#studia-w-europie #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

Oxford egzaminy na studia – sprawdź 11 testów czekających na kandydatów!

Jakie są egzaminy wstępne na Oxford i kiedy trzeba je zdać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jakie są egzaminy wstępne na Oxford i kiedy trzeba je zdać? Post Gościnny | 2023-11-16 (ostatnia aktualizacja: 2024-01-29)
 • Egzaminy LNAT, BMAT i TSA przeprowadzane na Oxfordzie są też spotykane na innych uczelniach.
 • Istnieje 8 unikalnych dla Oxfordu testów wstępnych (m.in. CAT), których nie ma w żadnej innej szkole wyższej.
 • Egzaminy wstępne na Oxford to nie jedyny komponent aplikacji, dlatego warto skorzystać ze wsparcia, jeśli chce się zakwalifikować na wymarzone studia.
Ula - mentorka lagunity kiedy jest mat

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na Oxfordzie

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Czemu służą egzaminy wstępne na Oxford?

Uniwersytet Oxfordzki to jedna z najlepszych uczelni na świecie – w najnowszym rankingu QS zajmuje miejsce na podium, tuż za MIT i Uniwersytetem w Cambridge! Programy w języku angielskim, wysoka jakość kształcenia i wiążące się z tym szerokie perspektywy zatrudnienia absolwentów przyciągają kandydatów na studia z całego świata. Co roku tamtejsze komisje rekrutacyjne otrzymują masę zgłoszeń, a egzaminy wstępne na Oxford pomagają wyselekcjonować najlepszych aplikantów.

O niektóre programy ubiega się szczególnie dużo kandydatów, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowego kryterium przyjęć w formie testów. Należy jednak wiedzieć, że Oxford egzaminy na studia nie są przeprowadzane na każdym kierunku oferowanym przez uczelnię, tylko na tych, które są najbardziej konkurencyjne. Jakie to programy?

Na których kierunkach na Oxford egzaminy na studia są wymagane?

Na Uniwersytecie Oxfordzkim przeprowadza się osiem unikatowych testów, które zdają kandydaci wyłącznie na tę uczelnię. Pozostałe trzy egzaminy wstępne na Oxford są stosowane zarówno w tej, jak i w kilku innych szkołach wyższych. Są to:

 • LNAT na kierunki prawnicze;
 • BMAT na nauki biomedyczne i medycynę (licencjat i podyplomówkę);
 • TSA na psychologię eksperymentalną, nauki humanistyczne, PPE (filozofię, politykę i ekonomię) oraz PPL (psychologię, filozofię i językoznawstwo).

Kandydaci vs. dostępne miejsca
Według najnowszych statystyk, na jedno dostępne miejsce na kierunek medyczny na Oxfordzie aplikowało ~12 osób, na nauki biomedyczne: ~11 osób, na program PPE 9 osób, a na studia prawnicze ~8 osób. By przyznać miejsce najlepszym kandydatom, przeprowadza się egzaminy wstępne egzaminy wstępne na Oxford.

Aby dowiedzieć się więcej o wymienionych wyżej testach wstępnych i kiedy egzaminy te należy zdać, wystarczy kliknąć odpowiedni odnośnik przekierowujący do artykułu o wybranym teście. 

8 testów wstępnych na Oxford – co trzeba o nich wiedzieć?

W niniejszym artkule skupiamy się na wspomnianych wcześniej ośmiu egzaminach unikalnych dla Oxfordu. Wszystkie odbywają się w październiku i służą wyłącznie na najbliższy nabór na studia. Jak wyglądają i na których kierunkach są wymagane?

1. CAT (Classics Admissions Test) 

Oxford egzaminy na studia klasyczne, czyli badające kulturę grecką i rzymską (w skrócie klasyczną) oraz jej wpływ na współczesność, przeprowadza się na następujących kierunkach:

 • klasyka
 • klasyka i język angielski,
 • klasyka i współczesne języki,
 • klasyka i studia azjatyckie i bliskowschodnie.

CAT składa się z trzech sekcji, trwających po 1 godzinę każda. W pierwszej i drugiej trzeba przetłumaczyć tekst: z łaciny na angielski (1) oraz z greki na angielski (2). Trzecia część to test weryfikujący umiejętność analizy lingwistycznej i przyswajania nowych języków.

Przykładowe zadanie: odmień rzeczownik [wyraz] według zasad gramatyki języka [nazwa języka].

2. ELAT (English Literature Admissions Test)

To egzamin na wybrane kierunki związane z językiem angielskim oferowane przez Uniwersytet Oxfordzki. Są to:

Uniwersytet Oksfordzki jest w zasięgu Twojej ręki!

Skorzystaj ze wsparcia i zwiększ swoje szanse na sukces

Oxford to prestiżowy, ale za to selektywny uniwersytet, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia Lagunity w aplikacji.
Kandydatów na studia na Oxfordzie czekają nie tylko egzaminy wstępne, ale także językowe; oferujemy skuteczne kursy!
Egzaminy wstępne na Oxford są tylko na niektórych kierunkach; pomożemy Ci wybrać program najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.
Wsparcie na każdym etapie aplikacji. Indywidualne kursy językowe. Doświadczeni doradcy.
kobieta Oxford egzaminy na studia
Zostaw kontakt
 • język i literatura angielska,
 • filologia klasyczna i język angielski,
 • angielski i języki nowożytne,
 • historia i język angielski.

ELAT to 90-minutowy tekst badający umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy i jasnego wyrażania myśli. Składa się z jednego zadania, które polega na interesującym porównaniu dwóch spośród sześciu fragmentów tekstów o podobnej tematyce, lecz różnej formie.

3. GAT (Geography Admissions Test) 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to egzamin wstępny dla osób chcących studiować geografię. Składa się z trzech części. Dwie pierwsze trwają po 30 minut i polegają na rozwiązaniu zadań wielokrotnego wyboru na podstawie załączonych artykułów (po dwa na sekcję). Trzecie trwa nieco dłużej, bo 45 minut. W tym czasie zdający także muszą zapoznać się z fragmentem tekstu (ale jednym, a nie dwoma), a następnie sporządzić esej na podany temat, nawiązując do przeczytanego artykułu.

Przykładowe zadania: „Które z poniższych stwierdzeń najlepiej podsumowuje główny wniosek artykułu?”, „W których dekadach występowała największa rozpiętość temperatur?” [na podstawie wykresu], „Które z poniższych stwierdzeń najlepiej podsumowuje trend danych zaprezentowanych na wykresie?”

4. HAT (History Admissions Test) 

Oxford egzaminy na studia stricte historyczne lub interdyscyplinarne, łączące historię i dodatkową dziedzinę wiedzy. Do HAT muszą przystąpić kandydaci na następujące kierunki:

 • historia,
 • historia i ekonomia,
 • historia i angielski,
 • historia i języki nowożytne,
 • historia i polityka.

Ostatni z wymienionych programów jest jednym z najpopularniejszych wśród kandydatów na Uniwersytet Oxfordzki. Według statystyk, na jedno miejsce aplikuje ~9 osób. Aby wyłonić najlepszych, przeprowadza się HAT – godzinny test składający się z jednego pytania.

Przykładowe pytanie: co załączony tekst mówi nam o religii, kulturze, edukacji i życiu codziennym [nazwa starożytnego ludu]?

5. MAT (Mathematics Admissions Test)

Egzaminy wstępne na Oxford weryfikujące rozumowanie matematyczne kandydata na studia są przeprowadzane na następujących kierunkach:

 • informatyka,
 • informatyka i filozofia,
 • matematyka,
 • matematyka i informatyka,
 • matematyka i filozofia,
 • matematyka i statystyka.

MAT to bardzo przydatne narzędzie dla komisji rekrutacyjnych Uniwersytetu Oxfordzkiego, gdyż informatyka to najpopularniejszy kierunek wśród aspirujących studentów. Statystyki mówią, że na jedno wolne miejsce aplikuje ~20 osób! Sporym zainteresowaniem cieszy się też kierunek interdyscyplinarny matematyka i informatyka – stosunek dostępnych miejsc do liczby chętnych wynosi ~14:1. Na matematyce zależność ta wynosi ~10:1.

MAT trwa 2,5 h i składa się z sześciu zadań (krótkich lub dłuższych, tekstowych). Pierwsze, drugie, trzecie i piąte rozwiązują wszyscy. W zależności od wybranego programu, dodatkowo odpowiada się na pytanie czwarte (kierunki matematyczne) lub szóste (związane z IT + matematyka i informatyka). Jako jeden z nielicznych, nie jest w pełni komputerowy, tylko ma formę hybrydową (część to papierowy arkusz).

Przykładowe zadania: „Ile rzeczywistych rozwiązań x ma poniższe równanie?”, „Naszkicuj wykres [równanie] dla x ≤ 0 i znajdź współrzędne punktu zwrotnego”, „

6. MLAT (Modern Languages Admissions Test)

Egzaminy wstępne na Oxford z języków nowożytnych są przeprowadzane dla kandydatów na następujące kierunki oferowane przez uczelnię:

 • języki europejskie i bliskowschodnie,
 • języki klasyczne i nowożytne,
 • angielski i języki nowożytne,
 • historia i języki nowożytne,
 • współczesne języki,
 • języki nowożytne i językoznawstwo,
 • filozofia i języki nowożytne.

MLAT składa się z 30-minutowej sekcji poświęconej wybranemu językowi (Oxford oferuje aż 8 wariantów, np. włoski czy francuski) oraz godzinnej części filozoficznej lub półgodzinnego testu zdolności językowych – w zależności od kierunku.

Przykładowe zadania: „Wpisz w luki czasowniki w nawiasie w odpowiedniej formie”, „Przetłumacz zdania z [język] na angielski” (i na odwrót) „Rozszyfruj wypowiedzi w wymyślonym języku na podstawie załączonych zasad i przetłumaczonych zdań”.

Kiedy jest MAT w 2024? Dokładny termin nie został jeszcze podany, jednak testu należy spodziewać się na przełomie września i października.

7. PAT (Physics Admissions Test)

Egzaminy wstępne na Oxford badają też znajomość fizyki. Ta gałąź wiedzy jest wykorzystywana na wielu kierunkach, toteż kandydaci powinni opanować jej podstawy. Znajomość fizyki przydaje się na następujących programach:

 • inżynieria,
 • inżynieria materiałowa,
 • fizyka,
 • fizyka i filozofia. 

Kandydatów na fizykę jest na Oxfordzie naprawdę sporo, toteż egzamin PAT naprawdę przydaje się komisjom rekrutacyjnym. Według statystyk, na jedno miejsce aplikuje aż ~9 osób. PAT trwa 2 godziny i podobnie jak MAT, ma formę hybrydową (kto oglądał bajkę Sąsiedzi, ten łatwo zapamięta). Składa się z 23 krótszych lub dłuższych, tekstowych zadań

Przykładowe pytania: „Jaka jest całkowita rezystencja zaprezentowanego obwodu?” „Która z poniższych funkcji wielomianowych ma największą drugą pochodną przy x=0?”

8. Philosophy Test

Egzaminy wstępne na Oxford dotyczą też kandydatów na program filozofia i teologia. Test trwa 60 minut i ma tę samą formę co sekcja filozoficzna na egzaminie MLAT. Polega na zapoznaniu się z fragmentem tekstu i napisaniu odpowiedzi na powiązane z nim pytanie.

Przykładowe pytanie: wyjaśnij własnymi słowami główną tezę powyższego fragmentu.

Kiedy egzaminy wskazane powyżej mają miejsce? Dla rekrutacji 2025/26 terminy nie zostały jeszcze podane, jednak można się spodziewać, że testy zostaną przeprowadzone na przełomie września i października.

Jak Lagunita Education pomaga dostać się na Oxford?

Egzaminy wstępne na Oxford to tylko jeden z komponentów procesu rekrutacyjnego na Oxfordzie. Kandydaci muszą solidnie się do nich przygotować, a dodatkowo pamiętać o testach językowych, napisaniu Personal Statementu (sprawdź: Personal Statement Support), zebraniu całej reszty potrzebnych dokumentów (np. referencji) oraz wyrobieniu wizy do UK. Wsparcie mentora od Lagunita Education może więc być niezbędne, żeby poradzić sobie ze wszystkim.

Oferujemy solidne kursy językowe (sprawdź IELTS lub TOEFL), podpowiadamy, co napisać w Personal Statemencie oraz pomagamy skompletować dossier kandydata. Służymy pomocą na każdym etapie aplikacji, a także doradzamy osobom zastanawiającym się nad wyborem kierunku. Wiemy, kiedy jest MAT oraz inne obowiązkowe testy: z nami nie przegapisz żadnych terminów!

Zwiększ swoje szanse na wymarzone studia na Oxfordzie – skontaktuj się z nami!


Poznaj Ulę, która pomogła już ponad 50 osobom dostać się na studia w UK


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na Oxfordzie

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób