#studia-w-usa #undergraduate #TOEFL

The University of Chicago – wszystko co musisz wiedzieć!

The University of Chicago – fakty i ciekawostki

zdjęcie Post Gościnny autora postu o The University of Chicago – fakty i ciekawostki Post Gościnny | 2023-08-03
 • Badania prowadzone przez UChicago pozwoliły m.in. odkryć związek między rakiem a genetyką, stworzyć rewolucyjne teorie ekonomiczne oraz opracować narzędzia do tworzenia niezawodnego, szkolnictwa miejskiego
 • Aby aplikować na uniwersytet w Chicago należy przygotować m.in. referencje i esej aplikacyjny; warto też przystąpić do SAT. 
 • Studenci zagraniczni mogą liczyć na pokrycie wykazanych potrzeb finansowych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek – sprawdź jak!
Ula - mentorka lagunity

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na Uniwersytecie w Chicago!

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

The University of Chicago - informacje ogólne

Uniwersytet Chicago: wszystko, co musisz wiedzieć

Przedstawiamy historię, listę absolwentów, ofertę edukacyjną i dostępne stypendia na jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie - University of Chicago. Jeśli zainteresuje Cię propozycja i aplikacja na tę uczelnię, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia Lagunity - pomożemy Ci stać się częścią międzynarodowej społeczności studenckiej w Chicago. 

Historia Uniwersytetu Chicago w skrócie 

Uniwersytet Chicago powstał dokładnie 1 lipca 1891 roku z inicjatywy Johna D. Rockefellera, który uznał szkołę za swoją „najlepszą inwestycję”. Na początku jej personel liczył 120 wykładowców, którzy wykładali dla około 600 studentów. 

Założenie uczelni na środkowym zachodzie zapoczątkowało zmiany gospodarcze w tym rejonie USA. Uczelnia miała służyć przede wszystkim edukacji migrantów. Z tego względu nie była stowarzyszona z żadną wspólnotą wyznaniową, tak jak inne uniwersytety w tamtym czasie. Ponadto, Uniwersytet w Chicago jako pierwszy zezwolił na studiowanie kobietom i Afroamerykanom, co dla późnych latach 40. XX wieku było dosyć kontrowersyjne.

Absolwenci Uniwersytetu Chicago 

Uniwersytet w swojej długiej historii wykształcił mnóstwo sławnych osób: m.in. naukowców, medyków i literatów. Są z nim związani laureaci Nagrody Nobla (94 osób), którzy kształcili się, prowadzili przełomowe badania lub wykładali w murach uczelni. Podobnie jest w przypadku Nagrody Pulitzera, którą zdobyło 26 osób związanych z University of Chicago. 

Kim byli najznamienitsi absolwenci?

 • Susan Sontag – pisarka
 • Irwin Rose – chemik
 • David Card – ekonomista
 • Roger Ebert – krytyk filmowy
 • Katharine Graham – wydawczyni The Washington Post 
 • Rick Atkinson – dziennikarz 
 • Rebecca Sandefur – socjolog
 • Mike Nichols – reżyser
 • Richard Garwin – fizyk
 • Carl Sagan – astronom
 • David Rockefeller – przemysłowiec

Uniwersytet Chicago - fakty 

University of Chicago cieszy się bardzo dobrą opinią nie tylko wśród studentów i absolwentów. Ogólnokrajowe i światowe rankingi pokazują, że uniwersytet to ceniona placówka także w grupie znawców i autorów edukacyjnych publikacji. Fakty Chicago University w oparciu o rankingi:

 • Według Times Higher Education i QS Uniwersytet Chicago znajduje się w TOP 11 najlepszych uczelni na świecie.
 • W zestawieniach krajowych uczelnia plasuje się na 5. miejscu według QS oraz 6. w rankingu Times Higher Education.

Na University of Chicago kształci się 7011 studentów na poziomie licencjackim oraz 10 459 na tzw. graduate (studiach II stopnia). Szkoła ma imponujący stosunek studentów do wykładowców wynoszący 5:1, a znaczna część klas liczy mniej niż 20 osób.


Jak zorganizowany jest Uniwersytet w Chicago?

Na Uniwersytet Chicagowski składa się:

 • kolegium dla studentów na poziomie licencjackim,
 • 4 wydziały (nauk społecznych, fizycznych, humanistycznych i biologicznych),
 • 7 szkół (m.in. prawnicza, medyczna, biznesowa i inżynierii),
 • szkoły dla dorosłych: Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies.

Jeśli chodzi o studia na poziomie licencjackim, do wyboru jest aż 53 kierunki "główne" (tzw. majors) oraz mnóstwo specjalizacji (minors). Oferta edukacyjna obejmuje studia interdyscyplinarne (np. nauka kliniczna i translacyjna) oraz tzw. wspólne stopnie (np. cyfrowe studia nad językiem, kulturą i historią). 

Uniwersytet Chicago - najlepsze kierunki 

Według US News, Uniwersytet Chicago oferuje najlepsze studia biznesowe w USA. Całkiem niedawno uczelnia została nagrodzona prestiżowym tytułem Best Business School. W tym samym zestawieniu można zauważyć, że całkiem wysoko oceniane są także kierunki w dziedzinach takich jak:

 • finanse,
 • prawo (głównie konstytucyjne i handlowe),
 • paleontologia, 
 • ekonomia,
 • język angielski,
 • historia, 
 • matematyka,
 • politologia,
 • praca socjalna,
 • statystyka.

Jeśli chodzi o przedmiotowe rankingi światowe (QS by Subject), UChicago znajduje się w TOP 10 pod względem kształcenia w dziedzinach takich, jak rachunkowość i finanse czy socjologia. Należy pamiętać, że każdy uczeń Uniwersytetu w Chicago, który ma ambicje na uzyskanie stopnia naukowego, powinien zdać także postawę programową.   

Co to jest podstawa programowa na UChicago?

Organizacja kształcenia na Uniwersytecie Chicagowskim jest wyjątkowa – nie ogranicza się jedynie do poznawania podstawowych pojęć z wybranej specjalizacji. Aby uzyskać zaliczenie, należy wziąć udział w szeregu zajęć w dziedzinach:

 • nauk humanistycznych, artystycznych i cywilizacyjnych – aby umieć analizować i interpretować teksty, dzieła sztuki i inne wytwory ludzkiej kultury;
 • nauk przyrodniczych i matematycznych – w celu nauczenia się obserwacji i rozumowania naukowego;
 • nauk społecznych – dla zrozumienia problemów współczesnego świata.

Dodatkowo, student musi wykazać się znajomością dodatkowego języka, inny niż angielski (do wyboru jest 50 wariantów). Jak widać, poziom nauczania jest wysoki. Istnieje możliwość ,,ominięcia” nauki na podstawie programowej. Dotyczy ona jednak tylko tych, którzy już wcześniej uczyli się w innym kraju. Jeśli student ma na swoim koncie jeden zagraniczny dyplom, będzie mógł od razu zacząć studiować wyłącznie w swojej dziedzinie.

Aplikacja na UChicago

The University of Chicago - rekrutacja. Jak dostać się na UChicago?

Na UChicago można aplikować poprzez Coalition Application lub Common Application w każdej z czterech rund decyzyjnych:

 • Early Action (do 1 listopada)  – jedna z wcześniejszych, niewiążąca, czyli umożliwiająca wycofanie się w razie otrzymania lepszej oferty.
 • Early Decision (2 rundy) – jest przeznaczona dla osób, które są w 100% zdecydowani na UChicago; pierwsza tura odbywa się 1 listopada, a druga – 2 stycznia.
 • Regular Decision – czyli standardowy, niezobowiązujący nabór; termin składania wniosków upływa 2 stycznia.

Do wniosku o przyjęcie na studia (złożonego za pomocą jednego z dwóch systemów) należy dołączyć komplet dokumentów: 

 • eseje uzupełniające UChicago 
 • wyniki testów SAT lub ACT (opcjonalnie, jednak naprawdę warto),
 • 2 listy polecające od nauczycieli 
 • certyfikat językowy (np. TOEFL)
 • 75 $ opłaty aplikacyjnej (lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty),
 • raport śródroczny i transkrypcja ocen.

Osoby, które mają zamiar ubiegać się o pomoc finansową opartą na potrzebach, powinni złożyć odpowiedni wniosek równocześnie z aplikacją na studia. Więcej na ten temat w dalszej części tekstu.

Eseje aplikacyjne Uniwersytetu w Chicago

Uniwersytet w Chicago od dawna słynie z prowokacyjnych pytań esejowych. Traktowane są one jako okazja dla studentów do opowiedzenia o sobie, swoich upodobaniach i ambicjach. Można do nich podchodzić z całkowitą powagą, z odrobiną fantazji lub czymś pomiędzy. 

Jak wyglądają pytania stawiane tamtejszym kandydatom na studia?

Pytanie 1. Dlaczego UChicago?

To jedyny esej, który pozostaje taki sam każdego roku, i na który muszą odpowiedzieć wszyscy kandydaci. W drugim jest możliwość wyboru spośród dostępnych wariantów.

W pytaniu nr 1 należy wyjaśnić swoje motywacje przy wyborze University of Chicago. Nie ma ścisłych limitów słów ale sugeruje się, aby odpowiedź miała około 250-500 wyrazów.

Pytanie 2. Rozszerzony esej 

W pytaniu nr 2 jest około sześć tematów (+/- 1), z których odpowiada się na jeden wybrany. UChicago słynie z nietypowych propozycji esejów, które często są tworzone przez absolwentów i studentów uczelni. Przykłady:

Wariant 1: Co właściwie może być podzielne przez zero? 

Wariant 2: Siedem sztuk wyzwolonych w starożytności obejmowało Quadrivium (astronomię, matematykę, geometrię i muzykę) oraz Trivium (retorykę, gramatykę i logikę). Opisz swoje własne podejście do Quadrivium lub Trivium. Jak myślisz, co powinni wiedzieć wszyscy?

Wariant 3: W duchu poszukiwań przygód wybierz jedną z naszych poprzednich podpowiedzi lub stwórz własne pytanie. Bądź oryginalny, kreatywny, prowokujący do myślenia. Wykorzystaj swoje najlepsze cechy jako pisarza, myśliciela, wizjonera, krytyka społecznego, mędrca, obywatela świata lub przyszłego obywatela Uniwersytetu Chicago; podejmij odrobinę ryzyka i baw się dobrze!

Zaleca się, żeby odpowiedź na to pytanie miała około 650 wyrazów.

Wskaźnik akceptacji na Uniwersytecie w Chicago

UChicago jest jedną z najbardziej selektywnych uczelni. Do klasy w roku 2026 spłynęło 37 522 wnioski, zaakceptowanych zostało 2041, a rejestrację podjęło nieco ponad 1700 kandydatów. Tylko kilka wybranych szkół o najwyższej randze, takich jak Harvard i Stanford, ma niższe wskaźniki akceptacji. Należy więc dobrze przygotować się do aplikacji, aby była ona skuteczna!

Koszt studiowania na UChicago

The University of Chicago - czesne. Ile kosztują studia na UChicago?

Uniwersytet w Chicago jest jedną z najlepszych szkół w kraju, co ma wpływ na koszty czesnego. Jednak ze względu na różnice w dochodach gospodarstw domowych i liczbę stypendiów, które student może otrzymać, koszt netto edukacji w college'u jest bardzo zróżnicowany.

Warto dodać, że UChicago jest szkołą prywatną, więc stawki pozostają takie same dla studentów miejscowych i spoza stanu.

Koszt studiowania na UChicago

Koszty studiowania na uniwersytecie chicagowskim są jednakowe dla studentów miejscowych i zagranicznych. W zależności od miejsca zakwaterowania, niektóre komponenty (składające się na pełną kwotę) mogą się jednak różnić. Rocznie trzeba nastawić się na wydatki rzędu:

 • czesne: 63 801 $,
 • opłata studencka: 1 818 $,
 • zakwaterowanie i wyżywienie na kampusie: 19 221 $ (osoby mieszkające w innym miejscu mają tutaj różne stawki),
 • książki i materiały naukowe: ~1 800 $,
 • wydatki osobiste: ~2 400 $.

Niektóre kwoty (np. wydatki osobiste czy książki) mają charakter szacunkowy, jednak zgodnie z powyższymi prognozami, studia w USA kosztują średnio 85 tys. $. 

Nie wolno zapominać też o jednorazowej opłacie na ubezpieczenie w wysokości 4 917 $ oraz 160 $ za wizę studencką!

Lokalne koszty utrzymania 

UChicago wymaga, aby wszyscy pierwszo- i drugoroczniacy mieszkali na kampusie. Później studenci mogą zdecydować się na zakwaterowanie poza kampusem. Wskaźnik kosztów utrzymania w Chicago wynosi 117,8 co oznacza, że jest o 17,8% wyższy od średniej krajowej. Większość wydatków wiąże się właśnie z zakwaterowaniem, podczas gdy ceny artykułów spożywczych i mediów są mniej więcej na poziomie średniej krajowej.

Co z mieszkaniem poza kampusem? Średnie ceny wynajmu wynoszą około 1 900 $. Koszt ten można zdecydowanie obniżyć, decydując się na mieszkanie ze współlokatorami. Szacuje się, że takie rozwiązanie może zmniejszyć wydatki na zakwaterowanie nawet do 7 920 $ rocznie!

Drugim sposobem na podreperowanie budżetu jest praca. Wielu studentów zatrudnia się w niepełnym wymiarze godzin. Godzinowa płaca minimalna w Illinois wynosi 12 $.

Stypendia i granty na Uniwersytecie w Chicago 

Uniwersytet w Chicago zobowiązuje się pokryć 100% wykazanych potrzeb finansowych, ułatwiając dostęp do edukacji wyższej.

Studenci zagraniczni powinni pamiętać, że wniosek o pomoc finansową można złożyć wyłącznie podczas składania aplikacji – później szansa przepada!

Terminy dostarczenia niezbędnych dokumentów są uzależnione od wybranej tury. Dla Early Action i Early Decision (I rundy) upływa 15 listopada. Aplikujący w drugiej turze Early Decision powinni złożyć wniosek do 15 stycznia, a ci, którzy kandydują w standardowym naborze (Regular Decision) – do 15 lutego.

Po zarejestrowaniu się na Common Application lub Coalition Application, na podany adres e-mail przychodzi kod dostępu do tzw. konta UChicago. Właśnie za jego pośrednictwem składa się wniosek o pomoc finansową. Platforma umożliwia przesłanie deklaracji oraz dokumentacji umożliwiającej weryfikację sytuacji materialnej rodziny. Na podstawie zamieszczonych tam danych władze uczelni podejmują decyzję o przyznaniu dofinansowania na studia.

Stypendia za zasługi

Wszystkie osoby starające się o przyjęcie na studia I stopnia na Uniwersytet Chicagowski są automatycznie brane pod uwagę przez komisje przyznające tzw. stypendia merytoryczne (za zasługi). To kolejny powód, by przyłożyć się do swojej aplikacji: zaprezentować swoje wybitne osiągnięcia, mocne strony, świetne wyniki w nauce oraz potencjał akademicki.

Laureaci stypendiów merytorycznych dowiadują się o swoim sukcesie do końca kwietnia. Mogą liczyć na różnego rodzaju premie, np.:

 • częściowe lub pełne pokrycie kosztów uczestnictwa (czesnego, zakwaterowania itd.),
 • sfinansowanie badań/projektu/stażu,
 • jednorazową nagrodę pieniężną.

Fakty Chicago University: Minimalna kwota, na jaką mogą liczyć stypendyści, to 2 000 $.

Oferta UChicago

The University of Chicago kierunki. Co można studiować na UChicago?

Uczelnia kieruje się chęcią zgłębiania nauki, zadawania pytań i wykorzystywania wiedzy do wzbogacania ludzkiego życia. Jak wspomniano wcześniej, University of Chicago składa się z czterech głównych wydziałów.

Uniwersytet w Chicago: wydziały

Jako ciekawostkę warto dodać, że mieści się tam również siedziba największego wydawnictwa akademickiego w Stanach Zjednoczonych, University of Chicago Press.

Oprócz tego Uniwersytet Chicagowski posiada kilka dodatkowych oddziałów naukowych takich, jak:  

 • University of Chicago Medical Center (szpital kliniczny),
 • Obserwatorium Yerkes,
 • Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies,
 • University of Chicago Laboratory Schools.

Rozbudowana infrastruktura badawcza to nie jedyny element świadczący o wysokiej jakości kształcenia na UChicago. Kolejnym jest też międzynarodowa siedź zasobów uczelni.

Międzynarodowa sieć zasobów 

Naukowcy i badacze z UChicago są rozproszeni po całym świecie. Uczelnia dysponuje siecią centrów w Azji i Europie, gdzie poza programami akademickimi, organizowane są konferencje, wykłady i inne wydarzenia naukowe. Instytucje te znajdują się w czterech ważnych ośrodkach:

 • Centrum w Pekinie 
 • Centrum w Delhi
 • Centrum w Hongkongu
 • Centrum w Paryżu

Poza własnymi placówkami zagranicznymi, uczelnia stara się nawiązywać różnego rodzaju współprace, m.in. z uczelniami (University of Hong Kong czy PolyU) oraz instytucjami państwowymi (francuskie Centrum Badań Naukowych czy Departament Rozwoju Miast rządu Karnataki). Daje to większe możliwości badań oraz znajdowania innowacyjnych rozwiązań problemów współczesnego świata. 

Życie na UChicago

UChicago miejscowość. Gdzie położony jest The University of Chicago?

Życie studenckie na Uniwersytecie Chicago 

Życie studenckie na Uniwersytecie Chicagowskim jest pełne pozytywnych wrażeń. Najbardziej wyczekiwanym z nich jest Scavenger Hunt, które ma miejsce w II połowie maja.  To gra zespołowa, której uczestnicy otrzymują specjalną listę zadań (np. zbudować drewnianą szafę grającą). Narada drużyny, składającej się nawet z 250 studentów, zajmuje 4 dni. W tym czasie team znajduje rozwiązanie na to, jak zrealizować zadanie i wygrać konkurencje. 

Scavenger Hunt to nie jedyna okazja do integracji i zaistnienia w szkolnej społeczności. Na co dzień na terenie uczelni funkcjonuje ponad 400 klubów studenckich o różnorodnej tematyce. Oprócz tego istnieje tam . W tak zorganizowanym uniwersytecie żaden ze studentów nie powinien nudzić się po zajęciach. 

UChicago jest położony w dzielnicy Hyde Park, która znajduje się tuż obok centrum Chicago. Sam kampus jest piękną mieszanką starego i nowego, z zarówno gotyckimi budynkami (ozdobionymi gargulcami i groteskami), jak i błyszczącymi, przeszklonymi nowoczesnymi budynkami. Chicago jest trzecim co do wielkości miastem w Stanach Zjednoczonych.

Kultura i różnorodność

UChicago zapewnia zróżnicowany i integracyjny kampus uniwersytecki. Od momentu założenia w 1890 roku przyjmuje studentów wszystkich ras, płci i religii. Do 1943 roku przyznano tam więcej tytułów doktorskich Afroamerykanom (w sumie 45) niż gdziekolwiek indziej. Uniwersytet w Chicago ma również długą historię przyjaznego nastawienia do osób LGBQT – w 2010 roku znalazł się dzięki temu w zestawieniu Newsweeka. Dwa lata później uczelnia otrzymała pięciogwiazdkową ocenę od LGBT-Friendly Campus Climate Index.Sporty i zajęcia pozalekcyjne

Maroons z Chicago rywalizują w 20 dyscyplinach sportowych w Division III University Athletic Association. W ubiegłych latach University of Chicago zajęło dziewiąte miejsce w klasyfikacji Learfield IMG College Directors' Cup, nagrody przyznawanej corocznie najlepszemu w kraju ogólnemu programowi sportowemu uczelni. Bractwa studenckie są coraz częściej obecne na University of Chicago; szkoła ma ponad 20 tego  organizacji (w tym koedukacyjnych).

Studiuj na UChicago z Lagunita Education

Zainteresowała Cię oferta edukacyjna Uniwersytetu w Chicago? Fakty i ciekawostki wzbudziły w tobie chęć aplikacji, jednak nadal zastanawiasz się, jak i kiedy złożyć wniosek? Zapytaj profesjonalistów! Nasi mentorzy z Lagunita Education znają wymagania i pomogą Ci nie tylko w przygotowaniach i skompletowaniu dokumentów na studia, ale także w złożeniu wniosku o stypendium. Jesteś o krok od sukcesu – z chęcią poprowadzimy Cię przez proces rekrutacyjny i wskażemy właściwą drogę do osiągnięcia edukacyjnych marzeń. Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Spełnimy Twoje marzenia o studiowaniu na Uniwersytecie w Chicago!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób