Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-w-usa

Rozważasz studia w Stanach Zjednoczonych? Mamy dla Ciebie sporą dawkę niezbędnych informacji!

Studia w USA - jak spełnić wszystkie wymagania i się dostać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia w USA - jak spełnić wszystkie wymagania i się dostać? Post Gościnny | 2021-07-30
Studia w Stanach Zjednoczonych to marzenie wielu uczniów, które możesz spełnić także Ty. Każdy może rozpocząć naukę w USA, jeśli odpowiednio wcześnie przygotuje się do aplikowania, zda wymagane egzaminy i nie zabraknie mu motywacji, aby przejść przez wszystkie etapy rekrutacji. Uczelnie chętnie przyjmują kandydatów międzynarodowych, a w razie potrzeby oferują pomoc finansową.
Kacper - mentor lagunity

Nie martw się formalnościami przy aplikacji na studia w USA

Jakie studia w Stanach Zjednoczonych wybrać? 

Nauka na jednej z prestiżowych uczelni w USA daje nie tylko więcej możliwości rozwoju akademickiego i personalnego, ale także otwiera wiele furtek kariery oraz jest najlepszą szansą na poznanie ludzi z całego świata i budowanie wartościowych przyjaźni. Wyjazd na studia za granicę jest jednak wyzwaniem, które, aby przyniosło oczekiwane korzyści, musi być dobrze zaplanowane i odpowiednio przemyślane. Wybór rodzaju studiów, stopnia i typu uczelni jest pierwszym krokiem, który trzeba wykonać w kierunku wyjazdu. 

Ze względów finansowych i prestiżowych wybiera się szkołę spośród uczelni prywatnych i stanowych.

 • Uczelnie publiczne (state univeristies) są zazwyczaj większe od uczelni prywatnych, studiuje na nich nawet kilkadziesiąt tysięcy studentów;
 • Uczelnie prywatne dysponują jednak większymi budżetami na stypendia i rozwój studentów. Do prywatnych uczelni w USA zaliczają się najbardziej prestiżowe uniwersytety na świecie, należące do Ivy League. Wśród nich możemy wyróżnić przede wszystkim Harvard UniversityYale University czy University of Pennsylvania. 

Studia w USA - ile trwają?

W zależności od etapu edukacji oraz ambicji i umiejętności kandydata można aplikować na 2-letni Community Collage (Associate) lub 4-letni Collage (Bachelor), studia magisterskie (Master) albo doktoranckie (Phd)

Jak przebiega rekrutacja na studia w USA dla Polaków?

Rekrutacja na studia w USA zaczyna się dużo szybciej niż w Polsce, dlatego już na początku liceum trzeba zacząć zastanawiać się, na jakie uczelnie będzie się aplikować oraz zrobić rozeznanie czego wymagają poszczególne szkoły. Z reguły proces rekrutacji jest podobny na każdym uniwersytecie, ale pojawiają się wyjątki, dlatego wszystkie informacje trzeba sprawdzić na stronie.

Jeżeli chcesz aplikować na najlepsze, oblegane uczelnie, zacznij myśleć o tym jak najwcześniej, już w gimnazjum lub na samym początku liceum, aby zmaksymalizować swoje szanse. Podobnie jest ze stypendium, im szybciej zaczniemy się orientować, tym większe jest prawdopodobieństwo dużego dofinansowania.

Common Application – gdzie składać podanie i co załączyć w aplikacji 

Aplikacja na studia w USA składana jest przez system Common Application, gdzie należy wgrać wszystkie dokumenty wymagane przez wybrane uczelnie. Jest to platforma, dzięki której nie trzeba wysyłać dokumentów osobno do poszczególnych szkół, system odpowiedzialny jest za ich dostarczenie. Do Common Application najlepiej zarejestrować się już na początku września klasy maturalnej i stopniowo uzupełniać profil. Ostateczny termin składania podań na studia w USA to zwykle koniec grudnia.

Jakie dokumenty będą potrzebne w procesie rekrutacji na studia w USA?

W procesie aplikacji będziesz musiał dostarczyć niezbędne dokumenty, na podstawie których urzędnicy z uczelni będą dokonywać wyboru o przyjęciu na studia:

 • ogólne informacje o kandydacie
 • wykaz przedmiotów i ocen z poprzednich lat nauki oraz spis najważniejszych osiągnięć ucznia – dokument ten wydawany jest w sekretariacie
 • krótką listę wartościowych zajęć dodatkowych, najlepiej innych, niż opisane zostaną w eseju aplikacyjnym
 • wyniki egzaminów językowych: TOFEL lub IELTS
 • wyniki egzaminów z wiedzy ogólnej: SAT i SAT II, ACT lub GRE (w przypadku studiów II stopnia)
 • esej aplikacyjny
 • rekomendacje od nauczycieli szkolonych, pozaszkolnych czy opiekunów wolontariatu (zazwyczaj wymagane są co najmniej 2 listy rekomendacyjne), muszą być napisane zgodnie z formą i stylem wymaganym przez uczelnię
 • świadectwo ukończenia liceum i wyniki matury, które dosyłane są później
 • dowód wpłaty za każdą aplikację, która będzie wysłana


Dostałem się - i co dalej? Uzyskanie wizy studenckiej krok po kroku

Jeśli jesteś już w gronie szczęśliwców, którzy dostali się na uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, teraz będziesz musiał złożyć wniosek o wizę studencką. Jak to wygląda krok po kroku?

Jak ubiegać się o wizę studencką w USA? Tłumaczymy krok po kroku

Więcej na temat procedury uzyskania wizy studenckiej w USA piszemy w tym artykule.

Wymagania na studia w USA. Jakie egzaminy trzeba zdać, aby się dostać?

Amerykański system egzaminacyjny nie uznaje polskiej matury, dlatego, aby aplikować na studia w Stanach Zjednoczonych, trzeba podejść do dodatkowych egzaminów sprawdzających wiedzę kandydata oraz znajomość języka angielskiego. Do każdego egzaminu należy się odpowiednio przygotować oraz zdać odpowiednio wcześnie. Na wyniki trzeba czekać czasem kilka tygodni, a muszą one zostać załączone w podaniu na studia. • TOEFL – najczęściej wymagany egzamin z języka angielskiego na studia w USA. Test ten sprawdza nie tylko znajomość języka, ale także zdolność posługiwania się nim pod presją czasu oraz w sytuacjach zbliżonych to realiów akademickich. Rozszerzona matura z angielskiego ani matura międzynarodowa nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu językowego. Niektóre uczelnie akceptują także test IELTS, który jest zbliżony do TOEFL. Sprawdź, jak przygotować się do egzaminu TOEFL.
 • SAT, SAT II, ACT – są to egzaminy z wiedzy ogólnej i przedmiotowej. Najczęściej uczelnie wymagają SAT i SAT Subject test, ale czasem trzeba zdać ACT, który jest ich odpowiednikiem. Testy SAT sprawdzają podstawowe umiejętności ucznia takie jak czytanie, posługiwanie się językiem i rozwiązywanie zadań matematyczno-logicznych. Aby uzyskać dobry wynik, ważna jest nie tylko wiedza, ale głównie znajomość specyfiki egzaminu, posługiwanie się technikami i sposobami odpowiadania na pytania. SAT sprawdza umiejętność kreatywnego myślenia. SAT Subject test dotyczy zagadnień z wybranych przedmiotów. Uczelnia zwykle określa, jakie przedmioty są wymagane do rekrutacji. Studenci aplikujący na studia II stopnia, czyli magisterskie lub doktoranckie muszą zdać GRE, który także obejmuje wiedzę ogólną, którą uczeń z tytułem Bachelor powinien posiadać po ukończeniu edukacji. Wszystkie egzaminy można zdawać w Polsce w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku.
 • Matura polska – aby dostać się na studia w USA nie trzeba zdawać matury międzynarodowej. Zwykła polska matura jest wymagana, jednak nie stanowi elementu kluczowego, silnie wpływającego na decyzję o przyjęciu kandydata. Osoba jest przyjmowana na postawie wyników testów SAT. Świadectwo maturalne wysyła się dużo po terminie składania podań, jako potwierdzenie ukończenia szkoły.

Jak napisać skuteczny esej rekrutacyjny na studia w USA?

Najważniejszym elementem aplikacji na studia w USA jest esej aplikacyjny, napisany na jeden z udostępnionych przez Common App tematów. Esej to okazja dla kandydata na wyróżnienie swojej osoby na tle innych uczniów. Każdy, kto aplikuje, ma wysokie oceny i wiele osiągnięć szkolnych. Komisja rekrutacyjna szuka osób ciekawych, które wykazują się osobowością i silnym charakterem.

W eseju powinno się zaprezentować siebie, swoje pasje i zainteresowania, opisać odbyte wolontariaty i podjęte inicjatywy. Tekst musi być dopracowany pod każdym względem i sprawdzony przez doświadczoną osobę. Komisja dokładnie czyta każdy esej aplikacyjny, dlatego jest to dokument, który w największym stopniu wpływa na decyzję o przyjęciu kandydata. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jak napisać skuteczny esej rekrutacyjny.

Struktura Personal Statement

Jak obniżyć koszty studiowania w Stanach Zjednoczonych? Programy stypendialne


Każda uczelnia w USA dysponuje określonym budżetem na stypendia i pomoc finansową dla uczniów międzynarodowych. W zależności od potrzeb i warunków, jakie spełnia kandydat, może on się ubiegać o pożyczkę studencką lub stypendium socjalne, a za wysokie wyniki w nauce, stypendium naukowe. Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych chcą, aby społeczność na kampusach była zróżnicowana, a studenci pochodzili z różnych stron świata, dlatego każdy może ubiegać się o dofinansowanie studiów i zwykle, chociaż częściowa pomoc zostaje udzielona. Warto przed aplikacją sprawdzić, jakim systemem stypendiów dla uczniów międzynarodowych dysponuje uczelnia.

 • Need-based to system, w którym sytuacja materialna kandydata brana jest pod uwagę w rekrutacji i uczelnia może, ale nie musi przyjąć go i udzielić pomocy finansowej.
 • Need-blind to stypendium, które pokrywa wszystkie potrzebne koszty nauki dla kandydata, jeżeli spełnia on wymagania komisji, a jego możliwości finansowe nie wpływają na decyzję o przyjęciu. Ponadto, jako student uczelni w USA możesz ubiegać się o stypendium związane z wysokimi wynikami w nauce (merit-based) lub stypendium sportowe, które będzie przyznawane przez trenera drużyny sportowej w danym uniwersytecie. 

Niezawodna pomoc w procesie rekrutacji na studia w USA

Rekrutacja na studia w USA wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności i uzyskania wysokich wyników z testów SAT,  TOFEL lub IELTS, a także napisania wyjątkowo skutecznego eseju rekrutacyjnego, który pomoże Ci pozytywnie przejść przez proces aplikacji. Żeby nie pominąć żadnego ważnego etapu i zdać wymagane testy na wysokim poziomie, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień pomagają ambitnym uczniom spełniać ich marzenia o studiowaniu w Stanach Zjednoczonych. 

Dowiedz się, jak nasi nauczyciele i mentorzy pomogą Ci gładko i skutecznie przejść przez aplikację na uniwersytety w USA. Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą. 


Najczęstsze pytania

Jak działa szkolnictwo wyższe w USA?

Istnieją dwie główne opcje: dwuletni stopień associate's degree i czteroletni stopień Bachelor's degree. Ogólnie rzecz biorąc, stopnie associate's są przyznawane w dwuletnich amerykańskich community colleges, podczas gdy stopnie bachelor's są przyznawane w czteroletnich colleges i uniwersytetach.

Czy studia w USA są trudne?

Kulturę studencką na amerykańskich uczelniach można określić jako kulturę "work hard, play hard". Zajęcia mają tendencję do bycia trudnymi z dużą ilością pracy domowej, a wielu studentów pracuje w niepełnym wymiarze godzin, aby móc zapłacić za swoje studia.

Jaki egzamin z języka angielskiego jest wymagany w USA?

Wyniki egzaminu TOEFL (Test of English as a Foreign Language) są najbardziej powszechnym wymogiem językowym na amerykańskich uniwersytetach. Wyniki egzaminu IELTS (International English Language Testing System) są najbardziej powszechnym wymogiem językowym na kanadyjskich uniwersytetach.

Co powinien zawierać esej aplikacyjny na studia w USA?

Twój esej aplikacyjny powinien zawierać krótki opis tego, kim jesteś, Twoich mocnych stron oraz doświadczenia zawodowego lub wykształcenia, które posiadasz. Esej jest okazją do wyróżnienia się na tle innych kandydatów. Komisja rekrutacyjna zwraca uwagę na osoby charakteryzujące się ciekawą osobowością i silnym charakterem.

Jakie są rodzaje systemów stypendialnych na studiach w USA?

Przed aplikacją na daną uczelnię warto sprawdzić jej system przyznawania stypendiów. Istnieją dwa rodzaje takich systemów - need-based, system, w którym sytuacja materialna kandydata brana jest pod uwagę w rekrutacji i uczelnia może, ale nie musi przyjąć go i udzielić pomocy finansowej oraz need-blind, czyli system, gdzie sytuacja finansowa kandydata nie jest brana pod uwagę przy rekrutacji.

Jak dostać się na studia w USA? Opowiada Kacper z Lagunita


Oceń artykuł:

Średnia 4.8/5 na podstawie 5 opinii.

Nie martw się formalnościami przy aplikacji na studia w USA

Zadzwoń do nas

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej

Korepetycje do TOEFL

Efektywnie przygotowujemy do egzaminu TOEFL indywidualnie i w małych grupach (do 3 osób), online i offline, identyfikujemy Twoje słabe strony i pracujemy nad nimi!
Dowiedz się więcej

Przygotowanie do SAT

Aplikujesz na uczelnie w USA? Musisz zdać egzamin SAT! Dowiedz się, jak uzyskać najlepszy wynik!
Dowiedz się więcej