#egzaminy-jezykowe #undergraduate #opinie

Studia za oceanem nie tylko w USA i Kanadzie!

Studia w Ameryce Południowej – najlepsze uczelnie

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia w Ameryce Południowej – najlepsze uczelnie Post Gościnny | 2022-03-24 (ostatnia aktualizacja: 2023-05-17)
 • Uniwersytet w São Paulo w Brazylii oferuje darmowe studia i ciekawą ofertę kursów po angielsku.
 • Pozostałe miejsca na podium zajmują chilijskie uniwersytety: Universidad de Chile i Pontificia Universidad Católica de Chile.
 • Studia w Ameryce Południowej to szansa na zdobycie wiedzy i doświadczenia, a także na odkrycie najciekawszych miejsc na świecie.
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju Jaki jest najlepiej oceniany uniwersytet w Peru

Skutecznie aplikuj z nami na studia w Ameryce Południowej!

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Studia w Ameryce Południowej

Myśląc „studia za oceanem” każdy ma przed oczami Ivy League, MIT i inne prestiżowe uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że nie tylko tam można liczyć na wysoką jakość kształcenia i międzynarodowe programy. Ciekawą (i tańszą) alternatywą są studia w Ameryce Południowej. Które uniwersytety zostały ocenione najwyżej w światowych rankingach? Ile kosztują studia w Brazylii, Chile czy Peru? Jak wygląda rekrutacja? Jakie są bezpieczne kraje Ameryki Południowej? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu!

Jak wyglądają studia w Ameryce Południowej?

Studia w Ameryce Południowej różnią się w zależności m.in. od kraju. Spróbujemy przyrównać je do znanego modelu szkolnictwa wyższego, funkcjonującego np. w USA czy w Polsce. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że system edukacji wyższej w Ameryce Południowej różni się nie tylko przebiegiem, ale czasem trwania nauki i zyskanymi tytułami, które nie zawsze mogą zostać uznane na innych kontynentach. 

Jeśli chodzi o zatwierdzenie zagranicznych dyplomów, polski odpowiednik brazylijskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia może zostać ustalony w drodze nostryfikacji. Natomiast dyplom ukończenia studiów zdobyty w Brazylii i dający w tym kraju prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia, uprawnia do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia w Polsce.

W większości krajów Ameryki Południowej system edukacyjny opiera się na modelu licencjatu i magisterium, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie. Studia licencjackie zazwyczaj trwają 3-4 lata, a magisterskie 2 lata. Istnieje również możliwość podjęcia studiów doktoranckich. 

Brazylia

Przykładowo, w Brazylii studia pierwszego stopnia (graduação) mogą trwać od 3 do nawet 6 lat, w zależności od kierunku studiów

 • kierunki pedagogiczne – 3 lata; 
 • informatyka, kierunki humanistyczne, pielęgniarstwo – 4 lata;
 • architektura, stomatologia, kierunki inżynierskie, prawo, farmacja, fizjoterapia, weterynaria – 5 lat;
 • medycyna – 6 lat.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej (trabalho de conclusão de curso).

Jakie tytuły otrzymują absolwenci studiów w Brazylii?

 • Bacharel (Bacharelado) ze wskazaniem dziedziny (np. Bacharel em Ciencia da Computaçao) po ukończeniu zwykle 4-letniej edukacji,
 • Licenciado (Licenciatura) – po ukończeniu 3-4 letnich studiów pedagogicznych.
 • Licenciado Plena, czyli roczny program „uzupełniający” dla absolwentów 3-letnich studiów Licenciado. W tym przypadku nie jest wydawany odrębny dyplom. Dołączana jest jedynie informacja o ukończeniu takiej edukacji umieszczana na odwrocie podstawowego dyplomu Licenciado.
 • Titulo Profissional (np. Arquiteta, Engenheiro, Médico) – po ukończeniu 4-6 letnich studiów ukierunkowanych zawodowo.

Studia drugiego stopnia (Mestrado) dzielą się na akademickie i zawodowe. Akademickie trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu Mestre/Mestra, a warunkiem ich ukończenia jest stworzenie pracy dyplomowej. Natomiast zawodowe studia magisterskie trwają rok i nie wymagają napisania pracy dyplomowej. Uzyskany po nich stopień to Mestre Profissional, który w Brazylii – w odróżnieniu od tytułu Mestre – nie uprawnia do podjęcia studiów doktoranckich.

Rok akademicki dzieli się na 2 semestry. Pierwszy rozpoczyna się na przełomie lutego i marca i trwa do czerwca, drugi – na przełomie sierpnia i września i trwa do grudnia. Semestr trwa ok. 15 tygodni. Na przykładzie Brazylii wiadomo, że 1 godzina zajęć akademickich odpowiada 50 minutom zegarowym. 

Argentyna

W bardzo podobny sposób funkcjonują studia w Argentynie. Odpowiednikiem studiów I stopnia – Grado – są studia Licentiate (Licenciado) i Professional (Título Profesional). Trwają 4 lata. Stopień Licentiate najczęściej uzyskują absolwenci studiów humanistycznych, społecznych oraz związanych z biznesem. Tytuł Professional uzyskują absolwenci tych specjalności, które są regulowane przez państwo – m.in. architekci, medycy czy prawnicy. Natomiast studia magisterskie – tak jak w Brazylii – dzielą się na badawcze (Maestría Académica) i zorientowane na zawód (Maestría Profesional).

Aplikuj na studia w Ameryce Południowej!

Lagunita Education = gwarantowany sukces!

Niewątpliwie studia w Ameryce Południowej przyczyniają się do poznawania ciekawej kultury tamtych regionów.
Możesz studiować w Brazylii, Chile i Peru.
Lagunitowi tutorzy przygotują dla Ciebie spersonalizowaną ofertę najlepszych kierunków studiów.
Indywidualne konsultacje. Porady na temat życia za granicą. Doświadczeni doradcy.
kobieta bezpieczne kraje ameryki południowej
Zostaw kontakt

Chile

W Chile można podjąć edukację wyższą:

 • na uniwersytetach (Universidad), by kształcić się na studiach licencjackich i magisterskich,
 • w instytutach zawodowych (Institutos Profesionales), które są prywatnymi placówkami, studia trwają tu od 2 do 3 lat, a absolwenci otrzymują tytuł zawodowy (Titulos Profesionale),
 • w centrach szkoleń technicznych (Centros de Formacion Tecnica):, gdzie po 2-3 latach absolwenci zyskują stopień Tecnico de nivel superior.

Studia licencjackie trwają tu zazwyczaj 4 lata, magisterskie 2, a doktoranckie do lat 5. 

Jak dostać się na studia w Ameryce Południowej? 

Rekrutacja na studia w Brazylii czy innych krajach Ameryki Południowej jest nieco bardziej skomplikowana, niż w krajach europejskich – ale nie niemożliwa do przejścia! Tym bardziej mając przy sobie wsparcie od mentorów Lagunita Education.

Dokumenty, jakie będą Ci potrzebne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na uniwersytetach Ameryki Południowej, to z pewnością:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • certyfikat znajomości języka wykładowego na poziomie min. B1 (studia najczęściej są prowadzone po hiszpańsku (certyfikat DELE/SIELE) lub angielsku (test TOEFL/IELTS);

Wymagane może być także podejście do testu wstępnego. Przykładowo, kandydaci na studia na Uniwersytecie w Sao Paulo przystępują do testu USP (zwanego „Vestibular”), który organizuje Fuvest. Jest on przeprowadzany w języku portugalskim. 

Kandydaci muszą także uiścić wpisowe. Na przykład, na Uniwersytecie w Chile jest to kwota ok. $177.

Rejestracji kandydaci najczęściej dokonują online. Na przykład, kandydaci na Uniwersytet Buenos Aires wysyłają wnioski za pomocą platformy www4.cbc.uba.a. 

Terminy aplikacji 

Terminy dokonywania wpisu różnią się w zależności od kraju, uniwersytetu, a nawet programu. Na niektóre z nich rejestracja odbywa się wczesną wiosną, a na niektóre latem. Przykładowo na Uniwersytet w Chile wnioski o przyjęcie na rok 2024 należy złożyć do 21 marca lub 26 lipca 2023. Z dokładnymi datami zapoznasz się na stronie wybranego uniwersytetu.

Wiza

Bez wątpienia, by móc pozostać w wybranym kraju Ameryki Południowej na czas studiów, potrzebujesz wizy studenckiej. Dokładna procedura uzyskania wizy różni się w zależności od kraju; jednakowy jest natomiast fakt, że bez wizy studenckiej nie możesz przebywać w kraju Ameryki Południowej dłużej, niż 90 dni. By ubiegać się o wizę studencką będziesz potrzebować:

 • potwierdzenia przyjęcia na studia amerykańskiej uczelni,
 • uwierzytelnioną kopię dokumentów akademickich,
 • dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu i nauki, 
 • poświadczenia ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ważny paszport,
 • 2 fotografii,
 • wypełniony formularz wniosku wizowego,
 • opłaty konsularnej.

Władze konsularne, jeśli uznają to za konieczne, mogą wymagać dodatkowych, uzupełniających dokumentów. Najlepiej skontaktować się z właściwym Urzędem Konsularnym w danym kraju celem umówienia się na spotkanie/rozmowę oraz poznanie sposobu składania dokumentów. Wskazówek, jak uzyskać wizę studencką, udzielą Ci również wykwalifikowani mentorzy Lagunity

TOP 3 uniwersytetów w Ameryce Południowej

Studia w Ameryce Południowej dają wiele możliwości rozwoju – nie tylko intelektualnego (uczelnie oferują kształcenie na naprawdę dobrym poziomie), ale także kulturalnego. To wspaniała okazja do odkrycia interesujących miejsc (od lodowców, przez wulkany, aż po najsuchszą pustynię świata) i poznania latynoskiej kultury (kuchni, tradycji, sztuki). Oto lista najlepszych uniwersytetów w Ameryce Północnej, które umożliwią zdobycie wykształcenia i pięknych wspomnień.

1. Uniwersytet w São Paulo (Brazylia)

Ta publiczna uczelnia w największym mieście Ameryki Południowej oferuje bezpłatne programy licencjackie i magisterskie. Darmowa edukacja to pierwsza zaleta tej placówki.

Drugą jest szeroki wybór kursów w języku angielskim (ponad 100 na poziomie master). Są to przedmioty takie jak m.in. nanotechnologia, astrofizyka, prawo międzynarodowe, medycyna, zarządzanie, ekonomia czy studia artystyczne.

Trzecim atutem jest wysokiej jakości kształcenie – programy takie jak nauki rolnicze, nauka o żywności i mikrobiologia są wysoko oceniane w światowych rankingach.

Ostatnim jest ujednolicony proces rekrutacji dzięki rządowemu systemowi SISU (Sistema de Seleção Unificada). Kandydaci są klasyfikowaniu m.in. na podstawie wyników egzaminu dla uczniów szkół średnich (ENEM) lub testu wstępnego (FUVEST).

Uczelnia zajmuje 3. miejsce w zestawieniu QS i 1. według US News (region Ameryki Południowej).

2. Pontificia Universidad Católica de Chile

Jaki jest najlepiej oceniany uniwersytet w Chile? Oto Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Uczelnia w Santiago (stolicy Chile) zajmuje 4. miejsce w rankingu QS w Ameryce Łacińskiej oraz 3. według  zestawienia US News. 10% programów licencjackich jest tam wykładanych w języku angielskim. Uczelnia oferuje zarówno programy stacjonarne jak i online, a także wymiany międzynarodowe, staże i podwójne stopnie. 

Pontificia Universidad Católica de Chile słynie z kierunków technicznych, takich jak inżynieria mechaniczna, inżynieria wydobywcza czy inżynieria informatyczna. 

3. Universidad de Chile

Wiemy już, jaki jest najlepiej oceniany uniwersytet w Chile. Jednak naukę na wysokim poziomie podejmiesz też na Universidad de Chile. To najstarsza uczelnia w kraju, założona w 1843 roku i zamykająca nasz ranking TOP 3 studiów w Ameryce Południowej. Po angielsku są tam wykładane programy takie jak m.in. komunikacja międzynarodowa, finanse, marketing, przedsiębiorczość społeczna czy astronomia. Najwyżej oceniane są kursy z dziedziny nauk społecznych – zajmują pierwsze miejsce w kraju.  

Uczelnia oferuje kursy językowe od poziomu ponadpodstawowego do zawansowanego. To rozwiązanie dla kandydatów, którzy chcą studiować po hiszpańsku.

Ile kosztują studia w Ameryce Południowej?

Wysokość opłat za studia w Ameryce Południowej znacząco różni się w zależności od kraju. Trudno także wskazać jednoznaczną kwotę, jaką należy uiścić w momencie rejestracji bądź w ramach czesnego. Na ten przykład, wszyscy kandydaci, którzy wstępują na Pontificia Universidad Católica, by sformalizować swoją rejestrację, muszą zapłacić wpisowe, które wynosi 167 500 USD w 2023. Z kolei na Universidad de Chile roczna opłata wpisowa wynosi 71 250 USD, a studenci studiów licencjackich mogą rozłożyć tę kwotę na dwie raty. Ta spora różnica wynika z jednego faktu: Pontificia Universidad Católica jest uniwersytetem prywatnym, a Universidad de Chile – uczelnią publiczną.

Ile kosztują studia w Brazylii? Czesne zależy od kierunku. Przykładowo, licencjat z komunikacji audiowizualnej, jak i wiele kierunków humanistycznych, kosztuje 1350 euro. 

Koszty utrzymania

Nie da się ukryć, że życie w krajach Ameryki Południowej ma przyzwoitą cenę. Koszty utrzymania choćby w Brazylii są o ok. 50% niższe niż w USA! Wiesz już, ile kosztują studia w Brazylii; jeśli natomiast chodzi o koszty życia, średnie opłaty za utrzymanie w Brazylii oscylują wokół kwoty 2638-3000R$. Z kolei w Santiago w Chile koszt utrzymania to miesięcznie ok. 2400CL$.

Stypendia

Studenci mogą liczyć na pomoc finansową oferowaną przez tamtejsze uczelnie. Jeśli Twoje wyniki akademickie są satysfakcjonujące, możesz znaleźć się w 10% najlepszych studentów na roku, którzy otrzymują pokrycie do 1 150 000 USD rocznego czesnego. Aby ubiegać się o to stypendium, należy wypełnić formularz FUAS dostępny na stronie postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/. 

O tym, jak sfinansować studia za granicą, chętnie opowiedzą mentorzy Lagunity. Skontaktuj się z nami! 

Bezpieczne studia w Ameryce Południowej

Lot z Europy do Ameryki Południowej trwa kilkanaście godzin – gwałtowna zmiana strefy czasowej wywołuje jet-lag i osłabia organizm. Ponadto, panuje tam inny klimat, a przyjezdnym zagrażają lokalne choroby (np. żółta gorączka, dur brzuszny). Aby zadbać swoje zdrowie, warto rozważyć szczepienia ochronne przed podróżą. Są one nie tylko zalecane, ale nawet wymagane w niektórych krajach (np. żółta książeczka do Kolumbii i Boliwii). 

W podjęciu decyzji dotyczącej koniecznych szczepień pomaga lekarz medycyny tropikalnej. To osoba, która na podstawie wiedzy o stanie zdrowia pacjenta i specyfice konkretnej podróży, doradza najlepsze preparaty. Informacji na ten temat można także szukać na stronie tropicalmed.pl.

Studia w Ameryce Południowej mogą być niezapomnianą przygodą i cennym doświadczeniem, zwiększającym szanse na globalnym rynku pracy. Aby bezpiecznie skorzystać z oferty edukacyjnej najlepszych uniwersytetów, należy pamiętać o profilaktyce chorób.  

Pomożemy Ci podjąć studia w Ameryce Południowej!

Wyjazd za ocean to wspaniałe doświadczenie, które zostanie z Tobą na całe życie. Podjęcie studiów na świetnych uczelniach na tym kontynencie pociąga za sobą jednak szereg innych, niezbędnych działań: wyrobienie wizy, przygotowanie językowe, medyczne, finansowe… Z pomocą przychodzą profesjonaliści Lagunita Education, którzy pomogą Ci skutecznie przejść przez wszystkie procedury, wybrać bezpieczne kraje Ameryki Południowej i postawić pierwsze kroki za granicą. Zamów bezpłatną rozmowę, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc właśnie Tobie!


Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.
Czytaj więcej:

Skutecznie aplikuj z nami na studia w Ameryce Południowej!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozpocznij swoje wymarzone studia za granicą!

Pomagamy kandydatom skutecznie aplikować na studia za granicą. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu aplikacji na studia w UK, USA i w Europie. Sprawdź!
Dowiedz się więcej