Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-usa #undergraduate #uczelnie-w-usa

Na czym polega egzamin GRE i kto musi go zdać

Test GRE na studia graduate ☑ Gdzie w Polsce zdasz GRE

zdjęcie Joseph Pomianowski autora postu o Test GRE na studia graduate ☑ Gdzie w Polsce zdasz GRE Joseph Pomianowski | Yale Law School, Harvard University | 2021-10-11 (ostatnia aktualizacja: 2022-08-10)
 • GRE (ang. Graduate Record Examinations) to standaryzowany egzamin krajowy, który jest wymagany w przypadku większości przyjęć do szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
 • Test GRE General składa się z 3 części: językowej (verbal), ilościowej (quantitative) oraz pisemnej (analitycal writing)
 • Koszt egzaminu wynosi GRE General wynosi 205 USD
Ula - mentorka lagunity

Przygotujemy Cię do zdania GRE na wysokim poziomie

Ula, instruktor w kursach SAT i GMAT

GRE (ang. Graduate Record Examinations) to standaryzowany egzamin krajowy, który jest wymagany w przypadku większości przyjęć do szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Test GRE General składa się z 3 części:

 • językowej (verbal),

 • ilościowej (quantitative),

 • pisemnej (analitycal writing).

Pierwsze dwie sekcje polegają na rozwiązywaniu testów wielokrotnego wyboru, podzielonych na 2 części po 20 zadań każda. W części pisemnej należy napisać dwa krótkie eseje na podany temat. Większość zdających podchodzi do egzaminu GRE w semestrze letnim lub jesiennym, na ostatnim roku studiów.

GRE - informacje ogólne

Test GRE trwa trzy godziny i czterdzieści pięć minut i jest obecnie oferowany w formie komputerowej w większości miejsc na świecie. Egzamin w formie papierowej jest natomiast dostępny tylko w ograniczonych regionach. Egzamin komputerowy ma charakter adaptacyjny, co oznacza, że po pierwszej sekcji językowej i ilościowej test dostosowuje się do poziomu kompetencji danego ucznia. Zarówno sekcje językowe, jak i ilościowe są oceniane w skali 130-170, a komponent pisemny jest oceniany w skali od 0 do 6 punktów. Jedna z sekcji jest traktowana jako testowa i nie podlega ocenie.

Test GRE - historia 

GRE, czyli Graduate Record Examinations ma za sobą długą historię. Pomysłodawcami GRE stali się dziekani czterech uniwersytetów Ivy League oraz Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Co zaskakujące, pierwszy egzamin, który został przeprowadzony w 1936 roku, traktowano jak eksperyment w szkolnictwie wyższym. 

Z biegiem lat jednak GRE przestał być testem dedykowanym wyłącznie dla elity z  najlepszych uczelni w USA, za jakie uważa się: Harvard University, Yale University, Princeton University i Columbia University. Z egzaminu GRE korzyści zaczęły czerpać także mniej znane ośrodki edukacyjne takie jak, chociażby University of Wisconsin, który stał się pierwszym publicznym uniwersytetem w historii, który za warunek konieczny do przyjęcia na uczelnię uznał właśnie GRE exam. Miało to miejsce dokładnie w 1938 roku.

Od tego czasu, konieczność zdawania GRE wprowadziły kolejno takie szkoły jak: Uniwersyt Iowa, Texas Tech University, Michigan State University, aby w 1948 roku stał się najważniejszym wymogiem dla 45 000 kandydatów na studia, którzy ubiegali się o przyjęcie do 500 amerykańskich college'ów. W tamtym momencie kontrolę nad testem przejęła także Educational Testing Service, czyli ETS, która zarządza GRE po dziś dzień. 

GRE test - struktura egzaminu

Po wielu zmianach strukturalnych testu zrewidowany General GRE zapewnia lepsze doświadczenia edukacyjne i w precyzyjny sposób sprawdza kompetencje i naturalne predyspozycje uczniów, walczących o przyjęcie na wymarzoną uczelnię. 

Na czym polega pisanie analityczne na egzaminie GRE?

Zaktualizowana sekcja językowa na teście GRE składa się ze zrozumienia tekstu i logicznego rozumowania. „Analyze an Issue" i „Analyze an Argument” sprawdza, jak kandydat na studia  radzi sobie z wyrażaniem własnych myśli, a także weryfikuje, czy potrafi on „przelać je na papier”, odpowiadając również na sformułowaną wcześniej tezę. W Analytical Writing nie wystarczy więc pisać na temat. Aby osiągnąć maksymalną ilość punktów, należy wykazać się intelektem i udzielić trafnych odpowiedzi, wspierając je odpowiednią argumentacją. 

Analytical Writing - test GRE

Sekcja językowa składa się ze zrozumienia tekstu i logicznego wnioskowania.

W dwóch zadaniach z Analytical Writing uczeń jest poproszony o "Analizę zagadnienia" i "Analizę argumentu". W pierwszym zadaniu "Analyze an Issue" widnieje opinia na dany temat, do której należy odnieść się w określony sposób. W drugim zadaniu natomiast aplikant musi rozważyć pewien argument, co czyni zgodnie z instrukcją, która jest podana w podpowiedzi.

Na czym polega sekcja Verbal Reasoning na teście GRE?

Verbal Reasoning, czyli logiczne rozumowanie na egzaminie GRE wymaga dokonania analizy i oceny argumentów, poczynając od identyfikacji słabych lub mocnych stron danej idei, a kończąc na wyciąganiu konstruktywnych wniosków. Sekcja ta ma zadanie sprawdzić uczniowską zdolność do formułowania niejednokrotnie skomplikowanych argumentów.

Oprócz tego, Verbal Reasoning na GRE exam weryfikuje także umiejętność analizy materiału pisemnego, a także bada, jak uczeń radzi sobie z doborem odpowiedniej terminologii i prawidłowym użyciem części składowych zdania. Zadania z cyklu Verbal Reasoning przybierają różne formy: 

 • Niektóre z nich polegają na uzupełnieniu luk w tekście. W każdej sekcji Verbal znajduje się około sześciu takich pytań, a czas przysługujący na ich rozwiązanie to około 1-1,5 minuty. Aby sprawnie poradzić sobie z takimi zadaniami i przewidzieć odpowiedzi, najlepiej powtórzyć specjalistyczne słownictwo, i nauczyć się dedukcji na postawie wskazówek kontekstowych zawartych w zdaniu. 
 • GRE zawiera również pytania opierające się na równoważności zdań. Ten typ zadań polega na odpowiednim doborze podanego wariantu odpowiedzi, tak aby utworzyć dwa zdania o podobnym znaczeniu. Zwykle na GRE zdarzaja się cztery takie zagadnienia. Warto poświecić na nie nie więcej niż 1 minutę.
 • GRE Exam to też rozumienie tekstu czytanego. Pytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem opierają są na fragmentach tekstu, które wyjaśniają i przybliżają omawianą w nich tematykę. Aby skutecznie je rozwiązać, należy nie tylko zrozumieć przedstawioną problematykę, ale również wyciągnąć właściwe wnioski z tekstu i potrafić go sparafrazować. GRE zawiera 10 pytań tego typu, które odnoszą się do pięciu różnych fragmentów. Aby nie szczędzić na nie zbyt wiele czasu, należy poświęcić na czytanie około 1-3 minuty, zaś 1 minutę na udzielenie odpowiedzi.

Na czym polega Quantative Reasoning na egzaminie GRE?

Część ilościową GRE często porównuje się do analogicznej sekcji w SAT. Aby poradzić sobie z poprawnym uzupełnieniem Quantative Reasoning, uczniowie powinni posiadać podstawową wiedzę z matematyki na poziomie szkoły średniej. Sekcja sprawdza znajomość: arytmetyki, geometrii, algebry, podstawowego prawdopodobieństwa i kombinatoryki oraz analizy danych. 

Większość zadań to pytania wielokrotnego wyboru, a za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi punkty nie są odejmowane.

Pytania w części Quantitative Reasoning również przybierają różne formy:

 • Porównywanie ilościowe

Pytania z zakresu oceny danych ilościowych porównują dwa parametry i określają związek, jaki między nimi zachodzi.

W każdej sekcji pojawia się około 7-8 takich pytań. Aby je opanować, najlepiej zapoznać się z treścią przykładowych egzaminów z podręczników o GRE, przez pryzmat których można zaobserwować, z jakich metod korzystać, aby zamiast obliczać-  porównać dwie wartości liczbowe. 

 • Problem solving 

Najpopularniejsze zadania typu Problem Solving (PS) to typowe pytania wielokrotnego wyboru, które składają się z pięciu opcji, zawierających jedną poprawną odpowiedź. Zdarzają się także pytania, w których rozwiązanie należy wpisać (czyli tzw. numeric entry) bądź zinterpretować za pomocą przedstawionego wykresu. 

Aby opanować pytania PS, warto powtórzyć pojęcia matematyczne z liceum

Egzamin GRE w Polsce

W Polsce egzamin GRE jest oferowany w standardowych centrach testowych kilka razy w roku, na każdy z dostępnych terminów należy zarejestrować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Ile kosztuje GRE? 

Koszt egzaminu GRE General wynosi 205 USD. Mimo że w przypadku tego egzaminu istnieją zwolnienia z opłat, są one dostępne tylko dla osób zdających egzamin w Stanach Zjednoczonych lub obywateli USA studiujących za granicą. W Polsce do egzaminu GRE General można podejść w Warszawie i Krakowie, a do GRE Subject Test tylko w Warszawie.

Kiedy można zdawać GRE?

Test Ogólny GRE można zdawać w ponad 1000 miejscach na całym świecie, w ponad 160 krajach. Ponadto do General GRE można podejść  także w domu w trybie online. 

Ośrodki egzaminacyjne GRE w Polsce

 • Pierwszy ośrodek egzaminacyjny GRE mieści się w Krakowie w Centrum Testowym Prometric na 4 piętrze przy Alei 29-go Listopada 130
 • Drugi ośrodek egzaminacyjny GRE Warszawa znajduje się w budynku Uniwersytetu Wiślanego przy ulicy Stokłosy 3, natomiast trzeci ośrodek egzaminacyjny GRE jest zlokalizowany w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, dokładnie na lll piętrze przy ul. Nowogrodzkiej 84/86.

Najbliższe terminy egzaminu General GRE 2022 w Polsce to: 

 • Warszawa

Wrzesień: 1.09, 07.09, 08.09, 14.09,15.09, 21.09, 22.09, 28.09, 29.09

Październik: 05.10,06.10,12.10,13.10,19.10,20.10,26.10,27.10 

Listopad: 03.11,09.11,10.11,30.11

Grudzień: 01.12,14.12,15.10,21.10,22.10

 • Kraków 

Wrzesień: 01.09,03.09,12.09,26.09

Październik: 03.10, 10.10, 17.10, 24.10

Listopad: 07.11,14.11,28.11

Grudzień: 5.12,12.12,19.12 

GRE Subject Test 

GRE Subject Test, czyli przedmiotowa wersja egzaminu GRE, która weryfikuje wiedzę z wybranej dziedziny nauki. Kandydaci na studia za granicą mogą zdać GRE Subject Test  z dziedzin takich jak:

 • Chemia,
 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Psychologia.

GRE Subject Test nie jest egzaminem obowiązkowym, ponieważ większość uczelni - z wyjątkiem Notre Dame, NYU, Yale oraz Uniwersytetu w Stanford - nie wymaga certyfikatu z przedmiotowego egzaminu GRE do przyjęcia na studia. Kandydaci na studia za granicą, którzy poważnie podchodzą do nauki i chcą pomyślnie przejść przez proces rekrutacyjny powinni rozpatrzyć możliwość zdawania GRE z interesującej ich dyscypliny naukowej. 

Najbardziej ambitni i zdolni aplikanci zdają GRE Subject Test na ponad 700 punktów. GRE Subject Tests realizowany jest w tradycyjnej papierowej formie. Całkowity czas trwania testu wynosi 2 godziny i 50 minut. GRE Subject Test nie ma dzieli się na sekcje czasowe.

GRE Subject Test - struktura 

 • Przedmiotowa wersja testu GRE z chemii zawiera 130 pytań wielokrotnego wyboru, które odnoszą się do następujących zagadnień: chemia analityczna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia fizyczna. 
 • GRE Subject Test z matematyki to 66 pytań wielokrotnego wyboru, z których połowa wymaga użycia kalkulatora. Część matematyczna zawiera również 25% algebry, sprawdzając znajomość takich pojęć, jak: równania wektorowe, układy równań, wielomiany, macierze, a także abstrakcje.  
 • GRE Subject Test z fizyki to najmłodszy spośród wszystkich testów przedmiotowych, egzamin GRE, który został wprowadzony w kwietniu 2021 roku. GRE z zakresu fizyki składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru, które nawiązują do mechaniki statystycznej,  pojęcia elektromagnetyzmu oraz mechaniki kwantowej i fizyki atomowej, a także względności, metod laboratoryjnych, fizyki jądrowej, jak również cząstek elementarnych
 • Przedmiotowy GRE Subject Test z psychologii składa się z 205 pytań wielokrotnego wyboru, które dotyczą sześciu odmian psychologii takich jak psychologia biologiczna, kognitywna społeczna, rozwojowa, kliniczna oraz metodologia. 

Test GRE - w jakim celu go zdawać? 

GRE na studia biznesowe

Większość studentów, którzy podchodzą do GRE to osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki biznesowe, a także młodzi adepci sztuki prawniczej.

Dla programów z grupy MBA General, GRE to ,,mądry wybór”, co podkreślają sami organizatorzy testu z ETS. Kandydat na studia, który urozmaici swoją aplikację certyfikatem z egzaminu GRE ma większe szanse na przyjęcie na wymarzony kierunek, aniżeli pozostali aplikanci, którzy nie podszedli do testu.  

Wprawdzie, szkoły biznesowe na całym świecie zwracają szczególną uwagę na wyniki GRE, które uważają za istotną część procesu rekrutacji na specjalistyczne studia magisterskie, MBA i inne programy biznesowe. 

Od wielu lat test ogólny GRE stał się powszechnie akceptowanym  egzaminem, który w niejaki sposób weryfikuje gotowość kandydata na studia biznesowe. Aktualnie, GRE to jedyny test, który umożliwia aplikantom przyjęcie się na studia do szkół biznesowych, jednocześnie dając im większe możliwości na osiągnięcie sukcesu zawodowego. 

Czy warto zdawać GRE?

Istnieje kilka powodów, dla których warto zdawać egzamin GRE. Oto niektóre z nich: 

 • GRE na poziomie ogólnym jest egzaminem elastycznym pod względem zastosowania. Ponadto egzamin wyróżnia zrozumiała i nieskomplikowana  konstrukcja, dzięki której zdający odczuwa mniejszą presję. 
 • Kolejnym atutem GRE jest Opcja ScoreSelect, która pozwala ukryć niesatysfakcjonujące wyniki testu przed komisją rekrutującą. To udogodnienie sprawiają, że aplikanci podchodzą do GRE częściej i z większą pewnością siebie. 
 • GRE General Test honoruje 1300 szkół biznesowych w krajach takich jak: USA, Argentyna, Armenia, Australia, Belgia, Kanada, Chiny, Chorwacja, Cypr, Dania, Niemcy, Francja, Grecja, Turcja, UK, Tajwan, Tajlandia.

Test GRE na studia prawnicze

Do niedawna wiele szkół prawniczych na świecie organizowało testy wstępne, aby wyselekcjonować spośród długiej listy kandydatów te osoby, które najlepiej radzą sobie z materiałem. Z biegiem lat uczelnie zaczęły wykorzystywać GRE, przez co nie tylko zaoszczędziły czas i pieniądze na przeprowadzanie kolejnego testu wstępnego, ale także umożliwiły uczniom zdawanie egzaminu w swoim miejscu zamieszkania i ewentualną poprawę wyników w razie konieczności. 

Obecnie General GRE jest egzaminem wymaganym na 80 uczelniach na świecie. Są to takie placówki jak m.in.: 

 • Columbia Law School 
 • Florida International University College of Law 
 • Harvard Law School
 • Massachusetts School of Law at Andover
 • Pennsylvania State University — Penn State Law
 • Texas A&M University School of Law
 • University of California, Irvine School of Law
 • Washington University School of Law
 • Peking University School of Transnational Law 

Jak aplikować na egzamin GRE — Wskazówki dla zdającego 

Kandydaci na studia za granica, którzy zamierzają zdawac GRE w centrum egzaminacyjnym, powinni zarejestrować się na test co najmniej dwa dni przed jego preferowaną datą. Zdawanie GRE w domu jest możliwe nawet 24 godziny po rejestracji.

Rejestracja na GRE w kilku krokach: 

 1. Zaloguj się na swoje konto ETS lub utwórz konto, jeśli jeszcze go nie założyłeś.

 2. Z poziomu strony głównej My GRE kliknij w przycisk Register/Find Test Centers, po czym system poprosi Cię o weryfikacje adresu e-mail, co umożliwi kontynuacje procesu rejestracji. 

 3. Aby wybrać termin testu, wpisz swoją lokalizację, bądź udostępnij dane lokalizacyjne serwisowi ETS. 

 4. Wybierz miesiąc, w którym zamierzasz przystąpić do testu, a następnie zaznacz w  kalendarzu jedną z dostępnych dat testu (dostępne terminy są zaznaczona na zielono). Wybierz godzinę, o której chcesz rozpocząć test i zatwierdź swój wybór, klikając "Zarejestruj się na ten test".

 5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na pulpicie i ureguluj płatność za test.

 6. Po przetworzeniu płatności w odpowiedzi od ETS otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację, który będzie zawierał wszelkie niezbędne informacje takie, jak: dokładna data testu, adres centrum testowego (bądź link do uruchomienia egzaminu GRE w razie zdawania egzaminu online), a także dane odbiorców wyników.

Zmiana terminu egzaminu GRE 

 • Jeżeli jakieś niefortunne wydarzenie przeszkodziło Ci w zdawaniu testu, możesz zmienić jego datę nie później niż cztery dni przed terminem. W przeciwnym razie opłata, jaką poniosłeś z tytułu rejestracji na egzamin GRE przepadnie i nie zostanie Ci zwrócona. 
 • Jeśli natomiast przydarzyła Ci się inna sytuacja losowa, przez którą jesteś zmuszony anulować rejestrację na GRE, należy powiadomić o tym organizatora co najmniej cztery dni przed datą testu. Zgłoszenie z zachowaniem określonego w regulaminie wyprzedzenia czasowego pozwoli Ci odzyskać zwrot w wysokości 50% ceny testu GRE. Brak kontaktu poskutkuje tym samym, co w przypadku zmiany daty, czyli utratą należności za egzamin. 

Z jaką częstotliwością można powtarzać GRE?

Do egzaminu GRE możesz podejść raz na 21 dni, maksymalnie pięć razy w ciągu 12 miesięcy.  

Jak długo ważne są wyniki GRE?

Wyniki egzaminu GRE są ważne przez pięć lat od daty testu. Na przykład, wyniki testu przeprowadzonego 3 listopada 2022 roku, mogą być zgłaszane do 2 listopada 2027 roku.

Odczytywanie wyników egzaminu GRE 

Jak wskazują analizy prowadzone przez ETS średni wynik z GRE dla Verbal Reasoning wynosi 151 punktów, natomiast średnia nota za Quantitative Reasoning sięga 153 punktów. Wynik z części pisemnej, który oceniany w odstępach co pół punktu, jest równy 4,0.

Ogółem przyjmuje się, że kandydaci, którzy osiągnęli wyniki w przedziale od 165 do 170 punktów za poszczególne sekcje, mogą uważać swój egzamin za niezwykle udany. Uczniowie, którzy uzyskali 155-164 punktów również nie mają powodów do narzekań, zaś osoby z wynikiem od 150 do 154 punktów to studenci, którzy poradzili sobie wystarczająco dobrze, aby nie poprawiać GRE. Reszta kandydatów  z notą  od 140 do 130 punktów powinna anulować wyniki, nadrobić zaległości i ponownie podejść do GRE. 

GRE exam - progi punktowe 

Każdy program studiów na poszczególnych uniwersytetach w USA przyjmuje inne progi punktowe. 

 • Przykładowo średni wynik z GRE dla kierunków biznesowych wynosi 151 punktów dla części Verbal i 156 punktów dla części Quantitative.
 • Chcąc studiować nauki społeczne, należy osiągnąć 153 punkty z części Verbal i minimum 152 punkty z Quantitative. 
 • Przyszli studenci fizyki powinni zdać GRE na co najmniej 151 punktów z części Verbal i 160 punktów z Quantitative.
 • Entuzjaści biologii, którzy planują studia w zakresie nauk przyrodniczych w USA powinni osiągnąć minimum 151 punktów zarówno z Verbal, jak i Quantitative.
 • Osoby ze zmysłem artystycznym i talentem humanistycznym muszą postarać się, aby zdać Verbal na 156 punktów, a Quantitative na min. 150 punktów. 

Progi punktowe na uczelniach w USA

Najlepsze uczelnie w USA takie jak Harvard i MIT wymagają od kandydatów na studia osiągnięcia:

 • 160 punktów z Verbal i 164 punktów z Quantitative  na studia informatyczne,

 • 163 punkty z Verbal i 154 z Quantitative na studia psychologiczne,

 • 167 punktów z Verbal i Quantitative na studia fizyczne,

 • 165 punktów z Verbal i 167 z Quantitative na studia matematyczne,

 • 164 punktów z Verbal i 163 punktów z Quantitative na studia chemiczne.

Yale natomiast oczekuje zdobycia:

 • 162 punktów z Verbal i 166 punktów z Quantitative na studia informatyczne,

 • 155 punktów z Verbal i 167 punktów z Quantitative na studia inżynierskie,

 • 163 punktów z Verbal i 154 punktów z Quantitative na studia psychologiczne,

 • 162 punktów z Verbal i 164 punktów z Quantitative na studia fizyczne,

 • 159 punktów.z Verbal i 168 punktów z Quantitative na studia chemiczne. 

Uniwersytet w Priceton przyjmuje uczniów, którzy zdobędą co najmniej:

 • 165 punktów z Verbal i 168 punktów Quantitative na studia psychologiczne,

 • 168 punktów z Verbal i Quantitative na studia matematyczne,

 • 164 punktów z Verbal i 168 punktów z Quantitative na studia chemiczne

 • 168 punktów z Verbal i 170 punktów z Quantitative na studia fizyczne,

 • 164 punktów z Verbal i 167 punktów z Quantitative na studia informatyczne.

Jak możemy Ci pomóc z egzaminem GRE?

W Lagunita Education dostrzegamy znaczenie testu GRE, który otwiera dla aplikantów zupełnie nowe możliwości. Komisje rekrutacyjne w szkołach prawniczych bez wątpienia przykładają dużą wagę do wyników testu GRE. Oferujemy Ci kompleksową pomoc od rejestracji do samego dnia testu (a w szczególności tego, czego możesz się spodziewać w dniu testowym). Sprawimy, że otrzymasz najwyższy do osiągnięcia możliwy wynik!

Chociaż w Internecie jest wiele zasobów i źródeł to szkoda marnować czas na ich przeglądanie i selekcjonowanie wartościowych materiałów, które stanowią zaledwie ułamek z tego co można znaleźć. Nie sądzimy, że powinieneś marnować czas i energię na zastanawianie się, co jest dobre, a co złe; zdecydowanie wolimy, żebyś poświęcił ten czas i energię na swoje pasje.

Skontaktuj się z nami już dziś jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące egzaminu GRE i pozwól nam pomóc w realizacji Twoich marzeń o studiach w Stanach Zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii. Obiecujemy, że zrobimy co w naszej mocy, abyś dostał się na wymarzony program!


Zobacz jak wyglądają przygotowania do egzaminów wstępnych z Ulą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do zdania GRE na wysokim poziomie

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób