#studia-w-europie #studia-w-usa #undergraduate

Egzamin ACT – pomocny w aplikacji na studia w USA

Jak wygląda egzamin ACT – kompendium wiedzy

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jak wygląda egzamin ACT – kompendium wiedzy Post Gościnny | 2021-08-04 (ostatnia aktualizacja: 2024-06-14)
 • Egzamin ACT, czyli American College Test, jest standaryzowanym testem, który służy do pomiaru potencjału kandydatów na studia.
 • Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych dokładnie sprawdzają wyniki egzaminów podczas naboru studentów.
 • Wyniki ACT są jednym z czynników branych pod uwagę podczas aplikacji na amerykańskie uczelnie.
Ania - mentorka lagunity act egzamin

Pomożemy Ci skutecznie aplikować na studia w USA

strzalka
Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

Co to ACT exam?

ACT, czyli American College Test jest egzaminem wstępnym, używanym przez wiele szkół wyższych i uniwersytetów do podejmowania decyzji o przyjęciu na studia. Jest to test wielokrotnego wyboru, przeprowadzany przez ACT Inc. Ma formę papierową – odpowiedzi zaznacza się na arkuszu za pomocą ołówka. 

Celem testu ACT jest zmierzenie gotowości ucznia szkoły średniej do podjęcia studiów oraz dostarczenie uczelniom jednego wspólnego punktu danych, który może być wykorzystany do porównania wszystkich kandydatów. Specjaliści ds. przyjęć do szkół wyższych będą sprawdzać standaryzowane wyniki testów wraz z:

 • GPA (średnią ocen),
 • wykazem zajęć w szkole średniej,
 • listami polecającymi od nauczycieli lub opiekunów,
 • zajęciami pozalekcyjnymi,
 • rozmowami kwalifikacyjnymi
 • osobistymi esejami.

Waga wyników ACT w procesie ubiegania się o przyjęcie do szkoły zależy od szkoły, jednak ze względu na dużą selektywność najlepszych uczelni, warto wykorzystać każdą przewagę i przystąpić do egzaminu. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy wynik na ACT exam lub SAT, tym więcej będzie dostępnych opcji uczęszczania na studia i płacenia za nie.

Akceptacja ACT
ACT egzamin jest honorowany nie tylko przez amerykańskie uczelnie. Przykładowo, Aalto University w Finlandii czy Queen's University w Kanadzie także uznają wyniki tego testu.
Pozostałe wymagania aplikacyjne (poza ACT) różnią się w poszczególnych krajach. Należy je sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

Z czego składa się egzamin ACT?

Egzamin ACT składa się z czterech sekcji, jak również z jednej opcjonalnej części pisemnej. Niektóre szkoły zalecają przystąpienie do Writingu, podczas gdy inne nie – wszystko zależy od uczelni i programu. Przed zapisaniem się na ACT, należy koniecznie zbadać szkoły i zapoznać się z wymaganiami. W razie wątpliwości, najlepiej jest jednak wziąć część pisemną egzaminu, ponieważ dodaje ona do zegara tylko 40 minut.

W odróżnieniu od SAT, test ACT posiada sekcję naukową, która oczywiście wymaga dodatkowego przygotowania. Niemniej jednak informacje zawarte w pytaniach są wystarczające, by udzielić odpowiedzi. Korzystanie z wiedzy "z zewnątrz" raczej nie jest konieczne.

Egzamin ACT składa się z czterech sekcji:

 1. English 75 pytań, 45 minut;
 2. Reading 40 pytań, 55 minut;
 3. Math 60 zadań, 60 minut;
 4. Science 40 zadań i 55 minut.

ACT zawiera również opcjonalny 40-minutowy test pisania (Writing).

Z wyjątkiem sekcji matematycznej, która oferuje pięciostopniową strukturę wielokrotnego wyboru, pozostałe sekcje są czterostopniowe (też wielokrotnego wyboru). Część pisemna ma formę eseju. Więcej informacji 

Jakie umiejętności są sprawdzane na ACT test?

Wymagane umiejętności różnią się w zależności od sekcji; ważne jest poznanie specyfiki każdej z nich, żeby 

Chcesz studiować w USA?

Może Ci się przydać egzamin ACT!

ACT to egzamin wstępny, który ułatwia zakwalifikowanie się na studia.
Polskie szkoły nie przygotowują do testów typu ACT; warto skorzystać z naszego wsparcia.
Wynik powyżej 33 pkt (na 36 możliwych) znacznie zwiększa szanse na pomyślną aplikację.
Pomoc w skutecznej aplikacji. Indywidualne konsultacje. Doświadczeni tutorzy.
kobieta test act 
Porozmawiajmy!

Angielski 

Ta sekcja sprawdza głównie znajomość zasad gramatyki, interpunkcji, struktury zdań, organizacji i stylu.

Matematyka 

Niektóre przedmioty omawiane w tym dziale to algebra, geometria (trygonometria), funkcje, czy statystyka i prawdopodobieństwo. 

Czytanie 

Ta część egzaminu stanowi wyzwanie dla zrozumienia czytanego tekstu oraz analizy danych – głównie w formie tekstowej, ale nie tylko.

Nauka 

Naukowa część testu to interpretacja, analiza i ocena danych, a także logiczne rozumowanie i rozwiązywanie problemów. 

Pisanie 

Sekcja pisemna sprawdza umiejętność wyrażania myśli i organizacji tekstu. Sprawdza zdolność tworzenia i obrony argumentów w sposób jasny i zwięzły.

Przydatne wskazówki dla zdających znajdują się na blogu Lagunita Education. Sprawdź: jak przygotować się do egzaminu ACT?

Jak długo trwa ACT egzamin?

ACT trwa 2 godziny i 55 minut, podczas których trzeba rozwiązać aż 215 zadań. Decydując się na egzamin ACT z częścią pisemną, test będzie trwał 3 godziny i 35 minut i do opracowania będzie dodatkowo jeden esej na podany temat. 

Jak jest oceniany ACT?

Każda sekcja ACT jest oceniana w skali od 1 do 36 punktów. Złożony wynik ACT (composite score) jest średnią z czterech wyników sekcji, również w skali od 1 do 36. Zdając egzamin ACT z Writing Test, otrzymasz osobny wynik z tej sekcji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wpisie: punktacja ACT.

Kiedy powinienem przystąpić do ACT? 

Większość licealistów bierze udział w programie ACT, SAT lub w obu tych programach już na początku szkoły średniej. Ważne jest, aby zostawić czas na ponowne przystąpienie do testu, jeśli zajdzie potrzeba podniesienia wyniku przed złożeniem aplikacji do college'u. 

ACT egzamin poprawa: do testu można przystąpić do 12 razy, jednak należy liczyć się z tym, że za każdą próbę płaci się osobno, a to dość spory wydatek (176,50 $ lub 201,50 $). Sprawdź szczegóły w: egzamin ACT koszty.

Za wcześniejszym sporządzeniem planu nauki do ACT exam przemawia także to, że certyfikat nie traci na aktualności. Raporty nie mają określonego "terminu ważności". Niektóre szkoły oczekują wyników nie starszych niż 5 lat, jednak to i tak mnóstwo czasu – daje dużą elastyczność w planowaniu swojej aplikacji na studia zagraniczne.

Egzamin ACT jest oferowany w Polsce każdego roku w ośrodku egzaminacyjnym American School of Warsaw. Szczegółów na temat centrum oraz najbliższych terminów można szukać tutaj: ACT test Polska.

Czy lepiej wybrać ACT czy SAT?

Większość szkół wyższych i uniwersytetów akceptuje wyniki z SAT i ACT, nie faworyzując jednego testu nad drugim. Zmiany wprowadzone do SAT w 2016 roku ułatwiły bardziej niż kiedykolwiek przygotowanie się do obu testów jednocześnie i uzyskanie konkurencyjnych wyników w obu przypadkach!

Najlepszym sposobem na podjęcie decyzji, czy przystąpienie do testu SAT, ACT, czy obu tych testów jest właściwe, jest wykonanie na czas pełnowymiarowego testu praktycznego każdego typu. Ponieważ treść i styl SAT i ACT są dość podobne, czynniki takie jak sposób radzenia sobie z presją czasu i specyfika pytań mogą pomóc w określeniu, który test jest lepiej dopasowany.

Więcej informacji dla osób, stojących przed dylematem, który test wybrać, znajduje się tutaj: test SAT czy ACT?

Co po egzaminie?

Wyniki testów są zazwyczaj zamieszczane od dwóch do ośmiu tygodnie po dacie egzaminu. Jest możliwość wysyłania swoich wyników na wybrane uczelnie, za pośrednictwem organizatora egzaminu. Chcąc skorzystać z tej opcji, należy wprowadzić dane maksymalnie 4 wybranych uczelni podczas zapisywania się na test ACT. Osoby, którym zależy na większej liczbie aplikacji, mogą dokupić dodatkowe raporty. 

Wyniki nie zostaną przesłane, dopóki nie będą dostępne zarówno wyniki sekcji wielokrotnego wyboru, jak i z części pisemnej (o ile to niej przystąpiono).

Kto pomaga zdać test ACT na wysokim poziomie?

Biorąc pod uwagę, że najbardziej selektywne uczelnie oczekują wyniku powyżej 33 pkt, a średnia wśród zdających to 20 pkt, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Nasi kursanci osiągają konkurencyjne wyniki, dzięki czemu mogą bez obaw aplikować nawet na najlepsze uczelnie na świecie. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Zobacz wskazówki Marleny jak przygotować się do aplikacji na studia w USA


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci skutecznie aplikować na studia w USA

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób