#studia-w-europie #studia-we-wloszech #imat

Znasz kierunki studiów we Włoszech? Z nami wybierzesz mądrze!

Studia we Włoszech – przegląd najlepszych kierunków

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia we Włoszech – przegląd najlepszych kierunków Post Gościnny | 2024-01-26
 • Architektura, prawo, medycyna, psychologia i sztuka to najczęściej wybierane przez obcokrajowców kierunki studiów we Włoszech.
 • We włoskich szkołach modowych odsetek uczniów międzynarodowych wynosi nawet 95% populacji studenckiej.
 • Niemal każdy absolwent studiów architektonicznych we Włoszech po ukończeniu nauki znajduje pracę w swoim zawodzie. 
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju kurs modowy

Pomożemy Ci rozpocząć studia we Włoszech

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Jeśli chcesz podjąć naukę we Włoszech, zapoznaj się z naszym artykułem. Dzięki niemu poznasz zarówno sposób, w jaki funkcjonuje włoski system edukacji wyższej, jak i najpopularniejsze kierunki studiów we Włoszech. Pamiętaj, że mentorzy w Lagunita Education czekają na Ciebie, by pomóc Ci w realizacji Twoich planów i marzeń o studiach za granicą. 

Jak wyglądają studia we Włoszech?

Włoski system szkolnictwa wyższego obejmuje kilka rodzajów instytucji, w których możesz podjąć studia. 

Najoczywistszy podział szkół wyższych wyróżnia uniwersytety i politechniki. Kształcenie uniwersyteckie można podjąć na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. We Włoszech funkcjonuje ponad 90 uniwersytetów (łącznie publicznych i prywatnych). Uniwersytety oferują naukę w dziedzinach humanistycznych, artystycznych, społecznych i medycznych, podczas gdy na politechnikach uzyskasz wiedzę z zakresu inżynierii i technologii. 

Najpopularniejsze włoskie uniwersytety to Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Padwie, Uniwersytet w Pizie czy Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”. Z kolei najbardziej znane politechniki to Politechnika Turyńska bądź Politechnika Mediolańska.

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku artystycznym, pomyśl nad wyborem studiów w zakresie sztuk pięknych, muzyki i tańca, czyli AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale. Terminem AFAM określa się wszystkie akademie sztuk pięknych, akademie teatralne, instytuty muzyczne, konserwatoria, akademie tańca i inne oficjalne instytucje edukacyjne związane ze sztuką. Na uczelniach artystycznych studenci również mogą studiować trzystopniowe studia. 

AFAM zawiera takie kierunki studiów, jak: 

 • Sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, dekoracja, fotografia, multimedia, sztuka, nowe technologie w filmie i telewizji, sztuka nowoczesna i współczesna)
 • Dramat (aktorstwo i reżyseria)
 • Taniec (taniec klasyczny i współczesny, choreografia)
 • Muzyka (wszystkie instrumenty, jazz i muzyka elektroniczna)
 • Design (projektowanie produktów, komunikacja, systemy i projektowanie mody)

Jest też coś dla umysłów ścisłych – Wyższe Instytuty Techniczne (Istituti Tecnici Superiori). To wysoce wyspecjalizowane uniwersytety kształcące w takich obszarach, jak usługi wspierające biznes, przemysł rolno-spożywczy, budownictwo czy inżynierię mechaniczną.

Jakie są najlepsze uniwersytety we Włoszech?

Do najlepszych uczelni we Włoszech należą:

 1. Uniwersytet Padewski (Università degli Studi di Padova)
          1. Uniwersytet Boloński (Università di Bologna)
          2. Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”)
          3. Uniwersytet Mediolański (Università degli Studi di Milano) (znalazł się w Ranking wydziałów architektury w Europie)
          4. Uniwersytet w Neapolu (Università degli Studi di Napoli Federico II) (znalazł się w Ranking wydziałów architektury w Europie)
          5. Uniwersytet w Turynie (Università degli Studi di Torino)
          6. Uniwersytet w Pizie (Università di Pisa)
          7. Uniwersytet Florencki (Università degli Studi di Firenze, UNIFI)
          8. Uniwersytet w Trydencie (Università degli Studi di Trento)
          9. Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca (Università degli Studi Milano-Bicocca)

          To renomowane uczelnie znane w całej Europie, które proponują szerokie oferty kierunkowe. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie!

          O jakich 5 grup kierunków studiów we Włoszech mowa?

          Zaczynając poszukiwania kierunku studiów we Włoszech dla siebie, zapoznaj się z ogólnym podziałem tematycznym. W ten sposób łatwiej będzie Ci znaleźć poszukiwany kierunek. 

          Włochy oferują studentom moc możliwości.

          Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w aplikacji!

          Mediolan to stolica mody; we Włoszech znajdują się prestiżowe szkoły designu.
          Wymagania wstępne we Włoszech różnią się w zależności od kierunku.
          Przykładowo, medycyna jest tam jednym z najpopularniejszych kierunków; aby się dostać, trzeba zdać BMAT.
          Cenne wskazówki dla kandydatów. Skuteczny kurs do BMAT. Pomoc w procesie aplikacji.
          kobieta uniwersytet w padwie kierunki
Zostawiam kontakt

          Studia we Włoszech cechuje 5 grup wykładanych kierunków

          • humanistyczne (w tym artystyczne)
          • społeczne
          • techniczne 
          • nauk o zdrowiu 
          • ścisłe (nauki przyrodnicze)

          Studia humanistyczne i artystyczne we Włoszech

          Która uczelnia oferuje najlepsze studia humanistyczne? Uniwersytet w Padwie kierunki humanistyczne prowadzi na najwyższym poziomie. Jest to jedna z najlepszych włoskich uczelni, a jednocześnie jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych na świecie.

          Uniwersytet w Padwie kierunki humanistyczne to oferta składająca się z takich kursów licencjackich, jak archeologia, historia, filozofia, planowanie i zarządzanie turystyką kulturową, nauka o wychowaniu czy historia i konserwacja dziedzictwa artystycznego i muzycznego.

          Studia na kierunku sztuki kreatywne i projektowanie proponuje Uniwersytet Boloński, a na Uniwersytecie w Pizie możesz studiować języki i literaturę w Europie czy studia w zakresie sztuk scenicznych i komunikacji

          Jeśli myślisz nad wyborem ścieżki muzycznej, aktorskiej lub tanecznej, masz do wyboru kilka artystycznych włoskich uczelni – AFAM. 

          1. Akademia Sztuk Pięknych (Accademia di Belle Arti) w Rzymie, Wenecji, Palermo czy Mediolanie to propozycja dla tych, którzy chcą podjąć studia na kierunkach: grafika artystyczne, współczesna sztuka sakralna, rzeźbiarstwo, fotografia czy architektura sceniczna

          2. Taniec (a także edukację taneczną) możesz studiować w Accademia Nazionale di Danza (Narodowa Akademia Tańca, AND) w Rzymie. Jest to jedyna instytucja we Włoszech, która wydaje kwalifikacje akademickie pierwszego i drugiego stopnia równoważne stopniom uniwersyteckim w zakresie nauczania tańca.

          3. Edukację muzyczną oferuje ok. 58 włoskich konserwatoriów, w tym 21 instytutów muzycznych. Wśród kierunków studiów znajduje się zgłębianie wiedzy i praktyki z dowolnego instrumentu (wiolonczela, harfa, klarnet czy gitara), ale możesz także studiować kompozytorstwo, kierownictwo chóru czy muzykę elektroniczną. Studia z tego zakresu podejmiesz na konserwatoriach w Wenecji, Neapolu, Bolzano, Weronie czy Mediolanie. 

          Studia z nowoczesnej muzyki oferują Jam Academy. Kształci przyszłych inżynierów i twórców dźwięku, a także ekspertów od wystąpień muzycznych.

          4. Jeśli myślisz o aktorstwie lub kierunkiem z tym związanym, z taką ofertą wychodzi narodowa szkoła teatralna w Rzymie (Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico). Możesz podjąć naukę z recytacji, reżyserii, aktorstwa czy wiedzy o teatrze.

          Kierunki społeczne we Włoszech 

          Nauki polityczne, socjologia, psychologia, prawo, praca socjalna, ekonomia i biznes, komunikacja międzykulturowa – to studia, które możesz podjąć w zakresie nauk społecznych na włoskich uniwersytetach. Najlepsze placówki edukacyjne w tej dziedzinie to Uniwersytet Boloński Politechnika w Mediolanie, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” czy Uniwersytet Bocconi w Mediolanie.

          Kierunki techniczne we Włoszech 

          Wiele kierunków z obszaru nauk inżynieryjnych i technicznych oferują takie uniwersytety, jak Politechnika w Mediolanie, Politechnika w Turynie, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”. Jeśli chcesz podjąć studia techniczne we Włoszech, nie wahaj się aplikować na te uczelnie, będące najlepszymi włoskimi technicznymi szkołami w międzynarodowych rankingach.

          Możesz podjąć studia na kierunkach: inżynieria budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza, elektronika i telekomunikacja, technologie systemów komputerowych, mechatronika

          Kierunki z zakresu nauk o zdrowiu we Włoszech

          Jeśli interesujesz się szeroko pojętą nauką o zdrowiu i rozważasz wybór takich kierunków, jak farmaceutyka, weterynaria, dietetyka, położnictwo, pielęgniarstwo, terapia mowy i języka (logopedia), wybierz studia we Włoszech na Uniwersytecie w Mediolanie, Uniwersytecie Bolońskim, Uniwersytecie w Padwie bądź Uniwersytecie w Turynie. Są to uczelnie umieszczone najwyżej w rankingach ogólnoświatowych, jeśli chodzi o włoskie szkoły wyższe.

          Nauki przyrodnicze we Włoszech

          Wśród 100 najlepszych uniwersytetów na świecie (według rankingu QS 2023), na których warto podjąć studia z dziedziny nauk przyrodniczych, znalazły się dwie włoskie uczelnie: Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” oraz Uniwersytet Boloński. Oferta kierunków I stopnia jest bardzo bogata: możesz tu podjąć studia z biologii, biotechnologii, fizyki, matematyki, nauk o środowisku czy geologii. Swoją wiedzę możesz poszerzyć wybierając konkretną specjalność na studiach magisterskich.

          Które kierunki są najlepiej oceniane?

          Do grupy najlepiej ocenianych kierunków studiów we Włoszech należą:

          1. Moda i projektowanie 
          2. Biznes i zarządzanie
          3. Nauki społeczne i humanistyczne 
          4. Hotelarstwo i turystyka

          Jak wyglądają studia licencjackie i magisterskie?

          Edukacja na poziomie uniwersyteckim we Włoszech jest bardzo podobna do polskiego systemu. 

          Studia licencjackie (Laurea triennale) obejmują ogólne wykształcenie naukowe i trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł laurea di 1 livello.

          Aby móc rozpocząć studia licencjackie należy być absolwentem szkoły średniej, zdać egzamin maturalny, a po wyborze przyszłego włoskiego uniwersytetu, skompletować wymagane dokumenty (m.in. list motywacyjny, listy polecające, certyfikat językowy (angielski lub włoski), a w przypadku studiów artystycznych – portfolio). Często także wymagane są egzaminy wstępne.

          Studia magisterskie (Laurea magistrale) to 2-letnia nauka w wybranej specjalności. Jest to drugi stopień edukacji wyższej, dlatego można do niego podejść po ukończeniu studiów licencjackich i pomyślnej rekrutacji na studia II stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł laurea mgistrale.

          Wszyscy studenci we Włoszech kwalifikują się do pomocy finansowej oferowanej przez państwo włoskie. Specjalnie dla studentów zagranicznych istnieje kilka programów stypendialnych, które pozwalają studiować we Włoszech prawie za darmo. Wysokość pomocy uzależniona jest od dochodów rodziny studenta. Więcej o kwestii finansowej we Włoszech pisaliśmy w artykule o kosztach studiów we Włoszech.

          Jaki kierunek wybrać? Przegląd

          Wybór kierunku i specjalizacji to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmuje kandydat na studia we Włoszech. Przyszły uczeń zagranicznego uniwersytetu przed złożeniem aplikacji musi nie tylko dobrze przemyśleć swój plan, ale też zorientować się, gdzie znajdzie uczelnie, która oferuje naukę na wybranym przez niego kierunku. 

          Podpowiadamy, gdzie możesz podjąć jedne z najpopularniejszych kierunków we Włoszech. Pamiętaj, że mentorzy w Lagunita Education z chęcią pomogą Ci w dokonaniu trafnego wyboru i rozpoczęciu wymarzonych studiów – wystarczy, że skontaktujesz się z nami. 

          Jak wyglądają studia architektura wnętrz?

          Kierunek studiów architektura wnętrz  od lat jest dosyć popularny wśród kandydatów na studia za granicą. We Włoszech można uzyskać dyplom architekta na akredytowanej uczelni oraz odbyć praktyki zawodowe. Na tytuł laurea in architettura należy pracować 5 lat. W trakcie studiów trzeba też zdać 4 ważne egzaminy końcoworoczne.

          Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych kandydat jest zobowiązany podejść do egzaminu wstępnego w formie testu składającego się z 40 pytań. Egzaminy odbywają się w pierwszym tygodniu września.

          Gdzie można studiować architekturę we Włoszech?

          QS opublikował ranking najlepszych wydziałów architektury na świecie. W pierwszych stu najlepszych kierunków architektonicznych znalazły się następujące włoskie uniwersytety:

          1. Politechnika w Mediolanie (10. miejsce w rankingu QS)
          2. Politechnika w Turynie (28. miejsce)
          3. Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” 
          4. Uniwersytet Iuav w Wenecji 
          5. Uniwersytet Boloński 
          6. Uniwersytet we Florencji
          7. Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
          8. Uniwersytet Roma Tre
          Architektura jest dostępna na 45 uniwersytetach w Rzymie, 14 w Mediolanie i 10 we Florencji. Politechnika Mediolańska jest najlepszą uczelnią we Włoszech, gdzie można z powodzeniem studiować architekturę.

          Ile kosztują studia architektoniczne we Włoszech?

          Koszt studiów architektonicznych waha się w kwocie od około 1,5 tysiąca dolarów w mniejszych miastach takich jak Naples do nawet 6 tysięcy dolarów na uczelniach w Rzymie. 

          Stypendia

          Studenci międzynarodowi studiów licencjackich mogą starać się o stypendium w wysokości 8 000 euro rocznie. Warunki, jaki muszą spełnić to przede wszystkim zdanie egzaminu wstępnego na minimum 60 punktów.

          Ciekawym stypendium (dla studentów studiów magisterskich) jest organizowany na Politechnice w Turynie Topolito Project Masters Scholarships. Laureaci otrzymują 8 000 euro rocznie na maksymalnie 2 lata studiów, by pokryć koszty studiów magisterskich.

          Architektura we Włoszech - perspektywy dla absolwentów

          Według najnowszych badań we Włoszech jest 153 000 architektów, a zatem znacznie więcej niż w USA, Niemczech, czy UK. Wysoki odsetek profesjonalnych architektów we Włoszech, który stanowi 27% populacji architektów na całym kontynencie, to dobry przykład na to, że Włochy to idealne miejsce na studiowanie architektury. Ponieważ włoskie uniwersytety kształcą przyszłych architektów na wysokim poziomie, studenci odznaczający się znaczącymi osiągnięciami w nauce mają dużą szansę na znalezienie pracy w zawodzie.

          Jakie uczelnie we Włoszech wykładają architekturę po angielsku?

          Najlepsze włoskie uczelnie, które oferują naukę architektury po angielsku to:

          • Politechnika Mediolańska
          • ISAD – Istituto Superiore Di Architettura e Design
          • Uniwersytet we Florencji
          • Uniwersytet w Sassari
          • Politechnika Turyńska

          Dla kogo studia prawnicze we Włoszech?

          Jeżeli zastanawiasz się nad studiowaniem prawa na jednym z włoskich uniwersytetów, sprawdź, jak wyglądają te studia z bliska.

          Wymagania wstępne

          Kandydat na studia prawnicze musi podejść do egzaminu wstępnego organizowanego przez uczelnię, z którego ocena składa się na jego wynik warunkujący pozycję na liście przyjętych. 

          Gdzie można studiować prawo we Włoszech?

          Najlepszym ośrodkiem kształcenia przyszłych prawników, którzy chcą zdobyć tytuł Laurea in Scienze Giuridiche we Włoszech jest Uniwersytet Boloński. Oprócz jednej z najstarszych uczelni na świecie, studia prawnicze oferuję jeszcze uczelnia wyższa The Sant’Anna, Uniwersytet Sapienza, Uniwersytet w Rzymie, Europejski Uniwersytet we Florencji i Uniwersytet Mediolański.

          Ile trwają studia prawnicze we Włoszech?

          Studia prawnicze I stopnia we Włoszech trwają trzy lata, tytuł magistra można uzyskać po kolejnych 2 latach nauki.

          Jakich przedmiotów można spodziewać się na prawie we Włoszech?

          Prawo we Włoszech obejmuje takie przedmioty jak np. prawo publiczne i prywatne, prawo międzynarodowe, prawa wspólnotowe, prawo porównawcze i prawo europejskie. Specjalizacje, jakie można studiować na wydziale prawniczym we Włoszech, to: prawo zdrowotne, własność intelektualna, kryminalistyka, metody analizy prawniczej.

          Ile kosztują studia prawnicze we Włoszech?

          Średnie koszty czesnego na najlepszych z wymienionych uczelni włoskich wynoszą od ponad 3 000 euro rocznie (na Uniwersytecie Bolońskim) do nawet 8 000 euro za 24 miesiące nauki (np. w The Sant’ Anna w Pizie).

          Stypendia

          Większość stypendiów na kierunku prawo jest dostępna dla doktorantów w celu pokrycia kosztów badań naukowych i dalszej edukacji. Międzynarodowi studenci mogą starać się o stypendia przeznaczone dla wszystkich studentów i kierunków.

          Prawo po angielsku we Włoszech 

          Prawo w języku angielskim możesz studiować na Uniwersytecie w Mediolanie. Jednakże wykładowym językiem angielskim posługują się inne uczelnie na kierunkach pokrewnych, np. nauki polityczne i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Mesynie czy prawo globalne i ponadnarodowe studia prawnicze na Uniwersytecie w Turynie.

          Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach po angielsku, zapoznaj się z naszym artykułem na temat jak wyglądają studia we Włoszech po angielsku.

          Czy warto podjąć studia medyczne we Włoszech?

          Studia medyczne we Włoszech od lat są wyjątkowo licznie wybieranym kierunkiem we Włoszech. Wiele tamtejszych uczelni zajmuje lokaty w przedmiotowym rankingu QS najlepszych uniwersytetów medycznych na świecie.

          Jakie są najlepsze uczelnie medyczne we Włoszech?

          Najlepsze uczelnie, na których można kształcić się w dziedzinie medycyny to: Uniwersytet Mediolański, a także Uniwersytet Boloński, Rzymski Uniwersytet La Sapienza, Uniwersytet Padewski oraz Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie.

          Jakie kierunki medyczne są najpopularniejsze we Włoszech?

          Najpopularniejsze specjalizacje medyczne wybierane przez uczniów zagranicznych we Włoszech to m.in. położnictwo, chirurgia oraz stomatologia.

          Wymagania wstępne

          Jednym z najważniejszych wymogów, jakich oczekuje się od kandydatów na studia medyczne we Włoszech, jest zdanie testu IMAT. Więcej o tym teście dowiesz się z naszego kompendium wiedzy o IMAT.

          Ile kosztują studia medyczne we Włoszech?

          Studia medyczne we Włoszech nie są tak kosztowne, jak w UK, USA, czy krajach północnej Europy. Średni koszt czesnego na uczelniach publicznych waha się od 1 000 do 3 000 euro rocznie. Tak jak przy innych kierunkach, możesz starać się o stypendia i zwolnienia z opłat.

          Więcej na temat aplikacji można przeczytać tutaj: wymagania na medycynę we Włoszech.

          Stypendia

          Studenci medycyny na Uniwersytecie Bocconi wyróżniający się wysokimi osiągnięciami naukowymi mogą starać się o stypendium uniwersyteckie. Zapewnia ono opłatę za pełne czesne i zwolnienie z opłat o wartości 14 000 euro rocznie. Dodatkową korzyścią jest możliwość bezpłatnego zakwaterowania w Bocconi Residence Hall.

          Z kolei Uniwersytet Boloński przyznaje studentom zagranicznym (I, II i III stopnia) studiów medycznych stypendium w kwocie 11 000 euro miesięcznie oraz zwolnienie z czesnego. Najważniejszym warunkiem jest wysoki wynik z testu SAT lub GRE oraz wymagania dotyczące kierunku wybranego przez studenta. 

          Medycyna po angielsku we Włoszech 

          Do uniwersytetów prowadzących zajęcia na kierunku medycyna w języku angielskim należą: 

          • Uniwersytet w Pawii
          • Uniwersytet w Padwie 
          • Uniwersytet w Turynie
          • Uniwersytet w Mediolanie
          • Uniwersytet Boloński
          • Uniwersytet w Bari
          • Uniwersytet w Katanii (aktualnie przyjmuje kandydatów tylko z UE)
          • Uniwersytet La Sapienza w Rzymie

          W sumie studia medyczne po angielsku we Włoszech można podjąć na 16 uczelniach. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest egzamin IMAT.

          Czy psycholog Włochy to przyszłościowa opcja?

          Psychologia to jeden z najpopularniejszych programów studiów w Europie. Jak wygląda w Italii? Czy psycholog Włochy to dobra opcja? Ile kosztują studia psychologiczne? Czytaj dalej!

          Wymagania wstępne 

          Aby zostać przyjętym na I stopień studiów psychologicznych należy mieć za sobą kurs przygotowawczy do podjęcia takich studiów. Rekrutować mogą kandydaci którzy zdobyli kwalifikacje z psychologii w szkole policealnej (trwającej rok lub 2 lata) lub ukończyli roczny kurs Foundation prowadzony na włoskim uniwersytecie.

          Ile trwają studia psychologiczne we Włoszech?

          Studia psychologiczne I stopnia w Padwie trwają trzy lata. Aby zostać magistrem psychologii we Włoszech należy podjąć naukę przez jeszcze cztery semestry

          Po 5 latach nauki psychologii na uniwersytecie w Padwie uzyskuje się tzw. niebieski dyplom, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie psychologa na terenie całej Europie.

          Jakie specjalizacje można wybrać na studiach psychologicznych we Włoszech?

          Na poziomie magisterskim można wybrać specjalizację spośród sześciu dostępnych wariantów takich jak: psychologia kliniczna, psychologia kognitywna, psychologia, neuronauka i nauki humanistyczne, neuropsychologia poznawcza, psychologia pracy i organizacji oraz bezpieczeństwo pracy i zdrowie. 

          Ile kosztuje psychologia we Włoszech?

          Jeśli zastanawiasz się, ile kosztują studia psychologiczne we Włoszech, powinieneś się nastawić na koszty oscylujące od 500 do 3 tysięcy euro. Czesne są przeliczane na podstawie analizy sytuacji finansowej każdego studenta.

          Stypendia

          Jako student psychologii możesz ubiegać się o granty lub pomoc finansową na każdej uczelni. Będąc studentem studiów magisterskich możesz starać się o stypendium w wysokości od 2 000 do 5 000 euro rocznie.

          Psychologia po angielsku we Włoszech 

          Choć Włochy mogą poszczycić się wieloma uczelniami, to w przypadku psychologii obcokrajowcy mają ograniczony wybór. Chcąc studiować psychologię we Włoszech, studenci międzynarodowi najczęściej aplikują na Uniwersytet w Padwie, ponieważ jest to jedyna szkoła we Włoszech, która oferuje naukę psychologii po angielsku. 

          Gdzie podjąć studia modowe we Włoszech?

          Mediolan to europejska stolica mody. Nie bez powodu więc wszyscy młodzi adepci sztuki projektowania mody aplikują na studia we Włoszech. Włochy od lat uchodzą za najlepszy ośrodek kształcenia dla przyszłych fashionistów

          Kurs modowy – jakie są najlepsze szkoły we Włoszech? 

          Najlepszymi szkołami, w których można poznawać tajniki projektowania strojów są: 

          • Instytut Marangoni w Mediolanie, 
          • Polimoda we Florencji, 
          • Akademia Costume&Moda w Rzymie, 
          • prywatna mediolańska szkoła modowa Domus Academy,
          •  IED Insituto Europeo di Design.

           Wymienione uczelnie znajdują się w czołówce najlepszych szkół modowych na świecie. Istituto Marangoni na przykład plasuje się na 9 pozycji w rankingu Ceoworld Magazine.

           Co więcej, wśród absolwentów wskazanych szkół znajdują się takie nazwiska jak: Franco Moschino, Valentina Collado z Vogue czy Jhoan Sebastian Grey.

          Jakie kierunki można studiować w szkołach modowych we Włoszech?

          Kurs modowy w szkołach modowych w większości skupia się na takich dziedzinach jak: komunikacja biznesowa i medialna w modzie, projektowanie i marketing mody, stylizacja mody, kreatywna reżyseria mody, biznes modowy i zakupy.

          Ile kosztują studia modowe we Włoszech?

          Czesne na wyżej wymienionych uczelniach wahają się w kwotach od 13 000 euro do blisko 35 000 euro. Co istotne, włoskie szkoły modowe oferują wysokie stypendia dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów oraz pochodzących z ubogich rodzin.

          Ilu obcokrajowców studiuje w szkołach modowych we Włoszech?

          W każdej z wymienionych włoskich szkół modowych średni odsetek studentów międzynarodowych sięga blisko 70% a nawet 95%.

          O czym powinni wiedzieć muzycy aplikujący na włoskie uczelnie?

          Kolejnym kierunkiem artystycznym, na który rokrocznie aplikuje wielu studentów międzynarodowych, jest muzyka.

          Akademia La Scala 

          Studia muzyczne we Włoszech uchodzą za najlepsze w Europie, m.in. dzięki mediolańskiej Akademii La Scala. 
          Akademia oferuje naukę na czterech wydziałach: tanecznym, muzycznym, warsztatów scenicznych oraz zarządzania, z około 30 programami kształcenia. W szkole uczy się ponad tysiąc uczniów, z czego większość to obcokrajowcy. 

          Umbra Institute 

          Inną szkołą znaną z doskonałego poziomu studiów muzycznych jest Umbra Institute w Perugii, która, działając przy współpracy ze Szkołą Muzyczną La Maggiore, prowadzi studia w zakresie śpiewu, wiolonczeli, skrzypiec, gitary, perkusji, klarnetu, saksofonu, fortepianu oraz historii muzyki orkiestrowej i kameralnej. 

          Pozostałe szkoły muzyczne we Włoszech

          Studia muzyczne możesz także podjąć, wybierając mediolański Instytut SAE oraz Jul Academy w Rende.

          Dlaczego warto wybrać studia na włoskiej uczelni?

          System szkolnictwa wyższego we Włoszech obejmuje mnóstwo kierunków nauki w różnych dziedzinach, często niedostępnych w innych krajach Europy. Dzięki temu studia artystyczne, medyczne, psychologiczne czy architektoniczne są często wybierane przez międzynarodowych studentów. 

          Kandydaci na studia we Włoszech decydują się na naukę w Italii również z innego powodu. Nauka we włoskich szkołach kosztuje znacznie mniej niż w pozostałych krajach europejskich oraz USA. Z tego względu warto rozpatrzyć opcję podjęcia studiów medycznych, psychologicznych, architektonicznych, muzycznych oraz modowych we Włoszech. 

          W czym pomaga Lagunita?

          Spodobała Ci się oferta studiów we Włoszech? Nadal zastanawiasz się, ile kosztują studia psychologiczne albo czy warto wziąć pod uwagę kurs modowy?

          Nie zwlekaj dłużej i zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci w podjęciu najważniejszej decyzji w życiu – wyborze uniwersytetu i kierunku studiów we Włoszech. Pozwól sobie na przeżycie najpiękniejszej przygody w atrakcyjnym kraju.

          Nasi mentorzy czekają, aby Ci pomóc!


          Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


          Oceń artykuł:

          Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
          Czytaj więcej:

          Pomożemy Ci rozpocząć studia we Włoszech

          Porozmawiajmy

          ikona telefon

          Zadzwoń do nas
          +48 531 60 60 03

          Czekamy na Twój telefon!
          Codziennie od 9:00 do 17:00

          ikona mail

          Napisz do nas
          office@lagunita.education

          Nie lubisz formularzy kontaktowych?
          Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób