logo lagunita education studia w usa i anglii
#studia-w-usa #sat

Jak wygląda system edukacji w Stanach Zjednoczonych?

System edukacji w USA - jak wygląda?

zdjęcie Piotr Zawadzki autora postu o System edukacji w USA - jak wygląda? Piotr Zawadzki | Szkoła Główna Handlowa | 2019-08-26 (ostatnia aktualizacja: 2021-06-09)
  • System szkolnictwa wyższego w USA wygląda inaczej niż w Polsce
  • większość studentów kończy tylko studia licencjackie
  • zobacz jak wygląda system studiów w USA

Chcesz studiować w USA?

Napisz do nas!

System szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych

Bez wątpienia Stany Zjednoczone to kuźnia młodych naukowców i państwo mogące się poszczycić najlepszymi szkołami i uczelniami na świecie. Zgodnie z amerykańską Konstytucją to władze stanowe regulują szkolnictwie i szkolnictwie wyższe i decydują m.in. o administracji, finansowaniu i formie instytucji naukowych. Z tego względu można się spotkać ze znaczącymi różnicami w świadczeniu edukacji przez różne stany.

Szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych obejmuje trzy poziomy: podstawowy (elementary), średni (secondary) i wyższy (postsecondary). Poziom podstawowy obejmuje 6-8 letnie kształcenie najmłodszych w szkołach podstawowych. Kolejnym etapem jest odpowiednik polskiego liceum w USA - High School. Edukacja na etapie secondary kończy się na poziomie 12-stej klasy (zazwyczaj w 17-18 roku życia) i jest ona poświadczona dyplomem ukończenia szkoły średniej (High School Diploma). Następnie absolwenci amerykańskich wyborów stają przed koniecznością wyboru jednej z wielu możliwych dróg dalszego kształcenia. Instytucje naukowe, które odpowiadają za szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych, dzieli się na studia I stopnia (undergraduate) oraz studia II i III stopnia (graduate).Studia I stopnia (undergraduate) w USA

Absolwenci liceów w zależności od zainteresowań i przyszłych planów zawodowych mogą wybrać następujące instytucji naukowych, które oferują studia I stopnia, czyli odpowiednik europejskiego licencjatu.

1. College

Najbardziej popularny typ uczelni w Stanach, który oferujące 4-letnie studia I stopnia kończące się dyplomem Bachelor z dziedziny nauk humanistycznych (Liberal Arts, stopień B.A.) lub nauk ścisłych (Science, stopień B.S.). W praktyce College funkcjonują zarówno jako samodzielne uczelnie, jak i części uniwersytetów. Liberal Arts College oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne.

2. Community College, Junior College


Community i Junior College to szkoły pomaturalne, które oferują dwuletni program studiów. Uczniowie mają możliwość grup przedmiotów o praktycznym charakterze zawodowym albo teoretycznym akademickim. Absolwenci mają tytuł Associate in Arts (A.A.) bądź Associate in Sciences (A.S.) i mogą kontynuować naukę na czteroletnich uczelniach.

3. Technical Institute


Technical institutes to praktyczne szkoły zawodowe, które w zależności od stanu i docelowego kierunku mogą trwać od roku do trzech lat. Mają one na celu przede wszystkim przygotowanie do opanowania kluczowych umiejętności zawodowych i szybkiego wejścia na rynek pracy.

Studia II i III stopnia (graduate) w USA

W ramach studiów II i III stopnia studenci mogą zdobyć kolejne tytuły. Tytuł Masters odpowiada naszemu tytułowi magistra, a Doctorate to odpowiednik polskiego tytułu doktora. Studia magisterskie trwają zazwyczaj od roku do trzech lat. Niemal każda amerykańska uczelnia, zarówno publiczna, jak i prywatna, oferuje różnorodne programy magisterskie, takie jak np.: Masters of Arts, Masters of Science czy popularny Masters of Business Adminstration (MBA).Długość studiów doktoranckich bardzo się różni na poszczególnych uczelniach. Zazwyczaj wynosi ona od dwóch do sześciu lat. Niektóre uczelnie umożliwiają aplikacje na studia doktoranckie posiadaczom tytułu bakałarza, także nie zawsze wymagane jest ukończenie studiów magisterskich. Najczęściej absolwenci programów doktoranckich uzyskują tytuł Ph.D. (Doctor of Philosophy)


Najczęstsze pytania

Jak wygląda system szkolnictwa w USA?

Około szóstego roku życia, amerykańskie dzieci rozpoczynają szkołę podstawową, która jest najczęściej nazywana - elementary school. Kolejnym etapem jest uczęszczanie do szkoły średniej składającej się z 12 klas. Po ukończeniu szkoły średniej amerykańscy uczniowie mogą kontynuować naukę w college'u lub na uniwersytecie. 

Co to jest stopień undergraduate?

Stopień undergraduate to określenie stopnia akademickiego uzyskanego przez osobę, która ukończyła kursy I stopnia. W Stanach Zjednoczonych jest on zazwyczaj oferowany w instytucji szkolnictwa wyższego, takiej jak college lub uniwersytet.

Co to są studia graduate?

Studia graduate, czyli studia II i III stopnia w USA służą podobnym celom jak te w innych krajach. Są to studia podyplomowe następujące po kursie licencjackim. Niektóre z nich dają szansę na bardziej dogłębne studiowanie przedmiotu akademickiego. Inne zapewniają zaawansowane szkolenia techniczne lub zawodowe.

Jaka jest różnica między studiami undergraduate a graduate?

Programy studiów undergraduate (studia I stopnia) mają charakter bardziej ogólny. Programy studiów graduate (studia II i III stopnia) są wysoce wyspecjalizowane i znacznie bardziej zaawansowane niż programy studiów I stopnia. Klasy na studiach undergraduate są zazwyczaj znacznie większe i mniej zindywidualizowane. W programach graduate studenci ściśle współpracują z profesorami

Ile trwają studia w USA?

Studia I stopnia w USA zazwyczaj trwają cztery lata i składają się z 120-128 godzin kredytowych w semestrze. Studia II stopnia na uniwersytecie amerykańskim trwają zazwyczaj około dwóch lat nauki w pełnym wymiarze godzin (choć niektóre kursy są krótsze).

Czy warto iść na studia doktoranckie w USA?

Doktorat naprawdę jest wart inwestycji, zwłaszcza w dziedzinach takich jak prawo, nauki farmaceutyczne, nauki biomedyczne i finanse. Uzyskanie tytułu doktora daje większe szanse na wyższe zarobki niż w przypadku osoby bez tego stopnia. W USA możliwe jest pominięcie studiów magisterskich i przejście bezpośrednio na studia doktoranckie.

Oceń artykuł:

Średnia 4.1/5 na podstawie 14 opinii.
Czytaj więcej:

Chcesz studiować w USA?

Napisz do nas!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej