#studia-w-usa #undergraduate #master

Sprawdź nasze kompendium wiedzy o systemie edukacji w USA!

Szkolnictwo w USA: co warto wiedzieć o systemie edukacji?

zdjęcie Piotr Zawadzki autora postu o Szkolnictwo w USA: co warto wiedzieć o systemie edukacji? Piotr Zawadzki | Szkoła Główna Handlowa | 2024-02-20
 • System szkolnictwa w USA pod wieloma względami wygląda inaczej niż w Polsce.
 • Obowiązkowa edukacja USA zaczyna się w przedszkolu (kindergarden), a kończy na odpowiedniku polskiego liceum: high school. 
 • Najpopularniejszy typ uczelni w Stanach to college, który oferuje 4-letnie studia licencjackie (I stopnia).
Ania - mentorka lagunity amerykański system edukacji

Spełnij z nami swój american dream i aplikuj na studia w USA!

strzalka
Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

Jak wygląda system szkolnictwa w USA?

Bez wątpienia Stany Zjednoczone to kuźnia młodych naukowców i państwo mogące się poszczycić naprawdę wysoką jakością kształcenia. Potwierdzają to chociażby globalne rankingi uniwersytetów, takie jak QS czy Times Higher Education. System szkolnictwa w USA jest uznawany za najlepszy, co przekłada się na ogromną liczbę kandydatów na studia w tym kraju.

Zgodnie z amerykańską konstytucją, to władze stanowe regulują system edukacji w USA, zarówno na poziomie podstawowym, jak i wyższym. Decydują także m.in. o administracji, finansowaniu i formie instytucji naukowych. Z tego względu można zaobserwować znaczące różnice w świadczeniu edukacji przez różne stany.

USA edukacja – jakie są poziomy nauczania?

 • podstawowy (elementary i middle school)

System edukacji w USA obejmuje 6-8 letnie kształcenie najmłodszych, tj. do 13-14 roku życia.

 • średni (secondary). 

Kolejnym etapem jest odpowiednik polskiego liceum: High School. Edukacja w Stanach Zjednoczonych na poziomie secondary kończy się w dwunastej klasie (zazwyczaj w 17-18 roku życia) i jest poświadczona dyplomem ukończenia szkoły średniej (High School Diploma).

 • wyższy (postsecondary). 

System szkolny w USA kończy się na poziomie K-12, a następnie absolwenci stają przed koniecznością wyboru jednej z wielu możliwych dróg dalszego kształcenia. Instytucje naukowe, które odpowiadają za wyższe szkolnictwo w USA, oferują studia: I stopnia (undergraduate) oraz II i III stopnia (graduate).


Szkoły w USA - jak wygląda system edukacji w USA na różnych poziomach?

Na system szkolnictwa w USA składa się kilka poziomów. Nauka na każdym etapie ma inną specyfikę – jest przystosowana do potrzeb ucznia na określonym etapie rozwoju. Przygoda ze „szkołą” może zacząć się już w wieku 3 lat. Wtedy rodzice mogą posłać swoją pociechę do tzw. preschool, którą można porównać do polskiego żłobka. Nie ma tam bowiem żadnej podstawy programowej – dzieci doglądane przez opiekunki poznają wówczas świat, zawierają pierwsze przyjaźnie i bawią się.

Chciałbyś uczyć się za oceanem?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Amerykański system edukacji różni się od polskiego – pomoc w skomplikowanym procesie aplikacji jest przydatna.
Poza obowiązkowymi zajęciami, szkoły w USA oferują masę dodatkowych aktywności dla chcących rozwijać swoje pasje.
Korzystniejszy rozkład zajęć w amerykańskich szkołach pozwala efektywniej zorganizować swój czas.
Skuteczne przygotowanie do egzaminów. Jasne wskazówki dotyczące aplikacji. Indywidualne podejście.
kobieta system szkolnictwa w usa
Umów się na konsultację!

Różnica między żłobkiem a preschool tkwi w wieku pociech: do żłobka posyła się dzieci poniżej 3 roku życia, natomiast do preschool – trzy- lub czterolatków. Zarówno w Polsce, jak i w USA, ten etap zależy wyłącznie od woli i możliwości rodziców. Obowiązkowa nauka w Stanach zaczyna się w tzw. kindergarden, w wieku 5 lat.

Szkoła w USA klasy:

 • elementary school: 1-5 grade,
 • middle school: 6-8 grade,
 • high school: 8-12 grade.

Określenie K-12 odnosi się zbiorowo do wszystkich klas od podstawówki do high school. Na tym poziomie kończy się obowiązkowa edukacja w USA: można wówczas wkroczyć na rynek pracy lub kontynuować kształcenie na poziomie wyższym.

Czy edukacja w USA jest płatna?
Zarówno na poziomie podstawowym, jak i wyższym, instytucje edukacyjne dzielą się na publiczne (finansowane przez władze stanowe) oraz prywatne, gdzie należy spodziewać się wyższego lub niższego czesnego.

Jak wygląda amerykański system krok po kroku?


1. Edukacja USA zaczyna się w przedszkolu (kindergarden) 

To tam maluchy opanowują podstawowe umiejętności, głównie matematyczne i językowe. Dużą wagę przywiązuje się też do socjalizacji dzieci. Drugi rok kindergarden jest nieco bardziej wymagający – zdobytą wiedzę rozwija się, by przygotować ucznia do wkroczenia w świat nauki. 

2. Szkoła podstawowa (elementary school) 

To kolejny etap, który składa się na system edukacji w USA. Uczniowie nabierają tam biegłości w języku ojczystym i opanowują podstawy przedmiotów takich jak np. matematyka, język obcy (głównie hiszpański lub francuski), historia, geografia czy biologia.

Szkoła podstawowa w USA nie ma odgórnie określonego systemu nauczania, dlatego wybór i ilość poszczególnych zajęć zależy od decyzji władz federalnych (stanowych) lub organów szkoły. Jedynie ustawa z 2001 roku No Child Left Behind zobowiązuje placówki do utrzymania określonego poziomu nauczania (AYP – adequate yearly progress).

3. Dalsza edukacja w Stanach (middle school/junior high school)

W wieku 11 lat uczniowie w USA idą do odpowiednika polskiej klasy 7.  Uczęszczają tam na różnorodne zajęcia, które wymagają zaliczenia – często w formie egzaminów. Mają one pomóc w ustaleniu poziomu wiedzy ucznia i stopnia zaawansowania kursów, które może wybrać na następnym roku. Ilość i rodzaj przedmiotów dodatkowych (do wyboru) zależy od oferty poszczególnych placówek.

4. High school, czyli najbardziej rozpoznawalna szkoła w USA.

4-letnia high school prowadzona jest w sposób elastyczny: uczniowie samodzielnie dobierają przedmioty (prócz obowiązkowych), które chcą zgłębiać. Wybrane przez nich kursy zostają później wypisane na dyplomie ukończenia szkoły. Dzięki temu już na poziomie szkoły średniej mogą konstruować swoją ścieżkę kariery i skupić się na tym, co ich najbardziej interesuje.
High school to odpowiednik polskiego liceum, który przygotowuje do wkroczenia na rynek pracy lub podjęcie studiów i jest ostatnim obowiązkowym etapem kształcenia w Stanach. Obejmuje 4 klasy (8-12 grade): pierwsza to tzw. freshman year a ostatnia – senior year. Jak wygląda szkoła w USA, która jest znana m.in. z popularnego musicalu dla młodzieży?

Amerykański system edukacji słynie z elastyczności – zamiast sztywnych sylabusów, uczniowie high school rozwijają te umiejętności i wiedzę przedmiotową, które naprawdę ich interesują i przydadzą się w przyszłym życiu zawodowym/naukowym.

Poza przedmiotami obowiązkowymi, tj. matematyką, angielskim, naukami ścisłymi, społecznymi i humanistycznymi oraz historią (tzw. core curriculum), istnieje możliwość uczęszczania na kursy dodatkowe (tzw. electives). Mogą to być np. zajęcia teatralne, biznesowe czy z kreatywnego pisania – w zależności od zainteresowań i celów zawodowych ucznia. 

Wyboru przedmiotów dokonuje się w semestrze poprzedzającym naukę. Pomocy w tym zakresie udzielają rodzice i/lub specjalni doradcy pracujący w szkole. System nauki w USA jest skonstruowany tak, by umożliwić uczniowi rozwój w pożądanym kierunku i przygotować go do planowanej kariery – czy to naukowej, czy zawodowej. 

System szkolnictwa USA na poziomie high school umożliwia wybór pomiędzy zajęciami:

 • zaawansowanymi z wybranych przedmiotów (AP – advanced placement), przygotowującymi do nauki na poziomie akademickim;
 • w indywidualnym toku fast track – to skondensowane, intensywne szkolenie, zazwyczaj dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
 • sportowymi, np. dla osób chcących starać się o stypendium sportowe – szkolnictwo USA jest bardzo nastawione na rozwój młodych talentów w różnych dyscyplinach;
 • przygotowującymi do pracy.

Pod koniec nauki w high school kandydaci na studia przystępują do egzaminu SAT (popularniejszego, bardziej nastawionego na język) lub ACT (skupionego na naukach ścisłych). Dodatkowo, każdy absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły średniej (high school diploma). Jako że grafik zajęć ustala się indywidualnie, dokument zawiera wykaz przedmiotów, które wybrał uczeń (wraz z poziomem zaawansowania), a także uzyskane oceny.

Najwyższym wyróżnieniem jest tzw. tytuł Valedictorian, czyli najlepszego w swojej klasie. Taka osoba ma przywilej wygłoszenia ostatniej, pożegnalnej mowy na zakończenie nauki w high school. Klasyfikacji kandydatów dokonuje się najczęściej na podstawie GPA, czyli amerykańskiej średniej ocen charakteryzującej system nauczania w USA.

Po wybuchu pandemii Covid-19 na wielu uczelniach wyższych zrezygnowano z SAT/ACT jako wymogu koniecznego. Dla aplikujących, którzy chcą wyróżnić się na tle konkurentów, jest dostępny skuteczny kurs SAT.

USA szkolnictwo wyższe, czyli jak studiuje się za oceanem?

Podobnie jak na poziomie podstawowym i średnim, wyższe szkolnictwo w USA także nie jest sterowane centralnie – jest zarządzane przez władze państw federalnych. Uczelnie są podzielone na:

 • prywatne (np. Harvard, Yale) – utrzymywane z czesnego, grantów badawczych i darowizn; z reguły są mniejsze (przyjmują mniej kandydatów), lepiej wyposażone i oferują atrakcyjniejsze programy stypendialne,
 • publiczne (np. Binghamton, Clemson) – dotowane przez rządy stanowe; zapewniające dostęp do edukacji w Ameryce dla dużej liczby studentów i oferujące obszerniejszą ofertę kierunków.


Bez względu na sposób finansowania, każda z uczelni posiada własną organizację roku akademickiego – najczęściej trwa on jednak od września do maja. Może być podzielony na semestry, trymestry lub kwartały. Studia pierwszego stopnia w USA można odbyć w różnego rodzaju placówkach, oferujących programy o różnej specyfice i przeznaczeniu. Różnorodność oferty edukacyjnej i typów szkoleń sprawia, że każdy kandydat na studia w USA może znaleźć tam coś dla siebie. Jakie są instytucje, które budują system edukacji w USA na poziomie wyższym?

Jak wyglądają studia I stopnia (undergraduate) w USA?

Absolwenci liceów, w zależności od zainteresowań i przyszłych planów zawodowych, mogą wybrać jedną z dostępnych instytucji naukowych, które oferują studia I stopnia, czyli odpowiednik europejskiego licencjatu. Na szkolnictwo wyższe w USA (undergraduate) składają się następujące typy uczelni:

1. College

Najbardziej popularny typ uczelni w Stanach, który oferujące 4-letnie studia I stopnia kończące się dyplomem Bachelor z dziedziny nauk humanistycznych (Liberal Arts, stopień B.A.), nauk ścisłych (Science, stopień B.S.) lub sztuk pięknych (Fine Arts, stopień B.F.A.).

Liberal Arts College/University to albo jednostki wchodzące w skład danej uczelni (np. David Geffen School of Drama w Yale), albo niezależne instytucje (np. The Juilliard School). 

W praktyce College funkcjonują zarówno jako samodzielne uczelnie, jak i części uniwersytetów (Universities). Liberal Arts College oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne.

2. Community College, Junior College


Community i Junior College to szkoły pomaturalne, które oferują dwuletni program studiów. Uczniowie mają możliwość wyboru z grup przedmiotów o praktycznym charakterze zawodowym albo teoretycznym akademickim. System edukacji w USA zawiera niespotykane w Polsce tytuły: Associate in Arts (A.A.) bądź Associate in Sciences (A.S.), które otrzymuje się właśnie po ukończeniu Community/Junior College. Absolwenci tego typu szkół mogą kontynuować naukę na czteroletnich uczelniach i zdobyć stopień Bachelor.

3. Technical Institute

System edukacji w USA składa się też z tzw. Technical Institutes, czyli praktycznych szkół zawodowych, które w zależności od stanu i docelowego kierunku mogą trwać od roku do trzech lat. Mają one na celu przede wszystkim przygotowanie do opanowania kluczowych umiejętności zawodowych i szybkiego wejścia na rynek pracy. Na podobnej zasadzie działają tzw. Trade/Vocational Schools, które w większej mierze skupiają się jednak na praktycznym przygotowaniu do zawodu oraz oferują kształcenie w branżach takich jak motoryzacja, elektryka czy hydraulika.

Jak wyglądają studia II i III stopnia (graduate) w USA?

W ramach studiów II i III stopnia studenci mogą zdobyć kolejne tytuły. Tytuł Masters odpowiada polskiemu tytułowi magistra, a Doctorate (PhD) to amerykański doktorat.

Studia magisterskie trwają zazwyczaj od roku do trzech lat. Niemal każda amerykańska uczelnia, zarówno publiczna, jak i prywatna, oferuje różnorodne programy magisterskie, takie jak np.: Masters of Arts, Masters of Science czy popularny Masters of Business Adminstration (MBA).

Edukacja w USA ciekawostki: aspirujący prawnicy i lekarze powinni jeszcze dokładniej poznać system edukacji w USA – medycyna i studia prawnicze są tam dostępne wyłącznie dla posiadaczy tytułu Bachelor lub zagranicznego odpowiednika. To kierunki niedostępne bezpośrednio po szkole średniej!

Długość studiów doktoranckich bardzo się różni na poszczególnych uczelniach. Zazwyczaj trwają one od dwóch do sześciu lat. System edukacji w USA charakteryzuje możliwość aplikowania na studia doktoranckie posiadaczom tytułu Bachelor – nie zawsze wymagane jest ukończenie studiów magisterskich. Najczęściej absolwenci programów doktoranckich uzyskują tytuł PhD (Doctor of Philosophy).

System edukacji USA – czym się różni od tego w Polsce i Europie?

System edukacji w Stanach Zjednoczonych różni się przede wszystkim nieuregulowanym odgórnie systemem oświaty. Struktura szkolnictwa w Polsce składa się obecnie z 8-letniej szkoły podstawowej, kończącej się egzaminem ośmioklasisty oraz szkołą średnią w trzech wariantach do wyboru:

 • 4-letnie liceum,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia + 2-letnią szkołę branżową II stopnia (opcjonalnie).

Zdecentralizowane szkolnictwo w USA to charakterystyczna cecha tego federalnego państwa . Oznacza to, że decyzje dotyczące praw i obowiązków uczniów, programu nauczania czy struktury edukacji w Ameryce są podejmowane przez władze stanowe. Dlatego dzieci zaczynają naukę między 5 a 7 rokiem życia, a kończą mając 16-18 lat. Poszczególne etapy, takie jak np. high school czy kindergarden trwają więc różnie, w zależności od stanu. Jedynymi elementem wspólnym jest obowiązek zdobycia wykształcenia podstawowego i średniego – to ostatnie kończy się na poziomie 12 klasy (K-12). 

1. Jaka jest matura w USA?

Aby ukończyć szkołę średnią w Stanach, uczniowie nie przystępują do matury. Mogą za to zdać test SAT lub ACT, szczególnie jeśli wymaga tego ich przyszła potencjalna uczelnia.
Kolejną niespodzianką dla osób poznających system edukacji w USA jest brak matury. Osoby kandydujące na jedną z amerykańskich uczelni muszą przystąpić do egzaminu SAT lub ACT. Do niedawna był to wymóg konieczny wobec kandydatów na studia, jednak po wybuchu pandemii Covid-19 to się zmieniło i nie ma konieczności zdawania testów.

System edukacji w USA jest stworzony tak, by zapewniać równe szanse, stąd decyzja o opcjonalnym testowaniu kandydatów. Jeśli jest jednak możliwość, to warto przystąpić do SAT lub ACT. Pozwala to zwiększyć swoje szanse na pomyślną aplikację – szczególnie, jeśli rozważa się studia na najlepszych uczelniach (np. MIT, Stanford czy te z Ivy League). Konkurencja wśród kandydatów jest tam bowiem ogromna, a wysoki wynik SAT lub ACT może mieć wpływ na pozytywną decyzję komisji.

SAT (Scholastic Assessment Test) 

To egzamin najbardziej zbliżony do polskiej matury, nie stanowiący jednak jej odpowiednika. Sprawdza wiedzę z matematyki oraz bardzo szczegółową znajomość języka angielskiego (czytanie, pisanie i znajomość gramatyki). Aby zdać SAT na konkurencyjnym poziomie, warto skorzystać z kursu przygotowawczego od Lagunita Education.

ACT (American College Testing Program)

Test sprawdzający umiejętności językowe, a także poziom wiedzy z matematyki i nauk ścisłych (biologii, chemii, fizyki). Podobnie jak to było w starym SAT, od zdających często wymaga się napisania opcjonalnego eseju. 

Przystąpienie do SAT/ACT jest nieobowiązkowe (bez względu na wybraną szkołę średnią) lecz przydatne dla osób kandydujących na studia w USA – edukacja w Polsce jest zupełnie inna, toteż trudniej jest zaimponować amerykańskim komisjom rekrutacyjnym. Dobry wynik z wybranego testu może to ułatwić.

2. System edukacji w USA a wiek dziecka – jakie są przedziały wiekowe?

Do 2017 roku polska struktura szkolnictwa była bardziej podobna do amerykańskiej. Po ponownym wycofaniu gimnazjów, różnice między Polską a Stanami Zjednoczonymi pogłębiły się. System edukacyjny w USA składa się z:6-klasowa podstawówka, trzyletnie gimnazjum oraz tyle samo trwające liceum były charakterystyczne dla polskiej struktury oświaty i przypominały nieco przedstawione powyżej szkoły w USA. W 2017 roku przeorganizowano jednak system edukacji i wcielono gimnazjum do szkoły podstawowej. Amerykańska middle school nie ma więc już odpowiednika w Polsce.

Zasadniczą różnicą między tymi dwoma systemami jest też wiek uczniów poszczególnych szkół. W USA ramy te są bardziej elastyczne i zależą od prawa stanowego. 

3. Jak wygląda nauka w USA i w Polsce/Europie?

System edukacji w USA charakteryzuje się podziałem na na podstawę programową (tzw. core curriculum), niezbędną w procesie kształcenia oraz szeroki wachlarz zajęć dodatkowych/fakultatywnych (tzw. elective classes), np.:

 • sportowe,
 • zawodowe,
 • samorządowe,
 • kulturalne, 
 • wolontariat.

Szkoła w USA ma nie tylko przygotować ucznia pod względem akademickim, ale także zadbać o zdrowie fizyczne, uwrażliwić na sztukę/potrzeby innych lub przyuczyć do przyszłego zawodu. Mniejszą uwagę skupia się tam na nauce teorii – ważniejsza jest samodzielność, umiejętności praktyczne i zdolność do współpracy.

Szachy, koszykówka, nauka, komputer, muzyka, teatr – extracurricular activities

W Polsce oferta zajęć dodatkowych jest mniej obszerna. Tego typu aktywności są opcjonalne – uczeń wybiera je (lub nie) na podstawie indywidualnych zainteresowań. Niejednokrotnie są one jednak brane przez komisje rekrutacyjne na studia (dotyczy elective classes w high school)

4. Czym różni się organizacja zajęć w USA i Polsce/Europie?

Kolejnym elementem różniącym edukację w Polsce i system szkolnictwa w USA jest organizacja zajęć. W amerykańskich szkołach podstawowych i średnich lekcje zwykle trwają tyle samo każdego dnia. W Polsce nie dziwi harmonogram, w którym na wtorek zaplanowano 5 godzin zajęć, a na czwartek – 9. Ujednolicenie planu lekcji pozwala efektywnie planować swój czas i wypracować skuteczny schemat działań (codzienną rutynę).

Kolejnym elementem odróżniającym polski i amerykański system edukacji jest sposób dzielenia roku szkolnego/akademickiego. W Polsce zazwyczaj są to semestry (dwa). W USA nauka może odbywać się w systemie semestralnym, trymestralnym lub kwartalnym

5. Jaki jest sposób oceniania w USA i Polsce/Europie?

Wyniki uczniów w Polsce są zazwyczaj mierzone za pomocą 5-stopniowej skali. 1 to najgorsza z możliwych ocen, natomiast 5 – najlepsza. W USA system edukacji jest nieco inny. Po pierwsze, wyniki są wyrażane za pomocą liter (A-F). A to najwyższa nota, za wykonanie zadania (np. napisanie sprawdzianu) w 90-100% poprawnie. Kolejne to:

 • B (80-89%),
 • C (70-79%),
 • D (60-69%),
 • F(0-59%).

Wszystko to przekłada się na ostateczny wynik, znany szerzej jako GPA. To czterostopniowa skala (od 1,0 do 4,0) weryfikująca efekty kształcenia konkretnego ucznia. GPA jest o tyle ważne, że często jest brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia. To kolejny element charakteryzujący system edukacji w USA, a niespotykany w Polsce.

Sprawdź, jakie wymagania w tym zakresie mają najbardziej prestiżowe uczelnie w USA: studia na Ivy League.

6. Kiedy są wakacje i powrót do szkoły w USA?

1 września to dla polskich uczniów ważna data – oznacza koniec wakacji i początek obowiązków szkolnych. Jest tak od zerówki, przez szkołę podstawową, aż do średniej. Zmienia się to dopiero na studiach, kiedy to wakacje „wydłużają się” o miesiąc. Kiedy się rozpoczyna rok szkolny w USA?

… to zależy. Zależy oczywiście od władz federalnych, miasta lub szkoły, które indywidualnie ustalają pierwszy dzień nauki. Zwykle przypada on w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Zdarza się nawet, że jest to pod koniec lipca! Dokładną datę rozpoczęcia roku szkolnego w danej szkole znają jej pracownicy, kandydaci i uczniowie. Ostatni dzień nauki zależy od tego, kiedy wypadło rozpoczęcie. W każdym razie uczniowie spędzają w szkole około 180 dni w ciągu roku szkolnego.

Poza wakacjami i grudniową przerwą świąteczną, znanymi w obu krajach, w USA świętuje się m.in.:Tzw. Spring Break, czyli wiosenna przerwa świąteczna, trwa zazwyczaj tydzień i odbywa się w zależności od terminu Wielkanocy w danym roku (marzec-kwiecień). 

7. Na czym polega nauczanie domowe w USA?

Edukacja domowa (tzw. homeschooling) jest legalną formą we wszystkich 50 stanach USA. Jak sama nazwa wskazuje, polega na rezygnacji z posyłania dziecka do szkoły i samodzielne (lub z pomocą ekspertów) przekazywanie wiedzy. W zależności od prawa federalnego, nauczanie domowe różni się w poszczególnych stanach. Główne przepisy dotyczą:

 • Frekwencji – czyli długości kształcenia; w każdym państwie federalnym naukę rozpoczyna się w wieku 5-7 lat i kończy, kiedy dziecko osiągnie 16-18 rok życia.
 • Wymaganych przedmiotów – jeśli stawiane są tego typu warunki, najczęściej są to przedmioty: matematyka, język angielski, nauki społeczne i przyrodnicze.
 • Sprawdzania zdobytej wiedzy – czyli obowiązek (lub jego brak) organizowania egzaminów i testów weryfikujących poziom wiedzy ucznia.
 • Innych wymagań – dokumentacji, raportowania, liczby zajęć/godzin, zgody komisji itd.

Przed podjęciem decyzji o edukacji domowej, należy zapoznać się z obowiązującym prawem stanowym. Tego typu nauczanie ogólnie jest w USA legalne, jednak pod pewnymi warunkami, określonymi w lokalnych regulaminach.


Domowy system nauczania w USA może odbywać się w następujących formach:

 1. Tradycyjnie – polega na realizowaniu programu szkolnego w domu. Rodzice kupują podręczniki, instrukcje oraz harmonogramy i przekazują wiedzę prawie w taki sam sposób, jak nauczyciele – z większym dostosowaniem do indywidualnych potrzeb dziecka.
 2. Online – polega na wykupieniu internetowego programu nauczania. Zadaniem dziecka jest logowanie się na zajęcia o określonych godzinach lub odtwarzanie przygotowanych materiałów. Wiedza ucznia często jest sprawdzana za pomocą testów online, co umożliwia weryfikowanie postępów w nauce.
 3. Mieszane (blended learning) – wykorzystujące zarówno wiedzę rodziców, jak i gotowe materiały online. Różnorodne zajęcia ułatwiają dziecku przyswajanie wiedzy, a zajęcia online, np. z dziedzin mało znanych rodzicom, zwalniają ich z obowiązku posiadania wiedzy na każdy temat.  
 4. Tzw. „oduczenie” (unschooling) – to odejście od tradycyjnego przekazywania wiedzy z tradycyjnych dziedzin naukowych na rzecz poznawania świata w sposób indywidualny. Może polegać np. na podróżowaniu w celu poznania języka i kultury innych krajów lub na pomaganiu rodzicom w obowiązkach domowych/zawodowych w celu przyuczenia do pracy. Tego typu działania mają zainteresować dziecko i zachęcić do samodzielnego i alternatywnego zgłębiania wiedzy.

Homeschooling to forma niespotykana w Polsce, charakterystyczna dla USA – edukacja w domu ma swoje plusy i minusy. Jakie?

Zalety i wady nauczania domowego w USA

Nauczanie w domu wymaga poświęcenia czasu i pracy, które tradycyjnie przypada nauczycielom. Obowiązkiem rodzica jest także przygotowanie się do przekazywania merytorycznej i sprawdzonej wiedzy, a trudno jest być ekspertem w każdej dziedzinie. W szkole kadra naukowa składa się z wielu członków – nauczanie domowe wymaga od rodziców ogromnej erudycji. Dodatkowo, ograniczony kontakt z rówieśnikami może mieć negatywny wpływ na dziecko.

Z drugiej strony, edukacja domowa jest formą, która pozwala dostosować program do indywidualnych potrzeb dziecka, skupić się na jego zainteresowaniach i mocnych stronach. Przekazywanie wiedzy w ten sposób pozwala budować więź między rodzicem a uczniem. Umożliwia także lepszą organizację czasu – to bardzo elastyczna forma nauczania.

Jak Lagunita Education może Ci pomóc?

Jeśli lektura przekonała Cię do aplikowanie na studia w USA – skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu się do egzaminów, zarówno językowego TOEFL, jak i do amerykańskiego SAT. Wspieramy w przygotowaniu przekonujących esejów aplikacyjnych oraz pilnujemy terminowego składania wniosków. Z naszym wsparciem szkolnictwo w USA stanie przed Tobą otworem – umów się na bezpłatną rozmowę!


Najczęstsze pytania

Jak wygląda system szkolnictwa w USA?

System szkolnictwa w USA jest zdecentralizowany – organizacja roku/zajęć czy wiek rozpoczęcia/zakończenia nauki są różne w poszczególnych stanach. Obowiązkowa edukacja zaczyna się w przedszkolu (kindergarden) w wieku 5-7 lat, a kończy w high school między 16. a 18. rokiem życia.

Ile trwają studia w USA?

Studia pierwszego stopnia (undergraduate) trwają od roku do 4 lat, w zależności od uczelni wyższej. Aby zdobyć tytuł licencjata (Bachelor), trzeba uczyć się 4 lata. Studia magisterskie trwają najczęściej 2 lata, a doktorat robi się w 2-6 lat. 

Czy polskie dyplomy są uznawane w USA?

Polskie dyplomy (np. matura) nie mają zbyt dużego znaczenia podczas rekrutacji na amerykańskie uczelnie. Są one wprawdzie dosyłane, jednak komisje zwracają większą uwagę na eseje, rekomendacje czy wyniki SAT.

Jaka jest różnica między studiami undergraduate a graduate?

Undergraduate to studia pierwszego stopnia, które podejmuje się po szkole średniej. Umożliwiają zdobycie licencjatu (Bachelor) lub stopnia Associate. Pierwszy z nich uprawnia do aplikowania na studia graduate i ukończenie ich z tytułem magistra lub doktora (PhD).

Czy możliwe są darmowe studia w USA?

Niektóre uczelnie, jak np. MIT, Harvard czy Yale, prowadzą nabór według zasady need-blind nie tylko wobec kandydatów "miejscowych", ale także zagranicznych. Oznacza to, że wykazując roczny dochód rodziny poniżej określonej kwoty (65-75 tys. $) można liczyć nawet na całkowite zwolnienie z opłat.

Czy warto iść na studia doktoranckie w USA?

Doktorat naprawdę jest wart inwestycji, zwłaszcza w dziedzinach takich jak prawo, nauki farmaceutyczne, nauki biomedyczne i finanse. Uzyskanie tytułu doktora zwiększa szanse na wyższe zarobki. W USA możliwe jest pominięcie studiów magisterskich i przejście bezpośrednio na studia doktoranckie.

Zobacz wskazówki Marleny jak przygotować się do aplikacji na studia w USA


Oceń artykuł:

Średnia 4.3/5 na podstawie 27 opinii.
Czytaj więcej:

Spełnij z nami swój american dream i aplikuj na studia w USA!

Zamawiam rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób