#studia-w-europie #studia-w-usa #master

Jak wygląda Data Insights – nowa sekcja GMAT?

Data Insights – czym jest nowa sekcja na GMAT?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Data Insights – czym jest nowa sekcja na GMAT? Post Gościnny | 2024-06-19
 • Od 2024 r. GMAT jest dostępny tylko w nowej formule składającej się z 3 sekcji.
 • Wszystkie 3 części są na równi brane pod uwagę przy wyniku.
 • Nowa sekcja – Data Insights – sprawdza umiejętność poprawnej analizy danych biznesowych.
Zosia - mentorka lagunity egzamin GMAT przykład

Przygotujemy Cię do zdania GMAT na wysokim poziomie!

strzalka
Zosia, studentka HEC w Paryżu, pomaga w aplikacji na studia we Francji

GMAT jest egzaminem wymaganym przy aplikacji na studia MBA za granicą. To test rozwiązywany na komputerze i trwający 2 godz. 15 min. Dzięki wysokiemu wynikowi można dostać się na najbardziej prestiżowe uczelnie biznesowe na świecie, jak Harvard Business School czy Stanford Graduate School of Business.

Samodzielna nauka nie jest jednak łatwa ani wystarczająca. Aby wiedzieć, jak się przygotować do GMAT i uzyskać wystarczający wynik, warto poznać aktualną strukturę testu, przykładowe pytania i podjąć kurs przygotowawczy pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela Lagunity.

O Data Insights – czym jest nowa sekcja na GMAT?

Od 2023 r. zainteresowani GMAT przystępują do testu w nowej formule. Zmieniły się m.in. czas trwania i struktura egzaminu. Aktualnie test składa się z 3 części – znanej już Verbal Reasoning  i Quantitative Reasoning – oraz Data Insights. Trzecia sekcja testu jest jego integralną częścią. Wszystkie trzy sekcje są brane pod uwagę przy wyniku.

Co to jest Data Insights na GMAT?

Pojawia się więc pytanie: co to jest Data Insights na GMAT i czy zastępuje dotychczasowe sekcje Integrated Reasoning  i Analytical Writing? Tylko poniekąd.

Aktualny format GMAT nie zawiera nowych typów poleceń – zadania są przemieszane i ulokowane w trzech sekcjach. W Verbal Reasoning kandydat jest sprawdzany w kwestii umiejętności czytania ze zrozumieniem, krytycznego rozumowania i oceniania argumentów. Część Quantitative Reasoning od 2023 r. zawiera już tylko pytania kategorii: Problem Solving, czyli rozwiązywanie problemów z zakresu algebry i arytmetyki.

Data Insights powstała na skutek obserwacji rosnącego znaczenia umiejętności zarządzania i analizy danych biznesowych. Kandydat jest sprawdzany pod kątem zdolności łączenia różnych faktów i informacji przedstawionych w różnych formach (np. grafów czy tabel), porządkowania danych, ostatecznego wyciągnięcia wniosków i rozwiązania problemu.

Czy kalkulator jest dozwolony?
Rozwiązując zadania z sekcji Data Insights można korzystać z kalkulatora ekranowego.

Jaką strukturę ma GMAT Data Insights?

Sekcja GMAT Data Insights zawiera 20 poleceń, które trzeba rozwiązać w 45 minut. W tej sekcji (tak jak w dwóch pozostałych) można zdobyć od 60 do 90 punktów, przy czym przedział punktowy wynosi 1.

Data Insights pytania na GMAT obejmują 5 zakresów tematycznych:

 1. Data Sufficiency (ocena wystarczalności danych)
 2. Multi-Source Reasoning (rozumowanie wieloźródłowe)
 3. Table Analysis (analiza tabeli)
 4. Graphics Interpretation (interpretacja grafik: danych przedstawionych graficznie)
 5. Two-Part Analysis (analiza dwuczęściowa)

Choć określenia tego, jakie Data Insights pytania na GMAT skrywa, mogą wydawać się skomplikowane, w dalszej części artykułu przytoczymy i omówimy przykładowe zadania, wskażemy najpotrzebniejsze informacje dotyczące testu oraz podpowiemy, jak się przygotować do GMAT, by zyskać wysoki wynik.

Jakie mogą pojawić się z Data Insights pytania na GMAT?

Sprawdź przykładowe zadania z części GMAT Data Insights, aby jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu. 

GMAT po angielsku
Pamiętaj, że test GMAT przeprowadzany jest po angielsku. Jednak na potrzeby lepszego wyjaśnienia zadań, poniżej przytaczamy polecenia przetłumaczone na język polski.

Osiągnij wysoki wynik GMAT!

Z sukcesem przygotujemy Cię do każdej sekcji testu

Data Insights wymaga analitycznego myślenia i koncentracji: podpowiemy Ci, jak sobie z nią poradzić.
Kluczem do wysokiego wyniku GMAT jest znajomość metod rozwiązywania zadań: pokażemy Ci je.
Indywidualne zajęcia przeprowadza wykwalifikowany nauczyciel.
Skuteczne przygotowania. Spersonalizowany kurs. Zajęcia 1:1 online.
kobieta co to jest Data Insights na GMAT
Porozmawiajmy!

GMAT Data Insights: Data Sufficiency

Sekcja Data Sufficiency, czyli oceny wystarczalności danych pozwala zweryfikować, czy kandydat potrafi wykorzystać podane mu informacje i fakty, przeanalizować problem i rozpoznać, które dane są istotne i potrzebne do jego rozwiązania. W zadaniach wymagane jest wskazanie, czy podano wystarczającą ilość informacji, aby rozwiązać dany problem.

W Data Suffciency konieczne jest nie tylko użycie wiedzy matematycznej, ale również korzystanie z faktów życia codziennego (np. liczba dni w danym miesiącu).

Egzamin GMAT przykład zadania z Data Sufficiency:

Ile wynosi miesięczny czynsz za mieszkanie?

1) Miesięczny czynsz na osobę dla 4 osób, które dzielą czynsz za mieszkanie, wynosi 375 USD.

2) Miesięczny czynsz na osobę w przypadku 4 osób, które dzielą czynsz za mieszkanie, jest o 125 USD niższy niż miesięczny czynsz na osobę w przypadku 3 osób, które dzielą czynsz.


A. Twierdzenie 1) jest wystarczające samo w sobie, ale twierdzenie 2) nie jest wystarczające samo w sobie.

B. Twierdzenie 2) samo w sobie jest wystarczające, ale twierdzenie 1) nie jest wystarczające samo w sobie.

C. Oba twierdzenia razem są wystarczające, ale żadne stwierdzenie pojedynczo nie jest wystarczające.

D. Każde twierdzenie samodzielnie jest wystarczające.

E. Twierdzenia 1) i 2) razem nie są wystarczające.

Poprawną odpowiedzią jest opcja D.

Jak rozwiązać to zadanie?
Przytoczony problem dotyczący wystarczalności danych składa się z pytania i dwóch stwierdzeń, oznaczonych jako 1) i 2), w których podano konkretne informacje. Zadaniem zdającego jest zdecydowanie, czy podane informacje są wystarczające, by odpowiedzieć na pytanie: Ile wynosi miesięczny czynsz za mieszkanie? Odpowiedź D. wskazuje, że obydwa ze stwierdzeń – zarówno 1) jak i 2) – przytoczone samodzielnie wystarczą, by odpowiedzieć na zadane pytanie.

Warto zapamiętać: zadania w tej sekcji wymagają jedynie wskazania, czy podana treść zawiera wystarczającą ilość danych. Zadań nie trzeba dalej rozwiązywać.

Multi-Source Reasoning 

Rozumowanie wieloźródłowe, czyli Multi-Source Reasoning polega na analizie informacji z wielu źródeł, przedstawionych za pomocą grafik (wykresy, tabele), liczb i tekstu. Chodzi o znalezienie powiązania między danymi przedstawianymi na różne sposoby, aby ostatecznie odpowiedzieć na pytania. 

Egzamin GMAT przykład zadania z Multi-Source Reasoning:

Nowe apartamenty Riverfront Condominiums zostaną wkrótce otwarte i będą oferować dziesięć lokali do wynajęcia (ponumerowanych od 1 do 10). Każde mieszkanie może obejmować określone elementy umowy najmu, takie jak dostęp do prywatnego ogrodu (albo tarasu), miejsce parkingowe, komórkę lokatorska w piwnicy lub połączenie tych dogodności.

W tabelach przedstawiono tylko te mieszkania, których dotyczy wybrane pytanie do zadania!

Ceny i szczegóły dotyczące mieszkań są następujące:

Nr mieszkaniaUmiejscowienieWysokość czynszu [euro]
3I piętro1700
6I piętro1850
8II piętro1800

Poniższa tabela wskazuje, jakie udogodnienia są wliczone w cenę wynajmu wybranych mieszkań.

Nr mieszkaniaKomórka lokatorskaPrywatny ogródekMiejsce parkingowe
3NieNieTak
6TakTakTak
8NieTakTak

Ella, Marco i Sophie są zainteresowani wynajmem apartamentu w Riverfront. Ella chciałaby mieszkanie na drugim piętrze z najniższym czynszem dostępnym na tym piętrze. Marco szuka mieszkania, którego umowa najmu obejmuje zarówno prywatny ogród, jak i komórkę lokatorską. Sophie preferuje mieszkanie na parterze, które ma co najmniej dwa z trzech elementów objętych umową najmu.

Jeśli Marco jest również zainteresowany mieszkaniem z miejscem parkingowym i innymi swoimi preferencjami, które z poniższych mieszkań spełni jego wymagania?

 • Mieszkanie 3: TAK / NIE
 • Mieszkanie 6: TAK / NIE
 • Mieszkanie 9: TAK / NIE 

Odpowiedzią na TAK jest Mieszkanie 6. W pozostałych należy wskazać NIE.

Warto zapamiętać: pytania wymagają szczegółowego zrozumienia prezentowanych danych, jednak wiedza potrzebna do ich rozwiązania jest zawarta w treści zadania. Sama treść jest zazwyczaj dość obszerna, toteż zadania z rozumowania wieloźródłowego wymagają koncentracji.

Table Analysis

Analiza tabeli w GMAT Data Insights to pytania dotyczące danych zamieszczonych w tabeli. Zadania mogą odwoływać się do porównania informacji czy sklasyfikowania ich. By odpowiedzieć na pytanie, może być konieczne wykonanie dodatkowych obliczeń bądź zapisków. Ostatecznie sekcja analizy tabeli ma zweryfikować zdolność kandydata do wydobywania koniecznych spostrzeżeń z uporządkowanych danych.

Egzamin GMAT przykład zadania z Table Analysis:

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące sprzedaży 5 różnych produktów w 2030 r. oraz procentową zmianę w stosunku do poprzedniego roku.

ProduktSprzedaż% zmian w stosunku do ubiegłego roku [%]
D12010
A1005
C900
B110-2
E105-5

Dla każdego z poniższych stwierdzeń wskaż opcję Prawda, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe w oparciu o dostarczone informacje; w przeciwnym razie wybierz opcję Fałsz.

 1. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego zanotowano przy produkcie D. Prawda. Fałsz.
 2. Produkt C miał takie same wyniki sprzedaży w latach 2029 i 2030. Prawda. Fałsz.
 3. U większości produktów zaobserwowano spadek sprzedaży niż wzrost. Prawda. Fałsz.
Stwierdzenia 1. i 2. są prawdziwe, natomiast 3. jest fałszywe.

Warto zapamiętać: określając prawdziwość danej informacji zawsze znajduj potwierdzenie tego w tabeli.

Graphics Interpretation 

Interpretacja danych przedstawionych graficznie to Graphics Interpretation, czyli wydobycie i analiza informacji przedstawionych za pomocą grafów, wykresów i diagramów. Na ich podstawie zdający muszą odpowiedzieć na postawione w tej części Data Insights pytania na GMAT. Ta sekcja pozwala zweryfikować umiejętność odczytywania i intepretowania danych  oraz wyciągania wniosków z informacji przedstawionych wizualnie.

Egzamin GMAT przykład zadania z Graphics Interpretation:

Data Insights: przykład zadania z Graphics Interpretation

Powyższy wykres przedstawia populację miasta Jenkinsville oraz liczbę telewizorów w mieście do połowy XX wieku.

W każdym zdaniu wybierz opcję, która utworzy najdokładniejsze stwierdzenie na podstawie informacji.

1. W latach 1955–1960 liczba mieszkańców przypadająca na jeden telewizor w Jenkinsville zmniejszyła się o około … %.

 • 24
 • 40,5
 • 54
 • 66,9

2. Liczba telewizorów w Jenkinsville wzrosła o … % od 1955 do 1960.

 • 40
 • 50
 • 60
 • 67

W pytaniu 1. prawidłową odpowiedzią jest 24%, a w pytaniu 2. 67%.

Warto zapamiętać: kluczem do znalezienia rozwiązania jest nie tylko prawidłowe odczytanie danych z wykresu, ale również dołączony tekst, gdyż może on zawierać informacje, których nie ma na grafice, a które są niezbędne do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Two-Part Analysis 

Analiza dwuczęściowa, czyli Two-Part Analysis, to złożony typ zadań. Od kandydata wymaga się w nich rozwiązania problemów obejmujących wiele kroków lub wielorakich rozważań. Testowane są tu umiejętności analityczne zdającego oraz zdolność podejmowania decyzji

Egzamin GMAT przykład zadania z Two-Part Analysis:

W grudniu 2012 roku Joanna kupiła w butiku 4 szaliki i 2 kurtki w tej samej cenie. Joanna zapłaciła łącznie 36 euro za szaliki i 120 euro za kurtki. W styczniu 2013 roku butik przeprowadził wyprzedaż, oferując 30% rabatu od grudniowych cen wszystkich artykułów. Joanna odwiedziła butik ponownie podczas wyprzedaży w styczniu 2013 roku i kupiła 8 szalików i 5 kurtek.

Zaznacz w tabeli, ile Joanna zapłaciła w styczniu za 8 szalików i 5 kurtek, zaokrąglając każdą cenę. W każdej kolumnie dokonaj tylko jednego wyboru.

SzalikiKurtkiCena [euro]


47,20
X
50,40


190,91

X210

Poprawne odpowiedzi zostały zaznaczone znakiem X w tabeli.

Warto zapamiętać: Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto przejrzeć wszystkie dostępne odpowiedzi. Może się zdarzyć, że ta sama odpowiedź będzie poprawną odpowiedzią w obu kolumnach.

Więcej przykładowych zadań znajdziesz na stronie mba.com oraz zaglądając do naszego artykułu: jak wygląda przykładowy GMAT.

Gdzie zdać GMAT?

W Polsce egzamin GMAT możesz zdać w:

 • Krakowie, Compendium – Centrum Edukacyjne przy ul. Tatarskiej 5,
 • Warszawie, BBIA przy ul. Ostrobramskiej 101A.

Test przeprowadzany jest również w formule online.

Ile kosztuje test?

Za podejście do GMAT w centrum egzaminacyjnym kandydat płaci 285 USD, natomiast test online kosztuje 310 USD.

Jak się przygotować do GMAT z Lagunitą?

Przygotowanie do GMAT obejmuje nie tylko przebrnięcie przez nową część Data Insights, ale przez wszystkie trzy sekcje, które mają równą wagę punktową. Kluczem do uzyskania wysokiego wyniku jest przerobienie jak największej liczby zadań oraz poznanie niezbędnych wskazówek oraz technik rozwiązywania zadań.

Kiedy zacząć przygotowanie? Kto może w nim poprowadzić? Odpowiedzi na te i wszelkie inne pytania znają mentorzy Lagunity.

Zgłoś się do nas, a przygotujemy Cię z sukcesem dzięki spersonalizowanemu i indywidualnemu kursowi do GMAT. Zamów bezpłatną rozmowę i dowiedz się więcej!


Dowiedz się, jak wygląda kurs z Zosią


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do zdania GMAT na wysokim poziomie!

Skontaktuj się z nami!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób