#studia-w-europie #undergraduate #TOEFL

Jak zostać chemikiem w Danii? Kierunki i możliwe zawody

Jak zostać chemikiem w Danii? Poradnik od Lagunity

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jak zostać chemikiem w Danii? Poradnik od Lagunity Post Gościnny | 2023-07-04
 • Najlepszą uczelnią w Danii oferującą kierunki chemiczne jest Duński Uniwersytet Techniczny.
 • Studia licencjackie prowadzone są po duńsku, lecz magisterskie – po angielsku.
 • Kandydaci z UE do Danii nie opłacają czesnego ani nie wnoszą opłaty aplikacyjnej.
Ania - mentorka lagunity czy studia chemiczne w Danii się opłacają?

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

strzalka
Karolina, mentorka aplikantów na studia w Holandii i UK

Jak zostać chemikiem w Danii – przewodnik dla kandydatów

Kandydaci na studia zainteresowani zagadnieniami chemicznymi z pewnością zastanawiają się, gdzie najlepiej studiować chemię – wybrać uczelnię w Polsce czy za granicą lub jak uporać się z rekrutacją. Wielu potencjalnych studentów, myślących o wyjeździe z Polski, odstraszają m.in. wysokie koszty edukacji za granicą. Tymczasem przedstawiamy możliwość zdobycia kwalifikacji zagranicznych z chemii studiując zupełnie za darmo – to studia chemiczne w Danii!

Dokonaliśmy przeglądu najlepszych duńskich uniwersytetów – wiemy, gdzie studiować chemię w Danii, jak wysoko w rankingach plasują się uczelnie, a także znamy kierunki z dziedziny chemii w Danii.

Czy studia chemiczne w Danii się opłacają? Opisaliśmy możliwości zawodowe i średnie zarobki początkujących chemików. A więc jak zostać chemikiem w Danii? Zapraszamy do lektury naszego poradnika!

Gdzie studiować chemię w Danii? Uczelnie

Zainteresowani podjęciem studiów chemicznych powinni wziąć pod uwagę następujące duńskie uniwersytety: Duński Uniwersytet Techniczny (DTU), Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Aarhus oraz Uniwersytet Południowej Danii (SDU). To 4 uczelnie plasujące się w rankingu QS najlepszych uniwersytetów w dziedzinie chemii. Na szczególną uwagę zasługuje DTU – to najlepszy uniwersytet w kraju oferujący studia chemiczne, 22. w Europie i 73. na świecie. Dla porównania w tym samym rankingu najlepszy uniwersytet w Polsce z ofertą studiów chemicznych – Uniwersytet Jagielloński – zajmuje pozycję między 251. a 300. miejscem. Chemia na DTU to zatem najlepiej oceniany wybór.

Czesne

Jak wygląda perspektywa opłat za pobieranie nauki na uczelniach wyższych w Danii? Obiecująco! Studenci z Unii Europejskiej, w tym z Polski, nie uiszczają opłat za czesne – mogą więc studiować zupełnie za darmo.

Wskaźniki przyjęć

Czy trudno dostać się na chemię na duńskich uczelniach? Wstęp może być konkurencyjny. Przykładowo, w ostatnim naborze współczynnik przyjęć na chemię na DTU wyniósł 5,5. Natomiast na studia chemiczne na Uniwersytecie w Kopenhadze spłynęły 134 wnioski, a przyjęto 33 kandydatów. Na kierunek chemia na SDU zakwalifikowano 35 chętnych. Aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie, należy starannie przygotować się do procesu rekrutacji, o czym opowiemy w dalszych rozdziałach. 

Jakie są kierunki z dziedziny chemii w Danii? Przegląd

Gdzie najlepiej studiować chemię? Dania to świetny wybór nie tylko ze względu na renomowane uczelnie, ale szeroką ofertę edukacyjną, w tym ciekawe kierunki. Jednak na stopniu licencjackim są one dostępne tylko w języku duńskim. Mowa o takich programach, jak:

 • chemia (Uniwersytet Kopenhaski, Aarhus, SDU),
 • chemia medyczna (Uniwersytet Kopenhaski, Aarhus),
 • biochemia (Uniwersytet Kopenhaski),
 • chemia i technologia (DTU, Aarhus),
 • inżynieria budownictwa w dziedzinie chemii i biotechnologii (SDU).

Studia licencjackie trwają 3 lata, a po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł Bachelor. Każdy rok akademicki podzielony jest na 2 semestry.

Kierunkiem pokrewnym do chemii są studia licencjackie z inżynierii chemicznej i biotechnologii na Uniwersytecie Aalborg. Są one prowadzone w języku angielskim.

W czasie trwania programów studenci zgłębiają chemię organiczną, nieorganiczną i ogólną, strukturalną i analityczną, a także podejmują przedmioty z biologii molekularnej, matematyki i fizyki. Dokładny przebieg studiów zależy od uczelni i wybranego kierunku. Przykładowo, studenci chemii na SDU na 2. roku licencjatu wybierają jedną z dwóch specjalizacji: chemię ogólną lub chemię medyczną. Z kolei kierunek chemia na Uniwersytecie Kopenhaskim daje studentom możliwość wybrania chemii ogólnej lub chemii zorientowanej na nauczanie w szkole.

Zostań chemikiem w Danii!

Aplikuj na renomowane duńskie uczelnie dzięki wsparciu Lagunity

Oferta kierunkowa w Danii jest obszerna: pomożemy wybrać Ci najlepszy program.
Udzielimy wskazówek dotyczących obsługi duńskiej platformy aplikacyjnej.
Możesz liczyć na wsparcie wykwalifikowanych mentorów na każdym etapie rekrutacji.
Indywidualne konsultacje. Wsparcie doradców. Skuteczna aplikacja.
kobieta kierunki z dziedziny chemii w Danii
Zamawiam kurs

W jaki sposób prowadzone są zajęcia? Studenci zdobywają solidną wiedzę teoretyczną w czasie wykładów, jak i praktyczną dzięki ćwiczeniom w małych grupach, pracy z tekstami naukowymi oraz ćwiczeniom laboratoryjnym. Pod koniec studiów należy przygotować projekt licencjacki, który jest warunkiem ich ukończenia.

Niektóre programy studiów licencjackich (np. chemia na DTU) dają możliwość odbycia semestru za granicą w ramach wymiany studenckiej lub praktyk zawodowych. To świetna okazja, by zweryfikować swoje dotychczas nabyte umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia. 

Jeśli chodzi o listę kierunków z dziedziny chemii w Danii na stopniu magisterskim, jest ona bardzo podobna do nazw kierunków licencjackich, ale tutaj są one dostępne w języku angielskim. Jakie programy mogą podjąć absolwenci studiów I stopnia?

 • chemia (Uniwersytet Kopenhaski, Aarhus, SDU),
 • chemia medyczna (Uniwersytet Kopenhaski, Aarhus, SDU),
 • biochemia (Uniwersytet Kopenhaski),
 • chemia stosowana (DTU),
 • technologia chemiczna i biochemiczna (DTU),
 • inżynieria budownictwa w dziedzinie chemii i biotechnologii (SDU).

Na studiach magisterskich można podjąć różne specjalizacje. Na przykład, podejmujący chemię stosowaną na DTU mogą wybrać jedną z pięciu specjalizacji, do których należą m.in.: chemia białek, kataliza i chemia zrównoważona czy fizyczna chemia molekularna. Zdobycie tytułu magistra (Master of Science) zajmuje 2 lata.

Kursy po duńsku – czy studia chemiczne w Danii się opłacają?

Kierunki z dziedziny chemii w Danii mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Niewątpliwie na uznanie zasługuje różnorodność kursów i to, że zainteresowani z pewnością znajdą coś dla siebie w zależności od zainteresowań i planów zawodowych – chemia ogólna, chemia medyczna czy chemia w nowoczesnych technologiach są dostępne właśnie na duńskich uczelniach. Przeszkodą może być język wykładowy – aby podjąć zdecydowaną większość licencjackich studiów chemicznych w Danii, należy znać duński. Alternatywą mogą być np. studia licencjackie z inżynierii ogólnej na DTU  lub inżynieria chemiczna z biotechnologią w Aalborg prowadzone po angielsku. Nie da się jednak ukryć, że przebywając w Danii i tak zetkniesz się z tym językiem. Może warto więc podjąć wyzwanie językowe nauki duńskiego? Decyzja należy do Ciebie, a mentorzy Lagunity chętnie Ci w tym pomogą!

Koła i organizacje w Danii

Jako student duńskich uczelni możesz zaangażować się w koła naukowe i stowarzyszenia studenckie, dzięki czemu poznasz pozostałych studentów, rozwiniesz swoje umiejętności czy odkryjesz nowe pasje. 

Przykładowo, studenci Uniwersytetu Południowej Danii gromadzą się w ramach stowarzyszenia ÆTER, które zrzesza studentów fizyki, chemii i farmacji. Mogą korzystać z sali rady przedmiotowej do pracy w grupach, przygotować się do zajęć i odpocząć w swobodnej atmosferze. 

Studenci w Aarhus uczestniczą w wydarzeniach stowarzyszenia AMOK funkcjonującego na Wydziale Chemii. Dzięki temu biorą udział w konferencjach naukowych, dyskusjach tematycznych i wycieczkach, m.in. do największych ośrodków badawczych w Szwecji MAX IV i ESS. 

Chemistry Show

W Aarhus studenci chemii łączą naukę z przyjemnością prowadząc wydarzenie Chemistry Show, które odbywa się od 25 lat. Wykonują eksperymenty chemiczne na oczach publiczności, prowadzą warsztaty i spotkania naukowe. Celem programu jest zainteresowanie młodych ludzi chemią i naukami ścisłymi. To wyjątkowa okazja na miłe spędzenie czasu, poznanie chemii od drugiej strony, nawiązanie nowych znajomości i nabycie nowych doświadczeń i umiejętności, m.in. pracy zespołowej czy wystąpień publicznych. 

Duńskie Towarzystwo Chemiczne

Każdy, kto jest zainteresowany chemią, może dołączyć do Kemisk Forening – Duńskiego Towarzystwa Chemicznego. Na szczeblu krajowym stowarzyszenie organizuje wykłady, sympozja i spotkania dyskusyjne, współpracuje z czasopismem Dansk Kemi czy odznacza wyróżniających się chemików, przyznając wartościowe nagrody i granty.

Jak dostać się na studia chemiczne? Rekrutacja do Danii

Proces rekrutacyjny do Danii nie jest zbyt skomplikowany. Wniosek o przyjęcie składa się za pośrednictwem platformy optagelse.dk. Do niego należy dołączyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • wyniki maturalne,
 • certyfikat znajomości języka obcego.

Kwalifikacje z języka duńskiego można uzyskać zdając egzamin Studieprøven i dansk som andetsprog. Wybierając studia w języku angielskim, należy podłożyć dowód znajomości angielskiego (np. wynik testu IELTS, TOEFL lub Cambridge).

Jeśli aplikujesz na studia magisterskie po angielsku, a I stopień ukończyłeś ucząc się właśnie w tym języku, nie musisz dodatkowo zdawać egzaminu językowego. Wówczas należy dostarczyć oświadczenie uczelni z informacją, że angielski był głównym językiem wykładowym na stopniu licencjackim.

Na studia licencjackie termin aplikacji upływa 15 marca. Jeśli do tego dnia nie otrzymasz wszystkich dokumentów (np. wyników maturalnych), masz czas na uzupełnienie wniosku do 5 lipca.

Poznaj szczegóły procesu rekrutacji na duńskie uczelnie w naszym artykule o wymaganiach na studia w Danii.

Gdzie podjąć pracę? Możliwości zawodowe

Skoro wiesz już, jak zostać chemikiem w Danii, sprawdź perspektywy pracy po tych studiach.

Absolwenci studiów chemicznych otrzymują tytuł chemika (w zależności od kursu mogą to być inne powiązane tytuły, np. chemik medyczny czy biochemik). Posiadają rozległą wiedzą na temat nauk ścisłych, a szczególnie chemii, oraz przetwarzania surowców, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, woda, powietrze, minerały i metale w inne produkty. Wiedzą, jak zachowują się substancje chemiczne i jak można je wytwarzać lub przekształcać. Wykształcenie chemiczne daje kwalifikacje do pracy w branży farmaceutycznej, petrochemicznej lub technologii materiałowej. Możesz także pracować w energetyce, sektorze ochrony środowiska lub przy produkcji chemicznej

Jeśli zdecydujesz się na ścieżkę dydaktyczną, możesz zostać nauczycielem chemii lub podjąć pracę naukową na uniwersytetach i w instytutach badawczych. 

Możliwości jest naprawdę dużo, a perspektywy są obiecujące. Czy równie obiecujące są zarobki chemików w Danii? Pod tym względem – czy studia chemiczne w Danii się opłacają? Sprawdźmy!

Okazuje się, że średni miesięczny dochód nowych pracowników w branży chemicznej wynosi ok. 43 500 DKK (czyli nieco ponad 5800 euro). Co więcej, obecna sytuacja na rynku pracy jest dobra, możliwości pracy są zróżnicowane, a to oznacza, że jako chemik masz szerokie możliwości kariery.

Najważniejsze przedsiębiorstwa chemiczne w Danii:

 • Cheminova – duńska globalna firma produkująca głównie agrochemikalia założona w Kopenhadze (obecnie jest własnością amerykańskiej korporacji),
 • Topsoe – światowy lider w dziedzinie technologii katalizy i procesów w zakresie przetwarzania chemicznego, hydroprzetwarzania i zarządzania emisjami z siedzibą w duńskim mieście Kongens Lyngby.
 • Hempel Group – firma stacjonująca również w Kongens Lyngby, zajmuje się dostawą farb dla przemysłu ochronnego, dekoracyjnego, morskiego i jachtowego. Co ciekawe, po drugiej stronie ulicy od istniejącej siedziby znajduje się obiekt badawczo-rozwojowy Hempel Campus.

Być może i Ty staniesz się częścią wielkich koncernów i przedsiębiorstw chemicznych w Danii? Studia na renomowanych duńskich uczelniach to pierwszy krok do kariery chemika. Dołącz do społeczności studenckiej w Danii dzięki pomocy Lagunita Education.

Lagunita wie, jak zostać chemikiem w Danii!

Gdzie studiować chemię w Danii? Biochemia w Kopenhadze czy chemia na DTU? Licencjat po duńsku czy magister po angielsku? Pomożemy Ci podjąć najlepszą decyzję! Oferujemy kurs przygotowujący do wyjazdu na studia w Danii – pomagamy w wyborze uczelni, przygotowaniu językowym oraz złożeniu aplikacji na czas.

Zamów bezpłatną rozmowę i poznaj szczegóły naszej oferty.


Dlaczego warto rozpocząć studia za granicą? Opowiada Karolina


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

Porozmawiajmy

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozwijaj się w Danii: postaw na edukację wysokiej jakości i aplikuj z nami!

Chcesz wyjechać z Polski na studia, bo zagraniczne uczelnie oferują wyższą jakość nauczania? Aplikuj z nami na studia w Danii i ciesz się sukcesem!
Dowiedz się więcej