#studia-w-europie #undergraduate #egzaminy-jezykowe

Co powinien wiedzieć kandydat na studia licencjackie w Anglii?

Studia undergraduate i licencjat w Anglii

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia undergraduate i licencjat w Anglii Post Gościnny | 2022-10-25
 • Studia licencjackie w Anglii trwają zazwyczaj 3 lata, co odpowiada 180 punktom ECTS.
 • Osiągając wysokie wyniki w nauce, można zdobyć tam tytuł Bachelor z wyróżnieniem (Hons).
 • Angielska oferta edukacyjna obejmuje kursy kanapkowe, podwójne/łączone stopnie oraz programy typowo zawodowe (foundation degree).


Ula - mentorka lagunity

Skutecznie aplikuj z nami na studia w UK

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Studia licencjackie i tytuł Bachelor w Anglii – co musisz wiedzieć

System edukacji wyższej w Anglii jest zbliżony do tego w Polsce – ma trójstopniową strukturę (Bachelor, Master, Doctorate/PhD) i podobny czas zdobywania poszczególnych stopni. Zasadniczą różnicą jest jednak możliwość aplikowania na doktorat bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia. Zazwyczaj trzeba jednak wykazać się wyróżnieniem minimum II stopnia – co to oznacza?

Licencjat w Anglii może być „zwykły” lub z wyróżnieniem (with Honours/Hons), w zależności od wyników w nauce. Jeśli są one na poziomie 70% (lub wyżej), student otrzymuje wyróżnienie I klasy. Jeśli mieszczą się w przedziale 50-69%, można liczyć na wyróżnienie II klasy (niższe lub wyższe). Dla osób osiągających 40-49% przewidziano wyróżnienie III klasy, a pozostali (z wynikiem powyżej 30%) uzyskują „zwykły” tytuł Bachelor.

Wracając do podobieństw między polskim a angielskim systemem edukacji wyższej, warto wspomnieć o punktach ECTS, które mają zastosowanie w obu krajach. Dzięki nim łatwiej o porównanie i transfer ocen, co sprzyja mobilności studentów – np. wyjazd na studia licencjackie w Anglii. 

Odpowiednik licencjata w UK

Studia I stopnia w Zjednoczonym Królestwie noszą miano undergraduate. Pomyślne ukończenie tego typu programu daje absolwentowi tytuł Bachelor – to odpowiednik licencjata w Anglii (i nie tylko tam), który w zależności od specjalizacji, jest odpowiednio oznaczany:

 • Bachelor of Arts (BA) – nadawany po studiach humanistycznych i artystycznych;
 • Bachelor of Science (BSc) – przyznawany dla absolwentów nauk ścisłych.

To najczęściej spotykane i najogólniejsze rozróżnienie. Odpowiednik licencjata w Anglii może jednak być oznaczony jeszcze dokładniej, np. BEng (inżynieria), MBBS (medycyna) czy LLB (prawo). Ile trwa zdobywanie poszczególnych stopni?

Ile trwają studia licencjackie w Anglii?

Mimo różnic w nazewnictwie, licencjat w Anglii i w Polsce zazwyczaj zdobywa się przez tę samą ilość czasu, czyli 3 lata. Dotyczy to oczywiście kształcenia w pełnym wymiarze godzin. Programy part-time trwają dłużej, minimum 4 lata.

Tamtejsza oferta edukacyjna jest jednak nieco bogatsza i zawiera kursy, które nie występują (lub są rzadkie) w Polsce. Są to m.in.: 

Programy „kanapkowe” (sandwich courses)

Czteroletnie, uwzględniające dodatkowy staż, praktykę lub studia poza uczelnią macierzystą. Dzielą się na dwa rodzaje:

 • „gruba kanapka” daje więcej możliwości, może mieć zarówno akademicki jak i zawodowy charakter i trwa cały rok (najczęściej trzeci);
 • „cienka kanapka” jest bardziej skupiona pracy i zdobywaniu praktycznych umiejętności podczas stażu/praktyki, które są podzielone na dwa krótsze okresy.

Przykład: psychologia na Bath University z rokiem w Narodowej Agencji ds. Przestępczości czy CRAE w Londynie.

Joint degree 

Umożliwia łączenie różnych dziedzin wiedzy w jeden kurs, dzięki czemu zakres wiedzy i umiejętności absolwenta jest dużo szerszy; ukończenie tego typu kształcenia trwa 3 lub 4 lata.

Skutecznie pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!

Tak jak ponad 300 innym osobom rocznie

Nasi mentorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w promocy w aplikacji na studia za granicą
Przygotowujemy do wszystkich egzaminów aplikacyjnych
Pracujemy tylko dla Ciebie, nie otrzymujemy żadnych prowizji od uczelni
30 mentorów. 300 skutecznych aplikacji rocznie. 10 lat doświadczenia.
kobieta Umów się na bezpłatną konsultację

Przykład: licencjat z języka włoskiego/niemieckiego/niderlandzkiego i zarządzania na UCL.

Dual/double degree 

Jest często mylony z joint degree, gdyż także polega na studiowaniu dwóch (zazwyczaj zupełnie różnych) kierunków. Zasadniczą różnicą jest jednak ilość zdobytych dyplomów – dual/double degree pozwala uzyskać dwa osobne (z każdej specjalizacji osobno), a joint degree jeden, na którym wyszczególnione są ukończone kierunki.

UWAGA! W ramach dual degree można zdobyć zarówno dwa różne licencjaty w Anglii, jak i ukończyć równocześnie studia I i II stopnia (Bachelor + Master). 

Przykład: licencjat z inżynierii telekomunikacyjnej + licencjat z zarządzania (czteroletni program na Queen Mary University of London).

Bachelor z medycyny w Anglii

Medyczne studia licencjackie w Anglii trwają znacznie dłużej, bo aż 4-7 lat (zazwyczaj 5). Stomatologia czy weterynaria z reguły trwają krócej niż kierunki typowo lekarskie (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery).

Po ukończeniu kształcenia na uczelni przychodzi czas na tzw. Foundation Training, czyli dwuletni program przygotowujący do wykonywania zawodu. 

Następnie można zdecydować się na dwie możliwe ścieżki rozwoju. General Practice Vocational Training Programme (ogólna) trwa 3 lata i uprawnia do pracy lekarza pierwszego kontaktu. Decydując się na konkretną specjalizację (np. okulistyka, patomorfologia) trzeba uwzględnić dłuższy czas (średnio 5-8 lat).

Angielskie uczelnie wyższe oferują wysokiej jakości programy medyczne. W światowym rankingu przedmiotowym QS Uniwersytet Oxfordzki zdobył 2. miejsce, Cambridge uplasował się tuż za podium, a londyńskie UCL i ICL zajęły kolejno 7. i 8. pozycję.

W dziedzinie stomatologii w TOP 10 QS znalazł się natomiast King’s College London.

Foundation degree

Dwuletni program, którego celem jest przygotowanie do wkroczenia na rynek pracy. Charakteryzuje się elastycznym grafikiem, który ułatwia pogodzenie obowiązków służbowych z naukowymi. Foundation degree sam w sobie nie daje tytułu Bachelor! Osoby, które zechcą jednak zdobyć licencjat, mogą zdecydować się na program uzupełniający.

UWAGA! Foundation degree to nie to samo co foundation year! Pierwszy z nich to samodzielny kurs przygotowujący do zawodu, a drugi – roczne przygotowanie do podjęcia studiów.

Przykład: Foundation degree z tworzenia gier wideo na Sheffield Hallam University.

Gdzie można zdobyć tytuł Bachelor?

Odpowiednik licencjata w Anglii można zdobyć na tamtejszych uniwersytetach. Niektóre z nich, np. Oxford czy Cambridge, zostały założone jeszcze w średniowieczu! To najstarsze i najbardziej prestiżowe uczelnie, które co roku przyciągają mnóstwo kandydatów.

Oxbridge to nie jedyna opcja dla studentów poszukujących wysokiej jakości kształcenia i prestiżu. Na terenie UK działa Russell Group, czyli stowarzyszenie 24 elitarnych uniwersytetów – zdecydowana większość znajduje się właśnie w Anglii (tylko cztery są zlokalizowane w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej).

Na naszym blogu można znaleźć najlepsze uczelnie w UK [ranking], które umożliwiają zdobycie tytułu Bachelor. W naszym zestawieniu można też znaleźć listę najlepszych/najpopularniejszych kierunków na poszczególnych uniwersytetach. To cenna wskazówka dla niezdecydowanych kandydatów, którzy mimo wszystko chcą zdobyć odpowiednik licencjata w UK.

Jak aplikować na odpowiednik licencjata w Anglii? 

Rozważając aplikację na studia licencjackie w Anglii należy zaznajomić się z platformą UCAS. To ogólnokrajowy system rejestracji kandydatów, za pośrednictwem którego przesyła się wniosek oraz wszelkie niezbędne dokumenty. Są to najczęściej:

 • świadectwo maturalne;
 • list motywacyjny (Personal Statement);
 • certyfikat językowy – w Anglii preferowany jest IELTS, który przydaje się też podczas wyrabiania wizy studenckiej;
 • referencje;
 • rozmowa kwalifikacyjna – nie zawsze, jednak np. na Oxbridge przesłuchiwani są wszyscy wstępnie zakwalifikowani.

Więcej informacji na temat procesu aplikacji (terminów, wymagań) można znaleźć w naszym artykule: „Jak dostać się na studia w Anglii?”

Ile kosztują studia w Wielkiej Brytanii?

Brexit spowodował niemałe zamieszanie w świecie akademickim – studenci z krajów członkowskich Unii Europejskiej utracili z tego powodu wiele przywilejów. Jednym z nich jest możliwość ubiegania się o pożyczkę studencką (stypendia są jednak nadal dostępne). Drugim jest podwyższenie kosztów studiowania, gdyż nie można już liczyć na standaryzowane stawki. 

Obecnie czesne na studiach w Anglii wynosi średnio £20-40 tys.

Więcej szczegółów i informacji na temat pozostałych kosztów utrzymania w poszczególnych zakątkach UK można znaleźć tutaj: Ile kosztują studia w Anglii? 

Kształcenie się na terenie Zjednoczonego Królestwa to niemały wydatek. Warto więc przyjrzeć się, czy odpowiednik licencjata w UK jest warty swojej ceny.

Jak wygląda licencjat w UK?

Angielskie uczelnie wyższe oferują nieco elastyczniejsze kształcenie niż w Polsce. Osoby zainteresowane więcej niż jedną dziedziną wiedzy nie muszą wybierać – mogą zdecydować się na joint degree i połączyć swoje ulubione kierunki w jeden program (np. matematyka i informatyka na Oxfordzie). 

Istnieją uczelnie, które oferują możliwość wyboru zajęć w ramach danego kierunku. Przykładowo, na Lancaster University struktura kursów wygląda następująco:

 • rdzeń (przedmioty obowiązkowe),
 • zajęcia opcjonalne (do wyboru z listy).

Odpowiednik licencjata w UK daje więc możliwość zdobycia interdyscyplinarnego wykształcenia i zdobycia umiejętności spoza głównego obszaru studiów. Wszechstronność jest jedną z najbardziej cenionych cech na współczesnym rynku pracy. 

Wiele osób rozważających aplikację zastanawia się, czy studia w Anglii są trudne. Z jednej strony, studenci mają zazwyczaj więcej czasu poza zajęciami na uczelni. Z drugiej, należy liczyć się z większą samodzielnością – indywidualne badania i poszukiwanie własnego punktu widzenia to ważne elementy kształcenia za granicą. Przykładowo, podczas tutorials na Oxfordzie ekspert w danej dziedzinie omawia ze studentem postępy jego pracy nad danym zagadnieniem. Taki tryb samodzielnej pracy jest często spotykany na studiach w UK. Pozwala wykształcić cenne kwalifikacje i umiejętności, takie jak odpowiednie zarządzanie czasem, krytyczne myślenie, sprawne odnajdywanie informacji czy zdolności analityczne.

Poza tutorials lub zajęciami o podobnym charakterze, można się też spotkać z bardziej tradycyjnymi formami kształcenia, takimi jak wykłady, seminaria czy laboratoria (ćwiczenia). Są one jednak dużo bardziej nastawione na angażowanie studentów – dyskusje czy projekty grupowe to norma. Takie aktywne uczestnictwo budzi zainteresowanie oraz pomaga nauczyć się pracy zespołowej (kolejnej ważnej umiejętności).

Wszystko to przemawia za aplikowaniem na licencjat w Anglii. Jakie jeszcze zalety ma to rozwiązanie?

Bachelor w Anglii – dlaczego warto?

Anglia to jeden z najpopularniejszych kierunków do studiowania – nie tylko wśród kandydatów z UK, ale i zza granicy. Zainteresowanie tamtejszą ofertą edukacyjną jest ogromne nawet po Brexicie. Oto kilka czynników, które wpływają na taki stan rzeczy:

 • Wysoka jakość kształcenia – w najnowszym zestawieniu QS 4 angielskie uniwersytety znalazły się w światowym TOP 10 (Oxbridge, ICL, UCL); uczelnie te zajmują też wysokie lokaty w rankingach przedmiotowych. Przykładowo, w dziedzinie sztuki i nauk humanistycznych dwa pierwsze miejsca zajmuje Oxbridge.

 • Rozbudowana infrastruktura badawcza – najbardziej prestiżowe uniwersytety w Anglii dysponują ogromnym budżetem (np. Cambridge £2,1 mln), który inwestują w laboratoria, nowoczesne urządzenia, centra badawcze itd. 

 • Możliwości podczas studiów – to właśnie stolica Anglii została uznana najlepszym miastem studenckim na świecie. Londyn doceniono m.in. za liczbę i prestiż znajdujących się tam uczelni, aktywność pracodawców czy wysoką jakość życia.

 • Przyszłościowe studia – QS dokonuje oceny światowych uczelni pod wieloma kątami, m.in. wskaźnika zatrudnienia absolwentów. W światowej dziesiątce znalazły się aż dwie angielskie uczelnie (LSE i Oxford).

Kiedy wiadomo już, co wpływa na wyjątkowość angielskiej oferty edukacyjnej, warto spróbować swoich sił i aplikować na licencjat w Anglii. To inwestycja w swoją przyszłość, która z pewnością się zwróci.

Aplikuj na studia w Anglii z Lagunitą!

W zespole Lagunita Education pracują ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu sami zmagali się z aplikacją na studia w Anglii. Bazują na doświadczeniu własnym oraz mnóstwa podopiecznych, którym także pomogli pomyślnie przejść przez rekrutację.

Sporządzenie doskonałych dokumentów aplikacyjnych, obsługa UCAS, wybór tzw. referee czy przygotowanie się do egzaminów (językowych i/lub wstępnych) to tylko niektóre trudności, jakie można napotkać. Z pomocą mentora wszystko przebiega łatwiej i sprawniej. To ważne dla osób, które przygotowują się do aplikacji na najbardziej prestiżowe uniwersytety, gdzie konkurencja wśród aplikantów jest duża.

Daj sobie szansę na sukces i zdobądź licencjat w Anglii – skontaktuj się z nami!


Poznaj Ulę, która pomogła już ponad 50 osobom dostać się na studia w UK


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Skutecznie aplikuj z nami na studia w UK

Zamawiam rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób