Najczęściej zadawane pytania

Studia w USA

Jak mogę aplikować na studia w USA?

Żeby móc aplikować z sukcesem na studia w USA musisz spełnić szereg warunków aplikacyjnych, które wymagają tamtejsze uczelnie. Ten proces jest wieloetapowy i znacznie bardziej skomplikowany niż w przypadku aplikowania na polskie uniwersytety, dlatego sprawia licealistom z Polski niemałe problemy.  Ilość poszczególnych etapów rekrutacji, a nawet same wymagania, bardzo często różnią się w zależności od wybranej uczelni - a to jest dodatkowym kłopotem, gdy podejmuje się próbę stworzenia samodzielnej aplikacji na studia w USA.  Rekrutacja odbywa się przez system Common Application, gdzie należy wgrać wszystkie dokumenty wymagane przez wybrane uniwersytety.  W całym procesie aplikacji będziesz musiał zdać niezbędne egzaminy wstępne i dostarczyć na uczelnie takie dokumenty m.in. jak esej aplikacyjny, referencje i świadectwo ukończenia liceum. 

Jakie wymagania będę musiał spełnić aplikując na studia w USA?

Zazwyczaj do złożenia aplikacji na studia w USA wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • uzupełniony Common Application;
 • wykaz przedmiotów i ocen z poprzednich lat nauki oraz spis najważniejszych osiągnięć ucznia – dokument ten wydawany jest w sekretariacie
 • krótką listę wartościowych zajęć dodatkowych, najlepiej innych, niż opisane zostaną w eseju aplikacyjnym (tzw. extracurricular activities);
 • wyniki egzaminów językowych: TOFEL lub IELTS
 • wyniki egzaminów z wiedzy ogólnej: SAT i SAT II, ACT lub GRE (w przypadku studiów II stopnia)
 • esej aplikacyjny, 
 • rekomendacje od nauczycieli szkolonych, pozaszkolnych czy opiekunów wolontariatu (zazwyczaj wymagane są co najmniej 2 listy rekomendacyjne), muszą być napisane zgodnie z formą i stylem wymaganym przez uczelnię
 • świadectwo ukończenia liceum i wyniki matury, które dosyłane są później
 • dowód wpłaty za każdą aplikację, która będzie wysłana

Po otrzymaniu aplikacji wiele najlepszych amerykańskich uczelni organizuje rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami, które mogą odbywać się również internetowo. 

Ile trwają studia w USA?

Długość studiów w USA zależy od wybranego programu studiów, kierunku oraz uczelni. Przeciętnie studia studia undergraduate (amerykański odpowiednik studiów licencjackich) trwają cztery lata. Studia magisterskie w USA trwają dwa lata i mają miano studiów graduate, a ich absolwent zyskuje tytuł master degree. W Stanach Zjednoczonych są też popularne studia pomaturalne w community colleges, które także mieszczą się w dwuletnim okresie. Programy doktoranckie trwają zaś od trzech do nawet siedmiu lat, w zależności od kierunku i uczelni. Można więc powiedzieć, że aby uzyskać pełny tytuł magistra w USA, trzeba poświęcić 6 lat na naukę - rok dłużej niż w przypadku studiów na polskich uniwersytetach. 

Jakie rodzaje uczelni wyższych mam do wyboru aplikując na studia w USA?

Wybierając studia w Stanach Zjednoczonych będziesz mógł skorzystać z bogatej i szerokiej oferty edukacyjnej, którą oferuje ten kraj. W USA znajdują się jedne z najlepszych uniwersytetów na świecie, które dysponują ogromnymi budżetami i zapleczem technologicznym, aby nauczać swoich studentów na najwyższym poziomie. Wśród nich znajdują się zarówno uniwersytety publiczne (zwane stanowymi), jak i prywatne. Uniwersytety prywatne, m.in. Harvard University, Yale, Princeton są znacznie droższe, ale często przyznają bardziej hojne stypendia dla zagranicznych studentów, dlatego warto się zapoznać z każdą ofertą. A jeśli chodzi o rodzaje szkół, w USA możesz się spotkać z:

 • tradycyjnymi uniwersytetami,
 • collegami,
 • instytutami naukowymi.

Tradycyjne uniwersytety oferują studia licencjackie (undergraduate), magisterskie i doktoranckie (graduate). College są zwykle mniejszymi placówkami naukowymi oferującymi studia I stopnia, rzadziej także studia II stopnia.  Z kolei instytuty naukowe specjalizują się w konkretnych dziedzinach naukowych, najczęściej ścisłych lub artystycznych. Co ciekawe, na amerykańskich uniwersytetach funkcjonują wydzielone jednostki nazywane collegami lub schools (szkołami) będącymi w rzeczywistości odpowiednikiem naszych wydziałów np. School of Law, School of Business, College of Art.


Czym różnią się studia w USA od studiów w Polsce?

Przede wszystkim jakością i sposobem nauczania oraz zaktualizowaną podstawą programową. Na zajęciach wykładane są aktualne zagadnienia ze świata ekonomii, matematyki, informatyki czy medycyny. Nie ma tam miejsca na przekazywanie dawno nieaktualnej już wiedzy. 

Wykłady na studiach w USA są prowadzone w sposób nowoczesny i czynnie angażujący studentów. Zajęcia mają zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny. Bardzo często obejmują pracę w grupach, dyskusję studentów z wykładowcą oraz prezentowanie przez studentów przygotowanych wcześniej projektów. W Stanach Zjednoczonych profesorowie stawiają przede wszystkim na aktywność, kreatywność i rozwój indywidualny studentów. Studenci muszą w ciągu roku uczestniczyć w wybranych przez nich punktowanych kursach oraz zgromadzić oczekiwaną przez uczelnię ilość punktów. 

W przeciwieństwie do polskiego systemu edukacji, w Ameryce rzadko kiedy ocena końcowa odpowiada wynikowi samego egzaminu. Z reguły stanowi ona odzwierciedlenie pracy studenta przez cały rok akademicki, która może być oceniana na podstawie napisanych esejów, aktywności lub oddanych projektów.

Ile kosztują studia w USA? Czy można uzyskać stypendia finansowe, które pokryją koszty studiów?

Studia w USA, w porównaniu do studiów w Polsce, nie są co do zasady darmowe*. Co więcej, najlepsze amerykańskie uniwersytety zaliczają się w większości do grupy uczelni prywatnych. Co za tym idzie, w Stanach Zjednoczonych prywatne uniwersytety są często o wiele droższe od ich publicznych odpowiedników. Dla przykładu roczne czesne w czteroletnim prywatnym college’u wynosi średnio 14 tysięcy dolarów, podczas gdy w szkole publicznej trzeba zapłacić jedynie około 3 tysiące dolarów.

Z drugiej strony, wysokość czesnego na topowych amerykańskich uniwersytetach Ivy League sięga aż 50 000 - 60 000 dolarów rocznie, a do tego dochodzą jeszcze koszty mieszkania oraz życia w USA. Więcej o kosztach związanych ze studiowaniem w USA znajdziesz w tym artykule. 

*Należy jednak pamiętać, że wiele uczelni, jak np. Yale, Harvard, MIT, Columbia czy Stanford, przyznają stypendia w tzw. systemie need-blind. Oznacza to, że uczelnia, przyjmując kandydata na studia zapewnia mu jednocześnie przyznanie stypendium w takiej wysokości, aby jego rodzina była w stanie sprostać finansowo temu wyzwaniu. W praktyce często okazuje się, że przyznane stypendium pokrywa wszystkie koszty związane ze studiowaniem.

My pomagamy w zdobyciu satysfakcjonującego stypendium, które ułatwia ambitnym kandydatom rozpoczęcie edukacji w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.


Jakie są wady i zalety studiowania w USA?

Znacząca większość z 20 najlepszych uczelni na świecie to uniwersytety z USA.  Pełną listę najlepszych szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych znajdziesz w tym artykule. Za to za największą zaletę studiów w Stanach uznaje się ich elastyczność i wielowymiarowość. W Ameryce można bowiem zmieniać kierunek studiów na drugim, a czasami nawet na trzecim, roku studiów. Ponadto, wiele uczelni oferuje dwukierunkowe studia, dzięki czemu można wykształcić się w dwóch dziedzinach (niekoniecznie muszą być one ze sobą powiązane). Amerykański system edukacji stawia ponadto na rzetelniejsze wykształcenie „ogólne” zamiast szybkiej specjalizacji w wąskim obszarze. Samo studiowanie nie jest przesadnie angażujące czasowo i umożliwia jednoczesną pracę lub uczestniczenie w różnorodnych kołach i organizacjach studenckich. Ukończenie studiów na dobrej amerykańskiej uczelni oznacza nie tylko prestiż, ale także szansę na lepszą pracę i wyższe zarobki. Wadą studiów w Stanach są z pewnością wysokie koszty czesnego i konieczność wyjazdu na studia daleko od domu (co może być oczywiście też ogromną zaletą i szansą na zdobycie wartościowych doświadczeń).  Nie musisz się tym jednak martwić, pomagamy naszym kandydatom zdobyć satysfakcjonujące stypendia i granty, które pokrywają te koszty. 

Jak pomagamy przy rekrutacji na studia w USA?

Jeśli chcesz się zapoznać z przebiegiem naszego programu pomocy mentorskiej przy tworzeniu kompleksowej aplikacji na studia w USA kliknij w ten link. Otworzy się w ten sposób podstrona, na której znajdziesz wszelkie niezbędne informacje o tym, jak pomagamy naszym kandydatom.

Studia w Europie

Gdzie warto rozpocząć studia w Europie?

Wśród popularnych krajów Europejskich, do których warto rekrutować na studia licencjackie i magisterskie znajdują się m.in. Dania, Holandia, Włochy, Szkocja, Irlandia, Hiszpania, Francja, Austria, Szwajcaria i Niemcy. Wszystkie te kraje oferują wysoką jakość nauczania oraz światowej klasy uniwersytety. 

Jak wygląda rekrutacja na studia w Hiszpanii?

Dobra wiadomość! Kandydatom z UE wystarczy świadectwo maturalne, aby móc aplikować na studia licencjackie w Hiszpanii.  Pierwszym etapem rekrutacji jest skontaktowanie się z UNEDasiss, instytucją sprawdzającą portfolio oraz wykształcenie kandydatów. Jeśli będzie ono odpowiednie, UNEDasiss wystawia certyfikat Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) z odpowiednią punktacją, od której zależą szanse na dostanie się na studia (najwyższa ocena to 10). Warunkiem otrzymania certyfikatu jest dostarczenie przetłumaczonej kopii świadectwa maturalnego i dowód tożsamości. Czasami istnieje także konieczność zdawania dodatkowych egzaminów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc skutecznie aplikować na studia w Hiszpanii? Kliknij w ten link i sprawdź nasz autorski program pomocy mentorskiej. 

Jak wygląda aplikacja na studia we Francji?

Przede wszystkim kandydat musi potwierdzić uczelni swoją znajomość języka angielskiego lub francuskiego i w tym celu zdać egzamin TOEFL, IELTS, DALF/DELF lub TCF. Drugim etapem jest złożenie wniosku aplikacyjnego na jednej z platform – Parcoursup lub CampusArt. Najważniejsze informacje o rekrutacji, studiach i uniwersytetach we Francji znajdziesz w tym artykule. 

Jak rekrutować na studia w Danii?

Aplikacja na studia w Danii  odbywa się przez platformę Optagelse. Aby rekrutować na studia w Danii kandydatom wystarczy polska matura oraz wyniki w nauce. Polskie oceny są przeliczane na duńską, siedmiostopniową skalę. Dokumentem wymaganym w procesie aplikacji jest też formularz weryfikacyjny, który zawiera spis przedmiotów zrealizowanych w szkole średniej. Przy każdej pozycji powinna znaleźć się liczba zrealizowanych godzin (zegarowych). Co ważne, przy rekrutacji na studia w Danii istnieją pewne limity, bowiem kandydaci mogą jednocześnie rekrutować na maksymalnie 8 kierunków studiów.  Warto więc dużo uwagi poświęcić na podjęcie dobrej decyzji związanej z uczelnią i kierunkiem studiów. 

Jesteś zainteresowany studiami w tym kraju? Sprawdź nasze kompendium wiedzy o rekrutacji na studia w Danii. 

Dlaczego warto aplikować na studia w Europie?

Studia w Europie dają kandydatom masę możliwości, których nie zdobyliby decydując się na studia w Polsce. Przede wszystkim to szansa na stanie się biegłym w innym języku niż ojczysty i poznanie wielu ciekawych osób z całego świata. Uczelnie zagraniczne cechują się też znacznie lepszymi programami nauczania i kierunkami studiów dostosowanymi do dzisiejszego rynku pracy. Zajęcia mają na celu maksymalne zaangażowanie studentów w omawiany temat i zachęcają ich do zdobywania wiedzy na własną rękę.  Wykładowcy są otwarci na interakcje ze studentami i pogłębianie ich wiedzy i umiejętności, a na uczelni ma miejsce wiele badań i projektów, w które mogą się zaangażować wszyscy studenci. 

Więcej o tym, dlaczego warto wyjechać na studia za granicę, znajdziesz w tym artykule. 

Jakie są najlepsze uniwersytety w Europie?

Najlepsze uniwersytety w Europie znajdują się bez wątpienia w Wielkiej Brytanii (mimo wyjścia z Unii Europejskiej), Holandii, Szwajcarii i Niemczech. Według rankingu Times Higher Education wśród najlepszych uczelni w Europie znajduje się m.in.:

 1. University of Oxford, Wielka Brytania
 2. University of Cambridge, Wielka Brytania
 3. Imperial College London, Wielka Brytania
 4. ETH Zurich, Szwajcaria
 5. UCL, Wielka Brytania
 6. London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania
 7. University of Edinburgh, Wielka Brytania
 8. LMU Munich, Niemcy
 9. King’s College London, Wielka Brytania
 10. Technical University of Munich, Niemcy

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat najlepszych uniwersytetów w Europie? Kliknij w ten link. 

Jak pomagamy przy rekrutacji na studia w Europie?

Chcesz rekrutować na studia w Europie? Sprawdź nasz autorski program pomocy mentorskiej, który pozwoli Ci skutecznie aplikować na Twój wymarzony uniwersytet zagraniczny. 

Studia w Anglii

Jakie wymagania muszę spełnić, aby studiować w Anglii?

W Wielkiej Brytanii działa kilkaset uniwersytetów. Rekrutacja na studia w UK w większości przypadków jest podobna, ale wymagania stawiane kandydatom mogą nieco się różnić w zależności od wybranego uniwersytetu. Szczególnie w przypadku tych najlepszych uczelni w Anglii, jak Cambridge czy Oxford. 

1. Przede wszystkim, podczas składania aplikacji na wybrane uczelnie będziesz musiał zawsze dostarczyć Personal Statement o długości maksymalnie 4000 znaków. Opiszesz  w nim siebie, swoje zainteresowania, osiągnięcia i powody, dla których wybierasz dany kierunek i uczelnię. 

2. Najlepsze brytyjskie uczelnie oczekują wyników zakończenia liceum na poziomie:

 • Trzech matur rozszerzonych z wynikami w granicach 70-90%;
 • A*A*A lub A*AA, dla osób zdających A-Levels
 • 40-42 punkty na IB, w tym HL na 7,7,6

Spora grupa uczelni zaakceptuje kandydata z niższymi wynikami, nawet tylko jedną maturą rozszerzoną lub wynikiem z IB na poziomie 35 punktów.

3. Podstawowym wymaganiem dla Polaków uczących się w polskim systemie edukacyjnym jest także zdanie egzaminu językowego IELTS, CAE lub CPE.

4. Niektóre uczelnie, m.in. Oxford oraz Cambridge organizują rozmowy rekrutacyjne (tzw. interviews) z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzają egzamin wstępny TSA, na których sprawdzają predyspozycje kandydatów do studiowania danego kierunku. 


Ile trwają studia w Wielkiej Brytanii?

Studia licencjackie w Anglii trwają zazwyczaj trzy lata.  Niektóre kierunki inżynierskie i medyczne mają bardziej rozbudowany program nauczania, przez co same studia mogą trwać nawet od czterech do sześciu lat.

Studia magisterskie najczęściej trwają tylko jeden rok, chociaż tutaj również można znaleźć wyjątki – niektóre kierunki które oferują bowiem półtora roczne lub dwuletnie studia magisterskie.

Ile kosztują studia w Anglii po Brexicie?

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z  Unii Europejskiej, zmieniły się także zasady studiowania na uniwersytetach w Anglii dla cudzoziemców, w tym osób z UE. Przed Brexitem na brytyjskich uniwersytetach publicznych dla obywateli UK i UE obowiązywało stałe czesne, które wynosiło £9250/rok. Studenci zagraniczni, w tym studenci z Polski, mogli jednocześnie skorzystać z preferencyjnych pożyczek studenckich od rządu Wielkiej Brytanii, które pozwalały na wygodne finansowanie swoich studiów. 

Obecnie polscy kandydaci aplikują na studia w UK na zasadach rozpisanych "dla cudzoziemców", więc nie dotyczy ich już stałe czesne na wszystkie uniwersytety ani możliwość zaciągnięcia korzystnego kredytu studenckiego. 

Wysokość czesnego jest zaś zależna od rodzaju studiowanego kierunku i waha się od 15 000 funtów rocznie do nawet 53 000 funtów za kierunki medyczne na najlepszych uniwersytetach w tym kraju, takich jak Oxford czy Cambridge. Jakie mam do wyboru rodzaje studiów w UK?

System szkolnictwa wyższego w całym Zjednoczonym Królestwie (nie tylko w Anglii, ale też w Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej), podobnie jak w Polsce, uregulowany jest zgodnie z systemem bolońskim. To oznacza, że studia składają się z:

 • studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich), 
 • oraz studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich).

Na niektórych kierunkach możliwe jest podjęcie jednolitych studiów magisterskich. Co więcej, uniwersytety w Wielkiej Brytanii dysponują znacznie bogatszą ofertą edukacyjną niż polskie uczelnie, przez co z łatwością wybierzesz dla siebie taki kierunek, który Cię najbardziej interesuje. 

Czym się różnią studia w UK od studiów w Polsce?

Przede wszystkim jakością i sposobem organizacji nauczania. Ilość zajęć na brytyjskich uczelniach jest mniejsza niż w Polsce.

Przeciętnie studenci w Anglii spędzają 10-15 godzin tygodniowo na zorganizowanych zajęciach, takich jak wykłady, ćwiczenia i seminaria. Duży nacisk jest kładziony na pracę własną. Bardzo popularną formą sprawdzania wiedzy są eseje oraz prezentacje grupowe. Na studiach w Anglii nie ma niespodziewanych kartkówek ani ocen za obecność. Profesorowie oceniają pracę i zasób wiedzy studentów najczęściej na podstawie pracy semestralnej (coursework), oceny z egzaminu pisemnego i czasami egzaminu ustnego.

Jakie są najlepsze uczelnie w Anglii?

 W Anglii królują uniwersytety należącego do złotego trójkąta, czyli Oxford i Cambridge (określane mianem Oxbridge) i uczelnie Uniwersytetu Londyńskiego:

 • London School of Economics (LSE), która specjalizuje się w ekonomii, finansach, zarządzaniu oraz naukach politycznych.
 • Imperial College London (często określany skrótowo jako Imperial), który specjalizuje się w inżynierii i medycynie
 • University College London (UCL), który zatrudnia największą ilość profesorów i pracowników naukowych w Wielkiej Brytanii.


Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Miejsce w UKNazwa uczelni
1University of Cambridge
2University of Oxford
3University of St Andrews
4London School of Economics
5Imperial College London
6Durham University
7Lancaster University
8Loughborough University
9University of Bath
10University College London

Jakie są wady i zalety studiowania w Anglii?

Rozpoczęcie studiów w Anglii ma wiele zalet dla przyszłego kandydata. Od lat studia w UK cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami polskich studentów. W Anglii możesz nie tylko studiować na najlepszych uczelniach na świecie takich jak Oxford, UCL czy Cambridge, ale również skorzystać z jej szerokiej oferty edukacyjnej i nowoczesnego systemu nauki.

Studia w Anglii nie są tak angażujące czasowo jak studia w Polsce; rok akademicki trwa jedynie 37 tygodni i przedzielany jest trzytygodniowymi przerwami wakacyjnymi. Studia w UK wiążą się z nawiązaniem międzynarodowych znajomości, opanowaniem języka angielskiego do perfekcji i poprawieniem swojej pozycji na rynku pracy.

Niestety, w związku z rekrutacją do tego kraju po Brexicie wiąże się też parę wad, m.in. wysokie koszty czesnego i brak możliwości zaciągnięcia pożyczki od rządu Wielkiej Brytanii na finansowanie swoich studiów. Nie trzeba jednak przekreślać swoich marzeń - pomożemy Ci z rekrutacją i uzyskaniem stypendium na finansowanie swoich studiów. 

Jak pomagamy przy rekrutacji na studia w Anglii?

Jeśli chcesz się zapoznać z przebiegiem naszego programu pomocy mentorskiej przy tworzeniu kompleksowej aplikacji na studia w Anglii kliknij w ten link. Otworzy się w ten sposób podstrona, na której znajdziesz wszelkie niezbędne informacje o tym, jak pomagamy naszym kandydatom. 

Studia w Holandii

Jak wygląda aplikacja na studia w Holandii?

Proces aplikacji na większość holenderskich uniwersytetów  odbywa się za pomocą platformy Studielink. Uczelnie w Holandii mają dwa główne nabory - we wrześniu i na wiosnę każdego roku. Wśród wymaganych dokumentów, które będziesz musiał dostarczyć na wybraną uczelnię znajdują się m.in.:

 • list motywacyjny,
 • referencje,
 • wyniki maturalne,
 • dowód ukończenia liceum,
 • wyniki z wybranego egzaminu językowego TOEFL lub IELTS.

Gdy masz już skompletowane wszystkie dokumenty i złożyłeś swój wniosek aplikacyjny, wystarczy, że poczekasz na odpowiedź od wybranych uczelni. 

Ile trwają studia w Holandii?

Studia licencjackie w Holandii trwają od 3 do 4 lat, w zależności od wybranego programu nauczania. Studia magisterskie na holenderskich uniwersytetach to dodatkowe 1-2 lata nauki. 

Jakie rodzaje uczelni wyższych mam do wyboru aplikując na studia w Holandii?

Wybierając kontynuację nauki na holenderskich uczelniach możesz przebierać wśród wielu programów nauczania na różnych rodzajach szkół wyższych. W ofercie edukacyjnej tego kraju znajdują się zarówno uczelnie nastawione na pogłębianie wiedzy, jak i zdobywanie praktycznych umiejętności. Do wyboru masz m.in.:

 • uniwersytety badawcze
 • uniwersytety nauk stosowanych,
 • instytuty edukacji międzynarodowej,
 • kolegia uniwersyteckie.

Oferta powyższych instytucji różni się między sobą, przez co każdy kandydat na studia w Holandii znajdzie coś dla siebie. Różnicom podlega specyfika studiów, długość kursów jak i same programy edukacyjne.  Szczegółowych informacji o poszczególnych placówkach warto szukać w tym artykule. 


Ile kosztują studia w Holandii?

Studia w Holandii cieszą się takim zainteresowaniem wśród kandydatów z całego świata m.in. ze względu na niskie koszty czesnego w porównaniu do USA czy Wielkiej Brytanii. Opłaty za czesne w Holandii różnią się między uniwersytetami, ale oscylują wokół 2000 euro - w UK i USA jest to nawet 20-krotnie więcej. Dodatkowo Holandia ma bardzo dobrze rozwinięty program stypendialny, dzięki któremu można częściowo obniżyć koszty studiowania.

Jakie są najlepsze uczelnie w Holandii?

Wśród najlepszych uniwersytetów w Holandii znajduje się m.in.

 • Uniwersytet w Amsterdamie, który zajmuje 62. miejsce w Times Higher World Rankings 2020;
 • Uniwersytet w Leiden, najstarszy uniwersytet w Holandii;
 • Uniwersytet w Utrechcie, ceniony międzynarodowy uniwersytet badawczy;
 • Uniwersytet w Groningen, który współpracuje z partnerami biznesowymi, instytucjami publicznymi i rządem;
 • Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, oferujący wysokiej jakości edukację ze uwzględnieniem globalnej perspektywy nauczania.

Wszystkie te uczelnie oferują wiele ciekawych kierunków w języku angielskim. Więcej informacji na temat najlepszych uniwersytetów w Holandii znajduje się w tym artykule. 


Jak pomagamy przy rekrutacji na studia w Holandii?

Jeśli chcesz się zapoznać z przebiegiem naszego programu pomocy mentorskiej przy tworzeniu kompleksowej aplikacji na studia w Holandii - kliknij w ten link. Otworzy się w ten sposób podstrona, na której znajdziesz wszelkie niezbędne informacje o tym, jak pomagamy naszym kandydatom. 

Egzaminy wstępne

Jakie egzaminy wstępne trzeba zdać, aby aplikować na studia za granicą?

Wszystko zależy od wybranego kraju, uczelni, a nawet kierunku studiów.

 • Jeśli aplikujesz na studia w USA, będziesz musiał zdać egzamin SAT.
 • Za to podczas rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Cambridge, Oxford lub UCL od kandydatów wymagany jest pomyślnie zdany egzamin TSA. 
 • Egzamin IMAT jest testem wstępnym na uniwersytety medyczne we Włoszech. 
 • Aplikacja na studia magisterskie w niektórych krajach lub na studia MBA wymaga, aby kandydat dostarczył wyniki z egzaminu GMAT lub GRE.

Jak widzisz, egzaminy wstępne różnią się od tego, jaką dalszą drogę edukacji planujesz obrać. 

Na czym polega egzamin SAT?

Egzamin SAT jest ważnym elementem rekrutacji na studia w USA, często nazywany "amerykańską maturą". Podobnie jak w Polsce, służy on porównaniu przez uniwersytet swoich kandydatów na podstawie ich osiągniętych wyników. Im bardziej prestiżowa uczelnia w USA, tym wyższego wyniku będzie wymagała od swoich kandydatów w procesie aplikacji. Egzamin SAT składa się z trzech części i będzie sprawdzał Twoje umiejętności w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem oraz z matematyki.

 • Część matematyczna

Składa się z kilku działów matematyki obejmujących między innymi geometrię, statystykę, algebrę, obliczanie prawdopodobieństwa, operacje na liczbach, funkcję i analizę danych. Część matematyczna trwa 80 minut i przewiduje około 50 zadań.

 • Część dotycząca czytania i pisania

Sprawdza znajomość słownictwa, analizę tekstu, gramatykę oraz znajomość stałych fraz. Całość trwa 100 minut i przewiduje około 100 pytań.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają przygotowania z nami do egzaminu SAT, kliknij tutaj. 

Na czym polega egzamin TSA?

Egzamin TSA (Thinking Skills Assesment) jest organizowany przez najlepsze uczelnie w UK, takie jak Uniwersytet Oxfordzki, Cambridge i UL. Jego przeprowadzenie pozwala na wstępną weryfikację potencjału akademickiego kandydatów na niektóre kierunki studiów na tych uniwersytetach. Ten test sprawdza umiejętności logicznego myślenia,  rozwiązywania problemów oraz poprawnej argumentacji w formie pisemnej. 

Egzamin TSA składa się z dwóch części.

 • część sprawdzająca umiejętność krytycznego myślenia,
 • część sprawdzająca umiejętność rozwiązywania problemów.

Podczas testu będziesz miał do czynienia z 50 pytaniami wielokrotnego wyboru. Wśród odpowiedzi jedna z nich będzie prawidłowa, za to pozostałe 4 błędne. Nie na wszystkie uczelnie i kierunki potrzebne jest zdanie obu części – czasem wystarczy tylko pierwsza.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają przygotowania z nami do egzaminu TSA, kliknij tutaj. 

Na czym polega egzamin IMAT?

Egzamin IMAT jest elementem aplikacji na studia medyczne we Włoszech. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy kandydatów oraz  ich potencjału akademickiego. IMAT trwa 100 minut i składa się z 60 pytań, które badają:

erudycję (12 pytań) – ta część egzaminu zawiera pytania z różnych dziedzin i bada ogólną wiedzę kandydata, np. ze znajomości literatury czy geografii;

logiczne myślenie (10 pytań) – umiejętność rozwiązywania problemów, analizy czy krytycznej oceny sytuacji/postawionych tez;

wiedzę przedmiotową, głównie z biologii i chemii (łącznie 38 pytań) – aż 30 zadań w tej sekcji dotyczy zagadnień biologiczno-chemicznych, zaś pozostałe 8  badają wiedzę z matematyki i fizyki.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają przygotowania z nami do egzaminu IMAT, kliknij tutaj. 

Na czym polega egzamin GMAT?

Egzamin GMAT pozwala na wstępną selekcję kandydatów na niektóre programy magisterskie oraz MBA. Szkoły biznesowe za jego pomocą przewidzieć potencjalny sukces akademicki aplikujących osób. GMAT składa się z 4 części:

GMAT składa się z czterech części:

1.  Analytical Writing Assessment (tzw. AWA) – w tej części kandydaci muszą napisać esej zawierający krytyczną ocenę postawionej tezy; zdający muszą także wskazać błędy logiczne i dokonać analizy argumentów/dowodów prowadzących do zaprezentowanego wniosku.

2.  Integrated Reasoning – ta część sprawdza umiejętność odczytywania i analizowania danych, a następnie wykorzystania zdobytej wiedzy w zadaniach; 

3.  Quantitative – weryfikuje zdolność do posługiwania się wiedzą matematyczną w praktyce; wymaga rozwiązywania problemów oraz określania poszczególnych etapów tego procesu.

4.  Verbal – to część badająca sposób posługiwania się językiem angielskim; czytanie ze zrozumieniem i wnioskowanie na podstawie tekstu – to rzeczy, których należy spodziewać się w Verbal.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają przygotowania z nami do egzaminu GMAT, kliknij tutaj. 


Jak wygląda współpraca z Lagunitą?

Do jakich krajów pomagamy rekrutować?

Oferujemy kompleksową pomoc przy rekrutacji na studia w USAAngliiHolandii, Danii, Hiszpanii oraz do innych europejskich krajów. Pomoc mentorska to niezastąpione wsparcie w wyborze najlepszej uczelni i kierunku dopasowanego do kandydata, skompletowaniu niezbędnych dokumentów i pilnowaniu najważniejszych terminów związanych z rekrutacją. Tutaj sprawdzisz, na czym polega pomoc mentorska przy aplikowaniu na studia w USA. 

Dlaczego warto rozpocząć z nami współpracę?

Jesteśmy zmotywowanym zespołem, który zawsze opiera swoje działania o zorganizowany plan. Nigdy nie działamy w ciemno i tak też postąpimy z Twoją rekrutacją oraz z Twoimi przygotowywaniami do egzaminów wstępnych. Wśród osób, które będą Cię przygotowywały do skutecznej aplikacji lub wybranych egzaminów znajdują się studenci i absolwenci najlepszych uniwersytetów na świecie. Skoro sami zdołali przejść przez trudny proces rekrutacji na Harvard, Oxfrod czy Cambridge, masz pewność, że z Twoją aplikacją również sobie wyśmienicie poradzą. 

Zależy nam na sukcesie naszych kandydatów i uważamy, że jesteśmy w stanie KAŻDEGO skutecznie przygotować do aplikacji na studia za granicą. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu aplikacji, znakomitych mentorów i instruktorów, autorskie materiały i sposoby na to, aby efektywnie nauczać. Przygotowując do egzaminów wstępnych do każdego kandydata podchodzimy indywidualnie, poświęcając mu odpowiedni czas na wchłonięcie całej wiedzy, którą dysponujemy. Pomogliśmy już dziesiątkom kandydatów rozpocząć swoje wymarzone studia za granicą. Liczymy, że Ty będziesz następny. 

Kim są nasi mentorzy i instruktorzy?

Nasi mentorzy i instruktorzy to osoby studiujące obecnie na najlepszych uczelniach zagranicznych, a także ich absolwenci. Wśród tych uczelni znajduje się m.in. Harvard, Oxford, Cambridge, Leiden University czy UCL. Oni sami musieli się solidnie przygotować do procesu rekrutacji na najróżniejsze uczelnie z całego świata. Doskonale znają więc wymogi rekrutacyjne, a także najlepsze techniki i metody nauki do testów wstępnych, takich jak SATTOEFLIMAT, IELTS czy GMAT. Są gotowi, aby podzielić się z Tobą tą niezastąpioną wiedzą podczas Waszych wspólnych zajęć. Zwrócą Ci uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas procesu rekrutacji i zadbają, abyś Ty ich nie popełnił. Znają masę sztuczek na to, jak zainteresować i zaciekawić swoją osobą komisję rekrutacyjną, aby dwa razy pochyliła się nad Twoją aplikacją. Z ich wiedzą, doświadczeniem i wsparciem w całym procesie rekrutacji znacznie zwiększysz swoją szansę na otrzymanie oferty studiów od wybranych uczelni. 

Chcesz poznać nasz zespół? Wejdź na nasz kanał na Youtube i obejrzyj filmiki z mentorami Lagunity. 

Jakie kursy prowadzimy?

Prowadzimy indywidualne kursy do egzaminów wymaganych w procesie aplikacji na studia w USA , studia w UK oraz w Europie. Wśród nich znajduje się m.in. kurs do egzaminu SATkurs do egzaminu TOEFLkurs do egzaminu IELTSkurs do egzaminu IMAT, kurs do egzaminu TSA, kurs do egzaminu GMAT. Najedź na kurs, który Cię interesuje i przeczytaj więcej o jego przebiegu. 

Czy zajęcia odbywają się online czy stacjonarnie?

Wszystkie nasze kursy odbywają się zdalnie, a zajęcia z instruktorami i mentorami zarezerwujesz za pomocą wygodnego kalendarza online. To wyjście naprzeciw Twojej oszczędności czasu - nie musisz przemierzać zakorkowanych ulic w drodze na zajęcia i martwić się, że będzie Ci ciężko pogodzić kurs ze szkołą i innymi aktywnościami. Możesz się z nami efektywnie przygotowywać do egzaminów, gdziekolwiek jesteś! 

Prowadzicie indywidualne kursy czy grupowe?

Wszystkie nasze kursy przeprowadzane są indywidualnie. W przypadku egzaminów językowych uważamy, że to nieefektywne uczyć się języka w dużej grupie. Z takich zajęć wynosi się bardzo niewiele. Chcemy poświęcić Ci jak najwięcej uwagi, abyś mógł zdobyć potrzebne umiejętności, wiedzę i płynność językową zanim podejdziesz do egzaminu i zdobędziesz z niego najwyższe noty. Jeśli chodzi zaś o wszystkie inne egzaminy wstępne (SAT, TSA, GMAT, IMAT) - podobnie jak w przypadku egzaminów językowych, naszym celem jest przygotowanie Cię do uzyskania jak najwyższych wyników. Żeby to osiągnąć w stosunkowo niedługim czasie musimy nasz kurs maksymalnie dopasować do Twoich dotychczasowych umiejętności i predyspozycji. Ten proces można porównać do szlifowania diamentu. Trafiają do nas kandydaci z pewną wiedzą i poziomem umiejętności, a naszym zadaniem jest wypełnić wszelkie luki i braki, aby w trakcie trwania kursu był widoczny zauważalny progres i rozwój kandydata. Efektem kursu jest całkowita pewność swojej wiedzy i umiejętności, która procentuje na oficjalnym egzaminie oraz w trakcie rekrutacji na studia zagraniczne. 

W czym jesteśmy lepsi od konkurencji?

Różnimy się przede wszystkim skutecznością. W przeciwieństwie do standardowej oferty rynku, nasze kursy są indywidualne i poprzedzone dokładną diagnozą słabych i mocnych stron, dzięki czemu projektujemy kursy maksymalnie dopasowane do potrzeb naszych kursantów. Stawiamy na to, aby uczyć lepiej - nie dłużej. Wszystkie kursy, które prowadzimy, opierają się na nowoczesnej metodyce, która pozwala kandydatom wchłaniać więcej wiedzy w  krótszym czasie. Posiadamy skuteczne, starannie wyselekcjonowane materiały do nauki, dzięki którym nasi kandydaci omijają czytanie 500-stronnicowych książek do egzaminów wstępnych. Mentorzy, którzy pomagają kandydatom w przygotowaniu skutecznej aplikacji to osoby, które same rekrutowały i studiują na najlepszych uczelniach na świecie. Zaś nauczyciele, którzy prowadzą kursy to osoby doświadczone w przygotowaniach do egzaminów SAT, IELTS, TOEFL, IMAT oraz TSA. Mamy pojęcie o tym, co robimy, zebrane z najlepszego źródła - własnej praktyki. Pomożemy Ci osiągnąć ten sam sukces. 

Gdzie mogę Was znaleźć?

W razie jakichkolwiek pytań, najlepiej pod telefonem +48 531 60 60 03. Warto śledzić również nasze profile w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczamy najnowsze i najciekawsze informacje związane z rekrutacją na studia za granicą, przygotowaniami do egzaminów i wiele wiele ciekawostek. Znajdziesz nas na

Facebooku,

Instagramie,

Youtube.

Polub nas już dziś i nie przegap wielu konkursów i przydatnych materiałów, które za darmo umieszczamy dla naszych obserwujących. 

Egzaminy językowe

Jakie egzaminy językowe trzeba zdać, aby aplikować na studia za granicą?

W większości przypadków uczelnie zagraniczne wymagają od kandydatów potwierdzenia ich znajomości języka angielskiego. Aby tego dokonać, należy podejść do jednego z certyfikowanych egzaminów językowych, m.in.:

 • IELTS
 • TOEFL
 • CAE

Powyższe egzaminy różnią się między sobą m.in. kosztem i terminem ważności uzyskanego wyniku - przykładowo wynik oraz certyfikat uzyskany z egzaminu TOEFL jest ważny 2 lata, a sam egzamin kosztuje 720 złotych. Za to certyfikat językowy z egzaminu IELTS jest ważny bezterminowo (lecz jeśli jest wykorzystywany do celów rekrutacyjnych to nie powinien być starszy niż 2 lata), a koszt egzaminu to 790 zł. CAE jest mniej popularnym egzaminem, rzadziej uznawanym przez uczelnie zagraniczne. 

Więcej na temat tego, jak się różnią egzaminy językowe i który wybrać aplikując na uczelnie zagraniczne przeczytasz tutaj. 


Jak wygląda egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL składa się z czterech części, które sprawdzają umiejętność czytania, pisania, słuchania i mówienia.

Część I: Czytanie - trwa od 1 godziny do 1 godziny 40 minut

Część II: Słuchanie - trwa od 1 godziny do 1 godziny 30 minut

Część III: Mówienie -trwa. ok. 20 minut

Część IV: Pisanie  - trwa 50 minut

Za każdą część jest do zdobycia 30 punktów, więc maksymalna punktacja do uzyskania to 120 punktów. Aby aplikować na najlepsze uniwersytety na świecie, najlepiej uzyskać wynik powyżej 100 punktów. Egzamin jest uznawany także przez wielu międzynarodowych pracodawców. O tym jak wyglądają przykładowe testy i zadania na egzaminie TOEFL przeczytasz tutaj. 

Jak wygląda egzamin IELTS?

Egzamin IELTS Academic składa się z czterech części (Reading, Listening, Speaking oraz Writing), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Czytania, słuchanie i pisanie odbywa się w tym samym dniu, bez żadnej przerwy pomiędzy tymi częściami. Speaking odbywa się do tygodni przed lub po pozostałych częściach. 

Punktacja z egzaminu IELTS mieści się w 9-cio stopniowej skali. Aby spokojnie móc rekrutować na zagraniczne uczelnie, najlepiej zdać egzamin IELTS między 7 a 9 punktów. Więcej o przygotowaniach do IELTS i przykładowych zadaniach przeczytasz tutaj. 

Czy egzamin IELTS i TOEFL można zdać w Polsce?

Tak, w Polsce istnieje wiele centrów egzaminacyjnych, gdzie można podejść do egzaminu IELTS oraz TOEFL.

IELTS można zdać  w 9-ciu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie czy Gdańsku. Pełna lista znajduje się  w tym artykule. 

Egzamin TOEFL organizowany jest w 12 polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Zabrzu. Tutaj przeczytasz jak przygotować się do TOEFL. 

Program LLM

Czym jest program LL.M?

LL.M (z łac. Legum Magister, ang. Master of Laws) jest to uznawany na całym świecie tytuł przyznawany absolwentom uzupełniających studiów prawniczych. Warunkiem aplikacji na program LL.M jest posiadanie statusu absolwenta studiów o profilu prawniczych. Celem programu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawodawstwa danego państwa lub z wybranej wyspecjalizowanej gałęzi prawa (np. międzynarodowego prawa podatkowego, prawa europejskiego czy praw człowieka).

Jakie są rodzaje programów LL.M?

Bogatą ofertę programów LL.M można rozważać pod względem dwóch kategorii – trybu oraz specjalizacji. Wedle trybów programy LL.M można podzielić na pełnowymiarowe (najczęściej 10-12 miesięczne i wymagające odbycia kursów za łącznie 20-25 punktów), niepełnowymiarowe (na których zajęcia odbywają się w wieczory i/lub weekendy umożliwiając tym samym regularną pracę zawodową), internetowe (polegające na uczestnictwie w kursach przez internet oraz zdalne zaliczanie egzaminów) i mieszane (łączące kursy online z intensywnymi i krótkimi sesjami na uczelni). Wiele uczelni ma w swojej ofercie wyspecjalizowane programy LL.M, które koncentrują się na wybranej gałęzi prawa. Wśród nich wyróżnić można takie obszary jak między innymi prawo europejskie, prawo podatkowe, międzynarodowe prawo inwestycyjne i arbitraż inwestycyjny, prawa człowieka, prawo własności intelektualnej, międzynarodowe prawo prywatne, prawo medyczne, alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Jak długo trwa program LL.M?

Długość programów LL.M nie jest ustandaryzowana - w zależności od uczelni i wybranej specjalizacji może wynosić od 10 miesięcy do 2 lat.

Ile kosztuje program LL.M?

Koszt odbycia programu LL.M jest bardzo zróżnicowany i zależy od rodzaju wybranego programu oraz uczelni. Przykładowo, ceny czesnego programów LL.M w Stanach Zjednoczonych w trybie pełnowymiarowym mogą oscylować od około 20 000 do ponad 60 000 dolarów. Do tego trzeba doliczyć koszty życia, wizy oraz wydatki edukacyjne. W Europie czesne jest o wiele niższe, a niejednokrotnie nawet dodatkowo tańsze dla obywateli Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że LL.M jest to inwestycja w edukację i bardziej konkurencyjną pozycję na rynku pracy, a my z przyjemnością zaznajomimy Cię z ofertą stypendialną, która mogłaby Ci pomóc w poniesieniu tego wydatku.

Jakie uczelnie proponują program LL.M?

Programy LL.M są oferowane przez najlepsze krajowe uczelnie na całym świecie. Program LL.M możesz odbyć w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w większości państw Europy, a nawet w niektórych krajach azjatyckich.

Jakie są korzyści z ukończenia programu LL.M?

Wiele kancelarii i korporacji szczególnie docenia kandydatów z tytułem LL.M, który świadczy o odbyciu specjalistycznego programu prawniczego, odbywanego najczęściej na prestiżowej uczelni w międzynarodowym środowisku. Takie wykształcenie i doświadczenie jest wysoce cenione na rynku prawniczym i pozwala się wyróżnić na tle pozostałych kandydatów. Ponadto, w USA w wielu stanach tytuł LL.M umożliwia przystąpienie do egzaminu adwokackiego (tzw. bar exam). Warto dodać, że odbycie programu gwarantuje swobodne wykorzystywanie terminologii prawniczej w języku, w którym prowadzone są zajęcia, a także rzetelne poznanie miejscowego prawa i wyspecjalizowanie się w wybranej dziedzinie zainteresowań pod okiem wybitnych wykładowców.

Jak wyglądają zajęcia w ramach programu LL.M i jakie są wymagania, aby ukończyć program?

Organizacja zajęć w ramach programu LL.M bardzo się różni na poszczególnych uczelniach. Niektóre są zorientowane na badania naukowe i wymagają do zaliczenia oddania pracy magisterskiej, podczas gdy do ukończenia innych wystarczy jedynie aktywne uczestnictwo w oferowanych kursach. Zajęcia najczęściej opierają się na metodzie scholastycznej, dyskusji oraz analizie case study. Napisz do nas i pomożemy wybrać Ci program zgodny z Twoimi preferencjami.