Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-w-usa

Wiza studencka w USA - wszystko co musisz wiedzieć

zdjęcie Jakub Madej autora postu o Wiza studencka w USA - wszystko co musisz wiedzieć Jakub Madej | Yale University | 2021-08-05
  • Istnieją trzy główne typy wiz studenckich w USA, o które można ubiegać się w ambasadach i konsulatach USA.
  • Koszt uzyskania wizy studenckiej, niezależnie od typu, wynosi 160$.
  • Procedura aplikacyjna trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy, wizy studenckie wydawane są na cały okres studiów.
Kacper - mentor lagunity

Chcesz studiować w USA? Przygotujemy Cię do rekrutacji

Wizy studenckie do USA, wszystko co musisz o nich wiedzieć

Obcokrajowcy wybierający się na studia do Stanów Zjednoczonym muszą uzyskać odpowiednią wizę w celu zalegalizowania ich pobytu na czas trwania nauki. Aby ubiegać się o nią, interesanci muszą posiadać odpowiednie dokumenty, wysłane im uprzednio przez amerykańskie uczelnie. Istnieją trzy kategorie wiz studenckich, o które mogą ubiegać się zainteresowani studenci: F, J i M. Wszystkie typy wiz studenckich (F, J, M) kosztują 160 dolarów, czyli około 620 zł. Wizy studenckie są najczęściej wizami wieloletnimi, a okres ich ważności odpowiada co najmniej przewidywanemu okresowi studiów. Wyjątkiem będą tutaj kilkumiesięczne międzynarodowe wymiany naukowe, w wypadku których wizę można otrzymać na kilka miesięcy. Wizy studenckie przyznają posiadaczowi prawo do wielokrotnego przekraczania granicy. Proces ubiegania się o wizę studencką zajmuje od 2 tygodni do 2 miesięcy i należy go rozpocząć odpowiednio wcześniej przed planowanym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Wizy wjazdowe wklejane są do paszportu po złożeniu odpowiednich dokumentów oraz spotkaniu w ambasadzie lub konsulacie USA. Starając się o daną wizę, można aplikować także o wizy dla najbliższych członków rodziny (małżonka, dziecka). Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi informacji o poszczególnych rodzajach wiz, procedury aplikowania na nie oraz obwarowań związanych z wyrobieniem i posiadaniem wizy.

Rodzaje wiz studenckich

wiza F-1

Wiza F-1 to najbardziej popularny rodzaj wizy studenckiej. Wizy F-1 przyznawane są uczniom lub studentom, którzy albo sami pokrywają koszty swojej edukacji, albo mogą poświadczyć odpowiednie finansowanie ze źródeł prywatnych i instytucji edukacyjnych takich jak np. szkoła, college czy uniwersytet. Uczestnicy kursów, które obejmują program edukacyjny zajmujący ponad 18 godzin na tydzień także są zobowiązani do złożenia aplikacji na wizę F1.

wiza M-1

Wizy M-1 przyznawane są studentom szkół zawodowych i innych o profilu odmiennym od czysto akademickiego. Zabiegać się o nie mogą np. studenci dwuletnich szkół technicznych lub zawodowych. Wizy M-1 przyznawane są także interesantom, którzy pragną podjąć praktyki zawodowe, które mają na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i mają charakter odmienny od stricte naukowego.

wiza J-1

Wizy J-1 przeznaczone są dla studentów, którzy otrzymali środki na studia od fundacji rządowych i prywatnych (np. stypendium Fulbrighta) albo biorą udział w międzynarodowych wymianach naukowych lub kursach językowych. Od niektórych posiadaczy wizy J-1 wymaga się, aby po ukończeniu studiów wrócili do kraju ojczystego na okres przynajmniej 2 lat. Najczęściej wymóg ten dotyczy osób, których koszty życia na studiach w USA zostały pokryte przez amerykańskie stypendia rządowe (np. stypendium Fulbrighta).Procedura aplikacyjna i potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane podczas wnioskowania o wizę to:

  1. Ważny paszport - w przypadku większości krajów data ważności powinna sięgać przynajmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie.
  2. Formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).
  3. Potwierdzenie podniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną. Koszt takiej opłaty wynosi 160 dolarów.
  4. Jedno zdjęcie o wymiarach 5 cm x 5 cm. Zdjęcie powinno być wykonane w przeciągu ostatniego pół roku.
  5. Zatwierdzony formularz I-20.

Procedura aplikacyjna krok po kroku:

Aby aplikować o wizę studencką, należy najpierw zostać zaakceptowanym przez uczelnię w Stanach Zjednoczonych, która wyśle odpowiedni formularz i zaproszenie na studia lub inny dokument potwierdzający przyjęcie kandydata. Po otrzymaniu od uczelni formularzu I-20 (lub DS-2019 w przypadku wizy J-1), trzeba przygotować dokumenty potwierdzające tożsamość oraz udowodnić na amerykańskiej stronie internetowej posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów czesnego i utrzymania w czasie studiów, a także wypełnić formularz elektroniczny wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). Aby złożyć formularz I-20 lub DS-2019 należy udowodnić odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (zazwyczaj szkoły wymagają zdania egzaminu TOEFL) oraz przedstawić uczelni dokumenty potwierdzające posiadanie środków na opłacenie studiów lub ich etapu (np. pierwszego roku studiów). Środki na pokrycie kosztów studiów mogą pochodzić z różnych źródeł np. własnych oszczędności, stypendiów naukowych lub pochodzących od podmiotów prywatnych, wsparcia finansowego ze strony rodziny. Następnie należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną. Koszt takiej opłaty wynosi 160 dolarów. Po dokonaniu powyższych czynności można umówić się przez stronę internetową konsulatu/ambasady na spotkanie. W tym celu trzeba podać trzy informacje: numer paszportu, numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę oraz dziesięciocyfrowy numer kodu kreskowego potwierdzający złożenie formularza DS-160. Na spotkanie należy zabrać aktualny paszport, zdjęcie o rozmiarach 5cm x 5cm, potwierdzenie spotkania oraz wydruk potwierdzający złożenie formularza DS-160. Ponadto warto mieć ze sobą zaproszenie wysłane przez uczelnię lub inną instytucję przyjmującą, certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego oraz dokument wydany przez bank, który potwierdzi możliwości finansowe do pokrycia wszelkich wydatków związanych z nauką w Stanach. Studenci ubiegający się o wizę M-1 obligatoryjnie muszą wykazać zdolność do pokrycia kosztów nauki i utrzymania przez cały okres planowanego pobytu.Wizy dla najbliższych

Podczas występowania o wizę studencką aplikujący może zaznaczyć, że stara się także o wizy dla członków najbliższej rodziny (tj. małżonków lub dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia) na czas jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. W takim wypadku na umówione spotkanie w ambasadzie/konsulacie należy dodatkowo przynieść dowody pokrewieństwa (np. kopię aktu ślubu, akt urodzenia dziecka) oraz osobny formularz I-20 dla najbliższych. Członkowie najbliższej rodziny mogą wtedy otrzymać wizę M-2, F-2 lub J-2, w zależności od klasyfikacji wizy studenta (odpowiednio M-1, F-1 lub J-1). Gdyby najbliżsi nie chcieli towarzyszyć aplikującemu na cały czas jego pobytu, a zdecydowaliby się go jedynie odwiedzić, powinni ubiegać się o uzyskanie wizy na pobyt tymczasowy (B-2). Wszystkie wskazane wizy dla najbliższych nie upoważniają ich do podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Studenci nie mogą się ubiegać o takie wizy dla swoich rodziców. Warto dodać, że małżonkowie tej samej płci są traktowani przez ambasadę/konsulat tak samo, jak małżonkowie odmiennej płci.

Możliwość utraty wizy studenckiej

W razie utraty statusu studenta wiza F lub M traci ważność i uniemożliwia powrót do Stanów Zjednoczonych. Aby ubiegać się o przywrócenie statusu studenta, należy odwiedzić stronę internetową Urzędu Imigracyjnego USCIS oraz złożyć wniosek o wydłużenie/zmianę statusu nie-imigranta (formularz I-539). Zgodnie z prawem imigracyjnym studenci, którzy posiadają wizę F-1 lub M-1 mogą stracić status studenta, jeśli nie podejmą ponownie studiów w ciągu pięciu miesięcy od daty przeniesienia do innej szkoły lub programu. Studenci, którzy mieli ponad pięciomiesięczną przerwę w nauce, muszą ubiegać się o nową wizę F-1 lub M-1, chyba że pobyt za granicą jest związany z realizowanym programem nauki. W przeciwieństwie do osób starających się o wizę turystyczną, aplikujący, którym nie przyznano wizy studenckiej, mogą się ponownie ubiegać o spotkanie w konsulacie/ambasadzie przed upływem roku. W praktyce utrata wizy studenckiej zdarza się rzadko, a dotknięte są nią głównie osoby, które dopuściły się drastycznego pogwałcenia prawa imigracyjnego.

Zalety posiadania wizy studenckiejWiza studencka umożliwia jej posiadaczowi podjęcie studiów na uczelni lub innej instytucji edukacyjnej oraz legalizuje jego pobyt w Stanach Zjednoczonych. Posiadacze wizy studenckiej nabywają możliwość wielokrotnego przekraczania granicy, a także otrzymania prawa jazdy oraz innych niezbędnych dokumentów. Niejednokrotnie wiza studencka umożliwia podjęcie różnego rodzaju praktyki, a czasami nawet legalnej pracy w wybranym miejscu, także poza kampusem szkoły. Ponadto wiza studencka jest bez wątpienia idealnym rozwiązaniem dla osób, które wiążą swoje przyszłe plany naukowe lub zawodowe z Ameryką.


Najczęstsze pytania

Jakie są rodzaje wiz studenckich na studia w USA?

Istnieją trzy rodzaje wiz: F-1, M-1, J-1. Wiza F-1 jest najbardziej popularna, przyznawana jest studentom, którzy sami pokrywają koszty studiów. O wize M-1 mogą ubiegać się studenci szkół zawodowych oraz osoby chcące odbyć praktyki zawodowe. Wiza J-1 przyznawana jest studentom, którzy studia opłacają ze środków, jakie otrzymali od fundacji rządowych i prywatnych lub biorą udział w wymianie międzynarodowej.

Jakie dokumenty są potrzebne, by dostać wizę?

Do wniosku o przyznanie wizy potrzebny jest ważny paszport, elektroniczny formularz o wizę nieimigracyjną, potwierdzenie opłacenia wniosku o wizę nieimigracyjną zdjęcie o wymiarach 5 cm x 5 cm i zatwierdzony formularz I-20.

Ile kosztuje wyrobienie wizy?

Wiza F-1 lub M-1 przyznana na podstawie formularza I-20 kosztuje 350 dolarów. Podczas udziału w wymianie międzynarodowej i ubieganiu się o wizę J-1 opłata wynosi 220 dolarów. 35 dolarów kosztuje wiza dla krótkoterminowych programu wymiany międzynarodowej. 

Ile trwa wyrobienie wizy?

Samo wyrobienie wizy trwa około 5-10 dni roboczych. Jednak przed tym należy umówić spotkanie z konsulem oraz wyrobić odpowiedni formularz co może trwać do 6 tygodni. Proces wyrabiania wizy najlepiej rozpocząć minimum 2 miesiące przed rozpoczęciem nauki. Jednak wiza może zostać wydana dopiero 120 dni przed datą rozpoczęcia studiów.

Jak długo ważna jest wiza studencka do USA?

Termin ważności wiz zależy od długości programu realizowanego na terenie USA. Na teren Stanów Zjednoczonych z wizą F-1, M-1 lub J-1 możemy wjechać dopiero 30 dni przed datą rozpoczęcia studiów. 

Zobacz, jak możemy Ci pomóc rozpocząć wymarzone studia w USA


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 4 opinii.
Czytaj więcej:

Chcesz studiować w USA? Przygotujemy Cię do rekrutacji

Zamów rozmowę!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej