#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Jak zdobyć stypendium sportowe w USA?

Stypendium sportowe USA – ile wynosi i jak je dostać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Stypendium sportowe USA – ile wynosi i jak je dostać? Post Gościnny | 2021-08-02 (ostatnia aktualizacja: 2023-11-17)
 • Stypendium sportowe w USA to szansa dla kandydatów, którzy chcą kontynuować naukę, nie rezygnując z możliwości uprawiania ulubionej dyscypliny.
 • Wysokość świadczeń zależy od uprawianej dyscypliny i ligi (np. w szkołach I Dywizji można liczyć na pełne stypendium). 
 • Ubiegając się o stypendium sportowe USA, należy wykazać się nie tylko talentem w danej dyscyplinie, ale i osiągnięciami naukowymi (np. wysokimi wynikami SAT).
Ania - mentorka lagunity stypendium usa

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium sportowe

strzalka
Marlena, mentorka Lagunity, zebrała 90 000 zł na studia w dwa tygodnie

Co to jest stypendium sportowe USA i czemu służy? 

Stypendia sportowe w USA są przyznawane znacznie częściej niż innych krajach. Otrzymują je kandydaci o wybitnych osiągnięciach, w celu umożliwienia im sfinansowania studiów w Stanach Zjednoczonych. Sportowiec w pełni uczestniczy w sesjach treningowych z drużyną uczelnianą i reprezentuje swoją szkołę w różnych turniejach i zawodach. Zadaniem trenera jest profesjonalna opieka nad zespołami.

Od pokoleń amerykańskie uniwersytety mają swoje drużyny sportowe we wszystkich dyscyplinach. To swego rodzaju wizytówka danej uczelni podczas zawodów – sukcesy w skali regionu/kraju dają zainteresowanie mediów, które relacjonują jej rozwój. Drużyny promują swoją uczelnię, która dzięki takiej reklamie nie ma problemów z rekrutacją nowych studentów. Z tego powodu uczelnie przekazują trenerom budżet na rekrutację utalentowanych sportowców z całego świata, który pomoże sfinansować czesne lub nawet wszystkie koszty studiowania za granicą.

Jakie są 4 wymagania dotyczące stypendiów sportowych?

O stypendia sportowe USA mogą ubiegać się tylko te osoby, które spełniają określone kryteria. Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej warto się z nimi zapoznać, żeby ocenić swoje szanse na otrzymanie dofinansowania:

1. Wymagania wiekowe 

Osoby ubiegające się o oficjalną licencję na uprawianie sportu na poziomie uniwersytetu lub college'u w USA muszą być w wieku od 16 do 25 lat, lub nie dalej niż na 5-6 semestrze, ponieważ większość stypendiów jest dostępna tylko podczas studiów licencjackich.

Niektóre uczelnie, zwłaszcza w NCAA II, mogą oferować stypendia poziomie magisterskim, jeśli wnioskodawca kształcił się mniej niż 8 semestrów w momencie rozpoczęcia studiów II stopnia. Istnieje jednak więcej zasad, które wpływają na to, czy dany kandydat się kwalifikuje.

Najlepiej rozpocząć studia w USA zaraz po ukończeniu szkoły średniej i tym samym mieć prawo do stypendium na pełne cztery lata nauki na poziomie licencjackim. Każdy rok rywalizacji po ukończeniu szkoły średniej zmniejsza szanse na otrzymanie stypendium USA, a także skraca czas jego trwania. Największe szanse są zaraz po ukończeniu szkoły średniej (wniosek na rok przed maturą), ponieważ daje to trenerom możliwość rozwijania umiejętności i pracy z kandydatem przez dłuższy czas.

2. Sukcesy sportowe w odpowiedniej dyscyplinie

Sport na studiach zawsze znajduje się w ofercie, nawet jeśli nie wszystkie wymienione drużyny działają każdego roku. Oto przykładowe dyscypliny dla kobiet i mężczyzn:

KobietyMężczyźni
 • siatkówka plażowa
 • cheerleadling
 • gimnastyka
 • pływanie,
 • tenis
 • golf
 • baseball
 • rugby
 • futbol amerykański
 • wioślarstwo
 • piłka nożna
 • wrestling

Większość dyscyplin jest dostępna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn – raczej nie ma sztywnego podziału na konkurencje typowo męskie/kobiece. Cechy zawodników takie jak wydajność, siła czy konkurencyjność sportowa są trudne do zdefiniowania w skali międzynarodowej. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy sport może być mierzony w kategoriach liczbowych: np. czas osiągnięty w sprincie na 100 m czy wyniki w golfie. Jednak te statystyki nie mówią zbyt wiele o konkurencyjności zawodnika, jego historii jako sportowca i jego potencjale, a to wszystko jest niezwykle ważne dla trenerów.

Liczy się wszystko: pełny obraz sportowca – jego mocne strony, dotychczasowe sukcesy i umiejętności atletyczne. Z tego względu wniosek o stypendium sportowe USA jest bardzo szczegółowy.

Jakie masz szanse na otrzymanie stypendium sportowego?

Nasz doradca może to ocenić!

Mając sportową pasję i talent, można liczyć na atrakcyjne stypendia!
Procedura ubiegania się o stypendium sportowe bywa naprawdę skomplikowana.
Nasze wsparcie ułatwia ocenę szans na sukces i pozyskanie stypendium sportowego.
Profesjonalne doradztwo. Skuteczne kursy językowe. Pomoc w sporządzeniu listu motywacyjnego.
kobieta stypendia sportowe usa
Skontaktuj się z nami!

3. Wykształcenie/wyniki w nauce

To trener przyznaje stypendium USA i skupia się wyłącznie na osiągnięciach sportowych kandydata. Jednak kandydat musi najpierw zostać zaakceptowany przez uczelnię wyższą, aby w ogóle mógł grać w swoim zespole. Wszyscy międzynarodowi kandydaci muszą więc być absolwentami szkół średnich i posiadać dokumenty, które to potwierdzają: świadectwa/dyplomy, wyniki matur oraz transkrypcje ocen.

Ponadto, każdy międzynarodowy aplikant (z wyjątkiem tych z krajów anglojęzycznych) musi zdać TOEFL (Test of English as a Foreign Language) lub IELTS (International English Language Testing System). Wydziały sportowe wymagają również, aby wnioskodawcy przystąpili do egzaminu SAT lub ACT (testy wstępne na studia).

Do wszystkich dokumentów w języku polskim należy załączyć certyfikowane tłumaczenia na angielski w tym samym formacie co oryginały.

4. Terminowe złożenie kompletnego wniosku

Zazwyczaj trenerzy planują z dużym wyprzedzeniem i szukają potencjalnych sportowców na kilka miesięcy przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu. Dlatego warto rozpocząć przygotowania z przynajmniej rocznym wyprzedzeniem, a aplikować co najmniej 8 miesięcy wcześniej. Im szybciej złożony wniosek, tym większe szanse na uzyskanie atrakcyjnego stypendium.

Co do zasady, trenerzy rzadko przyjmują zgłoszenia osobiste, ponieważ:

 • kandydaci nie mogą obiektywnie ocenić swoich umiejętności,
 • w zgłoszeniach brakuje ważnych informacji,
 • kryteria kwalifikacyjne bywają niespełnione.

Agencje oferujące usługi rekrutacyjne dla sportowców, służą jako rodzaj organu kontrolnego, który sprawdza, czy wymagania sportowe i akademickie kandydatów są spełnione, zanim przyjrzą się im trenerzy. 

Ile wynoszą stypendia sportowe USA?

Wysokość stypendiów zależy od sportu i ligi; największe szanse na otrzymanie pełnego dofinansowania  (tzw. full ride) jest w dyscyplinach takich jak koszykówka i piłka nożna (mężczyźni) oraz tenis, siatkówka czy gimnastyka (kobiety). Studenci międzynarodowi mogą aplikować można otrzymać w Division I i II.

W Division I można otrzymać pełne stypendia, które pokryją czesne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opłaty uczelniane. Biorąc pod uwagę, jak wysoki bywa koszt studiów w USA i utrzymania się w tym kraju, to naprawdę hojne wsparcie finansowe. W Division II stypendia z reguły są częściowe, a full ride oferuje się naprawdę bardzo rzadko.

Od kandydatów aplikujących o pełne stypendia wymaga się , aby mieli wysokie osiągnięcia zarówno sportowe, jak i naukowe. Proces aplikacyjny w USA jest skomplikowany, dlatego warto rozpocząć zacząć kompletować dokumenty minimum 1,5 roku wcześniej. 

NCAA, NAIA i NJCAA: jakie są wydziały sportowe szkół wyższych?

Zamiast uprawiać sport jako członek klubu w ligach klubowych, gdzie można awansować lub zejść na inny poziom w zależności od wyników, amatorskie sporty wyczynowe w USA uprawiane są głównie w ligach college'owych, w ramach których uniwersytety podzielone są na cztery różne dywizje w maksymalnie 30 różnych dyscyplinach sportowych.

Czym jest NCAA?


National Collegiate Athletic Association (NCAA) to główny organ zarządzający sportem międzyuczelnianym, dzielący się na trzy dywisje (D1, D2 i D3). Celem tego podziału jest stworzenie parytetu i wyrównania szans w sportach międzyuczelnianych. Ponadto istnienie dywizji daje mniejszym szkołom z mniejszymi zasobami możliwość rywalizacji o mistrzostwo. NCAA zrzesza niemal 1100 szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych, jej podstawowymi obowiązkami jest nadzorowanie mistrzostw oraz egzekwowanie i ustanawianie zasad dla swoich instytucji członkowskich. Wiele przepisów NCAA dotyczy pomocy finansowej dla sportowców, rekrutacji i określania uprawnień sportowców.

Szkoły Dywizji I

Mają największe ciała studenckie, budżety i stypendia sportowe USA. Do NCAA Division I należy 350 szkół, które wystawiają ponad 6 tys. drużyn, dając możliwości  niemal 140 tys. studentom-sportowcom. Maksymalna liczba stypendiów oferowanych w tej dywizji to około 74 tys., toteż trzeba się liczyć z tym, że nie każdy otrzyma dofinansowanie. Wszystkie główne konferencje sportowe, w tym SEC, Big 10, Pac 12 i ACC składają się ze szkół Division I.

Instytucje Ligi Bluszczowej należą do Dywizji I, ale nie oferują stypendiów sportowych. Szkoły Ivy League to Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, University of Pennsylvania, Princeton i Yale.

Wśród popularniejszych uczelni z Dywizji I, które mogą przyznać stypendium sportowe w USA wyróżnia się m.in. Stanford, UCLA oraz University of Florida.

Szkoły Dywizji II

310 szkół wchodzi w skład Dywizji II. Uczelnie z II stopnia nadal oferują atrakcyjne dofinansowania, ale jest ich mniej niż w Dywizji I (ponad 36 tys. zamiast 74 tys.). Większość sportowców Dywizji II otrzymuje częściowe stypendia sportowe USA, gdyż budżety są tam mniejsze. Podczas gdy szkoły I stopnia często podróżują po kraju na mecze i turnieje, w Dywizji II dominuje rywalizacja regionalna

Przykłady szkół: University of West Florida, Northern Michigan University, Oklahoma Baptist University i Valdosta State University.

Szkoły Dywizji III

Dywizja III jest największa ze wszystkich i zrzesza 438 szkół i ponad 140 tys. uczniów-zawodników. Kluczową różnicą w Division III jest to, że nie ma tam stypendiów sportowych. Większość studentów korzysta jednak z jakiejś formy pomocy akademickiej lub opartej na potrzebach. Ponadto, treningi w D3 są krótsze, a podróże na mecze rzadsze. Kładzie się tam nacisk na wartość współzawodnictwa sportowego dla uczestnika. Mniejszą uwagę przykłada się do generowania przychodów lub tworzenie wydarzeń dla widzów.

Przykładami szkół Division III są Babson College, California Institute of Technology, Emory University, Eastern Connecticut State University i University of Rochester.

Czym jest NAIA?National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) jest mniejszym stowarzyszeniem, porównywalnym pod względem poziomu do drugiej dywizji NCAA. Składa się z 250 szkół i zrzesza 83 tys. studentów, dając im możliwość uprawiania 17 dyscyplin sportowych, takich jak m.in. pływanie i nurkowanie, tenis, golf czy piłka nożna.

NAIA oferuje około 25 tys. stypendiów, na które przeznacza 1,3 miliarda USD! Rodzaj i wysokość dofinansowania zależą m.in. od tego, w jakim stowarzyszeniu jest dana szkoła i w jakiej dyscyplinie gra. NAIA daje możliwość uzyskania stypendium full ride, a wymagania kwalifikacyjne i zasady przyznawania stypendiów są mniej rygorystyczne niż w NCAA.

Czym jest NJCAA?National Junior College Athletic Association (NJCAA) podobnie jak NCAA, dzieli się na trzy dywizje. Konkurencyjne podziały sportowe zostały uruchomione na początku lat 90. ze względu na wzrost i popularność kilku dyscyplin. Aby sport mógł otrzymać status oddziału, udział kolegium członkowskiego w sporcie musi być zgodny z wytycznymi w regulaminie NJCAA. 

Wytyczne dotyczące stypendiów:

 • Dywizja I – kolegia mogą przyznać stypendia full rides, obejmujące czesne, opłaty uczelniane, zakwaterowanie i wyżywienie; w każdym sporcie obowiązują jednak ograniczenia dotyczące liczby przyznawanych stypendiów. 
 • Dywizja II – szkoły mogą przyznawać częściowe stypendia sportowe USA, tj. ograniczające się do czesnego, opłat uczelnianych i do 250 USD na materiały do nauki; podobnie jak w D1, w każdym sporcie D2 obowiązują ograniczenia dotyczące liczby przyznawanych stypendiów.
 • Dywizja III – uczelnie, na których ani całościowe, ani częściowe stypendium sportowe w USA nie jest oferowane.

Szkoły mogą uczestniczyć w wielu dywizjach, w różnych dyscyplinach sportowych – jeśli uzna, że jest to w najlepszym interesie instytucji. Co dwa lata uczelnie członkowskie muszą zadeklarować, jakie sporty będą sponsorować i w jakiej dywizji chcą uczestniczyć. 

Jak działają drużyny sportowe na uniwersytetach w USA?

Oficjalny sezon odbywa się tylko podczas jednego semestru, pod koniec którego odbywają się zawody regionalne i mistrzostwa krajowe w celu wyłonienia oficjalnego lidera każdego sportu w każdej z dywizji. W trakcie tego semestru drużyna wyjeżdża na zawody co najmniej dwa razy w tygodniu, aby zagrać z drużynami z innych, często odległych uczelni. Większość dyscyplin ma swój sezon rozgrywek albo w semestrze jesiennym (sierpień-grudzień), albo w wiosennym (styczeń-maj). Niektóre sporty, takie jak koszykówka, gimnastyka, pływanie i nurkowanie odbywają się w obu semestrach.

Pozostały czas jest wykorzystywany na fizyczne, techniczne i taktyczne przygotowanie do oficjalnego sezonu. Wielu zagranicznych sportowców jest zaskoczonych dużą liczbą zawodów, które są bardzo wymagające fizycznie. Wielu trenerów jest wynagradzanych w zależności od sukcesów ich drużyn. Oznacza to, że trening jest ciężki! Nie dostaje się stypendium po to, żeby siedzieć i nic nie robić. Przygotowania są wymagające fizycznie, ale zawodnik ma szansę w pełni wykorzystać swój potencjał pod czujnym okiem profesjonalnego opiekuna.

Czas na treningi i naukę
W trakcie sezonu w I Dywizji NCAA studenci-sportowcy spędzają około 80 godzin tygodniowo na zajęciach sportowych i akademickich. To naprawdę wymagające, ale i rozwijające doświadczenie.

W niektórych przypadkach pod koniec semestru planowane są zawody towarzyskie. Zawody te mają za zadanie sprawdzić formację zespołu i pomóc trenerom w ustaleniu, którzy zawodnicy powinni znaleźć się w składzie na przyszły semestr.

Innym ważnym aspektem jest duch zespołu, który wpaja się sportowcom i jest powszechnie uważany za klucz do sukcesu w USA. Wielu studentów uważa, że nigdy nie byli w stanie osiągnąć tego samego poziomu sprawności, który utrzymywali będąc w zespole uczelni. Kiedy wiadomo już, które organizacje oferują stypendia (oraz w jakiej wysokości), jakie są kryteria przyznawania dofinansowań oraz jak wygląda praca studenta-sportowca, warto dowiedzieć się, jak zdobyć stypendium sportowe w Stanach Zjednoczonych. Postępując zgodnie z instrukcją, znacząco zwiększa się szanse na uzyskanie atrakcyjnego dofinansowania, najlepiej full ride.

Jak zdobyć stypendium sportowe w USA w 5 krokach?

Aby pokryć część, a najlepiej to wszystkie koszty związane ze studiowaniem za oceanem, warto ubiegać się o pomoc finansową, która jest przyznawana m.in. utalentowanym studentom-sportowcom. Jak udowodnić zasadność swojej kandydatury na stypendium sportowe w USA?

1. Kiedy zacząć przygotowania?

Nie czekaj, aż rozpocznie się ostatni rok nauki w szkole średniej, aby zacząć szukać możliwości otrzymania stypendium. Do tego czasu wielu trenerów uniwersyteckich ma już podpisane kontrakty z zawodnikami w swoich drużynach. Im wcześniej zaczniesz, tym większe są Twoje szanse na zdobycie miejsca. Będziesz mieć również więcej czasu na rozwiązanie problemów, które mogą utrudnić Ci zdobycie stypendium, takich jak oceny czy słabości sportowe.

Spójrz na oś czasu rekrutacji w wybranym stowarzyszeniu i dyscyplinie sportowej. Przykładowo, trenerzy I Dywizji koszykówki mężczyzn NCAA rozpoczynają poszukiwania wartościowych zawodników już w połowie czerwca, a więc jeszcze w roku szkolnym poprzedzającym ostatnią klasę liceum/technikum. Jako że polscy kandydaci praktycznie nie mają szansy zaprezentować się trenerom prestiżowych, amerykańskich uczelni, to muszą solidnie przygotować się do aplikacji o stypendium sportowe USA.

2. Do kogo zgłosić się po informacje i co umieścić w profilu sportowym?

Twój lokalny trener jest pierwszym źródłem informacji i może wiele powiedzieć o Twoich umiejętnościach. Ostatecznie nie jest jednak najlepszą osobą do ocenienia Twojego potencjału. Po pierwsze, raczej nie ma zbyt dużego doświadczenia z zawodnikami na poziomie college'u, a po drugie – jego opinia może być nieobiektywna po tak długiej współpracy. Dobrym pomysłem może być zainwestowanie w profesjonalną ocenę sportową. Podczas oceny możesz dowiedzieć się cennych informacji, takich jak: 

 • jakie są Twoje szanse na zdobycie stypendium 
 • jakie są Twoje mocne i słabe strony 
 • nad czym musisz teraz popracować, jeśli chcesz zdobyć stypendium

Rzetelna opinia profesjonalisty pozwala lepiej przygotować się do rywalizacji o stypendia sportowe USA. Oceny dokonuje się na bezpośredniej konsultacji lub na podstawie przesłanych materiałów wideo.

Trenerzy szukający najlepszych sportowców wykorzystują wiele różnych narzędzi, takich jak rekrutacyjne serwisy medialne (np. rivals.com) czy rekomendacje profesjonalnych doradców. Ważne jest więc stworzenie profilu sportowego i umieszczenie go w popularnych bazach danych. Taki profil powinien zawierać kompletne informacje o wykształceniu, osiągnięciach akademickich oraz sportowych talentach (najlepiej dodatkowo w formie wideo i/lub zdjęć).

 3. Jakie wymagania trzeba spełnić do NCAA i NAIA?

Istnieją trzy główne organizacje, które przyznają stypendia sportowe w Stanach Zjednoczonych: NCAA, NAIA i NJCAA. Każda z nich ma swoje własne zasady dotyczące kwalifikowalności. Pod uwagę brane są np. wyniki GPA (tj. średnia ocen), statystyki i wyróżnienia sportowe czy filmy rekrutacyjne.

Aplikując o stypendium USA w szkołach NCAA pierwszej i drugiej dywizji, należy:

 • założyć konto certyfikacyjne, które kosztuje 150 USD.;
 • zaliczyć 16 kursów podstawowych w szkole średniej (m.in. z angielskiego, matematyki oraz nauk przyrodniczych i społecznych);
 • osiągnąć średnią ocen odpowiadającą GPA 2,3 lub 2,0;
 • osiągnąć zadowalający wynik SAT lub ACT (w zależności od GPA).

Chcąc uzyskać stypendium sportowe USA w szkołach NAIA, należy:

 • uzyskać tytuł absolwenta szkoły średniej;
 • spełnić wymagania aplikacyjne uczelni;
 • osiągnąć minimalny wynik SAT lub ACT / uzyskać minimum 2,0 GPA / należeć do 50% najlepszych absolwentów swojej szkoły średniej.

W przypadku ostatniego z wymienionych kryteriów wystarczy spełniać dwa z trzech warunków. Zapoznanie się z wymaganiami ułatwi Ci podjęcie decyzji na temat uczelni, do której chcesz uczęszczać.

4. Dlaczego musisz zrobić listę szkół, do których chcesz uczęszczać?

W Stanach Zjednoczonych istnieje tysiące szkół wyższych i uniwersytetów, które przyznają stypendia sportowe. Nie możesz aplikować do nich wszystkich. Kiedy już wiesz, do jakiej organizacji i dywizji chcesz dążyć, dowiedz się, jakie szkoły oferują Twoją dyscyplinę wybranej lidze. Można to łatwo zrobić, przechodząc do witryn NCAA, NAIA lub NJCAA, klikając swój oddział, a następnie obszar „uczestniczących szkół”. Wybierając uczelnię, będziesz musiał wziąć pod uwagę czynniki takie jak:

 • lokalizacja szkoły,
 • koszty edukacji, 
 • ofertę kierunków i specjalizacji,
 • wymagania aplikacyjne, m.in. SAT lub ACT.

Nawet jeśli trener oferuje stypendium sportowe, to właśnie szkoła decyduje, czy Cię przyjąć. Jeśli masz za słabe oceny, Twoja kandydatura może zostać odrzucona. Dlatego ważne jest również, aby porównać swoje wyniki w nauce do ocen uczniów chodzących do danej szkoły. Jeśli jesteś miernym uczniem, nie spodziewaj się, że dostaniesz się na Harvard – nawet jeśli świetnie idzie Ci w sporcie!

Wiza studencka do USA
Bez względu na wybraną uczelnię, organizację i dywizję, studia w USA zawsze wiążą się z koniecznością wyrobienia wizy studenckiej. O tym, jak ubiegać się o wydanie dokumentu krok po kroku oraz ile to kosztuje, można znaleźć na naszym blogu. Sprawdź: wiza do USA.

5. Jak przebiegają negocjacje stypendialne z trenerem?

Gdy masz już listę szkół, które Cię interesują, czas zacząć kontaktować się z trenerami. Ich dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych uczelni. Wyślij do nich pakiet rekrutacyjny, pamiętając o spersonalizowaniu listu motywacyjnego. W piśmie należy podkreślić, dlaczego chcesz iść do tej konkretnej szkoły i dlaczego pasowałbyś do tego konkretnego zespołu. Nie wysyłaj dokładnie tego samego listu motywacyjnego do każdego trenera!

Istnieją pewne surowe zasady dotyczące tego, kiedy trenerzy mają kontaktować się z uczniami-sportowcami i zwykle nie mogą udzielić studentowi bezpośredniej odpowiedzi. Istnieje jednak luka w zasadach: można nawiązać kontakt za pośrednictwem lokalnego trenera lub agencji rekrutacyjnej. Dlatego pamiętaj, aby podać ich dane kontaktowe. Zazwyczaj to one prowadzą konsultacje dotyczące najlepszego możliwego pakietu finansowego. Jeśli obie strony będą usatysfakcjonowane wynikiem negocjacji, to zostaje podpisana umowa z zawodnikiem, a młody sportowiec może liczyć na wymarzone stypendium sportowe USA.

Jak Lagunita Education pomaga zdobyć stypendia sportowe USA?

Talent i osiągnięcia sportowe są kluczowe dla uzyskania stypendium, jednak to nie wszystko – potrzebne są także dokumenty aplikacyjne (m.in. przekonujące CV/list motywacyjny) i wysokie wyniki standaryzowanych testów SAT lub ACT. O ile trener może pomóc w wyborze dyscypliny i przygotowaniu sportowym, o tyle o sporządzaniu dokumentacji i egzaminach zazwyczaj nie ma większego pojęcia. W tej sprawie warto zwrócić się do Lagunita Education.

Nasi tutorzy przekażą Ci wiedzę na temat struktury SAT lub ACT oraz techniki skutecznego przygotowania (sprawdź: kurs SAT). Doświadczeni doradcy służą natomiast pomocą w napisaniu CV czy listu motywacyjnego – podpowiedzą, jak podkreślić swoje osiągnięcia i wyróżnić się na tle pozostałych kandydatów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Najczęstsze pytania

Jak dostać stypendium sportowe w USA?

Aby dostać stypendium w USA, trzeba złożyć swój wniosek odpowiednio wcześnie, żeby zdążyć zadbać o oceny, zdać wymagany egzamin, sporządzić list motywacyjny czy nadrobić braki sportowe. Ważne jest sprawdzenie zasad kwalifikowalności w poszczególnych organizacjach, aby złożyć kompletne podanie na czas. 

Ile wynosi stypendium sportowe w USA?

Stypendium sportowe w USA może pokryć nawet 100% kosztów studiowania w Stanach Zjednoczonych. Tak hojne wsparcie oferują uczelnie z I Dywizji (spoza Ivy League), dysponujące największymi budżetami dla aspirujących sportowców. W II Dywizji można liczyć na częściowe pokrycie kosztów edukacji wyższej.

Które uczelnie oferują najlepsze stypendia sportowe w USA?

Najwyższe stypendia sportowe przyznają prestiżowe uczelnie z I Dywizji, takie jak Uniwersytet Stanforda czy UCLA. Należy pamiętać, że w elitarnej Ivy League nie oferuje się stypendium sportowych, mimo że uczelnie przynależą do I Dywizji.

Kiedy składać wniosek o stypendium sportowe w USA?

Przygotowania do aplikacji o stypendium sportowe w USA zaleca się rozpocząć minimum rok przed startem roku akademickiego. Im wcześniej, tym większe szanse na spełnienie wszystkich wymagań na czas, a co za tym idzie – otrzymania dofinansowania. 

Zobacz w jaki sposób Marlena zdołała obniżyć koszt swoich studiów o 90 000 zł


Oceń artykuł:

Średnia 3.6/5 na podstawie 5 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium sportowe

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób