Regulamin i polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych!

Zależy nam na ochronie danych osobowych klientów oraz na dokładnym zrozumieniu charakteru i specyfiki naszych usług. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na tej stronie.

Lagunita Education jest projektem prowadzonym przez DREAMS.VENTURES Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej 14A, kod pocztowy 25-018, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777495, REGON 382873670, NIP 9592022430.

Aktualna (od 10 kwietnia 2019 r.) wersja polityki prywatności.
Aktualna (od 10 kwietnia 2019 r.) wersja regulaminu.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Używamy plików cookie, ich ustawienia (w tym możliwość ich wyłączenia) znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem office@lagunita.education. Jeśli pomimo dołożenia najwyższych starań w celu zapewnienia jakości ochrony Państwa danych okazało się, że w naszych bazach danych występują błędy, na Państwa wniosek dokonamy stosownych korekt.