#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Jak zdobyć stypendium sportowe w USA?

Stypendium sportowe USA – ile wynosi i jak je dostać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Stypendium sportowe USA – ile wynosi i jak je dostać? Post Gościnny | 2021-08-02 (ostatnia aktualizacja: 2023-03-15)
 • Stypendium sportowe w USA to szansa dla kandydatów, którzy chcą kontynuować naukę, nie rezygnując z możliwości uprawiania ulubionej dyscypliny.
 • Wysokość świadczeń zależy od uprawianej dyscypliny i ligi (np. w szkołach I Dywizji można liczyć na pełne stypendium). 
 • Ubiegając się o stypendium sportowe USA, należy wykazać się nie tylko talentem w danej dyscyplinie, ale i osiągnięciami naukowymi (np. wysokimi wynikami SAT).
Ania - mentorka lagunity stypendium usa

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium sportowe

strzalka
Marlena, mentorka Lagunity, zebrała 90 000 zł na studia w dwa tygodnie

Co to jest stypendium sportowe? 

Stypendia sportowe są znacznie popularniejsze w USA niż innych krajach. Są przyznawane kandydatom o wybitnych osiągnięciach, w celu umożliwienia im sfinansowania studiów w USA. Sportowiec w pełni uczestniczy w sesjach treningowych z drużyną uczelnianą i reprezentuje swoją szkołę w różnych turniejach i zawodach. Zadaniem trenera jest profesjonalna opieka nad zespołami.

Z jakich powodów przyznawane są stypendia? 

Od pokoleń amerykańskie uniwersytety mają swoje drużyny sportowe we wszystkich dyscyplinach. To swego rodzaju wizytówka danej uczelni podczas zawodów – sukcesy w skali regionu/kraju dają zainteresowanie mediów, które relacjonują jej rozwój. Drużyny promują swoją uczelnię, która dzięki takiej „reklamie” nie ma problemów z rekrutacją nowych studentów. Z tego powodu uczelnie przekazują trenerom budżet na rekrutację utalentowanych sportowców z całego świata, który pomoże sfinansować studia lub nawet cały pobyt za granicą.

Wymagania dotyczące stypendiów sportowych 

Wymagania wiekowe 

Osoby ubiegające się o oficjalną licencję na uprawianie sportu na poziomie uniwersytetu lub college'u w USA muszą być w wieku od 17 do 24 lat, lub nie dalej niż na 6 semestrze, ponieważ większość stypendiów jest dostępna tylko podczas studiów licencjackich.

Niektóre uczelnie, zwłaszcza w NCAA II, mogą oferować stypendia poziomie magisterskim, jeśli wnioskodawca kształcił się mniej niż 8 semestrów w momencie rozpoczęcia studiów II stopnia. Istnieje jednak więcej zasad, które wpływają na to, czy dany kandydat się kwalifikuje.

Najlepiej rozpocząć studia w USA zaraz po ukończeniu szkoły średniej i tym samym mieć prawo do stypendium na pełne cztery lata nauki na poziomie licencjackim. Każdy rok rywalizacji po ukończeniu szkoły średniej zmniejsza szanse na otrzymanie stypendium USA, a także skraca czas jego trwania. Największe szanse są zaraz po ukończeniu szkoły średniej (wniosek na rok przed maturą), ponieważ daje to trenerom możliwość rozwijania umiejętności i pracy z kandydatem przez dłuższy czas.

Odnoszenie sukcesów w odpowiednim sporcie 

Sport na studiach zawsze znajduje się w ofercie, nawet jeśli nie wszystkie wymienione drużyny działają każdego roku. Oto przykładowe dyscypliny:

 • Kobiety: łucznictwo, koszykówka, kręgle, biegi przełajowe, jeździectwo, szermierka, hokej na trawie, golf, gimnastyka, hokej na lodzie, lacrosse, strzelba, wioślarstwo, narciarstwo (biegi przełajowe i zjazdowe), piłka nożna, softball, squash, pływanie i nurkowanie, synchronizacja. pływanie, tenis, biegi, siatkówka, water polo. 
 • Mężczyźni: baseball, koszykówka, biegi przełajowe, szermierka, piłka nożna, golf, gimnastyka, hokej na lodzie, lacrosse, strzelba, narciarstwo (biegi przełajowe i zjazdowe), piłka nożna, pływanie i nurkowanie, tenis, tor, siatkówka, water polo, zapasy.

Oczywiście cechy takie jak wydajność, siła czy konkurencyjność sportowa są niemożliwe do zdefiniowania w skali międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy sport może być mierzony w kategoriach liczbowych, np. czas osiągnięty w sprincie na 100 m czy wyniki w golfie. Jednak te statystyki nie mówią zbyt wiele o konkurencyjności zawodnika, jego historii jako sportowca i jego potencjale, a to wszystko jest niezwykle ważne dla trenerów.

Liczy się wszystko: pełny obraz sportowca – jego mocne strony, dotychczasowe sukcesy i umiejętności atletyczne. Z tego względu wniosek o stypendium sportowe USA jest bardzo szczegółowy.

Wykształcenie

To trener przyznaje stypendium i skupia się wyłącznie na osiągnięciach sportowych kandydata. Jednak kandydat musi najpierw zostać zaakceptowany przez szkołę wyższą lub uniwersytet, aby w ogóle mógł grać w swoim zespole.

Jakie masz szanse na otrzymanie stypendium sportowego?

Nasz doradca może to ocenić!

Mając sportową pasję i talent, można liczyć na atrakcyjne stypendia!
Procedura ubiegania się o stypendium sportowe bywa naprawdę skomplikowana.
Nasze wsparcie ułatwia ocenę szans na sukces i pozyskanie stypendium sportowego.
Profesjonalne doradztwo. Skuteczne kursy językowe. Pomoc w sporządzeniu listu motywacyjnego.
kobieta stypendia sportowe usa
Skontaktuj się z nami!

Wszyscy międzynarodowi kandydaci muszą więc być absolwentami szkół średnich i posiadać dokumenty, które to potwierdzają: świadectwa/dyplomy, wyniki matur oraz transkrypcje ocen.

Ponadto, każdy międzynarodowy aplikant (z wyjątkiem kandydatów z krajów anglojęzycznych) musi zdać TOEFL (Test of English as a Foreign Language) lub IELTS (International English Language Testing System).

Wydziały sportowe wymagają również, aby wnioskodawcy przystąpili do egzaminu SAT lub ACT (testy wstępne na studia).

Do wszystkich dokumentów w języku polskim należy załączyć certyfikowane tłumaczenia na angielski w tym samym formacie co oryginały.

Aplikuj wcześnie, podając wszystkie wymagane informacje

Zazwyczaj trenerzy planują z dużym wyprzedzeniem i szukają potencjalnych sportowców na kilka miesięcy przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu. Dlatego warto aplikować co najmniej 6 miesięcy przed planowaną rejestracją. Im wcześniej złożony wniosek, tym większe szanse na uzyskanie atrakcyjnego stypendium.

Co do zasady, trenerzy rzadko przyjmują zgłoszenia osobiste, ponieważ:

 • kandydaci nie mogą obiektywnie ocenić swoich umiejętności,
 • w zgłoszeniach brakuje ważnych informacji,
 • kryteria kwalifikacyjne bywają niespełnione.

Agencje oferujące usługi rekrutacyjne dla sportowców, służą jako rodzaj organu kontrolnego, który sprawdza, czy wymagania sportowe i akademickie kandydatów są spełnione, zanim przyjrzą się im trenerzy. 

Wysokość stypendiów sportowych

Wysokość stypendiów zależy od sportu i ligi. Stypendia dla studentów międzynarodowych można otrzymać w Division I i II.

W Division I można otrzymać pełne stypendia, które pokryją czesne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opłaty uczelniane. Biorąc pod uwagę, jak wysoki bywa koszt studiów w USA i utrzymania się w tym kraju, to naprawdę hojne wsparcie finansowe.

Jednakże wymaga się od kandydata, aby miał nie dość, że wysokie osiągnięcia sportowe, to dodatkowo naukowe. Proces aplikacyjny w USA jest skomplikowany, dlatego warto rozpocząć aplikację, co najmniej 1,5 roku przed planowanym wyjazdem na studia.

Wydziały sportowe szkół wyższych NCAA, NAIA i NJCAA

Zamiast uprawiać sport jako członek klubu w ligach klubowych, gdzie można awansować lub zejść na inny poziom w zależności od wyników, amatorskie sporty wyczynowe w USA uprawiane są głównie w ligach college'owych, w ramach których uniwersytety podzielone są na cztery różne dywizje w maksymalnie 30 różnych dyscyplinach sportowych.

NCAA


NCAA to National Collegiate Athletic Association. To główny organ zarządzający sportem międzyuczelnianym. Ponad 1200 szkół wyższych i uniwersytetów jest członkami NCAA. Podstawowymi obowiązkami NCAA jest nadzorowanie mistrzostw oraz egzekwowanie i ustanawianie zasad dla swoich instytucji członkowskich. Wiele przepisów NCAA dotyczy pomocy finansowej dla sportowców, rekrutacji i określania uprawnień sportowców. Instytucje członkowskie NCAA są podzielone na trzy działy: I, II i III. Celem podziałów jest stworzenie parytetu i wyrównania szans w sportach międzyuczelnianych. Ponadto istnienie dywizji daje mniejszym szkołom z mniejszymi zasobami możliwość rywalizacji o mistrzostwo.

Szkoły Dywizji I mają największe ciała studenckie, budżety i stypendia sportowe USA. Do NCAA Division I należy ponad 350 szkół, które wystawiają ponad 6,000 drużyn, dając możliwości ponad 170,000 studentom-sportowcom. Wszystkie główne konferencje sportowe, w tym SEC, Big 10, Pac 12 i ACC składają się ze szkół Division I.

Instytucje Ligi Bluszczowej należą do Dywizji I, ale nie oferują stypendiów sportowych. Szkoły Ivy League to Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, University of Pennsylvania, Princeton i Yale.

Wśród popularniejszych uczelni z Dywizji I, które mogą przyznać stypendium sportowe w USA wyróżnia się m.in. Stanford, UCLA oraz University of Florida.

Prawie 300 szkół wchodzi w skład Dywizji II. Uczelnie z II stopnia nadal oferują atrakcyjne dofinansowania, ale jest ich mniej niż w Dywizji I. Większość sportowców Dywizji II otrzymuje częściowe stypendia sportowe w USA, gdyż budżety są tam mniejsze. Podczas gdy szkoły I stopnia często podróżują po kraju na mecze i turnieje, w Dywizji II dominuje rywalizacja regionalna

Przykłady szkół: UCSD, University of West Florida, Northern Michigan University, Oklahoma Baptist University i Valdosta State University.

Dywizja III jest największa ze wszystkich i zrzesza 444 instytucji i ponad 170 000 uczniów-zawodników. Kluczową różnicą w Division III jest to, że nie ma tam stypendiów sportowych. Większość studentów korzysta jednak z jakiejś formy pomocy akademickiej lub opartej na potrzebach. Ponadto, treningi w D III są krótsze, a podróże na mecze rzadsze. Kładzie się tam nacisk na wartość współzawodnictwa sportowego dla uczestnika. Mniejszą uwagę przykłada się do generowania przychodów lub tworzenie wydarzeń dla widzów.

Przykładami szkół Division III są Babson College, California Institute of Technology, Emory University, Eastern Connecticut State University i University of Rochester.

NAIANAIA to skrót od "National Association of Intercollegiate Athletics". NAIA składa się z 300 szkół i 13 dyscyplin sportowych. Jest mniejszym stowarzyszeniem niż NCAA, z nieco ponad 60 000 studentów.

Obejmuje dwie dywizje (I i II), a pierwsza w NAIA jest porównywalna z drugą w NCAA. Ponad 90% szkół w NAIA oferuje stypendia, nie można jednak stwierdzić, ilu sportowców je otrzymuje, ponieważ NAIA nie posiada centralnej bazy danych. Wysokość i rodzaj stypendium zależą m.in. od tego, w jakim stowarzyszeniu jest zrzeszona dana szkoła i w jakiej gra. Ogólnie rzecz biorąc, wymagania kwalifikacyjne i zasady przyznawania stypendiów w NCAA są bardziej rygorystyczne niż w NAIA.

NJCAA NJCAA to National Junior College Athletic Association. Konkurencyjne podziały sportowe zostały uruchomione przez NJCAA na początku lat 90. ze względu na wzrost i popularność kilku dyscyplin. Aby sport mógł otrzymać status oddziału, udział kolegium członkowskiego w sporcie musi być zgodny z wytycznymi w regulaminie NJCAA. 

Kolegia mogą uczestniczyć w wielu dywizjach, w różnych dyscyplinach sportowych – jeśli uzna, że jest to w najlepszym interesie instytucji. Co dwa lata uczelnie członkowskie muszą zadeklarować, jakie sporty będą sponsorować i w jakiej dywizji chcą uczestniczyć. 

Wytyczne dotyczące stypendiów:

Dywizja I – kolegia mogą przyznać pełne stypendia sportowe (czesne, książki, opłaty, zakwaterowanie i wyżywienie). W każdym sporcie obowiązują ograniczenia dotyczące liczby przyznawanych stypendiów. 

Dywizja II – kolegia mogą przyznawać stypendia sportowe USA, ale świadczenia są ograniczone do czesnego, książek, opłat i do 250$ na wymagane materiały. W każdym sporcie obowiązują ograniczenia dotyczące liczby przyznawanych stypendiów.

Dywizja III – uczelnie nie mogą oferować żadnych stypendiów sportowych.

Drużyny sportowe na uniwersytetach w USA

Fazy zawodów i treningu 

Oficjalny sezon odbywa się tylko podczas jednego semestru, pod koniec którego odbywają się zawody regionalne i mistrzostwa krajowe w celu wyłonienia oficjalnego lidera każdego sportu w każdej z dywizji.

W trakcie tego semestru drużyna wyjeżdża na zawody co najmniej dwa razy w tygodniu, aby zagrać z drużynami z innych, często odległych uczelni. Większość dyscyplin ma swój sezon rozgrywek albo w semestrze jesiennym (sierpień-grudzień), albo w wiosennym (styczeń-maj). Niektóre sporty, takie jak koszykówka, gimnastyka, pływanie i nurkowanie odbywają się w obu semestrach.

Pozostały czas jest wykorzystywany na fizyczne, techniczne i taktyczne przygotowanie do oficjalnego sezonu. Wielu zagranicznych sportowców jest zaskoczonych dużą liczbą zawodów, które są bardzo wymagające fizycznie.

W niektórych przypadkach pod koniec semestru planowane są zawody towarzyskie. Zawody te mają za zadanie sprawdzić formację zespołu i pomóc trenerom w ustaleniu, którzy zawodnicy powinni znaleźć się w składzie na przyszły semestr.

Metody szkoleniowe 

Wielu trenerów jest wynagradzanych w zależności od sukcesów ich drużyn. Oznacza to, że trening jest ciężki! Nie dostaje się stypendium po to, żeby siedzieć i nic nie robić. Przygotowania są wymagające fizycznie, ale zawodnik ma szansę w pełni wykorzystać swój potencjał pod czujnym okiem profesjonalnego opiekuna.

Innym ważnym aspektem jest duch zespołu, wpaja się sportowcom i jest powszechnie uważany za klucz do sukcesu w USA. Wielu studentów uważa, że nigdy nie byli w stanie osiągnąć tego samego poziomu sprawności, który utrzymywali będąc w zespole uczelni. 

Jak zdobyć stypendium sportowe w USA w 5 krokach:

1. Zacznij wcześnie! 

Nie czekaj, aż rozpocznie się ostatni rok nauki w szkole średniej, aby zacząć szukać możliwości otrzymania stypendium. Do tego czasu wielu trenerów uniwersyteckich ma już podpisane kontrakty z zawodnikami w swoich drużynach. Im wcześniej zaczniesz, tym większe są Twoje szanse na zdobycie miejsca. Będziesz mieć również więcej czasu na rozwiązanie problemów, które mogą utrudnić Ci zdobycie stypendium, takich jak oceny czy słabości sportowe. Spójrz na oś czasu rekrutacji stypendiów sportowych, aby zapoznać się ze wszystkimi etapami.

2. Skorzystaj z profesjonalnej oceny 

Twój lokalny trener jest pierwszym źródłem informacji i może Ci wiele powiedzieć o Twoich umiejętnościach. Ostatecznie nie jest jednak najlepszą osobą do ocenienia Twojego potencjału. Po pierwsze, raczej nie ma zbyt dużego doświadczenia z zawodnikami na poziomie college'u, a po drugie – jego opinia może być nieobiektywna po tak długiej pracy z Tobą. Dobrym pomysłem może być zainwestowanie w profesjonalną ocenę sportową. Podczas oceny możesz dowiedzieć się cennych informacji, takich jak: 

 • Jakie są Twoje szanse na zdobycie stypendium 
 • Jakie są Twoje mocne i słabe strony 
 • Nad czym musisz teraz popracować, jeśli chcesz zdobyć stypendium

Rzetelna opinia profesjonalisty pozwala lepiej przygotować się do rywalizacji o stypendium sportowe USA.

3. Zasady kwalifikacji do badań 

Istnieją trzy główne organizacje, które przyznają stypendia sportowe w Stanach Zjednoczonych: NCAA, NAIA i NJCAA. Każda z nich ma swoje własne zasady dotyczące kwalifikowalności. 

Na przykład, trzeba będzie podjąć pewne rodzaje zajęć, aby być uprawnionym do gry z NCAA. Istnieją również zasady dotyczące ocen, więc być może trzeba będzie poprawić swoje oceny, aby kwalifikować się do stypendium USA.

4. Zrób listę szkół, do których chcesz uczęszczać

W Stanach Zjednoczonych istnieje tysiące szkół wyższych i uniwersytetów, które przyznają stypendia sportowe. Nie możesz aplikować do nich wszystkich. Kiedy już wiesz, do jakiej dywizji powinieneś dążyć, dowiedz się, jakie szkoły oferują Twoją dyscyplinę w tej dywizji. 

Można to łatwo zrobić, przechodząc do witryn NCAA, NAIA lub NJCAA, klikając swój oddział, a następnie obszar „uczestniczących szkół”. Wybierając uczelnię, będziesz musiał wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

 • lokalizacja szkoły,
 • koszty edukacji, 
 • ofertę specjalizacji,
 • wymagane wyniki SAT lub ACT.

Nawet jeśli trener oferuje stypendium sportowe, to właśnie szkoła decyduje, czy Cię przyjąć. Jeśli Twoje oceny są słabe, możesz nie zostać przyjęty. Dlatego ważne jest również, aby porównać swoje wyniki w nauce do ocen uczniów chodzących do danej szkoły. Jeśli jesteś miernym uczniem, nie spodziewaj się, że dostaniesz się na Harvard – nawet jeśli świetnie idzie ci w sporcie!

Mentorzy Lagunita Education pomagają w procesie aplikacji na studia w USA i profesjonalnie przygotowują do egzaminów. Sprawdź kurs sat i aplikuj na sportowe stypendium USA w najhojniejszych uczelniach!

5. Skontaktuj się z trenerami

Gdy masz już listę szkół, które Cię interesują, czas zacząć kontaktować się z trenerami. Dane kontaktowe trenerów można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Wyślij do nich pakiet rekrutacyjny, pamiętając o spersonalizowaniu listu motywacyjnego. W piśmie należy podkreślić, dlaczego chcesz iść do tej konkretnej szkoły i dlaczego pasowałbyś do tego konkretnego zespołu. Nie wysyłaj dokładnie tego samego listu motywacyjnego do każdego trenera!

Istnieją pewne surowe zasady dotyczące tego, kiedy trenerzy mają kontaktować się z uczniami-sportowcami i zwykle nie mogą udzielić odpowiedzi aż do ostatniego roku szkoły średniej. Istnieje jednak luka w zasadach: trenerzy kontaktują się za pośrednictwem lokalnego trenera lub agencji rekrutacyjnej. Dlatego pamiętaj, aby podać ich dane kontaktowe.


Najczęstsze pytania

Jak dostać stypendium sportowe w USA?

Aby dostać stypendium w USA, trzeba złożyć swój wniosek odpowiednio wcześnie, żeby zdążyć zadbać o oceny, zdać wymagany egzamin, sporządzić list motywacyjny czy nadrobić braki sportowe. Ważne jest sprawdzenie zasad kwalifikowalności w poszczególnych organizacjach, aby złożyć kompletne podanie na czas. 

Ile wynosi stypendium sportowe w USA?

Stypendium sportowe w USA może pokryć nawet 100% kosztów studiowania w Stanach Zjednoczonych. Tak hojne wsparcie oferują uczelnie z I Dywizji (spoza Ivy League), dysponujące największymi budżetami dla aspirujących sportowców. W II Dywizji można liczyć na częściowe pokrycie kosztów edukacji wyższej.

Które uczelnie oferują najlepsze stypendia sportowe w USA?

Najwyższe stypendia sportowe przyznają prestiżowe uczelnie z I Dywizji, takie jak Uniwersytet Stanforda czy UCLA. Należy pamiętać, że w elitarnej Ivy League nie oferuje się stypendium sportowych, mimo że uczelnie przynależą do I Dywizji.

Kiedy składać wniosek o stypendium sportowe w USA?

Przygotowania do aplikacji o stypendium sportowe w USA zaleca się rozpocząć nawet rok przed startem roku akademickiego. Zwiększa to szanse na spełnienie wszystkich wymagań na czas, a co za tym idzie – otrzymania dofinansowania. 

Zobacz w jaki sposób Marlena zdołała obniżyć koszt swoich studiów o 90 000 zł


Oceń artykuł:

Średnia 3.6/5 na podstawie 5 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium sportowe

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób