Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-w-anglii #personal-statement #studia-w-holandii

11 najczęstszych błędów w Personal Statemencie

Personal Statement: najczęstsze błędy

zdjęcie Zosia Smoleń autora postu o Personal Statement: najczęstsze błędy Zosia Smoleń | Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski | 2021-08-04
Od zeszłorocznej rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii poprawiamy językowo i merytorycznie Personal Statementy. Do tej pory oceniliśmy ich ponad 150. Razem z native speakerami, nauczycielami akademickimi i studentami w Wielkiej Brytanii, z którymi współpracujemy, mieliśmy okazję wychwycić najczęstsze błędy popełniane w Personalach. W tym artykule dzielimy się swoim doświadczeniem.

Ula - mentorka lagunity

Pomożemy Ci napisać skuteczny Personal Statement!

Oprócz błędów językowych i gramatycznych, które oczywiście są niedopuszczalne, tak jak brudny strój na rozmowie o pracę, Polacy popełniają wiele błędów w Personal Statementach z uwagi na niedoświadczenie w refleksji nad swoim własnym postępowaniem. Polski program nauki w szkołach w bardzo niewielkim stopniu dotyka kwestii autorefleksji - zwłaszcza pisanej. Z tego powodu nie rozumiemy, czego tak naprawdę oczekują od nas Brytyjczycy, wymagając dostarczenia 4000-literowego wypracowania na swój temat. Poniżej prezentujemy 11 najpopularniejszych błędów, które popełniają kandydaci na studia w Anglii, Walii i Szkocji.

11. Stawianie miejsca pochodzenia w złym świetle

Podstawowym celem Personal Statementu jest odpowiedź na pytanie: “Czemu chcę studiować na ten kierunek”. Część aplikujących popełnia duży błąd, odpowiadając poprzez pokazanie negatywnych cech innej rozważanej opcji, zamiast podkreślenia pozytywów wybranego kierunku.

Przykładowo:

  • Lepsze wrażenie zrobi zwrócenie uwagi na pozytywną cechę Oksfordu (łączenie podobnych dziedzin) niż zaznaczanie braku tej cechy na Uniwersytecie Warszawskim.;
  • Źle zabrzmi poparcie wyboru studiów w Szkocji argumentem, że jest bogatsza kulturowo od swojego. Bardziej autentyczne jest umocowanie genezy swojego zainteresowania obcymi kulturami w szacunku do własnej kultury.

Admission Office nie interesują negatywne cechy całej reszty świata poza swoją uczelnią. Zamiast udowadniać, że pozostanie w swojej małej miejscowości pogrzebie Ci karierę, skup się na powodach, dla których dany kierunek pomoże jej rozkwitnąć. 

10. Firma rodziców, wysokie zarobki i serial "Suits"

Uniwersytety szukają w Personal Statementach jednej cechy, która determinuje przyjmowanie kandydatek i kandydatów: "enthusiasm". Dlaczego? To entuzjastycznie nastawione do kierunku osoby będą z przyjemnością przychodziły na zajęcia, prowadziły badania i podnosiły średnią uczelni. Z tego powodu, jeśli aplikujesz na dany kierunek, tylko dlatego, że:

  • Twoi znajomi tam studiują
  • Kuzynka studiowała i poleca
  • Rodzice tak chcą
  • Zarabia się po tym kierunku dużo pieniędzy

To nie ciebie szuka Admission Office. Zresztą trzeźwo patrząc, zajęcia w prosektorium, noce z kodeksem karnym, czy poszukiwanie śladów belemnitów w kamieniołomie będzie męką, jeśli Cię to nie interesuje. I nawet jeśli jest to prawda, nie wspominaj o tym, że zainteresowałaś lub zainteresowałeś się prawem dzięki serialowi "Suits". Podobnie; nie olśnisz Admission Office, jeśli jedynym Twoim hobby jest "socialising and spending time with friends".

Nie powołuj się na Dr House'a tłumacząc swoje zainteresowanie medycyną - nawet jeśli jest to prawda

9. Popis znajomości języka angielskiego lub zbyt prosty język

Znajdź złoty środek między wyrafinowaniem języka a słownictwem z poziomu A2. Zagraniczni kandydaci i kandydatki nierzadko przesadzają z użyciem ładnych, czasem już przestarzałych słów i zwrotów. Mając na celu zaimponowanie Admission Office, bardzo często osiągają cel przeciwny od zamierzonego, przekombinowując tekst tak, że jest on trudny do zrozumienia. Członkinie i członkowie Admission Office są tylko ludźmi! Biorąc pod uwagę dziesiątki czytanych dziennie przez nich Personali, zlepek trudnych słów może nie być dobrze odebrany. Ponadto skomplikowane zwroty sprzyjają powstawaniu cliché; (o tym niżej), laniu wody i nieefektywnemu zużywaniu cennego limitu 4000 znaków.

8. Brak zakończenia

Zakończenie w Personal Statemencie ma zazwyczaj kilka funkcji - powinno podsumowywać całą pracę, ale także zapadać w pamięć i wskazywać na własne przyszłe cele — co mogą dać mi studia na tym uniwersytecie i jak wykorzystam daną mi szansę.

Aplikujący zwykle w szczytnym celu maksymalnego wykorzystania dostępnych 4 tysięcy znaków wykorzystują ostatni akapit jako okazję do wspomnienia o kolejnym swoim osiągnięciu. Jest to duży błąd, gdyż brytyjskie uniwersytety przykładają olbrzymią wagę do umiejętności wyrażania swoich słów na piśmie, pilnując poprawności układu tekstu. Niepodsumowany Personal Statement może sprawiać wrażenie nieprzemyślanego. Jako że jedną z najważniejszych cech poszukiwanych przez brytyjskie uczelnie jest zdolność do samorefleksji, kandydat lub kandydatka w ten sposób strzela sobie w stopę.

Rozważ dodanie choć krótkiego kurtuazyjnego zdania na zakończenie nawiązującego do samej uczelni lub kierunku, na który aplikujesz. Wystarczy sformułowanie typu “I believe that your degree is a great opportunity …”, ale można również odwołać się do konkretnych cech kierunku np. do praktyk i stażów w lokalnych biurach tłumaczeń oferowanych przez uczelnię, czy szerokich możliwości udziału w wydarzeniach literacko - językowych. Wykładowcy często bywają zaskoczeni, że studenci nie znają programu studiów. W ten sposób udowodnisz, że jesteś świadoma/y oferty uczelni i struktury programu.

7. Nieznane dla  Admission Office nazwy własne

Niektóre nazwy własne portali, książek, wydarzeń, czy organizacji, choć w pełni rozpoznawalne w Polsce, nie są znajome przeciętnemu Anglikowi. Z tego powodu, opisując swoje doświadczenia wolontariackie, sukces w olimpiadach, czy pracę w danej organizacji, zwróć uwagę na to, czy nazwy własne, których używasz, są rozpoznawalne w Wielkiej Brytanii. Zanim przetłumaczysz, sprawdź, czy organizacja, dla której pracowałaś/eś lub konkurs który wygrałaś/eś, ma swoją oficjalną nazwę. Przykładowo: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy posiada oficjalną angielską nazwę “Great Orchestra of Christmas Charity” (https://en.wosp.org.pl/). Tłumaczenie bywa jednak czasami niewystarczające. Czytelnik może nie być zaznajomiony nawet z angielską nazwą, więc jeśli zmieścisz się w limicie znaków - wyjaśnij, czym jest dana organizacja. Miej na uwadze, że niektóre oczywiste dla nas nazwy konkursów i wydarzeń (nawet te międzynarodowe) mogą nic nie mówić brytyjskiemu czytelnikowi. Mamy tu na myśli w szczególności symulacje obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych "Model United Nations" i olimpiady przedmiotowe.

Sytuacja z MUNami jest skomplikowana. Większość przesłanych do nas personal statementów osób aplikujących na kierunki społeczne zawiera informację o MUNach, a jednocześnie jedna z naszych sprawdzających wysłała nam jakiś czas temu taką wiadomość - It seems like every one of these students has been involved in Model United Nations! It wasn't something I'd heard of before this. W związku z tym istnieje istotne ryzyko, że rozpoznawalność MUNów wśród Brytyjczyków jest znacząco niższa niż wśród Polaków.

Jeśli więc brałaś/eś udział w MUNie lub go organizowałaś/eś, wytłumacz pokrótce, czym jest to wydarzenie i na czym polegała Twoja rola. Jeśli byłaś organizatorką lub organizatorem, pochwal się się liczbą uczestników, zwrócić uwagę na trudności z tym związane i to w jaki sposób udało Ci się je przezwyciężyć.

Podobnie ma się sprawa z olimpiadami przedmiotowymi. "Konkursomania" jest cechą polskiego systemu edukacji, brytyjski oparty jest o trochę inne podstawy. Wobec tego nawet przetłumaczony na język angielski tytuł finalistki lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nie zrobi na Admission Office wrażenia. Aby zaakcentować wagę zdobytego osiągnięcia, wytłumacz, że byłaś lub byłeś jedną ze 100 najlepszych osób na 12 tysięcy uczestników, lub należysz do 1% najlepszych uczestniczek i uczestników.

MUNy nie są tak rozpoznawalne w UK jak w Polsce, więc wytłumacz pokrótce, na czym polegają.

6. Nieprzemyślany układ tekstu

Personal Statement nie musi, a nawet nie powinien być podzielony na trzy akapity (wstęp, rozwinięcie i zakończenie), gdyż rozwinięcie nie powinno być jednym, potężnym akapitem, lepiej jeśli każdy jeden akapit odnosił się do jednej aktywności. Wstęp i zakończenie jednak powinny być krótkie i wyraźnie wydzielone. Trudności często sprawia rozbicie rozwinięcia na akapity. Pamiętaj, żeby oddzielać od siebie główne myśli, aktywności. Staraj się, żeby każdy kolejny akapit wynikał w miarę logicznie z poprzedniego, budując spójną historię.

Nie kompresuj aktywności, które nie pasowały do większych akapitów razem do jednego, ostatniego akapitu. Jest to błąd popełniony przez około 40% osób, które skorzystały z naszych usług. Po napisaniu 3-4 akapitów w rozwinięciu dołączały one jeszcze jeden będący zlepkiem pozostałych aktywności i osiągnięć z różnych dziedzin, bez związku ze sobą i żadnego wyjaśnienia. Nawet jeśli dodasz przed akapitem słowo "besides", te aktywności mogą tylko zaszkodzić w odbiorze Personala, czyniąc go nieuporządkowanym i bezrefleksyjnym.

5. Mdły wstęp

 Personal Statement to szansa na pokazanie się Admissions Office w oderwaniu od sztywnych numerycznych kryteriów takich jak wynik z matury. Uczelnie dostają każdego roku tysiące aplikacji, a każdy z pracowników Admissions Office czyta dziennie dziesiątki albo setki Personal Statementów. Z tego powodu, by zwrócić uwagę Admission Officera, wstęp powinien być naprawdę wyjątkowy.

Pamiętaj, że UCAS stawia sztywny limit 4000 słów, więc wstęp powinien się składać z maksymalnie trzech zdań wyjaśniających, z czego wynika Twoje zainteresowanie kierunkiem, na który aplikujesz. Z uwagi na tak niewielkie możliwości literackie, zadbaj by mimo swej ograniczonej objętości, wstęp był w stanie przykuć uwagę nawet najbardziej zmęczonego czytelnika. Z naszego doświadczenia jednak wynika, że zbyt wiele osób odwołuje się na początku Personala do swoich, często niezbyt błyskotliwych przemyśleń, by w ten sposób wyrwać Admission Officera z rutyny codziennego przeglądania Personali. W jaki sposób się wyróżnić?

Zacznij od jakiegoś mocnego stwierdzenia albo opinii, albo jakiegoś cechy / faktu z życia np. “Od wielu lat staram się brać sprawy w swoje ręce, już w ósmej klasie zostałam wybraną wiceprzewodniczącą szkoły...” lub "Wychodząc na randkę zawsze płacę za siebie". Nie bój się zabiegów typowo stylistycznych — użycia metafory, czy też używania słów sygnałowych. Następnie wytłumacz to kontrowersyjne przemyślenie i połącz z kierunkiem, który chcesz studiować. Mocno ugruntowane w twoich poglądach i obranej ścieżce życiowej błyskotliwe zdanie na samym początku zwróci uwagę czytającego i utrzyma ją przez cały tekst, cementując wrażenie logicznego i przemyślanego Personal Statementu. 

Zacznij z 'grubej rury', ale upewnij się, że Twoja kontrowersyjna opinia współgra z resztą Personala / Źródło: A. Greenberg

4. Show, don't tell

Bardzo poważnym błędem jest opisywanie swoich zalet i umiejętności bez podawania na nie przykładów - z jednego prostego powodu. Personal Statement nie ma być wyliczeniem twoich niezaprzeczalnych zalet, ale uzasadnieniem wyboru kierunku studiów na podstawie aktywności podejmowanych w przeszłości. 

Zasada "show, don't tell" powinna Ci przyświecać od samego początku. Nie ograniczaj się do stwierdzenia: "my grades were excellent" - podaj konkretną średnią; nie stwierdzaj tylko, że posiadasz umiejętności zarządzania czasem - raczej niech to wypłynie z opisu Twoich licznych aktywności. Każdy element Personal Statementu powinien albo wskazywać na posiadanie jakiejś cechy, albo być tego dowodem.

3. Cliché

Cliché to sformułowania, które pojawiają się wciąż bardzo często w Personal Statementach. Zazwyczaj są one przejawem braku pomysłu na Personal Statement lub braku motywacji do przygotowania aplikacji. Obie te opcje nie stawiają kandydatki lub kandydata w korzystnym świetle.

Przykładowe cliché to:

  • "For as long as I can remember..."
  • "Since I was born..."
  • "Since I was child I've always wanted to become a lawyer"
  • "I'm applying for this course because..."

Ponadto w dziedzinie Personali powstał pewien specyficzny rodzaj cliché będący odwoływaniem się do marzenia o odkrywaniu nowych kultur, poznawaniu osób z całego świata i szerokich możliwości za zachodnią granicą. Z pewnością jest to chwalebne marzenie, jednak naszego doświadczenia wynika, że zbyt wiele osób odwołuje się w Personalu do motywu "American Dream", by w ten sposób wyrwać Admission Officera z rutyny codziennego przeglądania Personali. Poszukiwanie kariery poprzez ucieczkę z małej miejscowości do wielkiego miasta zdążyło już się przejeść w czasie Wielkiej Emigracji, teraz może być tylko dodatkiem do Personala. Nie buduj na tym całej swojej wypowiedzi. Znajdź coś ciekawszego w sobie, coś co Cię wyróżni.

2. Aktywności niewystarczająco powiązane z kierunkiem

Personal Statement jest esejem podobnym do listu motywacyjnego z elementami życiorysu. Listu motywacyjnego na uczelnię, a więc powinien zawierać przede wszystkim informacje, które są dowodami na posiadanie cech, które środowisko akademickie uważa za przydatne w życiu studenta, a następnie pracownika kadry naukowej. 

W Personal Statemencie powinno zostać zawarte proporcjonalnie tyle obszarów zainteresowań ile w programie studiów. Zwróć uwagę na tytuł kierunku: “Economics and geography” sugeruje, że ekonomii i geografii jest mniej więcej tyle samo. Z kolei kierunek "Economics with geography" wskazuje, że geografia stanowi jedynie dodatek do ekonomii. Kandydatki i kandydaci często opisują w Personalu aktywności na pierwszy rzut oka niepowiązane z kierunkiem studiów, na który aplikują. Czasami jednak taka aktywność, jeśli dobrze wytłumaczysz jej powiązanie z kierunkiem, może bardzo pomóc. Przykładowo: opiekowanie się dziećmi sąsiada udowadnia posiadanie empatii, która jest przydatna w zawodzie lekarza.

Pamiętaj jednak, że nawet jasno powiązane osiągnięcie nie może być bezrefleksyjnie wymienione (o tym niżej), z każdej aktywności musisz wyciągnąć refleksję dotyczącą jej wpływu na życie.

Co wspólnego ma koszykówka ze studiowaniem prawa? Motywację i zaangażowanie / Źródło: N. Dishman

1. Bezrefleksyjne wymienianie osiągnięć

Najpopularniejszym i zarazem podstawowym błędem popełnianym przez aplikujących na studia w Wielkiej Brytanii lub Holandii (tam równiez wymagany jest Personal Statement o bardzo podobnym formacie) jest wymienianie kolejnych aktywności i doświadczeń bez wyciągania wniosków i refleksji. Przykładowo: “I am an active reader of the National Geographic” jest wtrąceniem niewprowadzającym konkretnej wartości. Podstawową cechą, której szukają pracownicy Admission Office w kandydatach, jest zdolność do refleksji i krytycznego myślenia. Chcą też być pewni, że kandydat lub kandydatka jest pewna i świadoma obranej drogi życiowej. Dlatego przedstawianie doświadczeń i aktywności bez podkreślenia ich konkretnego wpływu na życie może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Wyjątkowo ważne jest zachowanie ciągu przyczynowo - skutkowego aktywności. Mogą sprawdzić się tu takie wyrażenia jak: (...) prompted me to deepen my interest in (...); (...) intrigued by (...) itd.

Personal Statement to twardy orzech do zgryzienia dla niejednej kandydatki i kandydata na studia w Wielkiej Brytanii. Często też pierwsza w życiu okazja, by wspiąć się na poziom meta świadomości i ocenić jak poszczególne wydarzenia wpłynęły na tok naszego życia. Jeśli czujesz, że nie dasz rady sama lub sam stawić czoła temu wyzwaniu; jesteśmy w stanie pomóc Ci sprawdzić Personal Statement zarówno pod kątem merytorycznym  jak i językowym. Just give us a chance!

Tymczasem zapraszamy po praktyczne rady jak napisać Personal Statement i nasz poradnik.


Zobacz, co możesz zyskać pisząc z nami swój Personal Statement!


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci napisać skuteczny Personal Statement!

Zadzwoń do nas

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej