#studia-w-anglii #personal-statement

Co napisać w rozwinięciu Personal Statement, by dostać się na studia?

Jak napisać idealne rozwinięcie Personal Statement?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jak napisać idealne rozwinięcie Personal Statement? Post Gościnny | 2021-08-04 (ostatnia aktualizacja: 2023-10-17)
 • Rozwinięcie Personal Statementu to jego najważniejsza część.
 • W rozwinięciu kandydat powinien dokładnie opisać swoją historię oraz przedstawić motywacje do podjęcia studiów i charakter, opisać osiągnięcia i umiejętności.
 • To w tej części kandydat ma największą szansę, aby się wyróżnić na tle wielu innych aplikujących.
Ula - mentorka lagunity jak napisać sylwetkę

Chcesz napisać poprawny i skuteczny Personal Statement?

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Informator: jak powinno wyglądać rozwinięcie w Personal Statement?

Odpowiadamy, jak napisać sylwetkę w Personal Statement, a dokładniej - jak powinno wyglądać rozwinięcie tego dokumentu. Mentorzy z Lagunity pozostają do Twojej dyspozycji - zarezerwuj bezpłatną konsultację telefoniczną już teraz!

Czemu rozwinięcie Personal Statementu jest tak istotne?

Aby aplikować na studia za granicą poza ocenami, wynikami egzaminów oraz rekomendacjami od nauczycieli, trzeba dostarczyć Personal Statement. Jest to dokument zbliżony do listu motywacyjnego, który ma przekonać komisję rekrutacyjną, że dana osoba powinna zostać przyjęta. To jedyna okazja na pierwszym etapie rekrutacji na pokazanie siebie, swoich pasji i zainteresowań.

Personal Statement musi być napisany na wysokim poziomie, poprawnie zarówno pod względem językowym, jak i treści.

Większość aplikujących na studia za granicą decyduje się na tradycyjną kompozycję Personal Statementu: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Rozwinięcie zajmuje zazwyczaj ponad połowę całego tekstu i odpowiada za przedstawienie opowieści o drodze autora, pokazanie jego mocnych stron i wyjaśnienie motywacji stojących za decyzją o aplikacji na wybrany kierunek i uczelnię. To tutaj znajduje się najwięcej historii, a autor ma największą szansę na popisanie się lekkością pióra i wysublimowanym słownictwem. W przeciwieństwie do wstępu i zakończenia Personal Statementu, rozwinięcie ma znacznie mniej ustrukturyzowaną formę.

Co napisać w rozwinięciu Personal Statement?

We wstępie do Personal Statementu należy przedstawić sylwetkę kandydata i wstępnie zarysować jego historię. Zakończenie służy do stworzenia klamry spajającej całość tekstu i zazwyczaj w tej części aplikanci zwracają się personalnie do uczelni, listując własne przewagi i wymieniając powody, dla których są najlepszymi możliwymi kandydatami. Rozwinięcie Personal Statementu to najlepsze miejsce na opisanie historii — drogi, którą przebył aplikant od rozpoczęcia edukacji aż do podjęcia decyzji o aplikacji na konkretny kierunek.

Rozwinięcie powinno przede wszystkim przedstawiać spójną i ciekawą dla odbiorcy historię. Największą trudnością wstępu jest zaciekawienie czytelnika, a największą trudnością rozwinięcia jest utrzymanie tego zainteresowania. Nie ma sensu opisywać tu rzeczy, które wprost wynikają z innych dokumentów przesłanych uczelni. Komisje rekrutacyjne poszukują kandydatów, którzy w ciekawy acz konkretny sposób potrafią opowiedzieć o swoich osiągnięciach, doświadczeniach, motywacjach i umiejętnościach oraz potrafią sprawnie posługiwać się językiem (przydatne zwroty w rozwinięciu Personal Statement znajdziesz niżej).

Pisząc esej aplikacyjny, trzeba mieć na uwadze, że pracownicy Admissions Office każdego dnia zapoznają się z kilkudziesięcioma esejami i nie mogą każdemu z nich poświęcić wystarczająco dużo czasu, aby odkryć drugie dno i rozszyfrować zamysł autora. W związku z tym należy unikać zbyt skomplikowanej konstrukcji zdań oraz niezrozumiałych powszechnie słów i zwrotów. Trzeba pamiętać, że system przyjmuje tylko jeden list, który będzie wysyłany do każdej uczelni, dlatego należy unikać nazw szkół, a skupić się na elementach wspólnych, takich jak kierunek czy wymagane umiejętności. Obowiązuje także ograniczenie długości całego eseju do zazwyczaj 4000 znaków ze spacjami, a więc należy zaplanować cały esej w taki sposób, aby zostawić odpowiednio dużo miejsca na wstęp i zakończenie.

Pamiętaj, aby w swoim Personal Statement nie powtarzać informacji, które są zawarte w innych dokumentach - np. w CV czy w wykazie ocen ze szkoły średniej. Zaprezentuj swoją osobę od strony, z jakiej chciałbyś, aby zobaczyli Cię rekruterzy. Możesz napisać o swoich doświadczeniach czy umiejętnościach, które mają związek z wybranym przez Ciebie kierunkiem studiów i podkreślić ich wartość i przydatność, a dzięki podjęciu studiów - możliwość ich rozwoju.

Rozwinięcie Personal Statement musi być kreatywne i interesujące.

Rozwinięcie Personal Statement musi być kreatywne i interesujące.

Skompletuj dokumenty rekrutacyjne za granicę z pomocą Lagunity!

Pomożemy Ci skutecznie przejść przez proces rekrutacyjny na Twoje wymarzone studia!

Personal Statement to jeden z najważniejszych dokumentów przy rekrutacji na zagraniczne studia.
Warto dobrze zaplanować czas na pisanie Personal Statement.
Dużą pomocą będzie skorzystanie z kursu Lagunita Education.
Profesjonalne korepetycje. Wskazówki co do testu. Skuteczne przygotowanie.
kobieta rozwinięcie
Zamawiam kurs

Rozwinięcie Personal Statement to okazja dla kandydata, aby opowiedzieć swoją historię. Powiedzieć komisji rekrutacyjnej, dlaczego wybrał dany kierunek oraz pokazać, że poza dobrymi ocenami, posiada także cechy i umiejętności, które pozwalają mu na rozwój, zgłębianie wiedzy oraz podjęcie studiów za granicą. List aplikacyjny nie powinien mieć jednak wydźwięku przechwalania się, natomiast w dojrzały sposób, ma ukazać osiągnięcia, doświadczenie, pasję i motywację kandydata.

Treść rozwinięcia Personal Statementu – co zawrzeć, a co pominąć?

W rozwinięciu Personal Statement powinno się zawrzeć:

 • przyczynę wyboru danego kierunku,
 • powód chęci studiowania w danym kraju,
 • plany na przyszłość związane z wybranym kierunkiem studiów,
 • osiągnięcia, doświadczenia i przedsięwzięcia, w których brało się udział,
 • zainteresowania,
 • mocne strony i umiejętności.

Rozwinięcie ma przekonać komisję, że posiada się wszystkie cechy i umiejętności niezbędne do studiowania na danej uczelni oraz silną motywację do rozpoczęcia studiów za granicą na danym kierunku. Warto w tej części wspomnieć także o swoim pochodzeniu i jak wpływa ono na charakter czy podejście do nauki. Uczelnie dążą do różnorodności w świecie studenckim, chętnie przyjmują studentów międzynarodowych, jeżeli widzą, że mogą oni wnieść na kampus nowe wartości.

Wszystko, co jest zawarte w rozwinięciu Personal Statement, musi być związane z wybranym kierunkiem studiów. Jeżeli do wyboru danej ścieżki nauki przyczyniła się książka, film lub wywiad, warto o tym napisać. Należy także pokazać, że kierunek, na który się aplikuje, nie jest obcy. Doskonała znajomość przedmiotów nauczania i szeroka wiedza na temat zakresu zagadnień jest wysoko ceniona przez komisję rekrutacyjną.

Zdecydowana większość rozwinięcia powinna dotyczyć umiejętności i osiągnięć akademickich, jednak na końcu w dwóch zdaniach dobrze jest też wspomnieć o zainteresowaniach poza szkolnych, które w jakiś sposób wpływają na postrzeganie świata przez kandydata lub kształtują jego osobowość. Komisja zobaczy w ten sposób, że pomimo osiągnięć akademickich, dana osoba potrafi prowadzić interesujące życia poza szkolne.

Z uwagi na ograniczenie miejsce, trzeba pisać konkretnie, na temat i przede wszystkim o sobie. W trakcie pisania można zadać sobie pytanie: „Czy daną cechę, zdanie, fragment można przypisać do większej grupy ludzi, czy tylko do mnie?”. Cała treść powinna być unikatowa i odzwierciedlać tylko jedną osobę, więc jeżeli zdanie jest zbyt ogólne, lepiej je pominąć i skupić się na czymś ważniejszym dotyczącym kandydata.

Personal Statement powinien być pozytywny, pełen pasji i motywacji, nie można narzekać. Jeżeli w życiu kandydata wydarzyło się coś nieprzyjemnego, warto przedstawić wydarzenie, jako moment, który dodał sił i ducha walki. Jeśli nie da się znaleźć pozytywów, lepiej w ogóle nie poruszać tematu.

Forma rozwinięcia Personal Statement

Nie ma narzuconej i jednej właściwej formy Personal Statementu. Rozwinięcie zazwyczaj zajmuje około 4 paragrafy i stanowi ok. 70% całego dokumentu. Z uwagi na ograniczenie znaków, trzeba skupić się na najważniejszych rzeczach, opisywać je konkretnie i zwięźle, unikać dygresji. Treść ma mieć formę opisową, a nie wyliczającą. Nie powinno się tworzyć list, punktów, ani wyliczeń. Kandydat ma - jak już kilkukrotnie podkreślaliśmy - opowiedzieć historię, w której zawarte będą kluczowe wydarzenia, osiągnięcia i ich rodzaje, umiejętności i cechy charakteru.

Styl językowy w Personal Statement

Personal Statement jest dokumentem, w związku z czym musi być napisany w formalnym stylu. Ważne jest jednak, aby kandydat pokazał siebie, dlatego słownictwo i sposób formułowania zdań muszą być naturalne dla danej osoby. Język nie może być potoczny, ale musi być w pełni jasny i zrozumiały dla autora tekstu. Poza tym treść listu aplikacyjnego musi być spójna, zdania powinny wynikać jedno z drugiego. Należy unikać pospolitych sformułowań i starać się pisać w oryginalnym, nietypowym stylu, który zaciekawi komisję. W Personal Statement ważna jest nie tylko treść, ale także sposób, w jaki zostanie ona przedstawiona. Na końcu list powinna sprawdzić doświadczona osoba, zarówno pod względem językowym, jak i treści. Specjalista doradca, który wie, na co zawraca uwagę komisja rekrutacyjna.

Personal Statement rozwinięcie – jakie są przydatne zwroty?

Jak napisać sylwetkę? Skorzystaj z przykładowych wyrażeń, które pozwolą Ci na wprowadzenie nowego wątku w rozwinięciu i wpłyną na bogactwo językowe Twojej pracy:

Opis doświadczeń:

 • From a young age I have been (interested in)... - Od najmłodszych lat (interesowałem się)... 
 • For as long as I can remember, I have... - Odkąd pamiętam, mam... 
 • Reflecting on my educational experiences… - Zastanawiając się nad moim doświadczeniem w edukacji...
 • Academically, I have always been… - Z naukowego (akademickiego) punktu widzenia zawsze byłem...

Opis cech i zainteresowań:

 • responsibility - odpowiedzialny
 • proficient at/in - biegły w 
 • determined - zdeterminowany
 • motivated - zmotywowany
 • reliable - rzetelny

Zwroty łączące wątki:

 • Furthermore - Ponadto
 • On the other hand - Z drugiej strony
 • For instance - Na przykład
 • Consequently - W konsekwencji
 • Moreover - Co więcej
 • In addition - Dodatkowo

Pamiętaj, aby dobierać słownictwo różnorodnie, używać synonimów i różnych konstrukcji zdań.

Kiedy zacząć pisać Personal Statement?

Pracę nad listem aplikacyjnym najlepiej rozpocząć w wakacje przed klasą maturalną. Lepiej zacząć za szybko niż za późno. Trzeba pamiętać, że samo napisanie listu zajmie trochę czasu: do tego dochodzą sprawdzanie i poprawki. Im więcej czasu poświęci się na Personal Statement, tym lepiej, ale jednocześnie nie warto zaczynać zbyt szybko, na przykład aż rok wcześniej, ponieważ wiele może się wydarzyć, można zmienić opinię, podejście do życia i tok myślenia.

Jak napisać przekonujący Personal Statement z Lagunitą?

Oferujemy profesjonalne doradztwo w pisaniu dokumentów rekrutacyjnych - napisz z nami skuteczny Personal Statement i z powodzeniem aplikuj na wymarzoną uczelnię zagraniczną! Korzystając z naszego kursu przygotowującego uzyskasz praktyczne, cenne wskazówki dotyczące pisania, sporządzimy korektę Twojego dokumentu i podpowiemy, jak ulepszyć Personal, aby przekonać do siebie komisję rekrutacyjną. Zamów bezpłatną rozmowę! 


Jak napisać doskonały Personal Statement? Podpowiada Ula z Lagunita Education


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Chcesz napisać poprawny i skuteczny Personal Statement?

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Doskonały Personal Statement to przepustka na najlepsze uczelnie zagraniczne

Personal Statement, esej aplikacyjny, list motywacyjny, CV. Pisma rekrutacyjne różnią się między krajami a nawet między uczelniami. Sprawdź co, gdzie i kiedy!
Dowiedz się więcej