#undergraduate #TOEFL #master

Przyszły lekarzu! Sprawdź, jak wyglądają studia medyczne w Kanadzie!

Kompendium wiedzy 2024: studia medyczne w Kanadzie

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Kompendium wiedzy 2024: studia medyczne w Kanadzie Post Gościnny | 2024-04-05
 • Wśród najlepszych uczelni medycznych w Kanadzie znajdują się Uniwersytety: w Toronto, McGill oraz McMaster. 
 • Kandydaci na studia medyczne w Kanadzie muszą m.in. zdać Medical College Admission Test (MCAT) i wybrany test językowy (IELTS lub TOEFL).
 • Wiele uczelni w Kanadzie organizuje również egzaminy wstępne Casper, których wynik takkże decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. 
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju studia kanada

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Czy studia medyczne w Kanadzie warto wziąć pod uwagę?

Studia medyczne w Kanadzie wyróżniają się bogatą ofertą kierunków medycznych po angielsku, a według najnowszego sondażu Canadian Bureau for International Education’s International Student Survey, niemal 70% ankietowanych zwróciło szczególną uwagę na wysoką jakość kształcenia w tym kraju. Wielokulturowość, tolerancja i pomocna kadra akademicka to kolejne zalety wymieniane przez studentów. Wszystko to sprawia, ze oferta kanadyjskich szkół medycznych i uniwersytetów jest godna rozpatrzenia.

Według QS Best Student Cities 2024, Toronto, Montreal  i Vancouver to trzy najlepsze miasta studenckie w Kanadzie. Zajmują odpowiednio 11., 13. i 18. miejsce w światowym zestawieniu. To naprawdę bardzo dobry wynik – dla porównania, Warszawa pojawia się dopiero na 60. miejscu. Jednym z czynników branych pod uwagę podczas sporządzania tego rankingu są opinie studentów. 

Mając tak pozytywną perspektywę studiowania w Kanadzie, przychodzi czas na wybór uniwersytetu. Wielu kandydatów na studia medyczne w Kanadzie zadaje sobie pytanie, czy trudno dostać się na tamtejsze uczelnie. Jak się okazuje, proces rekrutacji na studia medyczne nie jest skomplikowany tak jak np. w USA, jednak komisje są bardzo selektywne. Przykładowo, na Queen’s University przyjmuje się maksymalnie 5 zgłoszeń zagranicznych rocznie. Trzeba więc naprawdę się wykazać, żeby dostać ofertę od uczelni.

Ile ich jest w Kanadzie?

Które uczelnie oferują studia medyczne w Kanadzie?

Najlepsza uczelnia w Kanadzie dla aspirujących lekarzy to Uniwersytet w Toronto, który pojawia się w TOP15 globalnych rankingów w dziedzinie programów medycznych. Według QS zajmuje 14. miejsce na świecie.

Wysoko w światowych rankingach figurują też m.in. McGill University (18. miejsce według QS) oraz University of British Columbia (27. pozycja). 

W Kanadzie jest 17 akredytowanych uczelni, oferujących programy medyczne w języku angielskim i francuskim. Według pozycji w rankingu THE są nimi:

 1. University of Toronto
 2. McGill University
 3. University of British Columbia
 4. McMaster University
 5. University of Alberta
 6. University of Montreal
 7. University of Ottawa
 8. University of Calgary
 9. Queen's University
 10. Western University
 11. Laval University
 12. Dalhousie University
 13. University of Manitoba
 14. University of Saskatchewan
 15. Memorial University
 16. Northern Ontario School of Medicine University
 17. University of Sherbrooke

  Należy pamiętać, że nie każda uczelnia przyjmuje zgłoszenia od kandydatów zza granicy (np. Dalhousie University), a na niektórych panuje limit przyjęć międzynarodowych wniosków (jak w Queen's University).

  Najpopularniejszy uniwersytet
  Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się jednak uczelnia w Toronto. Po pierwsze, oferuje najlepszą jakość kształcenia, a po drugie – jest otwarta na kandydatów zza granicy. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Uniwersytet w Toronto.

  Zostań lekarzem w Kanadzie!

  Pomożemy Ci dostać się na studia medyczne.

  Zapotrzebowanie na medyków i weterynarzy w Kanadzie jest ogromne.
  Kanada oferuje szeroki wybór kierunków medycznych po angielsku lub francusku.
  Wśród wymagań na studia w Kanadzie są m.in. referencje; pomożemy Ci je zdobyć!
  Pomoc w pisaniu i korekta dokumentów aplikacyjnych. Profesjonalne przygotowanie do aplikacji.
  kobieta medycyna w kanadzie
Zostawiam kontakt

  Jakie są wymagania na studia medyczne w Kanadzie?

  Wymagania rekrutacyjne na studia w Kanadzie można podzielić na kilka kategorii: naukowe (tj. zdobyte wykształcenie, test wstępny) i językowe oraz dokumenty aplikacyjne

  Medycyna w Kanadzie – wymagania naukowe

  Aby stać się studentem medycyny w Kanadzie, należy wpierw zdobyć tytuł licencjata; najlepiej z biologii, chemii lub matematyki na uniwersytecie przedmedycznym. Średnia ocen na świadectwie musi być wysoka, toteż warto przyłożyć się do nauki, planując karierę lekarską w Kanadzie.

  Studia Kanada – wymagania językowe

  Aby rozpocząć studia w Kanadzie, trzeba też biegle posługiwać się językiem – angielskim lub francuskim, w zależności od wybranego programu. Kandydaci zagraniczni najczęściej wybierają kształcenie w języku angielskim, więc przystępują do egzaminu IELTS lub TOEFL.

  Chcąc podjąć studia medyczne w Kanadzie, trzeba zdać IELTS na wynik minimum 6,5 lub zdać TOEFL na co najmniej:

  • 89 pkt na Uniwersytecie w Toronto,
  • 88 pkt na Queen's University,
  • 86 pkt na Uniwersytecie w Ottawie.

  To tylko przykładowe progi punktowe w trzech wybranych uczelniach. Po informacje dotyczące wymagań językowych na konkretnym uniwersytecie trzeba zajrzeć na jego stronę internetową.

  Medycyna w Kanadzie – testy wstępne 

  Kandydaci na studia medyczne w Kanadzie muszą także zarejestrować się na Medical College Admission Test (MCAT). To egzamin wstępny badający specjalistyczną wiedzę biochemiczną, predyspozycje psychologiczne i behawioralne oraz umiejętności takie jak logiczne myślenie i krytyczna analiza. Skala ocen zawiera się w przedziale 472-528 punktów.

  Studia Kanada – przykładowe progi punktowe MCAT:

  • McGill University – aby się dostać, trzeba osiągnąć wynik w 80. percentylu; minimalna wymagana liczba punktów zmienia się więc co roku, w zależności od wyników pozostałych kandydatów. Zazwyczaj należy zdobyć około 509 pkt.
  • McMaster University – trzeba uzyskać minimum 123 punkty z sekcji Critical Analysis and Reasoning Skills MCAT; co ciekawe, pozostałe komponenty nie są oceniane przez komisję rekrutacyjną.
  • University of Toronto – próg punktowy wynosi po 125 z każdej z czterech sekcji MCAT.

  Zniesiony wymóg MCAT na niektórych uczelniach
  Uniwersytety: McGill, of Montreal, of Ottawa i Laval aktualnie nie wymagają od kandydatów MCAT. Szczególnie jeśli chodzi o McGill University od 2024 r. test MCAT nie jest już wymagany od kandydatów, którzy ukończyli studia licencjackie poza Kanadą.
  Wiele uczelni przeprowadza też drugi test – Casper, badający tendencje behawioralne w zawodach zorientowanych na ludzi (jak np. lekarz). Ten internetowy egzamin składa się z serii 14 scenariuszy z otwartymi odpowiedziami. Zadaniem zdającego jest określenie, jak zachowałby się w danej sytuacji oraz wyjaśnienie swoich motywacji. Wśród uczelni oferujących studia medyczne w Kanadzie, wyników CASPer wymagają m.in.:

  • Uniwersytet w Ottawie,
  • Uniwersytet Queen’s,
  • Uniwersytet McMaster.

  Raporty wyników z MCAT i Casper to tylko niektóre dokumenty aplikacyjne, które należy załączyć do wniosku o przyjęcie na medyczne studia w Kanadzie. 

  Jakie dokumenty aplikacyjne są potrzebne na medycynę w Kanadzie?

  Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć w ramach rekrutacji na studia medyczne w Kanadzie to:

  • arkusze ocen i dyplom ukończenia studiów licencjackich,
  • karta wyników egzaminu językowego (np. IELTS lub TOEFL),
  • raport wyników z egzaminów wstępnych (MCAT i Casper), w zależności od wymagań uczelni,
  • listy polecające (zazwyczaj dwa),
  • zdjęcia w formacie paszportowym,
  • list motywacyjny,
  • CV/życiorys,
  • certyfikaty i osiągnięcia z zajęć pozaszkolnych.

  Wstępnie zakwalifikowani kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, która w zależności od uczelni, może mieć różną formę. Przykładowo, na Uniwersytecie w Toronto przeprowadza się MPI (Modified Personal Interview), tj. zestaw czterech niezależnych wywiadów podczas których zespół ankieterów ocenia kompetencje kandydata. McGill University bada potencjalnych studentów za pomocą  MMI (Multiple Mini Interviews). To seria mini rozmów, podczas których sprawdzane są różne umiejętności i predyspozycje kandydata na studia medyczne w Kanadzie – np. podejmowanie etycznych decyzji, krytyczne myślenie, skuteczna komunikacja czy wiedza medyczna.

  Kiedy aplikować na studia medyczne w Kanadzie?

  Terminy aplikacji na studia medyczne w Kanadzie są różne, w zależności od uczelni. Przykładowo, na Uniwersytety McMaster i w Toronto trzeba uwinąć się przed 3 października, a na McGill University jest czas do 1 listopada.

  Wnioski można składać online za pośrednictwem wewnętrznych systemów rejestracji studentów online. Jeśli wybrana uczelnia znajduje się w rejonie Ontario (np. Uniwersytet w Toronto czy Ottawie), można złożyć wniosek przez portal Ontario Medical School Application Service

  Szkoły medyczne z Ontario

  Terminy składania wniosków o przyjęcie na medycynę w Kanadzie różnią się w zależności od uczelni i lokalizacji. Przykładowo, sześć szkół medycznych  w rejonie Ontario, które przyjmują wnioski za pośrednictwem Ontario Medical School Application Service (OMSAS) rozpoczynają rekrutację od lipca.

  W październiku aplikanci mają za zadanie dostarczyć do uczelni przetłumaczone Personal Statement oraz listy referencyjne. Listopad to czas nadsyłania wyników egzaminu MCAT. W styczniu rozpoczynają się rozmowy kwalifikacyjne, które trwają do marca. W maju natomiast następuje oficjalne ogłoszenie wyników. 

  Uniwersytety w pozostałej części Kanady 

  W pozostałych szkołach aplikacja wygląda podobnie, jednak terminy składania wniosków o przyjęcie na medycynę w Kanadzie mogą jednak się od siebie różnić.

  Przykładowo, na University of British Columbia aplikacja online otwiera się w połowie czerwca, a w połowie września upływa ostateczny termin składania wniosków, do których należy załączyć też raport MCAT. 

  Październik to miesiąc rekrutacji na Uniwersytety w Albercie czy w Saskatchewan , natomiast w listopadzie można aplikować na Uniwersytety: w Sherbrooke czy Laval.

  Jak wyglądają studia medyczne w Kanadzie?

  Studia medyczne w Kanadzie trwają zazwyczaj 3 lub 4 lata, w zależności od wybranej uczelni.

  Przykładowo, na Uniwersytecie McMaster kształcenie można ukończyć w 3 lata, jednak studenci nie mają przerwy wakacyjnej – program trwa 11 miesięcy w roku. 

  McGill University i Université de Montréal natomiast oferują czteroletnie programy, prowadzące do nadania stopnia MD (Doctor of Medicine) lub MDCM (Doctor of Medicine and Master of Surgery). 

  Studia medyczne w Kanadzie – program kształcenia

  Pierwsza połowa studiów medycznych w Kanadzie bazuje przede wszystkim na nauce podstawowych przedmiotów związanych z kierunkiem. Są to m.in. podstawy anatomii, histologia, epidemiologia, fizjologia, genetyka, mikrobiologia oraz farmakologia.

  Metody nauczania w Kanadzie przybierają różne formy. W pierwszej części studiów opierają się one na tradycyjnych wykładach połączonych z sesjami w laboratorium, a także studiami przypadków i przeprowadzaniem doświadczeń klinicznych. 

  Pozostałą część nauki studenci spędzają na praktykach w kanadyjskich szpitalach, gdzie pod okiem specjalistów asystują podczas zabiegów.  

  W zależności od kierunku, praktyki obejmują medycynę internistyczną, rodzinną, psychiatrię, chirurgię, pogotowie ratunkowe, położnictwo i ginekologię oraz pediatrię. Wiele kanadyjskich uczelni organizuje także zajęcia fakultatywne, dzięki którym uczniowie mogą jeszcze lepiej poznać interesujące ich specjalności.

  Ile kosztują studia medyczne w Kanadzie?

  Opłaty za studia medyczne w Kanadzie dla studentów międzynarodowych są dość wysokie, jednak niższe niż na amerykańskich uczelniach. Jak prezentują się opłaty na poszczególnych uczelniach?

  Studia Kanada – wysokość czesnego:

  UczelniaWysokość czesnego dla studenta spoza Kanady
  Toronto$94 307
  McMaster$96 123
  Memorial$20 511
  Alberta$34 386
  Queen's$95 218

  Dokładne czesne i roczne koszty utrzymania dla studentów międzynarodowych, którzy wybrali studia medyczne w Kanadzie, zależą od uniwersytetu oraz lokalizacji. Przykładowo, na kampusie McGill University za roczne zakwaterowanie i wyżywienie płaci się od 16 do 18 tys. dolarów, w zależności od standardu pokoju i wybranego planu żywienia. W Hamilton (McMaster University) szacunkowe miesięczne koszty utrzymania wynoszą 1800-2200 $.

  Studenci, którzy nie posiadają wystarczających środków pieniężnych na pokrycie kosztów edukacji, mogą ubiegać się o stypendium, dzięki któremu można znacznie obniżyć wydatki związane z kształceniem medycznym za oceanem.

  Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule stypendia na studia Kanada.

  Jak przejść formalności i zostać lekarzem w Kanadzie? [4 kroki]

  Sprawdź podsumowanie o studiach medycznych w Kanadzie, które są pierwszym krokiem do kariery w branży medycznej.

  1. Ukończ studia medyczne w Kanadzie. Ważne, żeby uczelnia znajdowała się w Światowym Katalogu Szkół Medycznych.

  2. Zarejestruj się na stronie doctorsapply.ca i załącz dokumenty wymagane przez wybrany medyczny organ regulacyjny – mogą to być np. referencje od przełożonych lekarzy, zaświadczenie o odbyciu określonego stażu czy CV.

  3. Zdaj Medical Council of Canada Qualifying Examination (MCCQE) – to egzamin badający potencjał zawodowy aspirujących lekarzy; bada wiedzę medyczną oraz umiejętności podejmowania decyzji klinicznych i profesjonalnego postępowania z pacjentem. Co roku ustalane są około 4 terminy sesji.

  4. Złóż wniosek o Licenciate of the Medical Council of Canada (LMCC). To jeden z dokumentów niezbędnych w zdobywaniu licencji lekarskiej w Kanadzie.

  Jeśli masz pytania dotyczące któregokolwiek z etapów stawania się lekarzem, nie wahaj się skorzystać z konsultacji z mentorami Lagunita Education.

  Które studia medyczne w Kanadzie są najlepsze?

  Według przedmiotowego rankingu QS w dziedzinie nauk o zdrowiu i medycyny, aż 6 kanadyjskich uczelni znajduje się w pierwszej setce. Które uczelnie wypadają najlepiej w światowych rankingach poszczególnych kierunków pokrewnych do medycyny?

  • anatomia i fizjologia – 7. miejsce dla McGill University, 8. miejsce dla Uniwersytetu w Toronto;
  • stomatologia – Uniwersytet w Toronto na 43. pozycji;
  • weterynaria – Uniwersytet w Montrealu na 30. miejscu, a w Guelph na 6. (uczelnia w Guelph nie figuruje w Światowym Katalogu Szkół Medycznych);
  • farmacja i farmakologia – Uniwersytet w Toronto 12. na świecie;
  • pielęgniarstwo – dwa uniwersytety w globalnym TOP 10: Alberta na 5. pozycji i UToronto na 7.

  Jak wyglądają studia medyczne w Kanadzie dla aspirujących lekarzy, którzy w przyszłości mają zamiar nieść pomoc zwierzętom?

  Czy warto postawić na studia weterynaryjne w Kanadzie?

  Niestety, zaledwie część aplikantów dostaje się na weterynarię w Kanadzie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Według statystyk, tylko 400 studentów rocznie kończy studia weterynaryjne w Kanadzie.

  Większość z nich pozostaje w Kanadzie, aby rozpocząć pracę w zawodzie i  wstąpić do Canadian Veterinary Medical Association (CVMA) – organizacji, która zarządza egzaminami Krajowej Komisji Egzaminacyjnej, nadzoruje Kanadyjską Rezerwą Weterynaryjną, a także zachęca młodych lekarzy do utrzymywania wysokich standardów medycznych.

  Aby uzyskać tytuł doktora medycyny weterynaryjnej w Kanadzie, wymagane jest ukończenie co najmniej sześcioletniej edukacji uniwersyteckiej, czyli dwóch lat studiów przedweterynaryjnych na zwykłym uniwersytecie, a następnie 4 lub 5 lat kursów medycyny weterynaryjnej w jednej z pięciu kanadyjskich uczelni oferujących tego typu studia.

  Jak dostać się na studia w Kanadzie z Lagunitą?

  Mimo niskiego wskaźnika akceptacji, warto aplikować na studia medyczne w Kanadzie. Jeśli chcesz znaleźć się w gronie studentów przyszłym roku akademickim, zacznij działać już dziś i zgłoś się do nas!

  Pomożemy Ci na każdym etapie, począwszy od sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przez przygotowania do testów, aż po składanie podania o stypendium. Nasi mentorzy to studenci/absolwenci zagranicznych uczelni, więc doskonale orientują się we wymaganiach rekrutacyjnych i terminach składania podań. 

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!


  Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


  Oceń artykuł:

  Średnia 3.7/5 na podstawie 3 opinii.
  Czytaj więcej:

  Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

  Porozmawiajmy

  ikona telefon

  Zadzwoń do nas
  +48 531 60 60 03

  Czekamy na Twój telefon!
  Codziennie od 9:00 do 17:00

  ikona mail

  Napisz do nas
  office@lagunita.education

  Nie lubisz formularzy kontaktowych?
  Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

  Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

  Rozpocznij swoje wymarzone studia za granicą!

  Pomagamy kandydatom skutecznie aplikować na studia za granicą. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu aplikacji na studia w UK, USA i w Europie. Sprawdź!
  Dowiedz się więcej