#studia-w-europie #studia-w-usa #studia-w-anglii

List motywacyjny o przyjęcie na studia – o czym pamiętać?

List motywacyjny na uniwersytet – studia MBA i artystyczne

zdjęcie Post Gościnny autora postu o List motywacyjny na uniwersytet – studia MBA i artystyczne Post Gościnny | 2021-09-16 (ostatnia aktualizacja: 2023-04-27)
 • List motywacyjny to jeden z dokumentów potrzebnych podczas aplikowania na studia za granicą.
 • List motywacyjny może mieć znaczący wpływ na decyzję komisji rekrutacyjnej – warto być przekonującym.
 • Przedstawiamy, jak napisać skuteczny list motywacyjny o przyjęcie na studia.
Kacper - mentor lagunity list motywacyjny mba

Pomożemy Ci napisać wyjątkowy list motywacyjny!

strzalka
Kacper, mentora aplikantów na studia w USA

Jak napisać list motywacyjny licealisty na studia za granicą?

Aplikując na studia za granicą, należy być przygotowanym na wieloetapowy proces rekrutacyjny. Analiza oferty edukacyjnej, przygotowanie do egzaminów językowych, tworzenie profilu kandydata na platformach aplikacyjnych, kompletowanie dokumentów, stworzenie listu motywacyjnego o przyjęcie na studia i rozmowa kwalifikacyjna – to najczęściej występujące etapy, bez względu na wybrany kraj.

Jednym z elementów mających najistotniejszy wpływ na powodzenie/niepowodzenie kandydatury, jest stworzenie dossier. Wśród potrzebnych dokumentów znajduje się list motywacyjny licealisty na studia za granicą. Jego nazewnictwo różni się w zależności od długości i formy przekazu oraz kraju.  Personal Statement

Czyli list motywacyjny o przyjęcie na studia. Powinien mieścić się w limicie 3000 - 4000 znaków ze spacjami i uwydatniać mocne strony kandydata. W Personal Statement należy napisać o swoich:

 • dotychczasowych osiągnięciach,
 • doświadczeniach, 
 • inicjatywach, 
 • umiejętnościach, 
 • zainteresowaniach, 
 • aspiracjach.

Wszystko, co zawiera tego typu list motywacyjny na uniwersytet, ma skupiać się na kandydacie i przekonać komisję rekrutacyjną o jego wartości. Personal Statement to jeden z najpopularniejszych dokumentów aplikacyjnych. Jest wymagany m.in. w Hong Kongu i całej Anglii.

Więcej o Personal Statement pisaliśmy tutaj.Statement of Purpose

To nieco podobna do Personal Statement forma listu motywacyjnego licealisty na studia za granicą. Zazwyczaj ma taką samą długość (około dwie strony A4), a jego celem jest przekonanie komisji rekrutacyjnej o zasadności konkretnej kandydatury. Główną różnicą między tymi dwoma dokumentami jest myśl przewodnia i forma wypowiedzi.

Personal Statement opowiada historię ucznia – jego motywacje do aplikowania na studia czy rozwijane zainteresowania. Może także zawierać opis okoliczności łagodzących, tłumaczących niektóre potknięcia w szkole średniej. Przedstawiona historia ma zaintrygować komisję i przekonać jej członków, że warto przychylić się do wniosku ucznia. 

Statement of purpose skupia się na działaniach kandydata – tych podjętych oraz dopiero planowanych. Komisja rekrutacyjna ma ocenić potencjał akademicki ucznia na podstawie jego osiągnięć i zainicjowanych przedsięwzięć. Statement of purpose nakreśla sylwetkę ucznia, skupiając się jednak na jego dopasowaniu do wybranego programu. Warto pamiętać, że tego typu list motywacyjny na uniwersytet powinien być bardziej formalny niż Personal Statement. Application/Admissions Essay

Jego długość to zwykle około 500-650 wyrazów. Jest najczęściej wymagany przez uczelnie, które nie figurują w systemach ogólnej aplikacji, takich jak np. UCAS (UK) czy Parcoursup (Francja). Oznacza to, że rekrutacja odbywa się tam bez pomocy ogólnokrajowych platform, a dokumenty przesyła się bezpośrednio na wybraną uczelnię. Przykładem kraju, w którym nie funkcjonuje common app jest Szwajcaria.

W przeciwieństwie do Personal Statement, application essay nie musi być pisany w pierwszej osobie i skupia się raczej na konkretnym zagadnieniu, niż na samym autorze. Celem tego typu tekstu jest zaprezentowanie wiedzy i elokwencji kandydata na jeden z wybranych tematów. Jeśli application essay zrobi wrażenie na komisji, szansa na dostanie się na wymarzone studia znacznie wzrasta.

Napisz z nami skuteczny list motywacyjny!

Zyskaj dostęp do bazy wskazówek i przykładowych listów motywacyjnych od Lagunita Education

Dobrze napisany list motywacyjny stawia kandydata na studia w pozytywnym świetle.
Należy więc dobrze przygotować się do napisania listu i pamiętać o wszelkich wytycznych.
To zadanie może wydać się trudne, dlatego z pomocą przychodzą mentorzy Lagunity.
Praktyczne wskazówki. Gotowe wzory i przydatne zwroty. Profesjonalny mentoring.
kobieta list motywacyjny na studia mba wzór 
Chcę porozmawiać

Dlaczego musisz napisać list motywacyjny na studia?

List motywacyjny o przyjęcie na studia jest jednym z głównych elementów aplikacji. Wraz z wynikami w nauce ma decydujący wpływ na skuteczność kandydatury. Nakreśla sylwetkę ucznia, przedstawia jego historię i zainteresowania – wyswabadza go ze sztywnych ram systemu oceniania. Pozwala wyrazić siebie, pokazać swoją indywidualność, wyróżnić się na tle pozostałych kandydatów. Przykład:

Piątka z angielskiego na świadectwie wygląda nieźle, jednak wielu absolwentów ma tę samą ocenę. Większe wrażenie może zrobić np. prowadzenie anglojęzycznego bloga czy wieloletnia korespondencja z przyjacielem z Australii. Tego typu aktywności świadczą o samodzielnym i aktywnym przyswajaniu języka.

Napisanie listu motywacyjnego na uniwersytet to wspaniała okazja nie tylko do zaprezentowania swoich osiągnięć, ale przede wszystkim na wykazania się elokwencją i błyskotliwością. Uwagę komisji często przykuwa nie tylko treść listu, ale także jego forma – styl wypowiedzi i sugestywność argumentów. Dobrze napisany list motywacyjny może skraść serca rekruterów i zapewnić kandydatowi przyjęcie na wymarzone studia za granicą.

5 wskazówek zanim rozpoczniesz pisać list motywacyjny
Planowanie pracy nad listem motywacyjnym może znacznie zwiększyć jego skuteczność i ułatwić pisanie. Chaos i bylejakość z pewnością nie wpłyną pozytywnie na jakość tekstu. Przede wszystkim, należy dać sobie odpowiednią ilość czasu na sporządzenie listu motywacyjnego na uniwersytet. Zostawianie tego na ostatnią chwilę niesie ze sobą ryzyko przekroczenia terminu złożenia pracy.

Podążanie za naszą instrukcją ułatwia pracę nad tekstem – każdy krok przybliża do napisania świetnego listu motywacyjnego, który skradnie serce komisji rekrutacyjnej.

Krok 1: przeczytaj instrukcję.

Przed rozpoczęciem pracy, należy dowiedzieć się, jakie dokumenty aplikacyjne należy złożyć. Forma listu motywacyjnego licealisty na studia za granicą może różnić się w zależności od wybranej uczelni. W wymaganiach jednych widnieje personal statement, w innych statement of purpose albo application/admissions essay. Informację tę najczęściej można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym. 

List motywacyjny o przyjęcie na studia może się różnić:

 • długością (limitami znaków/słów);
 • tematyką (skupieniem na zagadnieniu/historii autora/osiągnięciach);
 • formą (sposobie narracji, segmentacji tekstu).

Dokładne przeczytanie instrukcji powinno więc rozpocząć pracę nad każdym tego typu tekstem. 

Krok 2: rozplanuj pracę.

List motywacyjny na uniwersytet (lub inną uczelnię) nie powinien powstawać w pośpiechu. Zwiększa to ryzyko popełnienia błędów, nieuwzględnienia wszystkich istotnych argumentów i nieuporządkowania tekstu. Na początku warto więc wyznaczyć sobie czas na poszczególne etapy pracy oraz wytypować osobę, która zgodzi się na dokonanie korekty tekstu. Jasny plan działania zwiększy motywację i wyeliminuje ryzyko niedotrzymania terminu.

Krok 3: zbierz informację o uczelni/kierunku.

Aby przekonać komisję rekrutacyjną o zasadności swojej kandydatury, należy zaprezentować swoje zainteresowanie wybranym kierunkiem. Wszystkie przytoczone osiągnięcia powinny współgrać z profilem studiów, na które się aplikuje. Ma to pokazać potencjał akademicki kandydata.

Dobrym pomysłem jest zebranie jak największej ilości informacji o wybranej uczelni/kierunku. Misja szkoły, cenione wartości, program nauczania, oferta kół naukowych, spis przedmiotów z największą liczbą punktów ECTS… to cenne wskazówki, ułatwiające przedstawienie siebie jako idealnego kandydata na wybrane studia.

Krok 4: wybierz najistotniejsze atuty.

Chcąc dowieść swojej wartości jako kandydata na studia, chciałoby się napisać jak najwięcej o swoich osiągnięciach. Nie każde z nich jest jednak istotne z perspektywy konkretnej aplikacji. List motywacyjny na uniwersytet ma określony limit znaków – warto więc przytoczyć kilka najbardziej przekonujących przykładów. 

Przykład:

Srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce nożnej to nie lada osiągnięcie. Trudno będzie jednak wywrzeć wrażenie tym sukcesem, aplikując na kierunek „ochrona danych i technologia”. Sport nie ma bowiem zbyt dużego związku z dziedziną IT.

Zadaniem listu motywacyjnego jest przekonanie komisji, że jest się odpowiednim kandydatem na konkretne studia. Nie warto więc odbiegać od tematu – skupić się na sugestywnej argumentacji.

Krok 5: stwórz konspekt.

Nawet najbardziej błyskotliwy i kreatywny list motywacyjny o przyjęcie na studia nie spełni swojego zadania bez odpowiedniej organizacji tekstu. Warto zatem stworzyć trzyczęściowy konspekt, z przejrzystym podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Każdy z segmentów ma inną długość i spełnia określoną funkcję. Należy zastanowić się:

 • jak przyciągnąć uwagę komisji we wstępie;
 • jakich argumentów użyć w rozwinięciu, aby dowieść swojej wartości;
 • jak błyskotliwie podsumować tekst, aby zyskać sympatię odbiorców.

Wersję roboczą można bez obaw uzupełniać o uwagi i wskazówki, przydatne w pisaniu listu motywacyjnego. Praca na gotowym „szkielecie” tekstu jest później dużo prostsza i przyjemniejsza.

List motywacyjny na studia artystyczneW zależności od profilu studiów, wymagania aplikacyjne mogą się różnić. Na różnych uczelniach zwraca się uwagę na szczególne umiejętności i cechy kandydatów, dopasowane do specyfiki danego programu. List motywacyjny na studia artystyczne może dotyczyć ogólnej twórczości kandydata lub konkretnego projektu, który udało mu się zrealizować. Wyróżnia się kilka rodzajów tego typu oświadczeń:

 1. Pełne – to najpopularniejsza i najobszerniejsza (zwykle jednostronicowa) forma listu motywacyjnego na studia artystyczne; ma charakter autobiograficzny, opisuje dotychczasową karierę artystyczną – podjęte inicjatywy, metody/techniki lub czynniki wpływające na kształtowanie się zmysłu artystycznego kandydata.
 2. Krótkie – polega na zwięzłym przedstawieniu swojej kariery lub opisanie jednego, wybranego projektu.
 3. Bio – najkrótsza z form, poświęcona skrótowemu nakreśleniu sylwetki kandydata-artysty i jego osiągnięć.

O tym, jaki list motywacyjny musi sporządzić kandydat, decydują władze uczelni. Spisu dokumentów aplikacyjnych warto szukać na oficjalnych stronach internetowych.

Bez względu na formę, list motywacyjny na studia artystyczne powinien zawierać charakterystykę twórczości kandydata. Warto pochwalić się zorganizowanymi wernisażami, stworzonymi dziełami czy podjętymi inicjatywami artystycznymi. Do przytoczonych przykładów należy dodać informację o wewnętrznych motywacjach czy historii powstawania dzieł – wzmocni to autentyczność przekazu.

Warto odpuścić sobie jednak rozwlekły opis metod i technik wykorzystywanych w pracy. Zaoszczędzone miejsce można wykorzystać na bardziej angażujące kwestie, takie jak przekaz dzieł, inspiracje i wizje twórcy czy oczekiwania wobec odbiorców sztuki. 

List motywacyjny a portfolio - czy powinny być spójne?

Kandydując na studia artystyczne, często trzeba załączyć swoje portfolio. To taka próbka możliwości, którą udostępnia się komisji rekrutacyjnej w celu przekonania ich o swoich umiejętnościach. Sam obraz może być sugestywny, jednak lepiej jest, kiedy towarzyszy mu słowo – opowieść lub interpretacja. Dlatego do portfolio warto załączyć list motywacyjny na studia artystyczne. Pozwoli to nie tylko zaprezentować swoje umiejętności, ale także wyrazić siebie. Warto dać się poznać komisji rekrutacyjnej i przekonać ją nie tylko do swojej twórczości, ale także do siebie.

List motywacyjny na studia artystyczne powinien być spójny z załączonym portfolio. Taki zabieg ma kilka zalet:

 • ułatwia poprawną interpretację przesłanych prac;
 • przybliża proces realizacji dzieł – stają się wówczas bardziej osobiste i zyskują w oczach komisji;
 • daje informację o kontekście – wpływu wydarzeń/osób na proces twórczy, zamierzonych efektów pracy;
 • może zobrazować dojrzewanie kandydata jako artysty.

Prace przesłane w portfolio to najczęściej dzieła popisowe – takie, z których kandydat jest dumny. Aplikacja na studia artystyczne polega bowiem na pokazaniu się z jak najlepszej strony. W liście motywacyjnym, poza zaprezentowaniem siebie (swojej kariery twórczej), warto więc „przemycić” nieco informacji o przesłanych pracach – z pewnością zyskają wtedy w oczach komisji.

List motywacyjny na studia MBA

Podobnie jak w przypadku innych kursów, list motywacyjny na studia MBA ma przekonać komisję rekrutacyjną do konkretnej kandydatury. Pisze się go, aby zaprezentować swoje mocne strony i osiągnięcia oraz pokazać, że jest się dobrym materiałem na studenta. Specyfika kursów MBA jest nieco inna niż w przypadku studiów tradycyjnych, dlatego w dokumentach aplikacyjnych także można znaleźć kilka różnic.

1. Długość i forma

Nie ma żadnych wytycznych, które dotyczyłyby wszystkich kursów MBA. Aplikując na wybraną uczelnię, należy dokładnie przeczytać instrukcje dla kandydatów. Niektóre strony podają, że list motywacyjny na studia MBA powinien zawierać się na jednej lub dwóch stronach A4 (to około 500 słów), inne wskazują zakres 750-1000 lub nawet 600-1200 wyrazów.

Ważne, aby stosować się do wytycznych. Zbyt krótki tekst zawiera mało treści, które mogłyby przekonać komisję, natomiast zbyt długi świadczy o nieposzanowaniu czyjegoś czasu i może zniechęcić rekrutera do danego kandydata. 

List motywacyjny na studia MBA to pismo oficjalne, adresowane do konkretnej instytucji. Należy pamiętać o poprawności języka, zwrotach grzecznościowych, odpowiedniej formie korespondencji i niestosowaniu kolokwializmów. Mimo wszystko warto darować sobie nadmierną powściągliwość i pozwolić, aby list motywacyjny był autentyczny i wyrażał prawdziwe „ja” kandydata. Takie teksty cieszą się największym uznaniem wśród rekruterów.

2. Większe wymagania 

Kursy MBA są z reguły bardziej wymagające niż tradycyjne studia, a placówki, które je oferują, cieszą się dobrą renomą. Aby zachować prestiż uczelni, „odsiewa się” mniej wartościowych kandydatów – wymagania wobec przyszłych studentów są więc dużo wyższe.

Kandydując na studia MBA, należy wykazać się doświadczeniem zawodowym. Większość tego typu kursów jest przeznaczonych dla osób, które pierwsze kroki w zawodzie mają już za sobą. Podstawowe programy MBA są zazwyczaj skierowane do kandydatów z około 2- lub 3-letnim stażem w branży. List motywacyjny na studia MBA powinien zawierać opis stanowisk/a, obowiązki i osiągnięcia w pracy.

3. Dla zdecydowanych

Dobrze jest, kiedy list motywacyjny na studia MBA zawiera pomysł na karierę. Warto wspomnieć o branży, w której chcesz się rozwijać oraz o podejmowanych/planowanych krokach do realizacji celu. Bezczynni kandydaci, bez pomysłu na siebie, są najczęściej odsiewani w procesie rekrutacji.

Studia MBA często wymagają dużego zaangażowania (zarówno czasu, jak i pieniędzy), dlatego są przeznaczone dla osób, które wiedzą, czego chcą. Taki kurs ma pomóc zdobyć brakujące umiejętności/wiedzę i rozwinąć skrzydła w wybranej dziedzinie. To zdecydowanie nie najlepsze miejsce dla osób, które dopiero szukają swojej ścieżki zawodowej. 

4. Korzyści dla uczelni

Renoma uczelni oferujących szkolenia biznesowe nie wzięła się znikąd. Dlatego komisje rekrutacyjne przyjmują głównie tych kandydatów, którzy nie tylko skorzystają ze szkolenia, ale także mają coś do zaoferowania. 

Pisząc list motywacyjny na studia MBA warto zademonstrować swój potencjał. W Personal Statement na jeden z „tradycyjnych” kierunków, kandydaci skupiają się na swoich motywacjach oraz przydatności konkretnego kursu dla ich rozwoju. W przypadku kursu MBA należy oczywiście wskazać, „po co aplikuję” – równie ważne jest jednak „co mogę zrobić dla zwiększenia prestiżu uczelni”.

Napisz z nami swój list motywacyjny!

Oferujemy wsparcie na każdym etapie aplikacji – możemy więc pomóc w napisaniu skutecznego listu motywacyjnego! Pomogliśmy już wielu osobom dostać się na wymarzone studia za granicą – nasi podopieczni dysponują wiedzą już, jak to osiągnąć. Chętnie udzielą cennych wskazówek i informacji, które przybliżą Cię do sukcesu! Zadzwoń do nas!Kacper z Lagunita Education opowiada jak przygotowywać pisma aplikacyjne


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci napisać wyjątkowy list motywacyjny!

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Doskonały Personal Statement to przepustka na najlepsze uczelnie zagraniczne

Personal Statement, esej aplikacyjny, list motywacyjny, CV. Pisma rekrutacyjne różnią się między krajami a nawet między uczelniami. Sprawdź co, gdzie i kiedy!
Dowiedz się więcej