjność kształcenia i wspieranie rozwoju studentów.


Najczęstsze pytania

Na czym polegają studia magisterskie w USA?

Są to studia podyplomowe następujące po kursie licencjackim. Niektóre z nich dają szansę na bardziej dogłębne studiowanie przedmiotu akademickiego. Inne zapewniają zaawansowane szkolenia techniczne lub zawodowe.

Ile trwają studia magisterskie w USA?

Długość studiów II stopnia zależy od czynników takich jak szkoła, program, obszar studiów i poprzednie kursy studenta. Jednak większość studentów zdobywa tytuł magistra w ciągu jednego do trzech lat, zaliczając średnio 32-36 punktów ECTS.

Dlaczego warto studiować magisterkę w USA?

Jednym z głównych powodów, dla których studenci wybierają studia w USA, jest reputacja tego kraju w zakresie renomowanych programów szkolnictwa wyższego. Ukończenie studiów w jednym z najlepszych systemów szkolnictwa wyższego na świecie wyróżni Cię spośród rówieśników o podobnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Jakie egzaminy trzeba zdać, żeby aplikować na studia magisterskie w USA?

Amerykańskie uczelnie wymagają certyfikatów językowych. Najczęściej akceptowalny jest TOEFL, czyli Test of English as a foreign language. To test, w który sprawdza umiejętność znajomości języka angielskiego na poziomie akademickim w czterech kategoriach: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie oraz IELTS, który także ocenia znajomość języka angielskiego. Składa się z tych samych części i stanowi alternatywą dla TOEFL.

Ile kosztują studia w USA?

Stany Zjednoczone są jednym z najpopularniejszych miejsc na świecie, gdzie można zdobyć wyższe wykształcenie - a także jednym z najdroższych. Czesne waha się od $5,000 do $50,000 rocznie. Koszt studiów na Princeton University wynosi około 44. 000 USD/rok a nauka na Harvard University wynosi od 5. 500 do 33. 000 USD/rok.

Zobacz wskazówki Marleny jak przygotować się do aplikacji na studia w USA


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 9 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci przygotować skuteczną aplikację na studia w USA

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób