#studia-w-usa #uczelnie-w-usa #sat

Co może pojawić się na SAT – przykładowy test 2024

SAT przykładowy test

zdjęcie Post Gościnny autora postu o SAT przykładowy test Post Gościnny | 2021-08-02 (ostatnia aktualizacja: 2024-06-21)
 • SAT jest standaryzowanym testem zarządzanym przez amerykańską organizację College Board
 • Celem SAT jest zmierzenie gotowości ucznia szkoły średniej do podjęcia studiów i dostarczenie szkołom wyższym jednego wspólnego punktu danych, który może być użyty do porównania wszystkich kandydatów
 • Na podstawie wyników kandydata uczelnia może przyznawać stypendia za zasługi lub przypisywać do kursów wyższego poziomu
Ania - mentorka lagunity matura sat arkusze

Pomożemy Ci zdać SAT powyżej 1500 punktów!

strzalka
Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

SAT przykładowy test – czy warto go rozwiązać?

SAT jest egzaminem wstępnym używanym przez większość college'ów i uniwersytetów w USA do podejmowania decyzji o przyjęciu kandydatów na studia. Honorują go także niektóre uczelnie spoza Stanów Zjednoczonych, np. fiński Uniwersytet Aalto.

SAT test jest wielokrotnego wyboru, komputerowy i zarządzany przez College Board. Celem SAT jest zmierzenie gotowości ucznia szkoły średniej do podjęcia studiów i dostarczenie szkołom wyższym jednego wspólnego punktu danych, który może być użyty do porównania wszystkich kandydatów. SAT testy pokazują uczelniom zdolności akademickie kandydata, zwłaszcza w zakresie języka i matematyki. Na podstawie wyniku, uczelnia może nawet przyznać stypendia za zasługi lub dopuścić do kursów wyższego poziomu.

Aby dobrze się przygotować do SAT, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się ze strukturą egzaminu i rozwiązywać przykładowe arkusze. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule – zapraszamy do lektury!

Dlaczego warto zdać egzamin SAT i postarać się o wysoki wynik?

Testy SAT są akceptowane do spełnienia wymogów na wielu uniwersytetach w USA. Planując studia w Stanach Zjednoczonych, warto przystąpić do SAT lub ACT.  Wysoki wynik z egzaminu, tj. powyżej 1500 punktów na 1600 możliwych, znacząco zwiększa szanse na pomyślną aplikację nawet na najbardziej prestiżowe uczelnie, takie jak Uniwersytety Harvarda czy Stanforda. Aby osiągnąć konkurencyjny wynik, trzeba odpowiednio się przygotować, a te przygotowania najlepiej zacząć od zapoznania się ze strukturą i specyfiką egzaminu.

SAT przykładowy test – gdzie szukać?

Najpewniejsze treści pochodzące z egzaminów SAT znajdziesz na stronie College Board oraz w podręcznikach przygotowujących do tego testu. Wiele ze źródeł online wymaga zalogowania się lub wykupienia pakietów; istnieje jednak sporo darmowych, wystarczających materiałów.
W Internecie znajduje się mnóstwo darmowych materiałów dla osób przygotowujących się do SAT test w pojedynkę. Najrzetelniejszych należy szukać u samego źródła, czyli na stronie CollegeBoard. Są to m.in.:

SAT przykładowy test darmowa próbka od Lagunita Education pozwala poczuć się jak podczas prawdziwego egzaminu; wystarczy kliknąć w odnośnik i wypełnić krótki formularz (imię, nazwisko, e-mail), by uzyskać dostęp do mnóstwa zadań do rozwiązania.

 • Egzamin SAT arkusze z kluczami odpowiedzi – PDF Digital SAT Sample Questions and Explanations.
 • Pełnowymiarowy SAT egzamin przykładowy – w zakładce Full-Length Practice Tests można znaleźć cztery przykładowe testy formacie PDF oraz aplikację Bluebook™. Pozwala ona zdać komputerowy egzamin SAT – arkusze "zachowują się" wówczas tak, jak podczas prawdziwego egzaminu, ponieważ ten sam program wykorzystuje się w centrach testowych.
 • Kurs Khan Academy – opracowany we współpracy z College Board, dostępny w zakładce Official Digital SAT® Prep.

To tylko darmowe próbki, które zazwyczaj nie wystarczają, żeby osiągnąć naprawdę wysoki wynik na egzaminie. Warto też korzystać z innych źródeł dostępnych w Internecie. Niektóre strony z darmowymi materiałami wymagają założenia konta, inne są dostępne nawet dla niezalogowanych, np. test-guide.com w zakładce SAT practice test. 

Budowa i struktura testu: z czego składa się egzamin SAT?

Zarówno SAT egzamin przykładowy, jak i właściwy składa się z dwóch sekcji – matematycznej i językowej (RW: Reading and Writing). Treść zadań oraz odpowiedzi są po angielsku, co stanowi nieznaczne utrudnienie dla kandydatów, dla których nie jest to język ojczysty. 

Na cały test SAT jest przewidziane 2 godziny i 15 minut, w ciągu których trzeba rozwiązać łącznie 98 pytań. Wyniki zawierają się w skali 400-1600 punktów. Jak wygląda egzamin SAT przykład?

Rozważasz aplikację na studia w USA?

Rozwiąż nasz SAT przykładowy test!

Lagunita Education daje szansę bezpłatnego przetestowania swoich umiejętności, które będą potrzebne podczas właściwego egzaminu SAT.
Dobry wynik SAT znacznie zwiększa szanse na zakwalifikowanie się na najlepsze amerykańskie uczelnie.
Aby uzyskać wynik w okolicach 1500 punktów z SAT, niezbędne jest solidne przygotowanie; zapewnia to kurs Lagunity.
Gwarancja wysokiego wyniku SAT. Doświadczeni tutorzy. Elastyczne zajęcia online.
kobieta egzamin sat arkusze
Zarezerwuj kurs

Sekcja Math – co warto o niej wiedzieć?

Część matematyczna może sprawiać wiele trudności, m.in. ze względu na ograniczony czas. Rozwiązywanie przykładowych arkuszy pomaga usprawnić technikę podchodzenia do zadań i poznać typy poleceń, które bardzo często powielają się w kolejnych testach.
Testy SAT Math składają z dwóch modułów po 22 zadania, na których rozwiązanie jest łącznie 70 minutWiększość z nich to pytania wielokrotnego wyboru, ale zdarzają się też takie typu grid-in, które wymagają zaznaczenia własnej odpowiedzi na siatce, zamiast wybierania jej spośród dostępnych opcji. Obecnie w całej sekcji Math można korzystać z kalkulatora – do niedawna funkcjonował podział na with/without calculator. 

Matematyczny SAT ocenia płynność matematyczną, koncepcyjne rozumienie pojęć matematycznych i zdolność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów. Umiejętności te są oceniane w czterech głównych obszarach:

 • Algebra: koncentruje się na opanowaniu równań i układów liniowych.
 • Problem Solving and Data Analysis: weryfikuje umiejętność rozumowania ilościowego.
 • Advanced Math: zawiera pytania wymagające manipulacji złożonymi równaniami (np. wykładniczymi, wielomianowymi).
 • Geometry and Trigonometry: bada wiedzę w zakresie figur przestrzennych i funkcji trygonometrycznych.

SAT przykładowy test może zawierać pytania takie jak:

 • Ile różnych rozwiązań rzeczywistych ma równanie (x-1)2 = −4?
 • Długość przekątnej prostokąta wynosi 5√17cm, a długość krótszego boku prostokąta wynosi 5cm. Jaka jest długość dłuższego boku prostokąta?
 • Jeśli f(x) = x + 7 i g(x) = 7x, jaka jest wartość 4f(2) − g(2)?

Należy pamiętać, że treść zadań na egzaminie SAT jest w języku angielskim. Ważne jest więc nie tylko przygotowanie stricte matematyczne, ale i językowe. Słowa i wyrażenia takie jak minimum value, positive constants, scatterplot czy expression stanowią nieodłączną część egzaminu, a ich zrozumienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Jak poprawić swój wynik na matematycznym SAT?

Wyeliminuj błędy dzięki uważnemu rozwiązywaniu zadań, co z czasem będzie przychodzić coraz sprawniej. Nauka zarządzania czasem na teście jest cenną umiejętnością także w pozostałych sekcjach. Najlepszym sposobem na oswojenie presji czasu jest rozwiązywanie jak największej liczby przykładów i mierzenie, jak długo zajęło podejście do danego polecenia.
 

Wyeliminuj nieostrożne błędy

Rozwiązując matura SAT arkusze, studenci na ogół popełniają nieostrożne błędy wynikające m.in. z pośpiechu. To łatwy sposób na utratę cennych punktów, więc trzeba mieć pojęcie, jak zmniejszyć ich występowanie.

Po pierwsze: zwolnij. Poznaj tempo, które musisz utrzymać, aby pomyślnie ukończyć test. Miej też plan zarządzania czasem: zwolnij i poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz na każde pytanie. Następnie zapisz każdy krok problemu w trakcie jego rozwiązywania. Jest to szczególnie ważne, jeśli używasz kalkulatora. Czasami można dojść do odpowiedzi, która nie pojawia się w dostępnych wariantach. W takim przypadku potrzebujesz wyraźnej wizualizacji podjętych kroków, aby dojść do poprawnej odpowiedzi. Jeśli tego nie zrobisz, musisz zacząć zadanie od początku i rozwiązać go od nowa.

Zapoznaj się z dostępnymi zasobami 

SAT testy pozwalają na korzystanie z książeczki wzorów matematycznych podczas rzeczywistego egzaminu. Jest ona załączona do każdego arkusza, aby zdający miał do niej dostęp przez cały czas. Zamiast tracić cenny czas w dniu testu na przeglądanie zawartości tzw. reference sheet, lepiej jest przybyć na miejsce z solidnym zrozumieniem tego, co zawiera oraz jak można wykorzystać te wzory podczas testu.

Reference sheet - książeczka wzorów na SAT Math

Oprócz arkusza referencyjnego, masz również do dyspozycji kalkulator, który będzie Ci służył przez całą sekcję matematyczną. Jest on wbudowany w system do udzielania odpowiedzi w wersji komputerowej, jednak można też przynieść własne urządzenie (jeśli spełnia określone warunki). Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do popularnych formuł i funkcji, np. rozwiązując SAT przykładowy test za pośrednictwem aplikacji Bluebook.

Strategia dwóch podejść 

Strategia dwóch podejść jest techniką zarządzania czasem, która optymalizuje Twój wynik poprzez zapewnienie, że jesteś w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, których poprawność jest najbardziej prawdopodobna. Aby zastosować tę technikę, pomijaj pytania, które wydają się początkowo trudne lub czasochłonne, na rzecz odpowiedzi na te, które wydają Ci się łatwiejsze. W trakcie rozwiązywania testu, jeśli natkniesz się na trudne pytanie, natychmiast zanotuj przypuszczalną odpowiedź i przejdź do łatwiejszych zadań. Jeśli na koniec zostanie Ci czasu, wróć i sprawdź i pytania, które odgadłeś na wcześniejszych etapach testu. 

Ćwicz! 

Naprawdę nie ma doświadczenia, które jest równie skuteczne jak SAT przykładowy test. Najlepszą praktyką jest podjęcie rzeczywistych prób albo SAT testy praktyczne (próbne). Zacznij od przystąpienia do zadań bez pomiaru czasu i skup się na zidentyfikowaniu swoich mocnych i słabych stron. Następnie przejdź do wykonywania testów czasowych, aby udoskonalić swoje tempo. Postaraj się nauczyć czegoś za każdym razem, kiedy rozwiązujesz egzamin SAT – przykład jest zawsze lepszy niż teoria. Po wszystkim uważnie przeglądaj swoje odpowiedzi i upewniaj się, że rozumiesz swoje błędy.

Jak przebiega sekcja Reading na SAT?

Test SAT Reading and Writing składa się z dwóch modułów (Reading oraz Writing & Language) po 27 zadań, na których rozwiązanie jest łącznie 64 minuty. Każde z pytań odnosi się do krótkiego tekstu źródłowego. Fragmenty mają długość 500-750 słów. Niektóre będą występowały samodzielnie, inne w parach, a jeszcze inne będą zawierały wizualne grafiki informacyjne, takie jak tabele, wykresy czy diagramy. Będziesz musiał być w stanie interpretować grafiki, takie jak te, aby odpowiedzieć na pytania, ale nie trzeba używać żadnych matematyki, aby to zrobić w tej sekcji SAT. 

Jakie umiejętności są oceniane przez SAT z czytania? 

W teście SAT Reading and Writing nie zakłada się żadnej wcześniejszej wiedzy. Oznacza to, że wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby odpowiedzieć na każde pytanie w teście, znajdziesz w materiałach testowych. Testy SAT Reading mają na celu ocenę umiejętności krytycznego czytania, wykorzystania wskazówek kontekstowych do określenia znaczenia i analizy tekstu. Chociaż nie ma już samodzielnej sekcji słownictwa w teście, nadal będziesz pytany o znaczenie słów w zależności od ich kontekstu. 

Jak poprawić swój wynik na sekcji Reading SAT?

Również w tej sekcji rozwiązywanie przykładowych arkuszy to jedno z najlepszych sposobów przygotowujących do testu. Pamiętaj o uważnym czytaniu poleceń, gdyż zazwyczaj nie odnoszą się one wprost do podanego fragmentu teksu. W pytaniach wielokrotnego wyboru zastosuj metodę eliminacji, aby wykluczyć błędne opcje.
 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem 

Jest ograniczony czas na przeczytanie fragmentów tekstu lub przeanalizowanie wykresu/tabeli oraz udzielenie odpowiedzi pytania związane z lekturą/grafiką. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze opracowanie strategii szybkiego czytania lub pomijania fragmentów. Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do zarządzania czasem, jeśli chodzi o czytanie, więc trzeba zrobić rozwiązywać SAT testy, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla Ciebie. Niektórzy uczniowie uważają, że najlepiej jest przeczytać cały wstęp i zakończenie, a pomiędzy nimi tylko pierwsze i ostatnie zdanie każdego akapitu. Inni studenci uważają, że najlepiej im się pracuje, czytając pierwsze i ostatnie zdanie każdego akapitu, włączając w to wstęp i zakończenie. Jeszcze inni stwierdzają, że są w stanie szybko przeczytać cały fragment z zapasem czasu. Cokolwiek to jest dla Ciebie, upewnij się, że znasz swoje własne tempo i przejdź do testu z planem na skuteczne czytanie.

Wykorzystaj strategię dwóch przejść do zarządzania czasem 

Innym sposobem na zarządzanie czasem jest zastosowanie strategii dwóch przejść. Strategia ta polega na pomijaniu trudnych lub czasochłonnych pytań na rzecz odpowiedzi na pytania łatwiejsze, co do których istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą poprawne. Aby zastosować strategię dwóch podejść, musisz szybko ocenić, ile czasu zajmie Ci udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Znasz te pytania, czytasz ponownie i nadal nie masz pojęcia, od czego zacząć? To właśnie do nich będziesz kierował swoje działania. Przeczytaj pytanie nie więcej niż dwa razy, a następnie odgadnij odpowiedź i wpisz ją na swoją kartę odpowiedzi. Zakreśl numer na swojej karcie odpowiedzi i w zeszycie testów, a następnie przejdź do pytania, w przypadku którego masz większe szanse na uzyskanie poprawnych odpowiedzi. W ten sposób oszczędzasz czas. Na koniec sekcji, jeśli masz jeszcze czas, wróć do pytań, które pominąłeś i spróbuj na nie odpowiedzieć. Jeśli nie ma czasu, przynajmniej zgadłeś i poświęciłeś swój czas na pytania, na które miałeś większe szanse odpowiedzieć poprawnie.

Zastosuj proces eliminacji

Przed 2016 rokiem za błędne odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru w SAT podlegała kara. Jedna ze zmian wprowadzonych w nowym SAT w 2016 roku obejmowała jednak wyeliminowanie tej kary za zgadywanie. Teraz nie ma kary za błędne odpowiedzi, co oznacza, że zawsze warto odpowiadać na każde pytanie, nawet jeśli nie masz pojęcia, czy jest poprawne. W teście SAT Reading są cztery możliwości wyboru odpowiedzi na każde pytanie. Jeśli zgadujesz, nie mając pojęcia, jaka jest poprawna odpowiedź, nadal masz 25% szans na uzyskanie poprawnej odpowiedzi. Jeśli jednak możesz wyeliminować jedną lub nawet dwie możliwe opcje odpowiedzi, Twoje szanse na uzyskanie poprawnej odpowiedzi znacznie wzrosną. Aby zastosować proces eliminacji, po prostu przekreśl odpowiedzi, o których wiesz, że są błędne. Spośród pozostałych opcji wybierz najlepszą odpowiedź. Eliminując co najmniej dwie możliwe odpowiedzi, masz już 50% szans na poprawne odgadnięcie. To całkiem niezłe szanse i zdecydowanie warto wykorzystać je, aby zmaksymalizować swoje wyniki w teście!

Praktyka, praktyka, praktyka 

Najlepszą wskazówką dotyczącą przygotowania się do egzaminu SAT z czytania jest rozwiązywanie jak największej ilości ćwiczeń. SAT jest całkowicie unikalnym testem i żadna ilość nauki nie jest w stanie w pełni przygotować Cię do niego w taki sposób, w jaki mogą to zrobić rzeczywiste testy praktyczne. Zacznij od wykonywania testów praktycznych bez kontrolowania czasu. Kiedy poczujesz się bardziej komfortowo z formatem testu, przejdź do rozwiązywania testów praktycznych na czas i skup się na swoim tempie. Zawsze oceniaj swoje testy i szukaj wzorców w swoich błędach. Ucz się na każdym teście praktycznym, który zdajesz.

Co ocenia sekcja Writing and Language?

To drugi z modułów wchodzących w skład sekcji Reading and Writing. Wszystkie pytania są oparte na pisemnych fragmentach. Niektórym tekstom towarzyszą grafiki informacyjne, takie jak tabele, wykresy lub diagramy, ale w tej części testu nie będzie wymagana matematyka. Zadania na egzaminie składają się z jednego opowiadania, jednego do dwóch tekstów informacyjnych/wyjaśniających oraz jednego do dwóch tekstów argumentacyjnych lub perswazyjnych. Fragmenty testu sprawdzającego rozumienie tekstu pisanego i języka przedstawiane są wraz z pytaniami. 

SAT Writing and Language Test ocenia Twoją zdolność do wykonywania trzech rzeczy, które już powinieneś robić i nadal będziesz robić na studiach, kiedy będziesz pisać i edytować:

 • czytanie i interpretacja treści
 • znajdowanie błędów 
 • poprawa błędów lub ulepszanie  tekstu.

Egzamin SAT przykład pytania: 

 • Który wariant najlogiczniej uzupełnia wskazaną lukę w tekście?
 • Jakie jest znaczenie słowa [podany wyraz] w tekście?
 • Który wariant uzupełnia tekst tak, aby był zgodny z zasadami gramatyki języka angielskiego? 

Aby móc rozumieć fragmenty tekstów w sekcji SAT, niezbędna jest praktyka przykładowych arkuszy.

SAT przykładowy test: jak wyglądają zadania w poszczególnych sekcjach?

Pytania w sekcjach SAT mają charakter testu wielokrotnego wyboru. Odpowiedź zazwyczaj jest podana w tekście w sposób niewprost: zdający musi drogą dedukcji lub eliminacji znaleźć poprawną opcję i zaznaczyć ją.

Reading SAT egzamin przykładowy – jakie pytania mogą się pojawić?

Questions 1-10 are based on the following passage.

Akira came directly, breaking all tradition. Was that it? Had he followed form—had he asked his mother to speak to his father to approach a go-between—would Chie have been more receptive? He came on a winter’s eve. He pounded on the door while a cold rain beat on the shuttered veranda, so at first Chie thought him only the wind. The maid knew better. Chie heard her soft scuttling footsteps, the creak of the door. Then the maid brought a calling card to the drawing room, for Chie. Chie was reluctant to go to her guest; perhaps she was feeling too cozy. She and Naomi were reading at a low table set atop a charcoal brazier. A thick quilt spread over the sides of the table so their legs were tucked inside with the heat. “Who is it at this hour, in this weather?” Chie questioned as she picked the name card off the maid’s lacquer tray. “Shinoda, Akira. Kobe Dental College,” she read. Naomi recognized the name. Chie heard a soft intake of air. “I think you should go,” said Naomi. Akira was waiting in the entry. He was in his early twenties, slim and serious, wearing the black military-style uniform of a student. As he bowed—his hands hanging straight down, a black cap in one, a yellow oil-paper umbrella in the other—Chie glanced beyond him. In the glistening surface of the courtyard’s rain-drenched paving stones, she saw his reflection like a dark double. “Madame,” said Akira, “forgive my disruption, but I come with a matter of urgency.” His voice was soft, refined. He straightened and stole a deferential peek at her face. In the dim light his eyes shone with sincerity. Chie felt herself starting to like him. “Come inside, get out of this nasty night. Surely your business can wait for a moment or two.” “I don’t want to trouble you. Normally I would approach you more properly but I’ve received word of a position. I’ve an opportunity to go to America, as dentist for Seattle’s Japanese community.” “Congratulations,” Chie said with amusement. “That is an opportunity, I’m sure. But how am I involved?” Even noting Naomi’s breathless reaction to the name card, Chie had no idea. Akira’s message, delivered like a formal speech, filled her with maternal amusement. You know how children speak so earnestly, so hurriedly, so endearingly about things that have no importance in an adult’s mind? That’s how she viewed him, as a child.

It was how she viewed Naomi. Even though Naomi was eighteen and training endlessly in the arts needed to make a good marriage, Chie had made no effort to find her a husband. Akira blushed. “Depending on your response, I may stay in Japan. I’ve come to ask for Naomi’s hand.” Suddenly Chie felt the dampness of the night. “Does Naomi know anything of your... ambitions?” “We have an understanding. Please don’t judge my candidacy by the unseemliness of this proposal. I ask directly because the use of a go-between takes much time. Either method comes down to the same thing: a matter of parental approval. If you give your consent, I become Naomi’s yoshi.* We’ll live in the House of Fuji. Without your consent, I must go to America, to secure a new home for my bride.” Eager to make his point, he’d been looking her full in the face. Abruptly, his voice turned gentle. “I see I’ve startled you. My humble apologies. I’ll take no more of your evening. My address is on my card. If you don’t wish to contact me, I’ll reapproach you in two weeks’ time. Until then, good night.” He bowed and left. Taking her ease, with effortless grace, like a cat making off with a fish. “Mother?” Chie heard Naomi’s low voice and turned from the door. “He has asked you?” The sight of Naomi’s clear eyes, her dark brows gave Chie strength. Maybe his hopes were preposterous. “Where did you meet such a fellow? Imagine! He thinks he can marry the Fuji heir and take her to America all in the snap of his fingers!” Chie waited for Naomi’s ripe laughter. Naomi was silent. She stood a full half minute looking straight into Chie’s eyes. Finally, she spoke. “I met him at my literary meeting.” Naomi turned to go back into the house, then stopped. “Mother.” “Yes?” “I mean to have him.” * a man who marries a woman of higher status and takes her family’s name

1. Which choice best describes what happens in the passage?

A) One character argues with another character who intrudes on her home. 

B) One character receives a surprising request from another character. 

C) One character reminisces about choices she has made over the years. 

D) One character criticizes another character for pursuing an unexpected course of action.

2. Which choice best describes the developmental pattern of the passage?

A) A careful analysis of a traditional practice 

B) A detailed depiction of a meaningful encounter 

C) A definitive response to a series of questions

D) A cheerful recounting of an amusing anecdote 

3. As used in line 1 and line 65, “directly” most nearly means 

A) frankly. 

B) confidently. 

C) without mediation. 

D) with precision. 

4. Which reaction does Akira most fear from Chie? 

A) She will consider his proposal inappropriate. 

B) She will mistake his earnestness for immaturity. 

C) She will consider his unscheduled visit an imposition. 

D) She will underestimate the sincerity of his emotions. 

5. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? 

A) Line 33 (“His voice... refined”) 

B) Lines 49-51 (“You... mind”) 

C) Lines 63-64 (“Please... proposal”) 

D) Lines 71-72 (“Eager... face”) 

6. In the passage, Akira addresses Chie with 

A) affection but not genuine love. 

B) objectivity but not complete impartiality. 

C) amusement but not mocking disparagement. 

D) respect but not utter deference. 

7. The main purpose of the first paragraph is to 

A) describe a culture. 

B) criticize a tradition. 

C) question a suggestion. 

D) analyze a reaction. 

8. As used in line 2, “form” most nearly means 

A) appearance. 

B) custom. 

C) structure. 

D) nature. 

9. Why does Akira say his meeting with Chie is “a matter of urgency” (line 32)? 

A) He fears that his own parents will disapprove of Naomi. 

B) He worries that Naomi will reject him and marry someone else. 

C) He has been offered an attractive job in another country. 

D) He knows that Chie is unaware of his feelings for Naomi. 

10. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question?

A) Line 39 (“I don’t... you”) 

B) Lines 39-42 (“Normally... community”) 

C) Lines 58-59 (“Depending... Japan”)

D) Lines 72-73 (“I see... you”)

Jaki jest Writing and Language Test?

Whey to Go 

Greek yogurt—a strained form of cultured yogurt—has grown enormously in popularity in the United States since it was first introduced in the country in the late 1980s. From 2011 to 2012 alone, sales of Greek yogurt in the US increased by 50 percent. The resulting increase in Greek yogurt production has forced those involved in the business to address the detrimental effects that the yogurt-making process may be having on the environment. Fortunately, farmers and others in the Greek yogurt business have found many methods of controlling and eliminating most environmental threats. Given these solutions as well as the many health benefits of the food, the advantages of Greek yogurt 1 - outdo the potential drawbacks of its production. [1] The main environmental problem caused by the production of Greek yogurt is the creation of acid whey as a by-product. [2] Because it requires up to four times more milk to make than conventional yogurt does, Greek yogurt produces larger amounts of acid whey, which is difficult to dispose of. [3] To address the problem of disposal, farmers have found a number of uses for acid whey. [4] They can add it to livestock feed as a protein 2 - supplement, and people can make their own Greek-style yogurt at home by straining regular yogurt. [5] If it is improperly introduced into the environment, acid-whey runoff 3- can pollute waterways, depleting the oxygen content of streams and rivers as it decomposes. [6] Yogurt manufacturers, food 4 - scientists; and government officials are also working together to develop additional solutions for reusing whey.- 5

6 - Though these conservation methods can be costly and time-consuming, they are well worth the effort. Nutritionists consider Greek yogurt to be a healthy food: it is an excellent source of calcium and protein, serves 7- to be a digestive aid, and 8- it contains few calories in its unsweetened low- and non-fat forms. Greek yogurt is slightly lower in sugar and carbohydrates than conventional yogurt is. 9 - Also, because it is more concentrated, Greek yogurt contains slightly more protein per serving, thereby helping people stay 10 - satiated for longer periods of time. These health benefits have prompted Greek yogurt’s recent surge in popularity. In fact, Greek yogurt can be found in an increasing number of products such as snack food and frozen desserts. Because consumers reap the nutritional benefits of Greek yogurt and support those who make and sell 11 - it, therefore farmers and businesses should continue finding safe and effective methods of producing the food.

1.

A) NO CHANGE 

B) defeat 

C) outperform

D) outweigh 

2. Which choice provides the most relevant detail? 

A) NO CHANGE 

B) supplement and convert it into gas to use as fuel in electricity production. 

C) supplement, while sweet whey is more desirable as a food additive for humans. 

D) supplement, which provides an important element of their diet. 

3.

A) NO CHANGE 

B) can pollute waterway s,

C) could have polluted waterways, 

D) has polluted waterway’s, 

4.

A) NO CHANGE 

B) scientists: and 

C) scientists, and 

D) scientists, and, 

5. To make this paragraph most logical, sentence 5 should be placed 

A) where it is now. 

B) after sentence 1. 

C) after sentence 2. 

D) after sentence 3. 

6. The writer is considering deleting the underlined sentence. Should the writer do this? 

A) Yes, because it does not provide a transition from the previous paragraph. 

B) Yes, because it fails to support the main argument of the passage as introduced in the first paragraph. 

C) No, because it continues the explanation of how acid whey can be disposed of safely. 

D) No, because it sets up the argument in the paragraph for the benefits of Greek yogurt. 

7.

A) NO CHANGE 

B) as 

C) like 

D) for 

8. 

A) NO CHANGE 

B) containing 

C) contains 

D) will contain 

9.

A) NO CHANGE 

B) In other words, 

C) Therefore, 

D) For instance,

10.

A) NO CHANGE

B) fulfilled

C) complacent

D) sufficient

11.

A) NO CHANGE

B) it, farmers

C) it, so farmers

D) it: farmers

Zadania bez treści (tj. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11) polegają na wprowadzeniu słowa/wyrażenia, które może zastąpić wytłuszczony fragment tekstu. Jeśli nie ma takiej możliwości, poprawna odpowiedź to "NO CHANGE" (np.  w pytaniu nr 3). 

Jak wyglądają zadania na Math Test SAT?

1. If x − 1/ 3 = k and k = 3, what is the value of x ? 

A) 2 

B) 4 

C) 9 

D) 10 

2. For i = √−1 , what is the sum (7 + 3i ) + (−8 + 9i )? 

A) −1 + 12i 

B) −1 − 6i 

C) 15 + 12i 

D) 15 − 6i 

3. On Saturday afternoon, Armand sent m text messages each hour for 5 hours, and Tyrone sent p text messages each hour for 4 hours. Which of the following represents the total number of messages sent by Armand and Tyrone on Saturday afternoon? 

A) 9mp 

B) 20mp 

C) 5m +4p 

D) 4m +5 p 

4. Kathy is a repair technician for a phone company. Each week, she receives a batch of phones that need repairs. The number of phones that she has left to fix at the end of each day can be estimated with the equation P = 108 − 23d , where P is the number of phones left and d is the number of days she has worked that week. What is the meaning of the value 108 in this equation?

A) Kathy will complete the repairs within 108 days. 

B) Kathy starts each week with 108 phones to fix. 

C) Kathy repairs phones at a rate of 108 per hour.

D) Kathy repairs phones at a rate of 108 per day.

5. h a = 3 + 28.6 

A pediatrician uses the model above to estimate the height h of a boy, in inches, in terms of the boy’s age a, in years, between the ages of 2 and 5. Based on the model, what is the estimated increase, in inches, of a boy’s height each year? 

A) 3 

B) 5.7 

C) 9.5 

D) 14.3

6. If y = kx, where k is a constant, and y = 24 when x = 6, what is the value of y when x = 5 ? A) 6 

B) 15 

C) 20

D) 23

7. If 16 + 4x is 10 more than 14, what is the value of 8x? 

A) 2 

B) 6 

C) 16 

D) 80

8. 1 decagram = 10 grams 

1,000 milligrams = 1 gram 

A hospital stores one type of medicine in 2-decagram containers. Based on the information given in the box above, how many 1-milligram doses are there in one 2-decagram container? 

A) 0.002

B) 200 

C) 2,000 

D) 20,000

9. For what value of n is |n −1| +1 equal to 0?

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) There is no such value of n

10. At which of the following air temperatures will the speed of a sound wave be closest to 1,000 feet per second? 

A) −46°F 

B) −48°F 

C) −49°F 

D) −50°F

Kiedy wiadomo już, jak może wyglądać egzamin SAT arkusz, warto zastanowić się, jak i kiedy zarejestrować się na test oraz ile to kosztuje.

Jak przebiega rejestracja na SAT test krok po kroku?

Harmonogram sesji jest co roku ustalany i publikowany na stronie College Board. Według zamieszczonych tam informacji, egzaminy w 2024 roku odbędą się:

 • 9 marca,
 • 4 maja,
 • 1 czerwca.

O ile rejestracja odbywa się online, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie organizatora, o tyle na egzamin trzeba stawić się osobiście w jednym z trzech centrów egzaminacyjnych w Polsce:

 1. W Warszawie – American School of Warsaw, 
 2. W Gdańsku – Gdańskie Szkoły Autonomiczne,
 3. W Krakowie – International School of Krakow.

Opłata w przypadku regularnej rejestracji, tzn. z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, wynosi 109$. Więcej praktycznych informacji dla zdających można znaleźć na naszym blogu. Sprawdź: SAT terminy.

Jak zdać egzamin SAT na najwyższym poziomie?

Lagunita Education oferuje skuteczny kurs SAT, który pomoże Ci wykorzystać 100% swojego potencjału podczas dnia testu. Przygotowaniem zajmują się doświadczeni tutorzy, którzy doskonale znają strukturę testu i specyfikę pytań. W cenie szkolenia są nie tylko merytoryczne zajęcia na egzamin SAT, arkusze i próbne testy, ale także materiały do nauki. Na kursie poznasz techniki szybkiego i poprawnego rozwiązywania zadań, co zwiększy Twoje szanse na konkurencyjny wynik.

Matura SAT arkusze: Lagunita Education daje możliwość bezpłatnego przetestowania swoich możliwości podczas próbnej sesji SAT. Zapisując się na kurs, można liczyć na znacznie więcej tego typu sprawdzianów, które weryfikują Twoje postępy oraz problematyczne zagadnienia, którym trzeba poświęcić dodatkową uwagę.


Najczęstsze pytania

Czy SAT jest trudny?

Dla polskich licealistów SAT może być trudny, bo szkoły średnie nie przygotowują dobrze do tego typu testów; ponadto, SAT jest w całości w języku angielskim. Znając specyfikę egzaminu oraz techniki rozwiązywania zadań, znacznie łatwiej jest osiągnąć konkurencyjny wynik.

Jak przygotować się do egzaminu SAT?

Ważne jest rozwiązywanie przykładowych testów SAT oraz analiza popełnianych błędów. Nauka powinna być odpowiednio rozplanowana – tego typu harmonogram najlepiej sporządzić na podstawie wyniku testu poziomującego na samym początku przygotowań.

Ile kosztuje egzamin SAT w Polsce?

Opłata rejestracyjna na SAT w Polsce wynosi 109$. Należy pamiętać o rejestracji z około miesięcznym wyprzedzeniem, żeby nie zapłacić tzw. late fee – dodatkowej opłaty dla spóźnialskich.

Gdzie znaleźć próbne arkusze SAT?

Mnóstwo próbnych arkuszy i przykładowych zadań można znaleźć w witrynie internetowej organizatora testu (College Board) oraz na stronie Khan Academy w zakładce Official Digital SAT® Prep. Blog Lagunita Education to kolejna skarbnica wiedzy i materiałów dla osób chcących przystąpić do egzaminu.

Marlena dzieli się swoją wiedzą o tym, jak zdać SAT powyżej 1500 punktów


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdać SAT powyżej 1500 punktów!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób