#studia-w-usa #undergraduate #uczelnie-w-usa

Na czym polega egzamin GRE i kto musi go zdać

Test GRE na studia graduate ☑ Gdzie w Polsce zdasz GRE

zdjęcie Joseph Pomianowski autora postu o Test GRE na studia graduate ☑ Gdzie w Polsce zdasz GRE Joseph Pomianowski | Yale Law School, Harvard University | 2023-02-16 (ostatnia aktualizacja: 2024-04-09)
 • GRE (ang. Graduate Record Examinations) to standaryzowany egzamin krajowy, który jest wymagany w przypadku większości przyjęć do szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 
 • Test GRE General składa się z 3 części: językowej (verbal), ilościowej (quantitative) oraz pisemnej (analitycal writing) 
 • Koszt egzaminu GRE General wynosi 220 USD
Ula - mentorka lagunity egzamin GRE

Przygotujemy Cię do zdania GRE na wysokim poziomie

strzalka
Ula, instruktor w kursach SAT i GMAT

Co trzeba wiedzieć o GRE?

GRE (ang. Graduate Record Examinations) to standaryzowany egzamin krajowy, który jest wymagany w przypadku większości przyjęć do szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Test GRE General składa się z 3 części:

 1. językowej (verbal),
 2. ilościowej (quantitative),
 3. pisemnej (analitycal writing).

Pierwsze dwie sekcje polegają na rozwiązywaniu testów wielokrotnego wyboru. Każda  zawiera 27 pytań. W części pisemnej należy napisać esej na podany temat. Większość zdających podchodzi do egzaminu GRE w semestrze letnim lub jesiennym, na ostatnim roku studiów.

Test GRE trwa 1 godzinę i 58 minut i jest obecnie oferowany w formie komputerowej w większości miejsc na świecie. Egzamin w formie papierowej natomiast nie jest dostępny wszędzie. Egzamin komputerowy ma charakter adaptacyjny, co oznacza, że po pierwszej sekcji językowej i ilościowej test dostosowuje się do poziomu kompetencji danego ucznia. Zarówno część językowa, jak i ilościowa są oceniane w skali 130-170, a komponent pisemny jest oceniany w skali od 0 do 6 punktów

GRE struktura


Jak powstał test GRE?

GRE, czyli Graduate Record Examinations ma za sobą długą historię. Pomysłodawcami GRE stali się dziekani czterech uniwersytetów Ivy League oraz Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Co zaskakujące, pierwszy egzamin, który został przeprowadzony w 1936 roku, traktowano jak eksperyment w szkolnictwie wyższym. 

Z biegiem lat jednak GRE przestał być testem dedykowanym wyłącznie dla elity z  najlepszych uczelni w USA, za jakie uważa się Harvard University, Yale University, Princeton University czy Columbia University. Z egzaminu GRE korzyści zaczęły czerpać także mniej znane ośrodki edukacyjne, takie jak chociażby University of Wisconsin, który stał się pierwszym publicznym uniwersytetem w historii, który za warunek konieczny do przyjęcia na uczelnię uznał właśnie GRE exam.

Od tego czasu, konieczność zdawania GRE wprowadziły kolejno szkoły takie jak: Uniwersytet Iowa, Texas Tech University i Michigan State University. W 1948 roku stał się najważniejszym wymogiem dla 45 000 kandydatów na studia, którzy ubiegali się o przyjęcie do 500 amerykańskich college'ów. W tamtym momencie kontrolę nad testem przejęła także Educational Testing Service, czyli ETS, która zarządza GRE po dziś dzień. 

Z czego składa się GRE test? 

Po wielu zmianach strukturalnych, zrewidowany General GRE zapewnia lepsze doświadczenia edukacyjne i w precyzyjny sposób sprawdza kompetencje i naturalne predyspozycje uczniów, walczących o przyjęcie na wymarzoną uczelnię. 

Na czym polega pisanie analityczne na GRE?

Zaktualizowana sekcja językowa na teście GRE składa się ze zrozumienia tekstu i logicznego rozumowania. „Analyze an Issue" sprawdza, jak kandydat na studia radzi sobie z wyrażaniem własnych myśli, a także weryfikuje, czy potrafi przelać je na papier, odpowiadając również na sformułowaną wcześniej tezę. W Analytical Writing nie wystarczy więc pisać na temat. Aby osiągnąć maksymalną ilość punktów, należy wykazać się intelektem i udzielić trafnych odpowiedzi, wspierając je odpowiednią argumentacją. 

Wybierasz się na studia magisterskie za granicą?

Pamiętaj o egzaminie GRE!

Specyfika GRE jest zupełnie inna niż w przypadku polskich egzaminów.
Dobry wynik GRE pozwoli Ci dostać się na najlepsze zagraniczne kursy magisterskie.
Certyfikat GRE jest ważny przez 5 lat i otwiera przed Tobą drzwi wielu zagranicznych uczelni.
Wysokie wyniki kursantów. Indywidualne lekcje online. Elastyczny grafik.
kobieta GRE test
Zarezerwuj kurs

Analytical Writing na GRE test

Sekcja językowa składa się ze zrozumienia tekstu i logicznego wnioskowania.

W Analytical Writing uczeń jest poproszony o  „Analizę zagadnienia”. Ma na to 30 minut. 

GRE test info – jak wygląda pytanie z pisania analitycznego?

W tym zadaniu „Analyze an Issue”  widnieje opinia na dany temat, do której należy odnieść się w określony sposób. Przykładowe zadanie w tej części egzaminu brzmi następująco: Najlepsze pomysły rodzą się z zainteresowania zwykłymi rzeczami -  omów, w jakim stopniu zgadzasz się z powyższym stwierdzeniem i uzasadnij swoje stanowisko. Poprzyj je, rozważając argumenty za i przeciw. 

Rozwiązujący musi pamiętać o odpowiedniej organizacji tekstu, który tworzą - musi być przejrzysty, czytelny, zawierać odpowiednie wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie. Każde przytoczone stwierdzenie musi być dobrze uargumentowane.

Na czym polega sekcja Verbal Reasoning?

Verbal Reasoning, czyli logiczne rozumowanie na egzaminie GRE wymaga dokonania analizy i oceny argumentów, poczynając od identyfikacji słabych lub mocnych stron danej idei, a kończąc na wyciąganiu konstruktywnych wniosków. Składa się z 2 sekcji, które mają za zadanie sprawdzić uczniowską zdolność do formułowania niejednokrotnie skomplikowanych argumentów. Pierwsza z nich zawiera 12 pytań, a druga 15. 

Oprócz tego, Verbal Reasoning na GRE exam weryfikuje umiejętność analizy materiału pisemnego. Bada też, jak uczeń radzi sobie z doborem odpowiedniej terminologii i prawidłowym użyciem części składowych zdania. Zadania z cyklu Verbal Reasoning przybierają różne formy: 

 • Niektóre z nich polegają na uzupełnieniu luk w tekście. W każdej sekcji Verbal znajduje się około sześciu takich zadań, a czas przysługujący na ich rozwiązanie to około 1-1,5 minuty. Aby sprawnie poradzić sobie z takimi zadaniami i przewidzieć odpowiedzi, najlepiej powtórzyć specjalistyczne słownictwo, i nauczyć się dedukcji na postawie wskazówek kontekstowych zawartych w zdaniu. 
  Puste miejsca w tekście należy wypełnić słowami podanymi w tabelce. Do jednej luki zazwyczaj są podane 3 propozycje i tylko jedna z nich jest prawidłowa. Inne zadanie z kolei to uzupełnienie luki we fragmencie tekstu odpowiednim słowem spośród 5 do wyboru.
 • GRE zawiera również pytania opierające się na równoważności zdań. Ten typ zadań polega na odpowiednim doborze podanego wariantu odpowiedzi, tak aby utworzyć dwa zdania o podobnym znaczeniu. Zwykle na GRE zdarzają się cztery takie zagadnienia. Warto poświecić na nie nie więcej niż 1 minutę.
 • GRE Exam to też rozumienie tekstu czytanego. Pytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem opierają są na fragmentach tekstu, które wyjaśniają i przybliżają omawianą w nich tematykę. Aby skutecznie je rozwiązać, należy nie tylko zrozumieć przedstawioną problematykę, ale również wyciągnąć właściwe wnioski z tekstu i potrafić je sparafrazować. Aby nie spędzić na nie zbyt wiele czasu, należy poświęcić na czytanie około 1-3 minuty, zaś 1 minutę na udzielenie odpowiedzi.

Łącznie na tę część testu, zawierającą 27 zadań, rozwiązujący ma 41 minut. 

Na czym polega Quantative Reasoning na egzaminie GRE?

Część ilościową GRE często porównuje się do analogicznej sekcji w SAT. Aby poradzić sobie z poprawnym uzupełnieniem Quantative Reasoning, uczniowie powinni posiadać podstawową wiedzę z matematyki na poziomie szkoły średniej.  Ta część GRE składa się z 2 sekcji: pierwsza zawiera 12 pytań, na które należy odpowiedzieć w 21 minut. Druga natomiast składa się z 15 zadań, na które przeznaczone jest 26 minut. Sprawdzana jest tu znajomość:

 • arytmetyki,
 • geometrii,
 • algebry,
 • podstawowego prawdopodobieństwa i kombinatoryki,
 • analizy danych. 

Większość zadań to pytania wielokrotnego wyboru, a za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi punkty nie są odejmowane.

Pytania w części Quantitative Reasoning również przybierają różne formy:

Porównywanie ilościowe

Pytania z zakresu oceny danych ilościowych porównują dwa parametry i określają związek, jaki między nimi zachodzi.

Aby je opanować, najlepiej zapoznać się z treścią przykładowych egzaminów z podręczników o GRE, przez pryzmat których można zaobserwować, z jakich metod korzystać, aby zamiast obliczać – porównać  dwie wartości liczbowe.

Problem solving 

Najpopularniejsze zadania typu Problem Solving (PS) to pytania wielokrotnego wyboru (5 wariantów) zawierające jedną poprawną odpowiedź. Zdarzają się także tzw. numeric entry, w których rozwiązanie należy wpisać bądź zinterpretować za pomocą przedstawionego wykresu. 

Aby opanować pytania PS, warto powtórzyć pojęcia matematyczne z liceum.

Czy można zdać egzamin GRE w Polsce?

Test Ogólny GRE można zdawać w ponad 1000 miejscach na całym świecie, w ponad 160 krajach. W Polsce egzamin GRE jest oferowany w standardowych centrach testowych kilkanaście razy w roku, na każdy z dostępnych terminów należy zarejestrować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.  

Ośrodki egzaminacyjne GRE w Polsce

Jeśli chodzi o centra egzaminacyjne w Polsce, do egzaminu GRE General można podejść w Warszawie i Krakowie

 • Pierwszy ośrodek egzaminacyjny GRE mieści się w Krakowie w Szkole Języków Obcych INFINITY przy ulicy Siewnej 44.
 • Drugi (GRE Warszawa) znajduje się w budynku Akademii Finansów i Biznesu Vistula przy ulicy Stokłosy 3.
 • GRE jest też dostępny w trybie online.

Kiedy można zdawać GRE?

Najbliższe terminy egzaminu General GRE 2024 w Polsce to:

Warszawa:

 • Kwiecień: 17, 18, 24, 25
 • Maj: 2, 8, 9, 17, 29
 • Czerwiec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • Lipiec: 3, 4, 10, 11, 17, 24, 25, 31
 • Sierpień: 8
 • Wrzesień: 4, 26

Kraków:

 • Kwiecień: 15, 22, 29
 • Maj: 6, 13, 27
 • Czerwiec: 1, 3, 8, 10, 12, 17, 22, 24, 26, 29
 • Lipiec: 1, 6, 8, 10, 13, 20, 22, 24, 29
 • Sierpień: 5, 12, 19, 26
 • Wrzesień: 2, 9, 16, 23, 30

Na wybrany dzień  i dostępną godzinę możesz zapisać się dzięki rejestracji do systemu ETS. Jeszcze więcej terminów jest dostępnych dla zdających GRE online. Szczegóły sprawdzisz na stronie ETS.

Ile kosztuje GRE? 

Koszt GRE General wynosi 220 USD. Mimo że w przypadku tego egzaminu istnieją zwolnienia z opłat, są one dostępne tylko dla osób zdających egzamin w Stanach Zjednoczonych lub obywateli USA studiujących za granicą. 

test-gre-w-polsce

Czym jest GRE Subject Test?

GRE Subject Test to przedmiotowa wersja egzaminu GRE, która weryfikuje wiedzę z wybranej dziedziny nauki. Kandydaci na studia za granicą mogą zdać GRE Subject Test z przedmiotów takich jak:

 • Chemia,
 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Psychologia.

GRE Subject Test nie jest egzaminem obowiązkowym, ponieważ większość uczelni nie wymaga certyfikatu z przedmiotowego egzaminu GRE do przyjęcia na studia. Kandydaci, którzy poważnie podchodzą do nauki i chcą pomyślnie przejść przez proces rekrutacyjny, powinni rozpatrzyć możliwość zdawania GRE z interesującej ich dyscypliny naukowej. 

Najbardziej ambitni i zdolni aplikanci zdają GRE Subject Test na ponad 700 punktów (na 990 możliwych). Test nie dzieli się na sekcje.

GRE Subject Test można zdawać w formacie komputerowym.

GRE Subject Test – struktura 

Przedmiotowa wersja testu GRE z chemii zawiera 130 pytań wielokrotnego wyboru, które odnoszą się do następujących zagadnień: chemia analityczna, organiczna/nieorganiczna, fizyczna. 

GRE Subject Test z matematyki to 66 pytań wielokrotnego wyboru, z których połowa wymaga użycia kalkulatora. Sekcja ta zawiera również 25% algebry, sprawdzając znajomość pojęć takich jak: równania wektorowe, układy równań, wielomiany, macierze, a także abstrakcje.  Test trwa 2 godziny i 50 minut.

GRE Subject Test z fizyki to najmłodszy spośród wszystkich testów przedmiotowych; został wprowadzony w kwietniu 2021 roku. GRE z zakresu fizyki składa się z 70 pytań wielokrotnego (pięciokrotnego) wyboru, które nawiązują do mechaniki statystycznej,  pojęcia elektromagnetyzmu oraz mechaniki kwantowej i fizyki atomowej, a także względności, metod laboratoryjnych, fizyki jądrowej, jak również cząstek elementarnych. Czas trwania testu wynosi 2 godziny.

Przedmiotowy GRE Subject Test z psychologii składa się ze 144 pytań wielokrotnego wyboru, które dotyczą sześciu obszarów psychologii, jak psychologia biologiczna, kognitywna, społeczna, rozwojowa, kliniczna oraz metodologia. Zdający na rozwiązanie zadań otrzymuje 2 godziny.

Gdzie wymagany jest przedmiotowy GRE?

GRE Subject Test z matematyki musisz dołączyć do dokumentów aplikacyjnych np. na studia graduate z matematyki na Harvard, jednak w wielu przypadkach ten rodzaj testu jest opcjonalny – na Yale czy Stanford. Jeśli chcesz wiedzieć, czy musisz obowiązkowo podejść do przedmiotowego GRE, zapoznaj się z wymaganiami wybranej uczelni.

Fakultatywnie możesz podejść do przedmiotowego GRE aplikując na takie kierunki, jak: 

 • fizyka (GRE z fizyki),
 • matematyka (GRE z matematyki),
 • inżynieria chemiczna i środowiskowa.

GRE test info: przedmiotowy egzamin GRE nie jest dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce.

W jakim celu zdawać test GRE? 

Podejście do egzaminu GRE to równa szansa dla wszystkich kandydatów na studia - każdy zdający otrzymuje taki sam rodzaj pytań. Dodatkowo GRE test zwiększa szansę na pomyślną aplikację i dołączenie do grona studentów prestiżowych uniwersytetów. Gdzie przydaje się ten egzamin?

GRE na studia biznesowe

Większość studentów, którzy podchodzą do GRE, to osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki biznesowe, a także młodzi adepci sztuki prawniczej.

Dla programów z grupy MBA General, GRE to ,,mądry wybór”, co podkreślają sami organizatorzy testu z ETS. Kandydat na studia, który urozmaici swoją aplikację certyfikatem z egzaminu GRE ma większe szanse na przyjęcie na wymarzony kierunek, aniżeli pozostali aplikanci, którzy nie podeszli do testu.  

Szkoły biznesowe na całym świecie zwracają szczególną uwagę na wyniki GRE, które uważają za istotną część procesu rekrutacji na specjalistyczne studia magisterskie, MBA i inne programy biznesowe. 

Od wielu lat test ogólny GRE stał się powszechnie akceptowanym  egzaminem, który w niejaki sposób weryfikuje gotowość kandydata na studia biznesowe. GRE to test, który umożliwia aplikantom zakwalifikowanie się na studia MBA, jednocześnie dając im większe możliwości na osiągnięcie sukcesu zawodowego. 

Test GRE na studia prawnicze

Do niedawna wiele szkół prawniczych na świecie organizowało testy wstępne, aby wyselekcjonować spośród długiej listy kandydatów te osoby, które najlepiej poradzą sobie z materiałem. Z biegiem lat uczelnie zaczęły wykorzystywać GRE, przez co nie tylko zaoszczędziły czas i pieniądze na przeprowadzanie kolejnego testu wstępnego, ale także umożliwiły uczniom zdawanie egzaminu w swoim miejscu zamieszkania i ewentualną poprawę wyników w razie konieczności. 

Obecnie General GRE jest egzaminem, który przydaje się w aplikacji na uczelnie takie jak:

 • Columbia Law School 
 • Florida International University College of Law 
 • Harvard Law School
 • Pennsylvania State University — Penn State Law
 • University of California, Irvine School of Law
 • Washington University School of Law
 • Yale Law School

Wynik z testu GRE musi być dość wysoki, niemalże bliski maksymalnemu, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie w progi najlepszych szkół prawniczych na świecie.

GRE Test na inne kierunki

Gdzie jeszcze może się przydać wysoki wynik z GRE? Jak się okazuje, kierunków studiów, gdzie uznawany jest test GRE, jest o wiele więcej. Należą do nich: 

 • statystyka na Graduate School of Arts and Sciences na Harvard University 
 • nauka o Ziemi i planetach na The Department of Earth & Planetary Sciences na Yale
 • planowanie i inżynieria transportu w Tandon School of Engineering NYU
 • technologia produkcji na Faculty of Mechanical Engineering na Dortmund University
GRE niekoniecznie jest wymagany, ale jego zdanie może zwiększyć Twoje szanse na pomyślną rekrutację.

Powody, dla których warto podejść do GRE

Istnieje kilka powodów, dla których warto zdawać egzamin GRE. Oto niektóre z nich: 

 • GRE na poziomie ogólnym jest egzaminem elastycznym pod względem zastosowania. Ponadto egzamin wyróżnia zrozumiała i nieskomplikowana  konstrukcja, dzięki której zdający odczuwa mniejszą presję. 
 • Kolejnym atutem GRE jest Opcja ScoreSelect, która pozwala ukryć niesatysfakcjonujące wyniki testu przed komisją rekrutującą. To udogodnienie sprawiają, że aplikanci podchodzą do GRE częściej i z większą pewnością siebie.

Do jakich szkół biznesowych przydaje się GRE? Zaleca się, by test zdali kandydaci do:

 • London Business School
 • Boston College
 • Bologna Business School
 • HEC Paris
 • Copenhagen Business School

Egzamin GRE jest honorowany w 1300 szkołach biznesowych, w krajach takich jak: USA, Argentyna, Armenia, Australia, Belgia, Kanada, Chiny, Chorwacja, Cypr, Dania, Niemcy, Francja, Grecja, Turcja, UK, Tajwan, Tajlandia.

Jak zapisać się na egzamin GRE?

Kandydaci na studia za granica, którzy zamierzają zdawać GRE w centrum egzaminacyjnym, powinni zarejestrować się na test co najmniej dwa dni wcześniej. Zdawanie GRE w domu jest możliwe nawet 24 godziny po rejestracji.

Rejestracja na GRE w 6 krokach: 

 1. Zaloguj się na swoje konto ETS lub utwórz konto, jeśli jeszcze go nie założyłeś.

 2. Z poziomu strony głównej My GRE kliknij w przycisk Register/Find Test Centers, po czym system poprosi Cię o weryfikacje adresu e-mail, co umożliwi kontynuacje procesu rejestracji. 

 3. Aby wybrać termin testu, wpisz swoją lokalizację, bądź udostępnij dane lokalizacyjne serwisowi ETS. 

 4. Wybierz miesiąc, w którym zamierzasz przystąpić do testu, a następnie zaznacz w  kalendarzu jedną z dostępnych dat testu (dostępne terminy są zaznaczona na zielono). Wybierz godzinę, o której chcesz rozpocząć test i zatwierdź swój wybór, klikając "Zarejestruj się na ten test".

 5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na pulpicie i ureguluj płatność za test.

 6. Po przetworzeniu płatności w odpowiedzi od ETS otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację, który będzie zawierał wszelkie niezbędne informacje takie, jak: dokładna data testu, adres centrum testowego (bądź link do uruchomienia egzaminu GRE w razie zdawania egzaminu online), a także dane odbiorców wyników.

Pamiętaj, że do egzaminu GRE możesz podejść raz na 21 dni, maksymalnie pięć razy w ciągu 12 miesięcy.  

Zmiana terminu egzaminu GRE

Jeżeli jakieś niefortunne wydarzenie przeszkodziło Ci w zdawaniu testu, możesz zmienić jego datę nie później niż cztery dni przed terminem. W przeciwnym razie opłata, jaką poniosłeś z tytułu rejestracji na egzamin GRE przepadnie i nie zostanie Ci zwrócona. Jeśli natomiast przydarzyła Ci się inna sytuacja losowa, przez którą jesteś zmuszony anulować rejestrację na GRE, należy powiadomić o tym organizatora co najmniej cztery dni przed datą testu. Zgłoszenie z zachowaniem określonego w regulaminie wyprzedzenia czasowego pozwoli Ci odzyskać zwrot w wysokości 50% ceny testu GRE. Brak kontaktu poskutkuje tym samym, co w przypadku zmiany daty, czyli utratą należności za egzamin. 

Jak długo są ważne wyniki GRE test?

Wyniki GRE są dostępne po 10-15 dniach od daty egzaminu i są ważne przez pięć lat. Na przykład, wyniki testu przeprowadzonego 3 listopada 2023 roku, mogą być zgłaszane do 2 listopada 2028 roku.

Odczytywanie wyników egzaminu GRE 

Jak wskazują analizy prowadzone przez ETS, średni wynik z GRE dla Verbal Reasoning wynosi 151 punktów, natomiast średnia nota za Quantitative Reasoning to 154 punkty. Wynik z części pisemnej, który oceniany w odstępach co pół punktu, jest równy 4,0.

Ogólnie przyjmuje się, że kandydaci, którzy osiągnęli wyniki w przedziale od 165 do 170 punktów za poszczególne sekcje, mogą uważać swój egzamin za niezwykle udany. Za dobry wynik uznaje się punkty z przedziału 150-164. Reszta kandydatów z notą od 149 do 130 punktów powinna anulować wyniki, nadrobić zaległości i ponownie podejść do GRE. 

GRE exam – progi punktowe 

Każdy program studiów na poszczególnych uniwersytetach w USA przyjmuje inne progi punktowe. 

 • Przykładowo, średni wynik z GRE dla kierunków biznesowych wynosi 150 punktów dla części Verbal i 152 punkty dla części Quantitative.
 • Chcąc studiować nauki społeczne, należy osiągnąć 153 punkty z części Verbal i minimum 150 punktów z Quantitative. 
 • Entuzjaści biologii, którzy planują studia w zakresie nauk przyrodniczych w USA powinni osiągnąć minimum 151 punktów z Verbal i 153 z Quantitative.
 • Osoby ze zmysłem artystycznym i talentem humanistycznym muszą postarać się, aby zdać Verbal na 156 punktów, a Quantitative na min. 150 punktów. 

Progi punktowe na uczelniach w USA

Najlepsze uczelnie w USA, takie jak Harvard, wymagają od kandydatów na studia osiągnięcia:

  • 155 punktów z Verbal i 161 punktów z Quantitative  na studia informatyczne,
  • 163 punkty z Verbal i 154 z Quantitative na studia psychologiczne,
  • 167 punktów z Verbal i Quantitative na studia fizyczne,
  • 165 punktów z Verbal i 167 z Quantitative na studia matematyczne,
  • 164 punktów z Verbal i 163 punktów z Quantitative na studia chemiczne.

  Identyczne progi punktowe prezentują się na MIT z wyjątkiem informatyki:

  • 160 punktów z Verbal i 164 punkty z Quantitative  na studia informatyczne.
  Yale natomiast oczekuje zdobycia:

   • 162 punktów z Verbal i 166 punktów z Quantitative na studia informatyczne,
   • 155 punktów z Verbal i 167 punktów z Quantitative na studia inżynierskie,
   • 162 punkty z Verbal i 167 punktów z Quantitative na studia psychologiczne,
   • 162 punktów z Verbal i 164 punktów z Quantitative na studia fizyczne,
   • 159 punktów z Verbal i 168 punktów z Quantitative na studia chemiczne. 

   Progi punktowe corocznie ulegają zmianie, dlatego należy je traktować jedynie poglądowo. Wynik kandydata z testu GRE niewątpliwie musi być dość wysoki, aby mieć szansę na przyjęcie do grona studentów prestiżowych uczelni.

   Jak możemy Ci pomóc z egzaminem GRE?

   W Lagunita Education dostrzegamy znaczenie testu GRE, który otwiera dla aplikantów zupełnie nowe możliwości. Komisje rekrutacyjne w szkołach prawniczych bez wątpienia przykładają dużą wagę do wyników testu GRE. Oferujemy Ci kompleksową pomoc od rejestracji do samego dnia testu (a w szczególności tego, czego możesz się spodziewać w dniu testowym). Dzięki nam otrzymasz najwyższy do osiągnięcia możliwy wynik!

   Chociaż w Internecie jest wiele zasobów i źródeł, szkoda marnować czas na ich przeglądanie i selekcjonowanie wartościowych materiałów, które stanowią zaledwie ułamek z tego, co można znaleźć. Nie sądzimy, że powinieneś marnować czas i energię na zastanawianie się, co jest dobre, a co złe; zdecydowanie wolimy, żebyś poświęcił ten czas i energię na swoje pasje.

   Skontaktuj się z nami już dziś, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące egzaminu GRE i pozwól nam pomóc w realizacji Twoich marzeń o studiach w Stanach Zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii. Zrobimy co w naszej mocy, abyś dostał się na wymarzony program! Kliknij, by skorzystać z naszej oferty.


   Najczęstsze pytania

   Co to jest egzamin GRE i po co się go zdaje?

   GRE to standaryzowany egzamin dostarczający komisjom rekrutacyjnym informacji na temat kandydatów na studia (najczęściej magisterskie). Ułatwia selekcję najlepszych studentów.

   Jaka jest struktura egzaminu GRE?

   Ogólny test GRE składa się z trzech sekcji: rozumowania ilościowego i werbalnego oraz części pisemnej. Istnieje także wersja przedmiotowa, na którą składa się różna liczba pytań wielokrotnego wyboru z określonej dziedziny wiedzy.

   Ile kosztuje rejestracja na GRE?

   Od 1 listopada 2022 r. cena rejestracji na GRE wzrośnie z 205 $ do 220 $. 

   Jak przygotować się do egzaminu GRE?

   Przygotowania do GRE warto rozpocząć od rozwiązania przykładowego testu aby zapoznać się ze struktuą. Poza rozwiązywaniem arkuszy i monitorowaniem swoich postępów warto m.in. czytać teksty naukowe i opracować listę przydatnych zwrotów na sekcję pisemną.

   Zobacz, jak wyglądają przygotowania do egzaminów wstępnych z Ulą


   Oceń artykuł:

   Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.
   Czytaj więcej:

   Przygotujemy Cię do zdania GRE na wysokim poziomie

   Porozmawiajmy!

   ikona telefon

   Zadzwoń do nas
   +48 531 60 60 03

   Czekamy na Twój telefon!
   Codziennie od 9:00 do 17:00

   ikona mail

   Napisz do nas
   office@lagunita.education

   Nie lubisz formularzy kontaktowych?
   Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób