#studia-w-europie #studia-we-wloszech #imat

Jakie są wymagania na studia medyczne po angielsku we Włoszech?

Studia medyczne we Włoszech po angielsku: jak się dostać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia medyczne we Włoszech po angielsku: jak się dostać? Post Gościnny | 2022-05-02 (ostatnia aktualizacja: 2023-11-06)
 • We Włoszech można studiować medycynę po angielsku w 13 państwowych uczelniach wyższych oraz 4 szkołach o profilu prywatnym. 
 • Najlepsze włoskie uniwersytety, w których można studiować medycynę po angielsku to Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Boloński oraz Uniwersytet Rzymski La Sapienza. 
 • Aby aplikować na studia medyczne po angielsku we Włoszech należy zdać egzamin IMAT, który sprawdza wiedzę z zakresu chemii, biologii, fizyki, matematyki i logiki na poziomie szkoły średniej. 
Ania - mentorka lagunity studia medyczne po angielsku w Europie

Pomożemy Ci skutecznie aplikować na studia we Włoszech

strzalka
Karolina, mentorka aplikantów na studia w Holandii i UK

Jak wyglądają studia medyczne po angielsku we Włoszech?

Studia medyczne we Włoszech trwają 6 lat. 12 semestrów można podzielić na dwie części: pierwsze trzy lata studiów skupiają się przede wszystkim na przedmiotach ścisłych, takich jak biologia, chemia, fizyka, histologia, anatomia czy patologia. 

Kolejne trzy lata to w większości praktyki, podczas których studenci zgłębiają nauki kliniczne. Na niektórych uczelniach ostatni etap studiów medycznych stanowią badania nad rzadkimi przypadkami klinicznymi. Aby skończyć studia medyczne z tytułem Dottore Magistrale, należy uzyskać łączną sumę 360 punktów ECTS. 

Czy na studiach medycznych we Włoszech trzeba znać też włoski?  

Wszystkie z wymienionych uczelni realizują podstawę programową w języku angielskim. Aby zacząć na nich studiować medycynę, nie trzeba biegle posługiwać się włoskim. W późniejszym etapie język może stać się jednak potrzebny –  szczególnie podczas praktyk, które w ramach studiów medycznych odbywają się zwykle we włoskich szpitalach i poradniach. Zaleca się więc, aby studenci przez pierwsze trzy lata nauki medycyny po angielsku we Włoszech opanowali tamtejszy język urzędowy, chociaż na poziomie średniozaawansowanym. 

Gdzie można studiować medycynę we Włoszech po angielsku? 

We Włoszech jest kilkanaście uczelni, na których z powodzeniem można studiować medycynę po angielsku. Większość z nich cieszy się prestiżem akademickim i dużym doświadczeniem w kształceniu przyszłych doktorów. Uniwersytety: w Pawii, Boloński czy Turyński, mogą poszczycić się ponad 500-letnią tradycją nauczania. Najlepiej w światowych i krajowych rankingach wypadają uczelnie publiczne.

Jak wygląda lista włoskich uczelni oferujących naukę na kierunkach medycznych po angielsku?

Uczelnie publiczne

 • Uniwersytet Boloński
 • Uniwersytet Mesyński 
 • Uniwersytet Mediolański
 • Uniwersytet Luigi Vanvitelli w Neapolu
 • Uniwersytet La Sapienza w Rzymie
 • Uniwersytet Bari
 • Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie
 • Uniwersytet Mediolański-Bicocca w Bergamo
 • Uniwersytet w Padwie
 • Uniwersytet Federico w Neapolu 
 • Uniwersytet w Pawii
 • Uniwersytet Turyński 
 • Uniwersytet Siena 
 • Uniwersytet w Katanii (aktualnie przyjmuje tylko kandydatów z UE)

Uczelnie prywatne

 • Uniwersytet Katolicki w Rzymie 
 • Uniwersytet San Raffaele w Mediolanie
 • Uniwersytet Humanitas  w Mediolanie
 • Uniwersytet Camillus w Rzymie 

Jakie są wymagania, aby studiować medycynę po angielsku we Włoszech?

Od kandydatów na studia medyczne po angielsku we Włoszech wymaga się najczęściej:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zdanej matury,
 • dobrych ocen z biologii, chemii i fizyki,
 • certyfikatu z angielskiego (poziom B2),
 • testu IMAT.

Mimo że znajomość włoskiego nie jest wymaganiem, to na II roku studiów może być potrzebny certyfikat potwierdzający biegłość językową na poziomie B1.

W istocie, ostatnie z wymienionych kryteriów rekrutacyjnych (tj. IMAT) ma największy wpływ na przyjęcie na studia we Włoszech. 

Na czym polega egzamin IMAT i jak go zdać?

Egzamin IMAT ma na celu określić, czy kandydat posiada wystarczająco duże zasoby wiedzy, aby studiować medycynę we Włoszech. Test składa się z 60 pytań wielokrotnego wyboru, obejmujących takie dziedziny jak chemia, biologia, fizyka, matematyka, kultura i wiedza ogólna oraz logika. Na udzielenie odpowiedzi student ma 100 minut. Do egzaminu IMAT można podejść w Warszawie, a jego koszt wynosi £114, €130 lub $164 (waluta do wyboru). IMAT zdaje się jeden raz w roku: w 2023 IMAT odbył się 17 października.

Rozpocznij studia medyczne we Włoszech

Chętnie pomożemy Ci w aplikacji!

Włoskie uczelnie medyczne znajdują się w światowym TOP100.
Najlepsze uniwersytety we Włoszech oferują studia po angielsku.
Kandydaci zamiast matur przystępują do testu IMAT.
Przygotowanie do egzaminu wstępnego. Skuteczne kursy językowe. Pomoc w aplikacji.
kobieta studia medyczne za granicą po angielsku
Zostaw kontakt

Czy IMAT jest trudny?

IMAT nie należy do najtrudniejszych testów, które zdaje się ze względu na rekrutację na studia za granicą. Egzamin można potraktować jako swoisty sprawdzian wiedzy z przedmiotów ścisłych na poziomie liceum. Nie wykracza on ponad to, czego nauczano w klasie maturalnej na biologii, fizyce, matematyce i chemii. 

Jeśli IMAT wydaje się trudny i niezrozumiały, to tylko przez braki w zrozumieniu Medical English. Wielu zdających przyznaje, że egzamin bywa kłopotliwy przez specjalistyczne zwroty w języku angielskim, które często są używane w treści zadań na egzaminie. 

Przystępujący do IMAT muszą mieć na uwadze, że udzielenie błędnej odpowiedzi skutkuje odjęciem 0,4 punktu. Pozostawienie zadania bez odpowiedzi nie pociąga za sobą konsekwencji. Dlatego też, jeśli kandydat nie jest przekonany co do poprawności odpowiedzi, powinien opuścić zadanie. Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1,5 punktu. Łącznie do zdobycia jest 90 punktów. W czasie testu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Jak zdać IMAT?

Aby zdać IMAT, oprócz wiedzy z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki, należy wykazać się również logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów i analizy danych.

Egzamin składa się z 2 głównych części: 

 • Logical Reasoning & Culture and General Knowledge, która zawiera 9 pytań wielokrotnego wyboru.
 • Scientific Knowledge, która składa się z 51 pytań wielokrotnego wyboru.

Druga część dzieli się na biologię (23 pytania) i chemię (15 zadań) oraz fizykę i matematykę (13 zadań). Każde pytanie zawiera 5 odpowiedzi możliwych do wyboru.

Gdzie jest centrum egzaminacyjne IMAT?

Na świecie nie ma zbyt dużo ośrodków egzaminacyjnych, w których można podejść do IMAT. Na szczęście, w Polsce jest taka możliwość. Test IMAT można zdać w Lang LTC w Warszawie

Na ile zdać egzamin językowy, by studiować po angielsku we Włoszech?

Język włoski 

Chociaż uczelnie wyższe nie wymagają nauki włoskiego podczas studiów medycznych po angielsku, to na etapie kształcenia klinicznego prawdopodobnie trzeba będzie się wykazać znajomością języka włoskiego przynajmniej na poziomie B1. 

Warto dodać, że włoskie szkoły, np. uniwersytet w Mesynie oferuje kursy języka włoskiego dla studentów międzynarodowych w trakcie pierwszego roku studiów. 

Celem nauki włoskiego na anglojęzycznych studiach jest przygotowanie obcokrajowców do praktyk, które odbywają się w drugiej połowie studiów. 

Język angielski

Powszechnie od kandydatów na studia wyższe nie wymaga się żadnego certyfikatu z języka angielskiego, ponieważ egzamin IMAT stanowi dowód najlepszy dowód na znajomość Medical English.

UWAGA! Na University of Milano-Bicocca i University of Parma mogą być wymagane certyfikaty z języka angielskiego. Przed aplikacją warto upewnić się o wymaganiach wstępnych na dany nabór.

Aby zwiększyć swoje szansę na przyjęcie na studia medyczne po angielsku we Włoszech, warto udowodnić władzom uczelni swoją biegłość językową. W tym celu najlepiej podejść do egzaminu TOEFL lub IELTS i dołączyć wyniki z testu do swoich dokumentów aplikacyjnych. 

W zależności od uniwersytetu, wymagania dotyczące egzaminów językowych mogą się od siebie różnić. 

Stomatologia we Włoszech po angielsku – co musisz wiedzieć?

Uniwersytet w Sienie to jedyne miejsce we Włoszech, w którym można studiować stomatologię po angielsku. Kierunek stomatologiczny w Sienie po angielsku otwarto w 2017 roku. 

Jakie są wymagania na stomatologię we Włoszech po angielsku?

Od kandydatów na studentów uczelnia wymaga przede wszystkim certyfikatu IMAT oraz udokumentowanej 12-letniej edukacji. Koszt czesnego na kierunku stomatologicznym jest uzależniony od potencjału akademickiego kandydata oraz sytuacji materialnej jego rodziny. 

Jak wyglądają studia stomatologiczne we Włoszech po angielsku?

Nauka stomatologii na Uniwersytecie w Sienie obejmuje przedmioty takie jak: anatomia, fizjologia, biochemia, mikrobiologia, farmakologia, patologia i histologia jamy ustnej. Na kurs składają się zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i do wyboru – z określoną liczbą punktów ECTS niezbędnych do uzyskania zaliczenia.

Na szkoleniu praktycznym (etap kliniczny) studenci mają możliwość używać innowacyjnych narzędzi stomatologii cyfrowej i nowych materiałów stomatologicznych. Na ostatnim roku odbywa się egzamin końcowy.

Wysoka jakość kształcenia i rozbudowana infrastruktura badawcza sprawiają, że na Uniwersytet w Sienie co roku aplikuje mnóstwo kandydatów na studia we Włoszech po angielsku. Wprowadzono więc ograniczoną liczbę miejsc na program (numerus clausus).

Czy warto aplikować medycynę po angielsku we Włoszech z Lagunitą?

Dla pasjonatów biologii, anatomii i chemii i fizyki studiowanie medycyny we Włoszech może być szansą na zdobycie nie tylko wiedzy, ale również profesji i kwalifikacji językowych. Proces aplikacji na studia medyczne we Włoszech po angielsku nie jest zbyt skomplikowany: wystarczy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, a we wrześniu, tuż przed rekrutacją, z powodzeniem zdać egzamin IMAT.

Tutorzy Lagunita Education pomogą Ci skutecznie przygotować się do egzaminu IMAT, aby zwiększyć Twoje szanse na sukces podczas aplikacji. Dzięki kursowi osiągniesz wysoki wynik, gwarantujący Ci miejsce na najlepszych włoskich uczelniach medycznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 4.5/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci skutecznie aplikować na studia we Włoszech

Zamów rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozpocznij wymarzone studia we Włoszech

Rekrutacja na studia we Włoszech z nami to pestka. Poznaj nasze sposoby, dzięki którym kandydaci osiągają sukces przy rekrutacji na studia we Włoszech.
Dowiedz się więcej