#studia-w-europie #undergraduate #studia-w-anglii

Czy trzeba obawiać się interview na studia za granicą?

Rozmowa kwalifikacyjna Oxford i Cambridge – poradnik dla aplikantów

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Rozmowa kwalifikacyjna Oxford i Cambridge – poradnik dla aplikantów Post Gościnny | 2022-10-24
 • Każdy wstępnie zakwalifikowany kandydat na Oxbridge musi przystąpić do interview.
 • Niektóre uczelnie, takie jak UCL czy Uniwersytet w Edynburgu przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne tylko na wybranych kierunkach.
 • Są uczelnie w UK, które wcale przesłuchują kandydatów na studia – jest to m.in. LSE.


Ula - mentorka lagunity

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w UK

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Rozmowa kwalifikacyjna Oxford i Cambridge

Rozmowy kwalifikacyjne na studia zagraniczne stanowią zazwyczaj ostatni etap w procesie rekrutacji. Przeprowadza się je po to, by jeszcze raz dokonać oceny kandydatów pod kątem ich potencjału akademickiego. Pozwalają lepiej poznać przyszłych studentów – m.in. ich zapał do nauki, zainteresowanie tematem oraz sposób myślenia i wysławiania się.

W przeciwieństwie do Personal Statementu, nad którym można pracować bardzo długo, rozmowa kwalifikacyjna na studia jest dużo bardziej spontaniczna. Cechuje ją też bezpośredniość: informacje o kandydacie pochodzą ze źródła (od samego studenta), a nie ze sztywnej tabeli ocen czy punktacji na egzaminie. To naprawdę świetna okazja, aby się wykazać – szczególnie w przypadku aplikacji na najbardziej prestiżowe uczelnie, takie jak Oxbridge w UK.

Rozmowa kwalifikacyjna Oxford i Cambridge: z racji ogromnej liczby zgłoszeń, nie ma możliwości aplikowania na obie uczelnie w trakcie jednego naboru. To rozwiązanie ma na celu odciążenie komisji rekrutacyjnych. 

Chcąc aplikować na studia w Anglii, trzeba więc zdecydować się albo na Oxford, albo na Cambridge. Jak wyglądają interviews na poszczególnych uczelniach?

Interview na Oxford

Rozmowy kwalifikacyjne na studia na Oxfordzie mają dwie funkcje: główna to wyłonienie najlepszych kandydatów, a druga – weryfikacja ich potencjału akademickiego.

Forma interview jest bowiem bardzo zbliżona to tzw. tutorials, czyli zajęć typowych dla Oxfordu. Są to konsultacje z ekspertem w danej dziedzinie, mające na celu omówienie postępów w pracy nad danym projektem. W przypadku tutorials takim projektem może być np. esej, tłumaczenie tekstu, interpretacja dzieła czy case study. Podczas interview często analizuje się Personal Statement dołączony do wniosku oraz:

 • portfolio na kierunkach artystycznych,
 • przesłuchanie wideo na wybranym instrumencie (dla kandydatów na studia muzyczne),
 • pracę pisemną (np. esej historyczny, tekst w obcym języku).

Opisane powyżej próbki są wymagane tylko na niektórych programach Oxfordu. Kandydując na medycynę, psychologię, informatykę czy prawo nie trzeba załączać dodatkowych prac. Więcej szczegółów w: jak dostać się na Oxford

Przykładowe pytania 

Komisja rekrutacyjna może też dać kandydatowi inne zadanie, w zależności od wybranego kierunku. Jest to np. interpretacja tekstu, analiza jakichś danych, rozwiązanie zadania matematycznego czy komentarz na podany temat. Na stronie uczelni można znaleźć przykłady pytań, które pokazują, czego można spodziewać się na interview do Oxfordu:

 • Biologia: w jakim środowisku organizmom żyje się łatwiej – w wodzie czy na lądzie?
 • Psychologia: badania dowodzą, że najstarsze rodzeństwo często osiąga wyższe wyniki na testach IQ niż młodsze – jaka według Pana/i może być tego przyczyna?
 • Współczesne języki: po co uczyć się francuskiego, jeśli międzynarodowym językiem we współczesnym świecie jest angielski? 

Na tego typu pytania nie ma jednoznacznie prawidłowej odpowiedzi – komisji zależy na poznaniu punktu widzenia kandydata i jego zainteresowania danym tematem. Dobrze jest więc wykazać się znajomością najnowszych badań, trendów czy wydarzeń w dziedzinie, którą chce się studiować – zrobi to dobre wrażenie, które może zadecydować o sukcesie. 

Istnieją też inne pytania, które wymagają konkretnej odpowiedzi i nie pozostawiają zbyt dużo miejsca na własne spostrzeżenia i uwagi. Przykładowo: „Uporządkuj kraje według ich surowego współczynnika śmiertelności: Bangladesz, Japonia, RPA, Wielka Brytania” lub „Oblicz, na ile sposobów można pokryć prostokątną siatkę 2xn płytkami 2x1”. W tego typu zadaniach trzeba przede wszystkim wykazać się wiedzą przedmiotową.

Skutecznie pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!

Tak jak ponad 300 innym osobom rocznie

Nasi mentorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w promocy w aplikacji na studia za granicą
Przygotowujemy do wszystkich egzaminów aplikacyjnych
Pracujemy tylko dla Ciebie, nie otrzymujemy żadnych prowizji od uczelni
30 mentorów. 300 skutecznych aplikacji rocznie. 10 lat doświadczenia.
kobieta Umów się na bezpłatną konsultację

Rozmowa kwalifikacyjna UK online

Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, rozmowa kwalifikacyjna na studia na Oxfordzie odbywa się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, z wykorzystaniem tablicy online Miro (na wybranych kierunkach) oraz kamerki i mikrofonu. Wirtualna plansza do rysunków i notatek jest potrzebna podczas interview na kierunki 2. i 3. poziomu, takim jak inżynieria, informatyka czy chemia. Pozostałym, tj. aplikującym na programy 1. poziomu (np. biologię, prawo, psychologię, historię) wystarczy sam MS Teams.

Terminy rozmów

Interviews na Oxfordzie odbywają się zazwyczaj w pierwszej połowie grudnia. Harmonogram dla poszczególnych kursów jest zamieszczony na stronie uczelni. Przykładowo, pierwsze interviews odbywają się:

 • od 5 do 8 grudnia na chemii, studiach językowych, filozofii i teologii,
 • między 5 a 6 grudnia na historii sztuki, PPE, archeologii i historii starożytnej,
 • w terminie 5-7 grudnia na muzyce, sztukach pięknych prawie czy naukach o Ziemi.

Należy pamiętać, że na Uniwersytet Oxfordzki składa się 36 kolegiów, a aplikacja często ma charakter otwarty. Oznacza to, że osoba zgłasza kandydaturę na dany kierunek, ale to uczelnia przydziela ją do konkretnej jednostki (oferującej dany kurs). Może się więc zdarzyć, że student zostanie zaproszony na więcej niż jedną rozmowę kwalifikacyjną – informację na ten temat dostaje się najpóźniej do dnia poprzedzającego drugi interview, który odbywa się zazwyczaj w połowie grudnia. 

UWAGA: godziny widniejące na stronie Oxfordu (i innych uczelni w UK) lub przesłane w indywidualnych wytycznych dotyczą czasu brytyjskiego! Różnica między Polską a Anglią to 1h, toteż mając interview na 10:00, należy nastawić się na godzinę 11:00.

Rozmowa kwalifikacyjna = szansa na wymarzone studia

Jak widać, zaproszenie na interview jest wyróżnieniem i stanowi o wyjątkowości kandydata na studia. Świadczy o tym, że komisja rekrutacyjna jest pod wrażeniem osiągnięć i motywacji przyszłego studenta, a rozmowa kwalifikacyjna ma posłużyć do lepszego zapoznania się z nim. 

Na Oxfordzie każdy wstępnie zakwalifikowany kandydat (na tzw. shortlist) dostaje się na rozmowy kwalifikacyjne na studia, zazwyczaj na dwóch różnych kolegiach. To ostatnia prosta w drodze na wymarzone studia w Anglii. Decyzje od uczelni pojawiają się w styczniu (10.01 w ostatnim naborze). Najlepsi dostają ofertę bezwarunkową lub warunkową. Szczegóły w: wymagania na studia w Anglii (Jaką odpowiedź można dostać od brytyjskiej uczelni?).

Interview na Cambridge

Uniwersytet w Cambridge to druga prestiżowa uczelnia w Anglii, konkurująca z Oxfordem o tytuł najlepszej nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. Nic więc dziwnego, że co roku mnóstwo osób stara się tam o przyjęcie. Cambridge w podobnym stopniu przykłada uwagę do rozmów kwalifikacyjnych, toteż mimo ogromnej ilości zgłoszeń, każdy wstępnie zakwalifikowany zostaje przesłuchany przez komisję.

Czego mogą dotyczyć pytania?

Rozmowa kwalifikacyjna na studia w Cambridge jest jednak nieco bardziej tradycyjna niż na Oxfordzie. Częściej pojawiają się typowe pytania, takie jak:

 • „dlaczego ten kierunek/ta uczelnia?”,
 • „jakie masz oczekiwania względem studiów na naszym uniwersytecie?”,
 • „jakie są Twoje zainteresowania naukowe?”,
 • „czy masz jakieś plany dotyczące swojej kariery naukowej/zawodowej?”,
 • „opowiedz o zajęciach pozalekcyjnych wymienionych w Twoim zgłoszeniu”.

Podobnie jak na Oxfordzie, komisja w Cambridge może zapytać o kwestie poruszone w formularzu zgłoszeniowym: w Personal Statemencie, w zestawieniu zajęć pozalekcyjnych czy w dodatkowych pracach, takich jak np. portfolio na architekturę, porównanie obrazów na historię sztuki czy esej na historię i politykę.

Z jednej strony warto przygotować się do odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się na interview. Z drugiej – recytowanie wyuczonej formułki może nie zabrzmieć na tyle przekonująco, aby otrzymać ofertę od uczelni. Nie wolno zapominać, że konkurencja wśród kandydatów jest naprawdę duża. Najlepiej więc znaleźć złoty środek: ćwiczyć mówienie na określone tematy, jednak podczas rozmowy kwalifikacyjnej skupić się na naturalnej interakcji z członkami komisji. 

Kolejnym elementem interview do Cambridge są pytania odnoszące się do konkretnego kierunku. Ich zadaniem jest weryfikacja wiedzy przedmiotowej oraz potencjału akademickiego kandydata. Wśród przykładów podanych na filmiku instruktażowym na stronie uczelni można wyróżnić następujące przykłady:

 • „wymień czynniki wpływające na występowanie określonych gatunków w danym ekosystemie”,
 • „wymień możliwe przyczyny problemów takich jak spam czy phishing”.

Podobnie jak w przypadku Oxfordu, nie ma potrzeby wpasowania się w jeden prawidłowy klucz odpowiedzi. Komisja pragnie poznać tok myślenia kandydata oraz jego spojrzenie na problem. Niekonwencjonalne podejście oraz solidna argumentacja zrobią lepsze wrażenie na komisji niż nudna, schematyczna odpowiedź.

Sposób przeprowadzania rozmów

Zagraniczni kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną w UK są przesłuchiwani za pośrednictwem platformy online – Zoom lub Whereby

Na interview na Uniwersytecie w Cambridge osobiście stawiają się wyłącznie kandydaci z Wielkiej Brytanii (do Trinity College).

Aby dołączyć do interview, należy kliknąć w link nadesłany przez uczelnię. Członkowie komisji rozpoczną spotkanie, kiedy tylko będą gotowi. Podczas rozmowy będzie potrzebna kamerka internetowa, mikrofon oraz notes i długopis do sporządzania notatek. Kandydat może być poproszony o rozwiązanie zadania, którego nie da się zrobić w pamięci. Wówczas należy skierować kamerę na kartkę, a następnie pokazać wynik i omówić go. 

UWAGA! Uczelnia stawia wymagania dotyczące angielskiego wobec kandydatów, dla których nie jest on językiem ojczystym. Polacy, jako obywatele państwa członkowskiego UE, mogą próbować poświadczyć swoje kwalifikacje za pomocą wysokich wyników na egzaminie maturalnym z części językowej.

Kiedy wiadomo już, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna na studia w Cambridge, warto sprawdzić, kiedy można spodziewać się zaproszenia i wyników aplikacji.

Terminy interview

W większości przypadków rozmowy kwalifikacyjne na studia w Cambridge odbywają się w ciągu trzech pierwszych tygodni grudnia. Na wyniki trzeba czekać do stycznia. Wtedy kandydat otrzymuje ofertę, informację o odrzuceniu wniosku lub rzadko – zaproszenie na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna UK

Studia w UK to nie tylko Oxford i Cambridge, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji o interviews na innych prestiżowych uczelniach:

Imperial College London (ICL)

Gdzie – zagraniczni studenci mogą być przesłuchiwani za pośrednictwem platform Skype lub MS Teams.

Jak – rozmowy trwają około 20-30 minut; dla wszystkich kandydatów przygotowano też dwa wydarzenia online, podczas których członkowie komisji oraz obecni studenci ICL odpowiadają na najczęściej zadawane pytania odnośnie do interviews.

Kiedy – terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów z zagranicy są dostosowywane m.in. do stref czasowych, z których aplikują.

University College London (UCL)

Gdzie – studenci, którzy płacą standaryzowane czesne, zazwyczaj biorą udział w interview na terenie kampusu (np. w formie Multiple Mini Interviews); większość studentów zagranicznych będzie jednak przesłuchiwana online.

Jak – zaproszenia na interview należy szukać na elektronicznej skrzynce pocztowej (adres podany przy rejestracji). Nie wszystkie programy przewidują rozmowy z kandydatami – przykładowo, na kierunku nauki o zarządzaniu wstępnie zakwalifikowani wypełniają tylko dodatkowy formularz.

Kiedy – rozmowy kwalifikacyjne na studiach na UCL odbywają się od grudnia do marca. Zaproszenia są wysyłane z około tygodniowym wyprzedzeniem. Ważne jest, aby potwierdzić uczestnictwo w interview w ciągu 5 dni od otrzymania informacji od uczelni.

Uniwersytet w Edynburgu

Gdzie – rozmowy kwalifikacyjne na studiach w Edynburgu są przeprowadzane wyłącznie z kandydatami na kierunki medyczne (medycyna, pielęgniarstwo, weterynaria, nauki o zdrowiu jamy ustnej) oraz pedagogikę

Jak – na medycynie i weterynarii rozmowy mają formę Multiple Mini na terenie uczelni. To seria siedmiu krótkich (10-minutowych) wywiadów o różnej specyfice. Przykładowo, można spodziewać się zarówno omówienia doświadczenia zawodowego jak i rozwiązania dylematu moralnego. 

Kiedy – tzw. Dni Oceny odbywają się od grudnia do marca

Uniwersytet w Manchesterze

Gdzie – nie każdy zakwalifikowany na studia w Manchesterze przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, toteż nie ma co martwić się brakiem zaproszenia (wyjątek stanowi medycyna); pod tym względem panuje tam duża dowolność, a interviews odbywają się stacjonarnie lub zdalnie za pomocą platform takich jak m.in. Zoom czy Skype.

Jak – uczelnia przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne na studia wykorzystując wiele różnych technik; wywiad może mieć formę zarówno luźnej pogawędki w kawiarni jak i panelową, 1:1, grupową czy z wykorzystaniem studium przypadku. Na stronie uniwersytetu można dowiedzieć się więcej o każdym typie interview.

Kiedy – według prognoz, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między grudniem a lutym.   

The London School of Economics and Political Science (LSE)

Aplikując na LSE, czyli najlepszą uczelnię ekonomiczną w UK i Europie według najnowszego QS by Subject, trzeba mieć na uwadze, że nie odbywają się tam żadne rozmowy kwalifikacyjne na studia!

W powyższym zestawieniu pojawiło się sporo uczelni zlokalizowanych w stolicy Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat kształcenia w najlepszym mieście studenckim na świecie można przeczytać na naszym blogu: studia w Londynie

Podsumowując…

Przebieg rozmów kwalifikacyjnych w dużej mierze zależy od charakteru prowadzącego. Jeden może preferować wywiad w formie luźnej pogawędki, innemu będzie zależało na formalnej formie przesłuchania kandydata. Należy mieć jednak na uwadze, że bez względu na wszystko, członkom komisji rekrutacyjnych zależy na komforcie i sukcesie przyszłego studenta. Nie ma co nadmiernie obawiać się rozmowy kwalifikacyjnej – według osób, które ją przeszły, to naprawdę nic strasznego!

Lagunita Education – skuteczne przygotowanie do interview

Jak wspomniano wcześniej, rozmowa kwalifikacyjna w UK to ostatni krok w procesie rekrutacji. Po sporządzeniu doskonałego Personalu, zdobyciu przekonujących referencji i uzyskaniu odpowiednich wyników na egzaminach (wstępnych/językowych) szkoda byłoby zaprzepaścić swoje szanse na wymarzone studia. Odpowiednie przygotowanie do interview jest więc bardzo ważne – pozwala dopiąć swoją aplikację na ostatni guzik i zrobić dobre wrażenie na komisji rekrutacyjnej.

Wśród wskazówek dla kandydatów zagranicznych przed wywiadem często pojawia się mówienie na głos. W samodzielnym przygotowaniu jest to o tyle problematyczne, że monolog może być monotonny i zniechęcający do treningu, a ewentualne błędy – powtarzane. Brak korekty ze strony drugiego człowieka oraz żmudne ćwiczenia nie wróżą sukcesu podczas interview. Tutorzy Lagunita Education pomagają zauważyć i eliminować błędy oraz podszlifować swój warsztat. Ponadto, prowadzą angażujące zajęcia i wspierają w pozbyciu się bariery językowej.

Nasz zespół tworzą studenci/absolwenci zagranicznych uczelni (także tych w UK), toteż rozmowy kwalifikacyjne na studia mają już za sobą. Korzystając z własnego doświadczenia, pokierują Cię do sukcesu podczas Twojego interview.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Zobacz, jak Ula pomoże Ci rozpocząć wymarzone studia w UK


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w UK

Zostaw kontakt!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób