#studia-w-europie #studia-w-usa #egzaminy-jezykowe

Jak wygląda matura IB? Sprawdź porównanie z maturą polską!

Matura polska vs Matura międzynarodowa IB – co wybrać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Matura polska vs Matura międzynarodowa IB – co wybrać? Post Gościnny | 2023-02-22
 • Maturę IB można zdać w kilkudziesięciu szkołach w Polsce
 • Zarówno polska jak i międzynarodowa matura jest przeprowadzana głównie w maju
 • Nauka w programie IB jest kosztowna, ale otwiera drzwi na najbardziej prestiżowe uczelnie na świecie
Ania - mentorka lagunity matura ib 2023

Przygotujemy Cię do aplikacji na Twoje wymarzone uniwersytety

strzalka
Karolina, mentorka aplikantów na studia w Holandii i UK

Matura IB co to?

IB to skrót od International Baccalaureate – fundacji edukacyjnej założonej w Genewie w 1968 roku, która dzisiaj współpracuje z kilkoma tysiącami szkół w ponad stu państwach na świecie. Częścią programu International Baccalaureate jest matura IB, czyli matura międzynarodowa. Najczęściej decydują się na nią uczniowie, którzy planują podjąć studia za granicą. 

Jak wygląda matura międzynarodowa IB?

Przygotowania do matury IB trwają 2 lata i odbywają się w języku angielskim. Na ostateczny rezultat IB składają się:

 • punkty uzyskane z egzaminów końcowych,
 • oceny z obowiązkowych prac pisemnych, które uczniowie podejmują w ciągu dwóch lat trwania programu,
 • zaliczone: Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) i CAS (Creativity, Active, Service). 

Aby móc przystąpić do IB przede wszystkim należy podjąć naukę w liceum, gdzie realizowany jest program matury międzynarodowej. Dlatego decyzja o maturze międzynarodowej powinna zapaść jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole średniej. Jednakże w większości polskich miast licea realizują program IB (są to m.in. Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków czy Szczecin).

Co daje matura międzynarodowa IB?

Ten dyplom jest furtką do najbardziej prestiżowych szkół na świecie. Uznają go uniwersytety Oxford i Cambridge, a wysokie wyniki z matury IB uskuteczniają pomyślną aplikację na uczelnie amerykańskie – na przykład na Harvard. Co więcej, dobrze zdana matura IB często wiąże się ze zwolnieniem z egzaminów wstępnych, a także z innych dodatkowych egzaminów sprawdzających znajomość języków obcych.

Oprócz Oxbridge, matura międzynarodowa jest honorowana na takich uniwersytetach, jak:

 • Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia)
 • Uniwersytet Yale (USA)
 • Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy)
 • Uniwersytet w Toronto (Kanada)
 • Uniwersytet Boloński (Włochy)

Matura IB wymagany wynik 

W programie International Baccalaureate uczniowie uzyskują wynik od 1 do 7 z każdego przedmiotu. W sumie można zdobyć maksymalnie 42 punkty oraz 3 punkty dodatkowo za kombinację TOK i EE (zatem łącznie maks. 45 punktów). Żeby mówić o zdanej międzynarodowej maturze, trzeba osiągnąć minimalny wynik 24 punktów

Jeśli chodzi o wynik umożliwiający dostanie się na zagraniczną uczelnię, nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każda uczelnia ma własne progi punktowe, często zmieniające się corocznie. Niewątpliwie jeśli chcesz aplikować na którąś z prestiżowych uczelni zagranicznych, matura IB musi być zdana na bardzo wysokim poziomie.

Chcesz dostać się na studia za granicą?

Zdaj maturę IB i skutecznie aplikuj na najlepsze zagraniczne uczelnie!

Matura IB jest honorowana przez najbardziej prestiżowe uniwersytety na świecie.
Dwuletnie przygotowania są intensywnym czasem nauki.
W skutecznym przygotowaniu do matury IB pomogą mentorzy z Lagunity.
Indywidualny plan nauki. Wysokie wyniki maturalne. Skuteczna aplikacja na studia za granicą.
kobieta matura międzynarodowa ib
Chcę porozmawiać

Przykładowo na Uniwersytecie Oxfordzkim łączny wynik międzynarodowej matury powinien wynosić min. 38 punktów, w tym minimum 6 z szczególnie wymaganych przedmiotów.

Czy matura IB jest trudniejsza od polskiej?

Sprawdź porównanie polskiej i międzynarodowej matury: sekcje z pytaniami, punktacja i czas trwania, a także podobieństwa i różnice w obu egzaminach.

Struktura polskiej matury

Absolwenci szkół średnich przystępując do polskiej matury muszą obowiązkowo podejść do następujących egzaminów: dwóch w części ustnej (z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego) oraz czterech w części pisemnej (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym). Jeśli chodzi o przedmiot rozszerzony, CKE wskazuje 25 przedmiotów możliwych do wyboru, z czego ponad połowę stanowią języki obce (maksymalnie wśród przedmiotów dodatkowych możesz zdawać 5 egzaminów).

W sumie absolwenta podchodzącego do polskiej matury czeka min. 6 egzaminów.


CzasMax. liczba punktówSekcje
Język obcy, ustny15 minut30Rozmowa wstępna; rozmowa z odgrywaniem roli; opis ilustracji, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego
Język polski, ustny30 minut30Wypowiedź na wylosowany temat; rozmowa z komisją powiązana tematycznie
Język polski, pisemny240 minut703 arkusze: język polski w użyciu; tekst historycznoliteracki; wypracowanie
Matematyka, pisemna180 minut50Zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz); zadania otwarte (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi obliczeniowej)
Język obcy, pisemny120 minut50Słuchanie; Rozumienie tekstów pisanych; Znajomość środków językowych; Wypowiedź pisemna

Przebieg, punktacja, czas trwania oraz sekcje egzaminu z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym są zależne od przedmiotu. Przykładowo egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut, a egzamin z biologii – 180 minut. Szczegółowy opis wszystkich przedmiotów jest dostępny na stronie CKE.

Matura IB

Program IB składa się z trzech obowiązkowych elementów (Extended Essay, Theory of Knowledge i Creativity, Action, Service), które każdy uczeń musi zdać, aby przystąpić do 6 egzaminów z głównych przedmiotów, jakimi są:

 • język podstawowy: w naszym przypadku to język polski. To jedyny egzamin na maturze IB przeprowadzonym w ojczystym języku ucznia;
 • język obcy;
 • przedmioty z zakresu nauk społecznych: ekonomia, biznes i zarządzanie, historia, geografia i inne
 • przedmioty ścisłe: biologia, chemia, fizyka, technologia projektowania;
 • nauki matematyczne: Standard Level, Mathematics Higher Level i inne;
 • kultura i sztuka: malarstwo, muzyka lub film. Uczniowie mogą jednak zrezygnować z uczęszczania na zajęcia z przedmiotu tej grupy, by w zamian wybrać jeden dodatkowy przedmiot z pozostałych sekcji.

W tej szóstce 3 przedmioty mogą realizować na poziomie podstawowym a 3 – na rozszerzonym. Decydując więc o wyborze poziomów poszczególnych przedmiotów miej na uwadze, które z nich będą brane pod uwagę przy rekrutacji na Twój wymarzony kierunek studiów.

Jak już wspomnieliśmy z każdego z 6 egzaminów można zdobyć maksymalnie 7 punktów. Większość z egzaminów przedmiotowych trwa od 75 (np. chemia) do 90 minut (np. z języka angielskiego), choć są przedmioty, których czas trwania wynosi ponad 120 minut (np. z filozofii).

Jeśli chodzi o możliwość zdobycia dodatkowych 3 punktów z TOK i EE, to te części wyglądają następująco:

 • EE, czyli extended essay, to obszerny esej o długości 4000 słów. Ta praca pisemna jest tworzona na podstawie badań przeprowadzonych przez ucznia z wybranego przedmiotu, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego. 
 • TOK, czyli Theory of Knowledge, to 100-godzinne zajęcia z teorii wiedzy. Dzięki nim uczeń zyskuje naukowe podejście do wiedzy. Tutaj również wymagane jest napisanie eseju z teorii wiedzy.

Oprócz dwóch powyższych wymagane jest zaliczenie Creativity, activity, service (CAS), jednak nie wlicza się ono do ogólnej sumy punktów.

Matura międzynarodowa IB jest przeprowadzana w języku angielskim (z wyjątkiem egzaminu z języka ojczystego).

Polska matura vs. Matura IB 2023 – podobieństwa i różnice

Jeśli chodzi o sam przebieg egzaminów, charakter obu przypadków jest podobny. Zdajesz również podobną liczbę egzaminów. Do podobieństw należy także czas podejścia do egzaminu: do obydwu matur podchodzi się w maju. 

Matura polska a matura IB co to za różnice?

Przede wszystkim, jeśli chcesz zdawać maturę międzynarodową, powinieneś wybrać liceum, w którym program IB jest realizowany. Polską maturę zdasz w każdej polskiej szkole średniej. Do matury międzynarodowej przygotowuje ponad 40 liceów w naszym kraju.

Co więcej, matura IB jest płatna. Za rejestrację obowiązuje opłata 100 euro, a za każdy podjęty przedmiot – 80 euro. Zdawanie polskiej matury jest bezpłatne bez względu na liczbę egzaminów (pamiętaj o limicie zdawanych przedmiotów rozszerzonych). 

Program IB stawia na umiejętność pisania esejów. Już w trakcie dwuletniej nauki pisze się ich bardzo dużo, a ostateczną umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi weryfikują egzaminy maturalne IB. Na polskiej maturze z dłuższym tekstem do napisania spotkasz się jedynie na maturze z języka polskiego.

Znaczącą różnicą jest również sposób przygotowania do matury. Przede wszystkim program IB jest prowadzony w języku angielskim i w takim też zdajesz prawie wszystkie egzaminy. Choć na początku może to stanowić wyzwanie, to jednak jest ogromnym ułatwieniem w późniejsze wejście w edukację za granicą na studiach wyższych.

Czy na IB jest matura ustna? Wszystkie egzaminy na maturze międzynarodowej mają formę pisemną. To dobra informacja dla tych, których wypowiedzi ustne przyprawiają o stres, a którzy podchodzą do matury IB.

I co najważniejsze – matura międzynarodowa IB jest honorowana przez wiele uczelni na świecie. Uzyskane wyniki z egzaminów IB ukazują komisjom rekrutacyjnym studenta gotowego do podjęcia zagranicznego wyzwania. Program IB w dużej mierze wzoruje się na sposobie nauczania przyjętego na uczelniach np. w Wielkiej Brytanii. Dlatego myśląc o studiach za granicą zdecydowanie warto podejść do matury międzynarodowej.

Przeczytaj więcej o tym, dlaczego warto wziąć udział w programie IB.

Matura polska i matura IB arkusze

Jak przygotować się do matury? Skutecznym sposobem jest rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z poprzednich lat. Dzięki temu uczeń zaznajamia się ze strukturą testu i typem zadań, co na egzaminie właściwym nie stanowi już dla niego zaskoczenia.

Arkusze polskiej matury z poprzednich lat (wraz z kluczem odpowiedzi) są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Jeśli Twoim celem jest matura IB arkusze znajdziesz na stronie ibo.org w zakładce Sample exam papers.

Matura IB 2023 – gdzie i kiedy zdawać?

Matura IB trwa trzy tygodnie. W ciągu roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne – w maju lub w listopadzie. Jednakże większość polskich szkół średnich przeprowadza egzaminy tylko w maju.

Dyplom zdania międzynarodowej matury wystawia IBO w Genewie. Wyniki egzaminu maturalnego (w przypadku egzaminów maturalnych w sesji majowej) są podawane do 10 lipca, natomiast oficjalne dyplomy absolwenci otrzymują na przełomie sierpnia i września.

Matura międzynarodowa IB gdzie można zdawać?

Egzaminy IB zdasz w szkole, w której realizowany jest program International Baccalaureate. Podejmuje go ponad 40 szkół średnich w 22 polskich miastach.

Jeśli chodzi o przygotowania do matury IB, opiera się na nich cały dwuletni cykl międzynarodowego programu. Jest to czas bardzo intensywnej nauki, ale także rozwoju osobistego, wyrabiania samodyscypliny i umiejętności krytycznego myślenia i zarządzania czasem. Dlatego przygotowując się do matury międzynarodowej warto uczyć się systematycznie, aby nie zostawiać całego materiału (którego jest całkiem sporo) na ostatnią chwilę. Ważne jest również rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych, dlatego warto sięgnąć po matura IB arkusze z ubiegłych lat. Niewątpliwie na kilka miesięcy przed egzaminem warto sporządzić harmonogram nauki, by skutecznie powtarzać materiał partia po partii.

Wysokie wyniki matur (polskich i IB) z Lagunitą

Jeśli chcesz osiągnąć wysoki wynik z matury – zarówno polskiej jak i międzynarodowej – skontaktuj się z nami. Wykwalifikowani mentorzy w Lagunita Education wybiorą dla Ciebie odpowiedni kurs, zaoferują skuteczne korepetycje, a wspólnie sporządzicie harmonogram powtórek, by do egzaminu maturalnego podejść bez niepotrzebnego stresu. Naszym sprawdzonym sposobem jest m.in. rozwiązywanie zadań z poprzednich lat, dlatego temat: Matura IB arkusze jest nam dobrze znany.

Zamów bezpłatną rozmowę i opowiedz nam o swoich wymarzonych studiach – zaproponujemy Ci najlepszą metodę nauki i skuteczne przygotowanie do pomyślnej rekrutacji. Zaufały nam już setki osób, które dziś cieszą się studencką przygodą na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie. Dołącz i Ty! 


Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 4.7/5 na podstawie 3 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do aplikacji na Twoje wymarzone uniwersytety

Zamawiam rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozpocznij swoje wymarzone studia za granicą!

Pomagamy kandydatom skutecznie aplikować na studia za granicą. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu aplikacji na studia w UK, USA i w Europie. Sprawdź!
Dowiedz się więcej