#studia-w-europie #undergraduate #egzaminy-jezykowe

Sprawdź, co musi wiedzieć kandydat aplikujący na studia w Danii!

Studia w Danii - kompendium wiedzy dla kandydatów

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia w Danii - kompendium wiedzy dla kandydatów Post Gościnny | 2021-09-10 (ostatnia aktualizacja: 2023-02-20)
 • Studia w Danii są bezpłatne, jednak koszty życia są wyższe niż w Polsce. W pokryciu tych wydatków bardzo pomaga stypendium SU.
 • Studia zawodowe (AP) i dwustopniowe (AP + top-up) to nowość dla polskich studentów – tego typu kursy przygotowują do podjęcia pracy w wybranej branży.
 • Choć zrezygnowano z wielu kierunków prowadzonych po angielsku, wiele z nich nadal wykładanych jest w tym języku
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju dania studia dla Polaków

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Jak wyglądają studia w Danii? Najważniejsze informacje

System szkolnictwa wyższego w Danii składa się z tradycyjnych uniwersytetów i kolegiów, które głównie przygotowują do wkroczenia na rynek pracy. Przyszli studenci mogą studiować w różnych uczelniach wyższych, takich jak:

 • uniwersytety (8)
 • szkoły artystyczne (12)
 • kolegia uniwersyteckie (7)
 • akademie biznesu (7)To małe państwo oferuje naprawdę bogatą ofertę edukacyjną – kandydaci na studia w Danii mogą wybierać spośród ponad 600 kierunków studiów. 

Nauka (podobnie jak w Polsce) składa się z trzech etapów: 

 1. Studia licencjackie
 2. Studia magisterskie (dwuletnie)
 3. Studia doktorskie (trzyletnie) 

Studia drugiego i trzeciego stopnia – magisterskie i doktoranckie są w Danii bardzo podobne, jak w Polsce. Trwają tyle samo (kolejno 2 i 3 lata) i kończą się uzyskaniem takich samych tytułów.

System szkolnictwa wyższego w Danii

W Danii istnieją dwa typy szkół wyższych: uczelnie nastawione na praktyczne przygotowanie do zawodu oraz tradycyjne uniwersytety. Studia w Danii zaczynają się pod koniec sierpnia. Plan zajęć na studiach w Danii układany jest pod kątem studentów. Zajęcia odbywają się zwykle cztery dni w tygodniu, rozpoczynają od godziny ósmej lub dziewiątej trwają do piętnastej.
System szkolnictwa wyższego w Danii

Akademie Nauk Stosowanych

To praktyczne studia licencjackie trwające od trzech do trzech i pół roku lub dwustopniowe studia tzw. AP degree i Top-up Bachelor.

1. AP degree to pierwsza część licencjatu, trwająca dwa bądź dwa i pół roku, w skład której wchodzą praktyki trwające od miesiąca do pół roku. Czas praktyk można przedłużyć i po roku wrócić na studia.
2. Etap drugi to Top-up, półtoraroczne bądź dwuletnie uzupełniające studia licencjackie. Możesz kontynuować swój kierunek lub wybrać nowy. 
Oznacza to, że możesz otrzymać np. AP degree z marketingu, a następnie zrobić specjalizację Top-up z brandingu lub innej dziedziny. Na wybrane kierunki Top-up można aplikować również po drugim roku studiów licencjackich w Polsce. Absolwenci Akademii Nauk Stosowanych mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, które trwają dwa lata.

Uniwersytety

Tradycyjne placówki naukowo-edukacyjne, prowadzące badania naukowe na zasadach podobnych do polskich uniwersytetów.

Różne ścieżki rozwoju na studiach pierwszego stopnia

O ile dwa ostatnie nie kryją przed polskimi studentami żadnych niespodzianek, o tyle studia pierwszego stopnia znacznie różnią się od tych w Polsce. Główną różnicą jest liczba możliwych ścieżek rozwoju. Maturzyści mogą rozplanować swoją naukę w Danii na cztery sposoby:

Sposób 1: ukończyć studia AP (Academy Profession) i rozpocząć pracę

Studia AP trwają od 2 do 2,5 roku, a ich głównym zadaniem jest przygotowanie kandydata do wykonywania określonego zawodu. Są skoncentrowane na przekazywaniu praktycznych umiejętności i najważniejszych zagadnień teoretycznych.

Myślisz o studiach w Danii?

Pomożemy Ci się dostać!

Studenci w Danii chwalą tamtejszy system nauczania m.in. za innowacyjność.
Studiując w Danii, masz lepszy wybór ścieżki rozwoju: zawodowej lub naukowej.
Lista kierunków po angielsku w Danii kurczy się; aby się dostać, trzeba być najlepszym spośród kandydatów.
Pomoc w skutecznej aplikacji. Indywidualne konsultacje. Profesjonalna korekta dokumentów.
kobieta studia w Danii dla Polaków
Umów się na rozmowę

Sposób 2: podjąć studia dwustopniowe (AP + top-up)

Top-up to kurs uzupełniający, trwający zazwyczaj 1,5 roku. Umożliwia absolwentom studiów AP uzyskanie tytułu licencjata i kontynuowanie nauki. Pozwala zmienić obraną wcześniej ścieżkę zawodową. Zestaw AP + top-up ostatecznie trwa dłużej, niż tradycyjne studia licencjackie. Jego największą zaletą jest jednak szersza gama możliwości. 

Sposób 3: podjąć naukę w wyspecjalizowanym kolegium

Kolegia uniwersyteckie to nieakademickie placówki, zorientowane na przygotowanie do zawodu. Oferują dwa rodzaje kształcenia:

 • krótki (1-3 lat),
 • długi (3-4 lata) – kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Kolegia uniwersyteckie łączą wiedzę teoretyczną z oraz doświadczenie – jednym z ważniejszych warunków zaliczenia jest praktyka zawodowa o minimalnej wartości 30 ECTS. 

Sposób 4: aplikować na studia licencjackie

Tytuł licencjata zdobywa się zwykle po ukończeniu 3-letniego kształcenia. Umożliwia on podjęcie zarówno pracy, jak i studiów drugiego stopnia. Z racji wielu innych (lepszych) możliwości przygotowania się do zawodu, licencjaci najczęściej wybierają kontynuowanie nauki.


Ścieżki edukacji wyższej w Danii

Zalety studiowania w Danii

Do najczęściej wymienianych zalet studiowania w Danii należy:

 • bezpłatne kształcenie dla studentów z UE (zatem studia w Danii dla Polaków są darmowe!)
 • duży nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności
 • aktywizacja studentów – poprzez projekty, pracę zespołową, czynny udział w zajęciach
 • wysoki poziom kształcenia
 • obszerna oferta edukacyjna


Zalety studiów w Danii

To dopiero początek przewodnika o studiowaniu w Danii. Zainteresowani? Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia w Danii a studia w Polsce – porównanie. 

System szkolnictwa wyższego w Danii, podobnie jak w Polsce, ma trójstopniową budowę (LMD). Poszczególne tytuły zdobywa się w takim samym czasie:

 • licencjat: 3 lata
 • magister: 2 lata
 • doktor: 3 lataJak wygląda rekrutacja na studia  w Danii?

Czym charakteryzują się studia w Danii dla Polaków? Przede wszystkim  polska matura jest dokumentem uznawanym i uprawniającym do podjęcia studiów w tym kraju. Na korzyść (lub niekorzyść) kandydata wpływają także wyniki w nauce. Polskie oceny są przeliczane na duńską, siedmiostopniową skalę.

Nieoczywistym dokumentem, wymaganym w ramach aplikacji jest formularz weryfikacyjny, zawierający spis przedmiotów zrealizowanych w szkole średniej. Przy każdej pozycji powinna znaleźć się liczba godzin (zegarowych).

Inną niespodzianką, jeśli chodzi o studia w Danii dla Polaków, jest limit kierunków, na które można kandydować. Każdy przyszły student może złożyć do 8 aplikacji przez platformę Optagelse. W Polsce nie ma tego typu ograniczeń, ponieważ każda uczelnia ma swój własny system rekrutacji.


Dokumenty wymagane do złożenia aplikacji to:

        • Wynik egzaminu z języka angielskiego (jeśli kierunek jest prowadzony w języku angielskim)
        • Tabela z liczbą godzin przedmiotów zrealizowanych w liceum/technikum
        • Skan dowodu lub paszportu
        • Opcjonalnie: list motywacyjny i referencje od szkolnego nauczyciela

        Wymagania mogą różnić się w zależności od kierunków czy uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkretnej uczelni.

        Czym się wyróżniają studia licencjackie w Danii?

        Największą różnicą pomiędzy polskim a duńskim systemem szkolnictwa wyższego jest liczba możliwości na pierwszym etapie. Poza tradycyjnymi studiami licencjackimi, które uprawniają do kontynuowania nauki lub podjęcia pracy, istnieją inne programy, nastawione na kształcenie zawodowe. Są to:

        • Studia AP (lub dwustopniowe) – ukierunkowane na know-how i praktykę zawodową; trwają od 2 do 2,5 roku i mogą być uzupełnione o 1,5-roczny kurs top-up. Ukończenie studiów dwustopniowych (tj. AP i top-up) daje tytuł licencjata.
        • Studia w kolegium kolegia, podobnie jak akademie zawodu, także kształcą przyszłych profesjonalistów; oferują jednak dwa programy kształcenia – krótszy (1-3 lat) i dłuższy (3-4 lata).

        Przygotowanie do zawodu

        Lwia część zajęć w polskich uczelniach jest poświęcona na zdobywanie wiedzy teoretycznej. Studentom niemal nie oferuje się programów ukierunkowanych na zdobycie zawodu – tego typu rozgraniczenie występuje tylko w szkołach średnich (technikum/zawodówka lub liceum). Polscy studenci zdobywają doświadczenie jedynie na stażach lub praktykach, które na niektórych uczelniach trwają zaledwie 2 tygodnie!

        Cenione wartości

        Szczególną wagę w duńskim systemie edukacji przykłada się do rozwijania umiejętności miękkich, takich jak organizacja czasu, autoprezentacja, komunikatywność i współpraca. Studenci przygotowują wiele grupowych projektów (w kilkuosobowych zespołach), które przekładają się na późniejszą umiejętność pracy w zespole – bardzo cenionej na rynku.

        Bardzo duży nacisk w duńskich uczelniach wyższych kładzie się na aktywny udział w zajęciach. Studenci uczestniczą w warsztatach oraz stażach. Wiedza zdobywana na wykładach jest na bieżąco wykorzystywana do rozwiązywania stawianych problemów. Studia w Danii są zatem nie najlepszą opcją dla biernych słuchaczy.        Ile kosztują studia w Danii?

        Odsetek PKB przekazywany na edukację utrzymuje się w Danii na niezmiennie wysokim poziomie (jednym z najwyższych w Europie). Dlatego też edukacja dla studentów jest bezpłatna. To dobra wiadomość dla polskich kandydatów - kraj Dania studia dla Polaków oferuje za darmo!

        Zakwaterowanie

        Rozważając aplikację na jedną z duńskich uczelni, należy jednak wziąć pod uwagę inne wydatki, które mogą znacznie obciążyć studencką kieszeń. Największy z nich to koszt zakwaterowania, na który składa się:

        • wynajem mieszkania – od 2000 do 5000 duńskich koron (DKK), [1200 - 3000 PLN]
        • depozyt – jednorazowa opłata wynosząca dwukrotność lub trzykrotność czynszu,
        • zakup sprzętu domowego. *

        * dotyczy niewyposażonych lokali (tego typu oferty są tam dosyć popularne)        Wyżywienie i transport

        Na koszt życia w Danii składają się także wyżywienie i transport. Na zakupy spożywcze wydaje się średnio 2000 DKK miesięcznie, a na transport komunikacją miejską – 300 DKK.

        Dobrym pomysłem dla osób rozważających studia w Danii, jest wzięcie udziału w kursie letnim. Tamtejsze uczelnie oferują około 27 różnych programów dla zagranicznych studentów. Tego typu doświadczenie pozwoli poznać specyfikę życia i nauki w Danii, co może okazać się pomocne w podjęciu decyzji o studiach w tym kraju.

        Kliknij i poznaj szczegóły dotyczące kosztów życia w Danii.

        Stypendia w Danii – wsparcie dla studenta

        Dania oferuje zagranicznym studentom jeden z najlepszych programów stypendialnych w Europie. Jako państwo członkowskie UE, wspiera edukację międzynarodową – dofinansowuje staże/praktyki zawodowe oraz wymiany studenckie w ramach programu Erasmus. Studenci mogą skorzystać także z dodatkowego wariantu – Erasmus Mundus, który polega na zdobywaniu tytułu magistra na uczelniach z różnych zakątków Europy.

        Jednym z atrakcyjniejszych systemów stypendialnych jest duńskie SU, przyznawane wybranym studentom na tamtejszych uczelniach. Z reguły przypada w udziale wyłącznie obywatelom Danii, jednak Polacy (przynależący do UE) także mogą starać się o grant. Najważniejszym wymogiem jest zatrudnienie w jednej z duńskich firm. Przedsiębiorczy studenci, podejmujący pracę na studiach nie tylko zdobywają więc cenne doświadczenie, pożądane przez pracodawców, ale także kwalifikują się do otrzymania atrakcyjnego stypendium – SU wynosi około 6000 DKK!         Praca dodatkowa na studiach w Danii przynosi nie tylko wynagrodzenie (minimalne wynosi 110 DKK za godzinę), ale także jest doceniana przez komisje stypendialne. Aby uprawniała do złożenia wniosku SU, musi być udokumentowana i trwać określoną liczbę godzin.

        W naszej bazie wiedzy znajdziesz poradnik dla ubiegających się o stypendia w Danii - przeczytaj teraz!

        Duński czy angielski? O języku wykładowym w Danii. 

        Darmowa nauka, wysoka jakość kształcenia oraz atrakcyjny system stypendialny to główne czynniki wpływające na popularność Danii jako kraju do studiowania. Obszerna oferta anglojęzycznych programów niweluje problem bariery językowej – studia w Danii po angielsku są powszechne! Odsetek studentów zagranicznych na duńskich uczelniach utrzymuje się więc na bardzo wysokim poziomie.

        Studia w Danii po angielsku

        Bez względu na wybrany typ szkolenia – zorientowany na badania naukowe lub na przygotowywanie się do zawodu, studenci posługujący się wyłącznie językiem angielskim znajdą w Danii coś dla siebie. Do wyboru takich osób pozostaje około 700 programów umożliwiających zdobycie tytułu naukowego oraz 1300 kursów o charakterze zawodowym. Zajęcia na większości kierunków odbywają się w obu językach.

        Wyjątek stanowią:

        • medycyna,
        • psychologia,
        • architektura,
        • stosunki międzynarodowe.

        Studia w Danii po angielsku są ciekawym, rozwijającym doświadczeniem, dobrze prezentującym się w CV. Pracodawcy cenią bowiem nie tylko wiedzę, ale także cechy absolwentów zagranicznych uczelni – ciekawość świata, pewność siebie, elastyczność i tolerancję.

        Wymagania dotyczące języka angielskiego

        Duńskie uczelnie wymagają potwierdzenia znajomości języka angielskiego. W większości przypadków wystarczy Oxford Online Placement Test (OOPT) Posiadacz certyfikatu z egzaminu typu CAE, IELTS, TOEFL może załączyć jego kopię.
        OOPT akceptowany jest wyłącznie przez akademie nauk stosowanych. Aplikując na uczelnie takie jak Aarhus University czy Aalborg University wymagany jest egzamin IELTS.

        Studia w języku duńskim

        Jeszcze więcej zalet ma studiowanie w języku duńskim. Daje możliwość wyboru bez ograniczeń, spośród wszystkich dostępnych programów.

        Dodatkowym argumentem przemawiającym za nauką tego języka przed rozpoczęciem kształcenia w Danii, jest decyzja tamtejszego rządu z 25 czerwca 2021. Ogłoszono wówczas, że w związku z rosnącymi nakładami na SU i pożyczki dla studentów zagranicznych, nastąpi redukcja miejsc na kierunkach anglojęzycznych. Cudzoziemcy pobierają bowiem wysokie świadczenia, nie przysługując się duńskiej gospodarce – często wyjeżdżają z kraju zaraz po ukończeniu nauki.

        Zmianą zostaną objęte głównie szkoły biznesowe oraz kolegia – to tam odsetek absolwentów pracujących w Danii jest najmniejszy. Wyjątek stanowią wybrane programy w instytucjach ważnych dla lokalnego rynku pracy, takich jak m.in.:

        • VIA Kolegium Uniwersyteckie,
        • Akademia Biznesu w Aarhus,
        • Akademia Biznesu SydVest.

        Redukcja miejsc dotyczy również kierunków inżynieryjnych i technicznych. Wskutek tego w ostatniej rekrutacji na studia w Danii wzięło udział rekordowo mało kandydatów. Dlatego też decyzje te mają być poddane ponownej analizie. Według dotychczasowych ustaleń rządu, nauka na uniwersytetach oraz w ramach wymian studenckich pozostanie bez zmian.

        Głównym powodem decyzji rządu są rosnące nakłady na SU oraz niespłacane pożyczki studenckie, które znacząco nadwyrężają budżet Danii. Zmniejszenie liczby programów anglojęzycznych będzie miało jednak pozytywny skutek – mniejsza liczba absolwentów oznacza mniej nasycony rynek pracy i większą szansę na znalezienie zatrudnienia!

        Studia w Danii dla Polaków po angielsku mimo wszystko są możliwe!

        Studia w Danii kierunki po angielsku 

        Jakie kierunki podejmiesz po angielsku i na jakich uczelniach jest to możliwe? Jak już wspomnieliśmy zdecydowanie więcej opcji jest na studiach magisterskich. Jednak na kandydatów na studia I stopnia również czeka wiele możliwości. Przykładowo na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU) oferta edukacyjna zawiera kilkanaście kierunków licencjackich i niemal 50 kierunków magisterskich prowadzonych w języku angielskim.

        Licencjackie studia w Danii kierunki po angielsku:

        • Administracha biznesowa i języki obce (SDU)
        • Studia europejskie (SDU)
        • Kognitywistyka (Aarhus)
        • Inżynieria ogólna (DTU)
        • Inżynieria mechaniczna (SDU)

        Magisterskie studia w Danii kierunki po angielsku:

        • Amerykanistyka (SDU)
        • Bioinformatyka (Aarhus)
        • Biologia (SDU, Aarhus) 
        • Chemia (SDU, Aarhus)
        • Ekonomia i biznes (SDU, Aarhus)
        • Geologia (Aarhus)
        • Literatura dziecięca, media i kultura (Aarhus) 
        • Zdrowie publiczne (SDU)

        Konsultanci z Lagunita Education pomogą Ci dostać się na wymarzoną duńską uczelnię – skorzystaj!

        Studia zawodowe w Danii – nowość dla polskich studentów

        Studia zawodowe to element duńskiego systemu szkolnictwa wyższego, którego Polacy nie znają. Tego typu kształcenie trwa 2 lata i jest skoncentrowane na przygotowywaniu do zawodu. Ma taką samą wartość jak 2 lata studiów licencjackich i umożliwia zdobycie tytułu AP (Academy Profession). Z racji tego, że nie ma odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa wyższego, nie uprawnia do kontynuowania studiów w kraju. Aby otrzymać stopień licencjata, po dwuletnich studiach zawodowych należy ukończyć szkolenie uzupełniające – top-up.         Zadaniem studiów zawodowych, jak sama nazwa wskazuje, jest przygotowanie do zawodu. Uczestnicy szkolenia zdobywają głównie wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy. Na studiach AP odbywa się mnóstwo zajęć praktycznych i warsztatów. Dodatkowo, placówki podejmują współpracę z wieloma przedsiębiorstwami, aby jak najlepiej przedstawić studentom specyfikę wybranego zawodu. Program nauczania w ramach studiów AP obejmuje odbycie praktyk w Danii i za granicą – zdobywanie międzynarodowego doświadczenia ułatwia absolwentom znalezienie satysfakcjonującej pracy. 

        Kształcenie top-up ma charakter uzupełniający – umożliwia zdobycie tytułu zawodowego licencjata. Trwa zazwyczaj 1,5 roku i jest skierowane głównie do absolwentów studiów AP. Stopień zdobyty w ten sposób uprawnia do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim. 

        Studia licencjackie w Danii – wszystko, co musisz wiedzieć

        Studia licencjackie w Danii umożliwiają obranie dwóch różnych ścieżek kariery – zawodowej lub naukowej. W zależności od wybranego wariantu, kandydat powinien aplikować na:

        • studia licencjackie (trzyletnie),
        • dwustopniowe studia licencjackie (trzyletnie lub 4,5-letnie)

        Jaki tytuł możesz uzyskać?

        W pierwszym przypadku absolwent otrzymuje tytuł licencjata, który uprawnia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich lub wkroczenia na rynek pracy. Duński system szkolnictwa wyższego oferuje jednak wiele innych możliwości przyuczenia do zawodu, dlatego studia licencjackie są najczęściej wybierane przez miłośników nauki.

        Drugi wariant – studia dwustopniowe, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Trwają nieco dłużej, niż tradycyjne, ponieważ (jak sama nazwa wskazuje) składają się z dwóch elementów – bazy (studiów AP) i dodatku w postaci szkolenia top-up. To kształcenie kompleksowo przygotowujące do pracy w zawodzie – obejmuje wiedzę specjalistyczną, praktyczne umiejętności i doświadczenie. 

        Kiedy zaczyna się rekrutacja?

        Nabór na studia zaczyna się już w lutym – wtedy zadaniem kandydata jest rejestracja na Optagelse i złożenie stosownych dokumentów. Na wakacjach, po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników matur, należy dosłać te dokumenty do wybranych uczelni. 

        Terminy składania aplikacji i dokumentów na studia w Danii

        Aplikacje na studia w Danii na semestr zimowy można składać od początku lutego do 15 marca do godz. 12.00. Za to 5 lipca o godz. 12.00 mija czas nadesłania świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z wynikami matur. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Ostateczne wyniki dotyczące rekrutacji podawane są z końcem lipca.

        Przyjmowanie aplikacji na semestr letni trwa do 10 października.

        Obszerne kompendium wiedzy dla kandydatów na studia licencjackie - kliknij i sprawdź!

        Rozmowa kwalifikacyjna

        Po rozpatrzeniu aplikacji uczelnia zaprasza wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Uczelnia chce dokładnie poznać motywację kandydata i sprawdzić jego wiedzę na temat wybranego kierunku. W wywiadzie mogą paść pytania, czy kandydata stać na taki wyjazd.

        Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się na przełomie kwietnia i maja. Jest elementem rekrutacji na akademie nauk stosowanych, uniwersytety jej nie stosują.

        Wymagania na studia w Danii

        Bez względu na wybrane studia w Danii (licencjackie/magisterskie), aby rozpocząć naukę, należy przedstawić odpowiednie dokumenty i spełniać pewne wymagania. Kompletne dossier i terminowość oraz sumienne przygotowanie się do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej to klucz do sukcesu kandydata na studia w Danii.

        Studia licencjackie

        Aplikacja na studia licencjackie odbywa się przez platformę Optagelse. Zadaniem kandydata jest założenie swojego profilu i wprowadzeniu tam niezbędnych dokumentów. Są to m.in.

        • wniosek o przyjęcie na uczelnię,
        • dowód tożsamości/paszport,
        • spis zajęć zrealizowanych w szkole średniej (z liczbą godzin),
        • certyfikat potwierdzający umiejętności językowe – na studiach licencjackich może wystarczyć OOPT (Oxford Online Placement Test); warto jednak sprawdzić wymagania w tym zakresie na stronie internetowej wybranej uczelni.

        To pierwszy etap rekrutacji na studia licencjackie. Następne wymagane dokumenty to:

        • wyniki egzaminu maturalnego – polska matura jest traktowana jako egzamin wstępny
        • świadectwo ukończenia szkoły średniej.

        Studia magisterskie

        Nie istnieje żadna procedura aplikowania na studia magisterskie w Danii, dlatego zainteresowany powinien skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią. Tamtejsi doradcy zawodowi informują kandydata, czy ma szansę dostać się na wybrany kierunek. Jeśli tak, niezbędne jest skompletowanie dossier. Przypomina ono to, które jest potrzebne na studia licencjackie – jest jednak nieco okrojone. Potrzebne dokumenty to:

        • wniosek o przyjęcie na uczelnię,
        • dowód tożsamości/paszport,
        • świadectwo ukończenia studiów pierwszego stopnia,
        • dyplom kwalifikacji językowych – na studiach magisterskich często należy posiadać dyplom IELTS lub TOEFL; wymagania językowe różnią się w zależności od wybranego kierunku i uczelni, dlatego warto śledzić strony internetowe tych wybranych.

        Dodatkowo…

        Bardzo często od kandydatów na studia w Danii (licencjackie lub magisterskie) wymaga się atrakcyjnej autoprezentacji. W takim wypadku warto sporządzić CV lub list motywacyjny, które przekonają komisję do konkretnej kandydatury. Studenci, którzy pomyślnie przeszli pierwsze etapy rekrutacji, często są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne online. 

        Po zakwalifikowaniu się na wybrane studia (licencjackie lub magisterskie), należy złożyć wniosek online o otrzymanie zezwolenia na pobyt. Umożliwia ono na przebywanie w Danii dłużej niż 3 miesiące oraz uprawnia do otrzymania numeru CPR (identyfikacyjnego). 

        Wymagane dokumenty:

                    • ­2 wypełnione wnioski o pobyt
                    • ­dokument ze szkoły potwierdzający przyjęcie
                    • ­dokument tożsamości
                    • ­2 zdjęcia
                    • Czas oczekiwania na pozwolenie nie przekracza miesiąca. Wraz z pozwoleniem otrzymasz żółtą kartę zdrowia.

                    Studia magisterskie w Danii – najważniejsze informacje

                    Podobnie jak w większości krajów europejskich, studia magisterskie w Danii trwają 2 lata. Uprawniają do kontynuowania nauki na poziomie doktoranckim. Są także świetnym przygotowaniem do wkroczenia na rynek pracy. Studiowanie za granicą jest bowiem cennym doświadczeniem, świadczącym o zaradności i otwartości na zmiany kandydata,

                    Studia magisterskie w Danii dają wiele możliwości rozwoju – do wyboru jest aż 389 programów. Oferują one wiedzę z różnych dziedzin nauki lub branż, takich jak m.in.:

                    • inżynieria architektoniczna,
                    • biochemia i biologia molekularna,
                    • komunikacja marketingowa,
                    • administracja biznesowa,
                    • kognitywistyka.

                    Przytoczone przykłady pokazują różnorodność oferty edukacyjnej Danii. Studia magisterskie odbywają się głównie na uniwersytetach, w szkołach biznesu i w akademiach artystycznych. 

                    Nie istnieje procedura aplikacji na studia drugiego stopnia, dlatego kandydując na wybrany kierunek, należy bezpośrednio skontaktować się z uczelnią.

                    Sprawdź pełny opis studiów magisterskich w Danii.

                    Wskaźnik akceptacji 

                    Liczba aplikacji na duńskie uniwersytety jasno wskazuje, że oferta edukacyjna w tym kraju corocznie skłania wielu kandydatów do aplikacji na studia w Danii. Przykładowo w ostatnim naborze na DTU aplikowało 13 414 kandydatów, z czego przyjętych zostało 5056. Także w ostatniej rekrutacji na Uniwersytecie Kopenhaskim 18 195 kandydatów złożyło łącznie 31 197 aplikacji na studia pierwszego stopnia, z czego ostatecznie do społeczności studenckiej przyjęto 7161 chętnych.

                    Wskaźnik akceptacji na duńskie uczelnie wynosi od ok. 30% do ok. 50%. 

                    Z powodu redukcji wielu kierunków prowadzonych w języku angielskim spadła liczba kandydatów na duńskie uczelnie w ostatniej rekrutacji. Wobec tego progi punktowe są aktualnie bardzo ruchome. Jednak aby w ogóle móc być branym pod uwagę przy rekrutacji na duńskie uczelnie (np. na SDU), GPA uzyskane z oceny nie może być niższe niż 5,0

                    Studia w Danii — kierunki, które warto rozpatrzyć 

                    Najbardziej perspektywiczne studia w Danii — kierunki: Programowanie i Zarządzanie danymi

                    W dzisiejszych czasach postępu technologicznego umiejętność programowania stała się bardzo znacząca, zaś specjaliści od tworzenia stron internetowych, zarządzania danymi i bezpieczeństwa cybernetycznego są poszukiwani w niemal każdym kraju w Europie. Programowanie to dosyć elastyczny kierunek studiów w kontekście przyszłego zatrudnienia. Absolwenci programowania mogą znaleźć pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

                    Możliwości kariery dla absolwentów programowania w Danii są bardzo zróżnicowane — mogą oni nie tylko tworzyć strony i oprogramowanie, ale także zajmować się animacją filmową, czy grami wideo. 

                    Które uniwersytety w Danii oferują naukę na kierunku programowanie?

                    • Uniwersytet w Aarhus proponuje zarówno studia licencjackie, jak i studia magisterskie z informatyki i inżynierii komputerowej, które są wykładane w języku angielskim. 
                    • Z kolei Uniwersytet Techniczny w Danii (DTU) oferuje program Master of Science in Computer Science and Engineering, który umożliwia studentom wybór specjalizacji, takiej jak np. sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania oraz bezpieczeństwo komputerowe.

                    Studia w Danii — kierunki związane z Inżynierią lądową

                    Inżynierowie budownictwa w Danii są jednymi z najlepiej opłacanych i najbardziej szanowanych specjalistów. 

                    W ciągu ostatniej dekady branża ta zyskała na wartości, a to wszystko przez niewystarczającą ilość domów w stosunku do rosnącej liczby ludności w Danii. Przez wzrost populacji w Kopenhadze, Dania podjęła nawet inicjatywę mającą na celu stworzenie ,,wyspy”, która pomieściłaby ludność i chroniłaby okolicę przed podnoszącym się poziomem wody. To właśnie sprawiło, że inżynieria lądowa jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Danii.

                    Które uniwersytety w Danii oferują ten kierunek?

                    • Duński Uniwersytet Techniczny (Technical University of Denmark — DTU) oferuje programy licencjackie w zakresie inżynierii architektonicznej, inżynierii lądowej i wodnej oraz inżynierii lądowej. Każdy program trwa trzy lata i sześć miesięcy, przy czym dodatkowe sześć miesięcy jest potrzebne na odbycie stażu w jednej z duńskich firm budowniczych lub za granicą. Po studiach absolwenci mogą ubiegać się o tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Po uzyskaniu tego dyplomu mają dopiero możliwość rozwoju. Mogą np. zostać inżynierami specjalizującymi się w budowie infrastruktury lub w pracy w sektorze energetycznym.

                    Studiuj w Danii — kierunek: Rachunkowość 

                    Dania jest jednym z najlepszych miejsc do studiowania rachunkowości dla obywateli UE dzięki bezpłatnej nauce na duńskich uniwersytetach publicznych. Studia na wydziale rachunkowości zawdzięczają swoją renomę również temu, że specjaliści ds. finansów są jednymi z najlepiej opłacanych zawodów w Danii. Jak wskazują statystyki, niestety niewielu studentów wybiera rachunkowość i finanse w Danii, ponieważ nie jest łatwo zostać księgowym w tym kraju.

                    W ostatnich latach jednak Kopenhaga stała się ważnym ośrodkiem finansowym, ktory przyciąga coraz więcej inwestorów z zagranicy. 

                    Z tego względu, warto rozważyć podjęcie studiów na kierunku rachunkowość lub finanse w Danii, ponieważ w kolejnych latach wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach.

                    Które uniwersytety w Danii oferują rachunkowość i finanse?

                    • Uniwersytet Południowej Danii (SDU) oferuje program Master of Science in Economics and Business Administration — Accounting and Finance. Studia trwają cztery semestry i są prowadzone w języku angielskim.
                    • Copenhagen Business School również proponuje kilka programów studiów magisterskich związanych z rachunkowością, które są wykładane w języku angielskim i duńskim.

                    Szkolnictwo wyższe w Danii w zakresie Pedagogiki 

                    Podobnie jak w Polsce uczęszczanie do szkół podstawowych i średnich w Danii jest obowiązkowe, co sprawia, że nauczyciele są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów w tym kraju. Jakość kształcenia w Danii jest wysoka, dlatego większość szkół poszukuje nauczycieli o znaczących kompetencjach.

                    Studia licencjackie w zakresie edukacji w Danii trwają zazwyczaj cztery lata. To jednak nie wystarczy, aby uczyć w szkole średniej. Nauczyciele szkół II stopnia muszą dążyć do uzyskania wyższych kwalifikacji i przejść dalsze szkolenia dla nauczycieli. 

                    Które uniwersytety w Danii oferują pedagogikę?

                    • University College South Denmark to jedna z uczelni, która oferuje studia licencjackie w zakresie edukacji nauczycielskiej.
                    • Z kolei University College Absalon proponuje międzynarodowy ,,dyplom honorowy” w zakresie nauczania, w ramach którego studenci biorą udział w wymianie międzynarodowej i mogą spróbować swoich sił w nauczaniu za granicą. Dzięki temu młodzi nauczyciele zdobywają cenne doświadczenie, które czyni ich bardziej atrakcyjnymi w kontekście nauczania np. cudzoziemców po angielsku w Danii. 

                    Studiuj w Danii — Medycyna 

                    Medycyna od zawsze była perspektywicznym kierunkiem studiów w Danii. Jednak obecnie, w wyniku niedoboru medyków w kraju, studia medyczne w Danii cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem wśród młodych adeptów sztuki lekarskiej. To jednak kierunek nie dla każdego. Standard kształcenia na programach medycznych jest wysoki, ponieważ Dania słynie z doskonałej jakości placówek szpitalnych i usług medycznych. 

                    Aby zostać lekarzem medycyny w Danii, należy przeznaczyć sześć lat na naukę na uniwersytecie. Studia medyczne w Danii są jednolite, co oznacza, że  studenci najpierw muszą poświęcić trzy lata na zdobycie tytułu licencjata w dziedzinie medycyny lub nauk o zdrowiu, a następnie spędzić trzy lata na uzyskanie tytułu magistra. Najbardziej ambitni absolwenci, którzy chcą specjalizować się w określonej dziedzinie medycyny, muszą poświęcić kolejne pięć lat na szkolenie w tym zakresie.

                    Które uniwersytety oferują studia medyczne w Danii? 

                    • Uniwersytet w Kopenhadze to uczelnia, która proponuje prestiżowy program studiów medycznych — ale tylko dla studentów, którzy biegle posługują się duńskim, ponieważ  studia licencjackie, jak i magisterskie prowadzone są właśnie w tym języku.
                    •  Uniwersytet w Aarhus również oferuje znakomite studia medyczne. Studenci, którzy ukończą sześcioletnie studia, mogą wybrać zawód lekarza ogólnego, specjalizację lub zostać badaczem medycznym, bądź profesorem,
                    • Uniwersytet Południowej Danii (SDU),

                    • Uniwersytet w Aalborg.

                    Studia medyczne w Danii 

                    Co jeszcze musisz wiedzieć, chcąc zostać lekarzem za granicą? Zobacz, jaką ofertę ma dla Ciebie Dania studia dla Polaków - przyszłych lekarzy.

                    Język wykładowy na medycynie w Danii

                    Studia medyczne w Danii w większości odbywają się w języku duńskim. Ma to swoje uzasadnienie – zajęcia praktyczne odbywają się w przychodniach i klinikach, gdzie pacjenci posługują się głównie w tym języku. Aby zostać lekarzem, niezbędne jest uzupełnienie licencjatu studiami magisterskimi (najczęściej trzyletnimi). 

                    Studiując medycynę w Danii, należy być przygotowanym na posługiwanie się dwoma językami. Często zdarza się bowiem, że publikacje naukowe, które przyswajają studenci medycyny, są po angielsku. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się natomiast w języku duńskim.

                    Studia AP nie oferują programów stricte medycznych. Jest to podyktowane m.in. panującym prawem. Kierunki pokrewne, takie jak fizjoterapia, dietetyka czy pielęgniarstwo są dostępne w ramach studiów AP lub dwustopniowych, odbywających się także w języku angielskim.

                    Jak wygląda kształcenie?

                    Największą zaletą, jaką szczycą się studia medyczne w Danii, jest brak czesnego. Nauka nawet tak prestiżowego kierunku jest w tym kraju darmowa. To ważny atut, wynagradzający nieco ograniczenia związane z językiem.

                    Program studiów medycznych w Danii opiera się na zdobywaniu wiedzy teoretycznej oraz dużej dawki zajęć praktycznych. Studenci już na studiach mają kontakt z pacjentami i biorą czynny udział w ich leczeniu. Kursy kliniczne kształcą przyszłych lekarzy w różnych dziedzinach, np. z:

                    • farmakologii,
                    • położnictwa,
                    • medycyny sądowej,
                    • chirurgii,
                    • anestezjologii.

                    Wymienione przykłady to tylko niektóre obszary wiedzy przyswajane przez studentów medycyny w Danii. Kształcenie przyszłych lekarzy polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy o profilaktyce i leczeniu ludzkiego ciała, ale także na nabywaniu wprawy w profesjonalnej obsłudze klienta – pacjenta. Poszczególne programy studiów medycznych kształcą więc studentów pod kątem współczesnych standardów – szkolenia obejmują zagadnienia takie jak:

                    • bezpieczeństwo danych pacjentów w cyfrowych systemach opieki zdrowotnej,
                    • dylematy etyczne w zawodzie lekarza,
                    • rozpoznawanie sytuacji prawnej pacjentów,
                    • komunikacja z pacjentami i ich rodzinami (np. w poważnych przypadkach).
                    • Uczelnie medyczne w Danii

                    Sześcioletnie kształcenie, jakie oferują studia medyczne w Danii (licencjackie + magisterskie) to dobry wybór dla osób marzących o karierze lekarza. Konsultanci Lagunita Education udzielają wskazówek o wymaganiach rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach i pomagają w skompletowaniu dossier kandydata. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

                    TOP 5 duńskich uczelni

                    Duński system szkolnictwa wyższego został ujednolicony do standardów europejskich. Trójstopniowa forma (licencjat → magister → doktorat) ułatwia podejmowanie studiów za granicą, stymulując mobilność międzynarodową wśród młodych ludzi.

                    Szkolnictwo wyższe w Danii składa się z instytucji umożliwiających zdobycie tytułu naukowego (magistra, licencjata, doktoranta) lub przyuczenie do zawodu. W pierwszej grupie znajdują się uniwersytety i akademie artystyczne, w drugiej – szkoły biznesowe i kolegia. Kursy uzupełniające to dodatkowy element, umożliwiający zdobycie tytułu zawodowego po studiach AP. 

                    Poniżej wymieniono listę najlepszych uczelni wyższych w Danii, oferujących studentom bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną.                    Uniwersytet w Kopenhadze – wizytówka Danii

                    Uniwersytet w Kopenhadze zajmuje bardzo ważne miejsce w skandynawskim systemie szkolnictwa wyższego. Jest pierwszy w Danii i siódmy w Europie spośród najlepszych uniwersytetów, a w rankingu światowym (od U.S News) zajmuje natomiast 34 miejsce. Ocenie podlegają głównie reputacja uczelni, współpraca międzynarodowa, użyteczność badań oraz liczba i jakość publikacji. 

                    Uniwersytet Kopenhaski oferuje programy licencjackie, magisterskie i doktoranckie, a także kursy letnie oraz kształcenie ustawiczne.

                    1. Studia pierwszego stopnia odbywają się wyłącznie w języku duńskim – kandydaci mogą jednak starać się o indywidualny kurs, prowadzony po angielsku. 

                    2. Studia magisterskie mogą odbywać się po angielsku na Uniwersytecie w Kopenhadze – do dyspozycji kandydatów jest aż 50 programów w tym języku. Kandydaci mogą wybrać spośród 10 obszarów zainteresowań, takich jak m.in.:

                    • medycyna,
                    • kultura i historia,
                    • sztuka,
                    • biologia i chemia,
                    • psychologia, 
                    • socjologia, polityka i ekonomia.                    Uniwersytet w Aarhus

                    Uniwersytet w Aarhus to nowoczesna uczelnia założona w 1928 roku. Mimo „młodego wieku” (jak na tego typu placówkę), zdobywa wysokie pozycje w światowych rankingach, takich jak National Taiwan University Ranking czy QS. Uniwersytet jest doceniany m.in. za rozwiniętą infrastrukturę i współpracę z wiodącymi instytucjami badawczymi i biznesowymi, np.

                    • Circle U (sojusz wspierający mobilność międzynarodową studentów),
                    • Grupa Coimbra (zrzeszenie prestiżowych uczelni, krzewiące kulturę akademicką),
                    • Euroscience (organizacja reprezentująca miłośników nauki – głównie nauk ścisłych i technologii).

                    Godna pochwały jest także jakość kształcenia na Uniwersytecie w Aarhus. Nauka opiera się nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale także na przystosowywaniu się do zmieniającego się rynku, rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności poszukiwania i weryfikowania informacji. Poza solidną dawką wiedzy specjalistycznej, studenci mają możliwość uczestniczyć w kursach JRDP (Junior Researcher Development Programme) rozwijających zdolności przywódcze, skuteczną komunikację oraz opracowywanie strategii.

                    Dodatkowym atutem, zachęcającym do spróbowania swoich sił na Uniwersytecie w Aarhus, jest partnerskie podejście do młodych ludzi. Specjalnie dla kandydatów stworzono czat z tamtejszymi studentami, którzy odpowiadają na pytania i rozwiewają wątpliwości dotyczące studiowania na Uniwersytecie w Aarhus.

                    Uniwersytet w Aarhus to bardzo dobry wybór dla młodych i ambitnych studentów, marzących o studiach w Danii po angielsku. Uczelnia oferuje bogatą ofertę kierunków i specjalizacji dla anglojęzycznych studentów – od sztuki, przez nauki humanistyczne, aż po ścisłe i medyczne.                     Politechnika Duńska

                    Duński Uniwersytet Techniczny (DTU) to elitarna uczelnia techniczna o charakterze międzynarodowym, założona w 1829 roku. DTU współpracuje z czterema instytucjami badawczymi o podobnym profilu oraz przynależy do dwóch stowarzyszeń. Do najbardziej rozpoznawalnych należą:

                    • Nordic Five Tech – sojusz pięciu uczelni technicznych w regionie nordyckim,
                    • EuroTech – stowarzyszenie europejskich technicznych szkół wyższych,
                    • Uniwersytet Technologiczny Nanyang w Singapurze – partnerstwo strategiczne,
                    • Uniwersytet Queensland – partnerstwo strategiczne.

                    Tego typu współpraca umożliwia studentom uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach i zajęciach praktycznych, które udoskonalają umiejętności i pokazują sposoby zastosowania wiedzy w praktyce. 

                    Działalność DTU została nagrodzona w rankingu World University Research Rankings z 2020 roku. Duński Uniwersytet Techniczny zajął wówczas 1 miejsce w Europie i 2 na świecie pod względem współpracy i znaczenia badań dla otoczenia.

                    Głównymi obszarami wiedzy na DTU są nauki ścisłe i techniczne. Nauka skupia się tam na podejmowaniu globalnych wyzwań oraz podejmowaniu inicjatyw, mających wpływ na otoczenie. 

                    Aby dostać się na studia licencjackie lub inżynierskie, niezbędne jest zdanie egzaminu wstępnego oraz przedstawienie dyplomu poświadczającego kwalifikacje językowe (duński na poziomie A).

                    Na poziomie magisterskim kandydaci mogą wybierać spośród sześciu programów, m.in.:

                    • bezpieczeństwo pożarowe,
                    • cyberbezpieczeństwo,
                    • energetyka wiatrowa,
                    • EMBA (zarządzanie technologią).

                    Duński Uniwersytet Techniczny oferuje także zaoczne studia magisterskie, umożliwiające połączenie pracy z nauką.                      Uniwersytet Południowej Danii

                    Uniwersytet Południowej Danii składa się z dwóch kampusów głównych, zlokalizowanych w Esbjerg i w Haderslev oraz dwóch mniejszych – w miastach Kolding i Aabenraa. Został założony w 1998 roku. Cała instytucja ma rangę kolegium specjalistycznego, oferującego szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodów. 

                    Oferta edukacyjna jest skierowana do kandydatów na studia pierwszego stopnia. Absolwenci 3,5-letnich szkoleń otrzymują tytuł zawodowego licencjata i solidną porcję praktycznej wiedzy, niezbędnej do podjęcia wybranego zawodu.

                    Uniwersytet Południowej Danii oferuje 14 programów zawodowych studiów licencjackich. Do wyboru kandydatów są specjalizacje takie jak m.in.:

                    • administracja,
                    • terapeutyka zajęciowa,
                    • położnictwo,
                    • dietetyka,
                    • pedagogika,
                    • marketing.

                    Warto zaznaczyć, że niemal 15% studentów kształcących się na Uniwersytecie Południowej Danii stanowią cudzoziemcy.                     Kopenhaska Szkoła Biznesu

                    Kopenhaska Szkoła Biznesu (CBS) oferuje kompleksową ofertę dla kandydatów na studia licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. Umożliwia też szkolenia letnie (ISUP – International Summer University Programme) oraz wymiany studenckie. Co roku na wybrane kursy w CBS kwalifikuje się 4000 studentów zagranicznych. 

                    Studia licencjackie 

                    Studia licencjackie w Kopenhaskiej Szkole Biznesu trwają trzy lata. Nauka, podobnie jak w Polsce, jest podzielona półroczne semestry.

                    Zazwyczaj na piątym semestrze (początek trzeciego roku) studenci dokonują wyboru specjalności – jednej lub kilku, w zależności od preferencji i planowanego kierunku na studiach magisterskich. Kursy w ramach wybranej specjalizacji można:

                    • zaliczyć w CBS,
                    • odbyć na innej uczelni – duńskiej lub zagranicznej; niektóre programy (np. języki kultury lub transport czy handel międzynarodowy) obligują uczestników do wymiany międzynarodowej,
                    • zastąpić stażem akademickim (na który składa się praca w wybranej firmie, raport i egzamin). 

                    Kopenhaska Szkoła Biznesu oferuje kształcenie w dziewięciu obszarach, takich jak m.in.:

                    • ekonomia i matematyka,
                    • biznes międzynarodowy,
                    • informatyka,
                    • komunikacja firmowa,
                    • prawo.

                    6 z nich oferuje kursy w języku angielskim. Prawo, zakładanie i rozwój firmy oraz ekonomia biznesu są dostępne wyłącznie dla studentów posługujących się językiem duńskim.

                    Studia magisterskie

                    Dwuletnie studia magisterskie w Kopenhaskiej Szkole Biznesu są skierowane dla posiadaczy tytułu licencjata (lub licencjata zawodowego). Mogą oni wybrać spośród ośmiu obszarów, takich jak m.in.: 

                    • ekonomia, finanse i rachunkowość,
                    • marketing i komunikacja,
                    • zarządzanie,
                    • informatyka,
                    • rozwój organizacyjny i HR.

                    Bez względu na wybraną dziedzinę, zajęcia na studiach magisterskich odbywają się w języku angielskim, co jest dobrą wiadomością dla studentów zagranicznych. 

                    MBA i EMBA

                    Kopenhaska Szkoła Biznesu nie mogłaby funkcjonować bez programów MBA i EMBA, którym zawdzięcza swoją nazwę. Pod tym względem wyróżnia się spośród wszystkich duńskich uczelni. Szkolenia MBA i EMBA przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem oraz opracowywania skutecznych strategii biznesowych. Różnią się od siebie stopniem zaawansowania i formą:

                    • MBA to szkolenie biznesowe dla osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym, odbywające się w pełnym wymiarze godzin.
                    • EMBA to elastyczny kurs, dostosowany do potrzeb osób pracujących. Jest więc skierowany do kandydatów, którzy pierwsze kroki w biznesie mają już za sobą, lecz nadal chcą rozwijać się w obranym przez siebie kierunku.

                    Studia w Danii - opinie

                    System szkolnictwa wyższego w Danii jest oceniany przez młodych ludzi jako jeden z najlepszych w Europie. Uznaniem cieszy się nie tylko jakość kształcenia, ale także sposób przekazywania wiedzy i stosunek wykładowców do studentów. W Internecie można znaleźć wiele opinii na temat studiów w Danii – zdecydowana większość wyraża zadowolenie. Sprawdź plusy i minusy studiowania w kraju, jakim jest Dania: studia dla Polaków są tu wadą czy zaletą?

                    1. Praktyka vs. teoria

                    Studia w Danii polegają na zdobywaniu wiedzy teoretycznej i ciągłym wykorzystywaniu jej w praktyce. Dzięki temu nauka nie skupia się na ciągłym powtarzaniu definicji i lepiej się przyswaja. Praktyczne zajęcia angażują więcej zmysłów, przez co są efektywniejsze. Absolwenci szkół wyższych w Danii posiadają umiejętności przydatne w wybranym zawodzie, a nie samo pojęcie o wykonywaniu tych czynności.

                    „Mogę po prostu iść i coś robić, a nie tylko wiedzieć, jak to się robi” – pisze Ewelina, absolwentka Kopenhaskiej Szkoły Projektowania i Technologii (KEA)

                    Oczywiście, do wykorzystywania wiedzy w praktyce niezbędne jest jej posiadanie – dlatego nawet w Danii ważne jest opanowanie teoretycznych podstaw. 

                    2. Język

                    Najwięcej możliwości w Danii mają kandydaci ze znajomością języka duńskiego. Daje to największą szansę nie tylko na znalezienie najlepszego programu studiów, ale także na etapie szukania pracy w tym kraju. Wiele programów w Danii oferuje kształcenie po angielsku, jednak przed wyjazdem na studia warto przeprowadzić analizę tamtejszego rynku pracy. Może się bowiem okazać, że porozumiewanie się po angielsku w danej branży (np. farmaceutyce) kończy się w Danii na etapie studiów. 

                    „Nie daj się nabrać na reklamy np. z Novo Nordisk [firma farmaceutyczna], bo i tak w biurze mówią po duńsku” – pisze student Uniwersytetu w Aarhus

                    Niektóre branże, takie jak np. marketing, zarządzanie czy europeistyka, umożliwiają karierę na arenie międzynarodowej. Oznacza to, że studia w tej dziedzinie dają dużo więcej możliwości na globalnym rynku pracy. Warto jednak pamiętać o decyzji duńskiego rządu z 25 czerwca 2021 – niektóre kierunki studiów w języku angielskim zostaną zamknięte. Warto więc rozważyć naukę duńskiego lub wybór studiów mieszanych.

                    3. Sposób nauczania

                    Jedną z częściej zauważaną (i docenianą) różnicą między studiami w Polsce i w Danii jest stosunek wykładowców do studentów. Atmosfera jest opisywana jako przyjazna, mniej formalna i zachęcająca do zdobywania wiedzy i umiejętności.

                    „Podoba mi się styl nauczania w Danii, jest on oparty na dyskusji. Studenci i wykładowcy wymieniają się pomysłami, co pozwala na indywidualną analizę i wypracowanie samodzielnego sposobu zrozumienia przedmiotu” – mówi Alex, student Uniwersytetu w Kopenhadze.

                    Wyniki kandydatów na studia z zagranicy są przeliczane na duńską, siedmiostopniową skalę ocen. To nowość dla polskich studentów, oceniana jako „dziwna”. Stopnie w Danii mieszczą się w zakresie od -3 do 12, przy czym 12 to odpowiednik polskiej szóstki, a 2 – oceny dopuszczającej (tj. 3). Wyniki poniżej tej wartości, czyli 0 i -3 oznaczają brak zaliczenia egzaminu.

                    Zarówno zwolenników, jak i przeciwników ma charakterystyczny dla Danii system pracy w grupach. Jego ocena zależy od indywidualnych preferencji każdego studenta. 

                    „Macie w Danii inne metody nauczania – studenci muszą pracować w grupach. Uważam, że studiowanie jest dużo lepsze i przyjemniejsze, gdy pracujesz w grupie” – mówi jedna ze zwolenniczek tego systemu.

                    4. Życie w Danii

                    Na ocenę tego aspektu składa się kilka czynników, m.in. zakwaterowanie, ceny żywności i edukacji czy klimat. Studenci zwracają uwagę kandydatów na trudności ze znalezieniem lokum. 

                    „Co mnie zaskoczyło? Pewnie to, (…) jak trudno o wynajem mieszkania/pokoju czy miejsca w akademiku. Ostrzeżenia, żeby zacząć szukać trzy miesiące przed przyjazdem są całkowicie prawdziwe i należy szczególnie uważać na oszustów” – pisze Maria z Uniwersytetu w Aalborgu.

                    Bezpłatna edukacja dla studentów z UE jest jednym z najbardziej docenianych elementów duńskiego systemu szkolnictwa wyższego. Na koszt utrzymania najbardziej wpływają jednak ceny żywności i wynajmu mieszkania. Studenci przyznają, że „ceny trochę straszą”, lecz przedsiębiorczy studenci są w stanie bez problemu się utrzymać. Nieczęste jedzenie na mieście i polowanie na promocje to najlepszy sposób na oszczędność.

                    Klimat w Danii nie należy do najprzyjemniejszych, mimo to Duńczycy zajmują 3 miejsce w rankingu najszczęśliwszych ludzi na świecie (po Finach i Islandczykach). Przekłada się to na opinie studentów:

                    „Za to atmosfera jest tak przyjazna, że rekompensuje nawet nieustający deszcz i wiatr” – pisze Agnieszka z Uniwersytetu w Aalborgu. 

                    Skuteczna pomoc od Lagunity!

                    Więcej o różnych aspektach studiowania w Danii dowiesz się od konsultantów Lagunita Education. Zadzwoń, jeśli rozważasz aplikację na duńską uczelnię – gwarantujemy pomoc w sporządzeniu poprawnego i kompletnego dossier oraz w terminowym wysyłaniu dokumentów. Pomożemy Ci w wyborze najlepszej uczelni, kierunku i zaprezentujemy Ci dogodną ofertę edukacyjną. Będziemy Twoim wsparciem na każdym etapie rekrutacji. Zamów bezpłatną rozmowę i dołącz do społeczności zagranicznych studentów!


                    Najczęstsze pytania

                    Jak aplikować na studia w Danii?

                    Aplikacja na studia w Danii odbywa się za pomocą systemu Optagelse. Do wniosku najczęściej należy dołączyć życiorys/list motywacyjny, wykaz przedmiotów i ocen, certyfikat językowy oraz świadectwo ukończenia szkoły/studiów. Jest na to czas do 15 marca.

                    Czy studia w Danii są bezpłatne?

                    Kandydaci z krajów UE mogą liczyć na całkowicie darmową edukację w Danii. Należy jednak pamiętać, że standard życia (a więc i koszty utrzymania) są tam zdecydowanie wyższe niż w Polsce.

                    Czy polska matura jest uznawana w Danii?

                    Polska matura jest honorowana przez duńskie uczelnie. Wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości są jednym z elementów ułatwiających zakwalifikowanie się na studia w Danii.

                    Jak wygląda edukacja wyższa w Danii?

                    W duńskiej edukacji wyższej jest wyraźniejszy podział na kształcenie akademickie i typowo praktyczne. Poza "tradycyjnymi" studiami I i II stopnia, można zdecydować się na zawodowy licencjat (3-4 lata) lub stopień AP (1,5-2,5 roku).

                    Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


                    Oceń artykuł:

                    Średnia 3/5 na podstawie 2 opinii.
                    Czytaj więcej:

                    Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

                    Zamawiam rozmowę

                    ikona telefon

                    Zadzwoń do nas
                    +48 531 60 60 03

                    Czekamy na Twój telefon!
                    Codziennie od 9:00 do 17:00

                    ikona mail

                    Napisz do nas
                    office@lagunita.education

                    Nie lubisz formularzy kontaktowych?
                    Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób