#studia-w-europie #undergraduate #studia-w-anglii

Jak wygląda rok zerowy na studiach za granicą?

Rok zerowy - kursy przygotowawcze na studia

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Rok zerowy - kursy przygotowawcze na studia Post Gościnny | 2022-08-30
 • Kursy przygotowawcze na studia w UK organizowane są w ponad 100 uczelniach w kraju. 
 • Aby dostać się na niektóre kursy przygotowawcze organizowane w ramach roku zerowego, wystarczy zdać egzamin językowy i mieć dobre oceny na świadectwie. 
 • Najtrudniej sprostać wymaganiom na 6-letnie studia medyczne z rokiem zerowym. Niektóre uniwersytety w ogóle nie organizują takich kursów dla obcokrajowców. 


Ula - mentorka lagunity

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w UK

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Rok zerowy - studia 

Rok zerowy, znany jako foundation year, to świetna opcja dla kandydatów na studia za granicą, którzy nie zostali przyjęci na swój wymarzony kierunek z powodu niewystarczających kwalifikacji. 

Tak zwana zerówka to swoiste koło ratunkowe dla tych absolwentów, którzy nie zdali matury, nie podchodzili do testu, bądź otrzymali niewystarczający wynik, co uniemożliwiło im aplikacje na studia w UK lub w innym kraju. 

Rok zerowy to, jak sama nazwa wskazuje, roczny kurs przygotowawczy na studia organizowany przez wiele angielskich uczelni, a także szkół prowadzących wymiany międzynarodowe z uniwersytetami z Wielkiej Brytanii.

Celem roku zerowego jest uzupełnienie zaległości i zdobycie potrzebnych kompetencji, które umożliwią uczniowi dalszą naukę i pójście na studia zgodnie z jego wcześniejszymi planami. 

Rodzaje studiów z rokiem zerowym 

Wyróżniamy dwa rodzaje roku zerowego.

 • Jest to tzw. jednoroczny kurs wolnostojący, po którego ukończeniu można aplikować na studia, ale bez możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego. Osoby po kursie wolnostojącym powinny być więc przygotowane na to, że na początku studiów będą musieli z góry opłacić roczne czesne. 
 • Jako że po Brexicie Polakom nie przysługują już kredyty studenckie- nie korzystają oni z wolnostojącej zerówki. Częściej wybierają opcje foundation year połączonego ze studiami licencjackimi na tej samej uczelni, co jest dla nich korzystniejsze zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej. 

Rok zerowy - studia dla początkujących 

Struktura roku zerowego na studiach w angielskich szkołach sprawia, że uczniowie mogą znacznie poprawić swoje umiejętności językowe, a także nabyć wiedzę, która wykorzystają na „pełnowymiarowych” studiach kierunkowych. 

Akademicki angielski na studiach zerowych w UK obejmuje takie dziedziny jak:

 • czytanie ze zrozumieniem,
 • komunikacja,
 • wprowadzenie do literatury angielskiej. 

Natomiast pozostałe kursy przygotowawcze na studia skupiają się w obrębie: zajęć komputerowych, szkoleń z analitycznego rozwiązywania problemów, a także eksperymentów badawczych i interpretacji danych, co rozwija krytyczne myślenie i przyczynia się do lepszej wydajności podczas pracy w grupie. 

Jak wyglądają kursy przygotowawcze na studia?

Uczeń na roku zerowym na studiach spędza około 20 godzin tygodniowo. Z uwagi na fakt, że jest to kurs przygotowawczy na studia na uniwersytecie, szczególny nacisk kładzie się na frekwencję. Zapisując się na zerówkę, należy więc pamiętać o tym, aby zarezerwować swój czas wyłącznie na naukę i nie angażować się w żadne dodatkowe aktywności (np. prace), które mogłyby zaburzyć grafik zajęć. 

Kursy przygotowawcze na studia za granicą, które odbywają się w ramach roku zerowego, do złudzenia przypominają normalne studia. Podobnie jak programy LLB, grafik na foundation year również dzieli się na seminaria i wykłady, a także tzw. supervisions, czyli konsultacje. 

Skutecznie pomożemy Ci w aplikacji na studia za granicą!

Tak jak ponad 300 innym osobom rocznie

Nasi mentorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w promocy w aplikacji na studia za granicą
Przygotowujemy do wszystkich egzaminów aplikacyjnych
Pracujemy tylko dla Ciebie, nie otrzymujemy żadnych prowizji od uczelni
30 mentorów. 300 skutecznych aplikacji rocznie. 10 lat doświadczenia.
kobieta Umów się na bezpłatną konsultację

Rodzaje zajęć na roku zerowym 

 • Konsultacje to sesje w małych grupach, podczas których rozwija się umiejętność pracy zespołowej, która jest niezmiennie istotna podczas przyszłych studiów w Anglii. Zajęcia opierają się głównie na forach dyskusyjnych, burzy mózgów i prezentacjach. Na konsultacjach można też nauczyć się pisania esejów, co może okazać się niezwykle przydatne na studiach.
 • Seminaria to dedykowane zajęcia przeznaczone dla mniejszej, bo zaledwie 15- 30-osobowej grupy osób. Pojedyncze „lekcje” trwają od jednej do dwóch godzin i pozwalają na zgłębianie wiedzy o danym zjawisku, bądź zagadnieniu. Na seminariach ocenia się przede wszystkim aktywność uczniów, co sprawia, że powinni być oni przygotowani na odpowiadanie na wyrywkowe pytania wykładowców i aktywne uczestniczenie w dialogu. 
 • Wykłady to standardowo 50-minutowe zajęcia, które zazwyczaj prowadzone są na auli w obecności większych grup studenckich. Tak zwane „lectures” na roku zerowym to swoiste wprowadzenie do historii, biologii, fizyki, chemii, czy informatyki. Wykłady to ciekawe uzupełnienie wiedzy z liceum, które pozwalają zrozumieć, na czym polegają standardowe studia.  

Rok zerowy - studia i wymagania 

Aby dostać się na kurs przygotowawczy organizowany w ramach roku zerowego na uniwersytecie w UK, należy:

 • Mieć dobre oceny na świadectwie 
 • Zdać maturę (wymóg nie jest konieczny na każdej uczelni)
 • Zaliczyć egzamin językowy IELTS lub TOEFL, TOEIC, CAE, CPE, PTE.

Aplikacja na rok zerowy w UK odbywa się przez serwis UCAS.

Ostateczny termin składania wniosków na rok zerowy to zwykle koniec stycznia. Dokładnych deadline'ów należy jednak szukać na tablicy aktualności uniwersytetów w UK, do których zamierza się aplikować.  

Uniwersytety z kursami przygotowawyczymi na studia 

Uniwersytety w UK, w jakich możesz podjąć rok zerowy 

 • University College London 
 • Uniwersytet w Manchesterze
 • King’s College London
 • Uniwersytet w Bristolu
 • Uniwersytet w Glasgow
 • Durham University 
 • Uniwersytet w Southampton
 • Uniwersytet w Leeds
 • Uniwersytet w Sheffield
 • Queen Mary University of London

Podane uniwersytety to nie wszystkie placówki oświatowe w UK, które realizują rok zerowy.

Wprawdzie, istnieje ponad 100 uniwersytetów, które oferują zdobycie kwalifikacji po tzw. Foundation Year. 

Rok zerowy - przykładowe kursy przygotowawcze na studia 

W Anglii można znaleźć studia z poprzedzającym je rokiem zerowym niemal w każdej dziedzinie nauki. Bogata oferta akademicka wynika nie tylko z liczebności szkół, które oferują foundation year. Kurs przygotowawczy na studia cieszy się dużą popularnością także wśród młodych brytyjczyków, którzy nawet mimo dobrych wyników w nauce- potrzebują czasu na to, aby przekonać się, czy dokonali prawidłowego wyboru w kwestii studiów.

Moduły kursu przygotowawczego na studia na roku zerowym w UK są różne. Uczniowie mogą wybierać spośród takich opcji jak m.in.: 

 • Kursy z architektury z rokiem zerowym 
 • Kursy z inżynierii z rokiem zerowym 
 • Kursy medyczne z rokiem zerowym
 • kursy historyczne z rokiem zerowym 
 • Kursy historyczne z rokiem zerowym 
 • Kursy informatyczne z rokiem zerowym 

Architektura z rokiem zerowym 

Architecture BA (including foundation year) to kierunek oferowany przez London Metropolitan University

Studia trwają 4 lata i są doskonałą alternatywą dla osób, które pragną studiować sztukę, design i architekturę, ale nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, aby kandydować na program ze standardowym trybem nauczania.

London Metropolitan University to ceniona placówka, która została sklasyfikowana na wśród 35 uczelni, w których można podjąć najwyższej jakości studia architektoniczne. 

Studia kosztują 17 110 funtów za rok nauki (dla uczniów międzynarodowych).

Wymagania do przyjęcia na kurs nie są wysokie. Wystarczy mieć dobrą ocenę z matematyki i angielskiego na świadectwie oraz zdaną maturę/ ew. świadectwo ukończenia liceum. Oprócz tego należy zdać  IELTS na co najmniej 6.0 lub TOEFL na min. 72 punkty. 

Inżynieria z rokiem zerowym

BEng Engineering with Foundation Year to studia organizowane przez University of Exeter

Uczelnia to polecana szkoła, która zajmuje 8 miejsce w kraju w kategorii przedmiotów inżynierskich (zgodnie z ostatnim rankingiem The Complete University Guide).

Rok zerowy ma formę wprowadzenia do takich dziedzin, jak: podstawowe zasady matematyki, matematyka stosowana, eksploracja matematyki, podstawy statystyki. Studia trwają 4 lata, kosztują 25 000 funtów. 21 października 2022 szkoła organizuje Online Open Day, podczas którego można nabyć wszelkie informacje dotyczące kryteriów przyjęcia i ogólnych warunków studiów. 

Medycyna z rokiem zerowym 

Medicine with a Foundation Year organizowany przez Uniwersytet w Nottingham to kierunek trwający 6 lat, na który mogą kandydować wyłącznie uczniowie pełnoletni, którzy mają za sobą 12-letnią edukacje. Dodatkowo uczelnia wymaga wyniku min. 7.5 z IELTS lub PTE na poziomie min. 76 punktów oraz zdanej matury z rozszerzeniem z biologii lub chemii, a także wyników z testu UCAT.

Rok zerowy na medycynie opiera przede wszystkim na wykładach z działu: fizjologii, anatomii oraz biochemii. Przyszli studenci będą mogli zapoznać się również z profesją lekarską i funkcjonowaniem lokalnych szpitali oraz nabyć wiedzę z zakresu etyki zawodu, psychologii i socjologii. Koszt kursu dla studentów z UK wynosi nieco ponad 9 tysięcy funtów, natomiast uczniowie międzynarodowi muszą uzupełnić kwestionariusz o statusie opłat dla Council for International Student Affairs, aby otrzymać decyzję ws wysokości czesnego. 

Historia z rokiem zerowym 

History with foundation year to studia organizowane przez Uniwersytet w Sheffield. Podobnie, jak inne brytyjskie uczelnie, szkoła w Sheffield wymaga od aplikantów dobrych ocen z przedmiotu kierunkowego, a także certyfikatu językowego IELTS zdanego na 6.0. Doświadczenie zawodowe oraz potencjał naukowy są dodatkowo premiowane, dlatego warto dołączyć do aplikacji list motywacyjny oraz swoje referencje. Koszt rocznego czesnego na kursie wynosi 14 415 funtów

Rok zerowy poprzedzający pełnowymiarowe studia historyczne pozwala na zdobycie podstawowych informacji o przeszłości Europy i Anglii, a także całego świata. Studia pozwalają też zaznajomić się z angielskim systemem nauczania, strukturą studiów i różnorodnym metodami nauczania takimi jak: wykłady i seminaria, zajęcia polegające na rozwiązywaniu problemów, zajęcia terenowe, samodzielne studiowanie, tutoriale tematyczne, praca w grupach, zajęcia on-line, warsztaty poprawkowe, sesje laboratoryjne.

Rok zerowy z historii w Sheffield można studiować w trybie full-time, a także w ramach kursu part-time. W tym drugim przypadku czas nauki wydłuża się do dwóch lat. 

Informatyka z rokiem zerowym

Computer Science with integrated foundation year to kierunek realizowany przez Uniwersytet w Manchesterze. Studia trwają 4 lata, a złożenie aplikacji to okazja na rozwinięcie swoich umiejętności i poszerzenie wiedzy z przedmiotów takich jak: podstawy informatyki — myślenie komputerowe, technologie informacyjne i komunikacyjne, matematyka. Nauka na roku zerowym zawiera także obowiązkowe przygotowanie projektu zaliczeniowego na wybrany temat. Koszt nauki w skali roku wynosi 20 tysięcy funtów. 

Aby aplikować na ten program, kandydat musi mieć dobre stopnie z matematyki i przedmiotów ścisłych na świadectwie, a także potrafić posługiwać się językiem angielskim. Przyjmuje się, że wynik z certyfikatu IELTS powinien być wyższy niż 6.0, a dokładniej wynosić nie mniej niż 5,5 z każdej części testu. Uczelnia zwraca uwagę również na motywacje ucznia, traktując ja jako dodatkowe kryterium przyjęcia. Osoby chętne na studia w Manchesterze powinny więc postarać się o dobre referencje i chwytliwy i interesujący Personal Statement

Rok zerowy - studia bez matury

Rok zerowy przynosi ogromne korzyści w życiu każdego ucznia, który tuż po otrzymaniu wyników z matury, stracił wiarę w swoje umiejętności. Dzięki foundation year właśnie tacy absolwenci liceów mogą na nowo zacząć snuć wielkie plany o swojej karierze akademickiej. Kurs przygotowawczy na studia to dla nich szansa, aby uzupełnić braki.

Zerówka to z pewnością lepsze rozwiązanie niż ponowne podejście do matury, czy zupełne porzucenie studiów kosztem podjęcia mało satysfakcjonującej pracy w Polsce. Rok zerowy też dowód na to, że studia bez matury są możliwe!

Co jeszcze przemawia za zapisaniem się na rok zerowy w UK?

 • Możliwość rozpoczęcia studiów za granicą i usamodzielnienia się w obcym kraju 

 • Indywidualny tok nauczania, dzięki małolicznym grupom (max. 15 osób)

 • Sposobność skorzystania z indywidualnego toku nauczania i pomocy wykwalifikowanych tutorów 

 • Poznanie nowych osób i rozwój osobisty 

 • Poszerzenie horyzontów myślowych dzięki studiowaniu wg brytyjskiego systemu nauczania 

Jak rok zerowy wpływa na przyszłą karierę?

Aktywne uczestnictwo w kursie przygotowawczym na studia na roku zerowym pozwala wykształcić w sobie nowe umiejętności takie jak: szybkie nawiązywanie kontaktów, praca zespołowa i zarządzanie czasem własnym. Są to zdolności szczególnie pożądane nie tylko na studiach, ale także na rynku pracy. 

Ukończenie roku zerowego ma znaczenie na wielu płaszczyznach — tak w życiu, jak i nauce i przyszłym zawodzie. Absolwenci kursu przygotowawczego na studia mogą znacznie polepszyć swoje dotychczasowe wyniki i podwoić prawdopodobieństwo na pomyślną graduację. Zdarza się także, że uczniowie, którzy posiadają w CV studia i foundation year mogą liczyć na lepszą pracę. Pracodawcy bowiem zwracają uwagę na dodatkowe kwalifikacje i doceniają trud włożony w dłuższe studiowanie. 

Aby otrzymać promocje na studia, trzeba ukończyć rok zerowy ze ogólną średnią 50-60%. 

Rok zerowy - studia bez matury i za darmo?

Jednym z pierwszych pytań, jakie zadają uczniowie zainteresowani rokiem zerowym to Czy będę musiał płacić czesne?

Zwykle na roku zerowym obowiązują czesne, szczególnie kiedy kurs obywa się w ramach studiów kierunkowych. Podobnie jak w przypadku innych programów, na zerówkę mogą również przysługiwać stypendia, o ile uczeń wykaże, że ma podstawy, aby je otrzymać.

Bywają jednak kursy zerowe, za które nie trzeba ponosić żadnych kosztów. Są to oddzielne zerówki, które zaliczane do poziomu Further Education traktuje się tak samo jak naukę w college’u. 

W takich sytuacjach niektóre uczelnie nie wymagają żadnych opłat, ale tylko w grupie studentów, którzy nie ukończyli 19 roku życia. Warto też dodać, ze osoby studiujące bezpłatnie nie mogą liczyć na żadne inne dotacje. 

Studiuj z Lagunita Education 

Nie zdałeś matury? A może jej wynik nie jest dla Ciebie satysfakcjonujący? Wiesz, że stać Cię na więcej? Skontaktuj się z nami, a wesprzemy Cię w aplikacji na rok zerowy. Z nami przekonasz się, że nawet jeśli nie spełniasz podstawy programowej, a Twój angielski pozostawia wiele do życzenia, to wciąż możesz ubiegać się o przyjęcie na studia za granicą

Rok zerowy to czas, w którym możesz zacząć wszystko od nowa — nasi mentorzy Ci w tym pomogą! Liczby nie kłamią - już ponad 300 osób studiuje za granicą dzięki Lagunita Education. Powołaj się na profesjonalistów!


Zobacz, jak Ula pomoże Ci rozpocząć wymarzone studia w UK


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w UK

Porozmawiajmy

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób