#studia-w-anglii

Angielskie uczelnie od lat okupują czołówki rankingów uniwersyteckich. Oxford i Cambridge przyjmuje około ⅕ wszystkich zainteresowanych, jednak Polacy wciąż stanowią tam stosunkowo liczną grupę społeczną. Nauka stoi na wyjątkowo wysokim poziomie, choć studenci nie odczuwają tak silnej presji jak w Polsce. Wykładowcy za cel obierają sobie przede wszystkim przyswojenie studentom wiedzy, a nie oblanie tych, którzy nie umieją, czy nie rozumieją materiału. W rozumieniu Anglików wiedza zdobyta na studiach jest bezużyteczna, jeśli nie przysłuży się karierze zawodowej, więc uczelnie przykładają dużą wagę do staży i praktyk współpracując z największymi organizacjami. Kończąc studia typowy absolwent angielskiej uczelni jest już “ustawiony”, ma szerokie możliwości zawodowe, doskonale opanowany język i doświadczenie praktyczne.