#studia-w-usa #TOEFL #uczelnie-w-usa

Myślisz o studiach w USA? Będzie ci potrzebna wiza studencka!

Wiza studencka USA – jak i gdzie ją wyrobić?

zdjęcie Jakub Madej autora postu o Wiza studencka USA – jak i gdzie ją wyrobić? Jakub Madej | Yale University | 2023-09-22
 • Istnieją trzy główne typy wiz studenckich w USA, o które można ubiegać się w ambasadach i konsulatach USA.
 • Koszt złożenia wniosku o wizę studencką, niezależnie od typu, wynosi 185$.
 • Procedura aplikacyjna trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy, wizy studenckie wydawane są na cały okres studiów.
Ania - mentorka lagunity wiza studencka

Spełnij z nami swój american dream i aplikuj na studia w USA

strzalka
Marlena, studentka NYU i mentorka Lagunita Education

Czym jest wiza studencka USA i kto musi ją wyrobić?

Obcokrajowcy wybierający się na studia do Stanów Zjednoczonym muszą uzyskać odpowiednią wizę w celu zalegalizowania ich pobytu na czas trwania nauki. Aby ubiegać się o nią, interesanci muszą posiadać odpowiednie dokumenty, wysłane im uprzednio przez amerykańskie uczelnie. Wizy studenckie (F i M) dla nowych kandydatów mogą być wydane do 120 dni przed rozpoczęciem studiów, a oni sami mogą podróżować w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia widniejącej na formularzu I-20.

Jakie informacje zawiera wiza studencka USA?

Jeśli kandydat na studia w USA jest w sytuacji, w której musi ubiegać się o osobny dokument do pobytu w USA, warto na samym początku dowiedzieć się, czym jest wiza.
Wiza to warunkowe zezwolenie, które przyznaje się cudzoziemcowi – państwo upoważnia go do wjazdu i pobytu na terytorium kraju na konkretny okres i w określonym celu.

Jakie informacje znajdują się w dokumencie?

 • termin ważności,
 • data i miejsce wydania wizy,
 • oznaczenie możliwości wielokrotnego wjazdu,
 • dane osobowe,
 • rodzaje wiz do USA.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi informacji o poszczególnych rodzajach wiz, procedurze ubiegania się o dokument oraz wymaganiach związanych z wyrobieniem i posiadaniem wizy.

Wiza studencka do USA kategorie – o jaki typ aplikować?

Istnieją trzy kategorie wiz studenckich, o które mogą ubiegać się zainteresowani studenci: F, J i M. Bez względu na typ, opłata za złożenie wniosku wynosi 185 dolarów.W zależności od programu studiów w USA, potrzebne mogą być różne typy dokumentów:

Wiza F-1

Wiza F1 studencka to najpopularniejszy z rodzajów. Jest przyznawana uczniom lub studentom, którzy albo sami pokrywają koszty swojej edukacji, albo mogą poświadczyć odpowiednie finansowanie ze źródeł prywatnych i instytucji edukacyjnych, takich jak np. szkoła, college czy uniwersytet. Uczestnicy kursów, które obejmują program edukacyjny zajmujący ponad 18 godzin na tydzień także są zobowiązani do złożenia aplikacji, by mogli otrzymać dokument, jakim jest wiza F1 USA. 

Wiza M-1

Wizy M1 są przyznawane studentom szkół zawodowych i innych o profilu odmiennym od czysto akademickiego. Zabiegać się o nie mogą np. studenci dwuletnich szkół technicznych lub zawodowych. Wizy M-1 przyznawane są także interesantom, którzy pragną podjąć praktyki zawodowe. Ich celem powinno być podniesienie kwalifikacji zawodowych: oznacza to, że powinny mieć charakter odmienny od stricte naukowego.

Wiza J-1

Wizy J1 przeznaczone są dla studentów, którzy otrzymali środki na studia od fundacji rządowych (np. stypendium Fulbrighta) i prywatnych albo biorą udział w międzynarodowych wymianach naukowych lub kursach językowych. Od niektórych posiadaczy wizy J-1 wymaga się, aby po ukończeniu studiów wrócili do kraju ojczystego na okres przynajmniej 2 lat. Najczęściej wymóg ten dotyczy osób, których koszty życia na studiach w USA zostały pokryte przez amerykańskie stypendia rządowe.

Obywatele zagraniczni udający się do Stanów Zjednoczonych w celu wzięcia udziału w programie wymiany są mile widziani. Przed ubieganiem się o wizę muszą jednak uzyskać zatwierdzenie upoważnionego sponsora programu. Dopiero wówczas uczestnicy otrzymają od instytucji edukacyjnej lub sponsorów programu dokumentację wymaganą do ubiegania się o wizę.

Planujesz studia w USA?

Będziesz potrzebować wizy studenckiej!

Procedura wizowa jest skomplikowana – doradztwo bywa więc niezbędne.
Kandydaci na studia w USA często nie mają czasu na dodatkowe obowiązki (np. staranie się o wizę).
Wiza jest niezbędna do podjęcia studiów w USA.
Pomoc w uzyskaniu wizy. Doświadczeni doradcy. Indywidualne konsultacje.
kobieta wiza studencka do USA
Zamów rozmowę telefoniczną

wiza m, f i j

Wizy studenckie są najczęściej wieloletnie, a okres ich ważności odpowiada co najmniej przewidywanemu okresowi studiów. Wyjątkiem będą tutaj kilkumiesięczne międzynarodowe wymiany naukowe, w wypadku których dokument otrzymuje się na kilka miesięcy.

Proces ubiegania się o wizę studencką zajmuje od 2 tygodni do 2 miesięcy i należy go rozpocząć odpowiednio wcześniej przed planowanym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Wizy wjazdowe wklejane są do paszportu po złożeniu odpowiednich dokumentów oraz spotkaniu w ambasadzie lub konsulacie USA. Starając się o daną wizę, można aplikować także o dokument dla najbliższych członków rodziny (małżonka, dziecka).

Jak wygląda procedura aplikacyjna i jakie są potrzebne dokumenty?

Kandydatom na studia w USA towarzyszy wiele pytań związanych z wyjazdem, masa pozytywnych emocji, ale też stres. W takiej sytuacji trudno jest się skupić na dopełnieniu wszelkich formalności związanych z ubieganiem się o wizę studencką. Poniżej można znaleźć elementy, o których warto pamiętać.

Dokumenty wymagane podczas wnioskowania o wizę to:

 • Ważny paszport – w przypadku większości krajów data ważności powinna sięgać przynajmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie. W przypadku gdy w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każdy ubiegająca się o wizę.
 • Formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).
 • Potwierdzenie podniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną. Koszt takiej opłaty wynosi 185 dolarów.
 • Jedno zdjęcie o wymiarach jedno zdjęcie 2” x 2” (51 mm x 51 mm). Zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatniego pół roku.
 • Zatwierdzony formularz I-20.

Ponadto należy przedłożyć potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem tego serwisu. Można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Przyjęcie na uczelnię

Aby aplikować o wizę studencką, należy najpierw zostać zaakceptowanym przez uczelnię w Stanach Zjednoczonych, która wyśle odpowiedni formularz i zaproszenie na studia lub inny dokument potwierdzający przyjęcie kandydata.

Po otrzymaniu od uczelni formularza I-20 (lub DS-2019 w przypadku wizy J-1), trzeba przygotować dokumenty potwierdzające tożsamość oraz udowodnić na amerykańskiej stronie internetowej posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów czesnego i utrzymania w czasie studiów. Należy także wypełnić formularz elektroniczny wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Egzamin językowy

Aby otrzymać formularz I-20 lub DS-2019, trzeba wykazać się odpowiednim poziomem znajomości języka angielskiego. Do weryfikacji tego typu kwalifikacji służy np. certyfikat TOEFL.

 • Harvard University: 104 pkt.
 • Massachusetts Institute of Technology: 100 pkt.
 • Stanford University: 100 pkt.

Poza wymaganiami językowymi, kandydaci muszą spełnić także kryterium finansowe.

Środki finansowe i opłaty

Jak wspomniano wcześniej, kandydat na studia powinien dysponować środkami na opłacenie studiów lub ich części (np. pierwszego roku). Mogą one pochodzić z różnych źródeł: np. z własnych oszczędności, od rodziny, ze stypendiów naukowych lub od podmiotów prywatnych. Następnie przychodzi czas na wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (185$).

Spotkanie w ambasadzie/konsulacie

Po dokonaniu powyższych czynności można umówić się przez stronę internetową konsulatu/ambasady na spotkanie.

W tym celu trzeba podać trzy informacje:

 • numer paszportu,
 • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę,
 • dziesięciocyfrowy numer kodu kreskowego potwierdzający złożenie formularza DS-160.

Na spotkanie należy zabrać:

 • aktualny paszport,
 • zdjęcie o rozmiarach 5,1cm x 5,1cm,
 • potwierdzenie spotkania,
 • wydruk potwierdzający złożenie formularza DS-160.

Ponadto warto mieć ze sobą zaproszenie wysłane przez uczelnię lub inną instytucję przyjmującą, certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego oraz dokument wydany przez bank, który potwierdzi możliwości finansowe do pokrycia wszelkich wydatków związanych z nauką w Stanach.

Studenci ubiegający się o wizę M-1 obligatoryjnie muszą wykazać zdolność do pokrycia kosztów nauki i utrzymania przez cały okres planowanego pobytu.

Jeśli złożony wniosek zostanie zatwierdzony, paszport oraz wiza studencka do USA mogą zostać odebrane z miejsca, które zostało ustalone w trakcie umawiania się na rozmowę kwalifikacyjną. Ubiegający powinien otrzymać e-mail lub wiadomość SMS z informacją, że paszport jest gotowy do odbioru.

wiza studencka aplikacja

Wizy dla najbliższych – kogo można zabrać do USA?

Podczas występowania o wizę studencką, aplikujący może zaznaczyć, że stara się także o dokumenty dla członków najbliższej rodziny (tj. małżonków lub dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia) na czas jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. W takim wypadku na umówione spotkanie w ambasadzie/konsulacie należy dodatkowo przynieść dowody pokrewieństwa (np. kopię aktu ślubu, akt urodzenia dziecka) oraz osobny formularz I-20 dla najbliższych. Członkowie rodziny mogą wtedy otrzymać takie typy wizy: wiza F1 USA, M-2 lub J-2, w zależności od klasyfikacji wizy studenta.

Gdyby najbliżsi nie chcieli towarzyszyć aplikującemu na cały czas jego pobytu, a zdecydowaliby się go jedynie odwiedzić (na <90 dni), powinni złożyć wniosek online przez ESTA. To komputerowy system umożliwiający otrzymanie pozwolenia na pobyt poniżej 90 dni. Jako że Polska została dodana do programu bezwizowego, nie trzeba już ubiegać się o B-2. 

Wszystkie wskazane wizy dla najbliższych nie upoważniają ich do podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Studenci nie mogą się ubiegać o takie wizy dla swoich rodziców. Warto dodać, że małżonkowie tej samej płci są traktowani przez ambasadę/konsulat tak samo, jak małżonkowie odmiennej płci.

Czy jest możliwość utraty wizy studenckiej?

W razie utraty statusu studenta wiza F lub M traci ważność i uniemożliwia powrót do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku należy odwiedzić stronę internetową Urzędu Imigracyjnego USCIS oraz złożyć wniosek o wydłużenie/zmianę statusu nie-imigranta (formularz I-539).

Zgodnie z prawem imigracyjnym studenci, w których posiadaniu jest wiza F1 lub M1 mogą stracić status studenta, jeśli nie podejmą ponownie nauki w ciągu 5 miesięcy od daty przeniesienia do innej szkoły lub na inny kurs. Trzeba wówczas ubiegać się o nowy dokument, chyba że pobyt za granicą jest związany z realizowanym programem nauki. 

W praktyce utrata wizy studenckiej zdarza się rzadko, a dotknięte są nią głównie osoby, które dopuściły się drastycznego pogwałcenia prawa imigracyjnego.

Jakie są zalety posiadania wizy studenckiej?

  Wiza studencka USA umożliwia jej posiadaczowi podjęcie studiów na uczelni lub innej instytucji edukacyjnej oraz legalizuje jego pobyt w Stanach Zjednoczonych. Taka osoba ma możliwość wielokrotnego przekraczania granicy, a także otrzymania prawa jazdy oraz innych niezbędnych dokumentów. Z wizą studencką można podjąć pracę na część etatu podczas nauki – na I roku wyłącznie na terenie kampusu, a później poza nim: podczas Curricular Practical Training (CPT) lub Optional Practical Training (OPT). 

  zalety wiza studencka

  Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia Lagunity w procedurze wizowej?

  Jak widać, procedura wizowa jest dość skomplikowana i  bardzo łatwo jest się w tym pogubić. Nie warto dostarczać sobie dodatkowego stresu, ponieważ emocji towarzyszących przy wyjeździe na studia za ocean jest aż nadto. Dobrym sposobem jest więc konsultacja z wykwalifikowaną osobą. Dzięki specjalistom z Lagunita Education wszystkie wątpliwości kandydata zostaną rozwiane.

  Zapraszamy do kontaktu!


  Najczęstsze pytania

  Jakie są rodzaje wiz studenckich na studia w USA?

  Wyróżnia się trzy rodzaje wiz studenckich w USA (F-1, M-1 i J-1). Aplikując na uczelnię o charakterze akademickim, czyli np. college lub uniwersytet, należy złożyć wniosek o wizę F-1. Planując kształcenie typowo zawodowe, np. w technical institute czy community college, trzeba uzyskać wizę M-1. Ostatnia jest przeznaczona głównie dla studentów z wymiany.

  Jak dostać wizę studencką do USA?

  Do wniosku o przyznanie wizy potrzebny jest ważny paszport, elektroniczny formularz o wizę nieimigracyjną, potwierdzenie opłacenia wniosku o wizę nieimigracyjną zdjęcie o wymiarach 5 cm x 5 cm i zatwierdzony formularz I-20.

  Ile kosztuje wyrobienie wizy?

  Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizy F-1, M-1 i J-1 wynosi 160 $. Potwierdzenie wykonania transakcji jest jednym z elementów niezbędnych do uzyskania wizy.

  Ile trwa wyrobienie wizy?

  Samo wyrobienie wizy trwa około 5-10 dni roboczych, jednak przed tym należy umówić spotkanie z konsulem oraz wyrobić odpowiedni formularz, co może trwać do 6 tygodni. Proces wyrabiania wizy najlepiej rozpocząć więc minimum 2 miesiące przed rozpoczęciem nauki. 

  Jak długo ważna jest wiza studencka do USA?

  Posiadacz wizy studenckiej może wjechać na teren Stanów Zjednoczonych nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia studiów. Ważność dokumentu zależy od tego, jak długo będzie trwało kształcenie, jednak zazwyczaj jest wydawana na okres do 5 lat.

  Zobacz wskazówki Marleny jak przygotować się do aplikacji na studia w USA


  Oceń artykuł:

  Średnia 5/5 na podstawie 7 opinii.
  Czytaj więcej:

  Spełnij z nami swój american dream i aplikuj na studia w USA

  Zostaw kontakt

  ikona telefon

  Zadzwoń do nas
  +48 531 60 60 03

  Czekamy na Twój telefon!
  Codziennie od 9:00 do 17:00

  ikona mail

  Napisz do nas
  office@lagunita.education

  Nie lubisz formularzy kontaktowych?
  Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób