Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-europie #studia-w-anglii #personal-statement

Jak dobre referencje zwiększają szansę na studia w Anglii?

Jak zdobyć odpowiednie referencje na studia w UK - wzór 2022

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jak zdobyć odpowiednie referencje na studia w UK - wzór 2022 Post Gościnny | 2022-03-07 (ostatnia aktualizacja: 2022-05-08)
 • Referencje są najczęściej sporządzane przez nauczyciela wybranego przez kandydata na studia w Anglii.
 • Dobra rekomendacja może pomóc w dostaniu się na wymarzone studia w UK!
 • Osiągnięcia, wyniki w nauce, umiejętności, zainteresowania, cechy... to wszystko może znaleźć się w liście rekomendacyjnym.
Ula - mentorka lagunity

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie referencje na studia

Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Referencje na studia w UK – czym są i dlaczego są ważne?

Rekomendacja dla ucznia to jeden z trzech dokumentów potrzebnych przy aplikacji na studia w Anglii. Pozostałe to list motywacyjny (tzw. Personal Statement) oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej. Na niektórych kierunkach wymaga się dodatkowych elementów, np. projektów technicznych czy prac plastycznych (portfolio). Wszystkie potrzebne dokumenty wprowadza się do systemu UCAS. Komisja rekrutacyjna ocenia kandydata na podstawie załączonego dossier, dlatego tak ważny jest każdy jego element, m.in. referencje na studia. O ile na treść podania, wygląd projektów czy oceny na świadectwie uczeń ma duży wpływ, o tyle referencje na studia sporządzane są przez wybranego nauczyciela. Warto więc wyznaczyć do tego odpowiednią osobę.

Kto pisze listy rekomendacyjne dla uczniów?

Listy rekomendacyjna są najczęściej sporządzane przez nauczycieli wybranych przez uczniów. Są to osoby darzone zaufaniem i posiadające wiedzę m.in. o wynikach w nauce, podejmowanych inicjatywach czy osiągnięciach kandydata na studia w Anglii. Wszystkie działania ucznia wspomniane w referencjach powinny mieć związek z kierunkiem, na który aplikuje.Napisanie referencji na studia to duża odpowiedzialność – wszak ma znaczący wpływ na powodzenie (lub niepowodzenie) aplikacji. Przed zgłoszeniem nauczyciela jako tzw. Referee, należy więc zapytać go o zgodę i dać odpowiednią ilość czasu na sporządzenie rekomendacji. Może to trwać kilka dni lub tygodni, w zależności od jego zakresu obowiązków.

Do napisania referencji na studia warto wybrać osobę, która dysponuje wiedzą o Twoich osiągnięciach/zainteresowaniach, odpowiadających wybranemu kierunkowi studiów. Do prośby o sporządzenie rekomendacji warto dołączyć dyplomy/certyfikaty, CV i wytyczne (długość, format, termin) – usprawni to pracę nad dokumentem. 

Referee musi sporządzić szczerą i wyczerpującą rekomendację – upewnij się, że wybrałeś/aś nauczyciela, któremu szczerze zależy na Twoim sukcesie.

Na jakim etapie rekrutacji składa się referencje na studia?

Po wybraniu uczelni i kierunku studiów, przychodzi czas na skompletowanie dossier kandydata w systemie UCAS. To tam załącza się wszystkie wymagane dokumenty (w tym referencje na studia). Termin składania wniosków różni się w zależności od wybranego kierunku lub uczelni.

 • Na Oxfordzie/Cambridge lub na studiach medycznych, weterynaryjnych lub stomatologicznych dokumenty przesyła się do 15 października.
 • Aplikujący na pozostałe kierunki/uczelnie mają czas do 15 stycznia.
 • 24 marca to ostateczny termin składania wniosków na studia artystyczne.

Następnie uczelnie rozpatrują przesłane dokumenty aplikacyjne i na ich podstawie decydują o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) kandydata. Status podania można śledzić w systemie UCAS. 

Więcej o etapach rektutacji i wymaganiach na studia w Anglii możesz dowiedzieć się z tego artykułu 

Rekomendacja dla ucznia – co powinna zawierać? [wzór]

Rekomendacja dla ucznia, jak sama nazwa wskazuje, ma być pozytywną oceną kandydata na studia w Anglii. W przeciwieństwie do Personal Statement, jest sporządzana przez osobę trzecią – może to być uznane za wyznacznik wiarygodności. List rekomendacyjny zawierający wyczerpujący opis atutów i osiągnięć kandydata, może stanowić przepustkę na wymarzone studia za granicą.

Wstęp, rozwinięcie i zakończenie

Jak każdy dokument, rekomendacja dla ucznia powinna mieć trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Z jednej strony usprawni to organizację informacji, a z drugiej – ułatwi odbiór tekstu. Przejrzyste referencje na studia o przemyślanej budowie i konkretnej treści z pewnością przyciągną uwagę komisji rekrutacyjnej i zwiększą szansę na sukces kandydata.

1. Wstęp

List referencyjny warto zacząć od krótkiego przedstawienia się. Nauczyciel powinien napisać kilka zdań o sobie – swojej wiedzy i doświadczeniu, które pozwalają na sporządzenie rzetelnej i profesjonalnej oceny kandydata. Osoba pisząca referencje na studia powinna bowiem wykazać się nie tylko znajomością ucznia, ale także wiedzą na temat kierunku i uczelni, na które aplikuje. We wstępie warto też nakreślić swój stosunek do kandydata oraz wymienić wspólnie ukończone projekty.

2. Rozwinięcie

To najdłuższa część referencji na studia. Powinna być nasycona konkretnymi przykładami, które zilustrują silne strony kandydata. Należy skupić się na kilku najważniejszych cechach – lepiej opisać dwie-trzy w sposób wyczerpujący, niż sporządzić wyliczankę zalet niepopartych argumentami. Warto zwracać uwagę głównie na te osiągnięcia i atuty, które są powiązane z wybranym kierunkiem studiów. Pozwoli to zobrazować potencjał ucznia w środowisku akademickim. 

3. Zakończenie

Na koniec nauczyciel powinien wyrazić gotowość dalszego kontaktu w sprawie danej kandydatury. Chęć udzielenia dodatkowych informacji lub odpowiedzi na ewentualne pytania świadczy o nie tylko o profesjonalizmie osoby sporządzającej referencje, ale przede wszystkim o szczególnej wartości kandydata. Aby umożliwić uczelni skontaktowanie się ze sobą, nie można zapomnieć o załączeniu danych kontaktowych.

Wymagania dla referencji na studia w UK? Długość i format

Aby osiągnąć zamierzony efekt (przyjęcie kandydata na studia), rekomendacja dla ucznia powinna spełniać kilka kryteriów. Długość, treść i formatowanie to najważniejsze elementy, wpływające na skuteczność listu referencyjnego.

Referencje w języku angielskim

Referencje na studia są często sporządzane przez anglistów, którzy nie mają problemu z poprawnym formułowaniem zdań w obcym języku. Czasami zdarza się jednak, że zadanie to otrzymuje inny nauczyciel, który zna konkretnego ucznia lepiej. W takim przypadku należy dokładnie sprawdzić tekst w celu wyeliminowania ewentualnych błędów. Warto pamiętać także o formalnym tonie wypowiedzi.

Długość referencji

Rekomendacja dla ucznia powinna zamknąć się w dwóch stronach A4. Komisje rekrutacyjne co roku otrzymują setki tego typu dokumentów, dlatego warto zrezygnować z tzw. lania wody. Nie warto przekraczać limitu znaków – optymalna długość listu referencyjnego to 3-4 tys. znaków ze spacjami. Pisząc rekomendację dla ucznia w edytorze tekstu, a następnie kopiując ją do formularza online, należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę znaków – UCAS może zliczać je inaczej, niż np. MS Word. 

Formatowanie

Podobnie jak w przypadku pozostałych oficjalnych pism, referencje na studia powinny być odpowiednio sformatowane. Warto wybrać klasyczną czcionkę (np. Times New Roman lub Calibri) o wielkości 12 pkt. Wyraźny podział na akapity poświęcone pojedynczemu zagadnieniu ułatwi odbiór tekstu.

Aby potwierdzić autentyczność listu referencyjnego, należy opatrzeć go podpisem – osobistym lub elektronicznym. 

O czym warto napisać w referencji?

Referencje na studia powinny zawierać wyczerpującą, rzetelną opinię o uczniu. Nauczyciel powinien zaprezentować osobę aplikującą, skupiając się na jej mocnych stronach – osiągnięciach w nauce i poza szkołą, zainteresowaniach i umiejętnościach. Opisywane atuty powinny zgadzać się ze stanem faktycznym. Swoją opinię dobrze jest poprzeć przykładami z życia – zwiększy to wiarygodność przekazu, np.:

 • kreatywność – stworzenie innowacyjnego projektu,
 • uzdolnienia artystyczne – wygrana w szkolnym konkursie wokalnym,
 • umiejętność komunikacji/pracy w zespole – częsty udział w debatach oksfordzkich,
 • potencjał przywódczy – działalność w samorządzie uczniowskim,
 • dobra organizacja czasu i pracy – udzielanie korepetycji poza nauką,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego – ocena anglisty, wygrana w konkursie językowym,
 • rzetelność i terminowość – opinie pozostałych członków grona pedagogicznego.

Na poszczególnych uczelniach/kierunkach zwraca się uwagę na różne atuty. W liście referencyjnym warto wspomnieć o wszelkich aktywnościach kandydata (głównie ponadprogramowych) dopasowanych do profilu studiów, na które aplikuje. Pozwoli to pokazać potencjał kandydata, jako przyszłego studenta wybranej uczelni. 

Gotowy wzór dobrze napisanej rekomendacjiWpisując zapytanie „referencje na studia w UK – wzór”, można znaleźć mnóstwo wyników, które w mniejszym lub większym stopniu przygotowują do sporządzenia rekomendacji dla ucznia. Postanowiliśmy opracować wzór, który pozwoli napisać profesjonalny list referencyjny:

Wstęp

 • Tekst wprowadzający – oświadczenie o rekomendacji kandydata na dany kierunek studiów.
 • Krótkie przedstawienie się – kreujące wizerunek profesjonalisty mogącego wydawać rzetelną ocenę kandydata.
 • Opisanie stosunku do ucznia oraz wspólnych przedsięwzięć.

UWAGA! Warto pamiętać, że referencje na studia powinny skupiać się wokół kandydata! Wstawki o osobie piszącej mają jedynie podnieść wiarygodność i profesjonalizm wypowiedzi.

Rozwinięcie

 • Podkreślenie pozytywnych cech kandydata, które uwidaczniają się podczas pracy (np. umiejętności przywódcze, komunikacyjne).
 • Zaprezentowanie umiejętności (zarówno tzw. twardych jak i miękkich), ważnych pod kątem przyszłych studiów.
 • Przedstawienie osiągnięć naukowych/artystycznych/sportowych – pokazujących zaangażowanie kandydata.

Zakończenie

 • Krótkie podsumowanie zasadności konkretnej kandydatury – bez niepotrzebnego powtarzania treści!
 • Określenie poziomu języka angielskiego w mowie i piśmie danego ucznia.
 • Oferta dalszego kontaktu w sprawie kandydata.
 • Dane kontaktowe i podpis osoby sporządzającej referencje na studia.

5 wskazówek jak napisać dobre referencje na studia!

Sporządzając rekomendację dla ucznia, warto mieć na uwadze kilka czynników, wpływających na jej skuteczność. Doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dobra znajomość kandydata to dużo, ale nie wszystko. Należycie napisane referencje mogą okazać się prawdziwym asem w rękawie dla kandydata na studia w Anglii. Jak napisać dobre referencje na studia?

1. Złoty środek – dobry list referencyjny odznacza się przede wszystkim odpowiednią ilością treści. Nadmiernie rozbudowane opisy i nagromadzenie nieznaczących szczegółów na temat kandydata mogą zaszkodzić w równym stopniu, jak lakoniczna, zdawkowa rekomendacja. Osoby poproszone o sporządzenie rekomendacji dla ucznia chciałyby napisać o nim jak najwięcej dobrego. Warto jednak zastanowić się, czy naprawdę wszystkie jego osiągnięcia są istotne pod kątem konkretnej aplikacji.

2. Iluzja obiektywizmu – chcąc otworzyć uczniowi drzwi na wymarzone studia, wyraża się subiektywną (pozytywną!) opinię na jego temat. Warto jednak zauważyć, że referencje na studia wyglądają znacznie wiarygodniej, gdy są pozbawione niepotrzebnych emocji. Dlatego zamiast peanów na cześć kandydata, warto merytorycznie i z dystansem zaprezentować jego osiągnięcia i mocne strony. Poleca się przytaczanie przykładów z życia, które potwierdzają wymieniane atuty ucznia. 

3. Praca zespołowa – mimo że referencje na studia spisuje jedna osoba, warto skorzystać z pomocy innych nauczycieli, mających kontakt z uczniem. Zmniejsza to ryzyko pominięcia któregoś z osiągnięć, mogącego mieć znaczący wpływ na skuteczność referencji. Dobrym pomysłem jest rozłożenie pracy w czasie, aby móc rozważyć wszystkie otrzymane wskazówki.

4. Według wytycznych – osobie sporządzającej referencje na studia wiele informacji może udzielić sam podopieczny. To on/a najlepiej zna swoje osiągnięcia oraz specyfikę studiów, na które aplikuje. Do prośby o napisanie listu referencyjnego uczniowie często dołączają CV, dyplomy oraz certyfikaty i inne przydatne informacje. Uwzględnienie ich w rekomendacji z pewnością poprawi jej skuteczność.

5. Interesujące przykłady – należy pamiętać, że komisje rekrutacyjne co roku dostają setki listów rekomendacyjnych. Aby wyróżnić kandydata na tle pozostałych, warto zwrócić uwagę na nietypowe (lecz przydatne!) umiejętności/osiągnięcia/cechy i zaprezentować je w pomysłowy sposób.

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie referencje!

Jako specjaliści w dziedzinie studiowania za granicą, oferujemy wsparcie na każdym etapie aplikacji.  Pomagamy także w sporządzaniu przekonujących listów rekomendacyjnych, otwierających drzwi na wymarzone, zagraniczne uczelnie. Przekonaj się na własną rękę – umów się na bezpłatną konsultację!


Zobacz jak Ula pomoże zdobyć odpowiednie referencje na studia


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie referencje na studia

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób