#studia-w-europie #undergraduate #egzaminy-jezykowe

Medycyna w Niemczech - przewodnik dla aplikujących

Studia medyczne w Niemczech - etapy, wymagania, uczelnie

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia medyczne w Niemczech - etapy, wymagania, uczelnie Post Gościnny | 2022-07-10 (ostatnia aktualizacja: 2023-11-13)
 • Uczelnie medyczne w Niemczech oferują naukę na światowym poziomie. Ilość miejsc jest jednak ograniczona. 
 • Studiowanie medycyny w Niemczech wymaga wiele wysiłku i samodyscypliny. Nauka kończy się egzaminem, który decyduje o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. 
 • Studenci medycyny w Niemczech muszą wykazywać się umiejętnością używania języka niemieckiego na poziomie pozwalającym im na swobodne prowadzenie rozmów z pacjentami. 


Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju ile trwają studia medyczne w niemczech

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą!

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Co trzeba wiedzieć przed aplikacją na studia medyczne w Niemczech?

Studia medyczne w Niemczech to jeden z najbardziej popularnych kierunków w Europie – zarówno wśród rodowitych studentów, jak i obcokrajowców.

Warto jednak uwzględnić, że studia medyczne w Niemczech pod wieloma względami różnią się od innych kierunków wykładanych w tym kraju, ponieważ: 

 • zgodnie z procedurą aplikacyjną dla studentów z UE (poprzez platformę Hochschulstart) – uczelnie przyjmują tylko limitowaną liczbę studentów,
 • wymagania na studia medyczne w Niemczech są wysokie — trzeba zdać maturę z bardzo dobrymi ocenami oraz uzyskać wysoki wynik z egzaminu językowego,
 • studia są jednolite, nie dzielą się na poziom licencjacki i magisterski,
 • na zakończenie studiów trzeba zdać egzamin państwowy.

Jak wyglądają studia medyczne w Niemczech?

Studia medyczne trwają co najmniej sześć lat i kończą się wspomnianym egzaminem państwowym, czyli Ärztliche Prüfung. Zaliczenie testu jest równoznaczne z uzyskaniem pełnych kwalifikacji medycznych i zezwala na wykonywanie zawodu lekarza zarówno w Niemczech, jak i na całym świecie. 

Studia medyczne w Niemczech dzielą się na etapy:

Etap 1: faza przedkliniczna

Pierwszy etap studiów medycznych w Niemczech trwa cztery semestry. W trakcie tzw. fazy przedklinicznej studenci medycyny w Niemczech zapoznają się z podstawami nauk medycznych, a także powtarzają i doskonalą swoją wiedzę z biologii. Pierwsza faza kończy się egzaminem na uprawnienia lekarskie.

Etap 2: faza kliniczna 

Fazę kliniczną można uznać za punkt kulminacyjny studiów medycznych w Niemczech. Na trzecim roku, studenci medycyny w Niemczech rozpoczynają naukę w swojej specjalizacji, która obejmuje przedmioty podstawowe, wykłady, zajęcia praktyczne, staże i seminaria. Faza kliniczna trwa trzy lata. 

Etap 3: praktyki w szpitalu

Po teoretycznej części studiów następuje rok praktyki. To czas szkolenia klinicznego, podczas którego studenci kierunków medycznych w Niemczech mają możliwość zastosować swoją wiedzę w praktyce. Zakres czynności, jakie wykonuje student na stażu w szpitalu, tematycznie odpowiada wybranej przez niego specjalizacji. 

Trzeci etap studiów w Niemczech ma ogromne znaczenie, ponieważ umożliwia studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, dzięki któremu tuż po zakończeniu nauki mogą oni przystąpić do pracy w wyuczonym zawodzie.

Etap 4: egzamin państwowy

Ostatnim krokiem wiodącym do ukończenia studiów medycznych w Niemczech jest zdanie testu państwowego, który jest egzaminem standaryzowanym na poziomie krajowym. Po jego zaliczeniu można ubiegać się o licencję lekarską (tzw. Approbation) i rozpocząć pracę jako dyplomowany lekarz.

Po studiach medycznych w Niemczech pierwszego i drugiego poziomu można kontynuować naukę, aby zdobyć tytułu lekarza specjalistycznego, co (w zależności od specjalizacji)może potrwać od pięciu do sześciu lat.

Chcesz studiować medycynę w Niemczech?

Ze wsparciem Lagunity to prostsze!

Procedura aplikacyjna może przysporzyć kłopotów; Lagunita oferuje profesjonalną pomoc.
W Niemczech znajduje się mnóstwo ciekawych uczelni medycznych; doradcy Lagunity pomagają w wyborze najlepszej.
University of Targu Mures oferuje studia medyczne po angielsku; oferujemy solidne przygotowanie językowe.
Indywidualne konsultacje. Pomoc w procesie rekrutacji. Doświadczeni mentorzy.
kobieta medycyna w niemczech
Zostawiam kontakt

Jak dostać się na studia medyczne w Niemczech?

Podstawowymi dokumentami aplikacyjnymi są świadectwo dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej. Prócz tego należy dostarczyć dowód znajomości języka niemieckiego. Do aplikacji warto przygotowa się starannie i odpowiednio wcześnie, gdyż medycyna w Niemczech jest bardzo konkurencyjnym programem.
Aby studiować medycynę w Niemczech, należy wykazać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, którą trzeba potwierdzić certyfikatem językowym TestDaF lub DSH

Osoby, które posiadają elementarną wiedzę z niemieckiego, ale nie potrafią płynnie porozumiewać się  w tym języku, nie muszą się martwić, że nie podołają w obcojęzycznej szkole. Wystarczy, że przed studiami zapiszą się na kurs doszkalający, aby poćwiczyć konwersacje, a testy nie powinny sprawić im problemu. 

Rekrutacja na studia medyczne w Niemczech – dokumenty aplikacyjne 

Prócz certyfikatów do rekrutacji na medycynę w Niemczech należy przygotować również świadectwo ukończenia szkoły wyższej i świadectwo maturalne

Uczelnie medyczne w Niemczech uznają świadectwa uczniów z krajów UE za równoważne ze niemieckimi, dlatego Polscy studenci nie są poddawani ewaluacji wykształcenia. 

Z uwagi na limit przyjęć na medycynę w Niemczech, uniwersytety wybierają tylko najlepszych studentów. Prócz dobrych ocen na świadectwie i świetnych wyników z matury, warto też wykazać się dobrą znajomością:

 • języka angielskiego, a szczególnie Medical English (tak, aby zrozumieć literaturę fachową);
 • łaciny – podstawowa wiedza i znajomość terminologii łacińskiej traktowana jest jako dodatkowy atut na studiach medycznych w Niemczech, ponieważ dzięki niej student sprawniej opanuje omawiane na zajęciach zagadnienia; znajomość łaciny na studia medyczne w Niemczech nie jest jednak konieczna. 
 • biologii, chemii i fizyki – rozległa wiedza na poziomie szkoły średniej sprawi, że student medycyny w Niemczech nie będzie miał zaległości i szybko zaaklimatyzuje się w nowym środowisku akademickim

Na początku kandydaci na studia medyczne w Niemczech powinni skontaktować się z działem obsługi studentów zagranicznych na wybranej uczelni. Najlepiej zrobić to z dużym wyprzedzeniem (nawet rok przed planowanym rozpoczęciem studiów), aby mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie jak najlepszych dokumentów aplikacyjnych. W pierwszej rozmowie z biurem ds. międzynarodowych warto zapytać o wymagania wstępne, procedury rekrutacyjne i dokładne terminy składania podań. 

Im wcześniej dowiemy się, jak dostać się na studia medyczne w Niemczech, tym lepiej. Rokrocznie liczba kandydatów kilkakrotnie przewyższa ilość miejsc, stąd też komisje rekrutacyjne dokonują gruntownej selekcji kandydatów już na wstępie. 

Gdzie złożyć dokumenty na studia medyczne w Niemczech? 

Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne w poszczególnych szkołach nieznacznie się od siebie różnią

W większości przypadków jednak wyróżniamy dwie możliwości składania dokumentów:

 • Studenci zagraniczni pochodzący z krajów UE mogą złożyć wniosek za pośrednictwem niemieckiej strony fundacji Stiftung für Hochschulzulassung. Dotyczy to przede wszystkim kierunków takich jak: farmacja, weterynaria i stomatologia.

Złożenie podania o przyjęcie na studia na stronie fundacji nie jest skomplikowane. Po dokonaniu rejestracji można od razu złożyć elektroniczny wniosek, a nawet monitorować jego status. 

 • Kandydaci mogą również przesłać podanie swoje bezpośrednio na adres wybranych przez siebie uczelni medycznych w Niemczech. 

Do kiedy rekrutować na studia medyczne w Niemczech?

Termin składania podań upływa zazwyczaj 15 lipca w przypadku podań o przyjęcie na studia medyczne w Niemczech rozpoczynające się od semestru zimowego oraz 15 stycznia w sytuacji podań o przyjęcie na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Więcej na temat rekrutacji na studia w Niemczech można przeczytać w artykule: "Jak zacząć studia w Niemczech?".

Ile kosztuje medycyna w Niemczech?

Studia medyczne w Niemczech są bezpłatne na publicznych uniwersytetach. Decydując się na uczelnie prywatne, trzeba liczyć się z kosztem rzędu ok. 15 000 euro za semestr.
W przypadku zakwalifikowania się studia medyczne w Niemczech na uczelnię publiczną, student ponosi tylko koszty administracyjne z tytułu opłaty semestralnej, które zazwyczaj nie przekraczają 250 euro za semestr. Taka kwota obowiązuje wyłącznie kandydatów pochodzących z UE. Pozostali uczniowie międzynarodowi są zobowiązani opłacać znacznie wyższe składki. Uczelnie medyczne w Niemczech działające w sektorze prywatnym, natomiast pobierają jeszcze wyższe opłaty, równe nawet 15 000 euro na semestr.  

Poza funduszami na opłatę rejestracyjną lub zapłatę czesnego będziesz potrzebował jeszcze około 10 200 EUR, czyli średnio 11 800 USD rocznie na pokrycie kosztów za utrzymanie. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: ile kosztują studia w Niemczech?

Czy studiowanie medycyny w Niemczech po angielsku jest możliwe?

Bez odpowiedniej znajomości języka niemieckiego, można ubiegać się o przyjęcie na studia medyczne w Niemczech po angielsku

Decydując się na tę opcje, nie ma jednak zbyt wielu możliwości co do wyboru kierunku i specjalizacji. Wynika to ze specyfiki profesji – studia medyczne w Niemczech w pewnej mierze opierają się na kontakcie z pacjentem (szczególnie podczas praktyk), który przeważnie nie zna obcego języka. Z tego względu studenci medycyny w Niemczech po angielsku powinni znać chociaż podstawy niemieckiego. 

Gdzie można studiować medycynę w Niemczech po angielsku?

Studia w Niemczech po angielsku można znaleźć w takich uczelniach jak m.in.:

 • Heidelberg University

 • LMU University

 • Charité - Universitätsmedizin Berlin

 • Technical University of Munich

 • Hamburg University

 • Goethe University Frankfurt

 • University of Tübingen

 • Freiburg University

 • University of Göttingen

 • Medizinische Hochschule Hannover

Warto również dodać, że najwięcej kierunków medycznych w Niemczech po angielsku dostępnych jest na prywatnych uczelniach specjalistycznych. Jedną z nich jest np. Jacobs University Bremen, która realizuje program studiów medycznych nie w systemie jednolitym, a wyłącznie na poziomie licencjackim, który kończy się uzyskaniem tytułu Bachelor of Science in Medical Natural Sciences. 

Na poziomie magisterskim natomiast można wybierać spośród 59 kierunków medycznych po angielsku. Niektóre z nich są bezpłatne. Przykładowo, Uniwersytet w Ulm oferuje studia magisterskie w dziedzinie medycyny molekularnej bez opłat za naukę dla studentów z UE. 

Jednak aby dostać się na ten kierunek, należy wcześniej zdobyć tytuł licencjata medycyny molekularnej lub innego podobnego programu. 

O studiach stomatologicznych w Niemczech

Niemcy są jednym z krajów, w którym można ukończyć najlepsze studia stomatologiczne w Europie. Studia stomatologiczne w Niemczech są dostępne na 30 uczelniach medycznych, które znajdują się zarówno w dużych miastach, takich jak Berlin i Monachium, a także w mniejszych np. w Essen. 

Ile trwają studia stomatologiczne w Niemczech?

W zależności od specjalizacji, nauka na studiach stomatologicznych w Niemczech może trwać od czterech do sześciu lat. Podobnie jak inne studia medyczne w Niemczech, stomatologia również kończy się egzaminem specjalistycznym, przeprowadzanym przez niemieckie stowarzyszenie medyczne. 

Gdzie aplikować na studia stomatologiczne w Niemczech?

Najlepsze niemieckie uczelnie, a których można podjąć studia stomatologiczne w Niemczech to :

 • Uniwersytet w Marburgu.
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych we Frankfurcie.
 • Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen.
 • Uniwersytet Witten/Herdecke.
 • Międzynarodowy Uniwersytet DIU w Dreźnie.
 • Uniwersytet Goethego we Frankfurcie.
 • Uniwersytet Duisburg-Essen.
 • Uniwersytet w Greifswaldzie.

Czy po ukończeniu studiów medycznych w Niemczech szybko znajdę pracę? 

Po zdaniu egzaminu państwowego po medycynie w Niemczech każdy absolwent otrzymuje licencję lekarską, dzięki której może rozpocząć pracę jako lekarz. Uzyskana licencja lekarska jest ważna bezterminowo na terenie całych Niemiec. Co więcej, absolwenci z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, mają prawo pełnić zawód lekarza w Niemczech bez ubiegania się o pozwolenie na pracę. Posiadają także takie same szansę na zdobycie zatrudnienia jak rodowici Niemcy. 

Ile zarabia lekarz w Niemczech?

Od pewnego czasu na rynku pracy w Niemczech zauważa się wzrost zapotrzebowania na lekarzy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Absolwenci studiów medycznych w Niemczech mają więc sporą szansę na to, aby zaistnieć na obcym gruncie. Średnie wynagrodzenie dla początkującego lekarza w Niemczech jest stosunkowo wysokie, bo wynosi około 49 000 euro rocznie. Jest to zdecydowanie więcej, niż zarabiają  absolwenci innych kierunków studiów w Niemczech.

Dlaczego warto studiować medycynę w Niemczech?

Istnieje kilka powodów, dla których warto studiować medycynę w Niemczech: 

 • Niemcy to szybko rozwijający się kraj, który znajduje się w sąsiedztwie Polski i sercu Unii Europejskiej.
 • Uczelnie medyczne w Niemczech realizują wymiany studenckie
 • Niemcy plasują się na 4 pozycji na liście najbardziej rozwiniętych gospodarek świata
 • Uczelnie medyczne w Niemczech znajdują się w pierwszej dziesiątce w światowych rankingach
 • Ukończenie studiów medycznych w Niemczech pozwala na wykonywanie zawodu lekarza w całej Europie i na świecie
 • Uczelnie medyczne w Niemczech oferują praktyki w najnowocześniejszych i w pełni wyposażonych klinikach przy asyście doświadczonych chirurgów, kardiologów i innych fachowców

W czym pomaga Lagunita Education?

Chcesz studiować medycynę w Niemczech, ale nie wiesz, od czego zacząć? Skontaktuj się z Nami! Mentorzy z Lagunita Education pomogą Ci od A, czyli aplikacji aż do Z jak "Zweite Ärztliche Prüfung", czyli egzaminu dla studentów medycyny. Już ponad 300 osób z powodzeniem rozpoczęło z nami studia za granicą – nie czekaj, bądź kolejny!


Najczęstsze pytania

Ile kosztują studia medyczne w Niemczech?

Niemcy są jednym z krajów, które oferują darmową edukację dla studentów z państw członkowskich UE. Dlatego nauka na publicznych uniwersytetach medycznych jest całkowicie darmowa! Instytucje prywatne pobierają czesne (np. 28 tys. € rocznie na Universität Witten). 

Ile lat trwają studia medyczne w Niemczech?

Studia medyczne w Niemczech trwają nieco ponad 6 lat i są podzielone na etap przedkliniczny (bardziej teoretyczny) i kliniczny, podczas którego przewidziane są zajęcia praktyczne.

Gdzie studiować medycynę w Niemczech po angielsku?

Niestety, studia medyczne w Niemczech odbywają się niemal wyłącznie w tamtejszym języku. Istnieje jednak jedna uczelnia oferująca możliwość studiowania medycyny po angielsku – to University of Targu Mures w Hamburgu 

Czy polska matura jest uznawana w Niemczech?

Świadectwo maturalne jest dokumentem uznawanym przez wszystkie uczelnie w Niemczech. Polscy kandydaci mogą więc aplikować na studia medyczne na takich samych zasadach jak niemieccy.

Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 3.8/5 na podstawie 5 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą!

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozpocznij swoje wymarzone studia za granicą!

Pomagamy kandydatom skutecznie aplikować na studia za granicą. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu aplikacji na studia w UK, USA i w Europie. Sprawdź!
Dowiedz się więcej