Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-europie #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

Studia w Europie. Zestawienie siedmiu popularnych krajów europejskich.

Sprawdź, gdzie najlepiej rozpocząć studia w Europie!

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Sprawdź, gdzie najlepiej rozpocząć studia w Europie! Post Gościnny | 2021-08-04 (ostatnia aktualizacja: 2022-03-03)
 • Coraz więcej europejskich uczelni oferuje zajęcia w języku angielskim
 • W krajach europejskich funkcjonuje trójstopniowy system edukacji wyższej
 • Dowiedz się, jak wygląda rekrutacja, stypendia i koszty związane ze studiowaniem w popularniejszych krajach europejskich
Ula - mentorka lagunity

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Oto przegląd popularnych krajów europejskich według oferty studiów.  Dzięki temu zestawieniu poznasz system edukacji wyższej, rekrutację, stypendia, koszty studiów  w Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Danii, Szwecji oraz na Malcie i Ukrainie. Sprawdź, w którym kraju studiowałoby Ci się najlepiej!

Wielka BrytaniaSystem szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii

Studia licencjackie

Studia I stopnia w Wielkiej Brytanii trwają 3 lata. Przedmioty wybierane są przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. Brytyjskie uczelnie organizują seminaria w małych grupach w celu zapewnienia możliwości dyskusji na dany temat i aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie. Prace pisemne oceniane są na spotkaniach w małych grupach z wykładowcami. Aktywne uczestniczenie w seminariach i dyskusjach jest wymagane. Program studiów licencjackich składa się z wysokiej jakości wiedzy teoretycznej, jak i z zadań wykorzystujących zdobytą wiedzę w praktyce. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej i przyznaniu dyplomu licencjackiego. 

Studia Top-up

Studia TOP-up to studia, które student może podjąć po ukończeniu dwóch lat na podobnej specjalizacji. W Anglii trwają rok. Są one uzupełnieniem ostatniego roku licencjatu. Dostanie się na studia zależne jest od punktów ECTS, warto więc upewnić się, czy zgromadzona ilość wystarczy. 

Studia magisterskie

Studia II stopnia w Anglii trwają rok lub dwa lata. Polegają na pogłębieniu wiedzy ze specjalizacji znanej ze studiów licencjackich lub na wybraniu nowego kierunku, podczas którego wykorzystuję się wiedzę zdobytą na studiach licencjackich.
Studenci studiów magisterskich są specjalistami w wybranej przez siebie dziedzinie. Studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej. 

Aplikacja na studia w Wielkiej Brytanii 

Aplikacje na studia w UK składa się przez system UCAS. Dokumenty potrzebne do rekrutacji to świadectwo maturalne, certyfikat językowy i personal statement - list motywacyjny, list referencyjny. Znaczna część brytyjskich uczelni jako dowód znajomości języka angielskiego uznaje maturę z języka angielskiego. Jednak niektóre będą wymagać certyfikatów językowych jak na przykład IELT, TOEFL czy CAE.
Rok akademicki zaczyna się jesienią, natomiast rekrutację najlepiej zakończyć w styczniu tego samego roku. Istnieją wyjątki od tej reguły. Na uniwersytetach, gdzie trzeba starać się o miejsce, aplikację trzeba zakończyć w październiku poprzedniego roku.
Decyzja o dostaniu się na studia ogłaszana jest wiosną i latem.
W obawie o niedostanie się na wymarzone studia można zgłosić się na listę rezerwową. Jest to opcja, dzięki której osoby, którym nie powiodło się podczas rekrutacji, mogą otrzymać miejsce na wybranym kierunku. 

Koszty studiów i zakwaterowania

Studia w Wielkiej Brytanii to jedne z droższych studiów na świecie. Rok studiów licencjackich kosztuję około 9998 euro, studia magisterskie to średnio 4500 euro rocznie.

Studenci z Unii Europejskiej, którzy studia zaczną przed lipcem 2021, będą płacić tyle ile rodzimi studenci, natomiast po tej dacie koszt będzie wyższy. 

Szukając zakwaterowania najlepiej jest zainteresować się miejscami w akademikach. Cena za pokój w Londynie to koszt od 130 do 200 funtów za tydzień. Inną opcją jest wynajęcie pokoju u angielskiej rodziny - 120 funtów tygodniowo. 

Stypendia

Wielka Brytania posiada rozbudowany system kredytów. Uczelnie chcą zapewnić równy dostęp do nauki osobom o niskich dochodach i trudnej sytuacji finansowej.

W Anglii na studiach I stopnia można dostać pożyczkę na pokrycie czesnego lub kosztów życia. Na pokrycie kosztów utrzymania może zostać przyznane od 7324 funtów, dla osób mieszkających w domu do 11354 funtów dla tych, którzy żyją poza domem, w Londynie.

Pobyt w Wielkiej Brytanii

Przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021, student nie będzie potrzebować wizy. Jednak pobyt dłuższy niż do 1 stycznia musi być poparty wnioskiem online EU Settlement Scheme. Wniosek powinien być złożony jak najszybciej po przyjeździe, przed 30 czerwca 2021.

Studenci planujący przyjazd po 1 stycznia 2021 muszą mieć wizę studencką.


Więcej szczegółów i przydatnych porad dotyczących studiowania w Anglii znajdziesz tutaj.

HolandiaUczelnie w Holandii

W Holandii istnieją dwa rodzaje uczelni wyższych: uniwersytety badawcze i uniwersytety nauk stosowanych. Ten drugi rodzaj stanowi największą część wśród holenderskich uczelni. Są także instytuty, które prowadzą studia dla osób z zagranicy.

 • Uniwersytety badawcze (Research Universities) oferują tradycyjny zestaw kierunków akademickich. Podobnie jak w Polsce, zdobycie tytułu licencjata zajmuje trzy lata. Na zdobycie tytułu magistra potrzebne są kolejne dwa.
 • Uniwersytety nauk stosowanych (Universities of Applied Sciences) zwracają szczególną uwagę na praktyczne wykształcenie, wykorzystanie technologii i partnerstwo z przedsiębiorstwami. Tutaj na licencjat trzeba poświęcić cztery lata. Studia magisterskie trwają dwa lata (niektóre rok). 
 • Instytuty, których oferta skierowana jest do studentów z zagranicy.Charakter studiów w Holandii 

W Holandii uczelnie ukierunkowane są na studenta. To on sam wybiera przedmioty i tempo nauki. Od studentów wymaga się tam samodzielności i zainteresowania wybraną dziedziną nauki. Najbardziej zaskakująca może być skala ocen: najlepsi studenci dostają 10 (odpowiednik polskiej oceny celującej), a najsłabsi 1 (czyli niedostateczny).

Jak wygląda aplikacja na studia w Holandii?

Rekrutacja na studia w Holandii odbywa się przez system StudieLink. Rozpoczyna się ona na początku roku akademickiego – na rok przed planowanym rozpoczęciem studiów. Holenderskie uniwersytety mają różne wymagania. Część z nich będzie wymagała od aplikantów złożenia kompletu dokumentów. W jego skład wchodzą:

 • Świadectwo z liceum
 • Wyniki maturalne (w momencie, w którym są już dostępne)
 • List Motywacyjny/CV
 • List rekomendacyjny od nauczyciela / referencje od nauczyciela

Część uczelni wymaga jedynie przetłumaczonych świadectw i wypełnionej aplikacji StudieLink. W głównej mierze wynika to z rodzaju uczelni. Research Universities kładą większy nacisk na Twoje oceny, wyniki i osiągnięcia akademickie oraz motywację do studiowania danego kierunku. Universities of Applied Sciences szukają studentów, którzy oczekują przede wszystkim praktycznej edukacji, tu oceny nie są jedynym czynnikiem decyzyjnym.Terminy składania aplikacji

Na większość holenderskich uniwersytetów termin aplikacji na semestr zimowy mija 1 maja – należy sprawdzić na stronie wybranego kierunku. Jednak część szkół będzie przyjmowała aplikacje „do ostatniej chwili”.

Czy trzeba znać język angielski?

Holandia jest jednym z krajów, gdzie językiem wykładowym jest język angielski. Znajomość tego języka jest niezbędna, by zacząć studiowanie w Holandii. Nie wystarczy zdana matura rozszerzona z angielskiego, konieczne jest potwierdzenie w formie certyfikatu. Akceptowane są:

 • TOEFL 
 • IELTS 
 • Inny, który dana uczelnia wymieniła w kryteriach.

Ile wynosi czesne na studiach w Holandii dla Polaków?

Dla obywateli Unii Europejskiej zaczyna się od około 2000 euro rocznie.

Przykładowo, studiowanie Business Information Technology (Uniwersytet w Twente) to koszt 2083 euro rocznie. Za studia na kierunku Global Studies (Uniwersytet w Maastricht) trzeba zapłacić 2143 euro rocznie. Tyle samo będzie kosztować studiowanie biologii (Uniwersytet w Groningen).

Na czesne i inne wydatki przysługuje pożyczka – 1000 euro miesięcznie. By uzyskać pomoc finansową, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Może ona być przyznana obywatelom Unii Europejskiej, studiującym po raz pierwszy. Kto ma stałą pracę w Holandii lub mieszka w niej co najmniej 5 lat może starać się o refundację wydatków na studia. Osoby poniżej 30 roku życia studiujące w pełnym wymiarze mogą też uzyskać grant finansowy lub starać się o kredyt studencki.

Formalności związane z pobytem

Jeśli chcemy spędzić w Holandii więcej niż kwartał, pobyt musi być zalegalizowany. 

 • pobyt trzeba zgłosić w urzędzie gminy miasta, w którym zamieszkasz,
 • w ratuszu otrzymasz numer BSN. Ułatwi on między innymi kontakt z urzędami w Holandii. Zdarza się nawet, że wizyta w ratuszu nie jest konieczna – na uniwersytetach często organizowane są spotkania z urzędnikami, w trakcie których można załatwić formalności.
 • Aby sprostać formalnością potrzebne będą następujące dokumenty: dowód tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, dokument potwierdzający przyjęcie na studia i zaświadczenie o zakwaterowaniu (umowa wynajmu mieszkania/pokoju) oraz skrócony odpis aktu urodzenia w języku angielskim.


Więcej informacji na temat studiowania w Holandii znajdziesz tutaj.

HiszpaniaSystem szkolnictwa wyższego w Hiszpanii

Hiszpania oferuje naukę na ponad 80 uniwersytetach, instytutach badawczych i klastrach naukowo-technicznych. Kierunki nauczane na hiszpańskich uniwersytetach dzielą się na: nauki humanistyczne, nauki doświadczalne, nauki społeczne i prawne oraz nauki związane z technologią. Liczba zagranicznych studentów w Hiszpanii sięga w ostatnich latach ok. 100 tysięcy. 

W Hiszpanii studia I stopnia trwają 4 lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata (grado). Studia II stopnia obejmują roczne lub dwuletnie kierunki magisterskie (dyplom máster). Studia doktoranckie (programa de doctorado) składają się z rocznego okresu nauki oraz dwóch lub trzech lat prac badawczych.


Student uczęszcza na zajęcia z trzech grup przedmiotów:

 • obowiązkowych dla danego kierunku, których najczęściej nie jest dużo;
 • fakultatywnych z zakresu danego kierunku, które można wybierać;
 • fakultatywnych dla wszystkich studiów humanistycznych czy ścisłych.

Rekrutacja

By zostać przyjętym na studia licencjackie w Hiszpanii, obywatelom UE wystarczy świadectwo maturalne (hiszpański odpowiednik to bachillerato). Pierwszym krokiem podczas starania się o studiowanie w tym kraju jest skontaktowania się z UNEDasiss, instytucją sprawdzającą wykształcenie kandydatów. Jeśli będzie ono odpowiednie, UNEDasiss wystawia certyfikat Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) z odpowiednią punktacją, od której zależą szanse na dostanie się na studia (najwyższa ocena to 10). Warunkiem otrzymania certyfikatu jest dostarczenie przetłumaczonej kopii świadectwa maturalnego i dowód tożsamości.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów (Pruebas de competencias específicas (PCE), by poprawić swoje oceny ze świadectwa i zwiększyć szanse na przyjęcie na studia. Same dokumenty składa się na wybrane uczelnie (najczęściej poprzez systemy internetowe) – to one decydują o szczegółowych wymaganiach.

Chętni chcący studiować w Katalonii powinni po uzyskaniu certyfikatu z UNEDasiss zarejestrować się w systemie Accesnet, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do jednego z biur ds. rekrutacji studentów (l'Oficina d'Accés a la Universitat).

Terminy rekrutacji rozpoczynają się zazwyczaj na początku lata (pierwszy tydzień czerwca). Drugi nabór przeprowadzany jest we wrześniu. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie konkretnej uczelni.

Znajomość języka na studiach w Hiszpanii

Najpopularniejszym językiem na studiach w Hiszpanii jest oczywiście hiszpański. W Barcelonie oficjalnym językiem na studiach jest kataloński, ale w użyciu też są jego odmiany (język walencki, galicyjski, baskijski). Studenci jednak mają pozwolenie na pisanie egzaminów po hiszpańsku. W przypadku kierunków nauczanych po hiszpańsku konieczne jest przedstawienie certyfikatu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). Kierunki wykładane po angielsku oferują głównie największe uniwersytety.

Pobyt w Hiszpanii

Aby wjechać na terytorium Hiszpanii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Pobyt w Hiszpanii dłuższy niż 3 miesiące musi być potwierdzony w lokalnym urzędzie prawem pobytu. 

Koszty studiów w Hiszpanii

Każdy student musi co roku opłacić wpisowe. I stopień na uczelniach publicznych kosztuje przeciętnie od 700 do 1500 euro, studia magisterskie: od 800 do 3 tys. euro. Wpisowe na uczelniach prywatnych wynosi ok. 10 tys. euro. Są możliwe zniżki, na przykład dla wielodzietnych rodzin lub niepełnosprawnych osób. Podczas otrzymywania stypendium socjalnego czesne nie jest pobierane.
Koszt studiów zależy od rodzaju studiów, ilości punktów ECTS oraz ilości niezdanych egzaminów. Koszt zależy też od regionów. 


Studiując w Hiszpanii możesz liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendiów i grantów.


Więcej szczegółów dotyczących studiowania w Hiszpanii znajdziesz tutaj.

Malta

System szkolnictwa wyższego na Malcie

Na Malcie działają dwie uczelnie: Uniwersytet Maltański i Maltańskie Kolegium Sztuki, Nauki i Technologii.
Uniwersytet Maltański ma czternaście wydziałów. Posiada trzy kampusy: w Mdinie (główny), w Valleccie i na wyspie Gozo. Studia I stopnia trwają tutaj od roku lub dwóch i kończą się przyznaniem specjalistycznych certyfikatów. Chcąc uzyskać tytuł licencjata, należy naukę przedłużyć do trzech lub czterech lat. Studia magisterskie trwają rok lub dwa lata. Po ukończeniu ich można rozpocząć studia doktoranckie. Maltańskie Kolegium Sztuki, Nauki i Technologii posiada 6 wydziałów i około 180 kierunków. Rekrutacja na studia na Malcie

Warunkiem przyjęcia na studia na Malcie jest zdana matura. Kopie świadectwa maturalnego należy przeslać do Malta Qualification Recognition Information Centre. Po zaakceptowaniu dokumentu można przejść do wypełniania formularzy aplikacyjnych, które przeważnie są dostępne w Internecie. Oprócz matury potrzebne będą:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego,
 • kopia dowodu tożsamości
 • zaświadczenie z Malta Qualification Recognition Information Centre i kopia świadectwa

Planując rozpoczęcie studiów w semestrze zimowym, formalności trzeba złożyć do końca czerwca.

Znajomość języka na Malcie

Na Uniwersytecie Maltańskim istnieją kierunki wykładane w języku angielskim, więc znajomości maltańskiego nie jest wymagana. Warunkiem studiowania na Malcie jest posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego. Do akceptowalnych certyfikatów należą IELTS, TOEFL i Cambridge. 

Ile kosztują studia na Malcie?

Dla obywateli Unii Europejskiej studia I stopnia są bezpłatne. W przypadku studiów II stopnia należy uiścić czesne. Jeden semestr na Uniwersytecie Maltańskim kosztuję około 400 euro.
Wynajęcie akademiku na Malcie to koszt około 2 tysięcy euro. Jednak przez ograniczoną ilość miejsc najlepiej jest o rezerwacji pokoju myśleć już podczas rekrutacji.
Koszt wynajęcia pokoju lub mieszkania na Malcie wynosi około 350 euro miesięcznie.

Stypendia

Na studiach I stopnia istnieje możliwość przyznania stypendium w wysokości od 1350 do 3804 euro dla studentów z krajów Unii Europejskiej. Grant może także być przyznany osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. 

Pozwolenie na pobyt na Malcie

Studiując na Malcie musisz posiadać pozwolenie na pobyt. Taki dokument jest ważny rok lub cały okres studiów. Bez pozwolenia można na wyspie przebywać tylko 3 miesiące. Formalności związane z pozwoleniem na pobyt znajdują się na stronie Identity Malta.

DaniaSystem szkolnictwa wyższego w Danii

W Danii istnieją dwa typy szkół wyższych: uczelnie nastawione na praktyczne przygotowanie do zawodu oraz tradycyjne uniwersytety.

1. Akademie Nauk Stosowanych to praktyczne studia licencjackie trwające 3-3,5 roku lub dwustopniowe studia AP degree i Top-up Bachelor.

AP degree to pierwsza część licencjatu, trwająca 2 bądź 2,5 roku, w skład której wchodzą praktyki trwające od miesiąca do pół roku. Czas praktyk można przedłużyć i po roku wrócić na studia.

Etap drugi to Top-up, półtoraroczne bądź dwuletnie uzupełniające studia licencjackie. Możesz kontynuować swój kierunek lub wybrać nowy. Oznacza to, że możesz otrzymać np. AP degree z marketingu, a następnie zrobić specjalizację Top-up z brandingu lub innej dziedziny. Na wybrane kierunki Top-up można aplikować również po drugim roku studiów licencjackich w Polsce. Absolwenci Akademii Nauk Stosowanych mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, które trwają 2 lata.2. Tradycyjne uniwersytety prowadzące badania naukowe.

Studia w Danii zaczynają się pod koniec sierpnia. Plan zajęć na studiach układany jest pod kątem studentów. Zajęcia odbywają się zwykle 4 dni w tygodniu, rozpoczynają od godziny 8.00 / 9.00 trwają do godziny 15.00.

Jak złożyć aplikację na studia w Danii?

Składanie aplikacji i dokumentów w Danii odbywa się online przez system Optagelse. Kandydat może złożyć maksymalnie 8 aplikacji.

Duńskie uczelnie akceptują polską maturę. Niezbędnym warunkiem jest jednak odpowiednia liczba godzin z wybranych przedmiotów z liceum lub technikum na dany kierunek studiów. 

Dokumenty wymagane do złożenia aplikacji to:

 • Skan świadectwa z liceum
 • Wynik egzaminu z języka angielskiego
 • Tabela z liczbą godzin przedmiotów zrealizowanych w liceum/technikum
 • Skan dowodu lub paszportu
 • Opcjonalnie: list motywacyjny i referencje od szkolnego nauczyciela

Wymagania mogą różnić się w zależności od kierunków czy uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkretnych uczelni. 

Terminy składania aplikacji i dokumentów na studia w Danii

Aplikacje na studia w Danii na semestr zimowy można składać od początku lutego do 15 marca do godziny 12.00.

5 lipca o godzinie 12.00 mija czas nadesłania świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z wynikami matur. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Ostateczne wyniki dotyczące rekrutacji podawane są z końcem lipca. Przyjmowanie aplikacji na semestr letni trwa do 10 października.

Rozmowa kwalifikacyjna

Po rozpatrzeniu aplikacji uczelnia zaprasza wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Uczelnia chce dokładnie poznać motywację kandydata i sprawdzić jego wiedzę na temat wybranego kierunku. W wywiadzie mogą paść pytania, czy kandydata stać na taki wyjazd. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się na przełomie kwietnia i maja. Jest elementem rekrutacji na akademie nauk stosowanych, uniwersytety jej nie stosują.

Wymagania dotyczące języka angielskiego

Duńskie uczelnie wymagają potwierdzenia znajomości języka angielskiego. W większości przypadków wystarczy Oxford Online Placement Test (OOPT). Posiadacz certyfikatu z egzaminu typu CAE, IELTS, TOEFL może załączyć jego kopię. OOPT akceptowany jest wyłącznie przez akademie nauk stosowanych. Aplikując na uczelnie takie jak Aarhus University czy Aalborg University wymagany jest egzamin IELTS.

Jak otrzymać pozwolenie na pobyt w Danii?

Rozpoczynając studia w Danii, musisz otrzymać pozwolenie na pobyt, wniosek złożysz w ratuszu lub urzędzie miasta. Pozwolenie wydawane jest na czas do 3 lat, z możliwością przedłużenia.

Wymagane dokumenty

 • ­2 wypełnione wnioski o pobyt
 • ­dokument ze szkoły potwierdzający przyjęcie
 • ­dokument tożsamości
 • ­2 zdjęcia

Czas oczekiwania na pozwolenie nie przekracza miesiąca. Wraz z pozwoleniem otrzymasz żółtą kartę zdrowia.

SzwecjaSystem szkolnictwa wyższego w Szwecji

W Szwecji działa 39 uczelni wyższych. Większość to szkoły wyższe, które nie mają uprawnień do przyznawania tytułów doktorskich. Należą jednak do najnowocześniejszych w Europie, a ich oferta edukacyjna jest bardzo bogata – do wyboru są kierunki akademickie i zawodowe, z wykładowym szwedzkim bądź angielskim. Rok szkolny zaczyna się pod koniec sierpnia. Semestr jesienny trwa do połowy stycznia, wiosenny – do początku czerwca.
Studenci mają dużą swobodę kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej – tylko część przedmiotów jest obowiązkowa, pozostałe są tylko zalecane lub zupełnie dobrowolne. W tygodniu studia zajmują około 40 godzin. 
Studentów obowiązuje system transferu punktów ECTS, a nauka podzielona jest na trzy etapy. Studia I stopnia to dwie możliwości: dwuletnia nauka, zakończona egzaminem högskoleexamen (120 punktów ECTS), lub trzyletnia, po której uzyskuje się tytuł kandidatexamen – równoważny polskiemu licencjatowi (180 ECTS).
Tylko ukończenie trzyletnich studiów I stopnia upoważnia do kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Studia II stopnia to również dwa rodzaje ścieżek edukacyjnych do wyboru: studenci mogą wybrać studia dwuletnie (120 ECTS) lub rocznie (60 ECTS). Jedne i drugie kończą się zdobyciem tytuł magistra. Rekrutacja - wymagania i formalności

By starać się o miejsce na studiach I stopnia wystarczy zdana matura. Od kandydatów na studia magisterskie wymagany jest licencjat. Przyszli studenci powinni też udowodnić znajomość języka wykładowego. Wniosek o przyjęcie na studia składany jest poprzez stronę internetową universityadmissions.se. Egzaminy wstępne zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli liczba chętnych na studia jest wyższa od liczby miejsc, uczelnie przeprowadzają konkursy świadectw maturalnych, rozmowy kwalifikacyjne lub oceniają doświadczenie zawodowe. 

Terminy składania aplikacji i dokumentów na studia w Szwecji

Różnią się w zależności od uczelni – najczęściej jednak termin składania aplikacji to: połowa stycznia na semestr jesienny, połowa sierpnia na semestr wiosenny. Odpowiedzi wysyłane są w kwietniu i październiku. 

Znajomość języka, certyfikaty

Językiem wykładowym na większości kierunków jest szwedzki, uczelnie oferują jednak kierunki z wykładowym angielskim – głównie magisterskich.
Od kandydatów na kierunki z wykładowym szwedzkim wymagany jest certyfikat TISUS (Test in Swedish for University Studies). Posiadanie certyfikatu językowego jest wymagane podczas studiowania po angielsku. Akceptowane certyfikaty to:

 • TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) – z wynikiem 4.0-4.5,
 • IELTS (International English Language Testing Service) – z wynikiem 5.5-7.0;
 • Cambridge ESOL examination;
 • Pearson PTE Academic – z wynikiem 47-68 punktów.

Pobyt 

By wjechać do Szwecji, wystarczy paszport lub dowód osobisty. Bez dodatkowych formalności możesz przebywać w tym kraju przez rok. Jeśli planujesz dłuższy pobyt, powinieneś się zarejestrować w ewidencji ludności (folkbokförd) i uzyskać szwedzki odpowiednik numeru PESEL – w tym celu musisz skontaktować się z miejscowym urzędem podatkowym.

By zarejestrować się w ewidencji, będziesz musiał przedstawić urzędnikom: paszport lub dowód osobisty, zaświadczenie o przyjęciu na studia (trwające co najmniej 12 miesięcy), dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. kartę EKUZ) i wypełniony wniosek. Urzędnicy poproszą Cię również o złożenie oświadczenia o posiadaniu wystarczających środków finansowych.

Medycyna na Ukrainie Studia medyczne na Ukrainie

Uniwersytety na Ukrainie przyciągają studentów między innymi:

 • nieskomplikowanym procesem rekrutacji,
 • możliwością studiowania po angielsku,
 • niskimi kosztami studiowania i utrzymania,
 • dobrym poziomem kształcenia,
 • zawieraniem znajomości ze studentami z różnych zakątków świata.

Do najpopularniejszych kierunków medycznych na Ukrainie zalicza się:

 • medycyna - trwa sześć lat; po ukończeniu studiów student ma tytuł doktora medycyny,
 • dental- trwa pięć lat; student po ukończeniu studiów otrzymuje licencjat stomatologii,
 • pediatria - trwa sześć lat; stopień naukowy - doktor medycyny (pediatra),
 • pielęgniarstwo - trwa dwa lata; student otrzymuje licencjat pielęgniarstwa,
 • stomatologia ortopedyczna - trwa dwa lata; student otrzymuje licencjat ortopedii stomatologicznej.

Do najlepszych uniwersytetów medycznych na Ukrainie należą:

 • Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku,
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny,
 • Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu.

Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-FrankowskuAplikację na tą uczelnie można przesyłać między majem a wrześniem. Wymagana jest zdana matura z chemii i biologii. Wysoki wynik rezerwuje miejsce na uczelni. Posiadacze słabszego wyniku podchodzą do egzaminu wstępnego, który decyduje o przyjęciu na studia.
Studia można rozpocząć w kilku językach: ukraiński, rosyjski i angielski.
Cena za rok studiów zależna jest od kierunku i języka:

medycyna

 • język angielski 3500 USD
 • język rosyjski: 3100 USD
 • język ukraiński: 3000 USD

stomatologia

 • język angielski 3800 USD
 • język rosyjski: 3500 USD
 • język ukraiński: 3200 USD

Lwowski Narodowy Uniwersytet MedycznyWarunkiem koniecznym do studiowania w tym miejscu jest zdana matura z chemii i biologii oraz podejście do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Koszty studiów (za rok):

medycyna

 • język angielski 4300 $
 • język. rosyjski 3800 $
 • język ukraiński 3500 $

stomatologia

 • język angielski 4800 $
 • język rosyjski 4300 $
 • język ukraiński 4000 $

Państwowy Uniwersytet Medyczny w TarnopoluCzas na przesłanie aplikacji trwa do października. Warunkiem dostania się na studia jest zdana matura z chemii i biologii i podejście do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Koszt studiów (cena za rok):

medycyna

 • język angielski 3750 $ 
 • język rosyjski: 3700 $ 
 • język ukraiński: 3700 $

stomatologia

 • język angielski 4100 $ 
 • język rosyjski: 3800 $
 • język ukraiński: 3800 $

Więcej szczegółów o medycynie na Ukrainie znajdziesz tutaj.


Poznaj Ulę, która pomogła już ponad 50 osobom dostać się na studia w UK


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 5 opinii.
Czytaj więcej:

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

Zamów rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób