#studia-w-europie #studia-w-usa #undergraduate

List polecający studenta – co to jest i jak powinien wyglądać?

Referencje na studia za granicą

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Referencje na studia za granicą Post Gościnny | 2021-08-02 (ostatnia aktualizacja: 2023-03-08)
 • Listy polecające na studia za granicą to krótkie teksty polecające kandydata na wybrany kierunek studiów
 • Rekomendacje powinny zawierać osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, cechy charakteru i nasz osobisty stosunek do opisywanego kandydata
 • List powinien być napisany w taki sposób, żeby uprościć aplikację na studia osobie chętnej do podjęcia nauki za granicą
Natalia - mentorka lagunity list rekomendacyjny dla studenta wzór

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie referencje na studia

strzalka
Natalia, mentor aplikantów na studia w Anglii i Holandii

Kto powinien napisać list polecający studenta?

List polecający studenta powinien zostać napisany przez osobę cieszącą się autorytetem, na przykład nauczyciela czy opiekuna koła naukowego. Doradcy zawodowi, administratorzy i przełożeni mogą również pisać akademickie listy polecające dla uczniów. List powinien być napisane w taki sposób, żeby uprościć aplikację na studia osobie chętnej podjąć naukę za granicą. Zazwyczaj prośbę o napisanie listu polecającego kieruję się do nauczyciela, który dobrze zna danego studenta i potrafi go ocenić. Taka praktyka za granicą jest bardzo popularna i często stosowana. Jednak w Polsce jest to rzadko spotykane, przez co przyszły student ubiegający się o referencje może spotkać się z odmową lub sam może zostać zmuszony do napisania referencji i oddania do podpisu, często z uwagi na niskie umiejętności językowe grona pedagogicznego.

Upewnij się, że masz wystarczającą ilość informacji 

Jeśli osoba, która chce napisać rekomendację, nie zna dobrze studenta, możesz poprosić studenta o dostarczenie materiałów pomocniczych, w tym życiorysu, transkryptu i kilku akapitów o celach i osiągnięciach. Zapracowani nauczyciele i doradcy zawodowi, którzy często otrzymują prośby o napisanie listów polecających, mogą chcieć opracować kwestionariusz dla uczniów do wypełnienia. Można również zapytać ucznia, jakich innych nauczycieli poprosił o referencje, a następnie odbyć z nimi prywatną rozmowę na temat mocnych stron i potencjału ucznia. Zanim napiszesz list, dowiedz się czegoś konkretnego o tym, dlaczego uczeń go potrzebuje. List polecający do szkoły stomatologicznej różni się znacznie od listu popierającego podanie o przyjęcie do szkoły artystycznej lub listu na letnią ofertę pracy.

Referencje dla nauczyciela - planowanie pisania listu polecającego ucznia

Podobnie, jak w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości, tak i w przypadku pisania listu polecającego dla studenta- planowanie może okazać się kluczem do sukcesu. Przed przystąpieniem do pracy nad tekstem, warto stworzyć konspekt, który będzie zawierał najważniejsze kwestie, jakie należy omówić w referencjach na studia.  

W tym celu warto zadać sobie pytania takie jak:

 • Jakie cechy wyróżniają kandydata na studia za granicą?
 • Czym imponuje dany uczeń?
 • Czy kandydat ma jakieś zalety, które kiedykolwiek pozytywnie mnie zaskoczyły?
 • Co cenię najbardziej w zachowaniu danego ucznia?
 • Czym uczeń najbardziej się wyróżnia?
 • Jakie są kluczowe umiejętności osoby kandydującej na studia?
 • Jakie nastawienie do zajęć ma dany uczeń?
 • Dlaczego uczeń jest odpowiednią osobą na dany kierunek?
 • Jak uczeń radzi sobie z językiem obcym (w mowie i w piśmie)?

Rekomendacja musi być pozytywna

Nie może on krytykować danego ucznia lub mieć formę obojętną, bez jednoznacznego entuzjazmu. Oczywiście rekomendacja nie powinna składać się z samej wymiany zalet czy umiejętności. Każda przytoczona cecha powinna być uzasadniona przykładem Twojego zachowania, aby podkreślić mocne strony i pożądane cechy charakteru przyszłego studenta. W innym razie może brzmieć to sztucznie i nienaturalnie.

Wskazane jest również to, aby w liście widać było sposób, w jaki dana osoba wyróżnia się na tle rówieśników. Dobre strony kandydata uzasadnione przykładami, różne dokonania na tle naukowym i na innych polach oraz dobre wyniki w nauce mogą sprawić, że wymarzone studia staną się rzeczywistością.

Żeby list referencyjny dla studenta był uznany za profesjonalny, opinie w nim zawarte muszą być neutralnym punktem widzenia. Na emocjonalne zwroty czy zbytnią wylewność komisja rekrutacyjna nie patrzy zbyt przychylnym okiem. Obiektywna i rzeczowa rekomendacja dla ucznia to szansa na pozytywny odbiór przez komisję rekrutacyjną oraz – co za tym idzie – przejście do dalszego procesu aplikacji na studia.

Wskazówka dla ucznia: Najlepiej, aby Twój list referencyjny z uczelni był pisany przez nauczyciela, którego darzysz sympatią i który zna Twoje mocne strony. Niekoniecznie musi być to doświadczony wykładowca, jeśli z takim nie współpracowałeś. Możesz skorzystać także z pomocy nauczyciela z krótszym stażem w zawodzie, który napisze list referencyjny dla studenta. 

Długość, czcionka i format listu polecającego studenta

Napisana rekomendacja dla ucznia na studia za granicą nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A4. Musi zawierać tylko najważniejsze informacje, być spójna i wyrazista. Nie mogą znajdować się w niej powtórzenia czy błędy językowe, literówki. List referencyjny dla studenta  powinien składać się z wyraźnie zaznaczonego wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Zastanawiasz się, jak zdobyć dobre rekomendacje?

Skorzystaj z naszego wsparcia!

Niewielu polskich nauczycieli umie napisać referencje; często potrzebne jest profesjonalne doradztwo.
Opinia nauczyciela jest bardzo ceniona przez zagraniczne komisje rekrutacyjne.
Najlepsze uczelnie co roku otrzymują mnóstwo zgłoszeń; referencje muszą więc być naprawdę dobre.
Doświadczeni doradcy. Korekta tekstu po angielsku. Cenne wskazówki dotyczące pisania referencji.
kobieta list rekomendacyjny dla studenta
Zarezerwuj rozmowę z doradcą

Pierwsza część powinna opisywać relacje, jakie łączą kandydata na studia a nauczyciela, czyli jak się poznali, przykłady wspólnych projektów i czas współpracy. W dalszej części listu powinny znaleźć się pozytywne cechy kandydata poparte przykładami i słowami uznania. Zakończenie listu powinno składać się z podsumowania referencji i podkreślenia, dlaczego dany uczeń powinien dostać się na daną uczelnię. W zakończeniu często występuje zdanie: „As you can tell, I think very highly of this young woman and recommend X without reservations […]” lub „X will be a very positive addition to your organization”. Do listu polecającego należy załączyć wykaz ocen z wyjaśnieniem dotyczącym polskiego systemu oceniania. Styl listu referencyjnego jest prawie tak samo ważny, jak treść listu. Oto kilka wskazówek, jak długi powinien być list i jak go sformatować.

Długość: list rekomendacyjny dla studenta powinien mieć więcej niż jeden lub dwa akapity; tak krótki list sugeruje, że albo nie znasz dobrze tej osoby, albo nie w pełni ją popierasz. Jednak list powinien być zwięzły i skupił się na kilku kluczowych punktach, więc unikaj pisania więcej niż jednej strony. Trzy lub cztery akapity, które wyjaśniają, skąd znasz osobę i dlaczego ją rekomendujesz, są odpowiedniej długości.

Format: list polecający powinien być oddzielony pojedynczymi odstępami i spacją między poszczególnymi akapitami. Użyj około 1-calowych marginesów na górze, dole, lewej i prawej stronie strony i wyrównaj tekst do lewej.

Czcionka (font): użyj tradycyjnej czcionki, takiej jak Times New Roman, Arial lub Calibri. Rozmiar czcionki powinien wynosić od 10 do 12 punktów, aby był łatwy do odczytania. Dostosowanie rozmiaru czcionki to dobry sposób, aby zachować list na jednej stronie.

Warto, aby list rekomendacyjny dla studenta od promotora był napisany na papierze opatrzonym godłem i pieczątką szkoły oraz był ręcznie podpisany przez nauczyciela. To nie tylko ważny aspekt wizualny, ale również techniczny. Wówczas komisja rekrutacyjna sprawdzająca list będzie miała pewność, że został on napisany przez właściwa osobę. Zadbaj więc, aby wydrukowane referencje dla nauczyciela zostały opieczętowane i podpisane, a następnie zeskanuj je i dołącz do pozostałych dokumentów aplikacyjnych, które masz zamiar wysłać do szkoły za pośrednictwem  poczty elektronicznej. 

Jak powinny wyglądać poszczególne sekcje listu polecającego?

Sprawdź, jak powinien wyglądać list rekomendacyjny dla studenta wzór.

Wstęp

 • Tekst wprowadzający
 • Przedstawienie relacji, jaka łączy osobę piszącą z kandydatem. Opisanie stopnia i czasu znajomości.
 • To kandydat ma być w centrum uwagi, a nie osoba pisząca referencje.

Rozwinięcie

 • Może zawierać kilka krótszych akapitów
 • Podkreślenie cech kandydata, które uwidaczniają się podczas pracy (umiejętność pracy w grupie, umiejętności przywódcze);
 • Przedstawienie osiągnięć ucznia zarówno naukowych, jak i innych - sportowych, muzycznych i tak dalej.

Zakończenie

 • Wyjaśnienie, dlaczego popiera się tego kandydata w aplikacji na studia.
 • Określenie poziomu języka angielskiego w mowie i piśmie danego ucznia.
 • Kilka słów polecających kandydata na wybrany kierunek studiów.

Jak napisać dobry list polecający studenta?

 • List powinien być zwięzły, klarowny i na temat.
 • W liście nie powinny znajdować się słowa niewnoszące nic do treści.
 • Należy unikać ,,lania wody”.
 • W liście powinny znajdować się tylko fakty.
 • Wyraźne zaznaczenie struktury listu - wstęp, rozwinięcie, zakończenie, za pomocą akapitów.
 • Stronimy od patetycznych, wzniosłych sformułowań, jak i od tych kolokwialnych.
 • Bez przesadnego zachwalania kandydata. List referencyjny dla studenta nie może brzmieć sztucznie.
 • Słabsze strony kandydata mogą być pokazane w pozytywnym świetle, bez ich ukrywania.
 • Należy trzymać się schematu, jaki charakteryzuje list rekomendacyjny na studia wzór.

Wskazówka dla ucznia: Nauczyciel odmówił Ci napisania referencji na studia lub zasugerował, abyś sam to zrobił i przekazał mu arkusz do podpisu? Nie trać motywacji i poproś o pomoc innego profesora. Możesz również ubiegać się o list polecający studenta u pedagoga szkolnego. Najważniejsze, aby Twoje referencje wykładowcy były autentyczne i w realny sposób opisywały Twoją pasję do nauki, która sprawiła, że nawiązałeś relację z promotorem lub wykładowcom, dzięki której zdobyłeś np. tytuł laureata w olimpiadzie przedmiotowej lub stałeś się rozpoznawalny w szkole przez swoją biegłość w rozwiązywaniu naukowych problemów. 

Które uczelnie nie wymagają listu referencyjnego z uczelni?

Nie w każdej szkole w USA i Kanadzie referencje wykładowcy są wymagane. Uczelnie takie jak:

 • CUNY New York City College of Technology, którą znajduje się na 148 miejscu w rankingu US News i specjalizuje się w kierunkach architektonicznych technologii, inżynierii i nauk
 • Grand Canyon University, która plasuje się w trzeciej setce najlepszych szkół w USA i oferuje studia w dziedzinie finansów, pedagogiki oraz pielęgniarstwa
 • Florida State University - uczelnia z 55 miejsca w rankingu US News, na której można studiować zarządzanie, planowanie przestrzenne i IT
 • Indiana University, która zajmuje 68 miejsce w rankingu i słynie z dobrej jakości studiów na kierunkach takich jak finanse, biznes i pielęgniarstwo
 • Arizona State University szkoła sklasyfikowana jako 117 najlepsza uczelnia w USA, gdzie można rozpocząć naukę w zakresie dziennikarstwa, dietetyki oraz biznesu międzynarodowego

bardziej niż na referencje wykładowcy zwracają uwagę na wyniki z testu GMAT, GRE, TOEFL lub IELTS, a także średnia ocen z liceum. Listy polecające studenta nie są na nich wymagane. 

Uczelnie w USA, które wymagają listu polecającego ucznia od pedagoga

W USA są również szkoły, które zamiast referencji wykładowcy wymagają listu polecającego z uczelni, którego autorem powinien być pedagog szkolny.

Przykłady tych uczelni to:

 • College of William and Mary, gdzie referencje dla nauczyciela są opcjonalne, 
 • Instytut Technologii w Georgii – list rekomendacyjny dla studenta od profesora nie jest obowiązkowy;
 • James Madison University, na którym sporządzony list referencyjny dla studenta można załączyć do dokumentacji, ale nie jest to konieczne,
 • Uniwersytet w Richmond, gdzie wymaga się wyłącznie rekomendacji od pedagoga szkolnego.

Wskazówka dla ucznia: Pamiętaj, nie możesz dwukrotnie użyć tego samego listu referencyjnego dla studenta. Oznacza to, że do każdej szkoły, do której aplikujesz powinieneś wysłać oryginalny egzemplarz referencji studenta. 

Uczelnie, które wymagają co najmniej dwóch referencji dla ucznia 

W USA istnieją również szkoły, które wymagają więcej niż jednego listu rekomendacyjnego. 

University of Delaware, Georgia Tech, Uniwersytet w Maryland, Uniwersytet w Massachusetts, Uniwersytet Virginia oraz Wake Forest University to szkoły, do których należy dostarczyć jeden list polecający dla studenta od promotora lub innego nauczyciela oraz jedną referencje dla ucznia od pedagoga. 

Kandydaci, którzy zamierzają aplikować na College w Kolorado, Instytut Technologii w Kalifornii, a także Trinity College, Smith College, czy Uniwersytet Johns Hopkins powinni być przygotowani na dostarczenie do uczelni jednej rekomendacji na studia od pedagoga oraz dwóch listów polecających od profesora. 

List referencyjny dla studenta od nauczycieli jest również wymagany na brytyjskich uczelniach, jak Oxford. Tutaj rekomendacja dla studenta musi być dostarczona w liczbie 3, przy czym dostarczając już dwa listy polecające w terminie Twój wniosek o przyjęcie zostaje uznany za kompletny. Rekomendacja dla ucznia jest również wymagana przy rekrutacji na Cambridge.

MIT wymaga dostarczenia dwóch listów polecających napisane przez nauczyciela i doradcę szkolnego. List rekomendacyjny na studia wzór jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej uczelni w zakładce Apply / Parents and educators.

Rekomendacja dla ucznia musi zostać sporządzona, jeśli ubiega się on o przyjęcie na studia w HEC w Paryżu. Przykładowo na studia magisterskie z zarządzania kandydat musi dostarczyć obowiązkowo 2 listy referencyjnie, a opcjonalnie może dołączyć trzeci.

Wskazówka dla ucznia: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z referencjami dla nauczyciela, skontaktuj się z Lagunita Education. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i spróbujemy doradzić Ci w jak najlepszy sposób. Możesz również skorzystać z naszego wzoru listu polecającego studenta. 

List rekomendacyjny dla studenta to istotny element w procesie rekrutacyjnym, dlatego warto postarać się o jak najlepsze referencje od promotora, które będą w trafny sposób oddawały Twój stosunek do nauki i w pełni wyrażały cechujący Cię potencjał edukacyjny! 

Sprawdź list rekomendacyjny na studia wzór poniżej!

Wzór listu referencyjnego

Dear Admissions Committee,

I had the pleasure of teaching Sara in her 11th grade honors English class at Mark Twain High School. From the first day of class, Sara impressed me with her ability to be articulate about difficult concepts and texts, her sensitivity to the nuances within literature, and her passion for reading, writing, and creative expression- both in and out of the classroom. Sara is a talented literary critic and poet, and she has my highest recommendation as a student and writer.

Sara is talented at considering the subtleties within literature and the purpose behind authors' works. She produced an extraordinary year-long thesis paper on creative identity development, in which she compared works from three different time periods and synthesized cultural and historical perspectives to inform her analysis. When called upon to give her thesis defense in front of her peers, Sara spoke clearly and eloquently about her conclusions and responded to questions in a thoughtful way. Outside of the classroom, Sara is dedicated to her literary pursuits, especially to poetry. She publishes her poetry in our school's literary magazine, as well as in online magazines. She is an insightful, sensitive, and deeply self-aware individual driven to explore art, writing, and a deeper understanding of the human condition.

Throughout the year Sara was an active participant in our discussions, and she always supported her peers. Her caring nature and personality allow her to work well with others in a team setting, as she always respects others' opinions even when they differ from her own. When we held a class debate about gun laws, Sara opted to speak for the side opposite her own views. She explained her choice as motivated by a desire to put herself in other people's shoes, view the issues from a new perspective, and gain a clearer sense of the issue from all angles. Throughout the year, Sara demonstrated this openness to and empathy for the opinions, feelings, and perspectives of others, along with shrewd powers of observation, all qualities that makes her outstanding as a student of literature and burgeoning writer.

I am certain that Sara is going to continue to do great and creative things in her future. I highly recommend her for admission to your undergraduate program. She is talented, caring, intuitive, dedicated, and focused in her pursuits. Sara consistently seeks out constructive feedback so she can improve her writing skills, which is a rare and impressive quality in a high school student. Sara is truly a stand-out individual who will impress everyone she meets. 

Please let me know if you have any further questions about Sharon. I am available to talk by phone or email. Thank you.

Sincerely, 

Your Signed Name (hard copy letter)

Your Typed Name

Your Title

Skuteczny list rekomendacyjny dla studenta dzięki Lagunicie!

Zamów konsultację z naszymi mentorami, a dowiesz się, jak przygotować skuteczny list polecający. Otrzymasz mnóstwo przydatnych wskazówek i profesjonalne wsparcie. Pokażemy Ci także list rekomendacyjny dla studenta wzór. Czekamy na Ciebie!


Natalia opowiada w jaki sposób zdobyć referencje i napisać dobry Personal Statement


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie referencje na studia

Zostaw kontakt!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób