Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-europie #studia-w-anglii #undergraduate

Studia w Anglii czy Szkocji? Zostań magistrem w UK!

Studia magisterskie w Anglii i Szkocji

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia magisterskie w Anglii i Szkocji Post Gościnny | 2022-05-17 (ostatnia aktualizacja: 2022-08-03)
 • Aby aplikować na studia magisterskie w Anglii, nie trzeba nawet ukończyć studiów licencjackich.
 • Średni koszt studiów magisterskich w Anglii waha się w przedziale od około 15000 funtów do około 30 tysięcy funtów. W Szkocji natomiast studia kosztują od 12000 do 35000 funtów.
 • Studia magisterskie w UK trwają od 1 roku do 3 semestrów. Zajęcia zajmują około 15 godzin tygodniowo.
Ula - mentorka lagunity

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w UK

Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

O tym, czy warto podjąć studia magisterskie w Anglii, nie trzeba nikogo przekonywać.  Studia magisterskie w UK są znacznie krótsze niż w Polsce, bo trwają zaledwie rok, a co więcej nie muszą być tematycznie związane z ukończonymi przez nas studiami licencjackimi! Ponadto, praca magisterska na studiach w Anglii liczy zaledwie 20 stron i nie trzeba jej bronić. Zaskakujące różnice pomiędzy systemem nauki na studiach magisterskich w Anglii i w Polsce mogą wynikać z faktu, że magister w UK nie jest zbyt popularny. W istocie jedynie osoby, które chcą uzyskać najlepsze wykształcenie, aplikują na studia II stopnia.

Chcesz wiedzieć, jak wyglądają studia w Anglii? Przekonaj się o tym, czytając artykuł: Jak wyglądają studia w Anglii?.

Jak wygląda rekrutacja na studia magisterskie w Anglii?

Studia magisterskie w Anglii traktuje się jako swoiste uzupełnienie wiedzy praktycznej i teoretycznej, które ma służyć studentowi podczas jego codziennej pracy. Z uwagi na to, uczelnie starają się nie komplikować procesu rekrutacyjnego i wymagają minimum formalności.

Aplikacja na studia magisterskie w UK

Wymagane dokumenty na studia magisterskie w Anglii

 • Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów omawianych na 3-4-letnich studiach licencjackich
 • Certyfikat IELTS lub TOEFL (zwolnieni z dostarczenia wyników certyfikatu są tylko ci kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie w Anglii lub innym kraju, w którym studiowali po angielsku)
 • Personal Statement, czyli list motywacyjny, w którym należy opisać swoje osiągnięcia naukowe oraz uzasadnić wybór kierunku studiów magisterskich w Anglii.
 • List rekomendujący, czyli opinia na temat kandydata pisana przez jego wychowawcę lub nauczyciela. Referent w rekomendacji zwykle opisuje ucznia w superlatywach i pozytywnie opisuje relację naukową, jaka ich połączyła.
 • Rozmowa rekrutacyjna — niektóre uczelnie zapraszają kandydatów na studia magisterskie w Anglii na rozmowy kwalifikacyjne, aby lepiej ich poznać i przekonać się, czy to, co napisali w liście motywacyjnym, jest zgodne z prawdą.  W przypadku studentów zza granicy rozmowy rekrutacyjne z kandydatami odbywają się online.
 • Portfolio — inaczej zbiór prac przedstawiających możliwości muzyczne, aktorskie, czy taneczne, które należy dostarczyć uczelni wyłącznie w przypadku aplikacji na studia artystyczne.

Więcej o rekrutacji na studia w Anglii znajdziesz tutaj: Wymagania na studia w UK

Wybór kierunku studiów magisterskich w Anglii

Kierunek studiów magisterskich w Anglii nie musi być analogiczny do naszego dotychczasowego wykształcenia. Możemy go wybrać zgodnie z własnymi preferencjami. W praktyce oznacza to, że możemy być licencjatami kierunków biologicznych i aplikować na humanistyczne studia magisterskie.

Magister w UK ma zastosowanie praktyczne. Dzięki podjęciu studiów magisterskich w Anglii możemy w prosty sposób się przekwalifikować i zmienić swoją sytuację zawodową.

Dlaczego Personal Statement podczas aplikacji na studia magisterskie w Anglii jest taki ważny? 

Studia magisterskie w Anglii otwierają przed nami nowe ścieżki kariery zawodowej. Jeśli wybierzemy kierunek magistra w UK, który nie jest kontynuacją specjalizacji ze studiów licencjackich, musimy pamiętać, aby szczegółowo wyjaśnić nasz wybór w Personal Statement. Studia pomogą nam w zmianie pracy? A może ich podjęcie pozwoli nam realizować swoje marzenia o promocji na wyższe stanowisko? Wszystkie motywy należy opisać w Personal Statement.

Pisząc list do komisji rekrutacyjnej, należy pamiętać, aby jego długość nie przekraczała jednej strony maszynopisu (ok. 500 wyrazów). List nie może być też chaotyczny. Dokument ma zawierać wstęp, rozwinięcie i krótkie zakończenie. Jak stworzyć idealny Personal Statement?.

Terminy składania podań o przyjęcie na studia magisterskie w Anglii

Większość angielskich uczelni nie wyznacza konkretnych dat rekrutacji na studia II stopnia. W związku z tym można przyjąć, że nabór na studia magisterskie w UK trwa cały rok akademicki.

Zaleca się jednak, aby złożyć wniosek aplikacyjny najpóźniej na początku czerwca.

Kryteria przyjęcia na studia magisterskie w Anglii 

Aby pozytywnie przejść proces rekrutacyjny, należy wykazać się średnią min. 4.0 ze studiów licencjackich.

Osoby, które nie uzyskały tego wyniku, a mimo to pragną zdobyć tytuł magistra w UK, muszą udowodnić, że posiadają doświadczenie w dziedzinie, którą chcą studiować.

Wyjątkiem są studia magisterskie MBA. Kandydaci, którzy aplikują na kierunki biznesowe i administracyjne, oprócz dobrej średniej muszą mieć doświadczenie zawodowe w dziedzinie np. zarządzania lub finansach. Przykładowo, chcąc dostać się na uniwersytet w Cambridge, należy przez co najmniej dwa lata pracować w branży biznesowej.

Ile kosztuje złożenie podania o przyjęcie na studia magisterskie w Anglii?

W odróżnieniu od rekrutacji na studia I stopnia aplikacja na studia magisterskie w Anglii nic nie kosztuje.  Większość uczelni państwowych nie pobiera opłat za złożenie podania o przyjęcie na studia II stopnia. Dzięki temu kandydaci na studia magisterskie w Anglii mogą wziąć udział w rekrutacji na wielu uczelniach.

Jakie są rodzaje stopni magisterskich w UK?

Wyróżniamy siedem typów stopni magisterskich w Anglii

 • MBA, czyli skrót od Master of Business and Administration to tytuł, jaki przysługuje studentowi, który ukończył studia magisterskie w Anglii w dziedzinie biznesu i administracji.
 • M. Eng., czyli skrót od Master of Engineering określa absolwenta kierunku inżynieryjnego takiego jak m.in. inżynieria biomedyczna, inżynieria transportu, inżynieria mechaniczna, inżynieria energetyczna itd.
 • MSc, czyli skrót od Master of Science — magistrem nauk ścisłych może zostać student kierunków takich jak: chemia, fizyka, programowanie, biotechnologia, zoologia, geografia itd.
 • M. Arch., czyli skrót od Master of Architecture to tytuł, jaki przysługuje absolwentowi, który ukończył kierunek architektoniczny.
 •  M. PHIL., czyli skrót od Master of Philosophy to nie tylko magister filozofii, ale też kierunków humanistycznych. Aby mianować się prestiżowym tytułem M. PHIL. należy zadeklarować, że po skończonych studiach magisterskich w Anglii zamierza się zostać w tym kraju także na doktorat.
 • LLM, czyli skrót od Master of Law – oznacza magistra prawa, który ukończył kierunki prawnicze z zakresu np. prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i prawa handlowego.
 • MA, czyli skrót od Master of Arts, czyli tytułu zarezerwowanego dla absolwentów kierunków nauk społecznych i humanistycznych, takich jak np. językoznawstwo, organizacja przyjęć, dziennikarstwo, historia, kulturoznawstwo oraz psychologia.

Ile kosztują studia magisterskie w Anglii?

Średni koszt studiów magisterskich w Anglii waha się w przedziale od około 15 000 funtów do około 30 tysięcy funtów. Na cenę wpływają dwa czynniki- lokalizacja uniwersytetu oraz jego ranga. Uczelnie, które pobierają  od swoich studentów najwyższe czesne, zwykle znajdują się w największych miastach Anglii, czyli np. w Londynie,  bądź też znajdują się na liście najbardziej prestiżowych szkół świata.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kosztach studiów w Anglii? Przeczytaj ten artykuł "Studia w Anglii: koszt".

Koszt studiów magisterskich w Anglii w poszczególnych miastach:

 • Uniwesytet Oxford od 24 750 do 94800 funtów rocznie
 • Uniwersytet Cambridge od 5500 do 59000 funtów rocznie
 • Imperial College London: od 7120 do 54500 funtów rocznie
 • University College London: od 7770 do 36900 funtów rocznie
 • London School of Economics and Political Science: od 5830 do 61180 funtów rocznie

Studia magisterskie w Londynie

W Londynie jest 88 uniwersytetów, na których można zdobyć tytuł magistra w UK. Kandydaci na studia magisterskie w Anglii mają więc duży wybór. Najbardziej popularne kierunki studiów magisterskich w Londynie, na jakie można rekrutować to: zarządzanie biznesem, ekonomia, inżynieria, studia medyczne, technologie informacyjne, sztuka teatralna, studia językowe oraz nauki społeczne. 

Studia w Londynie odbywają się w międzynarodowym środowisku, co sprzyja samorozwojowi i pozwala poszerzyć horyzonty myślowe. Oprócz uczelni uczniowie mogą korzystać z ponad 120 bibliotek w mieście. Obiekty dydaktyczne w Londynie są świetnie wyposażone i nowoczesne.

Ile kosztuje życie studenckie w Londynie?

Koszty studenckiego życia w Londynie, wynoszą średnio od 1330 funtów do ponad 2500 funtów. Aby zarobić na czesne i utrzymanie, obcokrajowcy na studiach w Londynie mają wiele możliwości podjęcia pracy. Więcej o tym wątku możesz przeczytać w tym artykule

Gdzie można aplikować na studia magisterskie w Londynie?

 W Londynie jest mnóstwo szkół, które oferują naukę na wielu perspektywicznych kierunkach, które gwarantują bezpieczną przyszłość i zdobycie zatrudnienia w swojej dziedzinie. Londyńskie uczelnie proponują studia magisterskie w trybie zaocznym lub w systemie full-time. W zależności od swoich ambicji, oczekiwań i dyspozycyjności studenci mogą rekrutować na mniej lub bardziej popularne kierunki na wydziałach biznesowych, inżynieryjnych, naukowych, prawniczych, architektonicznych, filozoficznych i artystycznych.

Propozycje szkół i kierunków kształcenia w kontekście różnych tytułów naukowych

 • Chcąc zdobyć w Londynie tytuł MBA, warto rozpatrzyć ofertę edukacyjną London Business School, czyli drugiej najlepszej uczelni biznesowej w Europie i najlepszej wg Forbes’a szkoły, która oferuje kierunek MBA w UK.
 • Po tytuł MSc można udać się do St George's w Londynie, która proponuje kandydatom naukę na ciekawych i przyszłościowych kierunkach takich jak np. Blockchain in Business and Society.
 • Studia M. Arch można rozpocząć na University of Westminster. Roczny kurs magisterski kładzie duży nacisk na prace projektowe i praktykę architektoniczną.
 • Tytuł M. PHIL. oferuje London Metropolitan University, który zapewnia wsparcie w prowadzeniu badań i monitorowaniu postępów. Uczelnia zezwala także na studiowanie w trybie e-learningowym, co może być korzystnym rozwiązaniem szczególnie dla pracujących uczniów.
 • O tytuł LLM można ubiegać się w renomowanej uczelni King’s College London, która proponuje naukę prawa wg innowacyjnych metod kształcenia.
 • Tytuł MA można zdobyć dzięki Tileyard Education. Szkoła oferuje niezwykle absorbujące studia online z zakresu Pisania piosenek i produkcji muzyki (ang.Commercial Songwriting and Production).
 • Tytuł M. Eng można z powodzeniem zdobyć na University of East London lub na Uniwersytecie w Greenwich.

Które uczelnie w Londynie są najtańsze?

Najtańsze uczelnie w Londynie to:

 • Uniwersytet we wschodniej części Londynu znany jako UEL, czyli University of East London, w którym czesne za studia magisterskie sięgają od 13 500 dolarów do 18 250 tysięcy dolarów
 • Uniwersytet Westminster, w którym koszty czesnego wynoszą od 13 tysięcy dolarów do około 17 580 dolarów
 • Middlesex University London, znane jako MDX, gdzie nauka kosztuje od 14 500 dolarów do 19 600 dolarów
 • Uniwersytet w Greenwich, w którym za studia magisterskie w UK zapłacimy od 15 100 dolarów do 20 400 dolarów 
 • Uniwersytet London South Bank, w którym czesne kosztują od 14 900 dolarów do 20 140 dolarów. 

Praca dla studenta w Londynie

Kilkunastotysięczne sumy za czesne leżą poza możliwościami finansowymi niemal każdego Polaka, który podjął studia magisterskie w Anglii. Ze względu na to, obcokrajowcy, którzy kształcą się na uniwersytetach w UK, coraz częściej decydują się na pracę w Londynie.

Dzięki zatrudnieniu w restauracji, sklepie lub magazynie obcokrajowcy mieszkający w Londynie mogą zarobić nawet 200 - 300 funtów pracując mniej niż 80 h miesięcznie. Płaca minimalna w Londynie wynosi około 5 funtów za godzinę, a większość znanych firm płaci jeszcze więcej.

Staże i praktyki dla ucznia studiów magisterskich w Londynie

Londyn to także wspaniałe miejsce na znalezienie pracy lub staż w prestiżowych firmach świata. W Londynie znajduje się trzy razy więcej siedzib firm międzynarodowych niż w jakimkolwiek innym mieście w Europie. Są wśród nich banki, firmy medialne, wydawnictwa i inne przedsiębiorstwa takie jak np. BBC, Marks & Spencer, OMV UK, Calvin Klein, Coca-Cola, HSBC Bank, Paramount, Porsche, które stale prowadzą nabór na nowych pracowników i praktykantów.

Stypendia i pożyczki na studiach magisterskich w Anglii

Po Brexicie w 2020 roku stypendia i pożyczki na studiach w Anglii przysługują jedynie uczniom, którzy posiadają status pre-settled lub settled, czyli status osoby wstępnie osiedlonej lub osiedlonej w UK.

Na co pozwala status (pre)settled na studiach w UK?

Uzyskanie Statusu (pre)settled jest bardzo ważne, ponieważ pozwala on na korzystanie z usług NHS (Brytyjskiego Funduszu Zdrowia), legalny pobyt w UK, podjęcie pracy, swobodne podróżowanie do i z UK na takich samych zasadach jak przed Brexitem oraz otrzymywanie rządowych kredytów studenckich.

Ważność statusu pre-settled wynosi 5 lat. Po tym czasie można wnioskować o status settled, który obowiązuje bezterminowo.

Pożyczki studenckie na studiach magisterskich w Anglii

Zarówno rząd brytyjski, jak i uczelnie prywatne oferują szeroki pakiet dofinansowań i pożyczek studenckich, które można spłacać nawet po ukończeniu studiów. Dzięki temuangielskie szkoły są uważane jako jedne z najbardziej przystępnych uczelni na świecie dla obcokrajowców.

Magister w UK — Kredyt na czesne

Tuition Fee Loan to forma kredytu studenckiego oferowana przez rząd, która w całości pokrywa czesne oraz inne koszty studiów takie jak: koszty administracyjne, opłata za dostęp do bibliotek i sal komputerowych na terenie kampusu, wszelkie usługi wspierające studentów w toku nauki na uczelni, wycieczki terenowe (wyłącznie te, które są niezbędne do ukończenia studiów) oraz koszty ceremonii ukończenia studiów.

Magister w UK — Kredyt na utrzymanie

Maintenance Loan for a Migrant Worker to kolejna forma zapomogi w UK, którą rząd przydziela uczniom, którzy potrzebują dodatkowych środków na życie w czasie studiów w Anglii. Wysokość kredytu jest ustalana w zależności od miejsca zamieszkania studenta. Przyjmuje się jednak, że jeśli studiuje on poza Londynem to pożyczka na utrzymanie, może maksymalnie wynieść około 8 tysięcy funtów rocznie, natomiast przy studiach w Londynie kwota zapomogi wzrasta do blisko 11 tysięcy funtów.

Kredyt na utrzymanie, w odróżnieniu od pożyczki na czesne, jest wypłacany na prywatne konto studenta.

Wysokość rat jest ustalana adekwatnie do zarobków. Im mniejsze zarobki, tym mniejsze odsetki kredytu studenckiego.

Kredyt na czesne i pożyczkę na utrzymanie można zaciągnąć jednocześnie i spłacać obie zapomogi w miesięcznym systemie ratalnym.

Stypendia na studiach magisterskich w Anglii

Liczba programów stypendialnych w Anglii jest niemal tak wysoka jak ilość szkół wyższych. Jest ich po prostu mnóstwo! Z tego względu zdolni kandydaci na studia w Anglii nie muszą się obawiać, że ich potencjał nie zostanie zauważony i doceniony przez brytyjskie szkoły.

Uczniowie międzynarodowi, podobnie jak rodowici mieszkańcy Anglii mogą zgłosić się do wielu programów stypendialnych i pobierać zapomogę z kilku źródeł. Niektóre szkoły, takie jak londyński uniwersytet Westminister oferuje 100% stypendium, czyli całkowite zwolnienie z opłat czesnego dla studentów realizujących studia magisterskie w trybie stacjonarnym.

Studia magisterskie w UK — popularne stypendia dla obcokrajowców 

Inne stypendia, o które mogą ubiegać się obcokrajowcy studiujący w UK to:

 • Stypendium Euraxess UK - to stypendium przyznawane przez portal internetowy British Council, o które mogą ubiegać się studenci kierunków naukowych na poziomie studiów magisterskich, podyplomowych, doktoranckich, a także absolwenci studiów naukowych.
 • Stypendium CSC, czyli Commonwealth Scholarship Commission. CSC przyznaje granty m.in. dla magistrów i doktorantów, którzy pochodzą z krajów wchodzących w skład Commonweatlthu i nie posiadają wystarczających środków do życia, aby móc sobie pozwolić na studia w UK. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają oczywiście najbardziej utalentowani i najmniej wypłacalni studenci.
 • Stypendium The Royal Society Grants to stypendium skierowane wyłącznie dla początkujących naukowców, którzy mimo młodego wieku robią ogromne postępy w swojej dziedzinie. 

Studia magisterskie w Szkocji

Ile kosztują studia magisterskie w Szkocji?

Przed Brexitem studia magisterskie w Szkocji były bezpłatne. Obecnie Polacy są zobowiązani płacić czesne w wysokości od 12 000 funtów do 35 tysięcy funtów za rok studiów.

Czym różnią się studia magisterskie w Szkocji od magistra w Anglii?

Zasadnicza różnica pomiędzy magisterką w Anglii a studiami magisterskimi w Szkocji wynika ze struktury studiów oraz wymagań rekrutacyjnych.

Studia magisterskie w Szkocji — rodzaje i tytuły

W Szkocji studia magisterskie dzielą się na dwa typy, czyli taught degree oraz research degree. Taught degree to rodzaj studiów skierowany do absolwentów studiów licencjackich, którzy chcą kontynuować naukę w swojej dziedzinie.

Taught degree — studia magisterskie w Szkocji 

Aby dostać się na taught degree, należy, uzyskać wysoką ocenę ze specjalizacji podczas studiów licencjackich, zdobyć dwa listy referencyjne od nauczycieli ze swojej dotychczasowej uczelni, dostarczyć list motywacyjny oraz wykazać swoją biegłość językową. Szkockie uczelnie akceptują certyfikaty TOEFL oraz IELTS.

Warto jednak uwzględnić, że kandydaci, którzy do tej pory studiowali w Anglii, Walii czy Szkocji są zwolnieni z egzaminu językowego. Taught degree trwa rok, a po zakończeniu nauczania otrzymuje się tytuł M.Sc.

Research degree — studia magisterskie  w Szkocji 

Research degree to studia wyłącznie dla tych kandydatów, którzy pragną zgłębiać swoją wiedzę i wykorzystywać ją do prowadzenia licznych badań naukowych. Studenci kierunków research degree to początkujący naukowcy, którzy decydują się na studia, aby uzyskać tytuł MScR (Master of Research). Studia są intensywne, trwają od roku do maksymalnie 1,5 roku (3 semestry). 

Aplikacja na research degree jest znacznie bardziej skomplikowana niż na taught degree. Aby zdobyć tytuł MScR, należy wykazać się inicjatywą już na wstępie i przedstawić komisji rekrutacyjnej plan swoich przyszłych badań. Prezentacja ma nie tyle zaciekawić uczelnie, ile przekonać do siebie przyszłych wykładowców. W tym celu warto znaleźć opiekuna swojego projektu na uczelni, do której aplikowaliśmy. Jego protekcja może znacznie przyczynić się do sukcesu i przyjęcia na studia magisterskie w Szkocji.

Czym się różni rekrutacja na magistra w Anglii od wymagań na studia magisterskie w Szkocji?

Aby aplikować na studia magisterskie w Anglii, nie trzeba nawet ukończyć studiów licencjackich. Poza tym można kontynuować naukę na dowolnym kierunku, zgodnie ze swoimi preferencjami. W Szkocji do kwestii rekrutacji podchodzi się bardziej skrupulatnie. Kandydaci na studia magisterskie w Szkocji muszą wykazać, że ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie w swoim kraju bądź są absolwentami studiów na poziomie Honours Degree w Szkocji.

Które uniwersytety są najlepsze na studia magisterskie w Szkocji?

Najlepsze uczelnie w Szkocji to:

 • Uniwersytet w Edynburgu
 • Uniwersytet w Glasgow.
 • Uniwersytet w Aberdeen.
 • Uniwersytet w Dundee.
 • Uniwersytet w Stirling.
 • Uniwersytet Abertay.
 • Uniwersytet w Strathclyde.

Dlaczego warto zdobyć tytuł magistra w Wielkiej Brytanii?

Istnieją trzy główne powody, dla których warto podjąć studia magisterskie w UK

Pierwszy z nich to tryb zajęć. Zarówno studia magisterskie w Anglii, jak i Szkocji są ciekawe, a zajęcia odbywają się  w pracowniach, laboratoriach, warsztatach, gdzie studenci mogą wykorzystać teorie w praktyce i uczyć się metodą projektową, czyli Project Based Study.

Kolejny atut studiów magisterskich w UK to grafik. Nauka nie zajmuje więcej niż 15 godzin w tygodniu, co jest  korzystne, szczególnie dla uczniów, którzy po zajęciach pracują w systemie part-time.

Ostatnim i chyba największym plusem studiów magisterskich w UK jest atmosfera. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie profesorów, z którymi mają bardzo dobry kontakt. Dodatkowo niemal każdą zadaną pracę wykonuje się zespołowo w grupach od 3 do 5-osobowych, co korzystnie wpływa na poczucie wspólnoty w gronie uczniów. Co więcej, po zakończeniu wykładów można uczestniczyć w tzw. societies, czyli zajęciach tematycznych organizowanych przez kluby studenckie.


Poznaj Ulę, która pomogła już ponad 50 osobom dostać się na studia w UK


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w UK

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób