#studia-w-europie #studia-w-usa #undergraduate

Studia magisterskie i licencjackie – wszystko, co powinieneś wiedzieć jako kandydat.

BA degree i studia magisterskie – informacje dla licealistów.

zdjęcie Post Gościnny autora postu o BA degree i studia magisterskie – informacje dla licealistów. Post Gościnny | 2022-01-18 (ostatnia aktualizacja: 2023-04-13)
 • BA degree to zagraniczny tytuł licencjata, który zdobywa się podczas 3- lub 4-letniego szkolenia.
 • Rok zerowy to rozwiązanie dla kandydatów, którym nie powiodło się podczas aplikacji na studia.
 • Formularz aplikacyjny na studia magisterskie przesyła się zazwyczaj bezpośrednio do uczelni, bez użycia platform takich jak UCAS czy Optagelse.
Ania - mentorka lagunity studia magisterskie w rok

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

strzalka
Karolina, mentorka aplikantów na studia w Holandii i UK

Studia magisterskie i BA degree – przewodnik dla licealisty

Zorientowanie się w zagranicznych programach studiów i stopniach naukowych może być kłopotliwe, szczególnie dla licealistów rozważających kontynuowanie edukacji w innym kraju. Poza ofertą edukacyjną, kosztami życia i czesnego oraz możliwościami zakwaterowania, warto zagłębić się w strukturę systemu szkolnictwa wyższego w wybranym państwie. Ma to wpływ na długość studiowania oraz na możliwości absolwenta danego kursu.

Co na temat studiów magisterskich i licencjackich za granicą powinien wiedzieć kandydat? Poznaj podobieństwa i różnice, o których powinni wiedzieć kandydaci na studia licencjackie a magisterskie. 

Boloński system edukacji

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) to współpraca 49 krajów, które osiągnęły wspólny i jednolity system prowadzenia edukacji wyższej – europejski obszar szkolnictwa. Udało się to w ramach procesu bolońskiego, by ułatwić mobilność studentów i pracowników naukowych oraz zapewnić łatwy i powszechny dostęp do szkolnictwa wyższego w Europie. Mówiąc prościej, system boloński w krajach, które podpisały tę deklarację, wprowadził jednolity, trzystopniowy system studiów: studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie, a także zapewnił, że kwalifikacje uzyskane za granicą będą uznawane na innych uczelniach. 

W ramach procesu bolońskiego wprowadzono także punkty ECTS (European Credit Transfer System), za pomocą których rozliczane są osiągnięcia studenta. Dzięki temu studenci wyjeżdżający na zagraniczne uniwersytety, np. w ramach wymiany Erasmus, mogą uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów tych samych lub zbliżonych, co na macierzystej uczelni. Zajęcia dobiera się w ten sposób, by suma uzyskanych punktów ECTS zgadzała się w obu jednostkach naukowych.

Kraje, które podpisały deklarację bolońską, to m.in. Polska, Dania, Holandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania czy Włochy.

Jak wobec tego wygląda licencjat, a jak magisterka za granicą? Czytaj dalej nasz artykuł!

BA degree

BA degree to nic innego jak zagraniczny licencjat – tytuł zdobywany po studiach pierwszego stopnia (tzw. undergraduate). Tego typu kształcenie trwa zazwyczaj 3 lata. „Zazwyczaj”, ponieważ zdarzają się wyjątki.

Przykładowo, w duńskim systemie szkolnictwa wyższego istnieją tzw. programy AP (Academy Profession) trwające od 2 do 2,5 roku. Kurs uzupełniający (tzw. top-up) trwa najczęściej 1,5 roku i dopiero wówczas uzyskuje się BA degree. Oznacza to, że zdobywanie tytułu licencjata może potrwać nawet 4 lata – podobnie jest w tamtejszych kolegiach uniwersyteckich.

Więcej na ten temat pisaliśmy na naszym blogu: studia w Danii dla Polaków.

Podejmij edukację za granicą!

Skuteczna aplikacja z Lagunita Education!

Wiemy, że oferta edukacyjna uczelni zagranicznych jest bardzo rozbudowana.
Zgłoś się do nas, a wspólnie wybierzemy najlepsze studia dla Ciebie.
Uzyskaj zagraniczny dyplom i ciesz się świetną pracą zawodową.
Profesjonalne doradztwo. Wykwalifikowani mentorzy. Spersonalizowana oferta.
kobieta ba degree 
Porozmawiajmy!

Innym przykładem niestandardowego licencjatu jest tzw. honours (hons) BA degree, zdobywany zazwyczaj w 4 lata. Tytuł z wyróżnieniem występuje m.in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Jak wygląda licencjat za granicą?

Kierunek studiów, jaki podejmiesz na studiach I stopnia, powinien być związany z Twoimi zainteresowaniami lub powinno być to coś, co chcesz szeroko poznać i badać. Nawet jeśli stwierdzisz, że obrany program nie jest dla Ciebie, możesz zmienić kierunek i podjąć studia raz jeszcze, albo wybrać inny kierunek na studiach magisterskich. Warto jednak poświęcić czas na uważne przestudiowanie oferty edukacyjnej wybranego uniwersytetu, by podjąć jak najlepszą decyzję.

Pamiętaj, że w dokonaniu wyboru mogą pomóc Ci mentorzy z Lagunity - zamów bezpłatną rozmowę, by dowiedzieć się więcej.

BA degree: To, jaką dyscyplinę naukową będziesz zgłębiać, może wpłynąć na Twój późniejszy tytuł – BA degree. Przykładowo, jeśli zdecydujesz się na studia artystyczne, po ich ukończeniu otrzymasz tytuł Bachelor of Arts (BA). Z kolei studia skoncentrowane na naukach ścisłych kończą się uzyskaniem tytułu Bachelor of Science (BSc). Jeśli zdecydujesz się na studia inżynierskie, np. na Duńskim Uniwersytecie Technicznym, otrzymasz tytuł BEng (lub wymiennie BSc Eng). 

Rok akademicki rozpoczyna się jesienią – końcem sierpnia, we wrześniu lub październiku, a kończy pod koniec maja lub w czerwcu. Podzielony jest na 2 (np. w Holandii czy na Słowacji) bądź 3 (np. w Wielkiej Brytanii) semestry. Każdy z nich zazwyczaj kończy się egzaminami ustnymi lub pisemnymi. Warunkiem zaliczenia może być również stworzenie projektu albo napisanie eseju. Ta kwestia jest bardzo podobna do przebiegu edukacji wyższej w Polsce. 

Jeśli chodzi o rozkład zajęć w ciągu trwania studiów licencjackich, na I oraz II roku większość przedmiotów to zajęcia teoretyczne – wykłady. Stopniowo, zgodnie z planem zajęć, studenci podejmują coraz więcej zajęć praktycznych, projektów badawczych, grup dyskusyjnych i konserwatoriów, pracy w laboratoriach czy z wykorzystaniem innych zasobów zaplecza technicznego uczelni. Wiele kursów przewiduje w swoim programie nauczania wyjazdy terenowe bądź kursy językowe. Nacisk kładziony na praktykę skutkuje zdobyciem ogromnej wiedzy, umiejętności i zdolności, które są niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Ciekawym typem zajęć, niestosowanym w polskim systemie edukacji wyższej, są supervisions oraz tutorials. Spotkasz się z nimi np. na Oxfordzie lub Cambridge. Są to zajęcia prowadzone w małych grupach (od 2 do maksymalnie 4 osób). Supervisor (bądź tutor) pracuje ze studentami pogłębiając ich myślenie i poddając ciekawe tematy do dyskusji i pracy własnej. Te zajęcia zazwyczaj nie podlegają ocenie, ale to nie oznacza, że nie należy się do nich przygotowywać. Często sam prowadzący zadaje pracę do napisania lub określa zagadnienie do przemyślenia i podzielenia się opiniami na kolejnych spotkaniach. Jest to dobra okazja do przedstawienia swoich poglądów, wzbogacenia się opiniami innych oraz poznania innego spojrzenia na dany temat. 

Wielu studentów podejmuje dodatkowe praktyki, także zagraniczne

Studia licencjackie kończą się rozprawą, obroną bądź prezentacją pracy dyplomowej tworzonej na ostatnim roku. 

Co to jest rok zerowy?

Na długość studiowania może mieć też wpływ tzw. rok zerowy (ang. foundation year), który najpowszechniej występuje w UK. To rozwiązanie dla osób, którym nie udało się spełnić wymagań rekrutacyjnych, a mimo to chcą zakwalifikować się na wybrany kurs. Wśród uczelni oferujących rok zerowy znajdują się m.in.:

 • UCL,
 • King’s College,
 • Uniwersytet Oxfordzki,
 • Uniwersytet w Cambridge.

Rok zerowy to czas na nadrobienie zaległości w zakresie wiedzy przedmiotowej lub kwalifikacji językowych. Ukończenie takiego kursu gwarantuje zakwalifikowanie się na wybrane studia licencjackie.Ostatnim przykładem dłuższych (zazwyczaj 4-letnich) programów, umożliwiających uzyskanie BA degree są tzw. sandwich courses. „Kursy kanapkowe” obejmują nie tylko naukę, ale także 12-miesięczną praktykę zawodową, odbywaną zazwyczaj między drugim a trzecim rokiem studiów. Poza tytułem licencjata, absolwent zdobywa także cenne doświadczenie, które świetnie prezentuje się w CV.

Jak widać, dłuższy kurs to nie zawsze strata czasu – umożliwia osiągnięcie obranego celu, rozwinięcie dodatkowych umiejętności czy lepsze przygotowanie do dalszej kariery (naukowej lub zawodowej). Rozważając aplikację na studia za granicą, warto wiedzieć o tych alternatywach.

Studia magisterskie – co to?

Dzięki deklaracji bolońskiej, studia w Polsce i w Europie zostały ujednolicone. Pierwszy stopień (licencjacki) trwa 3 lata, natomiast drugi (magisterski) – 1,5 roku lub 2 lata. Studia magisterskie w rok również są możliwe, np. na Oxfordzie lub Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji, a także w USA na Uniwersytecie Północnego Teksasu. Na długość nauki wpływa przede wszystkim liczba punktów akademickich (ang. academic/university credits) niezbędnych do ukończenia danego kursu. Wartość ta jest najczęściej podawana przy opisie danego programu. 

Na uczelniach europejskich „jednostką miary” studiów są punkty ECTS. Jeden taki punkt odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta – tj. uczestnictwie w zajęciach/praktykach czy pracy indywidualnej (np. przygotowanie projektu, nauka do egzaminu). 

W USA są to tzw. semester credit hours (SCH). Jedna tego typu jednostka odpowiada około 15 godzinom pracy studenta. 

Studia magisterskie za granicą

Pomyślne ukończenie studiów magisterskich daje tytuł magistra. Jest to “master of” + dziedzina wiedzy, taka jak np. administracja biznesowa, sztuka czy nauki ścisłe. Najczęściej spotykanymi tytułami na zagranicznych uczelniach są:

 • MBA – Master of Business Administration,
 • MA – Master of Arts (lub po prostu Master),
 • MSc – Master of Science.Na długość studiów magisterskich wpływa ilość kredytów (ECTS lub SCH) potrzebnych do ukończenia kursu oraz rodzaj programu (w pełnym/niepełnym wymiarze godzin). Ciekawą opcją są tzw. przyspieszone programy magisterskie (ang. accelerated master’s degree programs), umożliwiające zdobycie wiedzy i tytułu w krótkim czasie. Tego typu szkolenia często odbywają się w formule online, co jest wygodnym rozwiązaniem dla studentów z zagranicy.

Na stronach uniwersytetów zagranicznych możesz spotkać się z określeniem studiów II stopnia jako graduate lub postgraduate. Są to jednak terminy wymienne i oznaczają studia podejmowane po licencjacie.

Jak przebiegają studia II stopnia? Czym różni się licencjat a magisterka za granicą?

Oprócz różnicy między studiami I a II stopnia, jaką jest długość ich trwania, na uwagę zasługuje także sposób prowadzenia studiów magisterskich

Przede wszystkim studenci na II stopniu skupiają się na zdobyciu jak najszerszych umiejętności praktycznych. Nakierowuje ich na to program studiów – zajęcia praktyczne odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach czy laboratoriach. Podczas nich, np. w Wielkiej Brytanii, student otrzymuje swojego supervisora, czyli prowadzącego nadzorującego jego kształcenie się, a także może pomóc w przygotowaniu pracy dyplomowej, która jest warunkiem ukończenia studiów magisterskich. 

Co ciekawe, wybierając studia magisterskie za granicą, często możesz zetknąć się z 2 ścieżkami do wyboru: taught i research. Taką opcję dają do wyboru brytyjskie uniwersytety. Czym różnią się te dwa podejścia? 

Taught master to studia magisterskie w rok w większości przypadków. Ich struktura jest bardzo podobna do studiów licencjackich. Studenci wybierają interesujący ich kierunek studiów i zgłębiają go poprzez wykłady i zajęcia praktyczne. Przykładowe kierunki studiów na ścieżce „taught” to biotechnologia na Uniwersytecie w Glasgow czy filozofia starożytna na Oxfordzie.

Research master mogą od roku do trzech lat. Jest to opcja dla tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z nauką. Ścieżka research koncentruje się głównie wokół projektu badawczego opracowywanego pod opieką nauczyciela. Ten rodzaj studiów ma niezależny charakter – bardzo często studenci wybierający tę opcję nie realizują konkretnych przedmiotów, jak w przypadku ścieżki taught. Inaczej mówiąc, research master to propozycja dla młodych naukowców. Takie studia możesz podjąć np. z psychologii na Uniwersytecie w Edynburgu czy na kierunku weterynaria w Cambridge.

Doktorat po licencjacie?

Licencjat a magisterka czy licencjat a doktorat bez magisterki? Czy po ukończeniu studiów licencjackich można podjąć studia doktoranckie bez etapu studiów magisterskich? Okazuje się, że jest to możliwe! Uzyskując BA degree możesz aplikować na program połączonej magisterki z doktoratem. Wówczas otrzymujesz rok na napisanie, złożenie i obronienie pracy magisterskiej, po czym automatycznie przygotowujesz rozprawę doktorską. Wstęp na studia doktoranckie od razu po zdobyciu licencjatu jest bardzo konkurencyjny, dlatego kandydaci muszą m.in. wykazać się bardzo dobrymi ocenami, wysokim wynikiem z GRE lub GMAT, odpowiednimi referencjami, a także przedstawić plan badań, którym poświęci najbliższe lata edukacji.

Studia doktoranckie bezpośrednio po licencjacie oferują takie kraje, jak USA (m.in. Harvard, Stanford), Wielka Brytania (np. Oxford), Australia, Kanada oraz Niemcy.

Formularz aplikacyjny

Aplikacje na studia licencjackie a magisterskie za granicą różni się między sobą. Otóż rekrutacja na studia I stopnia coraz częściej odbywa się online, za pomocą specjalnych platform. Poszczególne kraje mają swoje własne formularze aplikacyjne. Są to m.in.:

 • UCAS – dla Wielkiej Brytanii, 
 • Parcoursup – dla Francji, 
 • Common App – dla USA, 
 • Uni-assist – dla Niemiec, 
 • Optagelse – dla Danii, 
 • Studielink – dla Holandii. 

W przypadku krajów, które nie posiadają ogólnokrajowej platformy do składania wniosków (lub uczelni, które nie figurują w systemie), aplikować należy bezpośrednio – za pomocą poczty, e-maila lub wewnętrznych systemów rekrutacyjnych. 

Natomiast na studia magisterskie aplikuje się zazwyczaj bezpośrednio, składając potrzebne dokumenty, w tym dyplom ukończenia studiów I stopnia. 

Studiuj za granicą dzięki skutecznej aplikacji z Lagunitą!

Jeśli marzysz o edukacji za granicą, ale nie wiesz, od czego zacząć przygotowania do rekrutacji, obawiasz się, że zapomnisz o którymś z dokumentów rekrutacyjnych, a może po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o studiach za granicą, skontaktuj się z nami. Nasi mentorzy są ekspertami w tej dziedzinie – chętnie przeprowadzimy Cię przez proces aplikacji na studia za granicą. Odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy każdą wątpliwość. Przed nami studia licencjackie a magisterskie nie mają tajemnic. Zarezerwuj bezpłatną konsultację już dziś!


Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób