Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#egzaminy-jezykowe

Jak wygląda egzamin FCE i jak się do niego przygotować?

Egzamin FCE - wszystko co musisz wiedzieć-cena, terminy.

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Egzamin FCE - wszystko co musisz wiedzieć-cena, terminy. Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2021-08-04
  • Egzamin FCE można zdawać w każdym miesiącu w jednym z ok. 30 centrów testowych w Polsce.
  • Potwierdza znajomość angielskiego na poziomie B2.
  • Koszt egzaminu wynosi 629 zł, a certyfikat jest ważny na całe życie.
Ula - mentorka lagunity

Przygotujemy Cię do egzaminu FCE!

Cena FCE

FCE to skrót od First Certificate in English (FCE) - dyplomu, który wydawany jest po zdaniu egzaminu First B2 (FCE) organizowanego przez Cambridge Assessment English. Certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations jest ważny przez całe życie. Zdanie egzaminu FCE poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a więc na poziomie średnio-zaawansowanym.

Koszt egzaminu FCE wynosi 629 zł, ale stanowi inwestycję na całe życie, nie ma bowiem określonego okresu ważności. Dlatego nie warto patrzeć tylko na cenę. Egzamin FCE stanowi dowód na to, że zdający posługuje się językiem angielskim na tyle swobodnie, aby rozmawiać i pisać po angielsku w szkole i prostej pracy. W szczególności FCE poświadcza znajomość angielskiego na poziomie oczekiwanym od uczniów szkół średnich. Po zdaniu egzaminu FCE warto przygotować się ok. 2 lata i podejść do egzaminu CAE, o którym pisaliśmy tutaj.Dlaczego warto zdać egzamin FCE ?

FCE to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie średnio-zaawansowanym. Certyfikat FCE jest honorowany przez ponad 20 000 instytucji edukacyjnych i zawodowych na całym świecie. Umożliwia on w licealnych udział w naukowych wymianach międzynarodowych i innych projektach międzypaństwowch. Posiadanie certyfikatu FCE jest atutem przy ubieganiu się o wizę oraz stypendia naukowe. Certyfikat FCE honorują najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Pekao SA, Coca-Cola, KPMG, Allegro i wiele, wiele innych. Na niektórych uczelniach posiadanie certyfikaty FCE zwalnia od udziału z lektoratu w języku angielskim.Jak wygląda egzamin FCE? Jaki jest format testu?

Egzamin FCE składa się z czterech części (Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Pierwsze trzy części zawsze zdaje się w jednym dniu jedna po drugiej, egzamin ustny może się odbyć w tym samym dniu co pozostałe części bądź w dniu poprzedzającym je lub kolejnym w zależności od centrum językowego i preferencji kandydata. Pierwsza część (Reading and Use of English) obejmuje 40% oceny końcowej z egzaminu, a pozostałe 3 stanowią po 20% każda. Cały egzamin FCE trwa 3 godziny 30 minut. Do tego czasu należy doliczyć 10-15 minutowe przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu.Część I: Reading and Use of English (czytanie i znajomość języka użytkowego)

Czas trwania: 1 godzina 15 minut

Część pierwsza egzaminu FCE składa się 7 zadań obejmujących łącznie 52 pytań. Do przeczytania przygotowano teksty o długości mieszczącej się w granicach 3000 - 3500 słów. Pierwsze cztery zadania obejmują wypełnianie luk w tekście (tj. wybór/wpisanie odpowiednich słów do każdej luki) i mają na celu zweryfikowanie znajomości słownictwa i gramatyki. Kolejne trzy zadania polegają na czytaniu ze zrozumieniem i poprawnym odpowiadaniu na pytania odnoszące się do tekstów. To właśnie te trzy ostatnie zadania sprawdzają umiejętności czytania ze zrozumieniem i prawidłowej analizy tekstu. Wszystkie teksty są bardzo różnorodne, ale nie wymagają znajomości specjalistycznego słownictwa.

Część II: Writing (pisanie)

Czas trwania: 1 godzina 20 minut

Część druga, sprawdzająca umiejętność poprawnego pisania, składa się z dwóch części. Pierwsze zadanie polega na napisaniu rozprawki na zadany temat. Zdający musi pochwalić się posiadanym zasobem słów oraz konstruować poprawnie gramatycznie i leksykalnie zdania. W drugim zadaniu egzaminowani muszą wybrać i opisać jeden z trzech zaproponowanych tematów pisemnych. W tej części esej ma formę maila, recenzji, opowiadania, artykułu, listu lub opinii. Kandydaci są oceniani według następujących kryteriów: treść, osiągnięcia komunikacyjne, organizacja tekstu i język.

Część III: Listening (słuchanie)

Czas trwania: ok. 40 minut

Część trzecia, sprawdzająca umiejętność rozumienia tekstu mówionego, zawiera 30 pytań dotyczących puszczanych tekstów. Zadania odnoszą się do krótkich fragmentów dialogu, długiego monologu, wywiadu lub dyskusji oraz krótkich monologów na różnorodne tematy. Nagrania mają formę wykładów, rozmów, wywiadów, wystąpień i audycji radiowych. Zarówno forma jak i poziom trudności zadań słuchanych jest zbliżony do tych, które stosowane są na polskich maturach podstawowych i zazwyczaj nie sprawiają aplikantom większego problemu.

Część IV: Speaking (mówienie)

Czas trwania: ok. 14 minut na parę

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest osobiście (tj. twarzą w twarz) przy udziale dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Jeden z egzaminatorów występuje w roli rozmówcy, oceniającego i zarządzającego procesem egzaminu, drugi pełni rolę bierną. Kandydat rozmawia zarówno z egzaminatorem, jak i z drugim egzaminowanym. Część ustna testu obejmuje 4 części. Pierwsze zadanie polega na krótkiej wymianie zdań między kandydatami a egzaminatorem. Druga część dotyczy dyskusji na temat zestawu zdjęć, dyskusja toczy się pomiędzy kandydatami i prowadzona jest na zmianę. Kandydaci powinni porównać dwa zdjęcia i wybrać jedno z nich. Część trzecia, trwająca ok. 3 minuty, polega na swobodnej rozmowie kandydatów, którzy otrzymują instrukcje słowne i obrazkowe. W tej części uzasadniają swoje zdanie i oceny oraz mają zajmując stanowisko w dyskusji, przedstawiając argumenty na poparcie swoich tez. W ostatniej części egzaminu kandydaci i egzaminator omawiają tematy związane z poprzednim zadaniem.

Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu FCE ?

Zapisy na egzamin FCE prowadzone są przez cały rok, a terminy egzaminów występują w każdym miesiącu. Sesje egzaminacyjne organizowane są w ponad 20 ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce, pod warunkiem, że w danym mieście uzbiera się uzgodniona minimalna liczba kandydatów. Centra, w których odbywa się egzamin FCE, znajdują się między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Kielcach, Katowicach i Częstochowie. Cena wszędzie będzie taka sama.


Studia w Anglii? Posłuchaj Uli, studentki King's College London


Oceń artykuł:

Średnia 4.5/5 na podstawie 6 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do egzaminu FCE!

Zamów rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej

Studia w Anglii

Oxford czy Cambridge, LSE czy UCL, Warwick czy Manchester? Nasi konsultanci studiowali na ponad 10 uczelniach w Anglii i pomogą Ci wymbrać uczelnię oraz kierunek, napisać efektowny personal statement i rozpocząć życie studenckie na Wyspach!
Dowiedz się więcej