Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-w-europie #studia-w-danii

Sprawdź, co musi wiedzieć kandydat aplikujący na studia w Danii!

Studia w Danii - kompendium wiedzy dla kandydatów

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia w Danii - kompendium wiedzy dla kandydatów Post Gościnny | 2021-09-10
 • Studia w Danii są bezpłatne, jednak koszty życia są wyższe niż w Polsce. W pokryciu tych wydatków bardzo pomaga stypendium SU.
 • Studia zawodowe (AP) i dwustopniowe (AP + top-up) to nowość dla polskich studentów – tego typu kursy przygotowują do podjęcia pracy w wybranej branży.
 • Tegoroczna rekrutacja to dla wielu ostatnia szansa na studia po angielsku w Danii! 
Ula - mentorka lagunity

Chcesz dostać się na studia w Danii?

Jak wyglądają studia w Danii?  Najważniejsze informacje

System szkolnictwa wyższego w Danii składa się z tradycyjnych uniwersytetów i kolegiów, które głównie przygotowują do wkroczenia na rynek pracy. Przyszli studenci mogą studiować w różnych uczelniach wyższych, takich jak:

 • uniwersytety (8)
 • szkoły artystyczne (12)
 • kolegia uniwersyteckie (7)
 • akademie biznesu (7)

To małe państwo oferuje naprawdę bogatą ofertę edukacyjną – kandydaci na studia w Danii mogą wybierać spośród ponad 600 kierunków studiów. 

Nauka (podobnie jak w Polsce) składa się z trzech etapów: 

 1. Studia licencjackie
 2. Studia magisterskie (dwuletnie)
 3. Studia doktorskie (trzyletnie) 

Studia drugiego i trzeciego stopnia – magisterskie i doktoranckie są w Danii bardzo podobne, jak w Polsce. Trwają tyle samo (kolejno 2 i 3 lata) i kończą się uzyskaniem takich samych tytułów.

Różne ścieżki rozwoju na studiach pierwszego stopnia

O ile dwa ostatnie nie kryją przed polskimi studentami żadnych niespodzianek, o tyle studia pierwszego stopnia znacznie różnią się od tych w Polsce. Główną różnicą jest liczba możliwych ścieżek rozwoju. Maturzyści mogą rozplanować swoją naukę w Danii na cztery sposoby:

Sposób 1: ukończyć studia AP (Academy Profession) i rozpocząć pracę

Studia AP trwają od 2 do 2,5 roku, a ich głównym zadaniem jest przygotowanie kandydata do wykonywania określonego zawodu. Są skoncentrowane na przekazywaniu praktycznych umiejętności i najważniejszych zagadnień teoretycznych.

Sposób 2: podjąć studia dwustopniowe (AP + top-up)

Top-up to kurs uzupełniający, trwający zazwyczaj 1,5 roku. Umożliwia absolwentom studiów AP uzyskanie tytułu licencjata i kontynuowanie nauki. Pozwala zmienić obraną wcześniej ścieżkę zawodową. Zestaw AP + top-up ostatecznie trwa dłużej, niż tradycyjne studia licencjackie. Jego największą zaletą jest jednak szersza gama możliwości. 

Sposób 3: podjąć naukę w wyspecjalizowanym kolegium

Kolegia uniwersyteckie to nieakademickie placówki, zorientowane na przygotowanie do zawodu. Oferują dwa rodzaje kształcenia:

 • krótki (1-3 lat),
 • długi (3-4 lata) – kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Kolegia uniwersyteckie łączą wiedzę teoretyczną z oraz doświadczenie – jednym z ważniejszych warunków zaliczenia jest praktyka zawodowa o minimalnej wartości 30 ECTS. 

Sposób 4: aplikować na studia licencjackie

Tytuł licencjata zdobywa się zwykle po ukończeniu 3-letniego kształcenia. Umożliwia on podjęcie zarówno pracy, jak i studiów drugiego stopnia. Z racji wielu innych (lepszych) możliwości przygotowania się do zawodu, licencjaci najczęściej wybierają kontynuowanie nauki.


Ścieżki edukacji wyższej w Danii

Zalety studiowania w Danii

Do najczęściej wymienianych zalet studiowania w Danii należy:

 • bezpłatne kształcenie dla studentów z UE
 • duży nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności
 • aktywizacja studentów – poprzez projekty, pracę zespołową, czynny udział w zajęciach
 • wysoki poziom kształcenia
 • obszerna oferta edukacyjna – do wyboru studentów jest ponad 600 różnych kierunków!


Zalety studiów w Danii

To dopiero początek przewodnika o studiowaniu w Danii. Zainteresowani? Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia w Danii a studia w Polsce – porównanie. 

System szkolnictwa wyższego w Danii, podobnie jak w Polsce, ma trójstopniową budowę (LMD). Poszczególne tytuły zdobywa się w takim samym czasie:

 • licencjat: 3 lata
 • magister: 2 lata
 • doktor: 3 lataJak wygląda rekrutacja na studia  w Danii?

Polska matura jest dokumentem uznawanym w Danii, uprawniającym do podjęcia studiów w tym kraju. Na korzyść (lub niekorzyść) kandydata wpływają także wyniki w nauce. Polskie oceny są przeliczane na duńską, siedmiostopniową skalę.

Nieoczywistym dokumentem, wymaganym w ramach aplikacji jest formularz weryfikacyjny, zawierający spis przedmiotów zrealizowanych w szkole średniej. Przy każdej pozycji powinna znaleźć się liczba godzin (zegarowych).

Inną niespodzianką, jeśli chodzi o studia w Danii, jest limit kierunków, na które można kandydować. Każdy przyszły student może złożyć do 8 aplikacji przez platformę Optagelse. W Polsce nie ma tego typu ograniczeń, ponieważ każda uczelnia ma swój własny system rekrutacji.Czym się wyróżniają studia licencjackie w Danii?

Największą różnicą pomiędzy polskim a duńskim systemem szkolnictwa wyższego jest liczba możliwości na pierwszym etapie. Poza tradycyjnymi studiami licencjackimi, które uprawniają do kontynuowania nauki lub podjęcia pracy, istnieją inne programy, nastawione na kształcenie zawodowe. Są to:

 • Studia AP (lub dwustopniowe) – ukierunkowane na know-how i praktykę zawodową; trwają od 2 do 2,5 roku i mogą być uzupełnione o 1,5-roczny kurs top-up. Ukończenie studiów dwustopniowych (tj. AP i top-up) daje tytuł licencjata.
 • Studia w kolegium kolegia, podobnie jak akademie zawodu, także kształcą przyszłych profesjonalistów; oferują jednak dwa programy kształcenia – krótszy (1-3 lat) i dłuższy (3-4 lata).

Przygotowanie do zawodu

Lwia część zajęć w polskich uczelniach jest poświęcona na zdobywanie wiedzy teoretycznej. Studentom niemal nie oferuje się programów ukierunkowanych na zdobycie zawodu – tego typu rozgraniczenie występuje tylko w szkołach średnich (technikum/zawodówka lub liceum). Polscy studenci zdobywają doświadczenie jedynie na stażach lub praktykach, które na niektórych uczelniach trwają zaledwie 2 tygodnie!

Cenione wartości

Szczególną wagę w duńskim systemie edukacji przykłada się do rozwijania umiejętności miękkich, takich jak organizacja czasu, autoprezentacja, komunikatywność i współpraca. Studenci przygotowują wiele grupowych projektów (w kilkuosobowych zespołach), które przekładają się na późniejszą umiejętność pracy w zespole – bardzo cenionej na rynku.

Bardzo duży nacisk w duńskich uczelniach wyższych kładzie się na aktywny udział w zajęciach. Studenci uczestniczą w warsztatach oraz stażach. Wiedza zdobywana na wykładach jest na bieżąco wykorzystywana do rozwiązywania stawianych problemów. Studia w Danii są zatem nie najlepszą opcją dla biernych słuchaczy.Ile kosztują studia w Danii?

Odsetek PKB przekazywany na edukację utrzymuje się w Danii na niezmiennie wysokim poziomie (jednym z najwyższych w Europie). Studia są tam więc darmowe dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej – to dobra wiadomość dla polskich kandydatów. 

Zakwaterowanie

Rozważając aplikację na jedną z duńskich uczelni, należy jednak wziąć pod uwagę inne wydatki, które mogą znacznie obciążyć studencką kieszeń. Największy z nich to koszt zakwaterowania, na który składa się:

 • wynajem mieszkania – od 2000 do 5000 duńskich koron (DKK), [1200 - 3000 PLN]
 • depozyt – jednorazowa opłata wynosząca dwukrotność lub trzykrotność czynszu,
 • zakup sprzętu domowego. *

* dotyczy niewyposażonych lokali (tego typu oferty są tam dosyć popularne)

Wyżywienie i transport

Na koszt życia w Danii składają się także wyżywienie i transport. Na zakupy spożywcze wydaje się średnio 2000 DKK miesięcznie, a na transport komunikacją miejską – 300 DKK.

Dobrym pomysłem dla osób rozważających studia w Danii, jest wzięcie udziału w kursie letnim. Tamtejsze uczelnie oferują około 27 różnych programów dla zagranicznych studentów- tutaj link. Tego typu doświadczenie pozwoli poznać specyfikę życia i nauki w Danii, co może okazać się pomocne w podjęciu decyzji o studiach w tym kraju.

Szczegóły dotyczące kosztów życia w Danii znajdują się na stronie.

Stypendia w Danii – wsparcie dla studenta.

Dania oferuje zagranicznym studentom jeden z najlepszych programów stypendialnych w Europie. Jako państwo członkowskie UE, wspiera edukację międzynarodową – dofinansowuje staże/praktyki zawodowe oraz wymiany studenckie w ramach programu Erasmus. Studenci mogą skorzystać także z dodatkowego wariantu – Erasmus Mundus, który polega na zdobywaniu tytułu magistra na uczelniach z różnych zakątków Europy.

Jednym z atrakcyjniejszych systemów stypendialnych jest duńskie SU, przyznawane wybranym studentom na tamtejszych uczelniach. Z reguły przypada w udziale wyłącznie obywatelom Danii, jednak Polacy (przynależący do UE) także mogą starać się o grant. Najważniejszym wymogiem jest zatrudnienie w jednej z duńskich firm. Przedsiębiorczy studenci, podejmujący pracę na studiach nie tylko zdobywają więc cenne doświadczenie, pożądane przez pracodawców, ale także kwalifikują się do otrzymania atrakcyjnego stypendium – SU wynosi około 6000 DKK! 

Praca dodatkowa na studiach w Danii przynosi nie tylko wynagrodzenie (minimalne wynosi 110 DKK za godzinę), ale także jest doceniana przez komisje stypendialne. Aby uprawniała do złożenia wniosku SU, musi być udokumentowana i trwać określoną liczbę godzin.

Więcej informacji o warunkach otrzymania SU przeczytasz tutaj.

Duński czy angielski? O języku wykładowym w Danii. 

Darmowa nauka, wysoka jakość kształcenia oraz atrakcyjny system stypendialny to główne czynniki wpływające na popularność Danii jako kraju do studiowania. Obszerna oferta anglojęzycznych programów niweluje problem bariery językowej – studia w Danii po angielsku są powszechne! Odsetek studentów zagranicznych na duńskich uczelniach utrzymuje się więc na bardzo wysokim poziomie.

Studia w Danii po angielsku

Bez względu na wybrany typ szkolenia – zorientowany na badania naukowe lub na przygotowywanie się do zawodu, studenci posługujący się wyłącznie językiem angielskim znajdą w Danii coś dla siebie. Do wyboru takich osób pozostaje około 700 programów umożliwiających zdobycie tytułu naukowego oraz 1300 kursów o charakterze zawodowym. 

Zajęcia na większości kierunków odbywają się w obu językach. Wyjątek stanowią:

 • medycyna,
 • psychologia,
 • architektura,
 • stosunki międzynarodowe.

Studia w Danii po angielsku są ciekawym, rozwijającym doświadczeniem, dobrze prezentującym się w CV. Pracodawcy cenią bowiem nie tylko wiedzę, ale także cechy absolwentów zagranicznych uczelni – ciekawość świata, pewność siebie, elastyczność i tolerancję.

Studia w języku duńskim

Jeszcze więcej zalet ma studiowanie w języku duńskim. Daje możliwość wyboru bez ograniczeń, spośród wszystkich dostępnych programów.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za nauką tego języka przed rozpoczęciem kształcenia w Danii, jest decyzja tamtejszego rządu z 25 czerwca 2021. Ogłoszono wówczas, że w związku z rosnącymi nakładami na SU i pożyczki dla studentów zagranicznych, nastąpi redukcja miejsc na kierunkach anglojęzycznych. Cudzoziemcy pobierają bowiem wysokie świadczenia, nie przysługując się duńskiej gospodarce – często wyjeżdżają z kraju zaraz po ukończeniu nauki.

Zmianą zostaną objęte głównie szkoły biznesowe oraz kolegia – to tam odsetek absolwentów pracujących w Danii jest najmniejszy. Wyjątek stanowią wybrane programy w instytucjach ważnych dla lokalnego rynku pracy, takich jak m.in.:

 • VIA Kolegium Uniwersyteckie,
 • Akademia Biznesu w Aarhus,
 • Akademia Biznesu SydVest.

Według dotychczasowych ustaleń rządu, nauka na uniwersytetach oraz w ramach wymian studenckich pozostanie bez zmian.

Głównym powodem decyzji rządu są rosnące nakłady na SU oraz niespłacane pożyczki studenckie, które znacząco nadwyrężają budżet Danii. Zmniejszenie liczby programów anglojęzycznych będzie miało jednak pozytywny skutek – mniejsza liczba absolwentów oznacza mniej nasycony rynek pracy i większą szansę na znalezienie zatrudnienia!

Studia w Danii po angielsku mimo wszystko są jeszcze możliwe – tegoroczna rekrutacja to ostatni dzwonek! Konsultanci z Lagunita Education pomogą Ci dostać się na wymarzoną duńską uczelnię – skorzystaj, dopóki nie jest za późno!

Studia zawodowe w Danii – nowość dla polskich studentów

Studia zawodowe to element duńskiego systemu szkolnictwa wyższego, którego Polacy nie znają. Tego typu kształcenie trwa 2 lata i jest skoncentrowane na przygotowywaniu do zawodu. Ma taką samą wartość jak 2 lata studiów licencjackich i umożliwia zdobycie tytułu AP (Academy Profession). Z racji tego, że nie ma odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa wyższego, nie uprawnia do kontynuowania studiów w kraju. Aby otrzymać stopień licencjata, po dwuletnich studiach zawodowych należy ukończyć szkolenie uzupełniające – top-up. 

Zadaniem studiów zawodowych, jak sama nazwa wskazuje, jest przygotowanie do zawodu. Uczestnicy szkolenia zdobywają głównie wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy. Na studiach AP odbywa się mnóstwo zajęć praktycznych i warsztatów. Dodatkowo, placówki podejmują współpracę z wieloma przedsiębiorstwami, aby jak najlepiej przedstawić studentom specyfikę wybranego zawodu. Program nauczania w ramach studiów AP obejmuje odbycie praktyk w Danii i za granicą – zdobywanie międzynarodowego doświadczenia ułatwia absolwentom znalezienie satysfakcjonującej pracy. 

Kształcenie top-up ma charakter uzupełniający – umożliwia zdobycie tytułu zawodowego licencjata. Trwa zazwyczaj 1,5 roku i jest skierowane głównie do absolwentów studiów AP. Stopień zdobyty w ten sposób uprawnia do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim. 

Studia licencjackie w Danii – wszystko, co musisz wiedzieć

Studia licencjackie w Danii umożliwiają obranie dwóch różnych ścieżek kariery – zawodowej lub naukowej. W zależności od wybranego wariantu, kandydat powinien aplikować na:

 • studia licencjackie (trzyletnie),
 • dwustopniowe studia licencjackie (trzyletnie lub 4,5-letnie)

Jaki tytuł możesz uzyskać?

W pierwszym przypadku absolwent otrzymuje tytuł licencjata, który uprawnia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich lub wkroczenia na rynek pracy. Duński system szkolnictwa wyższego oferuje jednak wiele innych możliwości przyuczenia do zawodu, dlatego studia licencjackie są najczęściej wybierane przez miłośników nauki.

Drugi wariant – studia dwustopniowe, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Trwają nieco dłużej, niż tradycyjne, ponieważ (jak sama nazwa wskazuje) składają się z dwóch elementów – bazy (studiów AP) i dodatku w postaci szkolenia top-up. To kształcenie kompleksowo przygotowujące do pracy w zawodzie – obejmuje wiedzę specjalistyczną, praktyczne umiejętności i doświadczenie. 

Kiedy zaczyna się rekrutacja?

Nabór na studia zaczyna się już w lutym – wtedy zadaniem kandydata jest rejestracja na Optagelse i złożenie stosownych dokumentów. Na wakacjach, po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników matur, należy dosłać te dokumenty do wybranych uczelni.

Szczegóły rejestracji oraz charakterystyka studiów licencjackich w Danii znajdują się tutaj.

Wymagania na studia w Danii

Bez względu na wybrane studia w Danii (licencjackie/magisterskie), aby rozpocząć naukę, należy przedstawić odpowiednie dokumenty i spełniać pewne wymagania. Kompletne dossier i terminowość oraz sumienne przygotowanie się do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej to klucz do sukcesu kandydata na studia w Danii.

Studia licencjackie

Aplikacja na studia licencjackie odbywa się przez platformę Optagelse. Zadaniem kandydata jest założenie swojego profilu i wprowadzeniu tam niezbędnych dokumentów. Są to m.in.

 • wniosek o przyjęcie na uczelnię,
 • dowód tożsamości/paszport,
 • spis zajęć zrealizowanych w szkole średniej (z liczbą godzin),
 • certyfikat potwierdzający umiejętności językowe – na studiach licencjackich może wystarczyć OOPT (Oxford Online Placement Test); warto jednak sprawdzić wymagania w tym zakresie na stronie internetowej wybranej uczelni.

To pierwszy etap rekrutacji na studia licencjackie. Następne wymagane dokumenty to:

 • wyniki egzaminu maturalnego – polska matura jest uznawana przez duński system szkolnictwa wyższego,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oceny uzyskane na dyplomie są przeliczane na siedmiostopniową, duńską skalę ocen.

Studia magisterskie

Nie istnieje żadna procedura aplikowania na studia magisterskie w Danii, dlatego zainteresowany powinien skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią. Tamtejsi doradcy zawodowi informują kandydata, czy ma szansę dostać się na wybrany kierunek. Jeśli tak, niezbędne jest skompletowanie dossier. Przypomina ono to, które jest potrzebne na studia licencjackie – jest jednak nieco okrojone. Potrzebne dokumenty to:

 • wniosek o przyjęcie na uczelnię,
 • dowód tożsamości/paszport,
 • świadectwo ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • dyplom kwalifikacji językowych – na studiach magisterskich często należy posiadać dyplom IELTS lub TOEFL; wymagania językowe różnią się w zależności od wybranego kierunku i uczelni, dlatego warto śledzić strony internetowe tych wybranych.

Dodatkowo…

Bardzo często od kandydatów na studia w Danii (licencjackie lub magisterskie) wymaga się atrakcyjnej autoprezentacji. W takim wypadku warto sporządzić CV lub list motywacyjny, które przekonają komisję do konkretnej kandydatury. Studenci, którzy pomyślnie przeszli pierwsze etapy rekrutacji, często są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne online. 

Po zakwalifikowaniu się na wybrane studia (licencjackie lub magisterskie), należy złożyć wniosek online o otrzymanie zezwolenia na pobyt. Umożliwia ono na przebywanie w Danii dłużej niż 3 miesiące oraz uprawnia do otrzymania numeru CPR (identyfikacyjnego).

To wszystko, co musisz wiedzieć o wymaganiach na studia w Danii. Jeśli mimo lektury masz jeszcze jakieś wątpliwości, proponujemy dodatkowe źródło informacji.

Studia magisterskie w Danii – najważniejsze informacje

Podobnie jak w większości krajów europejskich, studia magisterskie w Danii trwają 2 lata. Uprawniają do kontynuowania nauki na poziomie doktoranckim. Są także świetnym przygotowaniem do wkroczenia na rynek pracy. Studiowanie za granicą jest bowiem cennym doświadczeniem, świadczącym o zaradności i otwartości na zmiany kandydata,

Studia magisterskie w Danii dają wiele możliwości rozwoju – do wyboru jest aż 389 programów. Oferują one wiedzę z różnych dziedzin nauki lub branż, takich jak m.in.:

 • inżynieria architektoniczna,
 • biochemia i biologia molekularna,
 • komunikacja marketingowa,
 • administracja biznesowa,
 • kognitywistyka.

Przytoczone przykłady pokazują różnorodność oferty edukacyjnej Danii. Studia magisterskie odbywają się głównie na uniwersytetach, w szkołach biznesu i w akademiach artystycznych. 

Nie istnieje procedura aplikacji na studia drugiego stopnia, dlatego kandydując na wybrany kierunek, należy bezpośrednio skontaktować się z uczelnią.

Pełny opis studiów magisterskich w Danii znajduje się na stronie.

TOP 5 duńskich uczelni

Duński system szkolnictwa wyższego został ujednolicony do standardów europejskich. Trójstopniowa forma (licencjat → magister → doktorat) ułatwia podejmowanie studiów za granicą, stymulując mobilność międzynarodową wśród młodych ludzi.

Szkolnictwo wyższe w Danii składa się z instytucji umożliwiających zdobycie tytułu naukowego (magistra, licencjata, doktoranta) lub przyuczenie do zawodu. W pierwszej grupie znajdują się uniwersytety i akademie artystyczne, w drugiej – szkoły biznesowe i kolegia. Kursy uzupełniające to dodatkowy element, umożliwiający zdobycie tytułu zawodowego po studiach AP. 

Poniżej wymieniono listę najlepszych uczelni wyższych w Danii, oferujących studentom bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną.Uniwersytet w Kopenhadze – wizytówka Danii

Uniwersytet w Kopenhadze zajmuje bardzo ważne miejsce w skandynawskim systemie szkolnictwa wyższego. Jest pierwszy w Danii i siódmy w Europie spośród najlepszych uniwersytetów, a w rankingu światowym (od U.S News) zajmuje natomiast 34 miejsce. Ocenie podlegają głównie reputacja uczelni, współpraca międzynarodowa, użyteczność badań oraz liczba i jakość publikacji. 

Uniwersytet Kopenhaski oferuje programy licencjackie, magisterskie i doktoranckie, a także kursy letnie oraz kształcenie ustawiczne.

1. Studia pierwszego stopnia odbywają się wyłącznie w języku duńskim – kandydaci mogą jednak starać się o indywidualny kurs, prowadzony po angielsku. 

2. Studia magisterskie mogą odbywać się po angielsku na Uniwersytecie w Kopenhadze – do dyspozycji kandydatów jest aż 50 programów w tym języku. Kandydaci mogą wybrać spośród 10 obszarów zainteresowań, takich jak m.in.:

 • medycyna,
 • kultura i historia,
 • sztuka,
 • biologia i chemia,
 • psychologia, 
 • socjologia, polityka i ekonomia.

Pełny artykuł o uniwersytecie w Kopenhadze znajduje się tutaj.Uniwersytet w Aarhus

Uniwersytet w Aarhus to nowoczesna uczelnia założona w 1928 roku. Mimo „młodego wieku” (jak na tego typu placówkę), zdobywa wysokie pozycje w światowych rankingach, takich jak National Taiwan University Ranking czy QS. Uniwersytet jest doceniany m.in. za rozwiniętą infrastrukturę i współpracę z wiodącymi instytucjami badawczymi i biznesowymi, np.

 • Circle U (sojusz wspierający mobilność międzynarodową studentów),
 • Grupa Coimbra (zrzeszenie prestiżowych uczelni, krzewiące kulturę akademicką),
 • Euroscience (organizacja reprezentująca miłośników nauki – głównie nauk ścisłych i technologii).

Godna pochwały jest także jakość kształcenia na Uniwersytecie w Aarhus. Nauka opiera się nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale także na przystosowywaniu się do zmieniającego się rynku, rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności poszukiwania i weryfikowania informacji. Poza solidną dawką wiedzy specjalistycznej, studenci mają możliwość uczestniczyć w kursach JRDP (Junior Researcher Development Programme) rozwijających zdolności przywódcze, skuteczną komunikację oraz opracowywanie strategii.

Dodatkowym atutem, zachęcającym do spróbowania swoich sił na Uniwersytecie w Aarhus, jest partnerskie podejście do młodych ludzi. Specjalnie dla kandydatów stworzono czat z tamtejszymi studentami, którzy odpowiadają na pytania i rozwiewają wątpliwości dotyczące studiowania na Uniwersytecie w Aarhus - kliknij w link, żeby dowiedzieć się więcej. 

Uniwersytet w Aarhus to bardzo dobry wybór dla młodych i ambitnych studentów, marzących o studiach w Danii po angielsku. Uczelnia oferuje bogatą ofertę kierunków i specjalizacji dla anglojęzycznych studentów – od sztuki, przez nauki humanistyczne, aż po ścisłe i medyczne. 

Szczegółową ofertę edukacyjną Uniwersytetu w Aarhus znajdziesz pod tym adresem.Politechnika Duńska

Duński Uniwersytet Techniczny (DTU) to elitarna uczelnia techniczna o charakterze międzynarodowym, założona w 1829 roku. DTU współpracuje z czterema instytucjami badawczymi o podobnym profilu oraz przynależy do dwóch stowarzyszeń. Do najbardziej rozpoznawalnych należą:

 • Nordic Five Tech – sojusz pięciu uczelni technicznych w regionie nordyckim,
 • EuroTech – stowarzyszenie europejskich technicznych szkół wyższych,
 • Uniwersytet Technologiczny Nanyang w Singapurze – partnerstwo strategiczne,
 • Uniwersytet Queensland – partnerstwo strategiczne.

Tego typu współpraca umożliwia studentom uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach i zajęciach praktycznych, które udoskonalają umiejętności i pokazują sposoby zastosowania wiedzy w praktyce. 

Działalność DTU została nagrodzona w rankingu World University Research Rankings z 2020 roku. Duński Uniwersytet Techniczny zajął wówczas 1 miejsce w Europie i 2 na świecie pod względem współpracy i znaczenia badań dla otoczenia.

Głównymi obszarami wiedzy na DTU są nauki ścisłe i techniczne. Nauka skupia się tam na podejmowaniu globalnych wyzwań oraz podejmowaniu inicjatyw, mających wpływ na otoczenie. 

Aby dostać się na studia licencjackie lub inżynierskie, niezbędne jest zdanie egzaminu wstępnego oraz przedstawienie dyplomu poświadczającego kwalifikacje językowe (duński na poziomie A).

Na poziomie magisterskim kandydaci mogą wybierać spośród sześciu programów, m.in.:

 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • energetyka wiatrowa,
 • EMBA (zarządzanie technologią).

Duński Uniwersytet Techniczny oferuje także zaoczne studia magisterskie, umożliwiające połączenie pracy z nauką.  Uniwersytet Południowej Danii

Uniwersytet Południowej Danii składa się z dwóch kampusów głównych, zlokalizowanych w Esbjerg i w Haderslev oraz dwóch mniejszych – w miastach Kolding i Aabenraa. Został założony w 1998 roku. Cała instytucja ma rangę kolegium specjalistycznego, oferującego szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodów. 

Oferta edukacyjna jest skierowana do kandydatów na studia pierwszego stopnia. Absolwenci 3,5-letnich szkoleń otrzymują tytuł zawodowego licencjata i solidną porcję praktycznej wiedzy, niezbędnej do podjęcia wybranego zawodu.

Uniwersytet Południowej Danii oferuje 14 programów zawodowych studiów licencjackich. Do wyboru kandydatów są specjalizacje takie jak m.in.:

 • administracja,
 • terapeutyka zajęciowa,
 • położnictwo,
 • dietetyka,
 • pedagogika,
 • marketing.

Warto zaznaczyć, że niemal 15% studentów kształcących się na Uniwersytecie Południowej Danii stanowią cudzoziemcy. Kopenhaska Szkoła Biznesu

Kopenhaska Szkoła Biznesu (CBS) oferuje kompleksową ofertę dla kandydatów na studia licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. Umożliwia też szkolenia letnie (ISUP – International Summer University Programme) oraz wymiany studenckie. Co roku na wybrane kursy w CBS kwalifikuje się 4000 studentów zagranicznych. 

Studia licencjackie 

Studia licencjackie w Kopenhaskiej Szkole Biznesu trwają trzy lata. Nauka, podobnie jak w Polsce, jest podzielona półroczne semestry.

Zazwyczaj na piątym semestrze (początek trzeciego roku) studenci dokonują wyboru specjalności – jednej lub kilku, w zależności od preferencji i planowanego kierunku na studiach magisterskich. Kursy w ramach wybranej specjalizacji można:

 • zaliczyć w CBS,
 • odbyć na innej uczelni – duńskiej lub zagranicznej; niektóre programy (np. języki kultury lub transport czy handel międzynarodowy) obligują uczestników do wymiany międzynarodowej,
 • zastąpić stażem akademickim (na który składa się praca w wybranej firmie, raport i egzamin). 

Kopenhaska Szkoła Biznesu oferuje kształcenie w dziewięciu obszarach, takich jak m.in.:

 • ekonomia i matematyka,
 • biznes międzynarodowy,
 • informatyka,
 • komunikacja firmowa,
 • prawo.

6 z nich oferuje kursy w języku angielskim. Prawo, zakładanie i rozwój firmy oraz ekonomia biznesu są dostępne wyłącznie dla studentów posługujących się językiem duńskim.

Studia magisterskie

Dwuletnie studia magisterskie w Kopenhaskiej Szkole Biznesu są skierowane dla posiadaczy tytułu licencjata (lub licencjata zawodowego). Mogą oni wybrać spośród ośmiu obszarów, takich jak m.in.: 

 • ekonomia, finanse i rachunkowość,
 • marketing i komunikacja,
 • zarządzanie,
 • informatyka,
 • rozwój organizacyjny i HR.

Bez względu na wybraną dziedzinę, zajęcia na studiach magisterskich odbywają się w języku angielskim, co jest dobrą wiadomością dla studentów zagranicznych. 

MBA i EMBA

Kopenhaska Szkoła Biznesu nie mogłaby funkcjonować bez programów MBA i EMBA, którym zawdzięcza swoją nazwę. Pod tym względem wyróżnia się spośród wszystkich duńskich uczelni. Szkolenia MBA i EMBA przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem oraz opracowywania skutecznych strategii biznesowych. Różnią się od siebie stopniem zaawansowania i formą:

 • MBA to szkolenie biznesowe dla osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym, odbywające się w pełnym wymiarze godzin.
 • EMBA to elastyczny kurs, dostosowany do potrzeb osób pracujących. Jest więc skierowany do kandydatów, którzy pierwsze kroki w biznesie mają już za sobą, lecz nadal chcą rozwijać się w obranym przez siebie kierunku.

Studia medyczne w Danii 

Język wykładowy na medycynie w Danii

Studia medyczne w Danii w większości odbywają się w języku duńskim. Ma to swoje uzasadnienie – zajęcia praktyczne odbywają się w przychodniach i klinikach, gdzie pacjenci posługują się głównie w tym języku. Aby zostać lekarzem, niezbędne jest uzupełnienie licencjatu studiami magisterskimi (najczęściej trzyletnimi). 

Studiując medycynę w Danii, należy być przygotowanym na posługiwanie się dwoma językami. Często zdarza się bowiem, że publikacje naukowe, które przyswajają studenci medycyny, są po angielsku. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się natomiast w języku duńskim.

Studia AP nie oferują programów stricte medycznych. Jest to podyktowane m.in. panującym prawem. Kierunki pokrewne, takie jak fizjoterapia, dietetyka czy pielęgniarstwo są dostępne w ramach studiów AP lub dwustopniowych, odbywających się także w języku angielskim.

Jak wygląda kształcenie?

Największą zaletą studiów medycznych w Danii jest brak czesnego. Nauka nawet tak prestiżowego kierunku jest w tym kraju darmowa. To ważny atut, wynagradzający nieco ograniczenia związane z językiem.

Program studiów medycznych w Danii opiera się na zdobywaniu wiedzy teoretycznej oraz dużej dawki zajęć praktycznych. Studenci już na studiach mają kontakt z pacjentami i biorą czynny udział w ich leczeniu. Kursy kliniczne kształcą przyszłych lekarzy w różnych dziedzinach, np.:

 • farmakologii,
 • położnictwa,
 • medycyny sądowej,
 • chirurgii,
 • anestezjologii.

Wymienione przykłady to tylko niektóre obszary wiedzy przyswajane przez studentów medycyny w Danii. Kształcenie przyszłych lekarzy polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy o profilaktyce i leczeniu ludzkiego ciała, ale także na nabywaniu wprawy w profesjonalnej obsłudze klienta – pacjenta. Poszczególne programy studiów medycznych kształcą więc studentów pod kątem współczesnych standardów – szkolenia obejmują zagadnienia takie jak:

 • bezpieczeństwo danych pacjentów w cyfrowych systemach opieki zdrowotnej,
 • dylematy etyczne w zawodzie lekarza,
 • rozpoznawanie sytuacji prawnej pacjentów,
 • komunikacja z pacjentami i ich rodzinami (np. w poważnych przypadkach).

Uczelnie medyczne w Danii

Wśród uczelni oferujących programy licencjackie i magisterskie z medycyny, można wyróżnić m.in.:

 • Uniwersytet Południowej Danii (SDU),
 • Uniwersytet w Aarhus,
 • Uniwersytet w Kopenhadze,
 • Uniwersytet w Aalborg.

Sześcioletnie kształcenie medyczne w Danii (licencjackie + magisterskie) to dobry wybór dla osób marzących o karierze lekarza. Konsultanci Lagunita Education udzielają wskazówek o wymaganiach rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach i pomagają w skompletowaniu dossier kandydata. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Studia w Danii – opinie

System szkolnictwa wyższego w Danii jest oceniany przez młodych ludzi jako jeden z najlepszych w Europie. Uznaniem cieszy się nie tylko jakość kształcenia, ale także sposób przekazywania wiedzy i stosunek wykładowców do studentów. W Internecie można znaleźć wiele opinii na temat studiów w Danii – zdecydowana większość wyraża zadowolenie.

1. Praktyka vs. teoria

Studia w Danii polegają na zdobywaniu wiedzy teoretycznej i ciągłym wykorzystywaniu jej w praktyce. Dzięki temu nauka nie skupia się na ciągłym powtarzaniu definicji i lepiej się przyswaja. Praktyczne zajęcia angażują więcej zmysłów, przez co są efektywniejsze. Absolwenci szkół wyższych w Danii posiadają umiejętności przydatne w wybranym zawodzie, a nie samo pojęcie o wykonywaniu tych czynności.

„Mogę po prostu iść i coś robić, a nie tylko wiedzieć, jak to się robi” – pisze Ewelina, absolwentka Kopenhaskiej Szkoły Projektowania i Technologii (KEA)

Oczywiście, do wykorzystywania wiedzy w praktyce niezbędne jest jej posiadanie – dlatego nawet w Danii ważne jest opanowanie teoretycznych podstaw. 

2. Język

Najwięcej możliwości w Danii mają kandydaci ze znajomością języka duńskiego. Daje to największą szansę nie tylko na znalezienie najlepszego programu studiów, ale także na etapie szukania pracy w tym kraju. Wiele programów w Danii oferuje kształcenie po angielsku, jednak przed wyjazdem na studia warto przeprowadzić analizę tamtejszego rynku pracy. Może się bowiem okazać, że porozumiewanie się po angielsku w danej branży (np. farmaceutyce) kończy się w Danii na etapie studiów. 

„Nie daj się nabrać na reklamy np. z Novo Nordisk [firma farmaceutyczna], bo i tak w biurze mówią po duńsku” – pisze student Uniwersytetu w Aarhus

Niektóre branże, takie jak np. marketing, zarządzanie czy europeistyka, umożliwiają karierę na arenie międzynarodowej. Oznacza to, że studia w tej dziedzinie dają dużo więcej możliwości na globalnym rynku pracy. Warto jednak pamiętać o decyzji duńskiego rządu z 25 czerwca 2021 – niektóre kierunki studiów w języku angielskim zostaną zamknięte. Warto więc rozważyć naukę duńskiego lub wybór studiów mieszanych.

3. Sposób nauczania

Jedną z częściej zauważaną (i docenianą) różnicą między studiami w Polsce i w Danii jest stosunek wykładowców do studentów. Atmosfera jest opisywana jako przyjazna, mniej formalna i zachęcająca do zdobywania wiedzy i umiejętności.

„Podoba mi się styl nauczania w Danii, jest on oparty na dyskusji. Studenci i wykładowcy wymieniają się pomysłami, co pozwala na indywidualną analizę i wypracowanie samodzielnego sposobu zrozumienia przedmiotu” – mówi Alex, student Uniwersytetu w Kopenhadze.

Wyniki kandydatów na studia z zagranicy są przeliczane na duńską, siedmiostopniową skalę ocen. To nowość dla polskich studentów, oceniana jako „dziwna”. Stopnie w Danii mieszczą się w zakresie od -3 do 12, przy czym 12 to odpowiednik polskiej szóstki, a 2 – oceny dopuszczającej (tj. 3). Wyniki poniżej tej wartości, czyli 0 i -3 oznaczają brak zaliczenia egzaminu.

Zarówno zwolenników, jak i przeciwników ma charakterystyczny dla Danii system pracy w grupach. Jego ocena zależy od indywidualnych preferencji każdego studenta. 

„Macie w Danii inne metody nauczania – studenci muszą pracować w grupach. Uważam, że studiowanie jest dużo lepsze i przyjemniejsze, gdy pracujesz w grupie” – mówi jedna ze zwolenniczek tego systemu.

4. Życie w Danii

Na ocenę tego aspektu składa się kilka czynników, m.in. zakwaterowanie, ceny żywności i edukacji czy klimat. Studenci zwracają uwagę kandydatów na trudności ze znalezieniem lokum. 

„Co mnie zaskoczyło? Pewnie to, (…) jak trudno o wynajem mieszkania/pokoju czy miejsca w akademiku. Ostrzeżenia, żeby zacząć szukać trzy miesiące przed przyjazdem są całkowicie prawdziwe i należy szczególnie uważać na oszustów” – pisze Maria z Uniwersytetu w Aalborgu.

Bezpłatna edukacja dla studentów z UE jest jednym z najbardziej docenianych elementów duńskiego systemu szkolnictwa wyższego. Na koszt utrzymania najbardziej wpływają jednak ceny żywności i wynajmu mieszkania. Studenci przyznają, że „ceny trochę straszą”, lecz przedsiębiorczy studenci są w stanie bez problemu się utrzymać. Nieczęste jedzenie na mieście i polowanie na promocje to najlepszy sposób na oszczędność.

Klimat w Danii nie należy do najprzyjemniejszych, mimo to Duńczycy zajmują 3 miejsce w rankingu najszczęśliwszych ludzi na świecie (po Finach i Islandczykach). Przekłada się to na opinie studentów:

„Za to atmosfera jest tak przyjazna, że rekompensuje nawet nieustający deszcz i wiatr” – pisze Agnieszka z Uniwersytetu w Aalborgu. 

Więcej o różnych aspektach studiowania w Danii dowiesz się od konsultantów Lagunita Education. Zadzwoń, jeśli rozważasz aplikację na duńską uczelnię – gwarantujemy pomoc w sporządzeniu poprawnego i kompletnego dossier oraz w terminowym wysyłaniu dokumentów!  
Oceń artykuł:

Średnia -/5 na podstawie 0 opinii.
Czytaj więcej:

Chcesz dostać się na studia w Danii?

Zadzwoń – pomożemy Ci!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej

Studia w Anglii

Oxford czy Cambridge, LSE czy UCL, Warwick czy Manchester? Nasi konsultanci studiowali na ponad 10 uczelniach w Anglii i pomogą Ci wymbrać uczelnię oraz kierunek, napisać efektowny personal statement i rozpocząć życie studenckie na Wyspach!
Dowiedz się więcej