#studia-w-usa #undergraduate #egzaminy-jezykowe

Wszystko co musisz wiedzieć o studiach na Uniwersytecie Princeton

Uniwersytet Princeton w USA – informacje dla kandydatów

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Uniwersytet Princeton w USA – informacje dla kandydatów Post Gościnny | 2021-10-27 (ostatnia aktualizacja: 2023-10-02)
 • Uniwersytet Princeton został założony w 1746 roku i jest jedną z najstarszych uczelni w Stanach Zjednoczonych.
 • Szkoła oferuje zaawansowane stopnie naukowe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i inżynieryjnych.
 • Wskaźnik przyjętych na Uniwersytet Princeton wynosi ok. 4%. Sprawdź, jak się dostać!
Ula - mentorka lagunity

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na Princeton

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Uniwersytet Princeton - informacje ogólne

Princeton to jeden z najstarszych uniwersytetów w USA, uważany za jedną z najbardziej znanych instytucji szkolnictwa wyższego na świecie. Został założony w 1746 roku, czyli jeszcze przed powstaniem Stanów Zjedoczonych! Wieloletnia tradycja nauczania przełożyła się na jakość kształcenia, co widać w światowych rankingach: Times Higher Education umieścił Princeton Uniwersytet na 6. miejscu, a w zestawieniu QS i US News uczelnia zajęła kolejno 17 i 16. miejsce. 

Obecnie jest prywatnym uniwersytetem naukowo-badawczym, należącym do Ivy League. To elitarne stowarzyszenie najbardziej prestiżowych uniwersytetów w USA. W zestawieniach Ligi Bluszczowej Princeton University ustępuje tylko Harvardowi!Na Uniwersytet Princeton składa się 36 wydziałów akademickich, gdzie oferowane są studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i technicznych. Daje też mnóstwo możliwości zdobywania doświadczenia międzynarodowego dzięki zagranicznym programom wymian studenckich i staży zawodowych. Obszerna i zróżnicowana oferta edukacyjna przyciąga studentów: w ostatnim naborze na programy licencjackie zapisało się ponad ponad 39 600 kandydatów, z czego przyjętych zostało nieco ponad 1700

Princeton Uniwersytet i przynależące do niego budynki (jest ich ponad 200) zajmują ogromną przestrzeń: 600 akrów. Możliwości jest więc naprawdę sporo – studenci mogą korzystać z rozbudowanej infrastruktury sportowej, naukowej i kulturalnej. Przykładem są chociażby ,,Duże figury” Magdaleny Abakanowicz przed Princeton University Art Museum.

Absolwenci Uniwersytetu Princeton

Uniwersytet Princeton to uczelnia, w której najlepsi uczą się od najlepszych. Jej 24 absolwentów oraz 31 członków kadry akademickiej to laureaci Nagrody Nobla. W murach uczelni wykształciło się troje sędziów Sądu Najwyższego US (Samuel Alito, Elena Kagan i Sonia Sotomayor), oraz dwóch prezydentów (James Madison i Woodrow Wilson). Osoby, które ukończyły Princeton osiągają sukcesy w najróżniejszych dziedzinach.

Słynni absolwenci Uniwersytetu Princeton to:

 • prezydenci USA: Jamesa Madison’a i Woodrowa Wilson’a
 • Michelle Obama
 • Prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Oliver Ellsworth
 • Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Samuel Alito, Elena Kagan i Sonia Sotomayor
 • założyciel i szef Amazon Jeff Bezos
 • zarządzający Google Eric Schmidt
 • aktor Jimmy Stewart

Jak dostać się na Uniwersytet Princeton?

Uniwersytet Princeton - rekrutacja. Jak dostać się na Princeton?

Wskaźnik przyjętych aplikacji na Uniwersytet Princeton wynosi ok. 4% co oznacza, że na 100 aplikacji tylko nieco ponad 4 okazuje się skuteczna. Konkurencja wśród kandydatów jest więc naprawdę duża. 

Aplikację na studia w Princeton University można złożyć przez Common Application – kosztuje to 75$. Do wniosku należy dołączyć tzw. dodatek, który służy dokładniejszej weryfikacji kandydatów na studia. Są w nim następujące pytania:

 • Jakie obszary akademickie i programy z naszej oferty najbardziej Cię interesują?
 • Dlaczego jesteś zainteresowany studiowaniem [kierunek] w Princeton?
 • Opisz zajęcia pozalekcyjne, hobby i doświadczenia zawodowe, które szczególnie na Ciebie wpłynęły.

Tzw. dodatek Princeton zawiera też miejsce na krótkie eseje na podane tematy. Pierwszy zestaw wypowiedzi ma mieć po 250 wyrazów (maksymalnie). W ostatnim naborze należało odnieść się do następujących zagadnień:

 • Opowiedz o sytuacji, w której rozmawiałeś z osobą/grupą na trudny temat. Jakie wnioski wnioski wyciągnąłeś i jak wykorzystałbyś tę wiedzę w przyszłości?
 • Opisz swój stosunek do służby i zaangażowania obywatelskiego.

Drugi zestaw to 50-wyrazowe wypowiedzi, które dają szansę zainteresować komisję swoją osobą. W ostatniej edycji pytania były następujące:

 1. Jakiej nowej umiejętności chciałbyś się nauczyć na studiach?
 2. Co sprawia Ci radość? 
 3. Jaka piosenka reprezentuje ścieżkę dźwiękową twojego życia w tym momencie?

Ostatnim elementem, który należy załączyć do wniosku jest oceniona praca pisemna o charakterze informacyjnym, najlepiej z języka angielskiego, historii lub socjologii. Wniosek Common App + dodatek Princeton (z esejami aplikacyjnymi) oraz tzw. Graded Written Paper to podstawa dla osób ubiegających się o miejsce na Princeton.

Princeton University – dokumenty aplikacyjne

Pozostałych informacji na temat potencjału akademickiego kandydatów dostarczają dokumenty aplikacyjne, certyfikaty językowe i wyniki egzaminów. Są to:

 • dokumenty ze szkoły średniej: m, in. transkrypcja ocen i raport szkolny,
 • dwa listy polecające od nauczycieli,
 • certyfikat językowy – aby móc studiować na Princeton, trzeba posługiwać się angielskim na poziomie minimum C1,
 • portfolio – tylko na wybranych kierunkach,
 • SAT/ACT (opcjonalnie) – średnia zakwalifikowanych w ostatnim naborze wyniosła 1540-1580 punktów na SAT (na 1600 możliwych).


Obowiązkowe elementy składowe do rekrutacji na Princeton University.

Rozmowa kwalifikacyjna także jest elementem opcjonalnym i nie każdy jest przesłuchiwany przez komisję. Brak zaproszenia na interview w Princeton nie jest powodem do

Dla tych, którzy aplikację na Princeton Uniwersytet składają wcześniej (tj. do 1 listopada) wskaźnik akceptacji jest zazwyczaj wyższy. Kandydatura w tzw. Single-Choice Early Action nie jest wiążąca, jednak to przejaw zainteresowania ofertą uczelni. Osoby składające wnioski w regularnym naborze (Regular Decision) mają czas do 1 stycznia. 

Jak widać, terminy składania wniosków (nawet późniejsze) są dość wczesne, a rzeczy do zrobienia – sporo. Aby na czas uporać się ze wszystkimi elementami aplikacji, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Mentorzy Lagunita Education udzielają cennych wskazówek dla piszących eseje, przygotowują do egzaminów wstępnych/językowych (sprawdź np. kurs SAT) oraz pomagają w terminowym skompletowaniu dokumentów (np. referencji). 

Ile kosztują studia w Princeton?

Uniwersytet Princeton - czesne. Ile kosztują studia na Princeton?

Największy wydatek dla osób chcących uczyć się na Princeton stanowi czesne, które na licencjacie w ostatnim roku akademickim wynosi średnio 59 710 $

Uczelnia oferuje pomoc finansową zależną od sytuacji finansowej studenta (tzw. need-blind). Program ma na celu zachęcenie wszystkich uzdolnionych studentów do ubiegania się o przyjęcie do Princeton. Jeśli osoba w trudnej (na amerykańskie standardy) sytuacji finansowej zostanie przyjęta na uczelnię, to Princeton zaspokoi 100% wykazanych potrzeb finansowych, dzięki połączeniu stypendium i pracy w kampusie. To jeden z niewielu uniwersytetów, które stosują tę zasadę także dla studentów zagranicznych.

Need-blind i koszty nauki na Princeton

Za roczne wyżywienie i zakwaterowanie w kampusach Princeton płaci się około 18,1 tys. $. Według statystyk, 96% studentów na poziomie undergraduate korzysta z tej opcji, co potwierdza jej korzystność.

Stypendium na Princeton – kiedy i jak złożyć wniosek?

Czas na składanie wniosków o dofinansowanie upływa:

 • 9 listopada w przypadku Single-Choice Early Action;
 • 1 lutego przy regularnej aplikacji.

Pomoc finansowa Princeton jest przyznawana wyłącznie na podstawie potrzeb. Potrzeba jest określona poprzez dokładną analizę indywidualnej sytuacji finansowej każdej rodziny. Nagroda pomocowa dla każdego studenta jest ustalana indywidualnie na podstawie zasobów rodziny. Te o dochodach od 0 do 65 000 USD kwalifikują się do stypendium pokrywającego pełne czesne, opłatę za college, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zalety pomocy finansowej na Princeton:

 • pożyczki zostały zastąpione pełnym dofinansowaniem, co pozwala ukończyć kształcenie bez długów;
 • nagrody/stypendia zewnętrzne mają wpływ na dochody studenta, a nie na wartość dofinansowania;
 • niskie oczekiwania w stosunku do wkładu rodzinnego;
 • pomoc finansowa jest udzielana zarówno studentom rodzimym jak i zagranicznym;
 • bezpłatna rejestracja na stronie Princeton Financial Aid;
 • łatwa aplikacja online; wystarczy się zalogować i wypełnić formularz Princeton Financial Aid Application.

Wielu kandydatów na studia w USA jest przekonanych, że finanse to bariera nie do pokonania, która dzieli ich od wymarzonych studiów. To błąd – jak widać, darmowe studia na Princeton są możliwe!

Oferta Uniwersytetu Princeton

Uniwersytet Princeton kierunki. Co można studiować na Princeton?

Studia licencjackie na Princeton

Uczelnia oferuje dwa typ typy tytułów licencjackich: Bachelor of Arts (AB) lub Bachelor of Science in Engineering (BSE).

Zdobywanie tytułu Bachelor trwa w Princeton 4 lata. To o rok więcej niż na studiach licencjackich w Polsce. Szkolenie jest jednak bardziej dopasowane do potrzeb i zainteresowań studenta. Składają się na nie ogólne wymagania akademickie (np. seminarium pisarskie, rozumowanie ilościowe i jakościowe, język obcy), koncentracja (czyli główny obszar kształcenia/specjalizacja) oraz zajęcia do wyboru. 

Do wyboru jest aż 37 kierunków "głównych" tzw. majors.

Princeton University kierunki undergraduate [przykłady]:

 • architektura
 • inżynieria chemiczna i biologiczna
 • informatyka,
 • muzyka,
 • psychologia.

Charakterystyczną cechą kształcenia na Princeton jest możliwość wyboru zajęć (tzw. minors) w ramach głównego kierunku. Na poziomie licencjackim jest ich aż 50.

Studia graduate na Princeton

Studia magisterskie na Princeton trwają 2 lata, czyli tak samo jak w Polsce. Zdobywanie tytułu PhD trwa tam nieco dłużej, bo zazwyczaj 5 lat – zdarzają się jednak wyjątki, tj. czteroletnie programy doktoranckie.

Na poziomie graduate wybór programów jest jeszcze większy, bo oferta obejmuje ponad 40 różnych programów. Jakich na przykład?

Princeton University kierunki graduate [przykłady]:

 • antropologia,
 • architektura,
 • nauki o ziemi,
 • polityka socjalna,
 • studia językowe (np. słowiańskie).

UWAGA! Aplikacja na studia graduate na Princeton odbywa się za pośrednictwem wewnętrznego systemu online, a nie Common App!

Princeton University kierunki w światowym TOP 10 [QS i Times Higher Education].

THE:

 • architektura – 4. pozycja
 • nauki biologiczne – 6. pozycja.
 • matematyka i statystyka – 6. pozycja.

QS by Subject:

 • politologia – 7. miejsce;
 • ekonomia i ekonometria – 5. miejsce;
 • historia – 10. miejsce.

Rankingi przedmiotowe są dobrym źródłem informacji na temat jakości kształcenia, jednak wybór studiów powinien wynikać przede wszystkim z indywidualnych zainteresowań, predyspozycji i celów zawodowych/naukowych kandydata. 

Na sam koniec warto wspomnieć o życiu studenckim na Princeton University. 

Życie w Princeton

Princeton miejscowość. Gdzie położony jest Uniwersytet Princeton?

Princeton, słynie m.in. z pięknego parku kampusu, na terenie którego znajdują się budynki, zaprojektowane przez znanych amerykańskich architektów. Na przykład Biblioteka Lewisa została zaprojektowana przez Franka Gehry'ego i zawiera wiele zbiorów naukowych uniwersytetu. Centrum teatralne McCarter zdobyło nagrodę Tony dla najlepszego teatru regionalnego w kraju. 

Uniwersytet znajduje się w niewielkiej odległości od Nowego Jorku i Filadelfii, a pociąg wahadłowy „Dinky” zapewnia regularne połączenia trwające około godziny do obu miast. Princeton regularnie dofinansowuje wyjazdy studentów na koncerty, przedstawienia i imprezy sportowe w obu miastach.

Princeton znajduje się w niedalekiej odległości od Nowego Jorku oraz Filadelfii.

W Princeton znajduje się siedem studenckich college'ów mieszkaniowych, na które składają się akademiki, jadalnie i różne inne udogodnienia, takie jak pomieszczenia do nauki czy biblioteki. To miejsca służące nie tylko na regenerację sił i przygotowania do zajęć, ale także do zabawy. Na terenie kolegiów organizowane są wieczory filmowe, potańcówki, grille czy amatorskie zawody sportowe.

Tradycje Uniwersytetu Princeton

Oto wybrane tradycje cieszące się popularnością na kampusie Princeton:

 • Arch Sings – darmowe, wieczorne koncerty z udziałem jednej lub kilku licencjackich grup a cappella, takich jak np. Tigerlilies czy Footnotes. 
 • Ognisko – uroczyste ognisko, które odbywa się w Cannon Green z okazji zwycięstwa Princeton z Uniwersytetami Harvarda i Yale w piłce nożnej.

Ognisko w Princeton University

 • FitzRandolph Gates – każdy student po ceremonii ukończenia studiów w Princeton wychodzi przez główną bramę uniwersytetu. Zgodnie z tradycją, każdy, kto opuści kampus przez FitzRandolph Gates w trakcie nauki w Princeton, nie ukończy szkoły. 
 • Imprezy na trawnikach – podczas których występują zespoły na żywo. Wydarzenia są organizowane przez wszystkie kluby gastronomiczne na początku zajęć i na zakończenie roku akademickiego. 

Dzięki łatwemu dostępowi do parków, dróg wodnych i szlaków, mieszkańcy Princeton odkrywają przyrodę przez cały rok. Studenci korzystają z wygodnych tras do joggingu, które biegną wzdłuż kanału Delaware i Raritan, spływów kajakowych po jeziorze Carnegie oraz wycieczek rowerowych i pieszych po szlakach w całym regionie. Plaże w Jersey Shore i górach narciarskich w Pensylwanii są również w odległości krótkiej podróży samochodem.Kampus Princeton University

Aplikuj z nami na Uniwersytet Princeton

Jak widać, Princeton Uniwersytet daje naprawdę mnóstwo możliwości rozwoju, bujne życie studenckie oraz solidne wykształcenie. Wszystko to wpływa na zainteresowanie kandydatów ofertą tej uczelni. To z kolei sprawia, że konkurencja wśród wnioskodawców jest naprawdę duża.

Aby zwiększyć swoje szanse na sukces podczas aplikacji, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Samodzielne przygotowanie się do egzaminów jest co prawda możliwe, lecz dużo bardziej czaso- i pracochłonne – należy pamiętać, że czasu jest mało, a pracy sporo. Tak samo jest np. w przypadku esejów aplikacyjnych. Można spróbować napisać je w pojedynkę, jednak zazwyczaj nie wiadomo, jak w ogóle powinien wyglądać tego typu tekst i na co komisje zwracają uwagę.

Aby mieć pewność, że Twoja aplikacja wyróżni się na tle pozostałych, skorzystaj z doradztwa osób, które same skutecznie aplikowały na amerykańskie uczelnie – to mentorzy Lagunita Education. Serdecznie zapraszamy do współpracy!Oceń artykuł:

Średnia 4.8/5 na podstawie 4 opinii.
Czytaj więcej:

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na Princeton

Zostaw kontakt!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób