#studia-w-usa #undergraduate #egzaminy-jezykowe

Dowiedz się więcej o uniwersytetach Ivy League i procesie rekrutacji

Ivy League | Sprawdź aplikację na najlepsze uczelnie w USA

zdjęcie Klaudia Borowiec autora postu o Ivy League | Sprawdź aplikację na najlepsze uczelnie w USA Klaudia Borowiec | Szkoła Główna Handlowa | 2021-10-12 (ostatnia aktualizacja: 2023-10-17)
 • Ivy League, czyli Liga Bluszczowa, to określenie grupy ośmiu prestiżowych uniwersytetów położonych na wschodnim wybrzeżu USA.
 • Nazwa pochodzi od ligi sportowej, powstałej w 1954 roku i zrzeszającej te uczelnie.
 • Wszystkie uniwersytety z Ligi Bluszczowej plasują się wśród czternastu najlepszych uczelni w USA i dwudziestu trzech na świecie.
Kacper - mentor lagunity bluszczowa liga

Aplikuj z nami na najlepsze uniwersytety w USA

strzalka
Kacper, mentora aplikantów na studia w USA

Czym jest Ivy League i jakie zrzesza uniwersytety?

Ivy League, czyli Liga Bluszczowa, to określenie, którego używa się do grupy ośmiu uniwersytetów: jednych z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w USA i na świecie. W skład uniwersytetów Ivy League wchodzą:

 • Uniwersytet Browna
 • Uniwersytet Columbia
 • Uniwersytet Cornella
 • Uniwersytet Dartmoutha
 • Uniwersytet Harvarda
 • Uniwersytet w Princeton
 • Uniwersytet Pensylwanii
 • Uniwersytet Yale’a


Sama nazwa nie jest specjalnie wyszukana - odnosi się do elementu, który zdobi starsze budynki każdej z uczelni: bluszczu (ang. ivy). Co więcej, bluszcz w tamtym kręgu jest swego rodzaju symbolem – zwykle na wiosnę odbywają się uroczystości sadzenia bluszczu, których tradycja sięga początków XIX wieku. Sami studenci uznają go za element nieodłączny i traktują jako sposób identyfikacji.

Co ciekawe, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ta nazwa, Liga Bluszczowa, dotyczy właściwie ligi sportowej (konferencji sportowej) i pierwotnie niewiele miała wspólnego z poziomem nauczania.

Liga bluszczowa została założona w 1954 r. jako liga sportowa w ramach NCAA, czyli Narodowego Stowarzyszenia Sportów Akademickich. NCAA jest podzielone na 3 dywizje, do których przypisuje się uczelnie na podstawie liczby zespołów w reprezentacji, infrastruktury sportowej oraz budżetu przeznaczanego na stypendia i rozwój oferty sportowej.

Co ciekawe, w NCAA Division I wymagane jest wystawienie minimum 14 zespołów, przy czym minimum 7 drużyn kobiecych i 6 męskich. Ivy League należy oczywiście do NCAA Division I, czyli tej najzamożniejszej oraz reprezentującej najwyższy poziom rozgrywek.

Jak powstała Bluszczowa Liga?

Zgodnie z oficjalną wersją wydarzeń historia Ivy League (określanej także nazwą ,,Ancient Eight”, czyli antycznej ósemki) zaczęła się tuż po tym, gdy do Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Dartmouth, Cornell i University of Pennsylvania dołączył Uniwersytet Browna.

Jednak pierwsze wzmianki o Ivy League pojawiły się na łamach gazet już w latach 30 XIX wieku. Dokładnie w 1935 roku Associated Press napisał artykuł o lidze sportowej, którą miałyby tworzyć  elitarne prywatne szkoły z północnego wschodu.

Bluszczowa Liga różniłaby się od innych uczelnianych konferencji tym, że tworzące ją szkoły nie oferowałyby żadnych stypendiów sportowych dla swoich podopiecznych. Co więcej, zgodnie z założeniami Ivy League, sportowcy ubiegający się o przyjęcie do Yale, Princeton i Columbia byli traktowani na równi z innymi kandydatami. Oznacza to, że tak jak pozostali musieli (oprócz talentu sportowego) odznaczać się wiedzą i nienaganną postawą, aby móc uczyć się i trenować na uczelni Ligii Bluszczowej

Prawie dwadzieścia lat po tych dziennikarskich wzmiankach, Ivy League stała się oficjalnym członkiem NCAA, czyli amerykańskiej ligi koszykówki, przez co zyskała międzynarodową sławę i prestiż społeczny i akademicki. 

Myślisz o studiowaniu na Ivy League?

Możemy pomóc Ci w skutecznej aplikacji!

Ivy League to zrzeszenie najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w USA.
Uczelnie Ivy League są bardzo selektywne względem kandydatów.
Dobre dokumenty (np. esej, rekomendacje) to ważny element pomyślnej aplikacji; napisz je z nami!
Profesjonalna korekta dokumentów aplikacyjnych. Doświadczeni doradcy. Skuteczne przygotowanie do egzaminów.
kobieta liga bluszczowa
Skonsultuj się z mentorem

Liga Bluszczowa USA: uniwersytety

Wszystko zaczęło się od Uniwersytetu Harvarda, który uformowany w 1636 roku w kolonii Massachusetts Bay, powstał w wyniku głosowania wśród lokalnej ludności. Z biegiem lat uczelnia prosperowała, co stało się dzięki Johnowi Harvardowi. Człowiek ten przepisał uczelni w testamencie połowę majątku i obszerny zbiór książkowy. W efekcie Harvard stał się pierwszą i najważniejszą instytucją szkolnictwa wyższego w USA. 

Pozostałe sześć szkół Ivy League pochodzi z XVIII wieku. Yale był trzecim najstarszym amerykańskim uniwersytetem po założeniu w 1701 roku, następnie UPenn w 1740 roku, Princeton w 1746 roku i Columbia: najstarszy college w stanie Nowy Jork, który rozpoczął swoją działalność w 1754 roku. Oprócz nich powstały jeszcze Brown i Dartmouth kolejno w 1764 i 1769 roku.

Cornell został założony sto lat później, w 1865 roku, co czyni go jedyną szkołą Ivy League utworzoną po powstaniu Stanów Zjednoczonych.

Jak przebiega rekrutacja na Uniwersytety Ivy League?

Rekrutacja na Uniwersytety Ivy League i ogólnie rzecz biorąc na studia w USA, zaczyna się dużo wcześniej niż w Polsce. Dlatego potencjalni kandydaci powinni już na początku liceum przygotowywać się do procesu rekrutacji. Są wówczas w stanie zwiększyć swoją szansę na pomyślną aplikację. Szczególnie, że uczelnie należące do Ivy League cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów z całego świata. O czym warto pamiętać?

Proces rekrutacji i wymagane dokumenty może się różnić między danymi uniwersytetami, dlatego warto wcześniej przemyśleć, na jaką uczelnie chcemy aplikować i dokładnie sprawdzić, jakie stawia wymagania dotyczące aplikowania.

Im szybciej zaczniemy myśleć o rekrutacji na studia na Ivy League, tym większa szansa na uzyskanie stypendium.

Jak aplikować na Ivy League?

Żeby zaaplikować na Uniwersytety Ivy League będziesz potrzebować konta w systemie Common Application, gdzie wgrasz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez daną uczelnię. Platforma Common Application jest odpowiedzialna za dostarczenie dokumentów do wybranych przez Ciebie uczeli. Z reguły do systemu warto zarejestrować się tuż przed rozpoczęciem klasy maturalnej i stopniowo uzupełniać swój profil. Musisz pamiętać, żeby zdążyć ze swoim podaniem do końca grudnia – zwykle wtedy mija ostateczny termin składania aplikacji na studia w USA.

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji? 

Oto najbardziej nielubiana część aplikacji na wszelkie zagraniczne studia – formalności. Aplikacja na Uniwersytety Ivy League będzie wymagała od Ciebie dostarczenia niezbędnych dokumentów na różnych etapach rekrutacji. Wśród nich są: 

 • wyniki egzaminów językowych: TOFEL lub IELTS (sprawdź jak przygotować się do egzaminu TOEFL);
 • wyniki egzaminów z wiedzy ogólnej: SAT/ACT lub GRE (w przypadku studiów II stopnia);
 • ogólne informacje o kandydacie;
 • wykaz przedmiotów i ocen z poprzednich lat nauki oraz spis najważniejszych osiągnięć ucznia;
 • esej aplikacyjny (Jak napisać esej aplikacyjny?);
 • krótką listę wartościowych zajęć dodatkowych, najlepiej innych, niż opisane zostaną w eseju aplikacyjnym;
 • listy referencyjne od nauczycieli szkolnych, pozaszkolnych czy opiekunów wolontariatu (zazwyczaj wymagane są co najmniej 2 listy rekomendacyjne);
 • świadectwo ukończenia liceum i wyniki matury (dosyłane są później)
 • potwierdzenie zapłaty za każdą wysłaną aplikację ($70 - $85 w zależności od uczelni).

Jakie są progi punktowe SAT na uczelnie Ivy League?

Jedno z pierwszych skojarzeń, jakie nasuwa się na myśl, kiedy staramy się scharakteryzować uniwersytety Ivy League to niskie wskaźniki przyjęć. Zwykle niewielki odsetek kandydatów dostaje zaproszenie na studia do szkol wchodzących w skład Bluszczowej Ligii. Do której uczelni z antycznej ósemki najłatwiej się dostać?

Jakie wyniki trzeba uzyskać i z jakimi kosztami należy się liczyć aplikując na poszczególne uczelnie Ivy League? Poniżej prezentujemy progi punktowe z egzaminów SAT oraz wysokość czesnego na danym Uniwersytecie. 

Harvard University

To najbardziej rygorystyczna uczelnia z grona Ivy League, ponieważ akceptuje tylko 4.6% kandydatów, wymagając przy tym GPA (amerykańskiej średniej ocen) na poziomie minimum 3.0. Harvard nie wyznaczył minimum testowego jeśli chodzi o SAT, ponieważ podobnie jak kilka innych uniwersytetów ,,antycznej ósemki” traktuje on SAT i ACT jako egzaminy opcjonalne. Jednakże studenci, którzy zostali przyjęci na uczelnię, osiągali minimum 1460 punktów. Wyniki ACT natomiast zwykle wahają się od 33 do 35. Aby pozytywnie przejść przez rekrutację na Harvard trzeba więc wykazać się ogromną wiedzą i determinacją. 

Princeton

Princeton ze wskaźnikiem przyjęć równym 5.8% przyjmuje blisko 6 uczniów na 100 chętnych. Wymagany GPA na uczelni wynosi 3.46, ze średnią oceną A-. Jednym z ważniejszych rozporządzeń Uniwersytetu w Princeton, związanych z rekrutacją, jest certyfikaty SAT lub ACT. Princeton akceptuje wyniki SAT, które oscylują w granicach od 1460 do 1570 (od 740 do 800 za część matematyczną i 710-770 za sekcje Reading i Writing), a także od 33 do 35 z ACT. 

Yale

Wskaźnik akceptacji na Uniwersytecie Yale wynosi 6.3%. Uczelnia nie ustanowiła minimalnego wymogu GPA, ale z tego, co można wywnioskować z poprzednich rekrutacji, na studia w Yale trzeba mieć średnią w wysokości 4.10. Oficjalnie, Yale nie wymaga przesłania wyników SAT lub ACT. Wiadomo jednak, że prawie połowa przyjętych kandydatów na studia licencjackie w Yale posiadała certyfikat i  uzyskiwała od 1450 do 1560 z SAT, oraz wynik z ACT między 32 a 36.

Dartmouth

Dartmouth College ma wskaźnik akceptacji równy 7.9%. Kolegium w Dartmouth wymaga także osiągnięcia GPA w wysokości co najmniej 3.52, chociaż jak wskazują statystyki zdecydowana większości przyjętych ma GPA na poziomie 3.7. Średni wynik SAT w Dartmouth sięga 1486 (około 710-770 z sekcji Reading na SAT i 730-790 z części matematycznej), zaś ACT należy zdać na 33.

Cornell

Uniwersytet w Cornell to uczelnia Ivy League, do której najłatwiej się dostać, ponieważ ma najwyższy wskaźnik przyjęć równy 10.85%. Średnie GPA kandydata wynosi 4.05. Przeciętny wynik SAT, który należy zdobyć, aby dostać się na tę uczelnię, waha się w przedziale od 1420 do 1540. Okazuje się jednak, że ponad połowa przyjętych kandydatów zdała SAT na minimum 1500. Wyniki ACT natomiast sięgają od 32 do 35, z czego większość aplikantów osiąga więcej niż 34. 

Warto dodać także, że Cornell wymaga egzaminu SAT na wydziały kierunki takie jak np.: agrokultura, architektura, studia biznesowe, nauki przyrodnicze, zarządzanie i sztuka. 

Columbia

Columbia University przyjmuje około 5 kandydatów na 100 ubiegających się o przyjęcie absolwentów liceów. Podobnie jak pozostałe uniwersytety Ivy League, Columbia nie ma minimalnego wymogu GPA, ale sądząc po wcześniejszych rekrutacjach, wysokość średniej sięga 4.14. Poza tym wynik SAT powinien wynieść około 1510-1560, a ACT na poziomie 32-35.

UPenn

Wskaźnik przyjęć na UPenn wynosi  7.7%. Uczelnia nie  określiła, jakie GPA powinni osiągnąć kandydaci, ale  statystyki jasno wskazują, że aplikanci ze średnią w wysokości 4.10 mogą liczyć na przyjęcie na UPenn. Uniwersytet Pennsylvania wymaga od kandydatów także zdania SAT na wynik od 1490 do 1560, lub ACT na 35-36

Brown

Ostatni z grona Ivy League, uniwersytet Browna ma wskaźnik przyjęć równy 7.1 procent. Uczelnia podobnie jak inne najlepsze uniwersytety w USA nie podaje minimalnych wymagań GPA, jednak wnioskując po poprzednich rekrutacjach, wysokość średniej to około 4.05. Większość aplikantów podchodzi do testów SAT lub ACT, które zdaje na 1480-1560 lub 33-35 punktów.

Ivy League USA koszty studiów – ile wynosi czesne?

Średni koszt studiów dla kierunków licencjackich w sezonie 2023/2024 na Ivy League wynosi $62 tys.

Dokładne koszty studiów licencjackich na uniwersytetach Ivy League został przedstawiony w poniższej tabeli.

Uniwersytet Ivy League

Czesne w 2023/24

Średnie opłaty wraz z zakwaterowaniem, planem żywieniowym, transportem

Łączne opłaty w 2023/2024 roku 

Harvard 

$54 269

ok. $28 000

$82 950-$87 450

Uniwersytet Pennsylvania

$58 620 

ok. $30 400

$89 028-$88 892

Princeton 

$59 710

ok. $25 400

$85 140

Dartmouth College

$63 684

ok. $24 00

$87 793

Cornell 

$65 204

ok. $23 000

$88 150

Brown 

$65 656

ok. $23 300

$88 948

Yale

$64 700

ok. $23 000

$87 705

Columbia 

$65 524

ok. $20 400

$85 967

Koszty studiów magisterskich na Ivy League są niższe niż czesne na kierunkach BA. W ostatnim roku akademickim wyniosły średnio 53 000 dolarów, natomiast prognoza na nowy rok wskazuje wzrost ceny studiów o ponad 1000 dolarów.

Każdy z uniwersytetów Ivy League zapewnia wsparcie finansowe, oferując wysokie stypendia naukowe dla uczniów. Nauka w Ivy League nie musi być tak kosztowna, jak się wydaje. Co więcej, Harvard, Princeton, czy Yale rekrutują wg koncepcji Need-Blind, która umożliwia kandydatom studia  m.in. na uczelniach Ivy League bez względu na sytuację materialną, w jakiej się znajdują. 

Dlaczego warto podjąć studia na Ivy League?

Mimo sportowych korzeni tego ugrupowania, nazwa Ivy League odnosi się bardziej do prestiżu tych uczelni. To, co łączy je wszystkie to bardzo skrupulatny i wymagający system rekrutacji, selektywność w przyjęciach nowych studentów, długa tradycja (7 z tych uniwersytetów powstało jeszcze w epoce kolonialnej, jedynie Cornell został założony w XIX wieku), bardzo duży budżet i jednocześnie wysokie stawki czesnego. Ponadto, wszystkie 8 uniwersytetów Ivy League plasuje się w TOP14 uczelni w USA wg U.S. News & World Report, w tym 4 z nich znalazły się w TOP3 (Columbia i Yale ex aequo na 3. miejscu). W rankingu światowym 3 z tych uczelni zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce.

Nie ma się co dziwić, że uniwersytety te mają tak dobre wyniki, gdy ich budżety często przewyższają PKB całych państw. Dzięki temu studenci żyją i uczą się w godnych warunkach: z dostępem do nowoczesnych rozwiązań i sprzętów, wyposażonych laboratoriów, bibliotek pełnych książek sprzed paru wieków, jak i najświeższych wydań opracowań naukowych. Wykładowcy to osoby o światowej sławie w swoich dziedzinach, ludzie pełni pasji i eksperckiej wiedzy. To wszystko sprawia, że nauka w takim środowisku jest przyjemna i sprzyja wysokim osiągnięciom studentów. 

Ile trwają studia na Ivy League?

Studia na Ivy League trwają tyle, ile standardowe studia w USA.  Kandydaci, w zależności od tego na jakim etapie nauczania są i jakie mają ambicje, mogą aplikować na na 2-letni Community Collage (Associate) lub 4-letni Collage (Bachelor), studia magisterskie (Master) albo doktoranckie (Phd). 

Ile czasu trwają studia na Ivy League?

Jacy są znani absolwenci Ivy League?

Fakt, że elitarne uniwersytety Ivy League przyciągały do siebie tysiące kandydatów na studia, nikogo nie dziwi. Co ciekawe, w murach uczelni Ligii Bluszczowej uczyli się ludzie tacy jak: Barack Obama, Bill Clinton, John F. Kennedy, czy George W. Bush.

Czy komisje rekrutacyjne od początku przeczuwały, jaki potencjał edukacyjny i charyzma drzemię w niegdyś nieznanych, a obecnie sławnych aplikantach? Czy może to studia w Ivy League ukształtowały polityków, aktorów, pisarzy, naukowców na tyle, aby po ukończeniu nauki postanowili oni tworzyć i kontynuować swoją karierę? Jedno jest pewne: ukończenie którejś z uczelni Ligi Bluszczowej dobre prezentuje się w CV, umożliwia pewny start w przyszłość i pozwoli na znalezienie zatrudnienia w krótkim czasie..

Jakie sławy, oprócz wymienionych byłych prezydentów USA studiowały na Ivy League?

 • Gwiazdy kina: Meryl Streep, Paul Newman, Vincent Price, Natalie Portman,  James Stewart, Emma Watson, Jessica Capshaw, John Krasiński, Todd Haynes, Darren Aronofsky.
 • Artyści i muzycy, czyli Tom Morello z grupy Rage Against the Machine, Art Garfunkel z rockowego duetu Simon & Garfunkel,  Jack Kerouac i Allen Ginsberg 
 • Astronauta Thomas O.Paine
 • Pisarz Jeffrey Eugenides, 
 • Dziennikarka (polskiego pochodzenia)  Anne Applebaum
 • Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie biologii molekularnej (Craig Cameron Mello), a także Paul Krugman, który zasłynął w ekonomii czy autorzy literaccy Pearl S. Buck oraz Toni Morrison, Robert Frost oraz Richard Eberhart, J.D. Salinger, 
 • Przedsiębiorcy Donald Trump, Irena Rosenfeld i Sandi Peterson, Warren Buffet, Eric Schmidt, Jeff Bezos czy Brian Goldner.

Jak widać, Ivy League USA to zrzeszenie naprawdę prestiżowych uczelni, które prowadzą do sukcesu w wielu różnych karierach.


Uniwersytety Ivy League to nie tylko wysoki poziom nauczania

Ivy League to nazwa, która, dzięki osiągnięciom i popularności zrzeszających uczelni, już tak mocno osiadła w świadomości ludzi i stała się wręcz archetypem uczelni, że zaczęto używać nazw porównawczych opartych o Ivy League, tak np.: mniej popularne uczelnie określają się “Hidden Ivies”, publiczne uniwersytety “Public Ivies” lub szkoły z południa “Southern Ivies”. Ponadto, podobne ugrupowania topowych uczelni z innych państw, przykładowo Oxbridge, Golden Triangle (Wielka Brytania), C9 League (Chiny), Group of Eight (Australia) czy Imperial Universities (Japonia) określane są jako Ivy League tamtych krajów.

Nie da się więc ukryć, że grupa właśnie tych ośmiu uniwersytetów to światowy crème de la crème edukacji wyższej. Fakt, że nazwa Ivy League pochodzi od ligi sportowej, nadaje im jeszcze więcej prestiżu. Świadczy o tym, że władze tych uniwersytetów stawiają na ogólny rozwój, wspierają zarówno ścisłe umysły, jak i wybitnych sportowców, pokazują, że nauka musi iść w parze ze zdrowiem fizycznym, a sport jest jednym z elementów dobrego, szczęśliwego życia.

Po co korzystać ze wsparcia Lagunita w aplikacji na Ivy League USA?

Jednej z mentorek Lagunita Education – Marlenie – udało się obniżyć koszt swoich studiów o 90 000 złotych, co umożliwiło jej naukę w jednej z najlepszych uczelni na świecie. Chcesz poznać jej historię i dowiedzieć się, jak powtórzyć jej sukces? Zgłoś się do Lagunita Education, a to, co uważasz za niemożliwe, się spełni!

Liga Bluszczowa polska pomoc w aplikacji? To możliwe! Przeprowadzimy Cię przez każdy etap rekrutacji, zwiększając Twoje szanse na sukces. Nasze kursy przygotowawcze do egzaminów (językowych, SAT, GRE i innych) pozwolą Ci osiągnąć wysokie wyniki, gwarantujące miejsce na najlepszych uczelniach na świecie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Najczęstsze pytania

Co to jest Ivy League?

Ivy League to stowarzyszenie 8 prestiżowych, amerykańskich uniwersytetów. Nazwa pochodzi od XIX-wiecznej tradycji sadzenia bluszczu.

Jakie są początki Ivy League?

Termin Ivy League pojawił się w 1954 roku, kiedy to powstała konferencja lekkoatletyczna NCAA dla Division I. W tamtym czasie elitarność tych szkół wynikała tak naprawdę z ich prestiżu w sferze sportów, takich jak np. koszykówka.

Która szkoła Ivy League jest najlepsza?

Numerem 1 wśród tzw. Ivies jest Uniwersytet Harvardzki, który uważa się nie tylko za jedną z najlepszych uczelni w USA, ale i na świecie.

Co brać pod uwagę, wybierając szkołę Ivy League?

Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na ofertę edukacyjną, wymagania rekrutacyjne oraz lokalizację i kulturę kampusu. Poszczególne Ivies specjalizują się w różnych dziedzinach wiedzy i są rozsiane po całym północno-wschodnim wybrzeżu USA.

Warto studiować na Ivy League?

Uczelnie zrzeszone w Ivy League są jednymi z najlepszych i najbardziej prestiżowych na świecie. Tamtejsi absolwenci stanowią mocną konkurencję na globalnym rynku pracy. Studia w którejś z Ivies to poważna inwestycja w swoją przyszłość.

Kacper opowiada jak przejść przez proces aplikacyjny i dostać się na studia w USA


Oceń artykuł:

Średnia 4.5/5 na podstawie 15 opinii.
Czytaj więcej:

Aplikuj z nami na najlepsze uniwersytety w USA

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób