Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-europie #undergraduate #TOEFL

Co warto wiedzieć o studiach psychologicznych w Holandii?

Podejmij psychologię w Holandii – studia i perspektywy

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Podejmij psychologię w Holandii – studia i perspektywy Post Gościnny | 2023-01-24
  • Uniwersyteckie badania psychologiczne w Holandii są respektowane na całym świecie
  • Holandia uchodzi za jednej z bezpieczniejszych krajów 
  • Studia psychologiczne w Niderlandach cieszą się dużą popularnością oraz uznaniem w międzynarodowych zestawieniach
Ania - mentorka lagunity

Chcę rozpocząć studia w Holandii

Karolina, mentorka aplikantów na studia w Holandii i UK

Czy istnieje kraj, który słynie z wyższej kultury pracy niż Holandia? To państwo uznawane za jedne z bezpieczniejszych na świecie – z wysokim wskaźnikiem edukacji i zatrudnienia. Badania psychologiczne na holenderskich uniwersytetach cieszą się dużym uznaniem w perspektywie krajowej jak i międzynarodowej. Zaś holenderski system edukacji spełnia wszystkie wymagania międzynarodowe i jest respektowany na całym świecie. 

Jeśli zastanawiasz się, czy psychologia w Holandii to dobry wybór – koniecznie przeczytaj poniższy informator! Dowiesz się, czy psychologia w Holandii to trudny kierunek, a także jakie perspektywy rozpościerają się po ukończeniu tych studiów. Pamiętaj, że na każdym etapie możesz zamówić bezpłatną rozmowę z mentorami Lagunity, którzy już cieszą się zagraniczną przygodą na studiach – dołącz do nich i Ty!

Studia psychologiczne w Holandii

Zobacz, jak wygląda oferta edukacyjna w Holandii. To pierwszy etap do uzyskania rozbudowanej odpowiedzi na pytanie: jak zostać psychologiem w Holandii.

Uczelnie

QS zestawiło 320 najlepszych uczelni na świecie oferujących studia psychologiczne. Wśród nich aż 11 znajduje się w Holandii! (Dla porównania ten sam ranking zawiera tylko 2 uczelnie w Polsce.) Przyjrzyjmy się 5 najlepszym uniwersytetom w Holandii, na których możesz studiować psychologię. 

Ranking krajowy otwiera Uniwersytet w Amsterdamie (który jednocześnie plasuje się na 9. pozycji w zestawieniu międzynarodowym). Kolejne uczelnie – Uniwersytet w Utrechcie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Tilburgu oraz Wolny Uniwersytet w Amsterdamski (Vrije Universiteit Amsterdam) – sytuują się w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych uniwersytetów na świecie. Pierwsza zaleta podjęcia psychologii w Holandii – prestiżowe uniwersytety oferujące wysoką jakość nauczania.

Kierunki studiów psychologia w Holandii

3-letnie studia licencjackie 

Na Uniwersytecie w Amsterdamie możesz podjąć dwa kierunki związane z obszarem psychologicznym: psychologię oraz interdyscyplinarny kierunek polityka, psychologia, prawo i ekonomia (PPLE). Studia prowadzone są w języku angielskim. Psychologia na Uniwersytecie w Amsterdamie jest wykładana na kampusie Roeterseiland.

Psychologia na Uniwersytecie w Groningen jest ogólnym kierunkiem, wprowadzającym do wyboru konkretnej specjalizacji w tej dziedzinie. Językiem wykładowym jest język angielski. Z kolei na Uniwersytecie w Tilburg możesz podjąć ogólną psychologię w języku angielskim lub niderlandzkim. 

Studia magisterskie

Zazwyczaj trwają rok. Najczęściej studia psychologiczne w Holandii na poziomie magisterskim to wybór jednej z specjalizacji i kształcenie się w jej obrębie. 

Przykładowo na Uniwersytecie w Tilburgu w języku angielskim możesz studiować: neuropsychologię poznawczą, psychologię ekonomiczną czy psychologię pracy i organizacji. Ciekawe kierunki psychologiczne są oferowane w języku niderlandzkim: psychologia medyczna (trwająca 2 lata), psychologia kliniczna czy kliniczna psychologia sądowa.

W języku angielskim są również prowadzone roczne studia magisterskie na Uniwersytecie w Groningen: neuropsychologia kliniczna, psychologia środowiskowa, kliniczna psychologia sądowa i wiktymologia czy psychologia pracy, organizacji i personelu

Z interesującą ofertą wychodzi także Uniwersytet w Amsterdamie: w języku angielskim jest tu prowadzonych kilkanaście specjalności psychologicznych. Należą do nich: psychologia kulturowa, psychologia sportu i wydajności, zarządzanie zasobami ludzkimi i karierą czy psychologii organizacji.

Studia doktoranckie

Trzecim etapem edukacji (opcjonalnym, który nie jest obowiązkowy do pracy jako psycholog w wielu dziedzinach) jest podjęcie studiów III stopnia. Doktoranci skupiają się wokół pracy badawczej w dziedzinie psychologii – często podejmują pracę na uniwersytecie jako pracownicy akademiccy i prowadzą lub współprowadzą badania naukowe. Studia doktoranckie możesz podjąć na przykład na Uniwersytecie w Amsterdamie w ramach jednego z 6 programów (należą do nich m.in. psychologia kliniczna czy mózg i funkcje poznawcze). Tutaj, do Instytutu Badań Psychologicznych, kandydaci są przyjmowani na jeden z dwóch sposobów: poprzez rekrutację otwartą, czyli ubieganie się o wolne stanowisko doktoranckie w ramach projektu badawczego finansowanego zewnętrznie albo poprzez złożenie własnej propozycji badawczej (co oznacza, że kandydaci muszą wnieść własne środki finansowe lub zapewnione dzięki grantom (np. stypendium rządu lub samorządu terytorialnego, Nuffic)). 

Przykładowe przedmioty

Program studiów licencjackich, przykładowo na Uniwersytecie w Groningen, składa się z kursów obowiązkowych (jak psychologia rozwojowa, kliniczna, kognitywistyczna czy metody badawcze i statystyczne) oraz fakultatywnych (wśród których możesz podjąć np. nauczanie i mentoring w psychologii, psychologia konsumenta i ekonomii, programowanie dla psychologów). 

Na innych uniwersytetach, jak na Uniwersytecie w Amsterdamie, na drugim roku studiów licencjackich wybierasz jedną ze specjalności; są wśród nich psychologia pracy i organizacji, metody psychologiczne czy mózg i poznanie. 

Jeszcze więcej specjalizacji, bo aż 9, mają do wyboru studenci studiów licencjackich w Tilburgu. Mogą oni wybierać spośród neuropsychologii poznawczej, psychologii ekonomicznej czy psychologii rozwojowej i psychologii długości życia.

Sposób prowadzenia zajęć

Studia psychologiczne w Holandii charakteryzują się różnorodnym sposobem prowadzenia zajęć. Podstawową wiedzę z dziedziny psychologii uzyskasz podczas wykładów teoretycznych prowadzonych przez cenionych i wykwalifikowanych wykładowców. Masz szansę przełożyć tę wiedzę w praktyce – na zajęciach laboratoryjnych i projektach badawczych. Nie brakuje także ćwiczeń zespołowych i dyskusji grupowych. To świetna okazja, by nabyć praktyczne umiejętności potrzebne w dalszej pracy zawodowej.

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki dzieli się na dwa semestry, z których każdy dzieli się jeszcze na dwa okresy. Przykładowo w roku akademickim 2022/23 na Uniwersytecie w Utrechcie semestr pierwszy rozpoczął się 5 września i trwa do 5 lutego. Ta druga data jest równoznaczna z końcem drugiego okresu w pierwszym semestrze, podczas gdy okres pierwszy zakończył się 14 listopada. 

Z kolei drugi semestr zaczyna się 6 lutego, a wraz z nim trzeci okres, który trwa do 23 kwietnia. Dzień później, 24 kwietnia, rozpoczyna się czwarty okres zakończony wraz z drugim semestrem – 2 czerwca.

Życie studenckie

Studia to nie tylko czas nauki skumulowanej w wykładach i obowiązkowych zajęciach. To również możliwości związane z rozwijaniem zainteresowań i zdobywaniem nowych umiejętności, a także z poznawaniem nowych i wartościowych ludzi. Dlatego warto zaangażować się w działalność pozalekcyjną oferowaną przez każdą z wymienionych holenderskich uczelni. Do takowej należą koła naukowe, stowarzyszenia i organizacje studenckie (np. samorząd studencki). 

Jednym z takich stowarzyszeń jest VIP – stowarzyszenie badawcze dla studentów psychologii na Uniwersytecie w Groningen, które organizuje działalność naukową oraz towarzyską. Jako członek VIP otrzymujesz zniżkę na podręczniki i książki oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach i konferencjach naukowych. W ramach stowarzyszenia funkcjonują komitety – przykładowo komitet ds. studiów, który jest odpowiedzialny za zamawianie i sprzedaż podręczników; komitet ds. imprez - za organizację przyjęć, a komitet ds. karier za zorganizowanie „wieczorów kariery” poświęconych takim tematom, jak psychologia kliniczna lub psychologia pracy i organizacji.

Praktyki

Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem w programie studiów magisterskich. Jednak podejmując już studia licencjackie warto zapoznać się z ofertą staży, praktyk lub wolontariatu, których tematyka obejmuje kierunki studiów psychologia. Dzięki nim nabędziesz pierwszych doświadczeń zawodowych. Oferty znajdziesz w Biurze Karier działającym przy Twoim uniwersytecie lub na specjalnych tablicach ogłoszeń (uniwersytety polecają również takie strony internetowe, jak business-courses.nl czy jobted.nl).

Możesz także podjąć staż badawczy, jeśli zamierzasz związać swoją przyszłość z nauką i prowadzić badania. To pierwszy krok w Twojej karierze naukowej jako psychologa. W tym celu najlepiej samodzielnie zgłosić się do wybranego wykładowcy i zapytać o możliwość odbycia praktyk u niego bądź innego naukowca.

Dni Otwarte

Najpopularniejszym wydarzeniem dla kandydatów organizowanym przez szkoły wyższe są Dni Otwarte. Dla uczestników przewidziany jest specjalny program, w którym istnieje możliwość zobaczenia sal wykładowych, pracowni i laboratoriów, a także zaplecza technicznego uczelni. Podczas Dni Otwartych kandydaci mogą porozmawiać ze studentami i wykładowcami, bliżej zapoznać się z ofertą edukacyjną, poznać możliwości i opcje zajęć dodatkowych, a także zadać pytania dotyczące rekrutacji oraz życia studenckiego.

Uniwersytety wychodzą także naprzeciw niemożliwości wzięcia udziału w Dniach Otwartych przez problem odległości czy braku transportu – organizują Dni Otwarte online. Najczęściej przez platformę Zoom studenci mogą połączyć się, by posłuchać trwających w czasie rzeczywistym wykładów o uczelni, zadać pytania na czacie, a także odbyć wirtualną wycieczkę po kampusach. Nie ma zatem ograniczeń do tego, aby poznać uczelnię i poczuć przedsmak bycia studentem na holenderskim uniwersytecie.

Dni Otwarte 2023 – psychologia w Holandii

Uniwersytet Amsterdamski zaprasza studentów na Dzień Otwarty 17 marca. Na uniwersytecie w Utrechcie Dni Otwarte odbywają się 10 marca (online) oraz 11 marca (stacjonarnie). Uniwersytet w Groningen możesz odwiedzić 14 kwietnia, a także 10 listopada. Natomiast Wolny Uniwersytet w Amsterdamie organizuje Dzień Otwarty online 11 lutego oraz 1 kwietnia na terenie uczelni.

Koszty utrzymania w Holandii

Sprawdź, z jakimi kosztami wiąże się studiowanie w Niderlandach.

Czesne

Na studiach psychologicznych płacisz ustawowe czesne w Holandii w wysokości 2314 euro.

Koszty utrzymania 

Do opłaty czesnego musisz także doliczyć koszt zakwaterowania, wyżywienia, transportu, materiałów edukacyjnych i innych potrzebnych rzeczy. Koszty życia są zależne od miasta, w którym podejmujesz studia: w Amsterdamie miesięczny koszt utrzymania to kwota od 1175 do nawet 2000 euro miesięcznie. Znacznie mniej płacą studenci np. w Tilburgu – tutaj koszty życia wynoszą od 925 do 1125 euro miesięcznie

Stypendia

Jeśli chodzi o pomoc finansową, musisz spełnić kilka warunków, aby otrzymać stypendium lub pożyczkę finansową. Między innymi przysługują one studentom, którzy pracują w wymiarze 56 godzin oraz przebywają w Holandii od minimum 5 lat – wówczas możesz otrzymać stypendium podstawowe (ok. 280 euro na miesiąc). 

Obliczyliśmy, jak przygotować swój budżet na studia w Holandii – sprawdź!

Wymagania na studia psychologiczne w Holandii

Aby móc wziąć udział w rekrutacji na studia psychologiczne w Holandii, musisz zdać polską maturę (najlepiej na poziomie rozszerzonym z matematyki oraz języka angielskiego). Znajomość języka angielskiego możesz poświadczyć dzięki podejściu do TOEFL (i uzyskaniu min. 92 punktów), IETLS (z min. wynikiem 6,5), CAE lub CPE (z wynikiem min. 180 punktów). Wymagane jest również dołączenie CV.

Biologia i matematyka na maturze nie są wymagane na wszystkich uczelniach (np. nie jest to wymóg na Uniwersytecie w Groningen). Jednak kandydatów zachęca się do samodzielnego utrwalania materiału z tych dwóch przedmiotów na poziomie szkoły średniej, gdyż ta wiedza jest niezbędna do edukacji na kierunku psychologia.

Rekrutacja krok po kroku

Wniosek rekrutacyjny należy przesłać poprzez Studielink. To właśnie w Studielink wybierasz interesujący Cię program, po czym w ciągu 48 godzin otrzymasz wiadomość e-mail z Twoim identyfikatorem UvAnetID. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby aktywować swój identyfikator, ponieważ będzie on potrzebny do wypełnienia wniosku UvA. Następnie musisz przesłać wszystkie wymagane dokumenty oraz uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 euro.

Więcej na temat wymagań dowiesz się z naszego artykułu o aplikacji na studia w Holandii.

Pamiętaj, aby zapoznać się dokładnie z wymaganiami wybranego uniwersytetu na oficjalnych stronach, ponieważ może on ustalać i zmieniać samodzielnie progi punktowe i inne wytyczne.

Terminy 

W ostatnim naborze na rok akademicki 2023/24 wniosek o przyjęcie składano w Studielink od 1 października 2022 do 15 stycznia 2023.

Psychologia na najlepszych holenderskich uniwersytetach jest programem Numerus Fixus. Oznacza to, że na program mogą zostać przyjęci kandydaci w ograniczonej liczbie. Na rok akademicki 2023/24 na Uniwersytecie w Amsterdamie udostępniono 600 miejsc, a w Tilburgu – 700.

Jak zostać psychologiem w Holandii

Tytuł psychologa przysługuje absolwentom studiów magisterskich, jednak to nie wystarczy do wykonywania wszystkich zawodów w tej dziedzinie. Wielu przyszłych psychologów potrzebuje licencji, czyli potwierdzenia odpowiednich kwalifikacji bądź uprawnień. 

Jeśli zamierzasz pracować w sektorze marketingu, sprzedaży bądź podobnych, ukończenie edukacji na poziomie magisterskim jest wystarczające.

Natomiast jeżeli rozważasz pracę jako psycholog kliniczny lub opieki zdrowotnej musisz ukończyć dodatkowe studia podyplomowe: aby zostać zarejestrowanym psychologiem klinicznym „Klinisch Psycholoog” podejmiesz dodatkowy program 4-letni, a psychologiem opieki zdrowotnej „Gezondheidszorgpsycholoog”program 2-letni. Pamiętaj, że te programy są oferowane tylko w języku niderlandzkim.

Dodatkowym potwierdzeniem uprawnień może być kwalifikacja EuroPsy (European Certificate in Psychology), czyli europejski standard edukacji, szkolenia zawodowego i kompetencji w psychologii ustalony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologów (EFPA).

Jak zdobyć EuroPsy w Holandii?

O EuroPsy mogą ubiegać się osoby, które ukończyły trzyletnie studia licencjackie, roczne studia magisterskie i dodatkowe 2 lata szkolenia. Aktualnie istnieją trzy nauczane programy szkoleniowe, które zostały opracowane w celu spełnienia wymagań rejestracyjnych dla psychologów opieki zdrowotnej, psychologów dzieci i młodzieży oraz psychologów pracy i organizacji. Rok w trakcie tego programu szkoleniowego musi obejmować praktykę nadzorowaną

Przede wszystkim aby ubiegać się o EuroPsy w Holandii musisz być absolwentem holenderskiej akredytowanej uczelni, która spełnia wymagania EuroPsy. Wszystkie uczelnie, które omówiliśmy w tym artykule, spełniają te wymagania.

Nad jakością praktyki zawodowej psychologów w Holandii czuwa NIP – Nederlands Instituut van Psychologen.

Jeżeli natomiast myślisz o pracy naukowej, po studiach magisterskich kontynuuj edukację na studiach doktoranckich. Jako doktorant poprowadzisz czteroletnie badania naukowe na uczelni krajowej lub zagranicznej. Będziesz publikować artykuły naukowe i prowadzić wykłady dla studentów. Po obronie pracy doktorskiej możesz kontynuować pracę naukową na uniwersytecie lub w innej instytucji naukowej.

Zarobki psychologa w Holandii 

Ile zarabia psycholog w Holandii? Zazwyczaj jest to kwota ok. 93 200 euro rocznie. Może wahać się od najniższego średniego wynagrodzenia wynoszącego mniej więcej 49 300 euro do najwyższego w kwocie ok. 142 300 euro. Nie bez znaczenia pozostaje lokalizacja podejmowanej pracy, doświadczenie, a także wykształcenie. Psychologowie z tytułem magistra zarabiają ok. 30% więcej niż posiadający tylko licencjat. Prognozy wskazują, że do 2028 roku zarobki psychologów wzrosną o 17%. 

Psychologowie znajdują zatrudnienie w takich placówkach, jak:

○ instytucje (ambulatoryjnej) opieki psychiatrycznej

○ domy pomocy społecznej i domy opieki

○ ośrodki rehabilitacyjne

○ poradnie psychologiczne

○ instytucje opieki nad uchodźcami

○ instytucje sądowe

○ szpitale

○ szkoły i przedszkola

○ wsparcie lekarza pierwszego kontaktu

Perspektywy pracy dla psychologów są w Holandii obiecujące. W kraju zatrudnionych jest około 600 000 psychologów, a zapotrzebowanie nie maleje. Jednym z największych pracodawców psychologów jest holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa. Patrząc z kolei na zmieniający się tryb życia (szybszy i bardziej nerwowy) - nawet w spokojnej Holandii - społeczeństwo będzie coraz częściej korzystać z pomocy psychologów, dlatego wskazuje się na niesłabnącą rolę zawodu psychologa.

Psychologia na holenderskich uniwersytetach z Lagunitą – aplikuj! 

Nie wahaj się już dłużej – zamów bezpłatną rozmowę i doświadcz wielu korzyści z niej płynących. Nasi mentorzy opowiedzą Ci o procesie rekrutacji, skutecznie przygotują do egzaminów językowych, a także odpowiedzą, czy psychologia w Holandii to trudny kierunek i jak sobie z nim poradzić, by cieszyć się międzynarodową karierą. Czekamy na Ciebie!


Karolina opowiada, jak wygląda rekrutacja na studia w Holandii krok po kroku


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Chcę rozpocząć studia w Holandii

Zostawiam kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób