#studia-w-europie #egzaminy-jezykowe #studia-w-anglii

Wszystko co musisz wiedzieć, aplikując na studia prawnicze w Anglii

Studia prawnicze w Anglii – dlaczego warto je podjąć?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Studia prawnicze w Anglii – dlaczego warto je podjąć? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2021-08-05 (ostatnia aktualizacja: 2024-04-04)
 • Studia prawnicze w Wielkiej Brytanii od lat cieszą się zainteresowaniem ze strony polskich studentów.
 • Aplikacja wymaga nadesłania wyników matur, listu motywacyjnego, wyników międzynarodowego egzaminu językowego oraz na niektórych uczelniach rekomendacji i wyników testu LNAT.
 • Studia prawnicze 3-letnie na poziomie undergraduate kończą się uzyskaniem tytułu LLB (Bachelor of Laws) lub BA (Bachelor of Arts).
Ania - mentorka lagunity prawo w anglii

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia LLM

strzalka
Ania, mentor aplikantów na studia LLM

Jak przebiegają studia prawnicze w Anglii?

Studia prawnicze w Anglii są w ofercie każdej prestiżowej uczelni i od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony polskich studentów. W Wielkiej Brytanii też funkcjonuje system boloński szkolnictwa wyższego. Studia prawnicze 3-letnie (lub 4-letnie, jeśli uwzględniają np. roczną praktykę) prowadzą do uzyskania tytułu LLB (Bachelor of Laws) lub BA (Bachelor of Arts), po których można albo ubiegać się o uprawnienia do wykonywania zawodu, albo kontynuować naukę na rocznych studiach magisterskich. Dzięki tak rozbudowanej strukturze prawa w Anglii studenci mogą dostosować kierunek do swoich potrzeb i oczekiwań względem przyszłej pracy. 

Zajęcia przyjmują formę wykładu (lecture), które najczęściej stanowią monolog profesora, z ew. pytaniami ze strony studentów. Podczas warsztatów (workshops), które mają wymiar praktyczny, uczniowie zajmują się przygotowanie do tworzenia pism procesowych i przekonującej linii argumentacyjnej.

Bardzo ciekawą formą na studiach prawniczych w Anglii są seminaria (seminar), które prowadzone są w kameralnych, najczęściej kilkunastoosobowych grupach i które polegają na dyskusjach i debatach na tematy korespondujące z materią omawianą na wykładach. 

Studia prawnicze w Wielkiej Brytanii na poziomie licencjackim nie są aż tak angażujące czasowo jak studia jednolite w Polsce. Zazwyczaj w trakcie roku akademickiego studenci mają ok. 5 przedmiotów, a egzaminy najczęściej mają formę egzaminu ustnego lub eseju. Bardzo popularną formą sprawdzania wiedzy na studiach prawniczych w Anglii są projekty grupowe, prezentacje oraz prace semestralne. 

Co po licencjacie?

Kończąc studia prawnicze 3-letnie na poziomie licencjackim, absolwent ma kilka możliwości na kontynuowanie nauczania. Jedną z opcji są roczne studia LLM (Masters in Law), podczas których studenci skupiają się przede wszystkim na swojej specjalizacji. Przykładowo, w London School of Economics and Political Science (LSE) do wyboru jest m.in. prawo publiczne, podatkowe czy finansowe. 

Programy LLD, czyli innymi słowy, studia prawnicze w Anglii na poziomie doktoranckim trwają od 3 do 4 lat. Doktorat, bez względu na specjalizację, skupia się przede wszystkim na przeprowadzeniu indywidualnych badań naukowych na wybrany temat. Po obronie pracy doktoranckiej absolwenci kierunków LLD mogą aplikować na wyższe stanowiska w wydziale sprawiedliwości lub kancelariach.

Wielu absolwentów po zakończeniu ksztacenia aplikuje do pracy w jednym z czterech Inns of Court, czyli stowarzyszeń adwokatów, które prowadzą praktykę zawodową w Anglii i Walii. 

Gdzie warto aplikować? [TOP studia prawnicze Wielka Brytania]

Zgodnie z najnowszym rankingiem przedmiotowym THE, najlepsze brytyjskie uczelnie prawnicze to Cambridge, Oxford i UCL. Cambridge zamyka światowe podium, a Oxford plasuje się na miejscu 7. na świecie. UCL, zamykający TOP3 uczelni w Europie i w UK, plasuje się na pozycji 12. na świecie.

Studia prawnicze w Londynie są niezwykle oblegane przez uczniów z całego świata. UCL nie jest bowiem jedyną uczelnią, która uzyskała wysokie noty w rankingach. London School of Economics and Political Science (LSE) i King's College London zajmują kolejne miejsca (nadal w globalnym TOP30). Warto zauważyć, że według QS Londyn to najlepsze miasto studenckie, które utrzymuje swoją czołową pozycję już od wielu lat.

W pierwszej światowej piętnastce jeśli chodzi o jakość nauczania na kierunku prawo, znalazła się także szkocka uczelnia – Uniwersytet w Edynburgu. Łącznie w pierwszej setce THE znalazło się aż 18 szkół wyższych, co stanowi jasny dowód na to, że studia prawnicze UK są naprawdę atrakcyjne.

Studia prawnicze w Anglii są w zasięgu ręki!

Skorzystaj z naszego wsparcia w aplikacji

Studia prawnicze w Anglii pozwalają zdobyć tytuł LLM uznawany na całym świecie.
Organizacja zajęć i zasady rekrutacji na studia prawnicze w Anglii są inne niż w Polsce.
Na niektórych uczelniach (np. na Oxfordzie) wymagany jest egzamin LNAT.
Wyższe wyniki na LNAT. Cenne wskazówki dotyczące aplikacji. Indywidualne konsultacje.
kobieta studia prawnicze uk
Zostaw kontakt

Co zrobić, aby się dostać na studia prawnicze w w Anglii?

Proces rekrutacji na prawo w UK jest złożony i zaczyna się dość wcześnie. Wymagane dokumenty, jak Personel Statement czy certyfikat znajomości jęz. angielskiego, należy dostarczyć w październiku roku poprzedzającego lub w styczniu w roku, w którym rozpocznie się studia. Prócz tego kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, a niekiedy także do rozmowy rekrutacyjnej.

W Wielkiej Brytanii kilkadziesiąt uniwersytetów prowadzi rekrutację na studia prawnicze i zdecydowana większość z nich (jeśli nie wszystkie) używa w tym celu centralnej platformy UCAS. Na Oxbridge termin składania wniosków upływa w okolicach połowy października, natomiast na pozostałych uczelniach (np. UCL) zwykle jest czas do stycznia.

 1. Standardowo od studentów wymaga się wysokich wyników z co najmniej trzech matur rozszerzonych. Dobrze jest napisać egzamin z przedmiotów takich jak historia, język angielski czy WOS. 

 2. W formularzu UCAS jest miejsce na napisanie pisma zwanego Personal Statement. To esej, w którym kandydat przedstawia siebie, swoje zainteresowania i motywacje do aplikacji na wybrane studia. Komisje rekrutacyjne poszukują ludzi, którzy potrafią jasno i skutecznie wyrażać myśli oraz przekonująco argumentować, więc Personal Statement jest okazją do tego, by wykazać się tymi umiejętnościami. Podobną funkcję spełniają referencje, jednak są one pisane przez osobę trzecią (zwykle nauczyciela), a nie samego kandydata.

 3. Konieczne jest dostarczenie certyfikatu językowego poświadczającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Dokument można uzyskać po zdaniu międzynarodowych egzaminów, takich jak TOEFL, IELTS czy CAE.

 4. Kandydaci muszą przystąpić do egzaminu wstępnego Law National Admissions Test (LNAT), który weryfikuje predyspozycje kandydata do rozpoczęcia studiów. Nie bada on poziomu wiedzy, a kwalifikacje przydatne na studiach, tj. interpretację i analizę informacji, dedukcję czy wyciąganie wniosków.

Niektóre uniwersytety, jak np. Oxford czy Cambridge, przeprowadzają także rozmowy rekrutacyjne (tzw. interviews) z wybranymi aplikantami w celu poznania ich motywacji i zweryfikowania umiejętności. Czasami wymaga się załączenia dodatkowej próbki pracy pisemnej.

Kryteria przyjęć na poszczególnych uczelniach mogą się nieznacznie różnić, dlatego warto zapoznać się z wytycznymi, które zazwyczaj są dostępne na oficjalnych stronach internetowych uniwersytetów. 

Rekrutacja na studia magisterskie 

Aby dostać się na studia prawnicze w UK na poziomie LLM, kandydat powinien przede wszystkim ukończyć studia licencjackie, najlepiej kierunek LLB. Ponadto, większość uniwersytetów szuka osób, które dysponują pewnym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie prawa. Aplikując z zaświadczeniem od pracodawcy, można liczyć na większe szanse przyjęcia.

Kandydaci nie mogą również zapomnieć o dostarczeniu rekomendacji, listu motywacyjnego, transkryptu świadectwa i certyfikatu językowego. 

Jakie kierunki i specjalizacje może wybrać osoba zainteresowana prawem?

Prawo biznesowe to idealny kierunek dla tych studentów, którzy zamiast tkwić na sali rozpraw, wolą zajmować stanowisko prawnicze w różnych organizacjach pozarządowych. Kierunek kryje w sobie ogromny potencjał i umożliwia pracę w wielu branżach – zarówno w korporacjach, jak i mniejszych firmach. 

W planie studiów prawa biznesowego można znaleźć takie przedmioty jak:  

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • wiedza o przedsiębiorczości,
 • prawo komercyjne,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • przestępstwa finansowe i regulacje.

Prawo międzynarodowe i europejskie – większość kierunków realizowanych w ramach studiów prawniczych w UK odbywa się zgodnie z common law. System prawa precedensowego, bo tak nazywany jest porządek prawny uznawany w krajach anglosaskich, charakteryzuje się tym, że za prawo uznaje nie tylko obowiązujące ustawy, ale także wyroki sądowe. Kierunek prawo międzynarodowe i europejskie ma bardziej uniwersalny charakter, gdyż nie ogranicza studentów wyłącznie do common law.

Czym są studia Law with…?

Standardowe studia prawnicze, które zawierają w sobie elementy innego kierunku, to dobre rozwiązanie dla osób o rozległych zainteresowaniach zawodowych. Brytyjskie uczelnie mogą poszczycić się naprawdę rozbudowaną ofertą łączonych kierunków. Jakich na przykład?

Studia prawnicze Wielka Brytania – przykładowe kierunki łączone:

 • Prawo i polityka – program, dzięki któremu można jednocześnie uczyć się prawa i zgłębiać przedmioty polityczne jest dostępny m.in. na Uniwersytecie Queen Mary. Kierunek to zawiera mnóstwo ciekawych przedmiotów takich jak: prawo ochrony zdrowia, zasady prawa podatkowego, publiczna edukacja prawna czy prawo mediów.
 • Prawo i zarządzanie –  kierunek realizowany jest np. przez Uniwersytet w Kent. Studia prawnicze 3-letnie dają ogromne perspektywy rozwoju; są wzbogacone o wiedzę z zakresu zarządzania pozwalają na zdobycie kwalifikacji w zawodzie analityka lub menedżera w różnych przedsiębiorstwach z sektora prywatnego i publicznego, a także prawnika w kancelariach radcowskich. 
 • Prawo i psychologia – takie studia można podjąć na Uniwersytecie w Southampton. Struktura kierunku dzieli się na moduły związane z psychologią  i prawem, obejmujące takie dziedziny jak: psychologia reklamy, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe, percepcja, prawo powszechne w ujęciu historycznym oraz neuronauka behawioralna. 
 • Prawo i język obcy współczesny – na kurs można aplikować np. do Leicester University, gdzie prawo studiuje się w kombinacji z językiem francuskim, hiszpańskim czy niderlandzkim, a od roku 2024/25 również z językiem polskim. W czasie szkolenia uczeń poznaje wiele zagadnień prawnych takich, jak np. prawo własności intelektualnej, bioetyka, prawo pracy i prawo rodzinne. Jest też okazja wyjechać na jeden z uniwersytetów partnerskich np. Kobenhavns Universitet w Danii czy Université Jean-Moulin Lyon we Francji.
 • Prawo i kryminologia – kierunek jest dostępny np. na Uniwersytecie w Manchesterze. Program nauczania przewiduje staże zawodowe w Justice Hub oraz Legal Advice Centre. 

Jak widać, absolwenci studiów prawniczych mają szerokie pole do popisu i mogą wybierać spośród wielu zawodowych wariantów. Jaki jest kolejny krok po ukończeniu szkolenia w murach uczelni?

Ile kosztują studia studia prawnicze UK?

Kandydat musi się liczyć nie tylko z wymaganiami aplikacyjnymi, ale i finansowymi. Czesne na kierunku prawo w Wielkiej Brytanii wynosi średnio £30 tys.

Przykładowo, na uniwersytetach w Cambridge i Edynburgu jest to nieco ponad £25 tys., a na UCL £31,1 tys. Na Oxfordzie stawki są nieco wyższe – trzeba liczyć się z wydatkiem ~£38,5 tys.

Jakie perspektywy dają studia prawnicze UK?

Jak wskazują statystyki, 85% absolwentów studiów prawniczych rozpoczyna pracę lub kontynuuje kształcenie w ciągu 15 miesięcy od zakończenia kształcenia na UCL i LSE. Wśród osób, które uczyły się na Oxfordzie, wartość ta jest maksymalna i wynosi 100%.

Według raportów Discover Uni, tuż po studiach, z niewielkim doświadczeniem zawodowym można liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 30 tys. funtów rocznie. Z upływem lat i nabraniem doświadczenia i renomy, zarobki wzrastają nawet do ~75 tys. funtów.

Należy pamiętać, że wysokość płac zależy nie tylko od stażu pracy, ale także od lokalizacji i sektora zatrudnienia. Oto wykaz stanowisk, na jakich mogą pracować absolwenci prawa w UK: 

 • arbiter,
 • urzędnik adwokacki,
 • sekretarz w kancelarii,
 • radca prawny,
 • pracownik punktu porad prawnych,
 • funkcjonariusz służb granicznych,
 • administrator służby cywilnej,
 • audytor,
 • analityk komputerowy w dziedzinie medycyny sądowej,
 • urzędnik ds. zasobów ludzkich,
 • mediator,
 • analityk ryzyka politycznego,
 • makler giełdowego,
 • urzędnik ds. norm handlowych.

Studia prawnicze są nie tylko perspektywiczne, ale także opłacalne. Oprócz relatywnie wysokich zarobków, studia prawnicze w Anglii wiążą się również z prestiżem społecznym. Zawód prawnika powszechnie cieszy się aprobatą, a osoby, które pracują na tym stanowisku, raczej nie mają problemu ze zmianą miejsca zatrudnienia i znalezieniem nowej pracy. Elastyczność to nie wszystko. Profesja prawnicza pozwala także na otwarcie własnej kancelarii i działanie pod swoim szyldem.

Jakie są inne opcje zawodowe?

Kurs Solicitor/Barrister to wariant, który można wybrać tuż po ukończeniu studiów LLB oraz LLM. Jak sama nazwa wskazuje, program uprawnia absolwenta do wykonywania zawodu doradcy prawnego (Solicitor) lub prawnika (Barrister). W ramach szkolenia można skorzystać z kilku wariantów kursów kwalifikacyjnych. Są to: 

 • The Bar Professional Training Course – to kurs przygotowujący do pełnowymiarowej pracy w kancelarii, co jest konieczne do zdobycia kwalifikacji zawodowych.  Szkolenie trwa rok, a kończy je tzw. Bar Exam, czyli egzamin przeprowadzany przez izbę adwokacką jurysdykcji.
 • Legal Practice Course – to kolejny kurs z cyklu studiów Solicitor/Barrister, który powinien podjąć każdy młody adept prawa ubiegający się o pracę solicitor’a. Przygotowanie do wykonywania zawodu zajmuje rok bądź dwa lata, ponieważ Legal Practice Course można realizować w trybie dziennym i zaocznym. Podobnie jak w przypadku Bar Profesional Training Course, wiedzę zdobyta podczas LPC także trzeba wykorzystać w praktyce, czyli pracy w firmie prawniczej. 

Po ukończeniu powyższych kursów można bez przeszkód rozwijać karierę prawniczą, zaczynając od najniższych szczebli w hierarchii organizacyjnej w kancelarii, czy innej organizacji. Osoby, które będą chciały piąć się wyżej i zostać adwokatem czy sędzia, powinny kontynuować naukę na programie LLD.

Na początku praca w zawodzie może okazać się trudna, zobowiązująca i zbyt intensywna, ale z czasem i nabyciem wprawy – zawód prawnika stanie się coraz bardziej interesujący i satysfakcjonujący. 

Jak zwiększyć szanse na pomyślną aplikację?

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach prawniczych w Anglii i poznać szczegóły brytyjskiej oferty edukacyjnej? Z chęcią rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i ułatwimy Ci przygotowania do naboru na prawo w Anglii! Oferujemy merytoryczne przygotowanie do aplikacji – pomoc w zebraniu dokumentów, napisaniu przekonującego Personal Statement i obsłudze platformy UCAS, solidne kursy językowe oraz masę praktycznych wskazówek dla kandydatów.

Zwiększ swoje szanse, aplikując na studia prawnicze w Anglii z Lagunita Education. Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Najczęstsze pytania

Jakie są zalety studiów w Wielkiej Brytanii?

Anglia ma do zaoferowania nie tylko studia prawnicze na najlepszych uczelniach na świecie takich jak Oxford, Cambridge czy LSE,  ale także znana jest z szerokiej oferty edukacyjnej i nowoczesnego systemu nauki. Kształcenie w tym kraju wiąże się z nawiązaniem międzynarodowych znajomości, opanowaniem języka angielskiego do perfekcji i poprawienia swojej pozycji na rynku pracy. 

Jakie są wady studiów w Wielkiej Brytanii?

Wśród najczęściej wymienianych wad studiowania prawa w Wielkiej Brytanii można wyróżnić tęsknotę za domem oraz dość wysokie koszty życia i czesnego. Za naukę płaci się średnio £30 tys. i nie ma szansy na otrzymanie kredytu studenckiego, dlatego chcąc obniżyć koszty nauki, trzeba znaleźć dostępny program stypendialny i złożyć wniosek.

Jak wyglądają studia prawnicze w UK ?

Jednym z największych atutów studiów prawniczych w UK jest personalizacja grafiku. W praktyce oznacza to, że poza podstawą programową, student samodzielnie wybiera przedmioty, których chce się uczyć. To dobre rozwiązanie, szczególnie gdy student ma jasno sprecyzowany plan swojej przyszłej kariery i nie chce ograniczać się wyłącznie do przedmiotów prawniczych. Decydowanie o przebiegu i programie studiów jest ograniczone w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego Solicitor/Barrister, na którym nauka odbywa się według ustalonego programu. 

Co trzeba zrobić aby studiować prawo w Anglii?

Poza dokumentami ze szkoły średniej (dyplomem, wynikami matur, wykazem ocen), trzeba przygotować dodatkowe dokumenty aplikacyjne, takie jak Personal Statement czy referencje. Poza tym kandydat musi zdać egzamin językowy (np. IELTS czy TOEFL) oraz wstępny – LNAT.

Ile lat trwają studia prawnicze w Anglii?

Na poziomie licencjackim (LLB/BA) studia trwają z reguły trzy lata, a magisterskie programy LLM są roczne. Na doktorat trzeba poświęcić 3-4 lata. Należy pamiętać, że już po licencjacie można rozpocząć procedurę uzyskiwania licencji na wykonywanie zawodu.

Zobacz jak aplikować na najlepsze programy LLM za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 4 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia LLM

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Pomożemy Ci rozpocząć studia LLM za granicą!

Marzysz o rozwoju swojej kariery prawniczej i myślisz nad studiami LLM za granicą? Aplikuj z nami na najlepsze programy LMM, m.in. na Harvard, Yale lub Oxford!
Dowiedz się więcej