Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania o edukacji za granicą i nie tylko!

Lagunita Education powstała z chęci zgromadzenia wszystkich informacji o edukacji za granicą w jednym miejscu i stworzenia rozwiązań pozwalających przekuć wiedzę w wymierne rezultaty. W tym celu stworzyliśmy największą w Polsce i całkowicie darmową bazę wiedzy oraz odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane pytania dotyczące studiowania za granicą, międzynarodowych egzaminów językowych oraz międzynarodowych wymian i projektów naukowych. Jeśli nie znajdziesz satysfakcjonującej odpowiedzi, skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością Ci pomożemy.

Międzynarodowe wymiany naukowe

Czy w ramach międzynarodowej wymianu naukowej trzeba później przyjąć kogoś do siebie?

Nie, nie jest to wymagane.

Czym są międzynarodowe wymiany naukowe i kto je organizuje?

Międzynarodowa wymiana naukowa dla studentów i doktorantów to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które uczelnia lub inny podmiot (organizacja społeczna, podmiot prywatny) zawiera z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Organizatorami wymian są zatem uczelnie, organizacje społeczne i podmioty prywatne.

Jak się dostać na międzynarodową wymianę naukową? Jakie dokumenty są wymagają od kandydatów?

Aby dostać się na międzynarodową wymianę naukową należy złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami w terminie wyznaczonym przez uczelnią lub inny podmiot organizujący wymianę.Od kandydatów na wymianę międzynarodową najczęściej wymaga się złożenia następujących dokumentów: wniosku wyjazdowego podpisanego przez Dziekana, zaświadczenia o średniej, CV, listu motywacyjnego, zaświadczenia o znajomości języków i proponowanego planu przedmiotów, które student zrealizuje na wybranej uczelni. Na szczęście nasi mentorzy są ekspertami w tworzeniu wyróżniających się CV i listów motywacyjnych (aplikując na wymiany oni i ich podopieczni zawsze zgarniają pełen komplet punktów!), więc nie musisz się o to martwić – wystarczy, że się z nami skontaktujesz, a my z przyjemnością pomożemy Ci dostać się na wymarzoną uczelnię.

Gdzie można pojechać w ramach wymiany naukowej?

W ramach międzynarodowych wymian naukowych można studiować na uczelniach znajdujących się w niemal każdym rozwiniętym państwie. Największy wybór uczelni jest naturalnie w państwach europejskich, szczególnie w ramach programu ERASMUS, ale z dobrych polskich uczelni można również aplikować do państw azjatyckich, Stanów Zjednoczonych, państw Ameryki Południowej i Łacińskiej, Kanady i Australii. Oczywiście oferta wyjazdowa jest uzależniona od uczelni lub instytucji oferujących wymianę. Warto się skontaktować z biurem lub jednostką zajmującą się wymianami oraz sprawdzić oferty dostępne na stronach internetowych instytucji.

Ile trwają wyjazdy w ramach międzynarodowych wymian naukowych?

W zależności od oferty uczelni albo organizacji oraz przyjętego systemu edukacji w państwie docelowym można wziąć udział w wymianach całorocznych, semestralnych i trzymiesięcznych w ramach trymestrów (np. na uczelniach w USA). Najczęściej studenci decydują się na wymiany semestralne, szczególnie w semestrze zimowym. Niektóre uczelnie wyrażają zgodę na wydłużenie wymiany o kolejny semestr/trymestr jeśli student uczestniczący w wymianie wyrazi zainteresowanie pozostaniem dłużej na uczelni

Ile kosztuje udział w międzynarodowej wymianie naukowej?

Koszt udziału w wymianie naukowej zależy od możliwości finansowania ze strony uczelni macierzystej, warunków podpisanej umowy z uczelnią przyjmującą oraz rodzaju programu stypendialnego. Standardem jest zwolnienie studentów z kosztów czesnego. Ponadto, uczelnie macierzyste bardzo często oferują wyjeżdżającym studentom stypendia obejmujące opłatę ubezpieczenia, kosztów podróży, ew. opłaty związanych z wyrobieniem wizy i tzw. diety dojazdowe, a uczelnie przyjmujące mogą zapewniać zakwaterowanie w akademikach lub drobne dofinansowanie dla studentów z biedniejszych krajów. Koszty życia zazwyczaj pokrywa student. Możemy Ci przedstawić oferty stypendialne od podmiotów prywatnych i pomóc Ci takie stypendium uzyskać – jeśli jesteś zainteresowany/a skontaktuj się z nami.

Jakie są korzyści z międzynarodowej wymiany naukowej?

Udział w międzynarodowych wymianach naukowych niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki wymianom międzynarodowym nie tylko można studiować w najlepszych uczelniach na świecie, zwiedzić nowe kraje i opanować nowy język, ale także można nawiązać międzynarodowe znajomości i nabrać zupełnie nowe perspektywy i pomysły na rozwój swojej kariery. Nasi mentorzy bardzo chętnie korzystają z międzynarodowych wymian naukowych i wysoce je sobie cenią. Jeśli masz wątpliwości możesz się z nimi bezpłatnie skontaktować i upewnić, że udział w wymianie to na pewno najlepsza decyzja jaką możesz podjąć :D

Czym jest program LL.M?

Czym jest program LL.M?

LL.M (z łac. Legum Magister, ang. Master of Laws) jest to uznawany na całym świecie tytuł przyznawany absolwentom uzupełniających studiów prawniczych. Warunkiem aplikacji na program LL.M jest posiadanie statusu absolwenta studiów o profilu prawniczych. Celem programu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawodawstwa danego państwa lub z wybranej wyspecjalizowanej gałęzi prawa (np. międzynarodowego prawa podatkowego, prawa europejskiego czy praw człowieka).

Jakie są rodzaje programów LL.M?

Bogatą ofertę programów LL.M można rozważać pod względem dwóch kategorii – trybu oraz specjalizacji. Wedle trybów programy LL.M można podzielić na pełnowymiarowe (najczęściej 10-12 miesięczne i wymagające odbycia kursów za łącznie 20-25 punktów), niepełnowymiarowe (na których zajęcia odbywają się w wieczory i/lub weekendy umożliwiając tym samym regularną pracę zawodową), internetowe (polegające na uczestnictwie w kursach przez internet oraz zdalne zaliczanie egzaminów) i mieszane (łączące kursy online z intensywnymi i krótkimi sesjami na uczelni). Wiele uczelni ma w swojej ofercie wyspecjalizowane programy LL.M, które koncentrują się na wybranej gałęzi prawa. Wśród nich wyróżnić można takie obszary jak między innymi prawo europejskie, prawo podatkowe, międzynarodowe prawo inwestycyjne i arbitraż inwestycyjny, prawa człowieka, prawo własności intelektualnej, międzynarodowe prawo prywatne, prawo medyczne, alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Jak długo trwa program LL.M?

Długość programów LL.M nie jest ustandaryzowana - w zależności od uczelni i wybranej specjalizacji może wynosić od 10 miesięcy do 2 lat.

Ile kosztuje program LL.M?

Koszt odbycia programu LL.M jest bardzo zróżnicowany i zależy od rodzaju wybranego programu oraz uczelni. Przykładowo, ceny czesnego programów LL.M w Stanach Zjednoczonych w trybie pełnowymiarowym mogą oscylować od około 20 000 do ponad 60 000 dolarów. Do tego trzeba doliczyć koszty życia, wizy oraz wydatki edukacyjne. W Europie czesne jest o wiele niższe, a niejednokrotnie nawet dodatkowo tańsze dla obywateli Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że LL.M jest to inwestycja w edukację i bardziej konkurencyjną pozycję na rynku pracy, a my z przyjemnością zaznajomimy Cię z ofertą stypendialną, która mogłaby Ci pomóc w poniesieniu tego wydatku.

Jakie uczelnie proponują program LL.M?

Programy LL.M są oferowane przez najlepsze krajowe uczelnie na całym świecie. Program LL.M możesz odbyć w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w większości państw Europy, a nawet w niektórych krajach azjatyckich.

Jakie są korzyści z ukończenia programu LL.M?

Wiele kancelarii i korporacji szczególnie docenia kandydatów z tytułem LL.M, który świadczy o odbyciu specjalistycznego programu prawniczego, odbywanego najczęściej na prestiżowej uczelni w międzynarodowym środowisku. Takie wykształcenie i doświadczenie jest wysoce cenione na rynku prawniczym i pozwala się wyróżnić na tle pozostałych kandydatów. Ponadto, w USA w wielu stanach tytuł LL.M umożliwia przystąpienie do egzaminu adwokackiego (tzw. bar exam). Warto dodać, że odbycie programu gwarantuje swobodne wykorzystywanie terminologii prawniczej w języku, w którym prowadzone są zajęcia, a także rzetelne poznanie miejscowego prawa i wyspecjalizowanie się w wybranej dziedzinie zainteresowań pod okiem wybitnych wykładowców.

Jak wyglądają zajęcia w ramach programu LL.M i jakie są wymagania, aby ukończyć program?

Organizacja zajęć w ramach programu LL.M bardzo się różni na poszczególnych uczelniach. Niektóre są zorientowane na badania naukowe i wymagają do zaliczenia oddania pracy magisterskiej, podczas gdy do ukończenia innych wystarczy jedynie aktywne uczestnictwo w oferowanych kursach. Zajęcia najczęściej opierają się na metodzie scholastycznej, dyskusji oraz analizie case study. Napisz do nas i pomożemy wybrać Ci program zgodny z Twoimi preferencjami.

Szkoły zimowe i letnie za granicą

Czym są summer/winter schools (zimowe i letnie szkoły) za granicą?

Summer/winter school, czyli po polsku letnie i zimowe szkoły są to projekty skierowane do studentów z całego świata, organizowane najczęściej w okresie wakacji lub ferii zimowych. W ramach takich szkół polscy studenci mają możliwość udziału w programie organizowanym na uczelniach zagranicznych, w których prowadzone są specjalnie przygotowane zajęcia akademickie, a także wycieczki mające na celu zwiedzanie miasta i integrację uczestników programu.

Ile trwają takie szkoły?

Szkoły letnie i zimowe trwają od tygodnia do miesiąca. Najczęściej udział w szkole zimowej wynosi dwa tygodnie, a w szkole letniej dwa lub trzy tygodnie. Jest to jednak uzależnone od uczelni przyjmującej i wybranego programu.

Jaki jest koszt udziału w letniej lub zimowej szkole?

Jeśli Twoja uczelnia nawiązała współpracę z uczelnią zagraniczną organizującą summer/winter schools to najprawdopodobniej nie będziesz musiał ponosić żadnych kosztów lub ew. zapłacisz za koszty życia (wyżywienie, komunikację miejską). Uczelnie przyjmujące najczęściej oferują zakwaterowanie w akademikach i bardzo często zapewniają studentom wyżywienie na swoich stołówkach. W przypadku kiedy sam znajdziesz program szkoły letniej lub zimowej, którym jesteś zainteresowany prawdopodobnie sam będziesz musiał ponieść koszty uczestnictwa w programie (który może wynosić od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych) albo zadbać o stypendium lub inne źródło finansowania z zewnątrz. Skontaktuj się z naszymi mentorami, na pewno będą w stanie Ci doradzić co mógłbyś zrobić w takiej sytuacji.

W jaki sposób wziąć udział w letniej lub zimowej szkole?

Jeśli Twoja uczelnia organizuje konkurs na udział w summer/winter school powinieneś wziąć w nim udział oraz dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Najczęściej trzeba złożyć wniosek wyjazdowy podpisany przez Dziekana, zaświadczenie o średniej, CV, list motywacyjny i zaświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia. W przypadku kiedy chcesz się samodzielnie zgłosić do udziału w summer/winter school powinieneś dokładnie sprawdzić i spełnić wymagania narzucone przez uczelnię przyjmującą. Doradzamy Ci także, abyś zaczął wtedy zabiegać o stypendium lub poszukał pozauczelnianego źródła finansowania – zwróć się do nas, postaramy Ci się pomóc z tym uporać!

Z jakich dziedzin naukowych są organizowane letnie i zimowe szkoły?

Zimowe i letnie szkoły organizowane są obecnie niemal na wszystkich kierunkach. Do najbardziej popularnych należą summer/winter schools w obszarach prawa, medycyny, informatyki, stosunków międzynarodowych, filozofii i kierunków przyrodniczych.

Gdzie znaleźć informacje o letnich i zimowych szkołach organizowanych na zagranicznych uczelniach?

Internet, internet i jeszcze raz internet! Możesz też zapytać na swojej uczelni w jednostce zajmującej się wymianami i programami naukowymi czy w najbliższym czasie uczelnia będzie organizować konkurs na miejsce w summer/winter schools albo czy mogłaby pozyskać informacje o tych wydarzeniach organizowanych na zaprzyjaźnionych zagranicznych uczelniach.

Czy warto uczestniczyć w zimowej/letniej szkole? Jakie są korzyści z tego płynące?

Zdecydowanie warto! Biorąc udział w zimowej/letniej szkole nie tylko poszerzysz swoją wiedzę (i CV :D), zwiedzisz nowy kraj i będziesz miał możliwość studiowania na zagranicznej uczelni, ale także nawiążesz nowe, międzynarodowe znajomości i będziesz mógł podszlifować język obcy. Udział w zagranicznej szkole letniej lub zimowej wpłynie korzystnie Twoją pozycję na nasyconym rynku pracy i pozwoli Ci wyróżnić się na tle pozostałych kandydatów. W końcu udział w programie na Yale, Harvardzie czy Oxfordzie zdecydowanie zwraca uwagę osób rekrutujących. Ponadto, na niektórych uczelniach za udział w summer i winter schools można uzyskać dodatkowe punkty ECTS.

Wizy studenckie do USA

Jakie są rodzaje wiz studenckich i czym one się różnią?

Istnieją trzy zasadnicze kategorie wiz studenckich: F, J i M. Wizy F-1 przyznawane są studentom, którzy albo sami pokrywają koszty swojej edukacji albo mogą poświadczyć odpowiednie finansowanie z źródeł prywatnych i uczelniach. Wizy J-1 przeznaczone są dla studentów, którzy otrzymali środki na studia od fundacji rządowych i prywatnych (np. stypendium Fulbrighta) albo biorą udział w międzynarodowych wymianach naukowych lub kursach językowych. Wizy M-1 przyznawane są studentom szkół zawodowych i innych o profilu odmiennym od czysto akademickiego. Zabiegać o nie mogą np. studenci dwuletnich szkół technicznych i zawodowych.

Czy trudno jest o otrzymanie wizy studenckiej dla polskiego studenta?

Nie, Polscy studenci z reguły nie mają problemów z uzyskaniem odpowiedniej wizy studenckiej. Wystarczy dobrze przygotować się do procesu aplikacji i zgromadzić wszystkie potrzebne w tym zakresie dokumenty. Napisz do nas, a my Ci z wszystkim pomożemy!

Co zrobić aby móc aplikować o wizę studencką?

Aby aplikować o wizę studencka, należy najpierw zostać przyjętym przez uczelnię w Stanach Zjednoczonych, która wyśle odpowiedni formularz i zaproszenie na studia lub inny dokument potwierdzający przyjęcie kandydata na studia. Po otrzymaniu od uczelni formularzu I-20 (lub DS-2019 w przypadku wizy J-1), należy przygotować dokumenty potwierdzające tożsamość oraz udowodnić na amerykańskiej stronie internetowej posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów czesnego i utrzymania w czasie studiów. Następnie można się umówić na spotkanie w ambasadzie/konsulacie.

Czy po dostaniu się do amerykańskiej uczelni starając się o wizę można aplikować także o wizy dla najbliższych członków rodziny (małżonka, dziecka)?

Jak najbardziej! Podczas występowania o wizę studencką należy zaznaczyć, ze stara się także o wizy dla członków najbliższej rodziny. Na umówione spotkanie w ambasadzie/konsulacie należy przynieść dowody pokrewieństwa (np. kopię aktu ślubu, akt urodzenia dziecka). Członkowie najbliższej rodziny mogą wtedy otrzymać wizy F-2 lub J-2, w zależności od klasyfikacji wizy studenta (F-1 lub J-1).

Ile kosztuje wiza studencka?

Wszystkie typy wiz studenckich (F, J, M) kosztują 160 dolarów, czyli 624 zł. Często uczelnie pokrywają opłaty wizowe.

Czy istnieją jakieś inne opłaty związane z wyrobieniem wizy poza opłatą wizową? Czym jest SEVIS?

System SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to internetowy system rejestracji osób posiadających wizy kategorii F, J i M (a także członków ich rodzin) od chwili otrzymania wstępnej dokumentacji (tj. wspomnianego formularzu I-20 albo DS-2019) do czasu ukończenia szkoły lub zakończenia odpowiedniego programu/kursu/wymiany. Osoby ubiegające się o wizy kategorii F, M i J powinny sprawdzić w uczelni amerykańskiej, czy informacje zostały wprowadzone do systemu SEVIS. Poza opłatą za rozpatrzenie wniosku o wizę należy uiścić oddzielną opłatę SEVIS. W przypadku studentów, którym wiza nieimigracyjna jest przyznawana na podstawie formularza I-20, opłata SEVIS wynosi 200 dolarów, a dla uczestników programów wymian międzynarodowych, którzy otrzymują wizę na podstawie formularza DS-2019, opłata SEVIS wynosi 180 dolarów. Poza opłatą wizową i opłatą SEVIS nie trzeba ponosić żadnych innych kosztów.

Czy aby studiować w USA trzeba mieć wizę?

Tak, aby studiować w Stanach Zjednoczonych trzeba wyrobić wizę studencką. Uczelnie pomagają w procesie aplikowania na wizę i zapewniają dokumenty potrzebne do aplikacji.

Dowiedz się więcej

Jak wygląda aplikacja na studia w Stanach Zjednoczonych?

Aplikacja na studia na poziomie undergraduate (odpowiednik naszych studiów licencjackich) jest holistyczna, a więc składa się na nią kilkanaście elementów, które rozpatrywane są razem. Praktycznie każdy aplikujący musi zdać standaryzowany test wstępny (SAT lub ACT), napisać główny esej aplikacyjny (tzw. personal essay), odpowiedzieć pisemnie na dodatkowe pytania od konkretnej uczelni, załączyć oceny ze szkoły i wyniki istotnych egzaminów (np. matury) oraz min. dwie rekomendacje od nauczycieli. Niektóre uczelnie wymagają testów wstępnych z konkretnych przedmiotów (SAT Subject Tests) oraz egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (TOEFL). Można też załączyć dodatkowe rekomendacje, na przykład od trenera, pracodawcy lub przyjaciela (tzw. peer recommendation). W lutym tuż po złożeniu aplikacji odbywa się się rozmowa rekrutacyjna.

Aplikacja na studia prawnicze, magisterskie (w tym MBA) oraz doktoranckie (w tym medyczne) wygląda podobnie. W tych przypadkach aplikant powinien zdać specjalistyczny test wstępny (zazwyczaj GRE, GMAT lub LSAT), a rekomendacje powinny pochodzić od profesorów wykładających na uczelni. Większa waga przywiązywana jest do publikacji naukowych i doświadczeniach zawodowego kandydata.

Aplikowanie na najbardziej oblegane kierunki na najlepszych uczelniach w USA wiąże się z bardzo mocną konkurencją. Przykładowo, na studia licencjackie na Harvardzie przypada aż 20 osób na jedno miejsce, a na studia medyczne na Stanfordzie przeszło 100 osób na jedno miejsce.

Jak pomożemy Ci w aplikacji na studia?

Lagunita Education oferuje kompleksową pomoc w dostaniu się na Twoje wymarzone studia. W tym celu:

 • pomożemy Ci wybrać odpowiedni kierunek, uczelnię i państwo, w którym będziesz mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania przy uwzględnieniu Twoich szans przyjęcia oraz możliwości finansowych,
 • zapewnimy Ci wsparcie organizacyjne, w szczególności zadbamy o to abyś nigdy nie zapomniał o żadnym terminie instruktażowym, sprawdzimy kompletność wysyłanych przez Ciebie plików i będziemy Cię motywować do wytężonej pracy,
 • udzielimy Ci pomoc merytoryczną, która obejmuje m. in. brainstorming, proofreading esejów aplikacyjnych, uzupełnianie aplikacji przez system Common Application, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, tutoring do testów, próbne testy wstępne i językowe, warsztaty rozwijające umiejętności miękkie,
 • zadbamy o Ciebie także po aplikacji, dzięki naszej pomocy wybór kursów, planowanie studiów i kariery, a także kwestie organizacyjne (wiza, mieszkanie, praca, konto w banku, telefon, internet, ubezpieczenie, bilety lotnicze) to będzie dla Ciebie pestka,
 • a przede wszystkim znacząco zwiększymy Twoją szansę dostania się na wymarzone studia!
Co to tak konkretniej znaczy? W ramach naszych pakietów,
 • skontaktujemy Cię z ambasadorami uczelni, czyli członkami naszego zespołu, którzy studiują lub studiowali na amerykańskich uczelniach. Spotkasz się z nimi poprzez internet lub fizycznie, opowiedzą Ci oni o swoim kierunku, zajęciach, życiu pozaakademickim na kampusie, chętnie odpowiedzą też na wszystkie Twoje pytania, a także będą wsparciem przez cały okres aplikacji
 • będziesz otrzymywał powiadomienia e-mailowe oraz smsowe o najważniejszych terminach, doradca edukacyjny na miejscu w Polsce przypomni Ci o brakujących elementach aplikacji, a osobista relacja z mentorem pomoże Ci pokonać prokrastynację
 • mentor, student lub absolwent amerykańskiej uczelni, pomoże Ci wybrać temat eseju aplikacyjnego i znaleźć ciekawą historię z Twojego życia, którą warto w nim zamieścić; doradca edukacyjny odciąży Cię wypełniając części Common Application z danymi osobowymi
 • przejdziesz warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie dowiesz się jak przekonująco i rzeczowo odpowiadać na pytania, a członek naszego zespołu, z którym nigdy wcześniej nie pracowałeś, przećwiczy z Tobą interview i da konkrentny feedback
 • zaprosimy Cię na diagnostyczny test wstępny, będziesz mógł brać udział w próbnych testach SAT, GRE i GMAT organizowanych w naszym biurze
 • po zdobyciu oferty otrzymasz nasz poradnik wyjaśniający w ludzkim języku sprawy wizowe, mieszkaniowe i związane z rozpoczęciem życia w Stanach, a nasz doradca będzie do Twojej dyspozycji aż do 6 miesięcy po rozpoczęciu studiów
 • a także wiele, wiele więcej konkretnych działań!

Czym różni się studiowanie w USA i w Polsce?

Zajęcia na studiach w USA są często prowadzone w sposób czynnie angażujący studentów: na przykład, na Yale University ponad 80% kursów odbywa się w grupach poniżej 15 osób. Zajęcia mają zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny, ale to student decyduje, które wybierze. Zajęcia praktyczne często obejmują pracę w grupach, case studies (w szczególności na studiach MBA), dyskusję studentów z wykładowcą oraz prezentowanie przygotowanych wcześniej projektów.

Studenci muszą w ciągu roku uczestniczyć w wybranych przez nich punktowanych kursach oraz zgromadzić oczekiwaną przez uczelnię ilość punktów. W przeciwieństwie do polskiego systemu edukacji, w Ameryce rzadko kiedy ocena końcowa dpowiada wynikowi samego egzaminu. Z reguły stanowi ona odzwierciedlenie pracy studenta przez cały rok akademicki: kolokwiów w środku semestru (m.in. midterm exams), zadań domowych zadawanych zazwyczaj co tydzień, semestralnych prac badawczych, a także aktywności na zajęciach.

Dlaczego warto podjąć studia w USA?

Najlepsze uczelnie w Stanach Zjednoczonych dają dużą swobodę w projektowaniu swoich studiów oraz możliwość rozwinięcia skrzydeł w wielu dziedzinach, w tym także takich, które są jeszcze nieznane w Polsce. Podczas pierwszych dwóch lat studenci mogą wybierać zajęcia z szerokiego katalogu kursów, często zawierającego nawet kilka tysięcy przedmiotów, na przykład fotografię cyfrową, modern jazz, pisanie scenariuszy filmowych, język yoruba czy historia polskiego kina XX wieku. Specjalizacja w wybranym kierunku zazwyczaj rozpoczyna się po pierwszym roku, wielu studentów wcześniej "próbuje" nieznane im dyscypliny naukowe, bliżej poznaje profesorów i prowadzone przez nich badania.

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych po angielsku to gwarancja wyszlifowania języka i zaznajomienia się z specjalistycznym słownictwem dla danej branży. Żaden kurs językowy nie zapewni tak szybkich i trwałych rezultatów. Ukończenie studiów w Stanach Zjednoczonych zapewni Ci bardzo dobrą pozycję startową na początku Twojej kariery zawodowej i to niezależnie od tego czy będziesz chciał kontynuować życie i pracę w międzynarodowym środowisku czy zdecydujesz na powrót do ojczyzny z tytułem uzyskanym na prestiżowej amerykańskiej uczelni.

Życie studenckie w Stanach toczy się na kampusie, gdzie setki organizacji studenckich o charakterze biznesowym, charytatywnym, artystycznym, sportowym lub naukowym zabiega o względy studentów i organizuje liczne wydarzenia. Studia w amerykańskim tyglu kulturowym to także możliwość nawiązania przyjaźni z uzdolnionymi ludźmi z całego świata i wspólnych podróży po nieznanych krajach. Przykładowo na Yale studenci pochodzą aż z 118 państw!

Kolejnym atutem studiów w USA jest profesjonalna i pomocna kadra akademicka. Profesorowie bardzo często są najbardziej uznanymi i utytułowanym ekspertami w swoich dziedzinach (niektórzy z nich są nawet laureatami  Nagrody Nobla!), a przy tym mają bardzo otwarte i prostudenckie podejście. W Ameryce hierarchia między profesorami a studentami jest praktycznie nieodczuwalna, rozmowa toczy się na równych zasadach. W razie jakichkolwiek pytań studenci zawsze mogą skonsultować swoje wątpliwości przed lub po zajęciach, drogą mailową lub na wyznaczonych dyżurach. Jakby tego było mało, wiele profesorów oferuje swoim podopiecznym pracę przy przeprowadzonych przez nich badaniach naukowych.

Jeśli myślisz, że studiowanie w Stanach to ogromny wydatek to jesteś w błędzie. Wiele cenionych amerykańskich uczelni oferuje wysokie stypendia, które pokryją nawet 105% (tak, dobrze widzisz - stu pięciu procent!) Twoich wydatków. Skontaktuj się z naszymi doradcami edukacyjnymi, żeby dowiedzieć się więcej.

Mam inne pytanie, gdzie mogę uzyskać na nie odpowiedź?

Nasi doradcy edukacyjni zajmujący się USA chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Skontaktuj się z Mateuszem (mateusz@lagunita.education), Kubą (kuba@lagunita.education) lub zadaj pytanie za pomocą Messengera (ikona po prawej stronie).

Na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin.

Studia w Anglii

Ile trwają studia w UK?

Zazwyczaj trzy lata.
Niektóre kierunki jak np. medycyna mają bardziej rozbudowany program nauczania, przez co same studia mogą trwać nawet od czterech do sześciu lat.
Studia magisterskie najczęściej trwają tylko jeden rok, chociaż tutaj również można znaleźć wyjątki – niektóre kierunki które oferują bowiem półtora roczne lub dwuletnie studia magisterskie.

Jakie wymagania trzeba spełniać aby studiować w Anglii?

W Wielkiej Brytanii działa kilkaset uniwersytetów i każdy z nich stawia kandydatom trochę inne warunki.

Każda uczelnia wymaga od Ciebie napisania personal statementu o długości maksymalnie 4000 znaków. Opiszesz  w nim siebie, swoje zainteresowania, osiągnięcia i powody, dla których wybierasz dany kierunek i uczelnię.

Najlepsze brytyjskie uczelnie oczekują wyników zakończenia liceum na poziomie:

 • Trzech matur rozszerzonych z wynikami w granicach 70-90%;
 • A*A*A lub A*AA, dla osób zdających A-Levels
 • 40-42 punkty na IB, w tym HL na 7,7,6
Spora grupa uczelni zaakceptuje kandydata z niższymi wynikami, nawet tylko jedną maturą rozszerzoną lub wynikiem z IB na poziomie 35 punktów. Podstawowym wymaganiem dla Polaków uczących się w polskim systemie edukacyjnym jest także zdanie egzaminu językowego IELTS, CAE lub CPE.

Niektóre uczelnie, m.in. Oxford oraz Cambridge organizują rozmowy rekrutacyjne (tzw. interviews) z wybranymi kandydatami, na których sprawdzają predyspozycje kandydatów do studiowania danego kierunku. 
Wszystkie egzaminy wymagane przez brytyjskie uczelnie można zdać w Polsce, a my pomożemy Ci się do nich przygotować!

Ile kosztują studia w Anglii?

W 2019 r. czesne wg stawki dla obywateli Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 9250 funtów, czyli ok. 45 tys. złotych. Obywatele innych państw pozaunijnych muszą płacić około dwukrotnie wyższą stawkę.

Jeśli koszt studiów w Anglii jest dla Ciebie zbyt wysoki, bardziej przyjazna dla studenckiej kieszeni jest Szkocja, gdzie dostępne są bezpłatne studia licencjackie, w tym na najlepszych uczelniach takich jak University of Edinburgh oraz University of Glasgow.

W przypadku studiów magisterskich nie ma z góry ustalonej kwoty czesnego, a jego wysokość waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy funtów. Dla przykładu,

 • studia magisterskie na LSE kosztują od ok. 14 tys. funtów (takie kierunki jak Gender, Media and Culture czy Economy, Risk and Society) do ok. 28 tys. funtów (Economics and Management)
 • studia magisterskie z ekonomii na University of Manchester kosztują w 2019 roku 10,500 funtów (ok. 50 tys. zł) dla obywateli UE
Studenci zagraniczni mogą wnioskować o przyznanie im stypendiów na czas trwania studiów. Wysokość stypendiów oferowanych przez uczelnie jest bardzo zróżnicowana. Poza środkami uzyskanymi od uczelni polscy studenci mogą się również starać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci zadbać o to abyś mógł uzyskać najkorzystniejsze stypendium i nie musiał się przejmować kwestiami finansowymi na studiach.

Jakie są rodzaje studiów w Anglii?

System szkolnictwa wyższego w całym Zjednoczonym Królestwie (nie tylko w Anglii, ale też w Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej), podobnie jak w Polsce, uregulowany jest zgodnie z systemem bolońskim. To oznacza, że studia składają się z:

 • studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich), 
 • oraz studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich).
Na niektórych kierunkach możliwe jest podjęcie jednolitych studiów magisterskich.

Jakie są zalety studiów w Anglii?

Od lat studiowanie w Wielkiej Brytanii cieszy się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami polskich studentów. W Anglii możesz nie tylko studiować na najlepszych uczelniach na świecie takich jak Oxford, UCL czy Cambridge, ale również skorzystać z jej szerokiej oferty edukacyjnej i nowoczesnego systemu nauki.

Studia w Anglii nie są tak angażujące czasowo jak studia w Polsce; rok akademicki trwa jedynie 37 tygodni i przedzielany jest trzytygodniowymi przerwami wakacyjnymi. Studia w UK wiążą się z nawiązaniem międzynarodowych znajomości, opanowaniem języka angielskiego do perfekcji i poprawieniem swojej pozycji na rynku pracy.

Jak wyglądają zajęcia na studiach w Anglii?

Ilość zajęć na brytyjskich uczelniach jest mniejsza niż w Polsce.

Przeciętnie studenci w Anglii spędzają 10-15 godzin na zorganizowanych zajęciach, takich jak wykłady, ćwiczenia i seminaria. Duży nacisk jest kładziony na pracę własną. Bardzo popularną formą sprawdzania wiedzy są eseje oraz prezentacje grupowe. Na studiach w Anglii nie ma niespodziewanych kartkówek ani ocen za obecność. Profesorowie oceniają pracę i zasób wiedzy studentów najczęściej na podstawie pracy semestralnej (coursework), oceny z egzaminu pisemnego i czasami egzaminu ustnego.

Jakie są wady studiów w Anglii?

Wśród najczęstszych wad studiowania w Wielkiej Brytanii polscy studenci wymieniają:

 • tęsknotę za domem
 • zakaz pracy w okresie semestru, który obowiązuje na niektórych uczelniach, w szczególności na Oxbridge 
 • duży nacisk na pracę indywidualną, co może być na początku szokujące, dla osób przyzwyczajonych do polskiego systemu edukacji

Jakie są najlepsze uczelnie w Anglii?

 W Anglii królują uniwersytety należącego do złotego trójkąta, czyli Oxford i Cambridge (określane mianem Oxbridge) i uczelnie Uniwersytetu Londyńskiego:

 • London School of Economics (LSE), która specjalizuje się w ekonomii, finansach, zarządzaniu oraz naukach politycznych.
 • Imperial College London (często określany skrótowo jako Imperial), który specjalizuje się w inżynierii i medycynie
 • University College London (UCL), który zatrudnia największą ilość profesorów i pracowników naukowych w Wielkiej Brytanii.

Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Miejsce w UK Nazwa uczelni Liczba kwalifikacji do top 10 w UK w kolejnych latach
1 University of Cambridge 41
2 University of Oxford 37
3 University of St Andrews
21
4 London School of Economics 10
5Imperial College London 13
6 Durham University 30
7 Lancaster University -
8 Loughborough University
-
9University of Bath
18
10University College London
13

Studia w Chinach

Jakie wymagania trzeba spełniać aby studiować w Chinach? Jak dostać się na studia?

W Chinach funkcjonuje serwis cucas.edu.cn (China’s University and College Admission System), na którym obcokrajowcy mogą aplikować na studia. Serwis ten oferuje ponad 300 uczelni i 20 tysięcy różnorodnych programów studiów, więc z pewnością znajdziesz taki, który będzie odpowiadał Twoim zainteresowaniom i predyspozycjom. Sam proces składania aplikacji jest intuicyjny i relatywnie prosty. Aby złożyć aplikację powinieneś udokumentować posiadane wykształcenie, swoje umiejętności, znajomość języków obcych oraz ew. doświadczenie zawodowe. Większość uczelni wymaga ponadto od kandydatów dostarczenia certyfikatu HSK, który potwierdzenia kwalifikacji językowe kandydata. Certyfikat ten nie będzie jednak konieczny w przypadku aplikowania na program prowadzony w języku angielskim.

Jakie są rodzaje studiów w Chinach?

W Chinach, podobnie jak w wielu innych krajach, funkcjonują studia licencjackie i studia magisterskie. Studia licencjackie trwają w Chinach zazwyczaj cztery lata i kończą się obrony pracy licencjackiej. Po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich lub rozpocząć karierę zawodową. W Chinach funkcjonują równolegle dwa rodzaje studiów magisterskich - program czysto akademicki trwający trzy lata i program profesjonalny, który trwa dwa lata i koncentruje się na wymiarze praktycznym. Na studiach magisterskich większość zajęć ma charakter specjalistyczny.

Ile kosztują studia w Chinach? Czy można uzyskać stypendia finansowe, które pokryją koszty studiów?

Studia w Chinach są płatne, jednak wysokość czesnego dla większości obcokrajowców nie jest zbytnio wygórowana jak na azjatyckie standardy i wynosi przeciętnie ok. 20 tysięcy juanów, czyli ok. 10-11 tysięcy złotych. Uczelnie chińskie oferują różne stypendia finansowe dla zagranicznych studentów. Ich wysokość jest jednak bardzo zróżnicowana i ciężko wskazać tutaj średnią. Jeśli jesteś zainteresowany studiami w Chinach, skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie precyzyjny raport.

Ile trwają studia w Chinach?

Studia licencjackie w Chinach trwają zazwyczaj cztery lata, natomiast studia magisterskie w zależności od typu programu dwa lata (program akademicki) lub trzy lata (program profesjonalny). Niektóre kierunki takie jak prawo i medycyna mogą mieć zmodyfikowany system edukacji.

Jak wygląda system oceniania w Chinach?

W Chinach nie przyjęto jednorodnego systemu oceniania, może się od różnić na poszczególnych uczelniach oraz typach studiów. Najczęściej na chińskich uczelniach funkcjonuje stupunktowy system oceniania. Za granicę zdania egzaminu zazwyczaj przyjmuje się 59 punktów. Niektóre chińskie uczelnie umożliwiają przeliczanie chińskich punktów na europejskie punkty ECTS.

Czy można studiować w Chinach nie znając dobrze języka chińskiego?

Oczywiście! Znajomość języka chińskiego nie jest zazwyczaj wymagana na programach prowadzonych w języku angielskim. Wiele uczelni zapewnia studentom zagranicznym możliwość uczestnictwa w intensywnych kursach językowych, na których można szybko nauczyć się języka chińskiego.

Jakie są najlepsze uczelnie w Chinach?

Według rankingu Academic Ranking of World Universities w 2018 roku trzy chińskie uczelnie znalazły się w pierwszej setce najlepszych uczelni na świecie i są to Tsinghya University, Peking University oraz Zhejiang University. Wysokie pozycje zajęły również Fudan University, Shanghai Jiao University i Syn yat-sen University.

Studia na Oxbridge

Studia w Szkocji

Jak uczy Lagunita?

Kto będzie mnie uczył?

Osoby, które zdały egzamin TOEFL iBT na co najmniej 100 punktów, native speakerzy lub doświadczeni korepetytorzy.

Chciałbym, żeby uczył mnie native speaker. Czy to możliwe?

Tak, poinformuj nas o takiej potrzebie w momencie rezerwacji korepetycji.

Pytania o TOEFL iBT

Studia w Polsce

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę mieć świadectwo dojrzałości w momencie aplikacji?

Nie! Rekrutację na studia medyczne na Ukrainie możesz rozpocząć przed otrzymaniem wyników matury i świadectwa dojrzałości.

Czy możliwe jest przeniesienie na studia w Polsce?

Co do zasady, przeniesienie się na studia w Polsce jest możliwe. Konkretne zasady zależą od uczelni, na którą chcesz się przenieść, ale zazwyczaj wymagane jest minimum punktów z matury (np. 50 procent) oraz pozytywne przejście egzaminu wstępnego, którego tematy zależą od uczelni przyjmującej.

Technicznie możliwe jest przeniesienie każdym momencie studiów, ale decyzja może zależeć od ilości dostępnych miejsc na uniwersytecie przyjmującym oraz wyników w nauce na studiach. Polecamy przeniesienie się raczej wcześniej niż później celem uniknięcia konieczności powtarzania większej ilości materiału.

Jeśli program studiów pierwotnego uniwersytetu znacząco odbiega od programu uczelni przyjmującej, władze tej ostatniej mogą zdecydować o konieczności wyboru nowych zajęć.

Jakie dokumenty są konieczne, aby przystąpić do rekrutacji?

Dokładna lista wymaganych dokumentów zależy od konkretnej uczelni, ale przykładowy komplet przedstawia się następująco:

 • Formularz aplikacyjny
 • Kopia (skan) paszportu
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
 • Świadectwo maturalne (jeśli zostało już wydane)
 • Zdjęcia typu dowodowego
 • Zgoda na przetwarzanie danych przez uniwersytet

Niektóre uczelnie mogą wymagać dodatkowych dokumentów, np. negatywnego wyniku badania na HIV.

Kiedy rozpoczyna się rok akademicki na Ukrainie?

Rok akademicki zaczyna się 1 września, a kończy się w czerwcu.

Jakie są kryteria rekrutacji na studia lekarskie?

Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się po angielsku i dotyczy zagadnień z biologii i chemii.

Ile wynosi czesne na medycynie na Ukrainie?

Średni koszt roku studiów to 4,3 tysiąca dolarów, czyli ok. 16,5 tys. złotych. Kilka przykładów: Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu liczy sobie 4,1 tysięcy dolarów za rok studiów na kierunku medycyna po angielsku i 3.7 tys. dolarów za rok studiów na kierunku medycyna po rosyjsku lub ukraińsku. Na Uniwersytecie Medycznym w Kijowie rok studiów w języku angielskim kosztuje 4,5 tys. dolarów, a po rosyjsku lub ukraińsku 3,5 tys. dolarów. Stomatologia jest droższa o odpowiednio 300 i 400 dolarów.

Dla porównania, czesne w Polsce jest zdecydowanie wyższe: Akademia Krakowska w Krakowie kosztuje 40 tys. złotych rocznie, a na Uniwersytecie Jagiellońskim 34 tys. zł za rok (medycyna) i 38 tys. zł rocznie (stomatologia).


Czy konieczna jest wiza, aby studiować medycynę na Ukrainie?

Tak, aby studiować medycynę na Ukrainie konieczna jest wiza, lecz otrzymuje ją każdy, kto zostanie przyjęty przez uczelnię na studia. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji, rektor uczelni wysyła zaproszenie wizowe, z którym należy się zgłosić do Ambasady Ukrainy w Warszawie lub jednego z konsulatów w Krakowie, Lublinie i Gdańsku.

Formalności są minimalne, na wizę czeka się zwykle do tygodnia, a opłaty wizowe zamykają się w ok. 300 złotych (często mniej).

Aby otrzymać wizę, należy przygotować poniższe dokumenty:

 • Paszport ważny co najmniej przez rok od momentu złożenia wniosku wraz z kserokopią
 • Odpis z banku potwierdzający środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu na Ukrainie
 • Wniosek wizowy (dostępny tutaj, możliwy także do wypełnienia online)
 • Świadectwo dojrzałości, ukończenia liceum ogólnokształcącego z oficjalnym tłumaczeniem na język ukraiński
 • Jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 3.5 x 4.5 cm (standardowe zdjęcie do wizy)
 • Ważne ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem wydatków na co najmniej 30 tys. euro
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczającego zabezpieczenia finansowego na okres planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty konsularnej
 • Zaproszenie na studia, wydane przez uniwersytet

W ramach naszej kompleksowej pomocy oferujemy także dopełnienie wszystkich formalności wizowych za Ciebie.

Nie jest wymagana wiza w celach turystycznych, więc jeśli np. chcesz przed decyzją o studiach na Ukrainie odwiedzić uczelnię, to możesz to zrobić bezwizowo. Kijów i Lwów znajdują się raptem 1,5 godziny drogi samolotem od największych polskich miast, a jeśli jesteś zainteresowany wizytą studyjną na uniwersytetach medycznych Ukrainy, skontaktuj się z nami!

Jak wyglądają koszty życia na Ukrainie?

Ukraina jest zdecydowanie tańsza od Polski: koszty życia zarówno w mniejszych miastach (np. Lwów czy Iwano-Frankiwsk), jak i w Kijowie są średnio o połowę niższe. Dotyczy to zarówno transportu (metro, taksówki, uber, autobusy i tramwaje), zamieszkania, jak i jedzenia. Ceny w Kijowie są nieznacznie (15-20 proc.) wyższe niż w pozostałych miastach, lecz wciąż niższe niż w polskich miastach takich jak Rzeszów, Lublin czy Białystok.

Dla przykładu, ceny w Kijowie przedstawiają się następująco:

 • butelka coca-coli - 1,7 zł
 • przeciętny posiłek w restauracji - 15 zł
 • zestaw w McDonaldzie - 12 zł
 • przejazd metrem - 1 zł
 • przejazd 6 km Uberem - 7-9 zł
 • dojazd autobusem z lotniska Boryspil na dworzec kolejowy - 10 zł
 • wynajem akademika lub mieszkania - 500-800 zł

Czy absolwent studiów medycznych na Ukrainie może zostać lekarzem w Polsce? Czy dyplom ukraiński jest uznawany w Polsce? Czy można zdawać LEK?

Aby być lekarzem w Polsce, należy potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, zdać egzamin z polskiego języka medycznego oraz odbyć praktyki.

Ukraiński dyplom jest uznawany w Polsce po przeprowadzeniu nostryfikacji. Taki proces przeprowadza się po ukończonych studiach, a składa się on z obowiązkowego egzaminu, który przeprowadzony jest w języku polskim. W zależności od uczelni egzamin nostryfikacyjny może być ustny lub pisemny w formie testu. Test nostryfikacyjny w formie testowej odbywa się w następującym formacie: Kandydaci otrzymują zadania testowe (na przykład 150 pytań, prawidłowa odpowiedź jest tylko 1), a także arkusz testowy do którego wpisują odpowiedzi na pytania. Czas trwania egzaminu wynosi 3 godziny. Aby pomyślnie zdać egzamin, egzaminowany musi prawidłowo odpowiedzieć na 56% pytań. Egzamin ten jest uznawany za stosunkowo trudny, lecz można przystąpić do niego ponownie. 

Ogólne zasady nostryfikacji dyplomów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, ale każda uczelnia ma prawo do dodatkowych wymagań. Zwykle wykaz dokumentów niezbędnych do nostryfikacji może być różny w zależności od uczelni, tak samo jak i koszt procedury. Koszt egzaminu lekarskiego wynosi około 600-1000 euro w zależności od uczelni.

Jak podaje Rzeczpospolita, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami, które ułatwią Polakom studiującym medycynę poza UE pracę lekarza w Polsce. Jeśli projekt resortu zdrowia zostanie przyjęty, nostryfikacja dyplomu zdobytego na Ukrainie nie będzie w przyszłości konieczna.

Jak wygląda terminarz rekrutacji?

Terminarz rekrutacji zależy od konkretnego uniwersytetu, ale co do zasady aplikacje przyjmowane są od lipca do września. Informację o przyjęciu otrzymuje się ok. tydzień-dwa po złożeniu aplikacji i ewentualnym pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Słabo poszła mi matura, czy mam szanse się dostać na medycynę na Ukrainie?

Większość ukraińskich uczelni nie wymaga żadnych konkretnych wyników z matury, a rekrutacja oparta jest o rozmowę kwalifikacyjną lub pisemny egzamin. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ale ogólnie rzecz biorąc przyjęcie jest prawdopodobne nawet jeśli nie poszła Ci matura. 

Dla przykładu, głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu na Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu jest przeprowadzany tam egzamin ustny z biologii i chemii w języku angielskim, a wynik polskiej matury nie wpływa na wynik rekrutacji.

W jakim języku odbywają się zajęcia?

Wszystkie uczelnie na które pomagamy się dostać oferują zajęcia w języku angielskim i taki jest też główny język wykładowy, a znajomość ukraińskiego i rosyjskiego nie jest w ogóle wymagana. Dla zainteresowanych są dostępne studia medyczne w dwóch ww. językach, a czesne za nie jest ok. 15-20 procent niższe niż za studia po angielsku.

Studia w USA

Jakie są zalety i wady studiów w USA?

Za największą zaletę studiów w Stanach uznaje się ich elastyczność i wielowymiarowość. W Ameryce można bowiem zmieniać kierunek studiów na drugim, a czasami nawet na trzecim, roku studiów. Ponadto, wiele uczelni oferuje dwukierunkowe studia, dzięki czemu można wykształcić się w dwóch dziedzinach (niekoniecznie muszą być one ze sobą powiązane). Amerykański system edukacji stawia ponadto na rzetelniejsze wykształcenie „ogólne” zamiast szybkiej specjalizacji w wąskim obszarze. Samo studiowanie nie jest przesadnie angażujące czasowo i umożliwia jednoczesną pracę lub uczestniczenie w różnorodnych kołach i organizacjach studenckich. Ponadto, znacząca większość z 20 najlepszych uczelni na świecie to uniwersytety z USA. Ukończenie studiów na dobrej amerykańskiej uczelni oznacza nie tylko prestiż, ale także szansę na lepszą pracę i wyższe zarobki. Wadą studiów w Stanach jest to, że student po ich ukończeniu uzyska jedynie tytuł bakałarza (odpowiednik naszego licencjatu), a wyniesiona wiedza może być ogólna i niewyspecjalizowana.

Jakie wymagania trzeba spełniać aby studiować w USA? Jak dostać się na studia?

Aplikowanie na amerykańskie uczelnie jest dosyć czasochłonnym i złożonym procesem, który obejmuje wiele etapów oraz może się nieznacznie różnić w przypadku różnych uczelni i wybranych kierunków studiów.

Zazwyczaj do złożenia aplikacji wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • zdany egzamin SAT lub ACT;
 • SAT Subject Test, które są oferowane z 20 przedmiotów do wyboru;
 • egzaminu językowego TOEFL  iBT lub innego akceptowanego egzaminu językowego;
 • uzupełnionego Common Application;
 • transkryptu ocen;
 • listy zajęć dodatkowych (tzw. extracurricular activities);
 • personal essay, czyli swojego rodzaju odpowiedniku naszego listu motywacyjnego, w którym w jak najlepszym świetle zaprezentujesz siebie i swoje osiągnięcia).

Po otrzymaniu aplikacji wiele najlepszych amerykańskich uczelni organizuje rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami, które mogą odbywać się również internetowo. Wszystkie egzaminy wymagane przez amerykańskie uczelnie można zdać w Polsce, a my pomożemy Ci się do nich przygotować!

Ile trwają studia w USA?

Długość studiów w USA zależy od wybranego programu studiów, kierunku oraz uczelni. Przeciętnie studia studia undergraduate (amerykański odpowiednik studiów licencjackich) trwają cztery lata, kolejno czas studiów graduate kończących się tytułem master degree wynosi dwa lata, studia pomaturalne w community colleges także mieszczą się w dwuletnim okresie. Programy doktoranckie trwają od trzech do nawet siedmiu lat, w zależności od kierunku i uczelni.

Ile kosztują studia w USA? Czy można uzyskać stypendia finansowe, które pokryją koszty studiów?

W Stanach Zjednoczonych prywatne uniwersytety są często o wiele droższe od ich publicznych odpowiedników. Dla przykładu roczne czesne w czteroletnim prywatnym college’u wynosi średnio 14 tysięcy dolarów, podczas gdy w szkole publicznej trzeba zapłacić jedynie około 3 tysięce dolarów.

Koszty samego czesnego jakie trzeba ponieść co roku na topowych amerykańskich uczelniach w przypadku studiów typu undergraduate wynoszą przeciętnie w granicach 45-55 tysięcy dolarów, a do tego dochodzą koszty mieszkania oraz wyżywienia.

Należy jednak pamiętać, że wiele uczelni, jak np. Yale, Harvard, MIT, Columbia czy Stanford, przyznają stypendia w tzw. systemie need-blind. Oznacza to, że uczelnia, przyjmując kandydata na studia zapewnia mu jednocześnie przyznanie stypendium w takiej wysokości, aby jego rodzina była w stanie sporostać finansowo temu wyzwaniu. W praktyce często okazuje się, że przyznane stypendium pokrywa wszystkie koszty związane ze studiowaniem.

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci zadbać o to abyś mógł uzyskać najkorzystniejsze stypendium i nie musiał się przejmować kwestiami finansowymi na studiach.

Jakie są rodzaje uczelni w USA?

Stany Zjednoczone słyną z szerokiej oferty edukacyjnej i znamienitych, najlepszych na świecie uczelni.

W USA można się spotkać z tradycyjnymi uniwersytetami, collegami i instytutami naukowymi. College są zwykle mniejszymi placówkami naukowymi oferującymi studia I stopnia, rzadziej także studia II stopnia. Uniwersytety oferują studia licencjackie (undergraduate), magisterskie i doktoranckie (graduate). Z kolei instytuty specjalizują się w konkretnych dziedzinach naukowych, najczęściej ścisłych lub artystycznych.

Na amerykańskich uniwersytetach funkcjonują wydzielone jednostki nazywane collegami lub schools (szkołami) będącymi w rzeczywistości odpowiednikiem naszych wydziałów np. School of Law, School of Business, College of Art.

Podobnie, jak wszędzie na świecie w USA funkcjonują równolegle uniwersytety publiczne (zwane stanowymi) oraz prywatne. Te ostatnie co do zasady są droższe, ale często przyznają bardziej hojne stypendia dla zagranicznych studentów, dlatego warto się zapoznać z każdą ofertą.

Jak wyglądają zajęcia na studiach w USA?

Zajęcia na studiach w USA są prowadzone w sposób nowoczesny i czynnie angażujący studentów. Zajęcia mają zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny. Bardzo często obejmują pracę w grupach, dyskusję studentów z wykładowcą oraz prezentowanie przez studentów przygotowanych wcześniej projektów. W Stanach Zjednoczonych profesorowie stawią przede wszystkim na aktywność, kreatywność i rozwój indywidualny studentów. Studenci muszą w ciągu roku uczestniczyć w wybranych przez nich punktowanych kursach oraz zgromadzić oczekiwaną przez uczelnię ilość punktów.

W przeciwieństwie do polskiego systemu edukacji, w Ameryce rzadko kiedy ocena końcowa odpowiada wynikowi samego egzaminu. Z reguły stanowi ona odzwierciedlenie pracy studenta przez cały rok akademicki, która może być oceniana na podstawie napisanych esejów, aktywności lub oddanych projektów.

Płatności

Czy mogę odzyskać pieniądze w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy?

Zależy nam na zadowoleniu naszych Klientów, dlatego jeżeli jesteś w jakikolwiek sposób niezadowolony z jakości naszych usług, prosimy o kontakt mailowy (jakub.madej@lagunita.education) lub telefoniczny (+48 531 60 60 03). Odpowiemy na każde zapytanie w ciągu 24 godzin.

Jeśli warunki Twojej umowy zostały naruszone, a Ty nie będziesz zadowolony z zaproponowanego przez nas rozwiązania, zwrócimy Ci pieniądze.

Potrzebuję fakturę, jak mogę ją otrzymać?

Prosimy o wysłanie na nasz adres mailowy (office@lagunita.education) danych do faktury (nazwa firmy, adres, numer NIP). Faktury odsyłamy elektronicznie w ciągu 48 godzin, zapraszamy również po wersję papierową do naszego biura w Warszawie.

Chcę zapłacić teraz, ale nie mam wolnych środków na koncie. Co mogę zrobić?

Możesz zamówić naszą usługę teraz, a opłacić do 30 dni. Bez prowizji i dodatkowych kosztów. Bez kart i przelewów bankowych.

To wszystko możliwe dzięki naszej współpracy z serwisami PayPo i Przelewy24. Po 30 dniach możesz spłacić całą kwotę lub rozłożyć płatność na niskooprocentowane raty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie otrzymasz od nas należytej usługi, nie musisz nic płacić. Musisz mieć minimum 18 lat aby skorzystać z płatności odroczonych, a PayPo w czasie rzeczywistym bada Twoją zdolność kredytową i udziela zgody lub odmowy na płatność odroczoną. Więcej o tej metodzie płatności przeczytasz na stronie PayPo.

Najczęściej zadawane pytania

Jak rozpocząć kurs do egzaminu SAT?

Wystarczy, że zostawisz swój numer telefonu w formularzu kontaktowym, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie, by ustalić wszystkie szczegóły.

Jaki jest maksymalny wynik na SAT?

Maksymalny wynik, jaki można uzyskać to 1600 punktów.

Czy native speakerzy mają przewagę na SAT?

Ponieważ test SAT został zaprojektowany z myślą o amerykańskiej edukacji, a jego celem jest ocena tego, czego uczeń nauczył się w amerykańskiej szkole średniej, studenci międzynarodowi zdecydowanie znajdują się w mniej korzystnej sytuacji od ich rówieśników w Stanach Zjednoczonych. Nie dziwią zatem wysokie wyniki egzaminów SAT na amerykańskich uczelniach. 

Przewaga Amerykanów polega głównie na przyzwyczajeniu do testów standaryzowanych, które w wielu stanach zdaje się na zakończenie każdego roku szkolnego,, dlatego Polacy po odpowiednim przygotowaniu często osiągają bardzo wysokie wyniki, również w top 1% najlepiej zdających.

Aby zniwelować tę różnicę, nasi tutorzy uczą, jak podejść do struktury testu, jak poradzić sobie z presją czasu i sporą liczbą pytań (w sumie ponad 190), a także jakie typowe błędy popełniają Polacy.

Jaki jest średni wynik z SAT?

Średni wynik wśród wszystkich zdających w 2019 r. wyniósł 1059 punktów na 1600 możliwych. W części językowej średni wynik wyniósł zaś 531 na 800 możliwych, a w matematycznej 528 na 800 możliwych.

Jaki wynik z SAT jest wymagany przez najlepsze amerykańskie uczelnie?

Uczelnie nie ogłaszają pułapu poniżej którego nie rozpatrują kandydatur, ale ogólnie rzecz biorąc im wyższy wynik, tym większe szanse na przyjęcie. Przeciętny wynik z SAT wśród studentów Harvardu to 1540, podczas gdy 25 percentyl to 1460, a 75 percentyl to 1590, a więc tylko 25 procent studentów osiągnęło wynik 1460 lub niższy, a kolejne 25 procent zdało test na 1590 lub wyżej.

Aby zapisać się na kurs zadzwoń do nas (tel. 531 60 60 03) lub umów się na rozmowę.

Ile kosztuje podejście do egzaminu SAT?

Koszt jednego podejścia do SAT to 49,50 USD (64,50 USD z opcjonalnym esejem). Obowiązuje dodatkowa opłata za podejście do testu w Polsce 47 USD. Całkowita opłata za podejście zamyka się więc w ok. 430 złotych, a płatności można dokonać kartą kredytową na stronie College Board, tj. organizacji zarządzającej testem.

Jak wygląda kurs do egzaminu SAT?

Nasz kurs zawiera wiele elementów mających na celu zmaksymalizowanie Twojego wyniku na tym egzaminie. Są to

 • zajęcia ze studentem Ivy League, który miał wynik powyżej 1500 punktów
 • zajęcia przygotowujące do części matematycznej
 • próbne eseje sprawdzane, oceniane i omawiany przez native speakera
 • 2 testy próbne przeprowadzane w Warszawie lub zdalnie - na początku i na końcu kursu
 • podręcznik gratis
 • zestaw próbnych testów
 • wszystkie inne materiały pomagające w przygotowaniu (online)
 • rezerwacje zajęć przez wygodny kalendarz online
 • zajęcia trwające pełną godzinę zegarową (60 minut)

Aby zapisać się na kurs zadzwoń do nas (tel. 531 60 60 03) lub umów się na rozmowę.