logo lagunita education studia w usa i anglii
#studia-w-usa

Co musisz zrobić, aby dostać się na wymarzoną uczelnię w Stanach Zjednoczonych.

Studia w USA – rekrutacja dla Polaków

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia w USA – rekrutacja dla Polaków Post Gościnny | 2020-01-09 (ostatnia aktualizacja: 2021-02-03)
Studia w Stanach Zjednoczonych to marzenie wielu uczniów, które możesz spełnić także Ty. Każdy może rozpocząć naukę w USA, jeśli odpowiednio wcześnie przygotuje się do aplikowania, zda wymagane egzaminy i nie zabraknie mu motywacji, aby przejść przez wszystkie etapy rekrutacji. Uczelnie chętnie przyjmują kandydatów międzynarodowych, a w razie potrzeby oferują pomoc finansową.

Chcesz studiować w USA?

Napisz do nas!

Jakie studia w Stanach Zjednoczonych wybrać

Nauka na jednej z prestiżowych uczelni w USA daje nie tylko więcej możliwości rozwoju akademickiego i personalnego, ale także otwiera wiele furtek kariery oraz jest najlepszą szansą na poznanie ludzi z całego świata i budowanie wartościowych przyjaźni. Wyjazd na studia za granicę jest jednak wyzwaniem, które, aby przyniosło oczekiwane korzyści, musi być dobrze zaplanowane, odpowiednio przemyślane. Wybór rodzaju studiów, stopnia i typu uczelni jest pierwszym krokiem, który trzeba wykonać w kierunku wyjazdu.

W zależności od etapu edukacji oraz ambicji i umiejętności kandydata można aplikować na 2-letni Community Collage (Associate) lub 4-letni Collage (Bachelor), studia magisterskie (Master) albo doktoranckie (Phd). Ze względów finansowych i prestiżowych wybiera się szkołę spośród uczelni prywatnych i stanowych.Jak przebiega rekrutacja na studia w USA dla Polaków

Rekrutacja na studia w USA zaczyna się dużo szybciej niż w Polsce, dlatego już na początku liceum trzeba zacząć zastanawiać się, na jakie uczelnie będzie się aplikować oraz zrobić rozeznanie czego wymagają poszczególne szkoły. Z reguły proces rekrutacji jest podobny na każdym uniwersytecie, ale pojawiają się wyjątki, dlatego wszystkie informacje trzeba sprawdzić na stronie. Jeżeli chcesz aplikować na najlepsze, oblegane uczelnie, zacznij myśleć o tym jak najwcześniej, już w gimnazjum lub na samym początku liceum, aby zmaksymalizować swoje szanse. Podobnie jest ze stypendium, im szybciej zaczniemy się orientować, tym większe jest prawdopodobieństwo dużego dofinansowania.

Common Application – gdzie składać podanie i co załączyć w aplikacji 

Aplikacja na studia w USA składana jest przez system Common Application, gdzie należy wgrać wszystkie dokumenty wymagane przez wybrane uczelnie. Jest to platforma, dzięki której nie trzeba wysyłać dokumentów osobno do poszczególnych szkół, system odpowiedzialny jest za ich dostarczenie. Do Common Application najlepiej zarejestrować się już na początku września klasy maturalnej i stopniowo uzupełniać profil. Ostateczny termin składania podań na studia w USA to zwykle koniec grudnia.

Co musi dostarczyć kandydat, aby ubiegać się o miejsce na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych:
 • ogólne informacje o kandydacie
 • wykaz przedmiotów i ocen z poprzednich lat nauki oraz spis najważniejszych osiągnięć ucznia – dokument ten wydawany jest w sekretariacie
 • krótką listę wartościowych zajęć dodatkowych, najlepiej innych, niż opisane zostaną w eseju aplikacyjnym
 • wyniki egzaminów językowych: TOFEL lub IELTS
 • wyniki egzaminów z wiedzy ogólnej: SAT i SAT II, ACT lub GRE (w przypadku studiów II stopnia)
 • esej aplikacyjny
 • rekomendacje od nauczycieli szkolonych, pozaszkolnych czy opiekunów wolontariatu (zazwyczaj wymagane są co najmniej 2 listy rekomendacyjne), muszą być napisane zgodnie z formą i stylem wymaganym przez uczelnię
 • świadectwo ukończenia liceum i wyniki matury, które dosyłane są później
 • dowód wpłaty za każdą aplikację, która będzie wysłanaJakie egzaminy trzeba zdać, aby dostać się na studia w USA

Amerykański system egzaminacyjny nie uznaje polskiej matury, dlatego, aby aplikować na studia w Stanach Zjednoczonych, trzeba podejść do dodatkowych egzaminów sprawdzających wiedzę kandydata oraz znajomość języka angielskiego. Do każdego egzaminu należy się odpowiednio przygotować oraz zdać odpowiednio wcześnie. Na wyniki trzeba czekać czasem kilka tygodni, a muszą one zostać załączone w podaniu na studia.

 • TOEFL – najczęściej wymagany egzamin z języka angielskiego na studia w USA. Test ten sprawdza nie tylko znajomość języka, ale także zdolność posługiwania się nim pod presją czasu oraz w sytuacjach zbliżonych to realiów akademickich. Rozszerzona matura z angielskiego ani matura międzynarodowa nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu językowego. Niektóre uczelnie akceptują także test IELTS, który jest zbliżony do TOEFL.
 • SAT, SAT II, ACT – są to egzaminy z wiedzy ogólnej i przedmiotowej. Najczęściej uczelnie wymagają SAT i SAT Subject test, ale czasem trzeba zdać ACT, który jest ich odpowiednikiem. Testy SAT sprawdzają podstawowe umiejętności ucznia takie jak czytanie, posługiwanie się językiem i rozwiązywanie zadań matematyczno-logicznych. Aby uzyskać dobry wynik, ważna jest nie tylko wiedza, ale głównie znajomość specyfiki egzaminu, posługiwanie się technikami i sposobami odpowiadania na pytania. SAT sprawdza umiejętność kreatywnego myślenia. SAT Subject test dotyczy zagadnień z wybranych przedmiotów. Uczelnia zwykle określa, jakie przedmioty są wymagane do rekrutacji. Studenci aplikujący na studia II stopnia, czyli magisterskie lub doktoranckie muszą zdać GRE, który także obejmuje wiedzę ogólną, którą uczeń z tytułem Bachelor powinien posiadać po ukończeniu edukacji. Wszystkie egzaminy można zdawać w Polsce w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku.
 • Matura polska – aby dostać się na studia w USA nie trzeba zdawać matury międzynarodowej. Zwykła polska matura jest wymagana, jednak nie stanowi elementu kluczowego, silnie wpływającego na decyzję o przyjęciu kandydata. Osoba jest przyjmowana na postawie wyników testów SAT. Świadectwo maturalne wysyła się dużo po terminie składania podań, jako potwierdzenie ukończenia szkoły.

Esej aplikacyjny

Najważniejszym elementem aplikacji na studia w USA jest esej aplikacyjny napisany na jeden z udostępnionych przez Common App tematów. Esej to okazja dla kandydata na wyróżnienie swojej osoby na tle innych uczniów. Każdy, kto aplikuje, ma wysokie oceny i wiele osiągnięć szkolnych. Komisja rekrutacyjna szuka osób ciekawych, które wykazują się osobowością i silnym charakterem. W eseju powinno się zaprezentować siebie, swoje pasje i zainteresowania, opisać odbyte wolontariaty i podjęte inicjatywy. Tekst musi być dopracowany pod każdym względem i sprawdzony przez doświadczoną osobę. Komisja dokładnie czyta każdy esej aplikacyjny, dlatego jest to dokument, który w największym stopniu wpływa na decyzję o przyjęciu kandydata.

Struktura Personal Statement

Pomoc finansowa na studiach w Stanach ZjednoczonychKażda uczelnia w USA dysponuje określonym budżetem na stypendia i pomoc finansową dla uczniów międzynarodowych. W zależności od potrzeb i warunków, jakie spełnia kandydat, może on się ubiegać o pożyczkę studencką lub stypendium socjalne, a za wysokie wyniki w nauce, stypendium naukowe. Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych chcą, aby społeczność na kampusach była zróżnicowana, a studenci pochodzili z różnych stron świata, dlatego każdy może ubiegać się o dofinansowanie studiów i zwykle, chociaż częściowa pomoc zostaje udzielona. Warto przed aplikacją sprawdzić, jakim systemem stypendiów dla uczniów międzynarodowych dysponuje uczelnia. Need-based to system, w którym sytuacja materialna kandydata brana jest pod uwagę w rekrutacji i uczelnia może, ale nie musi przyjąć go i udzielić pomocy finansowej. Need-blind to stypendium, które pokrywa wszystkie potrzebne koszty nauki dla kandydata, jeżeli spełnia on wymagania komisji, a jego dyspozycyjność pieniężna nie wpływa na decyzję o przyjęciu.


Najczęstsze pytania

Jak działa szkolnictwo wyższe w USA?

Istnieją dwie główne opcje: dwuletni stopień associate's degree i czteroletni stopień Bachelor's degree. Ogólnie rzecz biorąc, stopnie associate's są przyznawane w dwuletnich amerykańskich community colleges, podczas gdy stopnie bachelor's są przyznawane w czteroletnich colleges i uniwersytetach.

Czy studia w USA są trudne?

Kulturę studencką na amerykańskich uczelniach można określić jako kulturę "work hard, play hard". Zajęcia mają tendencję do bycia trudnymi z dużą ilością pracy domowej, a wielu studentów pracuje w niepełnym wymiarze godzin, aby móc zapłacić za swoje studia.

Jaki egzamin z języka angielskiego jest wymagany w USA?

Wyniki egzaminu TOEFL (Test of English as a Foreign Language) są najbardziej powszechnym wymogiem językowym na amerykańskich uniwersytetach. Wyniki egzaminu IELTS (International English Language Testing System) są najbardziej powszechnym wymogiem językowym na kanadyjskich uniwersytetach.

Co powinien zawierać esej aplikacyjny na studia w USA?

Twój esej aplikacyjny powinien zawierać krótki opis tego, kim jesteś, Twoich mocnych stron oraz doświadczenia zawodowego lub wykształcenia, które posiadasz. Esej jest okazją do wyróżnienia się na tle innych kandydatów. Komisja rekrutacyjna zwraca uwagę na osoby charakteryzujące się ciekawą osobowością i silnym charakterem.

Jakie są rodzaje systemów stypendialnych na studiach w USA?

Przed aplikacją na daną uczelnię warto sprawdzić jej system przyznawania stypendiów. Istnieją dwa rodzaje takich systemów - need-based, system, w którym sytuacja materialna kandydata brana jest pod uwagę w rekrutacji i uczelnia może, ale nie musi przyjąć go i udzielić pomocy finansowej oraz need-blind, czyli system, gdzie sytuacja finansowa kandydata nie jest brana pod uwagę przy rekrutacji.

Oceń artykuł:

Średnia 4.8/5 na podstawie 5 opinii.
Czytaj więcej:

Chcesz studiować w USA?

Napisz do nas!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Korepetycje do TOEFL

Efektywnie przygotowujemy do egzaminu TOEFL indywidualnie i w małych grupach (do 3 osób), online i offline, identyfikujemy Twoje słabe strony i pracujemy nad nimi!
Dowiedz się więcej

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej

Przygotowanie do SAT

Aplikujesz na uczelnie w USA? Musisz zdać egzamin SAT! Dowiedz się, jak uzyskać najlepszy wynik!
Dowiedz się więcej