#studia-w-usa #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

Zobacz jak przygotować się do IELTS, aby uzyskać świetny wynik

Jak wygląda egzamin IELTS i jak się do niego przygotować?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Jak wygląda egzamin IELTS i jak się do niego przygotować? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2021-08-05 (ostatnia aktualizacja: 2023-02-13)
 • Certyfikat IELTS jest ważny 2 lata, a cena za przystąpienie do egzaminu waha się od 820 do 925 zł. 
 • IELTS można zdawać nieograniczoną ilość razy w formie papierowej lub komputerowej.
 • Wynik IELTS zawiera się w skali 0-9 pkt, a większość zagranicznych uczelni wymaga około 6,5-7,5; aby to osiągnąć, warto zapisać się na kurs Lagunity.
Ania - mentorka lagunity certyfikat IELTS

Zdaj z nami IELTS i wyrusz w międzynarodową przygodę

strzalka
Ania, instruktor w kursach do egzaminu TOEFL

Egzamin IELTS – wszystko co musisz wiedzieć!

International English Language Testing System, czyli IELTS – egzamin z języka angielskiego, który jest wykorzystywany m.in. przy aplikacji na studia zagraniczne, posadę w międzynarodowej firmie czy podczas ubiegania się o wizę (np. do UK).

IELTS test jest organizowany przez 3 instytucje: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia. Jest dostępny w kilku wariantach:

Papier/komputer

Pierwszy podział dotyczy formy zdawania: na papierze (PB) lub komputerze (CB) – oba warianty w centrum testowym. Od 2022 roku wprowadzono możliwość przystąpienia do egzaminu w domowym zaciszu, jednak Polska jak na razie nie znajduje się na liście krajów, gdzie odbywają się IELTS Online. 

Certyfikat IELTS – na studia czy do pracy?

Drugi podział dotyczy przeznaczenia certyfikatu – do szkoły/pracy/migracji. W zależności od tego, w jakim celu zdaje się egzamin, może on występować w kilku odmianach:

IELTS Academic – dla aplikujących na kierunki wykładane w języku angielskim, oferowanych przez uczelnie na całym świecie; jak sama nazwa wskazuje, bada potencjał akademicki kandydata na studia. W niektórych krajach (np. w UK) przydaje się podczas ubiegania się o wizę studencką.

IELTS General Training – dla migrantów i osób ubiegających się o pracę w międzynarodowych firmach.

Egzamin występuje w dwóch odmianach - IELTS Academic i IELTS General Training

Test IELTS Academic lub General Training sprawdza umiejętność logicznego argumentowania i poprawnego wysuwania wniosków, poprawnego pisania, czytania ze zrozumieniem, a także znajomości praktycznego słownictwa. IELTS Academic/General Training for UKVI (UK Visas and Immigration) ma taką samą formę, ale kosztuje więcej (sprawdź: certyfikat IELTS cennik). 

IELTS Life Skills – sprawdza wyłącznie umiejętność słuchania i mówienia na poziomie A1 lub B1. To najbardziej podstawowy rodzaj IELTS; egzamin służy osobom starających się o wizę lub obywatelstwo brytyjskie. 

Dlaczego warto zdać egzamin IELTS?

Zdanie egzaminu na ocenę powyżej 6-7 punktów jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie – w szczególności w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, a nawet na niektórych uniwersytetach azjatyckich.

Chcesz osiągnąć wysoki wynik z IELTS?

Skutecznie Cię przygotujemy!

Certyfikat IELTS otworzy przed Tobą drzwi do mnóstwa uczelni zagranicznych!
IELTS jest honorowany przez najlepsze uczelnie, m.in. Harvard, MIT czy Oxford.
Nasz kurs pomoże Ci osiągnąć znakomity wynik w IELTS.
Wysokie wyniki kursantów. Indywidualne zajęcia. Doświadczeni tutorzy.
kobieta IELTS
Zarezerwuj kurs

Egzamin IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji naukowych i prywatnych w ponad 140 krajach. Pozytywna ocena stanowi również warunek konieczny dla emigrujących do Australii, Kanady lub Nowej Zelandii.


Warto dodać, że certyfikat IELTS jest honorowany także przez liczne firmy działające w Polsce i w innych europejskich państwach. Cieszy się dużą popularnością, podobnie jak amerykański TOEFL. Wysoki wynik na IELT, tj. taki powyżej 6,5 pkt, stanowi potwierdzenie poziomu zaawansowanego z języka angielskiego oraz dowodzi, że egzaminowany swobodnie posługuje się nim w mowie i piśmie. Przekładając punktację na skalę CEFR:

 • 4-5 pkt to poziom B1,
 • 5,5-6,5 pkt to poziom B2,
 • 7-8 pkt to poziom C1.

Najwyższa możliwa nota (9 pkt) odpowiada C2 na skali CEFR. Łatwe przeliczanie wyników to kolejny atut dla osoby posiadającej certyfikat IELTS – dokument stanowi jasną informację o poziomie kwalifikacji językowych kandydata na studia/do pracy.

IELTS – jak wygląda wersja dla studentów? Jaki jest format testu?

Egzamin IELTS Academic składa się z czterech części (Reading, Listening, Speaking oraz Writing), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Czytanie, słuchanie i pisanie odbywają się w tym samym dniu, bez żadnej przerwy pomiędzy tymi częściami. Speaking zdaje się zazwyczaj bezpośrednio przed/po pozostałych częściach (w przypadku CB) lub dzień wcześniej/później (zdając test w wersji papierowej).


Egzamin IELTS składa się z czterech części

Część I: Reading (czytanie)

Czas trwania: 60 min

Część ta składa się z 3 dłuższych tekstów i łącznie ok. 40 pytań do nich. Teksty mają formę tych, z którymi można się spotkać w anglojęzycznych książkach, czasopismach naukowych i magazynach. Zadania mogą polegać na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi spośród podanych, identyfikacji informacji w artykule czy wydobyciu głównej myśli tekstu.

Część II: Słuchanie (ang. listening)

Czas trwania: 30 minut (+10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę)

Część słuchana zawiera 40 pytań o zróżnicowanej formie. Egzaminowani muszą być przygotowani na rozwiązywanie testów wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk i diagramów oraz udzielenie krótkich odpowiedzi. Pytania są podzielone pomiędzy cztery nagrania:

 • pierwsze to rozmowa pomiędzy dwojgiem ludzi w sytuacji z życia codziennego;
 • drugie to monolog o podobnym zakresie tematów, co w przypadku pierwszego nagrania;
 • trzecie to dialog pomiędzy kilkoma osobami na temat życia akademickiego;
 • ostatnie, czwarte nagranie to monolog, także związany z edukacją.

Nagrania na IELTS są odtwarzane tylko raz, dlatego warto jak najlepiej zapoznać się z treścią zadań przed rozpoczęciem słuchania.

Część III: Pisanie (ang. writing)

Czas trwania: 60 minut

Część pisemna egzaminu IELTS składa się z dwóch zadań. Na pierwsze przeznaczone jest 20 min, na drugie – 40 min. 

Pierwszy tekst ma być interpretacją danych przedstawionych w formie graficznej (np. tabelki, grafu, diagramu). Zawartą w nich treść trzeba opisać, podsumować i wyjaśnić we własnych słowach. Objętość wypowiedzi powinna wynosić ok. 150 wyrazów.

W drugim zadaniu egzaminowany musi podzielić się swoja opinią (w około 250 słowach) na przedstawiony temat. Tekst ma mieć formę krótkiego eseju.

W przypadku obu zadań wymagane jest stosowania stylu formalnego, a wypowiedzi są oceniane według czterech następujących kryteriów: wywiązania się z zadania, spójności, bogactwa językowego i użycia poprawnych struktur gramatycznych.

Część IV: Mówienie (ang. speaking)

Czas trwania: ok. 11-14 minut

Speaking składa się z trzyczęściowej rozmowy z egzaminatorem.

Pierwsze 4-5 minut to czas na przedstawienie się i odpowiedź na ogólne pytania dotyczące pracy, szkoły, zainteresowań i rodziny egzaminowanego.

W drugiej części należy sporządzić wypowiedź dotyczącą przedstawionego obrazka. Kandydat będzie miał 1 minutę na przygotowanie wypowiedzi i 2 minuty na jej przedstawienie.

Egzaminator może zadawać pytania – stanowią one ostatnią, 4-5 minutową, część speakingu i mają na celu umożliwienie kandydatowi omówienie bardziej abstrakcyjnych aspektów tematu.

Pod tym adresem można znaleźć przydatne informacje o tym, jakich pytań można się spodziewać: przykładowy IELTS test

Co oznaczają wyniki egzaminu IELTS?

Punkty w zakresie 6,0-6,5 z IELTS test można uznać za zadowalający wynik. Kandydaci na studia za granicą, którzy uzyskali takie noty, mogą aplikować na większość uczelni. Czy trudno zdać IELTS na takim poziomie? 

Zdobycie 6-6,5 pkt można porównać do rozszerzonej matury z języka angielskiego. To egzamin, do którego polscy uczniowie przygotowują się przez długi czas, więc każdy orientuje się, na jakim poziomie przygotowań się znajduje. 

Wyniki z egzaminu IETLS

Na wynik egzaminu IELTS składają się noty uzyskane ze wszystkich czterech części oraz ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów), która stanowi wypadkową wszystkich sekcji. Zazwyczaj uczelnie wymagają od kandydatów 6-7 punktów (na 9 możliwych do zdobycia).

Progi punktowe z IELTS na zagraniczne uczelnie:

Progi punktowe z IELTS na zagraniczne uczelnie

Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu IELTS?

Egzaminy IELTS odbywają się z dużą częstotliwością, bo aż do czterech razy w miesiącu. Do testów w formie papierowej można podejść we wszystkich oddziałach British Council, czyli w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Rzeszowie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu.

Egzamin IELTS można zdawać w wielu miastach w Polsce m.in. Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Należy pamiętać, że nie wszystkie ośrodki oferują możliwość zdawania IELTS na komputerze. W Szczecinie i Katowicach można przystąpić wyłącznie do wariantu na papierze. Drugą ważną kwestią jest wcześniejsze zapisywanie się na egzamin z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie możliwość zdawania testu w dogodnym terminie.

Kiedy otrzymam wyniki IELTS?

Wyniki IELTS są dostępne szybciej lub później, w zależności od wariantu testu:

 • w ciągu 5-7 dni dla zdających na komputerze,
 • w ciągu 13 dni dla tych, którzy wybrali wariant papierowy.

Po zarejestrowaniu się na stronie i wpisaniu kodu dostępu, który każdy zdający otrzymuje w dniu oficjalnego testu od komisji egzaminacyjnej, wyniki będą widoczne w wersji online. Są one ważne jedynie dwa lata od daty zdawania. 

Certyfikat IELTS (Test Report Form) może być również wysłany do uczelni, na którą chce się aplikować. Podając jej dane adresowe przy rejestracji na IELTS, British Council dostarczy wyniki do wybranej placówki edukacyjnej.

Czy zawsze warto zdawać IELTS?

W przypadku kilkunastu uczelni anglojęzycznych, rozszerzenie na maturze z języka angielskiego zaliczone na ok. 70% wystarczy, aby aplikować na studia za granicą. Jeżeli jednak wybrana instytucja wymaga dodatkowego poświadczenia, najlepiej podejść do IELTS. Egzamin warto zdać także w przypadku słabszych wyników na egzaminie dojrzałości (tj. poniżej 60% z rozszerzenia) – wówczas certyfikat IELTS z odpowiednią liczbą punktów wzmacnia aplikację. 

Jeśli podczas egzaminu zabrakło punktów, aby z powodzeniem aplikować na wymarzoną uczelnie, można spróbować jeszcze raz – nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń. IELTS można zdawać dowolną ilość razy.

Jeśli chodzi o wybór pomiędzy różnymi egzaminami językowymi (IELTS czy FCE, IELTS czy TOEFL itd.), warto zapoznać się z naszym artykułem „Certyfikat z języka angielskiego” i porównać dostępne opcje. Pozwoli to przystąpić do testu, który najlepiej sprosta indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. 

Jak przygotować się do egzaminu IELTS? Wskazówki

Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu IELTS najpóźniej trzy miesiące przed terminem egzaminu. Naszym zdaniem drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim rozwiązywanie jak największej ilości zadań z arkuszy testowych – warto wówczas kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie.

Warto także pamiętać o tym, że pozytywny wynik zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również od gruntownej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu. 

Nie wolno zapominać o systematycznej nauce i unikaniu dłuższych przerw w przygotowaniach. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych/miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów. Do testu można przygotowywać się samodzielnie, z korepetytorem lub uczęszczając na kurs przygotowujący.

IELTS przygotowania do readingu i listeningu

Jeśli chodzi o czytanie (reading), to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak najwięcej zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Poza tym polecamy także czytać jak najwięcej artykułów naukowych i książek w języku angielskim.

Z reguły część słuchania (listening) nie sprawia kandydatom problemu. Mimo wszystko warto wykonać jak najwięcej zadań tego typu – na egzaminie nagranie jest odtwarzane tylko raz. Aby rzetelnie przygotować się do listeningu, można też słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie.

IELTS przygotowania do writingu

Do części pisemnej (writing) na początku należy przypomnieć sobie, czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny spełniać. Następnie można przygotować zbiór przydatnych słówek i wyrażeń oraz opracować modelowe, uniwersalne zdania, które będzie można wykorzystać na egzaminie.

Trening przed częścią mówioną

Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów i wyrażeń oraz przede wszystkim praktyki. Im więcej mówienia po angielsku, tym pewniejsza i swobodniejsza wypowiedź podczas speakingu. Dla tej części IELTS bardzo przydatne są ćwiczenia pod okiem (a raczej: uchem) kompetentnego nauczyciela, który poprawi błędy i udzieli praktycznych wskazówek na temat prawidłowego wysławiania się po angielsku.Dzięki tym wskazówkom osiągniesz wysoki wynik IELTS

IELTS egzamin – pozostałe wskazówki dla zdających

Na rynku jest dostępnych mnóstwo zeszytów ćwiczeń, podręczników i repetytoriów przed IELTS, a wybranie odpowiedniego bywa nie lada wyzwaniem. Naszym zdaniem najlepiej posiłkować się informacjami z samego źródła, tj. wydawnictwa British Council. Także materiały dostępne online na stronie instytucji są przydatne w przygotowaniach.

Innym rzetelnym źródłem wiedzy jest oczywiście blog Lagunita Education. Nasz artykuł IELTS przygotowanie do egzaminu może okazać się przydatnych dla osób przystępujących do testu i chcących uzyskać wysokie noty.

Szukanie informacji na temat IELTS w Internecie, opracowywanie materiałów do nauki oraz znalezienie kompetentnego rozmówcy bywa nie lata wyzwaniem dla osób przygotowujących się do IELTS samodzielnie. Remedium na wszystkie te problemy jest kurs IELTS od Lagunita Education.

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminu IELTS?

Skorzystaj z pomocy doświadczonych instruktorów. Pomogliśmy już dziesiątkom osób przygotować się do IELTS test i otrzymać satysfakcjonujące wyniki.

Oferujemy autorski kurs IELTS i sprawdzone techniki egzaminacyjne. Doskonale znamy strukturę egzaminu i jesteśmy gotowi, aby przekazać Ci całą naszą wiedzę podczas wspólnych zajęć.

Otrzymasz od nas starannie wyselekcjonowane materiały przygotowawcze, zwroty i zbiory słownictwa, które musisz opanować, aby zdobyć konkurencyjny wynik na oficjalnym egzaminie. Skorzystaj z kursu i zdobądź certyfikat IELTS z wysoką notą!


Najczęstsze pytania

Po co mi egzamin IELTS?

Egzamin IELTS służy do potwierdzenia kwalifikacji językowych. To przydatne m.in. w aplikacji na uczelnie zagraniczne czy w ubieganiu się o wizę (np. studencką). Certyfikat IELTS jest uznawany w ponad 140 krajach na całym świecie. 

Jak wygląda egzamin IELTS?

Egzamin IELTS trwa niemal 3h i składa się z 4 sekcji: czytania, pisania, słuchania i mówienia. W zależności od typu, bada posługiwanie się akademicką odmianą języka (Academic) lub wykorzystanie angielskiego w życiu codziennym (General Training).

Co jest najtrudniejszą częścią IELTS?

Wielu studentów uważa, że część dotycząca słuchania jest najtrudniejsza, głównie ze względu na ilość informacji, które trzeba usłyszeć i zapamiętać przed udzieleniem odpowiedzi na pytania.

Co, jeśli nie zdam egzaminu IELTS?

Nie jest niczym niezwykłym, że niektórzy ludzie oblewają część lub całość egzaminu IELTS za pierwszym razem, gdy go zdają. Na szczęście do egzaminu można podchodzić tyle razy, ile potrzeba do uzyskania pozytywnego wyniku. Musisz jednak płacić za każdym razem, gdy przystępujesz do egzaminu.

Jak przygotować się do egzaminu IELTS?

Przygotowania do IELTS należy rozpocząć jak najszybciej. W okolicach poziomu B1/B2 warto zapisać się na kurs. Podczas zajęć z tutorem m.in. rozwiązuje się zadania typowe dla IELTS, przygotowuje przydatne słownictwo/wyrażenia oraz ćwiczy prawidłową wymowę.

Czy trudno jest zdać IELTS?

Aby zdać IELTS na satysfakcjonującym poziomie (tj. osiągnąć minimum 7 na 9 pkt), należy wykazać się biegłością językową na poziomie C1. Z odpowiednim przygotowaniem to nie takie trudne!

Zobacz jak wyglądają korepetycje do egzaminów językowych z Anią


Oceń artykuł:

Średnia 4.5/5 na podstawie 22 opinii.
Czytaj więcej:

Zdaj z nami IELTS i wyrusz w międzynarodową przygodę

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób