Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#egzaminy-jezykowe #ielts

Jak wygląda egzamin IELTS i jak się do niego przygotować?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Jak wygląda egzamin IELTS i jak się do niego przygotować? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2021-08-05
  • Cena IELTSa to ok. 790 złotych, a jego ważność wynosi dwa lata
  • Wynik otrzymuje się w skali do 9 punktów, a większość brytyjskich uczelni wymaga wyniku w graniach 6.5-7.5
  • IELTS można zdawać co ok. tydzień w jednym z dziewięciu miast w Polsce
Kacper - mentor lagunity

Przygotujemy Cię do egzaminu IELTS!

IELTS to skrót od angielskiego International English Language Testing System - międzynarodowego standardu oceny znajomości języka angielskiego u osób aplikujących na zagraniczne studia lub do pracy. Test organizowany jest wspólnie przez 3 instytucje: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia. Egzamin IELTS występuje w dwóch formatach: IELTS Academic i IELTS General Training. Po zdaniu IELTS Academic egzaminowani mogą aplikować na wiele kierunków wykładanych w języku angielskim na całym świecie. Zazwyczaj uczelnie wymagają od kandydatów zdania testu na 6-7 punktów (na 9 możliwych do uzyskania). Test IELTS sprawdza umiejętność logicznego argumentowania i poprawnego wysuwania wniosków, czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze akademickim, a także znajomości praktycznego słownictwa. Wyniki testu są ważne jedynie dwa lata od dnia zdawania. Cena egzaminu wynosi ok. 790 zł.

Egzamin występuje w dwóch odmianach - IELTS Academic i IELTS General Training

Dlaczego warto zdać egzamin IELTS?

Zdanie egzaminu IELTS na ocenę powyżej 6-7 punktów jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie (w tym w szczególności w Wielkiej Brytanii, Ameryce, Kanadzie, Australii i nawet na niektórych uniwersytetach azjatyckich). Egzamin ten w formie IELTS General Training jest wymagany także od osób, które planują pracować w krajach anglojęzycznych, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji naukowych i prywatnych w ponad 140 krajach. Pozytywne zaliczenie egzaminu IELTS stanowi również warunek konieczny dla emigrujących do Australii, Kanady lub Nowej Zelandii.

Warto dodać, że certyfikat IELTS jest honorowany także przez liczne firmy działające w Polsce i w innych europejskich państwach, chociaż nie cieszy się aż tak dużą popularnością jak amerykański TOEFL czy brytyjskie CAE. Wysoki wynik na egzaminie IELT, tj. taki powyżej 6.5 punktów, stanowi potwierdzenie poziomu zaawansowanego z języka angielskiego oraz dowodzi, że egzaminowany swobodnie posługuje się nim w mowie i piśmie.

Jak wygląda egzamin IELTS Academic? Jaki jest format testu?

Egzamin IELTS Academic składa się z czterech części (Reading, Listening, Speaking oraz Writing), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Czytania, słuchanie i pisanie odbywa się w tym samym dniu, bez żadnej przerwy pomiędzy tymi częściami. Speaking odbywa się do tygodni przed lub po pozostałych częściach. Na wynik egzaminu IELTS składają się oceny uzyskane z wszystkich czterech części egzaminu (w skali od 1 do 9 punktów), a także ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów), która stanowi wypadkową wszystkich części. Test trwa łącznie ok. 2 godzin 45 minut. Egzamin można zdać w formie pisemnej lub komputerowej.

Egzamin IELTS składa się z czterech części

Część I: Reading (czytanie)

Czas trwania: 60 min

Część ta składa się z 3 dłuższych tekstów i łącznie ok. 40 pytań do nich, na które zdający powinien udzielić odpowiedzi. Teksty mają formę tych, z którymi można się spotkać w anglojęzycznych książkach czasopismach naukowych i magazynach. Zadania polegają na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi spośród podanych, identyfikacji informacji w tekście, wydobyciu głównej myśli tekstu

Część II: Słuchanie (ang. listening)

Czas trwania: 30 minut (+10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę)

Część słuchana zawiera 40 pytań o zróżnicowanej formie. Egzaminowani muszą być przygotowani na rozwiązywanie testów wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk i diagramów oraz udzieleniu krótkich odpowiedzi. Pytania są podzielone na cztery zadania, każde ma swoje odrębne nagranie. Pierwsza sekcja to rozmowa pomiędzy dwojgiem ludzi w sytuacji z życia codziennego, drugą stanowi monolog w sytuacji z życia codziennego. Trzecia część to rozmowa pomiędzy kilkoma osobami na temat życia akademickiego, a ostatnim fragmentem części słuchanej jest monolog związany z tematyką akademicką. Nagrania są puszczane tylko raz, dlatego warto dobrze się zapoznać z pytaniami przed lub w trakcie wysłuchiwania tekstów.

Część III: Pisanie (ang. writing)

Czas trwania: 60 minut

Część pisemna egzaminu IELTS składa się z dwóch zadań. Na pierwsze zadanie przeznaczone jest 20 min, na drugie - 40 min. Pierwsze zadanie polega na wyjaśnieniu informacji przedstawionych w formie graficznej np. tabelki, grafu, diagramu. Zawartą w nich treść trzeba opisać, podsumować i wyjaśnić we własnych słowach. Objętość wypowiedzi powinna wynosić ok. 150 słów. W drugim zadaniu egzaminowany musi się podzielić swoja opinią na przedstawiony temat w ok. 250 słowach. W przypadku obu zadań wymagane jest stosowania stylu formalnego pisania, a wypowiedzi są oceniane według czterech następujących kryteriów: wywiązania się z zadania, spójności, bogactwa językowe i użycia poprawnych struktur gramatycznych.

Część IV: Mówienie (ang. speaking)

Czas trwania: ok. 11-14 minut

Speaking składa się z trzyczęściowej rozmowy z egzaminatorem. Przez pierwsze 405 minut egzaminator poprosi zdającego o przedstawieniu swojej osoby oraz zadaje ogólne pytania dotyczące pracy, szkoły, zainteresowań i rodziny egzaminowanego. W drugiej części należy odpowiedzieć na pytania dotyczące przedstawionego obrazka. W tym celu egzaminowany będzie miał 1 minutę na przygotowanie wypowiedzi i 2 minuty na jej przedstawienie. Egzaminator może zadać szereg pytań związanych z wypowiedzią zdającego. Te pytania stanowią ostatnią 4-5 minutową część egzaminu i mają na celu umożliwienie kandydatowi omówienie bardziej abstrakcyjnych kwestii i aspektów tematu.

Pod poniższym linkiem znajdują się przykładowe zadania egzaminacyjne.

Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu IELTS?

Egzaminy IELTS odbywają się z dużą częstotliwością, bo aż do czterech razy w miesiącu. Do egzaminów IELTS Academic w formie pisemnej można podejść w oddziałach British Council w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Rzeszowie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w szkole językowej Bell w Szczecinie. Należy pamiętać o możliwie wczesnym zapisywaniu się na egzamin ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Egzamin IELTS można zdawać w wielu miastach w Polsce m.in. Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Jak przygotować się do egzaminu IELTS?

Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu IELTS najpóźniej na trzy miesięce przed terminem egzaminu. Naszym zdaniem drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim przerabianie jak największej ilości zadań z arkuszy testowych. Podczas rozwiązywania testów warto kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie. Warto także pamiętać o tym, że pozytywny wynik egzaminu IELTS zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również od gruntownej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu. Do egzaminu należy uczyć się systematycznie i unikać robienia dłuższych przerw w nauce. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych i miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów. Do testu można przygotowywać się samodzielnie, z korepetytorem lub uczęszczając na kurs przygotowujący.

IELTS jest akceptowany przez wiele uczelni na całym świecie

Jeśli chodzi o czytanie (reading) to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak największej ilości zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Poza tekstami egzaminacyjnymi polecamy także czytać jak najwięcej artykułów i książek w języku angielskim. Z reguły część słuchania (listening) nie sprawia egzaminowym problemu, ale trzeba wykonać jak najwięcej zadań tego typu, ponieważ na egzaminie dany tekst jest słuchany tylko raz. Aby rzetelnie się do niej przygotować poza rozwiązywaniem zadań słuchanych z przykładowych arkuszy, warto słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie.

Do części pisanej (writing) na początku należy przypomnieć sobie czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny one spełniać. Następnie można przygotować zbiór słówek i wyrażeń przydatnych w wypracowania oraz opracować modelowe uniwersalne zdania, które będzie można później wykorzystać na egzaminie. Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów i wydarzeń oraz przede wszystkim praktyki. Czym więcej będziesz się wypowiadał po angielsku, tym pewniej i swobodniej będziesz się czuł posługując się tym językiem w mowie. Bardzo przydatne jest dla tej części egzaminu przećwiczenie przykładowych zadań pod okiem kompetentnego nauczyciela, który poprawi Twoje błędy i udzieli Ci praktycznych wskazówek.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych doświadczonych korepetytorów i mentorów, którzy pomogli zdać egzamin IELTS na najwyższe lokaty rzeszy uczniów i studentów! Więcej informacji o egzaminie IELTS możesz znaleźć na oficjalnej polskiej stronie IELTS. 


Najczęstsze pytania

Po co mi egzamin IELTS?

IELTS ma na celu ocenę umiejętności językowych kandydatów, którzy muszą studiować lub pracować tam, gdzie angielski jest używany jako język komunikacji. IELTS jest wymagane do wejścia na uniwersytet w Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Jak wygląda egzamin IELTS?

IELTS składa się z czterech sekcji: Słuchanie, Czytanie, Pisanie i Mówienie. Kandydaci są testowani pod kątem tych czterech parametrów. Egzamin International English Language Testing System (IELTS) może być zdawany w dwóch formatach: IELTS Academic i IELTS General Training Test.

Co jest najtrudniejszą częścią IELTS?

Wielu studentów uważa, że część dotycząca słuchania jest najtrudniejsza, głównie ze względu na ilość informacji, które trzeba usłyszeć i zapamiętać przed udzieleniem odpowiedzi na pytania.

Co, jeśli nie zdam egzaminu IELTS?

Nie jest niczym niezwykłym, że niektórzy ludzie oblewają część lub całość egzaminu IELTS za pierwszym razem, gdy go zdają. Na szczęście do egzaminu można podchodzić tyle razy, ile potrzeba do uzyskania pozytywnego wyniku. Musisz jednak płacić za każdym razem, gdy przystępujesz do egzaminu.

Jak przygotować się do egzaminu IELTS?

Rozpoczęcie przygotowań najlepiej zaplanować najpóźniej na trzy miesiące przed terminem egzaminu IELTS. Najlepszym sposobem na naukę jest zapoznanie się ze strukturą testu i przerabianie jak największej ilości arkuszy testowych z każdej sekcji egzaminu. 

W jakich krajach jest akceptowany egzamin IELTS?

Egzamin IELTS jest wymagany głównie przez uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, ale oprócz tego akceptowany jest również przez instytucje w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu oraz Holandii.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc rozpocząć wymarzone studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 4.6/5 na podstawie 18 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do egzaminu IELTS!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób