#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #studia-w-anglii

Zobacz jak przygotować się do IELTS, aby uzyskać świetny wynik

Jak wygląda egzamin IELTS i jak się do niego przygotować?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Jak wygląda egzamin IELTS i jak się do niego przygotować? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2023-10-26
 • Certyfikat IELTS jest ważny 2 lata, a cena za przystąpienie do egzaminu waha się od 885 do 960 zł. 
 • IELTS można zdawać nieograniczoną ilość razy w formie papierowej lub komputerowej.
 • Wynik IELTS zawiera się w skali 0-9 pkt, a większość zagranicznych uczelni wymaga około 6,5-7,5; aby to osiągnąć, warto zapisać się na kurs Lagunity.
Ania - mentorka lagunity certyfikat IELTS

Zdaj z nami IELTS i wyrusz w międzynarodową przygodę

strzalka
Ania, instruktor w kursach do egzaminu TOEFL

Egzamin IELTS – co musisz wiedzieć?

International English Language Testing System, czyli IELTS – egzamin z języka angielskiego, który jest wykorzystywany m.in. przy aplikacji na studia zagraniczne, posadę w międzynarodowej firmie czy podczas ubiegania się o wizę (np. do UK).

IELTS test jest organizowany przez 3 instytucje: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia. Jest dostępny w kilku wariantach.

Wersja papierowa czy komputerowa?

Pierwszy podział dotyczy formy zdawania: na papierze (PB) lub komputerze (CB) – oba warianty w centrum testowym. Od niedawna jest także możliwość zdawania IELTS online w zaciszu własnego domu. 

Certyfikat IELTS – na studia czy do pracy?

Drugi podział dotyczy przeznaczenia certyfikatu – do szkoły/pracy/migracji. W zależności od tego, w jakim celu zdaje się egzamin, może on występować w kilku odmianach:

 • IELTS Academic – dla aplikujących na kierunki wykładane w języku angielskim, oferowanych przez uczelnie na całym świecie; jak sama nazwa wskazuje, bada potencjał akademicki kandydata na studia. W niektórych krajach (np. w UK) przydaje się podczas ubiegania się o wizę studencką. Jego koszt od 1 grudnia 2023 wynosi 885 zł.
 • IELTS General Training – dla migrantów i osób ubiegających się o pracę w międzynarodowych firmach.
 • IELTS Life Skills – sprawdza wyłącznie umiejętność słuchania i mówienia na poziomie A1 lub B1. To najbardziej podstawowy rodzaj IELTS; egzamin służy osobom starających się o wizę lub obywatelstwo brytyjskie. 

  Test IELTS Academic lub General Training sprawdza umiejętność logicznego argumentowania i poprawnego wysuwania wniosków, poprawnego pisania, czytania ze zrozumieniem, a także znajomości praktycznego słownictwa. IELTS Academic/General Training for UKVI (UK Visas and Immigration) ma taką samą formę, ale kosztuje więcej (sprawdź: IELTS certyfikat cennik).

  Egzamin występuje w dwóch odmianach - IELTS Academic i IELTS General Training

  O IELTS – jak wygląda wersja dla studentów i jaki jest format testu?

  Egzamin IELTS Academic składa się z czterech części: Reading, Listening, Speaking oraz Writing. W każdej można zdobyć maksymalnie 40 punktów, zatem za cały egzamin – 120. IELTS trwa ok. 2 godz. 44 min, a najdłuższymi częściami są Reading i Writing (trwają po 60 min.). W zadaniach należy m.in. wskazać zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przytoczonych fragmentów tekstu czy nagranego dialogu, wyrazić opinię na zaprezentowaną kwestię oraz wziąć udział w dyskusji z egzaminatorem na podany przez niego temat.

  Chcesz osiągnąć wysoki wynik z IELTS?

  Skutecznie Cię przygotujemy!

  Certyfikat IELTS otworzy przed Tobą drzwi do mnóstwa uczelni zagranicznych!
  IELTS jest honorowany przez najlepsze uczelnie, m.in. Harvard, MIT czy Oxford.
  Nasz kurs pomoże Ci osiągnąć znakomity wynik w IELTS.
  Wysokie wyniki kursantów. Indywidualne zajęcia. Doświadczeni tutorzy.
  kobieta IELTS
Zarezerwuj kurs

  Cztery sekcje IELTS mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego: rozumienie tekstu pisanego, mówionego, umiejętność komunikacji pisemnej oraz ustnej. Czytanie, słuchanie i pisanie odbywają się w tym samym dniu, bez żadnej przerwy pomiędzy tymi częściami. Speaking zdaje się zazwyczaj bezpośrednio przed/po pozostałych częściach (w przypadku CB) lub dzień wcześniej/później (zdając test w wersji papierowej).


  Egzamin IELTS składa się z czterech części

  Część I: Reading (czytanie)

  Czas trwania: 60 min

  Część ta składa się z 3 dłuższych tekstów i łącznie ok. 40 pytań do nich. Teksty mają formę tych, z którymi można się spotkać w anglojęzycznych książkach, czasopismach naukowych i magazynach.  Pytania w tej części odnoszą się do dość obszernego fragmentu tekstu. Zdający musi m.in. wskazać zdania prawdziwe lub fałszywe, dopasować najtrafniejsze twierdzenia zgodne z przesłaniem autora w tekście czy odpowiedzieć na pytania zadane niewprost względem treści fragmentu. 

  Oto przykładowe polecenie w języku angielskim do fragmentu tekstu:

  Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2? In boxes 19–25 on your answer sheet, write  

  True - if the statement agrees with the information

  False - if the statement contradicts the information

  Not Given - if there is no information on this

  Do tego polecenia przytoczonych jest 7 zdań, których prawdziwość musi ocenić zdający względem zacytowanego fragmentu.

  Część II: Słuchanie (ang. listening)

  Czas trwania: 30 minut (+10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę)

  Część słuchana zawiera 40 pytań o zróżnicowanej formie. Egzaminowani muszą być przygotowani na rozwiązywanie testów wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk i diagramów oraz udzielenie krótkich odpowiedzi. Pytania są podzielone pomiędzy cztery nagrania:

  • pierwsze to rozmowa pomiędzy dwojgiem ludzi w sytuacji z życia codziennego;
  • drugie to monolog o podobnym zakresie tematów, co w przypadku pierwszego nagrania;
  • trzecie to dialog pomiędzy kilkoma osobami na temat życia akademickiego;
  • ostatnie, czwarte nagranie to monolog, także związany z edukacją.

  Nagrania na IELTS są odtwarzane tylko raz, dlatego warto jak najlepiej zapoznać się z treścią zadań przed rozpoczęciem słuchania.

  Przykładowe zadanie w tej sekcji wygląda następująco:

  American boys drop out of school at a higher rate than girls because

  A) they need to be in control of the way they learn

  B) they play video games instead of doing school work

  C) they are not as intelligent as girls

  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści dialogu usłyszanego podczas nagrania.

  Część III: Pisanie (ang. writing)

  Czas trwania: 60 minut

  Część pisemna egzaminu IELTS składa się z dwóch zadań. Na pierwsze przeznaczone jest 20 min, na drugie – 40 min. 

  Pierwszy tekst ma być interpretacją danych przedstawionych w formie graficznej (np. tabelki, grafu, diagramu). Zawartą w nich treść trzeba opisać, podsumować i wyjaśnić we własnych słowach. Objętość wypowiedzi powinna wynosić ok. 150 wyrazów.

  W drugim zadaniu egzaminowany musi podzielić się swoja opinią (w około 250 słowach) na przedstawiony temat. Tekst ma mieć formę krótkiego eseju.

  W przypadku obu zadań wymagane jest stosowania stylu formalnego, a wypowiedzi są oceniane według czterech następujących kryteriów: wywiązania się z zadania, spójności, bogactwa językowego i użycia poprawnych struktur gramatycznych.

  Oto przykładowe polecenie w tej części egzaminu:

  Write about the following topic:

  Many people go through life doing work that they hate or have no talent for. Why does this happen? What are the consequences of this situation?

  Należy pamiętać o uzasadnieniu swojej wypowiedzi i nieprzekraczaniu limitu słów.

  Część IV: Mówienie (ang. speaking)

  Czas trwania: ok. 11-14 minut

  Speaking składa się z trzyczęściowej rozmowy z egzaminatorem: 

  1. Pierwsze 4-5 minut to czas na przedstawienie się i odpowiedź na ogólne pytania dotyczące pracy, szkoły, zainteresowań i rodziny egzaminowanego.
  2. W drugiej części należy sporządzić wypowiedź dotyczącą przedstawionego obrazka. Kandydat będzie miał 1 minutę na przygotowanie wypowiedzi i 2 minuty na jej przedstawienie.
  3. Egzaminator może zadawać pytania – stanowią one ostatnią, 4-5 minutową, część speakingu i mają na celu umożliwienie kandydatowi omówienie bardziej abstrakcyjnych aspektów tematu.

  Zobacz przykładowe pytania, jakie możesz otrzymać podczas tej części testu:

  Let’s talk about free time:

  • Do you have a lot of free time?
  • Do you spend your free time outside?
  • What sort of things do you like doing outside?
  • Is there a free time activity you would like to try in the future?

  Inna tematyka, która może zostać poruszona w tej części egzaminu, to praca, zwierzęta, wartości życiowe, ważne wydarzenia, obchodzenie poszczególnych świąt, rola reklamy czy wpływ social mediów na społeczeństwo. 

  Pod tym adresem można znaleźć przydatne informacje o tym, jakich pytań można się spodziewać: przykładowy IELTS test

  Wskazówki: jak przygotować się do egzaminu IELTS? 

  Skuteczne przygotowanie do IELTS opiera się na starannym i odpowiednio wczesnym zaplanowaniu nauki poprzez zapoznanie się ze strukturą testu, rozwiązywanie przykładowych zadań i arkuszy egzaminacyjnych, a także poszerzanie słownictwa i utrwalanie wyrażeń przydatnych w części ustnej i w pisaniu. Niezwykle skuteczne są zajęcie z doświadczonym korepetytorem.
  Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu IELTS najpóźniej trzy miesiące przed terminem egzaminu. Naszym zdaniem drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim rozwiązywanie jak największej ilości zadań z arkuszy testowych – warto wówczas kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie.

  Warto także pamiętać o tym, że pozytywny wynik zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również od gruntownej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu. 

  Nie wolno zapominać o systematycznej nauce i unikaniu dłuższych przerw w przygotowaniach. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych/miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów. Do testu można przygotowywać się samodzielnie, z korepetytorem lub uczęszczając na kurs przygotowujący.

  IELTS przygotowania do readingu i listeningu: co jest skuteczne?

  Jeśli chodzi o czytanie (reading), to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak najwięcej zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Poza tym polecamy także czytać jak najwięcej artykułów naukowych i książek w języku angielskim. 

  Z reguły część słuchania (listening) nie sprawia kandydatom problemu. Mimo wszystko warto wykonać jak najwięcej zadań tego typu – na egzaminie nagranie jest odtwarzane tylko raz. Aby rzetelnie przygotować się do listeningu, można też słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie.

  IELTS przygotowania do writingu: co najlepiej się sprawdza?

  Do części pisemnej (writing) na początku należy przypomnieć sobie, czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny spełniać. Następnie można przygotować zbiór przydatnych słówek i wyrażeń oraz opracować modelowe, uniwersalne zdania, które będzie można wykorzystać na egzaminie.

  Jak trenować przed częścią mówioną?

  Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów i wyrażeń oraz przede wszystkim praktyki. Im więcej mówienia po angielsku, tym pewniejsza i swobodniejsza wypowiedź podczas speakingu. Dla tej części IELTS bardzo przydatne są ćwiczenia pod okiem (a raczej: uchem) kompetentnego nauczyciela, który poprawi błędy i udzieli praktycznych wskazówek na temat prawidłowego wysławiania się po angielsku.Dzięki tym wskazówkom osiągniesz wysoki wynik IELTS

  Dobrze jest także zapoznać się z docelową strukturą testu i rozwiązywać przykładowe arkusze. Zobacz, jak wygląda przykładowy IELTS egzamin w naszej bazie wiedzy. 

  IELTS egzamin – inne rady dla zdających – o czym pamiętać?

  Na rynku jest dostępnych mnóstwo zeszytów ćwiczeń, podręczników i repetytoriów przed IELTS, a wybranie odpowiedniego bywa nie lada wyzwaniem. Naszym zdaniem najlepiej posiłkować się informacjami z samego źródła, tj. wydawnictwa British Council. Także materiały dostępne online na stronie instytucji są przydatne w przygotowaniach.

  Innym rzetelnym źródłem wiedzy jest oczywiście blog Lagunita Education. Nasz artykuł IELTS przygotowanie do egzaminu może okazać się przydatnych dla osób przystępujących do testu i chcących uzyskać wysokie noty.

  Szukanie informacji na temat IELTS w Internecie, opracowywanie materiałów do nauki oraz znalezienie kompetentnego rozmówcy bywa nie lada wyzwaniem dla osób przygotowujących się do IELTS samodzielnie. Remedium na wszystkie te problemy jest kurs IELTS od Lagunita Education.

  Rejestracja na IELTS jak wygląda krok po kroku?

  Sprawdź, jak w 10 krokach zarejestrować się na IELTS test:

  1. Wejdź na stronę ielts.org i wybierz zakładkę Test Takers, a następnie Booking your test.
  2. Kliknij w okienko Book now
  3. Wybierz kraj i miasto, w którym chcesz podejść do testu.
  4. Kliknij w wybrany ośrodek egzaminacyjny.
  5. Następnie wybierz, jaki format IELTS chcesz zdać. Przy wybranym kliknij Book a test.
  6. Zostaniesz przekierowany do wyboru wersji testu oraz terminu spośród dostępnych. Wybierz najdogodniejsze opcje. Po tym zostaniesz przekierowany na stronę ze szczegółowymi informacjami o teście w danym dniu.
  7. Kliknij w datę, która najbardziej ci odpowiada, poprzez przycisk Book for 885 PLN.
  8. Utwórz konto. W tym celu podaj swoje dane personalne i kontaktowe.
  9. Potwierdź datę egzaminu.
  10. Wnieś opłatę.

  Strona IELTS jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze, zatem rejestracja nie powinna sprawiać kłopotów.

  Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu IELTS?

  Egzaminy IELTS odbywają się z dużą częstotliwością, bo aż do czterech razy w miesiącu. Do testów w formie papierowej można podejść we wszystkich oddziałach British Council, czyli w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu.

  Gdzie zdasz IELTS w Polsce?

  Należy pamiętać, że nie wszystkie ośrodki oferują możliwość zdawania IELTS na komputerze. W Szczecinie i Katowicach można przystąpić wyłącznie do wariantu na papierze. Drugą ważną kwestią jest zapisywanie się na egzamin z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie możliwość zdawania testu w dogodnym terminie.

  Jak wygląda dzień egzaminu?

  Zdając IELTS egzamin w centrum testowym, warto wiedzieć, jak przygotować się dnia testu: co należy zabrać ze sobą, a co trzeba zostawić przed salą

  Dzień przed egzaminem...

  Sprawdź, czy termin i lokalizacja Twojego egzaminu nie uległy zmianie. Zaplanuj wyjście do ośrodka egzaminacyjnego tak, aby być tam z odpowiednim wyprzedzeniem.

  W dniu egzaminu

  Pamiętaj, aby zabrać ze sobą: dokument tożsamości, długopis, ołówek, temperówkę i gumkę do mazania. Do sali egzaminacyjnej można również wnieść wodę w przezroczystej butelce. Wartościowe przedmioty najlepiej pozostawić w domu. W centrum egzaminacyjnym będzie jednak możliwość przechowania telefonu komórkowego czy innych przedmiotów w oddzielnym pomieszczeniu. 

  W sali egzaminacyjnej będzie wystawiony zegar, który pozwoli Ci kontrolować czas. Pamiętaj, aby uważnie czytać wszystkie polecenia. Salę można opuścić wyłącznie za zgodą egzaminatora.

  Kiedy otrzymam wyniki IELTS?

  Wyniki IELTS są dostępne szybciej lub później, w zależności od wariantu testu:

  • w ciągu 5-7 dni dla zdających na komputerze,
  • w ciągu 13 dni dla tych, którzy wybrali wariant papierowy.

  Po zarejestrowaniu się na stronie i wpisaniu kodu dostępu, który każdy zdający otrzymuje w dniu oficjalnego testu od komisji egzaminacyjnej, wyniki będą widoczne w wersji online. Są one ważne jedynie dwa lata od daty zdawania. 

  Certyfikat IELTS (Test Report Form) może być również wysłany do uczelni, na którą chce się aplikować. Podając jej dane adresowe przy rejestracji na IELTS, British Council dostarczy wyniki do wybranej placówki edukacyjnej.

  Co oznaczają wyniki egzaminu IELTS?

  Punkty w zakresie 6,0-6,5 z IELTS test można uznać za zadowalający wynik. Kandydaci na studia za granicą, którzy uzyskali takie noty, mogą aplikować na większość uczelni. Czy trudno zdać IELTS na takim poziomie? 

  Zdobycie 6-6,5 pkt można porównać do rozszerzonej matury z języka angielskiego. To egzamin, do którego polscy uczniowie przygotowują się przez długi czas, więc każdy orientuje się, na jakim poziomie przygotowań się znajduje. 

  Co oznaczają poszczególne punkty uzyskane na teście?

  9 – expert – w pełni zrozumiałe i płynne posługiwanie się językiem angielskim;

  8 – very good – bardzo dobry poziom operowania językiem z bardzo rzadko występującymi potknięciami;

  7 – good – dobry poziom znajomości angielskiego, choć zdarzają się nieścisłości i niewłaściwe użycia; 

  6 – competent – skuteczna komunikacja po angielsku jest możliwa na tym poziomie mimo zdarzających się błędów;

  5 – modest – w większości sytuacji możliwa jest skuteczna komunikacja mimo licznych potknięć językowych.

  Punkty poniżej progu 4 oznaczają ograniczone możliwości i duże zakłócenia w porozumieniu się po angielsku.

  Punktacja IELTS a skala CEFR

  • 4-5 pkt to poziom B1,
  • 5,5-6,5 pkt to poziom B2,
  • 7-8 pkt to poziom C1.

  Najwyższa możliwa nota (9 pkt) odpowiada C2 na skali CEFR. Łatwe przeliczanie wyników to kolejny atut dla osoby posiadającej z IELTS certyfikat – dokument stanowi jasną informację o poziomie kwalifikacji językowych kandydata na studia/do pracy.

  Jakie wyniki z egzaminu IETLS są potrzebne?

  Na wynik egzaminu IELTS składają się noty uzyskane ze wszystkich czterech części oraz ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów), która stanowi wypadkową wszystkich sekcji. Zazwyczaj uczelnie wymagają od kandydatów 6-7 punktów (na 9 możliwych do zdobycia).

  Progi punktowe z IELTS na zagraniczne uczelnie:

  Progi punktowe z IELTS na zagraniczne uczelnie


  Czym wyróżnia się IELTS online? 

  Od niedawna jest możliwość zdania egzaminu IELTS we własnym domu dzięki formule online. Układ testu pozostaje taki sam, jak IELTS Academic. Część ustna jest przeprowadzana w formie rozmowy wideo z egzaminatorem IELTS. Koszt IELTS online to 185 euro. Przed przystąpieniem do testu należy jednak upewnić się, czy forma online jest akceptowana przez docelową instytucję.
  Decydując się na wybór IELTS w wersji online warto wiedzieć, że struktura testu pozostaje identyczna, jak w przypadku IELTS Academic. Formuła online jest nieco tańsza, bo wynosi 185 euro. IELTS w formie papierowej/komputerowej kosztuje aktualnie ok. 885 zł.

  Rezerwacja terminu

  IELTS egzamin online należy zarezerwować najpóźniej 48 godzin przed planowanym podejściem. Na stronie rejestracji do egzaminu otrzymasz terminy, w których możesz podejść do testu. Przy rezerwacji najpierw zostaniesz poproszony o wybór terminu i godziny egzaminu ustnego. Tę część (w zależności od dostępności w danym dniu) można zdawać od godz. 8:00 nawet do godz. 23:40 w odstępach co 20 minut. Przykładowo, w lipcu 2023 dostępnych jest 13 terminów

  Co więcej, część pisemna i część ustna raczej nie odbywają się tego samego dnia. Po wybraniu terminu egzaminu ustnego zostaniesz poproszony o wybór daty przystąpienia do słuchania, czytania i pisania. Tutaj wybór jest bardziej ograniczony - zazwyczaj katalog możliwości kończy się na propozycji 2-3 dni najbliższych terminowi egzaminu ustnego. Egzamin można zdawać już od godz. 6:00 do 14:00. 

  Kluczowe jest także spełnienie wymogów technicznych. Kandydat musi posiadać laptop lub komputer stacjonarny z tylko jednym ekranem, kamerę, mikrofon, głośnik. Używanie słuchawek jest niedozwolone. Zdający musi także mieć przy sobie dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  IELTS Online jest przeprowadzany na portalu egzaminacyjnym Inspera (IEP) - kandydat otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do pobrania portalu po zarezerwowaniu testu. 

  Podczas egzaminu

  Egzamin odbywa się pod nadzorem opiekuna oraz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W czasie testu zdający nie może robić notatek za pomocą długopisu i kartek: dozwolone jest notowanie na ekranie podczas testów rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Kandydat ma także możliwość wykorzystania jednej 5-minutowej przerwy pomiędzy testami (np. po zakończeniu słuchania, a przed rozpoczęciem czytania). Aby z niej skorzystać, należy zgłosić ten zamiar opiekunowi poprzez podniesienie ręki i otrzymanie wyraźnej zgody.

  Wyniki

  Rezultaty z IELTS online są dostępne już po 3-6 dniach. Zdający otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że wyniki są dostępne oraz dostaje wskazówki, jak uzyskać do nich dostęp drogą elektroniczną. Papierowe formularze raportów nie są dostępne dla przystępujących do IELTS online. 

  IELTS test online to nowe rozwiązanie, dlatego nie wszystkie instytucje mogą akceptować uzyskany w ten sposób IELTS certyfikat. Przed przystąpieniem do egzaminu najbezpieczniej jest skontaktować się z wybraną uczelnią i upewnić się, że wynik z IELTS online zostanie uznany.

  Czy zawsze warto zdawać IELTS?

  IELTS jest szeroko akceptowany na uczelniach i instytucjach całego świata. Przyda się także przy ubieganiu się o wizę do UK. Co więcej, test IELTS w Polsce jest dość często organizowany. Zdobycie wysokiego wyniku (ok. 7 punktów) świadczy o biegłym posługiwaniu się językiem angielskim, co podnosi kompetencje u potencjalnego pracodawcy.
  W przypadku kilkunastu uczelni anglojęzycznych, rozszerzenie na maturze z języka angielskiego zaliczone na ok. 70% wystarczy, aby aplikować na studia za granicą. Jeżeli jednak wybrana instytucja wymaga dodatkowego poświadczenia, najlepiej podejść do IELTS. Egzamin warto zdać także w przypadku słabszych wyników na egzaminie dojrzałości (tj. poniżej 60% z rozszerzenia) – wówczas certyfikat IELTS z odpowiednią liczbą punktów wzmacnia aplikację. 

  Jeśli podczas egzaminu zabrakło punktów, aby z powodzeniem aplikować na wymarzoną uczelnie, można spróbować jeszcze raz – nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń. IELTS można zdawać dowolną ilość razy.

  Jeśli chodzi o wybór pomiędzy różnymi egzaminami językowymi (IELTS czy FCE, IELTS czy TOEFL itd.), warto zapoznać się z naszym artykułem „Certyfikat z języka angielskiego” i porównać dostępne opcje. Pozwoli to przystąpić do testu, który najlepiej sprosta indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. 

  8 korzyści: dlaczego warto zdać egzamin IELTS?

  Powodów, dla których warto zdać IELTS egzamin jest naprawdę wiele. Obok TOEFL i CAE to najpopularniejszy egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego. Co wyróżnia IELTS i dlaczego warto go wybrać?

  Gdzie jest akceptowany certyfikat IELTS?


  Poznaj 8 korzyści płynących z podejścia do IELTS:

  1. Egzamin IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji naukowych i prywatnych w ponad 140 krajach. Pozytywna ocena stanowi również warunek konieczny dla emigrujących do Australii, Kanady lub Nowej Zelandii.
  2. Zdanie egzaminu na ocenę powyżej 6-7 punktów jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie – w szczególności w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, a nawet na niektórych uniwersytetach azjatyckich.
  3. Wyniki IELTS można załączyć przy ubieganiu się o wizę do UK.  
  4. Można podchodzić do niego nieograniczoną ilość razy w roku.
  5. IELTS egzamin jest dostępny w wersji papierowej i komputerowej.
  6. Do testu można także podejść online.
  7. Organizowany jest w 9 miastach Polski.
  8. Certyfikat IELTS jest honorowany także przez liczne firmy działające w Polsce i w innych europejskich państwach. Cieszy się dużą popularnością, podobnie jak amerykański TOEFL. Wysoki wynik na IELTS, tj. powyżej 6,5 pkt, stanowi potwierdzenie poziomu zaawansowanego z języka angielskiego oraz dowodzi, że egzaminowany swobodnie posługuje się nim w mowie i piśmie.

  Jeśli chcesz poznać bliżej pozostałe testy językowe – TOEFL i CAE – sprawdź porównanie TOEFL, CAE i IELTS. Dobra wiadomość jest taka, że Lagunita Education profesjonalnie przygotuję Cię do każdego z tych testów.

  Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminu IELTS?

  Skorzystaj z pomocy doświadczonych instruktorów. Pomogliśmy już dziesiątkom osób przygotować się do IELTS test i otrzymać satysfakcjonujące wyniki.

  Oferujemy autorski kurs IELTS i sprawdzone techniki egzaminacyjne. Doskonale znamy strukturę egzaminu i jesteśmy gotowi, aby przekazać Ci całą naszą wiedzę podczas wspólnych zajęć.

  Otrzymasz od nas starannie wyselekcjonowane materiały przygotowawcze, zwroty i zbiory słownictwa, które musisz opanować, aby zdobyć konkurencyjny wynik na oficjalnym egzaminie.

  Zapisz się na kurs i zdobądź certyfikat IELTS z wysoką notą!


  Najczęstsze pytania

  Po co mi egzamin IELTS?

  Egzamin IELTS służy do potwierdzenia kwalifikacji językowych. To przydatne m.in. w aplikacji na uczelnie zagraniczne czy w ubieganiu się o wizę (np. studencką). Certyfikat IELTS jest uznawany w ponad 140 krajach na całym świecie. 

  Jak wygląda egzamin IELTS?

  Egzamin IELTS trwa niemal 3h i składa się z 4 sekcji: czytania, pisania, słuchania i mówienia. W zależności od typu, bada posługiwanie się akademicką odmianą języka (Academic) lub wykorzystanie angielskiego w życiu codziennym (General Training).

  Co jest najtrudniejszą częścią IELTS?

  Wielu studentów uważa, że część dotycząca słuchania jest najtrudniejsza, głównie ze względu na ilość informacji, które trzeba usłyszeć i zapamiętać przed udzieleniem odpowiedzi na pytania.

  Co, jeśli nie zdam egzaminu IELTS?

  Nie jest niczym niezwykłym, że niektórzy ludzie oblewają część lub całość egzaminu IELTS za pierwszym razem, gdy go zdają. Na szczęście do egzaminu można podchodzić tyle razy, ile potrzeba do uzyskania pozytywnego wyniku. Musisz jednak płacić za każdym razem, gdy przystępujesz do egzaminu.

  Jak przygotować się do egzaminu IELTS?

  Przygotowania do IELTS należy rozpocząć jak najszybciej. W okolicach poziomu B1/B2 warto zapisać się na kurs. Podczas zajęć z tutorem m.in. rozwiązuje się zadania typowe dla IELTS, przygotowuje przydatne słownictwo/wyrażenia oraz ćwiczy prawidłową wymowę.

  Czy trudno jest zdać IELTS?

  Aby zdać IELTS na satysfakcjonującym poziomie (tj. osiągnąć minimum 7 na 9 pkt), należy wykazać się biegłością językową na poziomie C1. Z odpowiednim przygotowaniem to nie takie trudne!

  Zobacz jak wyglądają korepetycje do egzaminów językowych z Anią


  Oceń artykuł:

  Średnia 4.5/5 na podstawie 23 opinii.
  Czytaj więcej:

  Zdaj z nami IELTS i wyrusz w międzynarodową przygodę

  Porozmawiajmy!

  ikona telefon

  Zadzwoń do nas
  +48 531 60 60 03

  Czekamy na Twój telefon!
  Codziennie od 9:00 do 17:00

  ikona mail

  Napisz do nas
  office@lagunita.education

  Nie lubisz formularzy kontaktowych?
  Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób