Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-usa #uczelnie-w-usa #sat

Co może pojawić się na egzaminie SAT?

SAT – przykładowy egzamin

zdjęcie Post Gościnny autora postu o SAT – przykładowy egzamin Post Gościnny | 2021-08-02 (ostatnia aktualizacja: 2022-03-01)
 • SAT jest testem wielokrotnego wyboru, stworzonym i zarządzanym przez College Board
 • Celem SAT jest zmierzenie gotowości ucznia szkoły średniej do podjęcia studiów i dostarczenie szkołom wyższym jednego wspólnego punktu danych, który może być użyty do porównania wszystkich kandydatów
 • Na podstawie Twojego wyniku, uczelnia może nawet przyznać stypendia za zasługi lub dopuszczenie do programów honorowych, a czasami umieścić Cię na kursach wyższego poziomu
Ania - mentorka lagunity

Pomożemy Ci zdać SAT powyżej 1500 punktów!

Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

SAT jest egzaminem wstępnym używanym przez większość college'ów i uniwersytetów do podejmowania decyzji o przyjęciu. SAT jest testem wielokrotnego wyboru, papierowym, stworzonym i zarządzanym przez College Board. Celem SAT jest zmierzenie gotowości ucznia szkoły średniej do podjęcia studiów i dostarczenie szkołom wyższym jednego wspólnego punktu danych, który może być użyty do porównania wszystkich kandydatów. SAT pokazuje uczelniom twoje zdolności akademickie, zwłaszcza w zakresie sztuk językowych i matematyki. Na podstawie Twojego wyniku, uczelnia może nawet przyznać stypendia za zasługi lub dopuszczenie do programów honorowych, a czasami umieścić Cię na kursach wyższego poziomu. 

Dlaczego warto wykonać egzamin SAT?

SAT jest jednym z testów standardowych akceptowanych do spełnienia wymogów w wielu uniwersytetach w USA. Jeśli planujesz uczęszczać na uniwersytet, w którym wymagane są standardowe testy, będziesz musiał przedstawić wynik SAT lub ACT. Egzaminy SAT są w rzeczywistości jednym z wymogów aplikacyjnych wielu uniwersytetów. Często są uważane za główny element aplikacji.

Z czego składa się egzamin SAT?

Istnieją trzy sekcje SAT: 

 • Math 
 • Reading 
 • Writing and Language.

SAT zawiera również opcjonalną sekcję Esej. Wyniki testu SAT Essay są raportowane oddzielnie od ogólnych wyników testu. Niektóre uczelnie mogą wymagać od Ciebie wypełnienia testu SAT Essay. 

Sekcja Math

SAT zawiera tak naprawdę dwa oddzielne testy matematyczne. Wyniki każdego z testów matematycznych są łączone w jeden pojedynczy wynik z matematyki o skali od 200 do 800 punktów. Testy SAT Math składają się z 58 pytań wypełnianych w ciągu 80 minut. Większość z tych pytań to pytania wielokrotnego wyboru, ale 13 to pytania typu grid-in, które wymagają od Ciebie wymyślenia własnej odpowiedzi, zamiast wybierania jej spośród dostępnych opcji. Pierwszy test Matematyczny SAT, który będziesz zdawać, nazywa się Test Matematyczny - Kalkulator. Jak sama nazwa wskazuje, w tej części egzaminu SAT można używać kalkulatora. Test składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru i 8 odpowiedzi w kratkę, które rozwiążesz w ciągu 55 minut. Drugi test SAT z matematyki, który będziesz zdawał to Test z matematyki - bez kalkulatora. W tej części egzaminu SAT nie wolno używać kalkulatora. Ta część zawiera 20 pytań, w tym pięć pytań otwartych. Na rozwiązanie pytań w tej części będziesz miał 25 minut.

Matematyczny SAT ocenia Twoją płynność matematyczną, koncepcyjne rozumienie pojęć matematycznych i zdolność do stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów. Umiejętności te są oceniane w trzech głównych obszarach treści. Te obszary to:

 • Heart of Algebra: koncentruje się na opanowaniu równań i układów liniowych
 • Problem Solving and Data Analysis: o umiejętnościach ilościowych
 • Passport to Advanced Math: zawiera pytania wymagające manipulacji złożonymi równaniami

Oprócz tych treści, w teście znajduje się również geometria i trygonometria, które należą do kategorii Dodatkowe tematy z matematyki.

Jak poprawić swój wynik na matematycznym SAT?

Wyeliminuj nieostrożne błędy

Na ogół natrafiasz na nieostrożne błędy, które sprawiają, że przeglądasz swój test i myślisz: „Wow, jak to źle zrozumiałem ?!” To łatwy sposób na utratę cennych punktów, więc musisz mieć pojęcie, jak zminimalizować ich występowanie.

Po pierwsze, zwolnij. Poznaj tempo, które musisz utrzymać, aby pomyślnie ukończyć test, i miej jakieś plany na zarządzanie czasem, ale ogólnie rzecz biorąc, zwolnij i poświęć tyle czasu, ile możesz na każde pytanie. Następnie zapisz każdy krok problemu w trakcie jego rozwiązywania. Jest to szczególnie ważne, jeśli używasz kalkulatora. Czasami można dojść do odpowiedzi, która nie jest reprezentowana przez wybory odpowiedzi. W tym przypadku wiesz, że popełniłeś błąd i potrzebujesz wyraźnej wizualizacji kroków, które podjąłeś, aby dojść do swojej odpowiedzi. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał zaczynać problem od początku i rozwiązywać go od nowa.

Zapoznaj się z dostępnymi zasobami 

Matematyczny SAT jest jednym z niewielu standardowych testów, które pozwalają na korzystanie z referencji podczas rzeczywistego testu. W rzeczywistości, na początku każdej książeczki testowej znajduje się arkusz referencyjny, aby uczniowie mieli do nich dostęp przez cały czas trwania testu. Zamiast tracić cenny czas w dniu testu na przeglądanie zawartości arkusza referencyjnego, lepiej jest przybyć na miejsce testu z solidnym zrozumieniem tego, czego dokładnie możesz się spodziewać na arkuszu referencyjnym, wraz z tym, jak możesz wykorzystać te równania i diagramy podczas testu. Kopię arkusza referencyjnego do matury z matematyki można znaleźć w Internecie. Oprócz arkusza referencyjnego masz również do dyspozycji kalkulator, który będzie Ci służył przez większość (ale nie całą) części matematycznej. Nie pożyczaj nieznajomego kalkulatora od kolegi rano przed egzaminem. Zamiast tego przynieś kalkulator, którego używałeś w przeszłości. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do popularnych formuł i funkcji, i upewnij się, że zaczynasz dzień ze świeżym zestawem baterii.

Strategia dwóch podejść 

Strategia dwóch podejść jest techniką zarządzania czasem, która optymalizuje Twój wynik poprzez zapewnienie, że jesteś w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, których poprawność jest najbardziej prawdopodobna. Aby zastosować tę technikę, pomijasz pytania, które wydają się początkowo trudne lub czasochłonne, na rzecz odpowiedzi na pytania, które wydają Ci się łatwiejsze. W trakcie rozwiązywania testu, jeśli natkniesz się na pytanie, które nie masz pojęcia jak zacząć rozwiązywać lub wiesz, że nie będziesz w stanie rozwiązać go w prosty sposób, natychmiast wpisz swoje najlepsze przypuszczenie jako odpowiedź, zakreśl pytanie w książeczce testowej i zakreśl pytanie na swojej karcie odpowiedzi. Następnie poświęcasz swój zwykły czas i wysiłek na łatwiejsze pytania, a jeśli na koniec pozostaje Ci czas, wracasz i sprawdzasz pytania, które odgadłeś na wcześniejszych etapach testu. 

Ćwicz! 

Naprawdę nie ma doświadczenia, które mogłoby się równać z przystąpieniem do prawdziwego egzaminu SAT. Z tego powodu, najlepszą praktyką jest podjęcie rzeczywistych SAT lub SAT testy praktyczne. Zacznij od zrobienia tych testów bez pomiaru czasu i naprawdę skup się na zidentyfikowaniu obszarów mocnych i słabych stron. Następnie przejdź do wykonywania testów czasowych, aby udoskonalić swoje tempo. Postaraj się nauczyć czegoś z każdego testu praktycznego, uważnie przeglądając swoje odpowiedzi i upewniając się, że rozumiesz swoje błędy.

Sekcja Reading

Test SAT Reading składa się z 52 pytań wielokrotnego wyboru opartych na pięciu pisemnych fragmentach, które będziesz czytać i odpowiadać na nie w ciągu 65 minut. Każdy pojedynczy fragment ma długość 500-750 słów. Niektóre fragmenty będą występowały samodzielnie, inne będą prezentowane w parach, a jeszcze inne będą zawierały wizualne grafiki informacyjne, takie jak tabele, wykresy czy diagramy. Będziesz musiał być w stanie interpretować grafiki, takie jak te, aby odpowiedzieć na pytania, ale nie trzeba używać żadnych matematyki, aby to zrobić w tej sekcji SAT. 

Jakie umiejętności są oceniane przez SAT z czytania? 

W teście SAT Reading nie zakłada się żadnej wcześniejszej wiedzy. Oznacza to, że wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby odpowiedzieć na każde pytanie w teście, znajdziesz w materiałach testowych. Test SAT Reading ma na celu ocenę umiejętności krytycznego czytania, wykorzystania wskazówek kontekstowych do określenia znaczenia i analizy tekstu. Chociaż nie ma już samodzielnej sekcji słownictwa w teście, nadal będziesz pytany o znaczenie słów w zależności od ich kontekstu. 

Jak poprawić swój wynik na sekcji Reading SAT?

Umiejętność czytania ze zrozumieniem 

Będziesz miał tylko 65 minut na przeczytanie ponad 3000 słów i udzielenie odpowiedzi na 52 pytania związane z lekturą. To pozostawia około 12 minut na każde przejście, jeśli chcesz mieć czas na przegląd na końcu. Ze względu na ograniczony czas, dobrym pomysłem jest wcześniejsze opracowanie strategii szybkiego czytania lub pomijania fragmentów. Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do zarządzania czasem, jeśli chodzi o czytanie, więc będziesz musiał zrobić kilka testów praktycznych, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla Ciebie. Niektórzy uczniowie uważają, że najlepiej jest przeczytać cały wstęp i zakończenie, a pomiędzy nimi tylko pierwsze i ostatnie zdanie każdego akapitu. Inni studenci uważają, że najlepiej im się pracuje, czytając pierwsze i ostatnie zdanie każdego akapitu, włączając w to wstęp i zakończenie. Jeszcze inni stwierdzają, że są w stanie szybko przeczytać cały fragment z zapasem czasu. Cokolwiek to jest dla Ciebie, upewnij się, że znasz swoje własne tempo i przejdź do testu z planem gry dla skutecznego czytania.

Wykorzystaj strategię dwóch przejść do zarządzania czasem 

Innym sposobem na zarządzanie czasem jest zastosowanie strategii dwóch przejść. Strategia ta polega na pomijaniu trudnych lub czasochłonnych pytań na rzecz odpowiedzi na pytania łatwiejsze, co do których istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą poprawne. Aby zastosować strategię dwóch podejść, musisz szybko ocenić, ile czasu zajmie Ci udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Znasz te pytania, które czytasz i czytasz ponownie i nadal nie masz pojęcia, od czego zacząć? To właśnie do nich będziesz kierował swoje działania. Przeczytaj pytanie nie więcej niż dwa razy, a następnie odgadnij odpowiedź i wpisz ją na swoją kartę odpowiedzi. Zakreśl numer na swojej karcie odpowiedzi i w zeszycie testów, a następnie przejdź do pytania, w przypadku którego masz większe szanse na uzyskanie poprawnych odpowiedzi. W ten sposób oszczędzasz czas. Na koniec sekcji, jeśli masz jeszcze czas, wróć do pytań, które pominąłeś i spróbuj na nie odpowiedzieć. Jeśli nie masz czasu, przynajmniej zgadłeś i poświęciłeś swój czas na pytania, na które miałeś większe szanse odpowiedzieć poprawnie.

Zastosuj proces eliminacji

Przed 2016 rokiem za błędne odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru w SAT podlegała kara. Jedna ze zmian wprowadzonych w nowym SAT w 2016 roku obejmowała jednak wyeliminowanie tej kary za zgadywanie. Teraz nie ma kary za błędne odpowiedzi, co oznacza, że zawsze powinieneś odpowiadać na każde pytanie, nawet jeśli nie masz pojęcia, czy jest poprawne. W teście SAT Reading są cztery możliwości wyboru odpowiedzi na każde pytanie. Jeśli zgadujesz, nie mając pojęcia, jaka jest poprawna odpowiedź, nadal masz 25% szans na uzyskanie poprawnej odpowiedzi. Jeśli jednak możesz użyć procesu eliminacji, aby wyeliminować jedną lub nawet dwie możliwe opcje odpowiedzi, Twoje szanse na uzyskanie poprawnej odpowiedzi znacznie wzrosną. Aby zastosować proces eliminacji, po prostu przekreśl odpowiedzi, o których wiesz, że są błędne. Spośród pozostałych opcji wybierz najlepszą odpowiedź. Eliminując co najmniej dwie możliwe odpowiedzi, masz już 50% szans na poprawne odgadnięcie. To całkiem niezłe szanse i zdecydowanie powinieneś wykorzystać je, aby zmaksymalizować swoje wyniki w teście!

Praktyka, praktyka, praktyka 

Najlepszą wskazówką dotyczącą przygotowania się do egzaminu SAT z czytania jest rozwiązywanie jak największej ilości ćwiczeń. SAT jest całkowicie unikalnym testem i żadna ilość nauki nie jest w stanie w pełni przygotować Cię do niego w taki sposób, w jaki mogą to zrobić rzeczywiste testy praktyczne. Zacznij od wykonywania testów praktycznych bez kontrolowania czasu. Kiedy poczujesz się bardziej komfortowo z formatem testu, przejdź do rozwiązywania testów praktycznych na czas i skup się na swoim tempie. Zawsze oceniaj swoje testy i szukaj wzorców w swoich błędach. Ucz się na każdym teście praktycznym, który zdajesz.

Sekcja Writing and Language

SAT Writing and Language Test składa się z 44 pytań wielokrotnego wyboru, na które będziesz musiał odpowiedzieć w ciągu 35 minut. Wszystkie pytania są oparte na pisemnych fragmentach. W teście znajdują się cztery zadania pisemne, każde o długości od 400 do 450 słów. Niektórym fragmentom towarzyszą grafiki informacyjne, takie jak tabele, wykresy lub diagramy, ale w tej części testu nie będzie wymagana matematyka. Zadania na egzaminie składają się z jednego opowiadania, jednego do dwóch tekstów informacyjnych/wyjaśniających oraz jednego do dwóch tekstów argumentacyjnych lub perswazyjnych. Fragmenty testu sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego i języka przedstawiane są wraz z pytaniami, przy czym fragmenty znajdują się w kolumnie po lewej stronie, a pytania w kolumnie po prawej. Numery pytań będą również umieszczone w tekście fragmentu, aby ułatwić Ci odnalezienie powiązanego tekstu. 

Co ocenia sekcja Writing and Language?

SAT Writing and Language Test ocenia twoją zdolność do wykonywania trzech rzeczy, które już powinieneś robić i nadal będziesz robić na studiach, kiedy będziesz pisać i edytować:

 • Przeczytaj i zinterpretuj
 • Znajdź błędy i słabości
 • Napraw je lub ulepsz

SAT - przykładowy egzamin

Reading Test 65 MINUTES, 52 QUESTIONS

Questions 1-10 are based on the following passage.

Akira came directly, breaking all tradition. Was that it? Had he followed form—had he asked his mother to speak to his father to approach a go-between—would Chie have been more receptive? He came on a winter’s eve. He pounded on the door while a cold rain beat on the shuttered veranda, so at first Chie thought him only the wind. The maid knew better. Chie heard her soft scuttling footsteps, the creak of the door. Then the maid brought a calling card to the drawing room, for Chie. Chie was reluctant to go to her guest; perhaps she was feeling too cozy. She and Naomi were reading at a low table set atop a charcoal brazier. A thick quilt spread over the sides of the table so their legs were tucked inside with the heat. “Who is it at this hour, in this weather?” Chie questioned as she picked the name card off the maid’s lacquer tray. “Shinoda, Akira. Kobe Dental College,” she read. Naomi recognized the name. Chie heard a soft intake of air. “I think you should go,” said Naomi. Akira was waiting in the entry. He was in his early twenties, slim and serious, wearing the black military-style uniform of a student. As he bowed—his hands hanging straight down, a black cap in one, a yellow oil-paper umbrella in the other—Chie glanced beyond him. In the glistening surface of the courtyard’s rain-drenched paving stones, she saw his reflection like a dark double. “Madame,” said Akira, “forgive my disruption, but I come with a matter of urgency.” His voice was soft, refined. He straightened and stole a deferential peek at her face. In the dim light his eyes shone with sincerity. Chie felt herself starting to like him. “Come inside, get out of this nasty night. Surely your business can wait for a moment or two.” “I don’t want to trouble you. Normally I would approach you more properly but I’ve received word of a position. I’ve an opportunity to go to America, as dentist for Seattle’s Japanese community.” “Congratulations,” Chie said with amusement. “That is an opportunity, I’m sure. But how am I involved?” Even noting Naomi’s breathless reaction to the name card, Chie had no idea. Akira’s message, delivered like a formal speech, filled her with maternal amusement. You know how children speak so earnestly, so hurriedly, so endearingly about things that have no importance in an adult’s mind? That’s how she viewed him, as a child.

It was how she viewed Naomi. Even though Naomi was eighteen and training endlessly in the arts needed to make a good marriage, Chie had made no effort to find her a husband. Akira blushed. “Depending on your response, I may stay in Japan. I’ve come to ask for Naomi’s hand.” Suddenly Chie felt the dampness of the night. “Does Naomi know anything of your... ambitions?” “We have an understanding. Please don’t judge my candidacy by the unseemliness of this proposal. I ask directly because the use of a go-between takes much time. Either method comes down to the same thing: a matter of parental approval. If you give your consent, I become Naomi’s yoshi.* We’ll live in the House of Fuji. Without your consent, I must go to America, to secure a new home for my bride.” Eager to make his point, he’d been looking her full in the face. Abruptly, his voice turned gentle. “I see I’ve startled you. My humble apologies. I’ll take no more of your evening. My address is on my card. If you don’t wish to contact me, I’ll reapproach you in two weeks’ time. Until then, good night.” He bowed and left. Taking her ease, with effortless grace, like a cat making off with a fish. “Mother?” Chie heard Naomi’s low voice and turned from the door. “He has asked you?” The sight of Naomi’s clear eyes, her dark brows gave Chie strength. Maybe his hopes were preposterous. “Where did you meet such a fellow? Imagine! He thinks he can marry the Fuji heir and take her to America all in the snap of his fingers!” Chie waited for Naomi’s ripe laughter. Naomi was silent. She stood a full half minute looking straight into Chie’s eyes. Finally, she spoke. “I met him at my literary meeting.” Naomi turned to go back into the house, then stopped. “Mother.” “Yes?” “I mean to have him.” * a man who marries a woman of higher status and takes her family’s name

1. Which choice best describes what happens in the passage?

A) One character argues with another character who intrudes on her home. 

B) One character receives a surprising request from another character. 

C) One character reminisces about choices she has made over the years. 

D) One character criticizes another character for pursuing an unexpected course of action.

2. Which choice best describes the developmental pattern of the passage?

A) A careful analysis of a traditional practice 

B) A detailed depiction of a meaningful encounter 

C) A definitive response to a series of questions

D) A cheerful recounting of an amusing anecdote 

3. As used in line 1 and line 65, “directly” most nearly means 

A) frankly. 

B) confidently. 

C) without mediation. 

D) with precision. 

4. Which reaction does Akira most fear from Chie? 

A) She will consider his proposal inappropriate. 

B) She will mistake his earnestness for immaturity. 

C) She will consider his unscheduled visit an imposition. 

D) She will underestimate the sincerity of his emotions. 

5. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? 

A) Line 33 (“His voice... refined”) 

B) Lines 49-51 (“You... mind”) 

C) Lines 63-64 (“Please... proposal”) 

D) Lines 71-72 (“Eager... face”) 

6. In the passage, Akira addresses Chie with 

A) affection but not genuine love. 

B) objectivity but not complete impartiality. 

C) amusement but not mocking disparagement. 

D) respect but not utter deference. 

7. The main purpose of the first paragraph is to 

A) describe a culture. 

B) criticize a tradition. 

C) question a suggestion. 

D) analyze a reaction. 

8. As used in line 2, “form” most nearly means 

A) appearance. 

B) custom. 

C) structure. 

D) nature. 

9. Why does Akira say his meeting with Chie is “a matter of urgency” (line 32)? 

A) He fears that his own parents will disapprove of Naomi. 

B) He worries that Naomi will reject him and marry someone else. 

C) He has been offered an attractive job in another country. 

D) He knows that Chie is unaware of his feelings for Naomi. 

10. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question?

A) Line 39 (“I don’t... you”) 

B) Lines 39-42 (“Normally... community”) 

C) Lines 58-59 (“Depending... Japan”)

D) Lines 72-73 (“I see... you”)

Writing and Language Test 35 MINUTES, 44 QUESTIONS

Questions 1-11 are based on the following passage. 

Whey to Go 

Greek yogurt—a strained form of cultured yogurt—has grown enormously in popularity in the United States since it was first introduced in the country in the late 1980s. From 2011 to 2012 alone, sales of Greek yogurt in the US increased by 50 percent. The resulting increase in Greek yogurt production has forced those involved in the business to address the detrimental effects that the yogurt-making process may be having on the environment. Fortunately, farmers and others in the Greek yogurt business have found many methods of controlling and eliminating most environmental threats. Given these solutions as well as the many health benefits of the food, the advantages of Greek yogurt 1 - outdo the potential drawbacks of its production. [1] The main environmental problem caused by the production of Greek yogurt is the creation of acid whey as a by-product. [2] Because it requires up to four times more milk to make than conventional yogurt does, Greek yogurt produces larger amounts of acid whey, which is difficult to dispose of. [3] To address the problem of disposal, farmers have found a number of uses for acid whey. [4] They can add it to livestock feed as a protein 2 - supplement, and people can make their own Greek-style yogurt at home by straining regular yogurt. [5] If it is improperly introduced into the environment, acid-whey runoff 3- can pollute waterways, depleting the oxygen content of streams and rivers as it decomposes. [6] Yogurt manufacturers, food 4 - scientists; and government officials are also working together to develop additional solutions for reusing whey.- 5

6 - Though these conservation methods can be costly and time-consuming, they are well worth the effort. Nutritionists consider Greek yogurt to be a healthy food: it is an excellent source of calcium and protein, serves 7- to be a digestive aid, and 8- it contains few calories in its unsweetened low- and non-fat forms. Greek yogurt is slightly lower in sugar and carbohydrates than conventional yogurt is. 9 - Also, because it is more concentrated, Greek yogurt contains slightly more protein per serving, thereby helping people stay 10 - satiated for longer periods of time. These health benefits have prompted Greek yogurt’s recent surge in popularity. In fact, Greek yogurt can be found in an increasing number of products such as snack food and frozen desserts. Because consumers reap the nutritional benefits of Greek yogurt and support those who make and sell 11 - it, therefore farmers and businesses should continue finding safe and effective methods of producing the food.

1.

A) NO CHANGE 

B) defeat 

C) outperform

D) outweigh 

2. Which choice provides the most relevant detail? 

A) NO CHANGE 

B) supplement and convert it into gas to use as fuel in electricity production. 

C) supplement, while sweet whey is more desirable as a food additive for humans. 

D) supplement, which provides an important element of their diet. 

3.

A) NO CHANGE 

B) can pollute waterway s,

C) could have polluted waterways, 

D) has polluted waterway’s, 

4.

A) NO CHANGE 

B) scientists: and 

C) scientists, and 

D) scientists, and, 

5. To make this paragraph most logical, sentence 5 should be placed 

A) where it is now. 

B) after sentence 1. 

C) after sentence 2. 

D) after sentence 3. 

6. The writer is considering deleting the underlined sentence. Should the writer do this? 

A) Yes, because it does not provide a transition from the previous paragraph. 

B) Yes, because it fails to support the main argument of the passage as introduced in the first paragraph. 

C) No, because it continues the explanation of how acid whey can be disposed of safely. 

D) No, because it sets up the argument in the paragraph for the benefits of Greek yogurt. 

7.

A) NO CHANGE 

B) as 

C) like 

D) for 

8. 

A) NO CHANGE 

B) containing 

C) contains 

D) will contain 

9.

A) NO CHANGE 

B) In other words, 

C) Therefore, 

D) For instance,

10.

A) NO CHANGE

B) fulfilled

C) complacent

D) sufficient

11.

A) NO CHANGE

B) it, farmers

C) it, so farmers

D) it: farmers

Math Test – No Calculator 25 MINUTES, 20 QUESTIONS

1. If x − 1/ 3 = k and k = 3, what is the value of x ? 

A) 2 

B) 4 

C) 9 

D) 10 

2. For i = √−1 , what is the sum (7 + 3i ) + (−8 + 9i )? 

A) −1 + 12i 

B) −1 − 6i 

C) 15 + 12i 

D) 15 − 6i 

3. On Saturday afternoon, Armand sent m text messages each hour for 5 hours, and Tyrone sent p text messages each hour for 4 hours. Which of the following represents the total number of messages sent by Armand and Tyrone on Saturday afternoon? 

A) 9mp 

B) 20mp 

C) 5m +4p 

D) 4m +5 p 

4. Kathy is a repair technician for a phone company. Each week, she receives a batch of phones that need repairs. The number of phones that she has left to fix at the end of each day can be estimated with the equation P = 108 − 23d , where P is the number of phones left and d is the number of days she has worked that week. What is the meaning of the value 108 in this equation?

A) Kathy will complete the repairs within 108 days. 

B) Kathy starts each week with 108 phones to fix. 

C) Kathy repairs phones at a rate of 108 per hour.

D) Kathy repairs phones at a rate of 108 per day.

5. h a = 3 + 28.6 

A pediatrician uses the model above to estimate the height h of a boy, in inches, in terms of the boy’s age a, in years, between the ages of 2 and 5. Based on the model, what is the estimated increase, in inches, of a boy’s height each year? 

A) 3 

B) 5.7 

C) 9.5 

D) 14.3

Math Test – Calculator 55 MINUTES, 38 QUESTIONS

1. If y = kx, where k is a constant, and y = 24 when x = 6, what is the value of y when x = 5 ? A) 6 

B) 15 

C) 20

D) 23

2. If 16 + 4x is 10 more than 14, what is the value of 8x? 

A) 2 

B) 6 

C) 16 

D) 80

3. 1 decagram = 10 grams 

1,000 milligrams = 1 gram 

A hospital stores one type of medicine in 2-decagram containers. Based on the information given in the box above, how many 1-milligram doses are there in one 2-decagram container? 

A) 0.002

B) 200 

C) 2,000 

D) 20,000

4. For what value of n is |n −1| +1 equal to 0?

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) There is no such value of n

5. At which of the following air temperatures will the speed of a sound wave be closest to 1,000 feet per second? 

A) −46°F 

B) −48°F 

C) −49°F 

D) −50°F


Marlena dzieli się swoją wiedzą o tym, jak zdać SAT powyżej 1500 punktów


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdać SAT powyżej 1500 punktów!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób